Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

1. Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh:

- Hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp đối với sức khỏe mỗi người, chất lượng học tập và giáo dục của nhà trường, trong đó có bản thân các em.

- Gắn bó và thêm yêu trường, lớp.

- Tiếp tục tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện " Trường xanh, sạch đẹp"

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a. Nội dung

- Làm vệ sinh trường, lớp sạch, đẹp.

- Làm bồn hoa, cây cảnh.

- Chăm sóc cây trồng; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Trang trí lớp.

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 136Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐIỂM THÁNG: 02
 GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC
Tuần: 26 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 "TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP"
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp đối với sức khỏe mỗi người, chất lượng học tập và giáo dục của nhà trường, trong đó có bản thân các em.
- Gắn bó và thêm yêu trường, lớp.
- Tiếp tục tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện " Trường xanh, sạch đẹp"
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Làm vệ sinh trường, lớp sạch, đẹp.
- Làm bồn hoa, cây cảnh.
- Chăm sóc cây trồng; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
- Trang trí lớp.
b. Hình thức hoạt động
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Bản dự thảo nội dung, bản dự thảo kế hoạch.
- Các câu hỏi để thảo luận.
b. Về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm:
+ Nêu vấn đề, yêu cầu học sinh suy nghĩ để tham gia thảo luận.
+ Hội ý với CBL để phân công công việc:
- Dự thảo nội dung, kế họach thực hiện "Trường xanh, sạch, đẹp"
- Các câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn hiểu thế nào là trường xanh, sạch, đẹp?
Câu 2: Xây dựng trường xanh sạch, đẹp có ý nghĩa và tác dụng như thế nào?
Câu 3: Theo bạn lớp chúng ta cần phải chăm sóc những cây cảnh ở lớp không?
....
- Cử người điều khiển hoạt động.
- Cử người ghi biên bản.
- Chăm sóc vườn thuốc nam như thế nào?
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Bắt bài hát tập thể.
- Người điều khiển công bố lí do, hình thức hoạt động.
b) Thảo luận
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi thảo luận.
- Mỗi câu hỏi nêu ra phải được trao đổi, bổ sung cho đủ ý. Người điều khiển tổng kết lại và thư kí ghi biên bản.
- Kết quả thảo luận là nội dung, kế hoạch thực hiện "Trường xanh, sạch, đẹp".
c) Văn nghệ
Người điều khiển chương trình giới thiệu một số tiết mục của các tổ.
5. Kết thúc hoạt động
	- Người điều khiển nhận xét hoạt động.
	- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.

Tài liệu đính kèm:

  • docHDNGLLLop 5Tuan 26.doc