Giáo án các môn khối 5 - Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Tuần 28

Giáo án các môn khối 5 - Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Tuần 28

 I.Mục tiêu:

 - Kĩ năng :Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL , kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu ( HS trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc) .

 - Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọctrôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 .

 -Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu ( đơn , ghép ) tòm đúng các ví dụ minh hoạ về các kiểu cấu tạo trong bảng tổng kết .

 -Thái độ:Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt .

 II.Đồ dùng dạy học :

 -Phiếu viết tên từng bài tập đọc .

 -Bút dạ + giấy khổ tokẻ bảng tổng kết BT 2 + băng dính .

 III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối 5 - Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày 22 tháng 03 năm 2010
CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
------------------------- 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾT 1
	I.Mục tiêu:
	- Kĩ năng :Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL , kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu ( HS trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc) .
	- Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọctrôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 .
 	-Kiến thức: Củng cố khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu ( đơn , ghép ) tòm đúng các ví dụ minh hoạ về các kiểu cấu tạo trong bảng tổng kết .
	-Thái độ:Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt .
	II.Đồ dùng dạy học :
	-Phiếu viết tên từng bài tập đọc .
	-Bút dạ + giấy khổ tokẻ bảng tổng kết BT 2 + băng dính .
	III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài: ( 1 phút)
Hôm nay chúng ta cùng Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL , kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng( 15 phút)
 ( khoảng 1/5 số Hs trong lớp ):
GV phân phối thời gian hợp lí để HS đều có điểm 
Từng Hs lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) 
-Gv đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc . Cho điểm cho HS 
3.Bài tập 2: ( 15 phút)
-Gv Hướng dẫn HS đọc.
-GV dán lênbảng lớp tờ giấy viết bảng tổng kết . yêu cầu HS tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu 
3.Củng cố , dặn dò: ( 3 phút)
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn Hs về nhà tiếp tục luyện đọc .
-HS lắng nghe .
-HS đọc trong SGK ( hoặc thuộc lòng )theo phiếu. 
-1HS đọc yêu cầu của bài .
-HS nhìn bảng nghe Gv hưóng dẫn 
Hs làm bài cá nhân, viết vào vở .
-HS tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ 
-HS lắng nghe .
------------------------------ 
Toán : LUYỆN TẬP CHUNG 
I– Mục tiêu :
- Ren luyện kĩ năng thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 
- Củng cố kĩ năng đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thời gian. 
II- Đồ dùng dạy học :
 1 - GV : Bảng phụ.
 2 - HS : Vở làm bài.
IIICác hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1- Ổn định lớp : ( 1 phút)
2- Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
- Gọi 3HS nêu công thức tính vận tốc, quãng đường và thời gian.
 - Nhận xét,sửa chữa .
3 - Bài mới : (2 5 phút)
 a- Giới thiệu bài : ( 1 phút)Luyện tậpchung
 b– Hoạt động : ( 24 phút)
 Bài 1: Gọi HS đọc đề bài.
- Gọi 1HS lên bảng bài ở bảng phụ; HS dưới lớp làm vào vở. 
- Cho HS về nhà trình bày cách 2.
- Gọi HS nhận xét.
- GV đánh giá, chữa bài.
Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS tự làm vào vở.
- Gọi 1HS lên bảng làm vào bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét bài của bạn.
- GV đánh giá, kết luận.
Bài 3: 
- Cho HS tự làm bài vào vở.
Gọi 1HS lên bảng làm. HS dưới lớp làm vào vở.
Gọi HS nhận xét.
Y/ c HS nhắc lại công thức tính vận tốc.
GV đánh giá.
Bài 4:
- Gọi 1Hs lên bảng làm bài; dưới lớp làm vở .- Gọi HS đọc bài làm.
- Gọi HS nhận xét .
- GV đánh giá.
4- Củng cố : ( 3 phút)
- Gọi HS nhắc lại cách tính và công thức tính vận tốc, quãng đường và thời gian.
5- Nhận xét – dặn dò : ( 2 phút)
 - Nhận xét tiết học .
 - Về nhà làm bài tập .
 - Chuẩn bị bài sau : Luyện tập chung
- Hát 
-3HS nêu miệng. 
- HS nghe .
HS đọc.
HS làm bài.
Bài giải:
Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
Vận tốc của ô tô là:
 135 : 3 = 45 (km/giờ)
Mỗi ô tô đi nhanh hơn xe máy số ki- lô- mét là:
 45 – 30 = 15 (km).
 Đáp số: 15 km.
- Nhận xét.
- Chữa bài.
- HS đọc đề bài.
- HS thực hiện.
- HS làm bài.
Bài giải:
Vận tốc của xe máy là:
 1250 : 2 = 625 (m/phút)
Đổi 6 phút = 1giờ 
Một giờ xe máy đi được:
625 x 60 = 37500 (m) = 37,5 (km)
Vận tốc của xe máy là: 37,5 (km/giờ)
 Đáp số: 37,5 km/giờ
- Nhận xét.
- Chữa bài.
 - Làm bài.
- Trình bày tương tự bài 2.
Nhận xét.
Nêu.
- Làm bài theo yêu cầu.
- Nhận xét.
- 3HS nêu.
- Lắng nghe.
--------------------------------------------------------- 
ĐẠO ĐỨC
Bài : EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC ( Tiết 1 )
	A/ Mục tiêu :
-Kiến thức : HS có hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này 
-Kỹ năng : 
-Thái độ : Tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở VN.
	B/ Tài liệu , phương tiện : -GV :Tranh , ảnh , bài báo về hoạt động của Liên Hợp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc ở VN ; Mi-crô không dây để chơi trò chơi phóng viên.
 -HS :Xem trước thông tin tham khảo ở phần phụ lục ( trang 7)
Hoạt động của GV 
HĐ1: Tìm hiểu thông tin (trang 40-41, SGK) ( 15 phút)
*Cách tiến hành :-GV yêu cầu HS đọc các thông tin trang 40-41 và hỏi : Ngoài những thông tin tong SGK , em còn biêt thêm gì về tổ chức Liên Hợp Quốc ? 
-GV giới thiệu thêm một số tranh , ảnh về các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nuớc , ở VN . Sau đó cho HS thảo luận 2 câu hỏi trang 41, SGK .
Hoạt động của HS 
-HS đọc thông tin và nêu những đều biết về Liên Hợp Quốc .
-HS theo dõi .
-HS lắng nghe .
-GV kết luận :
+LHQ là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay .
+Từ khi thành lập , LHQ đã có nhiêù hoạt động vì hoà bình ,công bằng và tiến bộ xã hội .
+VN là một thành viên của LHQ .
HĐ 2:Bày tỏ thái độ (Bài tập 1,SGK ) ( 15 phút)
*Cách tiến hành :-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến trong bài tập 1.
-Cho đại diện các nhóm trình bày ( Mỗi nhóm trình bày về 1 ý kiến )
-Cho các nhóm khác nhận xét ,bổ sung .
-HS thảo luận theo nhóm .
- Đại diện các nhóm trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung .
-HS lắng nghe.
-GV kết luận :Các ý kiến c ,d là đúng .
 Các ý kiến a, b,đ là sai .
HĐ nối tiếp : ( 5 phút)
-GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ SGK .
-Về nhà tìm hiểu tên một vài cơ quan của LHQ ở VN ;về một vài hoạt động của các cơ quan LHQ ở VN .
 -Sưu tầm các tranh ,ảnh ,bài báo nói về các hoạt động của tổ chức LHQ ở VN hoặc trên thế giới .
- HS đọc phần Ghi nhớ SGK .
- HS lắng nghe.
------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010
TIẾT 2
	I.Mục tiêu :
	-Kiến thức :Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và Học thuộc lòng .( Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọctrôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 ).
	- Kĩ năng :Củng cố khắc sâu kiến thúc về cấu tạo câu : làm đúng các bài tập điề vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép .
	 -Thái độ:Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt .
	II.Đồ dùng dạy học :
	-Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL .
	-3tờ phiếu viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh BT 2.
	III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài: ( 1 phút)
Hôm nay chúng ta cùng Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và Học thuộc lòng .( Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng : HS đọctrôi chaỷ các bài đã học từ học kì II của lớp 5 ).
-HS lắng nghe .
2.Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( hơn 1/5 số Hs trong lớp ): ( 20 phút)
GV phân phối thời gian hợp lí để HS đều có điểm .
Từng Hs lên bảng bốc thăm chọn bài ( sau khi bốc thăm được xem bài 2 phút ) 
-Gv đặt 1 câu hỏi về đoạn , bài vừa đọc . Cho điểm cho HS 
3.Bài tập 2: ( 10 phút)
-Gv Hướng dẫn HS đọc.
-GV dán lên bảng lớp tờ giấy viết bảng tổng kết . yêu cầu HS tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu .
a/ Tuy máy móc của chiếùc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đống hồ chạy . Chúng rất quan trọng /. .
b/ Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếùc đống hồ sẽ hỏng /Sẽ chạy không chính xác /sẽ không hoạt động  .
c/ Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là : " Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người ."
-HS đọc trong SGK ( hoặc thuộc lòng )theo phiếu. 
-1HS đọc yêu cầu của bài .
-HS nhìn bảng nghe Gv hưóng dẫn 
Hs làm bài cá nhân, viết vào vở .
-HS tiếp nối nhau nêu ví dụ minh hoạ 
-HS lắng nghe .
3.Củng cố , dặn dò: ( 4 phút)
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho tiết 3 .
-HS lắng nghe .
---------------------------------- 
Toán : LUYỆN TẬP CHUNG 
I– Mục tiêu :
- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 
- Làm quen với các bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gain.
II- Đồ dùng dạy học :
 1 - GV : Bảng phụ.
 2 - HS : Vở làm bài.
IIICác hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1- Ổn định lớp : ( 1 phút)
2- Kiểm tra bài cũ : ( 4 phút)
- Gọi 3HS nêu công thức tính vận tốc, quãng đường và thời gian.
 - Nhận xét,sửa chữa .
3 - Bài mới : ( 25 phút)
 a- Giới thiệu bài : ( 1 phút) Luyện tậpchung
- Hát 
-3HS nêu miệng. 
- HS nghe .
b– Hoạt động : ( 24 phút)
 Bài 1: Gọi HS đọc đề bài câu a).
Y/ c HS gạch dưới đề bài cho biết, 2 gạch dưới đề bài yêu cầu, tóm tắt.
- Gọi 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.
- GV gắn bảng phụ lên bảng, y/c quan sát, thảo luận tìm cách giải.
- Gọi 1HS lên bảng bài ở bảng phụ; HS dưới lớp làm vào vở. 
- Gọi HS nhận xét.
- GV đánh giá, chữa bài.
b) Gọi 1HS đọc đề phần b),
- Cho HS tự làm vào vở.
- Chữa bài.
- GV nhận xét và y/c HS trình bày bài giải bằng phép tính gộp.
Bài 2:
- Gọi HS đọc đề bài.
- Cho HS tự làm vào vở.
- Gọi 1HS lên bảng làm vào bảng phụ.
- Gọi HS nhận xét bài của bạn.
- GV đánh giá, kết luận.
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Cho HS tự làm bài vào vở (chọn 1 cách).
Gọi 2HS lên bảng làm theo 2 cách ... chữ số 5 chỉ 5 đơn vị (vì chữ số 5 đứng ở hàng đơn vị).
- Cần xác định hàng mà chữ số đó đang đứng.
- Lắng nghe.
- HS tự làm vào vở.
a) 998; 999; 1000
 7999; 8000; 8001;
 66665; 66666; 66667
b) 98; 100; 102
c) 77; 79; 81.
- HS tự làm bài vào vở, thảo luận về kết quả và cách làm.
- HS thực hiện y/c.
- HS đọc y/c. tự làm bài vào vở.
- Kết quả:
a) 3999; 4856; 5468; 5486
b) 3762; 3726; 2763; 2736
- Lắng nghe
- HS đọc đề và nhắc lại.
- HS tự làm bài.
4- Củng cố : ( 3 phút)
- Hãy nêu cách đọc các số tự nhiên?
- Đặc điểm của hai số tự nhiên chẵn (lẻ) liên tiếp?
- Nêu các dấu hiệu chia hết.
5- Nhận xét – dặn dò : ( 2 phút)
 - Nhận xét tiết học .
 - Về nhà làm bài tập .
 - Chuẩn bị bài sau : Oân tập về phân số 
3 HS nêu.
- Lắng nghe
----------------------------------------------------------- 
Luyện từ và câu
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
---------------------------------------------------------
KHOA HỌC : SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG 
A – Mục tiêu : Sau bài học , HS biết :
 _ Xác định quá trình phát triển của một số côn trùng (bướm cải , ruồi , gián).
 _ Nêu đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng .
 _ Vận dụng những hiểu biết về quá trình phát triển của côn trùng để có biện pháp tiêu diệt những côn trùng có hại đối với cây cối , hoa màu & đối với sức khoẻ con người .
B – Đồ dùng dạy học :
 1 – GV :.Hình trang 114,115 SGK .
 2 – HS : SGK.
C – Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
I – Ổn định lớp : ( 1 phút)
II – Kiểm tra bài cũ : ( 4 phút) “ Sự sinh sản của động vật “
 _ Kể tên một số đông vật đẻ trứng và đẻ con ?
 _ Da số đông vật được chia thành mấy nhóm ? Đó là những giống nào ?
- Nhận xét, KTBC
III – Bài mới : ( 25 phút)
 1 – Giới thiệu bài : ( 1 phút) “ Sự sinh sản của côn trùng “ 
- Hát 
- HS trả lời .
- HS nghe .
- HS nghe .
2 – Hoạt động : ( 24phút)
 a) HĐ 1 : - Làm việc với SGK .
 @Cách tiến hành:
 _Bước 1: Làm việc theo nhóm 
 _GVyêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2,3,4.5trang114SGK ,mô tả quá trình sinh sản của bướm cải và chỉ ra đâu là trứng, sâu, nhộng và bướm.
 + Bướm thường đẻ trứng vào mặt trên hay mặt dưới của lá rau cải?
 +Ơûgiai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất ?
 +Trong trồng trọt có thể làm gì đểgiảm thiệt hại do côn trồng gây ra đối vớicây cối hoa màu?
 _Bước 2: Làm việc cả lớp .
 GVtheo dõi nhận xét. 
 _ Các nhóm làm theo hướng dẫn của GV
 _Cả nhóm cùng thảo luận và trả lời :
+ Bướm thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá rau cải.
 + Ở giai đoạn bướm phát triển thành sâu.
 +Trong trồng trọt người ta thường áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu diệt bướm
_ Đại diện từng nhóm báo cáo làm việc của nhóm mình.
 Kết luận: 
 _ Bướm cải thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá rau cải . Trứng nở thành sâu . Sau ăn lá rau để lớn . Hình 2a,2b,2c cho thấy sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau & gây thiệt hại nhất .
 _ để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra , trong trồng trọt người ta thường áp dụng các biện pháp : bắt sâu , phun thuốc trừ sâu , diệt bướm , 
 b) HĐ 2 :.Quan sát & thảo luận .
 @Cách tiến hành:
 _Bước 1: Làm việc theo nhóm .
 GVtheo dõi 
 _Bước 2: Làm việc cả lớp .
 GV chữa bài.
 Kết luận: Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng .
IV – Củng cố : ( 3 phút)GV yêu cầu HS viết sơ đồ vòng đời của một loài côn trùng vào vở.
V – Nhận xét – dặn dò : ( 2 phút)
 - Nhận xét tiết học .
 - Bài sau : “ Sự sinh sản của ếch “
_Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm việc theo chỉ dẫn SGK 
_ Đại diện từng nhóm trình bày két quả của nhóm mình.
 HS nghe .
 _ HS viết sơ đồ vòng đời của một loài côn trùng vào vở. 
 _HS nghe
 HS xem bài trước .
--------------------------------- 
Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2010
Toán : ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
I– Mục tiêu :
Giúp HS : Oân tập về khái niệm phân số bao gồm: đọc, viết, biểu tượng, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số. 
 II- Đồ dùng dạy học :
 1 - GV : Bảng phu 2 - HS : Vở làm bài.
IIICác hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1- Ổn định lớp : ( 1 phút)
2- Kiểm tra bài cũ : ( 4 phút)
- Gọi 2 HS làm lại bài tập 3,5.
 - Nhận xét,sửa chữa .
3 - Bài mới : ( 25 phút)
 a- Giới thiệu bài : ( 1 phút) Oân tập về phân số 
- Hát 
- 2HS thực hiện.
- HS nghe .
- HS nghe .
b– Hoạt động : ( 24 phút)
 * HĐ 1 : Oân tập- thực hành đọc, viết phân số 
Bài 1:
- GV treo tranh vẽ, y/c HS viết rồi đọc phân số hoặc hỗn số chỉ phần đã tô màu.
- H: phân số gồm mấy phần? Là những phần nào?
 - Trong các phân số viết được thì mẫu số cho biết gì? Tử số cho biết gì?
H: Hỗn số gồm có mấy phần? Là những phần nào?
Nêu cách đọc hỗn số? Cho ví dụ.
 * HĐ 2 : Oân tập tính chất bằng nhau của hai phân số
Bài 2:
- Gọi 1HS đọc đề bài.
-Gọi HS lên bảng làm; dưới lớp làm vào vở.
- Gọi HS giải thích cách làm.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài 3:
- Y/c đọc đề bài, thảo luận cách làm, so sánh kết quả, tự ghi vào vở.
- GV quan sát giúp HS còn yếu.
- Gọi HS đọc kết quả bài làm .
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
 * HĐ 3 : Oân tâp các quy tắc so sánh phân số
Bài 4:
- Y/ c HS đọc bài và giải vào vở.
 - Cho HS tự làm bài và giải thích.
- GV chốt lại kiến thức.
Bài 5:
- Y/c HS đọc đề bài và tự làm.
- HS thực hiện yêu cầu. 
- Phân số gồm 2 phần: tử số và mẫu số. Tử số là STN viết trên vạch ngang, mẫu số là STN viết dưới vạch ngang.
- MS cho biết số phần bằng nhau jmaf cái đơn vị chia ra. Tử số cho biết số phần bằng nhau từ cacis đơn vị đó đã được tô màu.
- HS trả lời.
- Rút gọn phân số.
- HS làm bài.
- HS nhận xét.
- HS chữa bài.
- HS thực hiện y/c.
- HS làm bài vào vở.
- HS nêu kết quả.
- HS đọc đề, tự làm bài vào vở.
-
- HS tự làm bài.
4- Củng cố : ( 3phút)
- Hãy nêu cách đọc, viết phân số ?
- Muốn so sánh hai phân số ta làm như thế nào?
- Muốn quy đồng MS hai PS ta làm sao?
5- Nhận xét – dặn dò : ( 2 phút)
 - Nhận xét tiết học .
 - Về nhà làm bài tập .
 - Chuẩn bị bài sau : Oân tập về phân số (Tiếp theo).
3 HS nêu.
Lắng nghe
----------------------------------------------- 
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
---------------------------------------
 LỊCH SỬ: TIẾN VÀO DINH DẬP LẬP 
A – Mục tiêu : Học xong bài này HS biết :
 _ Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam bắt đầu ngày 26-4-1975 và kết thúc bằng sự kiện quân ta đánh chiếm dinh độc lập. 
 _ Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh của đân tộc ta, mở ra thời kì mới: Miền Nam được giải phóng, đất nước được giải phóng.
B– Đồ dùng dạy học :
 1 – GV : _ Aûnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân 1975.
 _ Lược đồ để chỉ các địa danh ở miền nam được giải phóng năm 1975. 
 2 – HS : SGK .
C – Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
I – Ổn định lớp : ( 1 phút)
II – Kiểm tra bài cũ :(4phút) “ Lễ kí Hiệp định Pa- ri”
_ Lễ kí Hiệp định Pa-ri diễn ra bao giờ ở đâu ?
_ Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của nó ?
 * Nhận xét KTBC.
III – Bài mới : ( 25 phút)
 1 – Giới thiệu bài : ( 1 phút) “Tiến về dinh độc lập”.
- Hát 
- HS trả lời.
- HS nghe .
- HS nghe .
2 – Hoạt động : ( 24 phút) 
 a) HĐ 1 : Làm việc cả lớp .
 _ GV kể kết hợp giải nghĩa từ khó.
 _ Gọi 1 HS kể lại .
 b) HĐ 2 : Làm việc cả lớp .
 _ Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diễn ra như thế nào ?
 _ GV tường thuật sự kiện này và nêu câu hỏi: Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?
 _ Cho HS tường thuật cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh độc Lập. 
 _ Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30-4-1975.
 _ Cho HS kể về cong người, sự việc trong đại thắng mùa xuân 1975. 
- 1 HS kể lại .
 - Diễn ta thần tốc, táo bạo và chắc thắng.
- Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
- HS dựa vào SGK, quan sát tranh tường thuật cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh độc Lập. 
- HS đọc SGK và diễn tả lại cảnh cuói cùng khi nội các Dương Van Minh đầu hàng. 
- Là trận đánh mang tầm lịch sử vĩ đại đánh tan chính quyền Mĩ-nguỵ, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Từ đây Bắc- Nam thống nhất , nan sông thu về một mối.
- HS kể về cong người, sự việc trong đại thắng mùa xuân 1975. 
IV – Củng cố : ( 3 phút)
Gọi HS đọc nội dung chính của bài .
V – Nhận xét – dặn dò : ( 2 phút)
 - Nhận xét tiết học .
 Chuẩn bị bài sau: “ Hoàn thành thống nhất đất nước” 
- 2 HS đọc .
- HS lắng nghe .
- Xem bài trước .
----------------------------------------------------
SINH HOẠT
	I/Nhận xét chung:
	1/Ưu điểm:
	-Đi học đúng giờ, chuyên cần, sinh hoạt đầu giờ tốt.
	-Chuẩn bị đồ dùng học tập tốt, xây dựng bài sôi nổi.
	-Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập.
	-Tác phong gọn gàng, đúng qui định, vệ sinh sạch sẽ.
	-Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
	2/Khuyết điểm:
	*Tuyên dương: 
-Tuyên dương, động viên những em được ù điểm 10.
*Phê bình: 
	II/ Nhiệm vụ tuần đến:
	-Chấp hành tốt nội qui lớp học.
	-Ôn bài cũ, xem bài cho tuần đến
	-Thực hiện mặc đồng phục theo qui định chung, tham gia sinh hoạt đội. 
-Khắc phục những tồn tại của tuần trước.
III/ Văn nghệ:
-Cho học sinh thi hát những bài hát có tư ø”Bác”
-----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 28.doc