Giáo án khối 5 (giáo án 2 buổi) - Tuần 1

Giáo án khối 5 (giáo án 2 buổi) - Tuần 1

I. Mục tiêu: giúp HS:

- Tiếp tục củng cố khái niệm về phân số; đọc, viết phân số.

- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

II. Đồ dùng dạy học: VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 11 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/07/2017 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối 5 (giáo án 2 buổi) - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011
LUYỆN Toán
TIẾT 1: ôn tập khái niệm về phân số
I. Mục tiêu: giúp HS: 
- Tiếp tục củng cố khái niệm về phân số; đọc, viết phân số.
- ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.
II. Đồ dùng dạy học: VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoaùt ủoọng của thầy
Hoaùt ủoọng của trũ
1.ễn định tổ chức 
2.Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra VBT của HS.
3. Bài mới
a-Ôn tập khái niêm về phân số- GV ghi ....y/c HS nờu tử số và mẫu số.
- GV viết: ba phần năm; bốn phần năm; ....
b. Thực hành: - GV hướng dẫn HS làm các bài tập trong VBT.
- Bài 1, 2,5 HS làm sau đó chữa bài trên bảng - Nhận xét bổ sung.
- Các bài còn lại GV thu vở chấm chữa bài.
- Nhận xét chung bài làm của HS.
4. Củng cố - Dặn dò:
- HS nhắc lại khái niêm về phân số.
- Dặn HS hoàn thiện bài và chuẩn bị bài sau.
- Hỏt
-HS nờu tử số và mẫu số. đọc PS
- HS lên bảng viết phân số tương ứng rồi đọc số- Nhận xét.
-HS Nhận xét bổ sung.
LUYỆN TV(Chính tả)
TIẾT 1: THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. Muc tiêu
-Nghe vaứ vieỏt ủuựngđđoạn (Ngày hụm nay..hoàn toàn Việt Nam) baứi “Thư gửi cỏc học sinh” . 
-Naộm ủửụùc quy taộc vieỏt chớnh taỷ vụựi ng/ ngh, g/ gh, c/ k; -Giaựo duùc HS yự thửực reứn chửừ, giửừ vụỷ, trung thửùc. 
*TT: Nghe vaứ vieỏt ủuựng baứi“Thư gửi cỏc học sinh” . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC 
- HS: VBT
III. Các hoat động dạy- học chủ yếu
Hoaùt ủoọng của thầy
Hoaùt ủoọng của trũ
1. ÔĐTC:
Haựt 
2. Baứi cuừ: - Kieồm tra vụỷ HS
3. Baứi mụựi: 
- C/ taỷ nghe vieỏt:“Thư gửi cỏc học sinh”
* Hoaùt ủoọng 1: H/ daón HS nghe - vieỏt 
- Hoaùt ủoọng lụựp, caự nhaõn.
- GVủoùc toaứn baứi chớnh taỷ ụỷ SGK
- Hoùc sinh nghe.
- GV nhaộc HS caựch trỡnh baứy baứi vieỏt. 
- HS nghe vaứ ủoùc thaàm laùi baứi c/ taỷ.
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh nhửừng tửứ ngửừ khoự (danh tửứ rieõng).
- HSgaùch dửụựi nhửừng tửứ ngửừ khoự
- Hoùc sinh ghi baỷng con.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
- Lụựp nhaọn xeựt.
- Giaựo vieõn ủoùc cho hoùc sinh vieỏt, moói cõu ủoùc 1-2 lửụùt.
- Hoùc sinh vieỏt baứi. 
- GVnhaộc nhụỷ tử theỏ ngoài vieỏt cuỷaHS
- Giaựo vieõn ủoùc toaứn boọ baứi chớnh ta.
- Hoùc sinh soỏt laùi baứi.
- Giaựo vieõn chaỏm baứi.
- Tửứng caởp HS ủoồi vở soỏtỷ loói 
* Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp.
- Hoaùt ủoọng lụựp, caự nhaõn
Ÿ Baứi
- 1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu
- Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp.
- Hoùc sinh laứm baứi
- 1, 2 hoùc sinh ủoùc kq
Ÿ Baứi 3
- 1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu ủeà
- Hoùc sinh laứm baứi caự nhaõn
- Hoùc sinh sửỷa baứi treõn baỷng
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt
- Lụựp nhaọn xeựt
- Hoùc sinh neõu quy taộc vieỏt chớnh taỷ vụựi ng/ ngh, g/ gh, c/ k
4. Cuỷng coỏ 
- Nhaộc laùi quy taộc ng/ ngh, g/ gh, c/ k
- Hoùc sinh nhaồm hoùc thuoọc quy taộc
5.Daởn doứ
- Hoùc thuoọc baỷng quy taộc ng/ ngh, g/ gh, c/ k . 
Đạo đức
Tiết1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 
I. MỤC TIấU
Giỳp HS biết:
- Vị thế của HS lớp 5 so với cỏc lớp trước.
- Bước đầu cú kĩ năng nhận thức, kĩ năng đặt mục tiờu.
- Vui và tự hào khi là HS lớp 5. Cú ý thức học tập, rốn luyện để xứng đỏng là HS lớp 5.
* GDKNS: - Kĩ năng tự nhận thức( tự nhận thức được mỡnh là HS lớp 5)
- Kĩ năng xỏc định giỏ trị( xỏc định được giỏ trị của HS lớp 5)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Cỏc bài hỏt về chủ đề Trường em.
- Giấy trắng, bỳt màu.
- Cỏc truyện núi về tấm gương HS lớp 5 gương mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1. Khởi động:
- HS hỏt tập thể bài Em yờu trường em, nhạc và lời: Hoàng Võn. 
2. Kiểm tra bài cũ
3.Dạy bài mới:
 Hoạt động 1: Quan sỏt tranh và thảo luận.
- Cả lớp hỏt.
- GV yờu cầu HS quan sỏt từng tranh, ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận: 
 + Tranh vẽ gỡ?
 + HS lớp 5 cú gỡ khỏc so với HS cỏc khối lớp khỏc?
 + Theo em chỳng ta cần phải làm gỡ để xứng đỏng là HS lớp 5?
- GV kết luận: Năm nay cỏc em đó lờn lớp 5. Lớp 5 là lớp lớn nhất trường. Vỡ vậy, HS lớp 5 cần phải gương mẫu về mọi mặt để cỏc em HS cỏc khối lớp khỏc học tập. 
- HS quan sỏt, thảo luận và trả lời.
- HS lắng nghe. 
Hoạt động 2:Làm bài tập 1, SGK.
- GV nờu yờu cầu bài tập 1: Theo em , HS lớp 5 cần phải cú những hành động, việc làm nào dưới đõy?
 a. Thực hiện tốt 5 điều Bỏc Hồ dạy thiếu niờn, nhi đồng.
 b. Thực hiện đỳng nội qui của trường, của lớp.
 c. Tớch cực tham gia cỏc hoạt động tập thể, hoạt động xó hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.
 d. Nhường nhịn, giỳp đỡ cỏc em HS nhỏ.
 đ. Buộc cỏc em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn của mỡnh.
 e. Gương mẫu về mọi mặt cho cỏc em HS lớp dưới noi theo. 
- GV yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi.
- Yờu cầu HS trỡnh bày ý kiến trước lớp.
- GV kết luận: Cỏc điểm a, b, c, d, e trong bài tập 1 là những nhiệm vụ của HS lớp 5 mà chỳng ta phải thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS ngồi cạnh nhau thảo luận nhúm đụi.
- 3-4 HS trỡnh bày.
Hoạt động 3: Tự liờn hệ.
- GV nờu yờu cầu bài tập 1
- Yờu cầu HS tự liờn hệ
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhúm đụi.
- GV mời 2 HS lờn tự liờn hệ trước lớp.
- Kết luận: cỏc em cần cố gắng phỏt huy những điểm mà mỡnh đó thực hiện tốt và khắc phục những mặt cũn thiếu sút để xứng đỏng là HS lớp 5.
- HS lắng nghe 
- HS suy nghĩ, đối chiếu những việc làm của mỡnh từ trước đến nay với những nhiệm vụ của HS lớp 5.
- 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận.
- 2 HS lờn tự liờn hệ.
4 Củng cố:
Chơi trũ chơi Phúng viờn.
- GV yờu cầu HS thay phiờn nhau đúng vai phúng viờn để phỏng vấn cỏc HS khỏc về 1 số nội dung sau:
 + Theo bạn, HS lớp 5 cần phải làm gỡ?
 + Bạn cảm thấy như thế nào khi là HS lớp 5?
 + Bạn đó thực hiện được những điểm nào trong chương trỡnh”rốn luyện đội viờn”? 
 + Hóy nờu những điểm bạn đó thấy mỡnh xứng đỏng là HS lớp 
- HS thay nhau phỏng vấn cỏc HS khỏc.
+ 1 HS trả lời
+ 1 HS trả lời
+ 1 HS trả lời
+ 1 HS trả lời
5dặn dũ:
- GV dặn HS về nhà học thuộc bài cũ và sưu tầm bài thơ, bài hỏt, bài bỏo núi về HS lớp 5 gương mẫu và về chủ đề trường em.
- HS trả lời
Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2011
LUYỆN Toán
TIẾT 2:ễN TẬP:SO SÁNH HAI PHÂN SỐ(VBT)
I Mục tiêu :
- Củng cố về so sánh 2 phân số.
II. Hoạt động dạy học .
Hoaùt ủoọng của thầy
Hoaùt ủoọng của trũ
1.Ổn định:
2. Baứi cuừ: -Nờu tớnh chaỏt cụ baỷn PS
- hỏt
2 hs nờu
- Hoùc sinh nhaọn xeựt.
Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt,ghi ủieồm.
-Hs nêu yêu cầu bài tập , làm bài cá nhân .
-Hs ch ữa bài, nhận xét
- Hs thảo luận nhóm 2, thực hành bài tập, chữa bài, nhận xét
-Hs nêu yêu cầu bài tập , làm bài cá nhân .
- Một số HS lờn bảng chữa bài
3. Baứi mụựi: 
Hửụựng daón hoùc sinh oõn taọp
Bài 1.	
Gv chốt kết quả đúng .
Bài 2.điền dấu (>; < ; =) thớch hợp vào chỗ 
 ; 	;  ;  
chốt kết quả đúng.
Bài 3: Quy đồng mẫu số cỏc phõn số sau rồi sắp xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn:
4.Củng cố, dặn dò .
-Hs nêu lại cỏch so sánh 2 phân số.
-Về nhà ôn bài chuẩn bị bài sau.
Luyệntv(Ltvc)
tIẾT 2: từ đồng nghĩa(VBT6)
I.Mục tiêu: 
-Giúp HS tiếp tục ôn luyện từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn; làm đúng các bài tập thưc hành trong VBT.
II. Đồ dùng dạy học: VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
1.OÅn ủũnh 
2. Baứi cuừ: 
3.Baứi mụựi: 
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài - HS mở VBT.
2. Ôn tập kiến thức: (BT1)
3. Thực hành VBT:
Bài 2: xếp cỏc từ thành các nhóm từ đồng nghĩa.
- Nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài 3: Tìm và ghi những từ đồng nghĩa
- GV chấm chữa một số bài - nhận xét 
Bài 4: 
- GV chấm chữa một số bài - Nhận xét
Bài 5: Đặt câu: 
- GV cho HS đọc tiếp nối các câu văn vừa đặt - GV biểu dương những em đặt câu có cả hai từ đồng nghĩa.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS ôn lại bài và hoàn thiện bài .
HS nêu ghi nhớ – Cho VD.
 Nhận xét bổ sung.
- Một HS đọc yêu cầu.
- HS đọc thầm lại bài tập - HS suy nghĩ làm bài - HS nêu kết quả bài làm
- Một HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài VBT
- HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài vào VBT.
- HS đọc yêu cầu .
- HS làm bài vào VBT.
Thể dục
Tiết 1: Giụựi thieọu chửụng trỡnh, toồ chửực lụựp. ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ.
 I. Muùc ủớch - Yeõu caàu : 
- Giụựi thieọu chửụng trỡnh theồ duùc lụựp 5.Yeõu caàu HS bieỏt ủửụùc moọt soỏ noọi dung cụ baỷn cuỷa chửụng trỡnh vaứ coự thaựi ủoọ hoùc taọp ủuựng.
- Moọt soỏ quy ủũnh veà noọi quy, yeõu caàu taọp luyeọn. Yeõu caàu HS bieựt ủửụùc nhửừng ủieồm cụ baỷn ủeồ thửùc hieọn trong caực baứi hoùc theồ duùc.
- Bieõn cheỏ toồ, choùn caựn sửù boọ moõn.
- OÅn ủoọi hỡnh, ủoọi nguừ: Caựch chaứo, baựo caựo khi baột ủaàu keỏt thuực giụứ hoùc, caựch xin pheựp ra, vaứo lụựp. Yeõu caàu thửùc hieọn cụ baỷn, ủuựng ủoọng taực vaứ noựi to, roừ, ủuỷ noọi dung.
- Troứ chụi “keỏt baùn”, yeõu caàu HS naộm ủửụùc caựch chụi, noọi quy chụi, hửựng thuự trong khi chụi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Saõn trửụứng -Coứi
III. Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
I. MễÛ ẹAÀU :
1. Nhaọn lụựp 
2. Kieồm tra baứi cuừ 
3. Phoồ bieỏn baứi mụựi
- Giụựi thieọu chửụng trỡnh, toồ chửực lụựp. Troứ chụi " Keỏt baùn". Chaỏn chổnh ủoọi nguừ, trang phuùc taọp luyeọn.
4. Khụỷi ủoọng
 - Chung 
 - Chuyeõn moõn 
II. Cễ BAÛN : 
 1. Giụựi thieọu chửụng trỡnh Theồ duùc lụựp 5. - GV giụựi thieọu toựm taột chửụng trỡnh
2. Phoồ bieỏn noọi quy, yeõu caàu taọp luyeọn
 - GV phoồ bieỏn
- Chia 4 toồ taọp luyeọn
3. Troứ chụi : " Keỏt baùn"
- GV neõu caựch chụi vaứ luaọt chụi
3. Chaùy beàn 
III. KEÁT THUÙC 
 1. Hoài túnh
2. Nhaọn xeựt
3. Về lụựp:- Heọ thoỏng baứi. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tieỏt hoùc
 - Lụựp trửụứng taọp trung baựo caựo
 - Haựt vaứ voó tay
 - Troứ chụi : "Dieọt caực con vaọt coự haùi"
 - 5 HS laứm maóu
 - Caỷ lụựp chụi thửỷ
 - Caỷ lụựp thi ủua
 - Chaùy 30 m ( Khi chaùy phaỷi hớt thụỷ ủeàu, phaõn phoỏi ủeàu sửực treõn ủoaùn ủửụứng chaùy ).Chia nhoựm giụựi tớnh.
 - Thaỷ loỷng, hoài tổnh.
 - Haựt vaứ voó tay 
Thứ sỏu ngày 9 tháng 9 năm 2011
Toán
 Tiết 3 : Phân số thập phân
I.MỤC TIấU:
-Củng cố về phân số thập phân
II-Chuẩn bị:
III- hOạt động dạy học 
Hoaùt ủoọng của thầy
Hoaùt ủoọng của trũ
1.Ổn định:
2. Baứi cuừ:Nêu các cách so sánh PS. Minh hoạ
3.Bài mới 
Lí thuyết
*GV*Chốt lại: 
 Các PS có mẫu số 10; 100; 1000; gọi là các PSTP
Luyện tập(8) 
Bài 1:Đọc các PSTP
Bài 2: Viết các PSTP
Bài 3: điền số thớch hợp vào ụ trống – GV hướng dẫn: 
+ Cỏc ụ trống đều nằm trờn tử số
+So sanh mẫu số xem tăng hay giảm bao nhiờu lần thỡ tử số cũng tăng hay giảm bấy nhiờu lần.
Bài 4: Víêt cỏc số thập phõn sau về dạng PSTP
*Chấm và chữa bài 
Bài 5:Khoanh vào PSTP
Bài 6: Gọi 1HS đọc đề bài
4- Củng cố
-Đặc đỉêm của PSTP, phân bịêt với PS thường.
5- Daởn doứ:
-Học bài
- Haựt.
2hs nờu
-NX đặc điểm của các PS TP; lấy VD 
-Làm vào vở, lần lượt HS đọc kq 
-HS làm bài vào vở, 4 HS lờn bảng chữa bài.
-Làm bảng con
-HS nờu cỏch làm
-HS làm bài vào vở
-Làm vào vở
-1HS đọc đề bài
-Nờu cỏch giải
- Giải BT vào vở

KEÅ CHUYEÄN 
Tieỏt 1 : LYÙ Tệẽ TROẽNG
I. Muùc tieõu: 
	1. Reứn kyừ naờng noựi:
 - Dửùa vaứo lụứi keồ cuỷa GV vaứ tranh minh haùo, HS bieỏt thuyeỏt minh cho noọi dungmoói tranh baống 1 - 2 caõu; keồ ủửụùc tửứng ủoaùn vaứ toaứn boọ caõu chuyeọn; bieỏt keỏt hụùp lụứi keồ vụựi ủieọu boọ, cửỷ chổ, neựt maởt moọt caựch tửù nhieõn. 
 - Hieồu yự nghúa caõu chuyeọn: Ca ngụùi anh Lyự Tửù Troùng giaứu loứng yeõu nửụực, duừng caỷm baỷo veọ ủoàng chớ, hieõn ngang, baỏt khuaỏt trửụực keỷ thuứ. 
	2. Reứn kyừ naờng nghe:
 - Taọp trung nghe thaày coõ keồ chuyeọn, nhụự chuyeọn. 
 - Chaờm chuự theo doừi nghe baùn keồ chuyeọn; nhaọn xeựt, ủaựnh giaự ủuựng lụứi keồ cuỷa baùn; keồ tieỏp ủửùoc lụứi baùn. 
II. ẹoà duứng daùy - hoùc:
- Tranh minh hoaù baứi ủoùc trong SGK. 
- Baỷng phuù vieỏt saỹn lụứi thuyeỏt minh cho 6 tranh (chổ treo baỷng ủeồ choỏt laùi lụứi thuyeỏt minh ủuựng khi HS ủaừ laứm baứi taọp 1). 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu:
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1ễn định tổ chức
2. Kieồm tra baứi cuừ:
3. Baứi mụựi:
a. Giụựi thieọu baứi:
b. Hoaùt ủoọng 1: GV keồ chuyeọn. 
Muùc tieõu: Giuựp HS bieỏt caựch keồ chuyeọn vaứ naộm ủửụùc noọi dung caõu chuyeọn. 
Tieỏn haứnh:
- GV keồ chuyeọn chaọm ụỷ ủoaùn 1 vaứ phaàn ủaàu ủoaùn 2. Chuyeồn gioùng hoài hoọp vag nhaỏn gioùng nhửừng tửứ ngửừ ủaởc bieọt ụỷ ủoaùn keồ Lyự Tửù Troùng nhanh trớ, gan daù, bỡnh túnh, duừng caỷm trửụực nhửừng tỡnh huoỏng nguy hieồm trong coõng taực. Gioùng keồ khaõm phuùc ụỷ ủoaùn 3. Lụứi Lyự Tửù Troùng doừng daùc; lụứi keỏt chuyeọn traàm laộng, tieỏc thửụng. 
- GV keồ chuyeọn laàn 1 vửứa keồ vửứa keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ. 
- GV keồ laàn 2 vửứa keồ vửứa keỏt hụùp chổ tranh minh hoaù trong SGK/9. 
c. Hoaùt ủoọng 2: HS keồ chuyeọn. 
Baứi 1:
- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. 
- GV neõu laùi yeõu caàu. 
- GV cho HS laứm vieọc theo nhoựm 4. 
- Goùi ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy. 
- GV vaứ HS nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. 
Baứi 2- 3:
- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp 2, 3. 
- Yeõu caàu HS keồ chuyeọn trong nhoựm. 
+ Keồ tửứng ủoaùn caõu chuyeọn. 
+ Keồ toaứn boọ caõu chuợeõn. 
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt baùn keồ caõu chuyeọn hay nhaỏt. 
- GV toồ chửực cho HS thi keồ chuyeọn trửụực lụựp. 
- GV gụùi yự ủeồ HS trao ủoồi veà noọi dung, yự nghúa caõu chuyeọn. 
4.. Cuỷng coỏ- daởn doứ:
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe. 
- 1 HS nhaộc laùi ủeà. 
- HS laộng nghe. 
- HS laộng nghe. 
- HS vửứa nghe caõu chuyeọn vửứa quan saựt tranh. 
- 1 HS ủoùc yeõu caàu. 
- HS thaỷo luaọn theo nhoựm 4. 
- ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy. 
- 1 HS ủoùc yeõu caàu. 
- HS thi keồ chuyeọn. 
- HS thi keồ chuyeọn. 
- 1 HS nhaộc laùi yự nghúa caõu chuyeọn. 
 THEÅ DUẽC
Tiết 2 : ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ.
Troứ chụi " Chaùy ủoồi choó, Voó tay vaứo nhau vaứ loứ coứ tieỏp sửực”.
I. Muùc ủớch - Yeõu caàu : 
Õn taọp, cuỷng coỏ vaứ naõng cao kyừ thuaọt, ủoọng taực ủoọi hỡnh, ủoọi nguừ: baựo caựo khi baột ủaàu keỏt thuực giụứ hoùc, caựch xin pheựp ra, vaứo lụựp. Yeõu caàu thửùc hieọn cụ baỷn, ủuựng ủoọng taực vaứ noựi to, roừ, ủuỷ noọi dung.
II. Địa điểm, phương tiện
Coứi.
2-4 laự cụứ ủuoõi nheo.
Keỷ saõn chụi troứ chụi
III. Cỏc hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
I. MễÛ ẹAÀU :
1. Nhaọn lụựp 
2. Kieồm tra baứi cuừ 
3. Phoồ bieỏn baứi mụựi
- Giụựi thieọu ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ.Troứ chụi
4. Khụỷi ủoọng
 - Chung 
 - Chuyeõn moõn 
II. Cễ BAÛN : 
 1. Giụựi thieọu baứi hoùc.
2. Phoồ bieỏn noọi quy, yeõu caàu taọp luyeọn- GV giụựi thieọu toựm taột baứi hoùc.
 - GV phoồ bieỏn
3. Bieõn cheỏ toồ taọp luyeọn
4. Troứ chụi : " Chaùy tieỏp sửực"
- GV neõu caựch chụi vaứ luaọt chụi
3. Chaùy beàn 
III. KEÁT THUÙC :
 1. Hoài túnh
2. Nhaọn xeựt- Heọ thoỏng baứi. GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tieỏt hoùc
3. Về lụựp
- Lụựp trửụứng taọp trung baựo caựo
" Chaùy ủoồi choó, Voó tay vaứo nhau vaứ loứ coứ tieỏp sửực”.
 - Haựt vaứ voó tay
 - Troứ chụi : "Dieọt caực con vaọt coự haùi"
- Chia 4 toồ taọp luyeọn
 - 5 HS laứm maóu
 - Caỷ lụựp chụi thửỷ
 - Caỷ lụựp thi ủua
 - Chaùy 30 m ( Khi chaùy phaỷi hớt thụỷ ủeàu, phaõn phoỏi ủeàu sửực treõn ủoaùn ủửụứng chaùy).Chia nhoựm giụựi tớnh.
 - Thaỷ loỷng, hoài tổnh.
 - Haựt vaứ voó tay 
AN TOÀN GIAO THễNG
Bài 1: Biển bỏo hiệu giao thụng đường bộ
(Dạy theo tài liệu)

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN BUOI 2 TUAN 1.doc