Đề thi học sinh giỏi - Môn học: Toán học lớp 5

Đề thi học sinh giỏi - Môn học: Toán học lớp 5

Câu 1: (4 điểm)

a) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.Giải thích cỏch làm của em.

 ; ; ;

 b) Tớnh :

 20,11 : (95 – 92,5) + 21,82 x 2

Câu 2: (4 điểm)Tìm Y

 a) Tỡm y, biết:

 52 : - 6 = 20

 b) Tỡm một số cú ba chữ số. Biết rằng, số đó chia hết cho 9, chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 8 và tích 3 chữ số bằng 0.

Câu 3: (4 điểm) Tổng số gạo của kho A và kho B là 246 tấn, tổng số gạo của kho B và kho C là 235 tấn, tổng số gạo của kho C và kho A là 239 tấn. Hãy tính số gạo của mỗi kho?

 

doc 3 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi - Môn học: Toán học lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD YấN ĐỊNH 
 TRƯỜNG TH YấN TÂM 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
Mụn: Toỏn - Lớp 5
Thời gian làm bài: 90 phỳt
Câu 1: (4 điểm) 
a) Xếp cỏc phõn số sau theo thứ tự từ lớn đến bộ.Giải thớch cỏch làm của em.
	 ; ; ; 
	b) Tớnh :
	20,11 : (95 – 92,5) + 21,82 x 2
Câu 2: (4 điểm)Tìm Y
 a) Tỡm y, biết:
	52 : - 6 = 20
	b) Tỡm một số cú ba chữ số. Biết rằng, số đú chia hết cho 9, chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 8 và tớch 3 chữ số bằng 0.
Câu 3: (4 điểm) Tổng số gạo của kho A và kho B là 246 tấn, tổng số gạo của kho B và kho C là 235 tấn, tổng số gạo của kho C và kho A là 239 tấn. Hãy tính số gạo của mỗi kho?
Câu 4: (4 điểm) Muốn lờn tầng 3 của một khu nhà phải bước qua 42 bậc thang. Vậy muốn lờn tầng 6 của khu nhà đú cần phải bước qua bao nhiờu bậc thang? (Biết rằng số bậc thang giữa cỏc tầng là như nhau)
Câu 5: (4 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2,5 m và giảm chiều dài đi 2,5 m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất đó.
PHềNG GD YấN ĐỊNH 
 TRƯỜNG TH YấN TÂM 
Đỏp ỏn:
Bài
Sơ lược lời giải
Điểm
1
a; Ta cú:
> 1 và > 1
 < 1 và < 1
 = ; = 
 = 
 > > > , vậy: > > > 
b; 20,11 : (95 – 92,5) + 21,82 x 2
= 20,11 : 2,5 + 21,82 x 2
0,5 đ
0,5 đ
1 điểm
0,5 đ
 = 8,044 + 21,82 x 2
= 8,044 + 243,64
= 51,684
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
 a; 52 : - 6 = 20
52 : = 20 + 6 = 26
 = 52 : 26 = 2
 0,5 + 4,5 : y = 2
4,5 : y = 2 – 0,5 = 1,5
Y = 4,5 : 1,5 = 3
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25
0,25 đ
b;Tớch ba chữ số bằng 0 nờn phải cú ớt nhất một CS bằng chữ số 0.
Chữ số hàng trăm khụng thể là số 0, vỡ số đú cú ba chữ số.
CSố hàng chục cũng khụng thể là chữ số 0 vỡ chữ số này > csố hàng đơn vị.
Vậy chữ số hàng đơn vị là chữ số 0. Suy ra chữ số hàng chục là 8, chữ số hàng trăm là 1. (vỡ số đú chia hết cho 9)
Số cần tỡm là 180.
0,5 đ
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
3
Theo đề bài ta cú:
Tổng số gạo của kho A và kho B là 246 tấn	
Tổng số gạo của kho B và kho Clà 235 tấn
Tổng số gạo của kho A và kho C là 239 tấn
Vậy tổng số gạo của ba kho A;B;C là:
( 246 + 235 + 239 ) : 2 = 360 ( tấn)
Kho A cú số gạo là: 360 -- 235 = 125 (tấn)
Kho B cú số gạo là: 246 - 15 = 121 (tấn)
Kho C cú số gạo là: 235 - 121 = 114 (tấn)
Đỏp số: Kho A: 125 tấn
Kho B: 121 tấn
Kho C: 114 tấn
1,5 đ
0,75 đ
0,75 đ
0,5 đ
0,5
4
Vỡ lờn tầng 1 khụng phải bậc thang nờn số tầng phải lờn bậc thang là:6 – 1 = 5 (tầng)
- Số bậc thang giũa 2 tầng liền nhau l à: 42 : 2 = 21 (bậc)
- Số bậc thang từ tầng 1 đến tầng 6 l à 21 x 5 = 105 (bậc)
 Đỏp số: 105 bậc
1,5đ
1điểm
1 điểm
0,5đ
5
Nếu tăng chiều rộng thờm 2,5 m và giảm chiều dài đi 2,5 m thỡ mảnh đất đú trở thành hỡnh vuụng và chu vi khụng đổi. Vậy ta cú cạnh hỡnh vuụng là: 54 : 4 = 13,5 m
Chiều rộng mảnh đất là: 13,5 - 2,5 = 11 m
Chiều dài mảnh đất là: 13,5 + 2,5 = 16 m
Diện tớch mảnh đất là: 11 x 16 = 176 m2
 Đỏp số: 176 m2	
2 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDeDA thi HSGToan 5 Yen TamYD.doc