Bài soạn lớp 5 - Tuần 23

Bài soạn lớp 5 - Tuần 23

 I. Mục tiêu:

- Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đng hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam

- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.

* Kĩ năng xác định giá trị (Yêu Tổ quốc Việt Nam); Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về đất nước, con người Việt Nam; Kĩ năng hợp tác nhóm; Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước, con người Việt nam.

** Một số di sản (thiên nhiên) Thế giới của Việt Nam có liên quan đến môi trường như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- kẽ bang, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy Thủy điện Trị An, ; Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu đất nước.

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 30/05/2017 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2014
Tiết 2:	Đạo đức
Em yêu tổ quốc việt nam (ĐCND )
 I. Mục tiêu: 
- Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đng hội nhập vào đời sống quốc tế.
- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam
- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Yêu Tổ quốc Việt Nam.
* Kĩ năng xác định giá trị (Yêu Tổ quốc Việt Nam); Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về đất nước, con người Việt Nam; Kĩ năng hợp tác nhóm; Kĩ năng trình bày những hiểu biết về đất nước, con người Việt nam.
** Một số di sản (thiên nhiên) Thế giới của Việt Nam có liên quan đến môi trường như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- kẽ bang, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy Thủy điện Trị An,; Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu đất nước.
II. Chuẩn bị: - HS: Tranh, ảnh về Tổ quốc VN
 - GV: Băng hình về Tổ quốc VN
III. Các hoạt động:
1. Bài cũ: Em đã thực hiện việc hợp tác với chính quyền như thế nào? Kết quả ra sao?
Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng
 b. Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Tìm hiểu thông tin trang 34 / SGK.
Hoạt động 2: Cá nhân 
Hoạt động 3: Làm bài tập 2 / SGK.
 * HS đọc các thông tin trong SGK và giới thiệu về cầu Mỹ Thuận, Huế
? Em còn biết gì về Tổ quốc chúng ta?
Nhận xét, giới thiệu thêm.
-Làm bài tập 1/SGK
-Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- yêu cầu HS làm bài
** Làm bài tập 2 / SGK.
-Giáo viên nêu yêu cầu bài tập.® Tóm tắt:
GV hình thành ghi nhớ 
Gv gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
2 học sinh trả lời
-1 em đọc.HS quan sát và trả lời câu hỏi.Vài học sinh lên giới thiệu.
-Lớp nhận xét, bổ sung.
HS làm bài cá nhân.
- Nối tiếp trả lời
Thảo luận nhóm đôi.
- HS trình bày ý kiến 
IV .Củng cố:- Gọi HS đọc ghi nhớ
- Nước ta còn có những khó khăn gì? có thể làm gì để góp phần giải quyết những khó khăn đó?
- Nhận xét, tuyên dương
V . Dặn dò: 
Sưu tầm bài hát, bài thơ ca ngợi đất nước VN.
Chuẩn bị: “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” - Nhận xét tiết học
Tiết 4: Tập đọc:
§: Phân xử tài tình 
I. Mục tiêu:
- Biết đọc diễn cảm bài văn; giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.
- Hiểu được quan án là người thông minh có tài xử kiện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II. Chuẩn bị: 
Tranh minh hoạ bài đọc. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn HD luyện đọc.
III. Các hoạt động:
1. Bài cũ: 
-HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời nội dung.
Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hướng dẫn luyện đọc
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
HĐ 3: Rèn đọc diễn cảm. 
GV yêu cầu HS đọc bài.
Gọi HS đọc từng câu ( sửa lỗi), đoạn
Yêu cầu HS đọc từ ngữ chú giải.
GV đọc diễn cảm toàn bài 
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trả lời câu hỏi
? Vị quan án được giới thiệu là người như thế nào?
 ? Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì
 ? Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người ấy cắp tấm vải?
? Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa?
?Vì sao quan dùng cách trên
- Rút ra nội dung bài
hướng dẫn HS tìm giọng đọc bài văn.
cho HS luyện đọc trong nhóm
- HS thi đua đọc diễn cảm bài văn.
Giáo viên nhận xét _ tuyên dương.
- HS khá giỏi đọc bài.
HS tiếp nối nhau đọc câu., đoạn
- 1 HS đọc phần chú giải
Các nhóm 4 trao đổi và trình bày
- HS nêu giọng đọc.
- Đọc nhóm đôi
các tổ nhóm, cá nhân đọc diễn cảm bài văn.
IV. Củng cố:- Gọi HS nêu lại nội dung bài
V. Dặn dò: - Chuẩn bị: “Chú đi tuần”.
- Nhận xét tiết học.
Tiết 5:	Toán:
§: Xăng-ti-mét khối – Đề-xi-mét khối 
I. Mục tiêu:
1. Có biểu tượng về xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối.
2. Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối.
3 . Biết mối quan hệ giữa xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối.
4. Biết giải một số bài toán liên quan đếnn xăng- ti- mét khối, đề- xi- mét khối
II. Hoạt động sư phạm
 1. Bài cũ:- Học sinh sửa bài 1 VBT
- Nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới:	a- GV giới thiệu, ghi bảng
	b- Nội dung:
III. Các hoạt động:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: 
- Nhằm đạt mục tiêu 1, 2, 3
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp
Hoạt động 2: 
- Nhằm đạt mục tiêu 4
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp, nhóm
GV giới thiệu HLP cạnh 1 dm và 1 cm
Thế nào là cm3?Thế nào là dm3 ?
 Nêu mối quan hệ dm3 và cm3
Khối có thể tích là 1 dm3 chứa bao nhiêu khối có thể tích là 1 cm3?
HLP có cạnh 1 dm gồm ? hình có cạnh 1 cm?
Giáo viên kết luận : 
Giáo viên ghi bảng.
 	1dm3	= 1000cm3
Bài 1:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn : cách đọc , viết đúng các số đo 
- GV chốt và tuyên dương 
Bài 2: (a)
- GV củng cố mối quan hệ giữa cm3 và dm3
- Kết luận
-HS quan sát hình 
- Nối tiếp trả lời
- Tính
	10 ´ 10 ´ 10 = 1000 cm3
	 1 dm3 = 1000 cm
- 1 HS nêu
- HS chia làm 2 nhóm và lên bảng làm bài thi đua . 
- Cả lớp nhận xét
- HS Nêu lại mối quan hệ ( cá nhân)
HS lựa chọn đáp án đúng giơ bảng a, b, c, d.
IV. Hoạt động nối tiếp:- Gọi HS nêu 1 dm3= cm3
- VN làm bài vào VBT toán
- Nhận xét tiết học
V. Chuẩn bị:	
- Khối vuông 1 cm và 1 dm, hình vẽ 1 dm3 chứa 1000 cm3
Thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 2014
Tiết 1: Toán 
§: Mét khối (ĐCND)
I. Mục tiêu:
1. Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: mét khối.
2. Biết mối quan hệ giữa mét khối, đề- xi- mét khối, xăng- ti- mét khối.
II. Hoạt động sư phạm
1. Bài cũ:- Học sinh sửa bài 1 VBT
	- Nhận xét, ghi điểm 
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
III. Các hoạt động:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: 
- Nhằm đạt mục tiêu 1, 2
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp
Hoạt động 2: 
- Nhằm đạt mục tiêu 1, 2
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp
-GV giới thiệu các mô hình: mét khối , dm3 , cm3
Mét khối là gì? Nêu cách viết tắt?
GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, nhận xét rút ra mối quan hệ giữa mét khối – dm3 - cm3 : 
Bài 1:
GV rèn kĩ năng đọc , viết đúng các số đo thể tích có đơn vị đo là mét khối
Bài 2: (Không làm bài a)
GV rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thể tích
- Chú ý : Dạng phân số nên đổi ra STP để dễ đổi đơn vị 
Bài 3: Dành cho HS khá, giỏi
- GV hướng dẫn HS nhận xét : 
+ Sau khi xếp hộp , ta được mấy HLP 1 dm3 ?
+ Làm cách nào để tính số HLP 1 dm3 xếp đầy hộp ?
- Kết luận
-HS lần lượt nêu mô hình m3 dm3 
1 mét khối 1m3
Học sinh đọc lại ghi nhớ.
- HS làm bài theo cặp
- 1 HS lên bảng viết.
Sửa bài.
- Chú ý các đơn vị đo.
Học sinh làm cá nhân
Học sinh sửa bài.
- HS còn lại làm bài 1 vào vở
- Được 2 HLP 1 dm3
- 5 x 3 = 15 ( hình )
- 15 x 2 = 30 ( hình)
IV. Hoạt động nối tiếp:
GV bài HS thi đua: 1m3= dm3, 1dm3 = cm3, 1m3 = cm3
Vn làm bài vào VBT toán
Nhận xét tiết học
V. Chuẩn bị: 
- Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. 
Tiết 2 Luyện từ và câu
§: Luyện tậpToán (ĐCND)
I. Mục tiêu:
1 . Biết mối quan hệ giữa xăng- ti- mét khối và đề- xi- mét khối, giữa đề- xi- mét khối và mét khối.
2.Giải một số bài toán về tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
II. Hoạt động sư phạm
- Gọi HS nêu lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
III. Các hoạt động:
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: 
- Nhằm đạt mục tiêu 1
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp
Hoạt động 1: 
- Nhằm đạt mục tiêu 2
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp, nhóm
 Bài 2 / 117 SGK
GV rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thể tích
- Chú ý : Dạng phân số nên đổi ra STP để dễ đổi đơn vị 
Bài 2/118: 
GV rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thể tích
- Chú ý : Dạng phân số nên đổi ra STP để dễ đổi đơn vị 
Bài1/110: 
- Gọi HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
- Kết luận
Bài 2/111:
- Gọi HS đọc đề bài toán
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm
- Yêu cầu HS dán bài lên bảng lớp
- GV nhận xét chốt lại kết quả đúng.
Chú ý các đơn vị đo.
Học sinh làm cá nhân
Học sinh sửa bài.
- HS làm bài theo cặp
- 1 HS lên bảng viết.
Sửa bài.
- 1 HS đọc
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở
-1 HS đọc
- HS làm bài theo nhóm đôi
- Cả lớp nhận xét
IV. Hoạt động nối tiếp:
GV gọi HS nêu lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Vn làm bài vào VBT toán
Nhận xét tiết học
V. Chuẩn bị: - Bảng phụ,SGK
Tiết 3:	 Khoa học
§: Sử dụng năng lượng điện 
I. Mục tiêu
- Kể được một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.
- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.
II. Chuẩn bị
-GV: - Tranh ảnh về đồ dùng, máy móc sử dụng điện.
III. Các hoạt động
1. Bài cũ: 
-Sử dụng năng lượng của gió và của nước chảy.
Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Thảo luận.
Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận.
+ Kể tên một số đồ dùng điện mà bạn biết?
+ Tại sao ta nói “dòng điện” có mang năng lượng?
Năng lượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng được lấy từ đâu?
Tìm thêm các nguồn điện khác?
Giáo viên chốt lại
-Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm.
Quan sát các vật thật hay mô hình hoặc tranh ảnh những đồ vật, máy móc dùng động cơ điện đã được sưu tầm đem đến lớp.
Giáo viên chốt.
-HS thảo luận nhóm bàn và trả lời câu hỏi
- Thảo luận nhóm 6
Đại diện các nhóm giới thiệu với cả lớp.
- Các nhóm nhận xét
- Hs nhắc lại
- HS nối tiếp mục bạn cần biết 
IV. Củng cố- Dặn dò: 
Xem lại bài.
Chuẩn bị: Lắp mạch điện đơn giản.
- Nhận xét tiết học .
Tiết 4: Chính tả
§: Cao bằng 
 I. Mục tiêu: 
- Nhớ- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ.
Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và viết hoa đúng tên địa lí Việt Nam (BT2, BT3).
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
** Giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật Cao Bằng; của cửa gió Tùng Chinh ( đoạn thơ ở BT3), từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đ ... 6 SGK.
+ Vật cho dòng điện chạy qua gọi là gì?
+ Kể tên một số vật liệu cho dòng điện chạy qua.
+ Vật không cho dòng điện chạy qua gọi là gì?
+ Kể tên một số vật liệu không cho dòng điện chạy qua.
Hoạt động nhóm, cá nhân.
Học sinh lắp mạch để đèn sáng và vẽ lại cách mắc vào giấy.
Học sinh suy nghĩ.
Lắp mạch so sánh với kết quả dự đoán.
Giải thích kết quả.
Hoạt động nhóm , lớp.
Lắp mạch điện thắp sáng đèn.
Tạo ra một chỗ hở trong mạch.
Chèn một số vật bằng kim loại, bằng nhựa, bằng cao su, sứ vào chỗ hở.
Các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.
IV.Củng cố: 
-Thi đua: Kể tên các vật liệu không cho dòng điện chạy qua và cho dòng điện chạy qua.
V. Dặn dò : Xem lại bài.- Chuẩn bị: “Lắp mạch điện đơn giản - Nhận xét tiết học 
Tiết 5: Kể chuyện
§: Kể chuyện đã nghe, đã đọc. 
Đề bài : Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh 
I. Mục tiêu: 
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết trao đổi về nội dung câu chuyện.
- Thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh trật tự.
II. Chuẩn bị: 
Gv: Một số sách báo, truyện viết về chiến sĩ an ninh, công an, bảo vệ.
III. Các hoạt động:
1. Bài cũ: 
Gọi HS kể lại và nêu nội dung câu chuyện.
Giáo viên nhận xét – cho điểm 
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Hướng dẫn học sinh kể chuyện.
Hoạt động 2: kể chuyện và trao đổi nội dung.
- Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề bài.
GV ghi đề bài lên bảng, yêu cầu HS xác định đúng yêu cầu đề bài .
GV lưu ý học sinh có thể kể một truyện đã đọc trong SGK ở các lớp dưới hoặc các bài đọc khác.
-GVgọi một số HS nêu tên câu chuyện các em đã chọn kể.
 -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm.
Hướng dẫn học sinh: khi kết thúc chuyện cần nói lên điều em đã hiểu ra từ câu chuyện.
Giáo viên nhận xét, tính điểm cho các nhóm.
- 1 học sinh lên bảng gạch dưới các từ ngữ.
-1 HS đọc toàn bộ phần đề bài và gợi ý 1 – 2 ở SGK.
4 – 5 học sinh tiếp nối nhau nêu tên câu chuyện kể.
- Từng học sinh trong nhóm kể câu chuyện của mình. Sau đó cả nhóm cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
Đại diện các nhóm thi đua kể chuyện.
Cả lớp nhận xét, chọn người kể chuyện hay.
IV.Củng cố: 
- Về nhà viết lại vào vở câu chuyện em kể.
V.Dặn dò:
Chuẩn bị : Kể chuyện được chúng kiến hoặc tham gia- Nhận xét tiết học.
Thứ sáu ngày 14 tháng 02 năm 2014
Tiết 1 Toán
§: Thể tích hình lập phương 
I. Mục tiêu:
1. Biết công thức tính thể tích hình lập phương.
2. Biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải một số bài tập liên quan.
II. Hoạt động sư phạm
1.Bài cũ:- Học sinh sửa bài nhà 1 VBT
	- Nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
III. Các hoạt động:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: 
- Nhằm đạt mục tiêu 1
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp, nhóm
Hoạt động 2: 
- Nhằm đạt mục tiêu 2
- Hoạt động được lựa chọn: Quan sát, thực hành
- Hình thức tổ chức: Cá nhân, cả lớp
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tìm ra công thức tính thể tích hình lập phương.
Chỉ theo số đo a – b – c ® thể tích.
Vậy muốn tìm thể tích HLP ta làm thế nào?
Bài 1: 
Lưu ý: 
 biết diện tích 1 mặt ® a = 4 cm
 biết diện tích toàn phần ® diện tích một mặt.
- GV đánh giá bài làm của HS
Bài 3 :
- Nêu câu hỏi
GV chốt lại: cách tìm trung bình cộng
Bài 2: Dành cho HS khá, giỏi
GV nhắc nhở HS: chú ý đổi m3 =  dm3
Giáo viên chốt lại.
Học sinh nêu công thức.
	 V = a ´ a ´ a
HS làm bài thi đua 
Cả lớp sửa bài 
- HS trả lời
- Lớp nhận xét
- Nhắc lại
- HS đọc đề và tóm tắt
- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vở
- HS sửa bài 
IV. Hoạt động nối tiếp:
Nêu lại công thức tính thể tích hình lập phương
Nhận xét tiết học
V. Chuẩn bị
+ GV: Hình lập phương cạnh 1 cm (phóng lớn). Hình vẽ HLP cạnh 3 cm.
Tiết 3: Tập làm văn
§: Trả bài văn kể chuyện 
I Mục tiêu: 
- Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn.	
- Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.
II. Chuẩn bị: 
- Bảng phụ ghi các đề bài của tiết Viết bài văn kể chuyện, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, đoạn, ý 
III. Các hoạt động:
1. Bài cũ: -Giáo viên chấm một số vở của học sinh về nhà viét lại vào vở 
Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Nhận xét chung kết quả bài làm của học sinh
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh chữa bài.
- GV giới thiệu, ghi bảng
GV nhận xét kết quả làm của học sinh.
Nêu những thiếu sót hạn chế 
Thông báo số điểm.
Yêu cầu học sinh thực hiện theo các nhiệm vụ sau:
  Đọc lời nhận xét của thầy (cô)
  Đọc những chỗ cô chỉ lỗi
  Sửa lỗi ngay bên lề vở
* Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung.
* Hướng dẫn HS học tập đoạn văn bài văn hay.
GV đọc những đoạn văn, bài văn hay 
- Học sinh nào viết bài chưa đạt yêu cầu thì cần viết lại cả bài.
Nhận xét
-Học sinh lắng nghe.
-Học sinh cả lớp làm theo yêu cầu của các em tự sửa lỗi trong bài làm của mình.
Học sinh chép bài sửa vào vở.
-Học sinh trao đổi, thảo luận nhóm tìm cái hay của đoạn văn, bài văn.
IV. Củng cố:- Gọi HS đọc lại nhũng bài vãn hay.
V. Dặn dò: 
- Tuyên dương những HS có bài văn hay.
- Nhận xét tiết học.
Tiết 4:	Lịch sử
§: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta 
I. Mục tiêu:
- Biết hoàn cảnh ra đời của Nhà máy cơ khí Hà Nội: tháng 12 năm 1955 với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công xây dựng và tháng 4- 1958 thì hoàn thành.
- Biết những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khí cho bộ đội.
II. Chuẩn bị: 
- Một số ảnh tư liệu về nhà máy cơ khí Hà Nội. Phiếu học tập.
III. Các hoạt động:
1. Bài cũ: Phong trào “Đồng Khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?
?Kể sự kiện ngày 17-1-1960 tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
? Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?
® GV nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới: 	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Sự ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội
Hoạt động 2: Những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc XD và BVTQ
? Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì?
- Tại sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại?
- Đó là nhà máy nào?
- GV nhận xét, chốt ý.
GV chia nhóm, phát phiếu thảo luận cho từng nhóm
Gọi các nhóm trình bày trước lớp
Nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí HN
Nhà máy cơ khí HN đã nhận được phần thưởng cao quý gì?
-Vì sao Bác Hồ nhiều lần đến thăm nhà máy cơ khí HN?
Tại sao người nhiều lần giới thiệu nhà máy cơ khí HN với các nguyên thủ quốc gia khác?
- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
-Một số nhóm trình bày trước lớp
- HS thảo luận nhóm 4
-Các nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét.
Học sinh nêu.
Học sinh đọc lại.
IV . Dặn dò: 
Chuẩn bị: “Đường Trường Sơn”
- Nhận xét tiết học 
Tiết 5:	 Hoạt động tập thể
§: Tìm hiểu cảnh đẹp về địa phương, góp sức làm trường xanh – sạch - đẹp
I. Mục tiêu.
-HS biết nêu nhận xét, đánh giá thực hiện kế hoạch tuần 22, phương , kế hoạch tuần 23.
Nêu lên được một số cảnh đẹp của địa phương.
Biết giữ gìn vệ sinh trường lớp xanh – sạch – đẹp.
II. Chuẩn bị:
- Đánh giá tuần 22, kế hoạch tuần 23
- Tranh ảnh một số cảnh đẹp của địa phương.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ
 - Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo của các tổ
-Giáo viên nhận xét chung
2. Bài mới:
 a.Giới thiệu bài : Gt bài - ghi bảng
 b. Nội dung
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động1 : Đánh giá thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tuần 22
Hoạt động 2 :
Kế hoạch tuần 23:
Hoạt động 3: 
Tìm hiểu cảnh đẹp địa phương
-Gv yc các tổ lên báo cáo
 -Yc nhận xét , nhắc nhở 
-Tiếp tục duy trì nề nếp, sĩ số lớp
-Tham gia đầy đủ các phong trào do đội đề ra
-Lao động vệ sinh theo lịch
-Trước khi đến lớp phải học bài, làm bài đầy đủ
- Tham gia biểu diễn trong đêm văn nghệ trao học bổng
-GV cho HS nêu một số cảnh đẹp của đại phương kết hợp giới thiệu tranh, ảnh
- Tổng kết , tuyên dương
-Lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng lên báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của tổ mình trước lớp ( lần lượt từng tổ lên báo cáo)
 -Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp
- Nghe
-HS nêu cá nhân
IV . Củng cố 
- Tổ chức thi đua hát các bài hát về trường họ ,quê hương
V Dặn dò: 
-GV nhận xét tiết học 
-Dặn hs thực hiện kế hoạch đã đề ra
 Ban giám hiệu:
+Tiết 4: Hoạt động tập thể:
§: Tìm hiểu an toàn giao thông bài 4
I.Mục tiêu: HS biết được 
Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là do con người, do phương tiện giao thông, do đường, do thời tiết.
Biết cách phòng tránh tai nạn giao thông
Giáo dục HS có ý thức chấp hành đúng luật lệ giao thông
II.Chuẩn bị:
-Tranh ảnh vi phạm luật giao thông, những tranh ảnh chấp hành đúng luật lệ giao thông
-Phiếu bài tập
III.Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ: - Nhận xét tình hình thực hiên nề nếp tuần qua
2. Bài mới:	a- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	b- Nội dung:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
* Hoạt động 2:
Phòng tránh tai nạn
-HS quan sát 2 tranh trong SGK thảo luận và nêu những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
-GV nêu kết luận chung
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm bàn, nêu những cách phòng tránh tai nạn giao thông
-GV nhận xét kết luận
=> Rút ra ghi nhớ: Khi tham gia giao thông cần có phương tiện tốt và chấp hành luật giao thông đường bộ
-HS quan sát 2 tranh trong SGK thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.
-Những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là: 
+ Do con người
+ Do phương tiện giao thông
+ Do đường
+ Do thời tiết
- HS thảo luận theo nhóm bàn, thư kí ghi ra giấy
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- 3- 5 HS nêu lại ghi nhớ
IV. Củng cố:
- Tổ chức cho HS chơi thực hành ATGT
V.Dặn dò 
- Thực hành thực hiện đúng luật giao thông
-Nhận xét tiết học.	
	Ban giám hiệu

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 23tham khao.doc