Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 16

Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 16

I.Mục tiêu - Đọc được : im,um,chim câu,chùm khăn;từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : im,um,chim câu,chùm khăn.

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: xanh,đỏ,tím,vàng.

*TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ

II.Đồ dùng dạy học

-Tranh minh hoạ, bộ THTV

-Bảng con, vở TV

 

doc 28 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 274Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16
Thứ hai ngày 29/11/2010
Tiết 1; CHÀO CỜ
Tiết 2+3: HỌC VẦN
BÀI 64: IM – UM
I.Mục tiêu - Đọc được : im,um,chim câu,chùm khăn;từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : im,um,chim câu,chùm khăn.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: xanh,đỏ,tím,vàng.
*TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
TCTV
Tiết1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần im (8’)
b.Dạy vần um (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc TN: que kem, trẻ em, ghế đệm, mềm mại
-Nhận xét cho điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần im lên bảng và đọc
-Vần im gồm có mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau
-Y/c ghép vần im
-y/c đọc đánh vần (i – mờ - im )
-Có vần im muốn có tiếng chim phải thêm âm gì? 
-Y/c hs ghép tiếng chim
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: chim câu
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
 ( Quy trình dạy tương tự như vần im )
-Củng cố 2 vần
-bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-y/c so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần im - um
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
im um chim câu
 trùm khăn
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-Đọc tên bài luyện nói.
- HD hs dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý
+Bức tranh vẽ gì?
+Mỗi thứ đó có màu gì?
+Em biết những vật nào có màu đỏ, vàng, tím, đen
+Tất cả những màu trên được gọi là gì?
-Gọi 3 hs đọc bài từng phần trong sgk
-Nhận xét sửa sai, cho điểm
-y/c mở vở TV
-Gv HD lại cách viết 
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Chấm 1 số bài – nxét khen ngợi 
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà chuẩn bị bài sau bài 65
-hát
-2 hs đọc
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
Qsát, trả lời
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Qsát – ghi nhớ
-ViÕt b¶ng con
-§äc thÇm
-Thùc hiÖn
-1 hs tr¶ lêi
-§äc CN
-Qs¸t, nxÐt
-§äc thÇm
-t×m, pt ®äc ®v
-®äc §T + CN
-2 hs ®äc
-Th¶o luËn theo cÆp
-3 hs ®äc bµi sgk
-Më vë TV
- Nghe, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs
-§äc §T 
*GV:Y/c pt ®äc ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n
-Gv ®äc mÉu – gi¶i thÝch
-§äc §T + CN
TiÕt 4: TOÁN 
LUYỆN TẬP
 I.Mục tiêu Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh Bt3, vở BT, bảng con, que tính
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ(5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Luyện tập (30’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Gọi hs lên bảng làm
1+9=10 2+8=10
10-1=9 10-2=8
10-9=1 10-8=2 
Nxét, ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
Bài 1: Tính
-HD hs cách đặt tính và tính
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Lớp làm bài vào vở
-Nxét, sửa sai
a, 10-2=8 10-4=6 10-3=7 10-7=3 10-5=5
 10-9=1 10-6=4 10-1=9 10-0=10 10-10=0
-
-
-
-
-
-
b, 10 10 10 10 10 10
 5 4 8 3 2 6
 5 6 2 7 8 4
Bài 2: Số
-HD hs cách làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Y/c đổi vở ktra chéo lẫn nhau
-Y/c hs lêu kết quả
-nxét, sửa sai
5+5=10 8-2=6 10-6=4 2+7=9
8-7=1 10+0=10 10-2=8 4+3=7
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
-Gợi ý tranh nêu bài toán
a, có 7 con vật đang bơi có thêm 3 con nữa đến bơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu con?
b, Có 10 quả táo trên cành rụng 2 quả. Hỏi còn bao nhiêu quả trên cành?
-Y/c hs viết phép tính
-nxét, chữa bài
7+3=10 10-2=8
-Nhắc lại ND bài
-nxét tiết học
-Dặn về nhà làm BT trong vở BT
Chuẩn bị bài sau
H¸t
-2 hs lªn b¶ng lµm
-Qs¸t, ghi nhí
-6 hs lªn b¶ng lµm
-Líp lµm bµi vµo vë
-NxÐt bµi b¹n
-Qs¸t, ghi nhí
-Líp lµm bµi vµo vë
-§æi vë Ktra
-4 hs nªu kqu¶
-NxÐt bµi b¹n
-Nªu bµi to¸n 
Qs¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái
-2 hs lªn b¶ng viÕt phÐp tÝnh
-NxÐt bµi b¹n
-Nghe
-Ghi nhí
TiÕt 5: THỦ CÔNG
GẤP CÁI QUẠT
I.Mục tiêu - Biết cách gấp cái quạt .
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy .Các nếp gấp có thể chưa đều ,chưa thẳng theo đường kẻ.
II.Đồ dùng dạy học
-Quạt giấy mẫu, giấy HCN, chỉ, bút, hồ, vở Thủ công
III.Đồ dùng dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (3’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HD mẫu (7’)
3.HS thực hành (15’)
4.Nxét đánh giá (5’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Ktra sự chuẩn bị của hs
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gv nhắc lại quy trình gấp quạt theo 3 bước
+B1: đặt giấy lên bàn và gấp các nếp gấp cách đều
+B2: Gấp đôi để lấy dấu giữa, sau đó dùng chỉ buộc chặt phần giữa và phết hồ dán lên nếp gấp ngoài cùng
+B3: Gấp đôi dùng tay ép chặt để 2 phần phết hồ dính sát vào nhau. khi hồ khô mở ra được chiếc quạt
-Gv nhắc nhở hs mỗi nếp gấp phải miết kĩ và bôi hồ mỏng, đều, buộc dây đảm bảo chắc chắn đẹp
-Cho hs trình bày sản phẩm
-Gv nhận xét về tinh thần học tập và sự chuẩn bị của hs
-Nxét mức độ đạt kết quả của hs và đánh giá sản phẩm của hs
-Về nhà gấp lại cái quạt cho đẹp 
chuẩn bị bài sau
H¸t
-Qs¸t
-HS thùc hµnh gÊp theo c¸c b­íc sau ®ã d¸n vµo vë thñ c«ng
-Nghe
-Nghe
-Ghi nhí
Thø ba ngµy 30/11/2010
TiÕt 1+2: HỌC VẦN:
BÀI 65 IÊM – YÊM
I.Mục tiêu - Đọc được : iêm,yêm,dừa xiêm,cái yếm;từ và các câu ứng dụng.
- Viết được : iêm,yêm,dừa xiêm,cái yếm.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :điểm mười
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần iêm (8’)
b.Dạy vần yêm (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc TN và câu ứng dụng trong bài 64
-Viết chim câu
-Nhận xét cho điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần iêm lên bảng và đọc
-Vần iêm gồm có mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau
-Y/c ghép vần iêm
-y/c đọc đánh vần (i – ê - mờ – iêm )
-Có vần iêm muốn có tiếng Xiêm phải thêm âm gì? 
-Y/c hs ghép tiếng xiêm
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: dừa xiêm
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
 ( Quy trình dạy tương tự như vần iêm )
-Củng cố 2 vần
-bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-y/c so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần iêm – yêm
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
iêm yêm dừa xiêm
 cái yếm
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-GV đọc mẫu – gọi 2 hs đọc
-Đọc tên bài luyện nói.
- HD hs dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý
+Tranh vẽ có những ai?
+Em nghĩ bạn hs như thế nào khi cô cho điểm mười?
+Khi em nhận được điểm mười em muốn khoe với ai đầu tiên?
+Phải học như thế nào thì mới được điểm mười? em được mấy điểm mười?
-Nhận xét, khen ngợi
-Gọi 3 hs đọc bài từng phần trong sgk
-Nhận xét sửa sai, cho điểm
-y/c mở vở TV
-Gv HD lại cách viết 
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Chấm 1 số bài – nxét khen ngợi 
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà chuẩn bị bài sau bài 66
-hát
-2 hs đọc
-Viết bảng con
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Qsát – ghi nhớ
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-Thực hiện
-Đọc ĐT + CN
-1 hs 
-§äc §T +CN
-Qs¸t, nxÐt
-§äc thÇm
-t×m, pt ®äc ®v
-®äc §T + CN
-Nghe, 2 hs ®äc
-1 hs ®äc
-Qs¸t, Th¶o luËn theo cÆp
+§¹i diÖn c¸c cÆp hái ®¸p
-3 hs ®äc bµi sgk
-Më vë TV
- Nghe, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs
-§äc §T
-Nghe, ghi nhí 
TiÕt 3: TOÁN:
BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I.Mục tiêu Thuộc bảng cộng,trừ ;biết làm tính cộng,trừ trong phạm vi 10;làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hìnhvẽ.
II.Đồ dùng dạy học
-Vật mẫu, bộ đồ dùng học toán, tranh BT
-Vở BT, sách giáo khoa
III.các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Ôn tập các bảng cộng và trừ đã học (7’)
3.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 (8’)
4.Thực hành (15’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
Tính:
10-4=6 2+7=9
10-2=8 4+3=7
Nxét ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Y/c nhắc lại các bảng cộng trong phạm vi 10 và bảng trừ trong phạm vi 10 đã học
-GV hd nhận biết quy luật sắp xếp các công thức trên các bảng đã học
-Cho hs tính nhẩm 1 số phép tính cụ thể trong phạm vi 10
-Y/c hs xem sách, làm các phép tính và tự điền kq vào chỗ chấm
-HD hs nhận biết cách sắp xếp các công thức tính trên bảng và thành lập và nhận biết mối quan hệ giữa các phép tính cộng, trừ
Bài 1: tính
-HD hs cách đặt tính và tính
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-nxét, chữa bài
3+7=10 4+5=9 7-2=5 8-1=7
6+3=9 10-5=5 6+4=10 9-4=5
-
+
-
+
-
+
-
+
 5 8 5 10 2 5 3 7
 4 1 3 9 2 4 7 5
 9 7 8 1 4 1 10 2
Bài 2: Số
-HD hs cách làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Y/c đổi vở ktra chéo lẫn nhau
-Y/c hs nêu kết quả
-Nxét, chữa bài
 10
 1 9 9 8
 2 8 1 8 2 6 7
 3 7 2 7 7 1 1 6
 4 6 3 6 5 3 2 5
 5 5 4 5 4 4 4 3
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
a, HD hs xem tranh nêu bài toán
Hàng trên có 4 thuyền, hàng dưới có 3 thuyền. Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu thuyền
-Y/c nêu lời giải bằng lời
-Gọi hs nêu phép tính và viết phép tính
-Nxét chữa bài
4+3=7
b, HD hs đọc tóm tắt rồi nêu bài toán sau đó nêu cách giải và tự điền số và phép tính
-Nxét, chữa bài
có 10 quả bóng: 10-3=7
Cho 3 quả bóng
còn ... quả
-Nhắc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
-nxét tiết học
-Về nhà làm lại BT
-Chuẩn bị bài sau
Hát
-2 hs lên bảng làm
-HS nêu bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
-Điền kq vào chỗ chấm
-Qsát, ghi nhớ
-6 hs lên bảng làm 
-Lớp làm bài vào vở
-Nxét bài bạn
-Qsát, ghi nhớ
-Lớp làm bài vào vở
-Đổi vở ktra chéo
 ... 
-Nxét, sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Cho hs đọc đv và đọc trơn
-Gv đọc mẫu và giải thích
-Nhắc lại bài ôn ở tiết 1
-Cho hs đọc lại bài
-Nxét sửa sai
-HD lại cách viết
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát uấn nắn hs
-Nxét, khen ngợi hs
-Cho hs đọc tên chuyện
-Gv kể lần 1
-Gv kể lần 2 kèm tranh minh hoạ
-Cho hs kể theo tranh
+Tranh 1: Sóc và nhím là đôi bạn thân, chúng thường lô đùa, hái hoa, đào củ cùng nhau
+Tranh 2: Nhưng có 1 ngày gió lạnh từ đâu kéo đến. Rừng cây thi nhau trút lá, khắp nơi lạnh giá chiều đến sóc chạy tìm nhím. Thế nhưng ở đâu sóc cũng thấy cứ im lìm
+Tranh 3: gặp bạn thỏ. Sóc bèn hỏi. Thỏ có thấy bạn nhím ở đâu không. Nhưng thỏ lắc đầu không khiến sóc càng buồn thêm.
+Tranh 4: Mãi đến khi mùa xuân đưa ấm áp đến từng nhà. Cây cối thi nhau nảy lộc, chim chóc hót véo von. Sóc mới gặp được nhím. gặp lại nhau chúng vui lắm
-HD nêu ý nghĩa: câu chuyện nói lên tình bạn thân thiết của Sóc và nhím mặc dầu mỗi người có những hoàn cảnh sống rất khác nhau
-Đọc lại bài
-Về nhà đọc, viết lại bài
xem trước bài 68
H¸t
-3,4 hs ®äc
-ViÕt b¶ng con
-Hs nªu
-HS lªn chØ c¸c ch÷ ghi vÇn
-HS chØ ch÷
-HS chØ ch÷ vµ ®äc ©m
-HS ®äc
-Qs¸t, ghi nhí
-ViÕt b¶ng con
-§äc thÇm
-Thùc hiÖn
-§äc §T + CN
-§äc §T + CN
-Qs¸t, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs ®äc
-Nghe, qs¸t thi kÓ theo tæ
-§¹i diÖn thi kÓ
-§äc §T
-Ghi nhí
TiÕt 3: TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu Biết đếm,so sánh ,thứ tự các số từ 0 đến 10 ;biết làm tính cộng,trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II.Đồ dùng dạy học
-Que tính, bảng con
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.gthiệu bài (2’)
2.Luyện tập (30’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
Tính
4+6=10 5+5=10
10-4=6 10-5=5
9+1=10 10+0=10
10-9=1 10-0=10
-Nxét đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
Bài 1: Viết số thích hợp (theo mẫu)
-HD đếm số chấm tròn trong mỗi nhóm rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ŸŸ
Ÿ
ŸŸ
ŸŸ
ŸŸ
Ÿ
ŸŸ
ŸŸ
ŸŸ
ŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
Ÿ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸ
ŸŸŸŸ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-Nhận xét, ghi điểm
Bài 2: đọc các số từ o đến 10, từ 10 đến 0
-Nxét, ghi điểm
Bài 3: Tính
+
+
+
+
+
+
 5 4 7 2 10 9
 2 6 1 2 0 1
 7 10 8 4 10 10
-Nxét, ghi điểm
Bài 4: Số
-HD hs hiểu lệnh của bài toán. Thực hiện từng phép tính rồi điền kq vào ô trống
+4
-3
9
5
8
-Nxét, ghi điểm
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
a.HD căn cứ vào tóm tắt của bài toán để nêu điều kiện của bài toán
a.Tóm tắt b.Tóm tắt
có: 5 quả có: 7 viên bi
thêm: 3 quả bớt: 3 viên bi
có tất cả .... quả? còn ..... viên bi?
7 - 3 = 4
5 + 3 = 8
-Nxét, ghi điểm
-Nxét giờ học
-Bài tập về nhà 3, 4 cột còn lại
-Chuẩn bị bài sau
Hát
-2 hs lên bảng 
-Nxét
-HS nêu y/c bài tập
-1 hs lên bảng làm bài
-4 hs đọc
-Nêu y/c
-2 hs lên bảng 
-Lớp làm vào vở BT
-Nxét bài bạn
-Nêu y/c BT
-1 hs lên bảng 
-Hs đọc tóm tắt
-Nêu câu hỏi có tất cả mấy quả
-HS nêu bài toán rồi giải bằng lời rồi điền phép tính
-Nghe, ghi nhớ
Tiết 4: ÂM NHẠC: 
NGHE HÁT QUỐC CA
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I.Mục tiêu - Làm quen với bài Quốc Ca.
- Biết khi chào cờ,hát Quốc Ca phải đứng nghiêm trang.
- Biết nội dung câu truyện : Nai Ngọc.
II.Đồ dùng dạy học
-Bài Quốc ca, nội dung câu chuyện Nai Ngọc
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HĐ1: Nghe hát Quốc ca (10’)
3.HĐ2:(8’)
4.HĐ3: (8’)
D.Củng cố dặn dò (2’)
-Cho hs hát: đàn gà con và sắp đến tết rồi
-nxét đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gthiệu đôi nét về Quốc ca. Quốc ca là bài hát chính thức của nước. bài quốc ca việt nam nguyên là bài tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác
-Gv hát mẫu
-Gv tập cho hs đứng chào cờ, nghe quốc ca
-Gv đọc chậm diễn cảm câu chuyện Nai Ngọc
-Gv nêu câu hỏi cho hs
+Tại sao các loài vật lại quên cả việc phá hoại nương rẫy, mùa màng
+Tại sao đêm đã khuya mà dân làng không ai muốn về?
+KL: Tiếng hát Nai Ngọc đã có sức mạnh giúp dân làng xua đuổi được các loài muôn thú đến phá hoại nương rãy, lúa ngô. mọi người đều yêu quý tiếng hát của em bé
-Trò chơi “tên tôi tên bạn”
Cách chơi: Em 1 bắt đầu nói tên tôi là Minh. Các em “Tên tôi là Minh” phải đúng với tiết tấu. Sau đó người bắt đầu được chỉ vào người khác. “bạn tên là gì?” người được chỉ định lập tức đứng lên trả lời. Trò chơi diễn ra liên tục khi được chỉ định nếu bạn nào chậm trả lời hoặc nói sai không được tiếp tục chỉ định người khác
-nxét giờ học
-1 nhóm lên chơi lại trò chơi
về nhà thực hiện theo đúng y/c đã học
-2,3 hs hát
-Nghe
-Thực hiện
-Trả lời
-Tham gia chơi
Thứ sáu ngày 3/12/2010
Tiết 1+2: HỌC VẦN:
BÀI 68: OT – AT
I.Mục tiêu - Đọc được : ot,at,tiếng hót,ca hát;từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : ot,at,tiếng hót,ca hát.
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề ; Gà gáy , chim hót,chúng em hát ca .
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần ot (8’)
b.Dạy vần at (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Y/c đọc các TN và câu ứng dụng bài 67
-Viết: xâu kim, lưỡi liềm
-Nhận xét, đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần ot lên bảng và đọc
-Vần ot gồm có mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau
-Y/c ghép vần ot
-y/c đọc đánh vần (o – t - ot )
-Có vần ot muốn có tiếng hót phải thêm âm gì? và dấu gì?
-Y/c hs ghép tiếng hót
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: tiếng hót
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
 ( Quy trình dạy tương tự như vần ot )
-Củng cố 2 vần
-bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-y/c so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần 
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
ot at tiếng hót
 ca hát
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
*TCTV:Y/c pt đọc đánh vần và đọc trơn
-Gv đọc mẫu – giải thích
-Hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-GV đọc mẫu – gọi 2 hs đọc
-Y/c Đọc tên bài luyện nói.
- HD hs dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để nói về chủ đề
+Tranh vẽ những gì?
+Các con vật trong tranh đang làm gì?
+Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+Chim hót như thế nào? gà gáy ra sao?
+ở lớp các em thường ca hát vào lúc nào?
-Cho hs mở sgk và đọc bài theo từng phần
-Nhận xét sửa sai, cho điểm
- HD lại cách viết 
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Chấm 1 số bài – nxét khen ngợi 
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà chuẩn bị bài sau bài 69
-hát
-2 hs đọc
-Viết bảng con
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Qsát – ghi nhớ
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-Thực hiện
-Đọc ĐT + CN
-1 hs tr¶ lêi
-§äc §T 
-Qs¸t, nxÐt
-§äc thÇm
-t×m, pt ®äc ®v
-®äc §T + CN
-Nghe,2 hs ®äc
-1 hs ®äc
-HS Th¶o luËn theo cÆp
-C¸c cÆp hái ®¸p theo gîi ý
-Nghe, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs
-§äc §T
TiÕt 4: TNXH:
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I.Mục tiêu Kể được một số hoạt động học tập ở lớp.
II.Đồ dùng dạy học
-Các hình ở bài 16 sgk, bút, giấy màu vẽ
-Vở BT TNXH
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.gthiệu bài (2’)
2.HĐ1: Qsát tranh
MT: Biết các HĐ học tập ở lớp và Mối quan hệ giữa gv và hs. hs và hs trong từng HĐ học tập (10’)
3.HĐ2: thảo luận theo cặp
MT: Gthiệu các HĐ ở lớp học của mình (12’)
D.Củng cố dặn dò (5’)
-Em hãy kể tên cô giáo và các bạn của mình trong lớp có những gì?
-Nxét, khen ngợi
Trực tiếp – ghi đầu bài
HĐ1: Thảo luận nhóm
+B1: HD hs qsát hình và trả lời câu hỏi sau
+Trong từng tranh gv đang làm gì? hs làm gì?
+HĐ nào được tổ chức trong lớp, HĐ nào được tổ chức ngoài trời trong mô hình đó
+B2: Gọi đại diện các nhóm trình bày
Khen ngợi
+KL: ở lớp có những HĐ khác nhau có HĐ được tổ chức trong lớp có HĐ được tổ chức ngoài trời...
-HĐ2: Thảo luận theo cặp
B1: GV nêu y/c: hs nói với bạn bè
+Các HĐ ở lớp học của mình
+Trong các HĐ đó HĐ nào mình thích nhất
+Mình làm gì để giúp các bạn trong lớp học tập tốt?
B2: Gọi 1 số hs trình bày trước lớp
Hỏi: Trong tất cả các HĐ thì HĐ nào các em chỉ làm việc 1 mình không hợp tác giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ
+KL: Trong bất kì HĐ học tập nào, vui chơi mà các em cùng phải biết kết hợp giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ để chơi vui hơn
-Cho hs vẽ tranh thể hiện 1 HĐ các em thích
-Gv chọn 1 số tranh biểu dương
-Nxét giờ học
Chuẩn bị bài sau
-Hát
-Hs trả lời hs khác nxét
-Thảo luận theo nhóm mỗi nhóm qsát 3 hình
-Đại diện trình bày
-Nhóm khác nxét
-Nghe
-Hs thảo luận theo câu hỏi gợi ý
-HS trình bày, hs khác nxét bổ sung
-Nghe
-HS làm việc cá nhân
Tiết 4: MĨ THUẬT:
VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA
I.Mục tiêu
1.KT: Giúp hs thấy được vẻ đẹp về hình dáng của một lọ hoa. Biết vẽ và thao tác xé dán được một lọ hoa đơn giản
2.KN: HS thực hiện vẽ hoặc xé dán một lọ hoa thành thạo
3.TĐ: GD hs yêu quý bài vẽ của mình và biết giữ gìn lọ hoa cẩn thận
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh mẫu, vở tập vẽ
-Giấy màu, bút chì, sáp
III.Các HĐ dạy học
ND – TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Ktra bài cũ (2)
B.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Gthiệu kiểu dáng của lọ hoa (5’)
3.HD cách vẽ cách xé dán lọ hoa (7’)
4.Thực hành (16’)
5.Nxét, đánh giá (2’)
6.Dặn dò (1’)
-Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gv cho hs xem... những đồ vật đã chuẩn bị để hs nhận biết Các kiểu dáng lọ hoa
+Có lọ dáng thấp tròn
+Có lọ dáng cao thon
+Có lọ cổ cao thân phình to ở dưới
-HD cách vẽ
+Vẽ miệng lọ hoa
+Vẽ nét cong của thân lọ 
+Vẽ màu
-HD cách xé dán
+Gấp đôi tờ giấy màu
+Xé thân lọ hoa
-GV theo dõi giúp đỡ
+Vẽ lọ hoa cho phù hợp với phần giấy trong vở bài tập
+Vẽ màu vào lọ hoa
+Trang trí các chi tiết khác vào hình lọ hoa
-HD hs nxét những bài vẽ đẹp về hình và màu
-về nhà qsát ngôi nhà của em
-Qsát nhận xét hình dáng lọ hoa
-Qsát
-Vẽ vào vở TV
-NXét
Ngày soạn:3/12/2008
Ngày giảng: 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 16.doc