Giáo án Các môn lớp 5 - Năm học: 2010 - 2011 - Tuần 16

Giáo án Các môn lớp 5 - Năm học: 2010 - 2011 - Tuần 16

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 1. Đọc lưu loát diễn cảm toàn bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.

 2. Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Tranh minh họa SGK

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 278Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Các môn lớp 5 - Năm học: 2010 - 2011 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16
Ngày soạn 11/12/09
Ngày giảng 14/12/09 Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
I- Mục đích yêu cầu:
 1. Đọc lưu loát diễn cảm toàn bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.
 2. Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
II- Đồ dùng dạy học
 - Tranh minh họa SGK
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- ổn định tổ chức:
2- Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài Về ngôi nhà đang xây
và nêu nội dung bài.
3- Dạy bài mới:
a- Giới thiệu bài: GV cho HS quan sát tranh minh hoạ và nêu nọi dung tranh.
b- Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 
* Luyện đọc:
- Mời 1 HS giỏi đọc cả bài. 
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.
- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.
- Mời đại diện nhóm đọc bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
*Tìm hiểu bài:
- Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?
- Em thấy Hải Thượng Lãn Ông là người như thế nào?
- Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?
- Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
- Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?
- Gọi HS nêu nội dung chính của bài.
- GV chốt ý đúng, ghi bảng.
c)Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Mời HS nối tiếp đọc bài.
- Cho HS tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 trong nhóm
-Thi đọc diễn cảm. 
3- Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc HS về nhà học bài.
- Báo cáo sĩ số: . Hát.
- HS đọc và nêu nội dung bài.
- HS giỏi đọc cả bài.
- HS đọc nối tiếp đoạn, kết hợp luyện phát âm và đọc từ chú giải.
- HS đọc đoạn trong nhóm.
- Đại diện nhóm đọc bài.
- Theo dõi.
- Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tuỵ chăm sóc người bệnh suốt cả tháng 
- Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.
- Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra
- Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo léo chối từ.
- Lãn Ông không màng công danh, chỉ chăm làm việc nghĩa.
- HS nêu, lớp bổ sung.
- HS đọc.
- HS tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm.
- HS thi đọc, lớp nhận xét, bình chọn.
Toán
Luyện tập
I- Mục tiêu: Giúp HS: 
 - Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với khái niệm: 
 + Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch
 + Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi.
 - Làm quen với các phép tính liên quan đến tỉ số phần trăm (cộng và trừ hai tỉ số phần trăm, nhân và chia tỉ số phần trăm với một số tự nhiên).
II- Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?
- Nhận xét, cho điểm 
2- Dạy bài mới:
Bài 1 (76)
- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu.
- Cho HS làm vào bảng con. 
- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2 (76)
- GV Hướng dẫn HS và lưu ý: “Số phần trăm đã thực hiện được và số phần trăm vượt mức so với kế hoạch cả năm”
- Cho HS làm vào vở.
- GV thu chấm vở HS.
- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 3 (76) Không yêu cầu HS yếu
- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.
- Cho HS làm vào vở.
- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
3- Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa học
- HS nêu, lớp theo dõi.
- HS nêu yêu cầu.
- HS theo dõi, nêu cách làm.
- HS làm bài, báo cáo kết quả.
 a) 65,5%; b) 14%; c) 56,8%; d) 27%
- HS nêu yêu cầu.
- HS theo dõi.
- HS làm vào vở.
- Theo dõi, chữa bài.
- HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
 Đáp số: a) Đạt 90% 
 b) Thực hiện 117,5%; Vượt 17,5% 
- HS đọc đề bài.
- HS tìm hiểu bài toán.
- HS làm vào vở.
- HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. 
 Đáp số: a) 125% 
 b) 25%
Địa lí
Ôn tập
I- Mục tiêu: Học xong bài này, HS:
 - Biết hệ thống hoá các kiến thức đã họcvề dân cư, các ngành KT của nước ta ở mức độ đơn giản.
-Xác định được trên bản đồ một số TP và trung tâm công nghiệp, cảng biển nước ta
II-Đồ dùng dạy học: 
- Bản đồ trống Việt Nam.	
- Bản đồ: phân bố dân cư, kinh tế Việt Nam.
- Phiếu học tập
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ: 
- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 15. 
2- Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. 
* Hoạt động 1: (Làm việc theo nhóm 4)
- Mời 4 HS đọc nối tiếp 4 yêu cầu trong SGK.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 theo các câu hỏi trên. Điền số, liệu thông tin thích hợp vào chỗ chấm:
a) Nước ta có ..... dân tộc.
b) Dân tộc có số dân đông nhất là dân tộc 
......... sống chủ yếu ở ...... 
c) Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở ....... 
d) Các sân bay quốc tế của nước ta là sân bay.... ...ở.........., sân bay ...... ở......, sân bay....... ở .......... 
e) Ba thành phố có cảng biển lớn bậc nhất nước ta là:
...........ở miền Bắc; .........ở miền Trung; 
...... .... ở miền Nam.
* Hoạt động 2: (Làm việc cá nhân)
Ghi vào ô chữ Đ trước câu đúng , chữ S trước câu sai
1 Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên .
1ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất
1 Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng.
1 Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.
1 Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và khách ở nước ta.
1Thành phố HCM vừa là trung tâm công nghiệp lớn, vừa là nơi có hoạt động thương mại phát triển nhất nước ta.
- GV mời 1 số HS trình bày.
3- Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS về học bài và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS trả lời, lớp nhận xét.
- 4 HS đọc nối tiếp.
- HS điền số, liệu thông tin thích hợp vào chỗ chấm.
- HS làm việc cá nhân theo hướng dẫn của GV.
- HS trình bày, nhận xét.
	Kĩ thuật 
Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
I- mục tiêu: Qua bài học HS biết:
 - Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
 - Có ý thức nuôi gà.
II- Đồ dùng dạy học:
 - Tranh ảnh minh hoạ một số giống gà tốt.
III- các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: 
- GV giới thiệu và nêu mục tiêu bài học.
2. Dạy bài mới
a- Hoạt động 1: Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương.
- Hiện nay ở nước ta nuôi rất nhiều giồng gà khác nhau. Hãy kể tên những giống gà mà em biết.(qua xem truyền hình, đọc sách, quan sát thực tế).
- KL: Có nhiều giống gà được nuôi ở nước ta. Có những giống gà nội như: gà ri, gà Đông Cảo, gà mía, gà ác,...Có những giống gà nhập nội như gà Tam hoàng, gà lơ- go, gà rốt. Có những giống gà lai như gà rốt- ri,...
b- Hoạt động 2: Tìm hiểu đđiểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
- Gọi đọc thông tin kết hợp quan sát các hình SGK.
- GV yêu cầu thảo luận nhóm, tìm hiểu về đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
- GV KL kết hợp dùng tranh minh hoạ.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tinh thần và ý thức thái độ học tập của HS.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- HS kể tên các giống gà. GV ghi tên các giống gà lên bảng theo ba nhóm: Gà nội, gà nhập, gà lai.
- Theo dõi.
- HS đọc thông tin và tìm đặc điểm về hình dạng, ưu điểm, nhược điểm chủ yếu 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động. Những HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.
Ngày soạn 12/12/09
Ngày giảng 15/12/09 Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
I- Mục đích yêu cầu:
 - Thống kê được nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
 - Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người
II- Đồ dùng dạy học:
	- Bảng nhóm, bút dạ.
	-Từ điển tiếng Việt.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- ổn định tổ chức:
2- Kiểm tra bài cũ: 
GV kiểm tra bài giờ trước
3- Dạy bài mới:
a- Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu 
b- Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập 1
- Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài
- Cho HS thảo luận nhóm 7, ghi kết quả vào bảng nhóm.
- Mời đại diện các nhóm HS trình bày.
- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài tập 2 
- GV nhắc HS: Đọc thầm lại bài văn rồi trả lời lần lượt theo các câu hỏi.
- Cho HS làm việc cá nhân.
- Mời HS nối tiếp nhau đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
3- Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về ôn lại kiến thức vừa ôn tập.
- Báo cáo sĩ số: . Hát.
HS làm bài tập 2,4 trong tiết LTVC trước
- HS nêu yêu cầu.
- HS tìm hiểu yêu cầu của bài
- HS thảo luận nhóm, ghi kết quả vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm HS trình bày, nhận xét.
*VD về lời giải :
 Từ
 Đồng nghĩa
 Trái nghĩa
Nhân hậu
Nhân ái, nhân từ, nhân đức
Bất nhân, độc 
ác, bạc ác,
Trung thực
Thành thật, thật thà, chân thật,...
Dối trá, gian dối, lừa lọc,
Dũng cảm
Anh dũng, mạnh bạo, gan dạ,
Hèn nhát, nhút nhát, hèn yếu,
Cần cù
Chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó,
Lười biếng, lười nhác,
- HS nối tiếp đọc yêu cầu.
- HS theo dõi.
- HS làm bài vào vở.
- HS nối tiếp nhau đọc kết quả, nhận xét.
Tính cách
 Chi tiết, từ ngữ minh hoạ
Trung thực, thẳng thắn
- Đôi mắt Chấm đã định nhìn ai 
thì dám nhìn thẳng
- Nghĩ thế nào, Chấm dám nói thế
- Bình điểm ở tổ, ai làm hơn, ai 
làm kém, Chấm nói ngay
Chăm chỉ
- Chấm cần cơm và lao động để sống.
- Chấm hay làmkhông làm chân tay nó bứt dứt.
- Têt Nguyên đán, Chấm ra đồng từ sớm mồng 2,
Giản dị
Chấm không đua đòi ăn mặc Chấm mộc như hòn đất.
Giàu tình cảm, dễ xúc động
Chấm hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương Chấm lại khóc mất bao nhiêu nước mắt.
Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm (TT)
I- Mục tiêu: Giúp HS: 
 - Biết cách tính một số phần trăm của một số.
 -Vận dụng giải bài toán đơn giản về nội dung tính một số phần trăm của một số.
II- Đồ dùng dạy học
	- Thước
III- Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm vào bảng con: Tính: 45% của 3 =?
- GV nhận xét cho điểm.
2- Dạy bài mới:
a)Ví dụ:
- GV nêu ví dụ, tóm tắt, gọi HS đọc bài.
- Hướng dẫn HS cách thực hiện.
+100% số HS toàn trường là 800 HS. 1% số HS toàn trường làHS?
+52,5% số HS toàn trường làHS?
- Có thể gộp hai bước trên thành:
800 : 100 52,5 hoặc 800 52,5 : 100 = 420
- Gọi HS nêu cách tính.
b)  ...  hành:
- GV phát phiếu cho HS làm việc cá nhân.
- Mời một số HS trình bày.
- GV nhận xét, kết luận.	
3-Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. 
- Nhắc HS về học bài, chuẩn bị bài sau.
- HS thảo luận theo nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày. Nhận xét
+Các loại sợi có nguồn gốc thực vật: Sợi bông, đay, lanh, gai.
+Các loại sợi có nguồn gốc động vật: Tơ tằm.
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình làm thực hành theo hướng dẫn. Thư kí ghi lại kết quả thực hành.
- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét.
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày. Nhận xét.
Ngày soạn 15/12/09
Ngày soạn 18/12/09 Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn
Làm biên bản một vụ việc
I- Mục đích yêu cầu:
 - HS nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản một vụ việc.
 - Biết làm biên bản về một vụ việc.
II- Đồ dùng dạy học:
	- Bảng phụ, bút dạ.
III- Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1-Kiểm tra bài cũ: Nội dung biên bản gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
2- Dạy bài mới:
a- Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu 
b-Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1 
- GV hướng dẫn HS hiểu rõ yêu cầu của đề bài. 
- Cho HS thảo luận nhóm.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 2
- GV nhắc HS chú ý trình bày biên bản đúng theo thể thức của một biên bản. 
- Cho HS làm bài vào vở. 2 HS làm vào bảng nhóm.
- Mời một số HS trình bày.
- GV nhận xét, chấm điểm những biên bản viết tốt ( Đúng thể thức, viết rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin, viết nhanh). 
3- Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS chuẩn bị bài sau.
- HS nêu, ,ớp theo dõi. 
- HS đọc nội dung bài.
- HS theo dõi, hiểu rõ yêu cầu đề bài. 
- HS thảo luận nhóm, ghi kết quả.
- Đại diện các nhóm trình bày.
* Giống nhau: Ghi lại diễn biến để làm bằng chứng. 
Phần mở đầu: Có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản.
Phần chính: Thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, diễn biến sự việc.
Phần kết: Ghi tên, chữ kí của người có trách nhiệm.
* Khác nhau: -ND của biên bản cuộc họp có báo cáo, phát biểu.
-ND của biên bản Mèo Vằncó lời khai của những người có mặt.
- HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu và gợi ý trong SGK, lớp theo dõi.
- HS Theo dõi phần gợi ý của GV.
- HS viết biên bản vào vở.
-HS trình bày, lớp nhận xét.
Kể chuyện
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I- Mục đích yêu cầu:
1-Rèn kĩ năng nói:
 -Tìm và kể được câu chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình ; nói được suy nghĩ của mình về buổi sum họp đó.
 2- Rèn kĩ năng nghe: chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II-Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1-Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS kể lại một đoạn (một câu) chuyện đã nghe đã đọc về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu.
2- Dạy bài mới:
a- Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu. Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu của đề bài
- Cho 1-2 HS đọc đề bài.
- GV nhắc HS: Câu chuyện các em kể phải là chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình em hay nhà bạn em 
- Mời 1 HS đọc các gợi ý 1-2 SGK. Cả lớp theo dõi SGK.
- Cho HS lập dàn ý câu truyện định kể. 
- GV kiểm tra, khen HS có dàn ý tốt.
- Mời một số HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể.
c. Thực hành kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:
* Kể chuyện theo cặp
- Cho HS kể chuyện theo cặp, cùng trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
- GV đến từng nhóm giúp đỡ, hướng dẫn.
* Thi kể chuyện trước lớp:
- Các nhóm cử đại diện lên thi kể. Mỗi HS kể xong, GV và các HS khác đặt câu hỏi cho người kể để tìm hiểu về nội dung, chi tiết, ý nghĩa của câu chuyện.
- GV nhận xét sau khi mỗi HS kể:
3- Củng cố-dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khuyến khích HS về kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- HS kể lại một đoạn (một câu) chuyện đã nghe đã đọc...
- HS đọc đề bài 
- Theo dõi.
- HS đọc các gợi ý 1-2 SGK. 
- HS lập dàn ý câu truyện định kể. 
- HS giới thiệu câu chuyện sẽ kể.
- HS kể chuyện trong nhóm và trao đổi về nội dung, ý nghĩa câuchuyện
- Đại diện các nhóm lên thi kể, khi kể xong thì trả lời câu hỏi của GV và của bạn.
- Cả lớp bình chọn.
Toán
Luyện tập
I- Mục tiêu: Giúp HS ôn lại ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
 - Tính tỉ số phần trăm của hai số.
 - Tính một số phần trăm của một số.
 - Tính một số biết một số phần trăm của nó.
II- Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Kiểm tra bài cũ: Nêu cách tính 3 dạng toán về tỉ số phần trăm 
2- Dạy bài mới:
Bài 1 (79)
- GV hướng dẫn HS cách làm.
- Cho HS làm vào nháp. 
- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét.
Bài 2 (79)
- GV cho HS nhắc lại cách tìm một số phần trăm của một số.
- Cho HS làm vào vở.
- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét.
Bài 3 (79)
- GV cho HS nhắc lại cách tính một số biết một số phần trăm của nó.
- Cho HS làm vào nháp.
- Mời 2 HS lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét.
 3-Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập.
- HS nêu, lớp theo dõi.
- HS nêu yêu cầu.
- HS theo dõi, nắm được cách làm.
- HS làm vào nháp. 
- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
 Đáp số: 10,5%
- HS nêu yêu cầu.
- HS nêu lại cách tìm một số phần trăm của một số.
- HS làm vào vở.
- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét
 Đáp số: 900 000 đồng.
- HS đọc đề bài.
- HS nêu lại cách tính một số biết một số phần trăm của nó.
- HS làm vào nháp.
- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
 Đáp số: 4 tấn.
Giáo dục tập thể
Sơ kết tuần
I- mục tiêu :
- Đánh giá tình hình học tập, các hoạt động và nề nếp của lớp trong tuần 
- Đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của tuần tới.
 - Giáo dục ý thức, tổ chức, kỉ luật cho HS.
II- Nội dung sinh hoạt
1. Tổ chức : Hát
2. Nội dung :
a. Lớp trưởng nhận xét, đánh giá hoạt động của lớp trong tuần
 - Lớp trưởng nhận xét chung tình hình của lớp.
 - Lớp nghe và đóng góp ý kiến.
b. GV nhận xét, đánh giá chung- Sơ kết tuần
*Nề nếp:
 - Nề nếp lớp tốt.
 - Duy trì các hoạt động tập thể dục giữa giờ, hát múa đều đặn.
 - Thực hiện tốt giờ truy bài .
*Học tập:
 - Nhìn chung HS có ý thức học tập.
 - Một số em có ý thức trong học tập: Hằng, Châm, Đức, Dũng,...
 - Một số HS có ý thức phấn đấu trong đợt thi đua.
 - Còn một số em ý thức học tập chưa cao, lười học bài.
*Lao động, vệ sinh:
 - Thực hiện tốt các công tác vệ sinh cá nhân, trường lớp.
3. Phương hướng tuần tới.
*Nề nếp: 
 - Duy trì nề nếp, thực hiện tốt giờ giấc, nội quy của trường, lớp.
 - Phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong phong trào tự quản.
	 - Duy trì tốt phong trào đôi bạn cùng tiến.
*Học tập:
 - Phát huy kết quả phong trào " Đôi bạn cùng tiến"& ý thức tự giác, giúp nhau trong học tập.
 * Các hoạt động khác:
 - Thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp, giữ vệ sinh môi trường.
4. Củng cố, dặn dò:
 - Tuyên dương HS xuất sắc : 
 - Dặn dò: Thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Thể dục
Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
I-mục tiêu:
 - Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện toàn bài.
 - Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
II- địa điểm – phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường.
 - Phương tiện: CB 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III- nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
HĐ của GV
HĐ của HS
1.Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến ND, YC bài học
- Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập.
2.Phần cơ bản
a/ Ôn bài thể dục phát triển chung.
b/Trò chơi Lò cò tiếp sức
3.Phần kết thúc
- Thực hiện 1 số động tác thả lỏng các khớp và toàn thân.
6-10 p
18-22p
4-6 p
- GV nhận lớp.
- GV nêu yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
- GV yêu cầu ôn 3,4 lần,
 mỗi động tác 2x8 nhịp. 
- GV chỉ định 1 số HS ở các tổ lần lượt lên thực hiện từng động tác(theo thứ tự của bài thể dục)
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi, qui định chơi, sau đó cho HS chơi thử 1,2 lần sau đó chơi chính thức.
- GV quan sát, nhận xét, nhắc HS cẩn thận trong khi chơi.
- GV cùng HS hệ thống bài học
- GV nhận xét giờ, đánh giá giờ học
- Dặn dò: VN ôn bài
- HS xếp hàng, xoay các khớp cổ chân, tay, khớp gối, vai, hông.
- Chạy thành vòng tròn, chơi trò chơi Tìm người chỉ huy.
- HS ôn 3,4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. 
- HS tập, tổ trưởng điều khiển
- Cán sự lớp điều khiển: cả lớp tập 2-3 lần, mỗi lần 2x 8 nhịp. 
- Thi xem tổ nào có nhiều người thực hiện bài thể dục đúng và đẹp nhất.
- HS chơi theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
- HS chơi cả lớp, thi đua giữa các tổ với nhau.
- Thả lỏng toàn thân.
- HS hát 1 bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
Soạn 23/12/08
Giảng 26/12/08 Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008
Thể dục
Bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”
I-mục tiêu:
 - Ôn tập, kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài. 
 - Chơi trò chơi Nhảy lướt sóng. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình., chủ động.
II- địa điểm – phương tiện:
 - Địa điểm: Sân trường. 
 - Phương tiện: CB 1 còi
III- nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
HĐ của GV
HĐ của HS
1.Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến ND, YC bài học
- Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập.
2.Phần cơ bản
a/ Ôn bài thể dục phát triển chung.
b/Trò chơi Nhảy lướt sóng.
3.Phần kết thúc
- Thực hiện 1 số động tác thả lỏng.
- Một số động tác hồi tĩnh.
6-10 p
18-22p
4-6 p
- GV nhận lớp.
- GV nêu yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
- GV yêu cầu ôn 3,4 lần,
 mỗi động tác 2x8 nhịp. 
- GV chỉ định 1 số HS ở các tổ lần lượt lên thực hiện từng động tác(theo thứ tự của bài thể dục)
- GV đánh giá kết quả tập luyện.
- GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi, qui định chơi, sau đó cho HS chơi thử 1,2 lần sau đó chơi chính thức.
- GV quan sát, nhận xét, nhắc HS trong khi chơi phải cẩn thận. 
- GV cùng HS hệ thống bài học, nhận xét , đánh giá giờ học
- Dặn dò: VN ôn bài TD phát triển chung.
- HS xếp hàng, xoay các khớp cổ chân, tay, khớp gối, vai, hông.
- Chạy thành vòng tròn, chơi trò chơi Tìm người chỉ huy.
- HS ôn 3,4 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp. 
- HS tập, tổ trưởng điều khiển
- Thi xem tổ nào có nhiều người thực hiện bài thể dục đúng và đẹp nhất, đánh giá.
- HS chơi theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
- HS chơi cả lớp, thi đua giữa các tổ với nhau.
- Thả lỏng toàn thân.
- HS hát 1 bài, vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 16.doc