Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 18

Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 18

I.Mục tiêu - Đọc được : it , iêt , tráI mít , chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được : it , iêt , trái mít , chữ viết.

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Em tô ,vẽ,viết

- GD hs chăm chỉ, chịu khó học bài, biết chăm sóc và bảo vệ cây.

- TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ

II.Đồ dùng dạy học

-Tranh minh hoạ, bộ THTV

-Bảng con, vở TV

 

doc 26 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18
Thứ hai ngày 13/12/2010
Tiết 1: CHÀO CỜ
Tiết 2+3; HỌC VẦN 
BÀI 73 IT - IÊT
I.Mục tiêu - Đọc được : it , iêt , tráI mít , chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : it , iêt , trái mít , chữ viết.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Em tô ,vẽ,viết
- GD hs chăm chỉ, chịu khó học bài, biết chăm sóc và bảo vệ cây.
- TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Tiết 1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần it (8’)
b.Dạy vần iêt (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Y/c đọc các từ ngữ: chim cút, sút bóng, sứt răng, nứt nẻ.
-Viết: mứt gừng
-Nhận xét đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần it lên bảng và đọc
-Vần it gồm có mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau
-Y/c ghép vần it
-y/c đọc đánh vần (i-t-it )
-Có vần ăt muốn có tiếng mít phải thêm âm gì? và dấu gì?
-Y/c hs ghép tiếng mít
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: trái mít
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-Nxét, sửa sai
 ( Quy trình dạy tương tự như vần it )
-Củng cố 2 vần
-Bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-y/c so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần it – iêt
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
it, iết, trái mit,
 chữ viết
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
*TCTV:Y/c pt đọc đánh vần và đọc trơn
-Gv đọc mẫu – giải thích
-Cho hs nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – gv gạch chân
-Cho hs đọc trơn ứng dụng
-GV đọc mẫu
-Đọc tên bài luyện nói.
- HD HS luyện nói theo tranh và câu hỏi gợi ý:
+Tranh vẽ gì?
+Đặt tên từng bạn trong tranh và các bạn làm gì ?
+Em thích nhất tô, vẽ hay viết vì sao ?
-Nhận xét, ghi điểm.
-Y/c hs mở sgk đọc từng phần 
-Nhận xét sửa sai
-Y/c mở vở TV
-Gv HD lại cách viết 
-Y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Nhắc lại vần vừa học
-Về nhà đọc và viết lại bài
-Dặn về nhà chuẩn bị bài sau 
-hát
-2 hs đọc
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Qsát – ghi nhớ
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-Đọc ĐT + CN
-1 hs 
-§äc §T
-§äc thÇm
-Hs t×m CN
-§äc §T + CN
-Nghe
-1 hs 
-Th¶o luËn theo cÆp
-Më sgk ®äc CN
-Më vë TV
- Nghe, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs
-Nghe
Ghi nhí 
TiÕt 4: TOÁN : 
ĐIỂM - ĐOẠN THẲNG
I.Mục tiêu: Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng.
- GD HS chăm chỉ học biết vận dụng KT vào cuộc sống.
II. ĐDDH.
-Phấn màu, thước kẻ.
-Bút chì, vở BTT.
III. Các HĐ dạy học.
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của GV
A. ổn định.
B. KTBC
 (5’)
C. Bài mới
1. GT bài (2’)
2.GT điểm, đoạn thẳng (5’)
3.Gthiệu cách vẽ đoạn thẳng 
a.Gthiệu dụng cụ vẽ ĐT (5’)
b.HD vẽ ĐT (5’)
4.Thực hành (15’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
- Tính:
10+0-5=5 7-4+4=7
-Nhận xét, sửa sai.
Trực tiếp – Ghi đầu bài
-GV dùng phấn màu chấm lên bảng và hỏi đây là cái gì ?
-GV nói đó chính là điểm.
-GV viết tiếp chữ A và nói: Điểm này thầy đặt tên là A.
-Cho HS lên bảng viết điểm B
-GV lấy thước nối 2 điểm lại và nói: Nối điểm A với điểm B ta có đoạn thẳng AB.
A . .B 
-GV nhấn mạnh: Cứ nối 2 điểm lại thì ta được một ĐT.
-GV GT dụng cụ: Giơ thước lên và nêu: Để vẽ đoạn thẳng ta dùng thước thẳng.
-HD HS qsát mép thước dùng ngón tay do động theo mép thước để biết mép thước thẳng.
+GV HD theo 3 bước.
+B1: Dùng bút chấm 1 điểm rồi chấm 1 điểm nữa vào giấy. Đặt tên cho từng điểm.
+B2: Đặt mép thước qua điểm A và điểm B và dùng tay trái giữ cố định thước. Tay phải cầm bút dựa vào mép thước và tì lên mặt giấy tại điểm A, cho đều bút trượt nhẹ trên mặt giấy từ điểm A đến điểm B
+B3:Nhấc thước và bút ra trên mặt giấy có đường thẳng AB
-Gọi 1 – 2 hs lên bảng vẽ đoạn thẳng
Bài 1: Đọc tên các điểm và đoạn thẳng
 . . . .
 Ÿ
Ÿ . Ÿ
-GV nxét cho điểm
Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành 
a, 3 đoạn thẳng
-HD nối dùng thước và bút nối từng cặp 2 điểm
 Ÿ
Ÿ
b, 4 đoạn thẳng
 Ÿ Ÿ
Ÿ
Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng
 Ÿ Ÿ Ÿ
 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
-NXét ghi điểm
-Nxét tiết học
-BTVN bài 2 (a, b) bài 3 hình T3 còn lại
-Chuẩn bị bài sau
-Hát
-làm bảng con
-Đây là 1 dấu chấm
-1 hs
-Đọc ĐT AB
-HS vẽ vào nháp
-Nêu Y/c 
-HS đọc Đ’ và ĐT
HS khác bổ xung
-HS nèi vµ ®äc tªn tõng §T AB, BC, AC
-1 hs lªn b¶ng hs kh¸c lµm vµo vë
-HV cã 4 §o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA
-H×nh tam gi¸c cã 3 ®o¹n th¼ng MN, MP, NP
-Nghe
-Ghi nhí
TiÕt 5: THỦ CÔNG: 
GẤP CÁI VÍ (T2)
I.Mục tiêu.
- Biết cách gấp cái ví bằng giấy.
- Gấp được cái ví bằng giấy.Ví có thể chưa cân đối.các nếp gấp tương đối phẳng ,thẳng.
- GD HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ ngăn nắp.
II. Đồ dùng dạy học:
-Ví mẫu, giấy, vở T/c.
III. Các HĐ dạy học:
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định.
B.KTBC (3’)
C.Bài mới.
1.GThiệu bài. (2’)
2.Thực hành
 (27’)
3.Nxét, dặn dò.
 (3’)
-KT sự chuẩn bị của HS
Trực tiếp – ghi đầu bài
-GV nhắc lại qui trình gấp
+B1: Lấy đường dấu giữa. Khi gấp phải gấp từ dưới lên, 2 mép gấp khít nhau.
+B2: Gấp 2 mép ví, gấp đều phẳng 2 mép ví, miết nhẹ tay cho phẳng.
+B3: Gấp túi ví: Khi gấp tiếp 2 mép ví vào trong 2 mép ví phải sát đường dấu giữa, không gấp lệch, không chồng lên nhau.
-Gấp hoàn chỉnh xong trang trí cho đẹp.
-GV qsát uấn nắn giúp đỡ HS còn lúng túng khó hoàn thành sản phẩm.
-Cho HS trưng bày sản phẩm. Chọn 1 vài SP đẹp để tuyên dương.
-Nxét tinh thần thái độ – Chuẩn bị của HS.
-Dặn chuẩn bị tiết sau.
-H¸t
-§Ó ®å dïng lªn bµn.
-Nghe, quan s¸t.
-Thùc hµnh gÊp theo tõng b­íc.
-Tr­ng bµy s¶n phÈm.
-Nghe, ghi nhí.
Thø ba ngµy 14/12/2010
TiÕt 1+2: HỌC VẦN
BÀI 74: UÔT – ƯƠT
I.Mục tiêu: - Đọc được : uôt , uơt ,chuột nhắt , lướt ván ;từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được : uôt , uơt ,chuột nhắt , lướt ván .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Chơi cầu trượt.
- GD hs chăm chỉ học tập, biết tác hại của con vật và biết chơi trò chơi có lợi
- TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Tiết 1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần uôt (8’)
b.Dạy vần ươt (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
Trò chơi
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc các từ ngữ: con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiểu biết
-Viết: trái mít
-Nhận xét ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gthiệu vần đọc mẫu: uôt
-Y/c phân tích và ghép vần
-Cho hs đọc đánh vần 
-Cho hs ghép âm ch dấu nặng
-Y/c đọc đánh vần
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: chuột nhắt
-Cho hs đọc trơn
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-Nxét, sửa sai
 ( Quy trình dạy tương tự như vần uôt )
-Cho hs so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 vần
-Nxét sửa sai
-Củng cố 2 vần
-Bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
 uôt, ươt, chuột nhắt,
 lướt ván
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Cho hs đọc ĐV và đọc trơn
*TCTV:Y/c pt đọc đánh vần và đọc trơn
-Gv đọc mẫu – giải thích
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – gv gạch chân
-Cho hs đọc trơn 
-GV đọc mẫu – gọi 2 hs đọc
-Cho hs Đọc tên bài luyện nói.
- HD HS luyện nói theo tranh và câu hỏi gợi ý:
+Bức Tranh vẽ gì?
+Qua tranh em thấy các bạn ntn?
+Em có thích chơi cầu trượt không ?
-Y/c hs đọc bài sgk 
-Nhận xét sửa sai
-Y/c mở vở TV
-Gv HD lại cách viết 
-Y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Chấm – nx 1 số vở
-Thi chỉ tiếng từ nhanh
-Nxét khen ngợi
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho lớp đọc lại toàn bài
-Về nhà đọc và viết bài
Xem trước bài 75 
-hát
-3 hs đọc
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-PT và ghép vần
-Đọc uô - tờ – uôt
-Đọc CN
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Qsát Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Trả lời
-Đọc ĐT
-Qsát, ghi nhớ
-Viết bảng con
-§äc thÇm
-Thùc hiÖn
-§äc §T + CN
-Nghe
-§äc §T
-1 hs 
-§äc §T
-Qs¸t - NxÐt
-§äc thÇm
-T×m pt - ®äc §V
-§äc §T + CN
-Nghe – 2 hs ®äc
-1 hs ®äc
-QS¸t Th¶o luËn theo cÆp
-3 hs ®äc
-Më vë TV
- Qs¸t, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-HS tham gia ch¬i
-1 hs
-§äc §T
-Nghe
Ghi nhí 
TiÕt 3: TOÁN:
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I.Mục tiêu Có biểu tượng về “ dài hơn “ , “ ngắn hơn “ ; có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh đọ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc dán tiếp.
- GD hs chăm chỉ học tập biết vận dụng bài học vào thực tế
II.Đồ dùng dạy học
-Thước bộ TH toán
-Que tính, bút màu, vở BT
III.HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của hs
A.ổn định.
B.KTBC (5’)
C.Bài mới.
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy biểu tượng “Dài hơn, ngắn hơn và so sánh trực tiếp độ dài 2 ĐT
 (7’)
3.So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian.
 (8’)
4.Thực hành
 (15’)
D. Củng cố – Dặn dò. ( 3’)
-Gọi 2 HS lên bảng vẽ 2 ĐT và đọc tên ĐT mình vừa vẽ.
-Nxét, ghi điểm.
Trực tiếp – ghi đầu bài
-GV giơ 2 chiếc thước dài ngắn khác nhau và hỏi: Làm thế nào để biết cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn.
-HD cách so sánh trực tiếp bằng cách: Chập 2 chiếc thước sao cho chúng có 1 đầu bằng nhau rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào dài hơn, chiếc nào ngắn hơn.
-Gọi HS lên bảng so sánh 2 cái bút, 2 que tính với màu sắc khác nhau.
-Y/c HS nhìn vào hình vẽ SGK và hỏi: Thước nào dài hơn, thước nào ngắn hơn ?
-GV hỏi : ĐT AB và ĐT CD thì đoạn thẳng nào dài hơn, ĐT nào ngắn hơn ?
-Từ các biểu tượng về dài hơn, ngắn hơn nói trên HS nhận ra rằng:
-Y/c HS xem hình vẽ trong SGK và nói
“Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay. ĐT trong hình vẽ dài 3 gang tay nên ĐT này dài hơn 1 gang t ... 1.Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến ND, y/c bài học
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1 -2 
-Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
-Đi thường hít thở sâu
-Ôn 1 số ĐT RLTTCB
2.Phần cơ bản
-GV nhắc lại những kiến thức, KN đã học: về đội hình, đội ngũ, thể dục RLTTCB và TC VĐ
-Gọi vài hs lên làm các ĐT
-GV đánh giá kết quả học tập, tuyên dương một vài tổ và CN
-Nhắc nhở chung 1 số tồn tại và phương hướng trong kì II
+Trò chơi: chạy tiếp sức
3.Phần kết thúc
-Y/c đứng tại chỗ vỗ tay đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc
-GV cùng hs hệ thống bài
-Nxét giao BT VN: tập các ĐT đã học vào các buổi sáng hàng ngày
6’
3 lần
23’
 x x x x x
 x x x x x
 x
 x x x x x
 x x x x x
 x
 x x x x x
 x x x x x
 x
Thứ năm ngày 16/12/2010
Tiết 1+2: HỌC VẦN:
BÀI 76: OC – AC
I.Mục tiêu - Đọc được : oc , ac , con sói , bác sĩ ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : oc , ac , con sói , bác sĩ .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học.
- GD hs chăm chỉ học, HS biết và yêu quí các con vật trong cuộc sống.
 TCTV: Luyện cho HS đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Tiết 1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần oc (8’)
b.Dạy vần ươt (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện nói theo chủ đề (8’)
d.đọc sgk (7’)
đ.Luyện viết (10’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc các từ ngữ: Chót vót, bát ngát, Việt Nam.
-Viết: Bát ngát.
-Nhận xét ghi điểm
Trực tiếp 
-Viết vần oc lên bảng và đọc
-Vần oc gồm mấy âm, âm nào đứng trước, âm nào đứng sau ?
-Y/c ghép vần
-Y/c đọc đánh vần (o – c – oc)
-Có vần oc muốn có tiếng sóc phải thêm âm gì và dấu gì ?
-Y/c ghép tiếng sóc
-Cho HS đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: Con sóc
-Cho hs đọc trơn
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-Nxét, sửa sai
 ( Quy trình dạy tương tự như vần uôt )
-Cho hs so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 vần
-Nxét sửa sai
-Củng cố 2 vần
-Bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
 oc, ac, con s óc
b
 ác sĩ
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Cho hs đọc ĐV và đọc trơn
*TCTV:Y/c pt đọc đánh vần và đọc trơn
-Gv đọc mẫu – giải thích
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nxét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – gv gạch chân
-Cho hs đọc trơn 
-GV đọc mẫu – gọi 2 hs đọc
-Cho hs Đọc tên bài luyện nói.
- HD HS luyện nói theo tranh và câu hỏi gợi ý:
+Bức Tranh vẽ gì?
+Em có thích vừa vui vừa học không ? kể tên những trò chơi được học tập trên lớp.
+Em thấy các bạn học như thế có vui không ?
-Y/c hs đọc bài sgk 
-Nhận xét sửa sai
-Y/c mở vở TV
-Gv HD lại cách viết 
-Y/c hs viết bài vào vở
-Qsát, uấn nắn hs
-Chấm – NX 1 số vở
- Nxét khen ngợi
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho lớp đọc lại toàn bài
-Về nhà đọc và viết bài
Xem trước bài 77 
-hát
-3 hs đọc
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-Đọc ĐT + CN
- Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT 
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Trả lời
-Đọc ĐT
-Qsát, ghi nhớ
-Viết bảng con
-§äc thÇm
-Thùc hiÖn
-§äc §T + CN
-Nghe
-§äc §T
-1 hs 
-§äc §T
-Qs¸t - NxÐt
-§äc thÇm
-T×m pt - ®äc §V
-§äc §T + CN
-Nghe – 2 hs ®äc
-1 hs ®äc
-QS¸t Th¶o luËn theo cÆp.
-§¹i diÖn tõng cÆp lªn luyÖn nãi.
-3 hs ®äc
-Më vë TV
- Qs¸t, ghi nhí
-ViÕt bµi vµo vë
-1 hs
-§äc §T
-Nghe
Ghi nhí 
TiÕt 3: TOÁN: 
MỘT CHỤC – TIA SỐ
I.Mục tiêu Nhận biết ban đầu về một chục ; biết quan hệ giữa một chục và đơn vị : 1 chục = 10 đơn vị; biết đọc và viết số trên tia số.
- GD hs cẩn thận, chính xác say mê học toán
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh vẽ, bó chục que tính
-Vở BT
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HĐ1: Gthiệu “Một chục” (7’)
3.HĐ2: Tia số (7’)
4.HĐ3: thực hành (9’)
+Trò chơi học tập (7’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Y/c hs đo độ dài cạnh bàn của gv bằng gang tay
-Nhận xét
Trực tiếp – ghi đầu bài
a,Y/c đếm quả trên cây và nói số lượng quả
+GV KL: 10 quả còn gọi là 1 chục quả
b,Y/c hs lấy ra 1 bó que tính và đếm số lượng 10 que tính còn gọi là mấy chục que tính?
-Nêu lại câu trả lời đúng
c,10 đơn vị còn gọi là mấy chục
Ghi bảng: 10 đơn vị = 1 chục
-Cho hs đọc
-Tìm các nhóm đồ vật có số lượng là 1 chục
-Vẽ sẵn tia số vào giấy rồi gắn lên bảng
 0 1 2
-Gthiệu: đầu tiên ghi số 0 tiếp theo ghi số 1 số tiếp theo phải ghi số mấy?
-Y/c hs lên bảng điền tiếp 
-Y/c hs nxét bài làm của bạn
-Gthiệu: đây là tia số
-Điểm gốc 0 các điểm cách đều nhau, mỗi điểm ghi 1 số theo thứ tự tăng dần
-Gợi ý cho hs nhận xét
1<2, 2<3, 3<4, 4<5, 5<6, ...
Vậy số bên trái bé hơn số bên phải nó số bên phải thì lớn hơn số bên trái nó như vậy nhìn vào tia số, ta có thể so sánh được các số
-BT1: GV gthiệu tranh số 1
-Trong tranh đã có mấy chấm tròn?
-Muốn có 1 chục chấm tròn phải vẽ thêm mấy chấm tròn nữa?
-Khẳng định lại: 1 chấm tròn
-Y/c đếm, vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn 
-Theo dõi giúp đỡ
Bài 2: 
-GV treo tranh lên bảng y/c đếm đủ 1 chục con bướm rồi khoanh lại
-Y/c làm tiếp với bài tập tiếp theo
Bài 3: đưa thành trò chơi
MĐ: củng cố về tia số
Đồ dùng: 2 tờ giấy vẽ sẵn 2 tia số (mới ghi số 0)
-Số người chơi: hai đội: mỗi đội 4 người
-Luật chơi: lên điền số theo thứ tự vào tia số đội nào điền đúng, điền nhanh thì đội đó thắng cuộc
-Cách chơi: các em thi nhau lên điền 1 số cho nhanh, cho đúng vị trí rồi về cuối hàng bạn tiếp theo lên
-GV nhận xét đánh giá
-Y/c hs nhắc lại 10 đơn vị = 1 chục
-Khen ngợi CN học tập tốt 
-Chuẩn bị bài sau
-Hát
-2 hs
-Đếm số quả
-1 hs lấy que tính và đếm
-Trả lời
-Trả lời
-Theo dõi
-Đọc ĐT + CN
-Tự tìm
-Theo dõi
-Nghe
-Lên bảng điền
-Theo dõi NXét
-Theo dõi
-Theo dõi nxét
-Qsát
-Trả lời
-Theo dõi
-Trả lời
-Nghe
-Làm bài vào vở BT
-Theo dõi
-Đếm
-Làm vào vở
-Nghe
-Tham gia chơi
-Nhắc lại bài học
Tiết 4: ÂM NHẠC: 
TẬP BIỂU DIỄN
I.Mục tiêu: Tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đã học.
- GV HS yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học.
-Lời bài hát, thanh phách.
III.Các HĐ dạy học:
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.KTBC
C.Bài mới
1.GThiệu bài (2’)
2.Tập biểu diễn trong nhóm (15’)
3.Tập biểu diễn cá nhân.
 (15’)
D.Củng cố – dặn dò . (3’)
-Trực tiếp- Ghi đầu bài
-GV Y/c HS tập biểu diễn lại các bài hát đã học.
-Cho lớp ôn lại từng bài.
-Y/c từng bàn lên biểu diễn trước lớp.
-1 bàn lên biểu diễn – HS dưới lớp cùng vỗ tay theo nhịp từng bài hát.
-Sau đó đổi nhau: 1 bàn lên hát ở dưới lại gõ đệm theo lời bài hát và ngược lại cứ thế cho đến hết 6 bài hát đã học. Mỗi bài hát thực hiện 1 lần.
-GV nhận xét, khen ngợi từng nhóm.
-Cho HS tự lên biểu diễn bài hát cá nhân.
-GV nhận xét, khen ngợi từng HS biểu diễn hay.... đẹp.
-Cho lớp hát lại các bài hát mỗi bài 1 lần.
-Nxét tiết học- Dặn HS về nhà tự ôn và tập biểu diễn các bài hát ở nhà.
-Chuẩn bị tiết sau.
-H¸t.
-Nghe.
-H¸t §T.
-HS thùc hiÖn theo tõng bµn.
-Tõng HS lªn biÓu diÔn tr­íc líp.
-Líp thùc hiÖn
Thø s¸u ngµy 17/12/2010
TiÕt 1+2: HỌC VẦN:
KIỂM TRA HỌC KÌ I
 (Đề và đáp án do nhà trường ra)
Tiết 4: TNXH: 
CUỘC SỐNG XUNG QUANH (T1)
I.Mục tiêu: Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơI học sinh ở.
- GD HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
II.Đồ dùng dạy học
III. Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định.
B.KTBC 
 (5’)
C.Bài mới
1.GThiệu bài (2’)
2.Tham quan HĐ sinh sống của nhân dân khu vực xung quanh trường. (25’)
MT: HS tập quan sát thực tế đường sá, nhà cửa, các cơ quan....ở khu vực xung quanh trường.
D.Củng cố – dặn dò.
 (3’)
-Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp ?
-Nhận xét, đánh giá.
Trực tiếp – Ghi đầu bài
-GV giao nhiệm vụ qsát.
+Nhận xét về quang cảnh 2 bên đường, người qua lại đây đông hay vắng, họ đi bằng phương tiện gì ?
+Nhận xét về quang cảnh 2 bên đường: có nhà ở, cửa hàng, các cơ quan, chợ, cây cối ruộng vườn... hay không ? Người dân địa phương thường làm công việc gì chủ yếu.
-Phổ biến nội qui đi tham quan.
+Y/c đảm bảo hàng ngũ: không được đi lại tự do.
+Phải trật tự nghe theo HD của GV.
-GV đưa đi tham quan và qui định những điểm dừng để HS qsát kĩ và nói với nhau những gì các em trông thấy.
-Đưa HS về lớp.
-GV: Chúng ta đã được đi tham quan những HĐ sinh sống của ND địa phương mình.
-Ghi nhớ để tiết sau trình bày.
-Xem trước 2 bức tranh, chuẩn bị giờ sau.
-H¸t.
-1 HS tr¶ lêi.
-Nghe.
-HS xÕp theo 3 hµng ®i theo HD cña GV.
-HS æn ®Þnh.
-Nghe.
TiÕt 5: SINH HOẠT
-Lớp trưởng báo cáo tình hình chung trong tuần.
-GV NX.
-GV nêu phương hướng tuần 19.
Tiết 4: MĨ THUẬT: 
VẼ TIẾP HÌNH VÀ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG
I.Mục tiêu
1.KT: Giúp hs nhận biết được một vài cách trang trí hình vuông đơn giản vẽ hoạ tiết và màu vào hình vuông
2.KN: Rèn KN biết vẽ hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu theo ý thích
3.TĐ: GD hs biết yêu quý cái đẹp, yêu môn học
II.Đồ dùng dạy học
-Một vài đồ vật, khăn vuông, bài mẫu
-Vở TV, bút màu
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (2’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Gthiệu cách trang trí hình đơn giản (5’)
3.HD cách vẽ (7’)
4.Thực hành (14’)
5.NXét đánh giá (4’)
D.Dặn dò (1’)
-Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gv gthiệu 1 số bài trang trí hình vuông để hs thấy được 
+Vẻ đẹp của những hình vuông trang trí
+Có nhiều cách vẽ hình và màu khác nhau ở hình vuông
-Gợi ý để hs nhận ra sự khác nhau ở hình vuông
+Cách trang trí ở H1 và H2
+Cách trang trí ở H3 và H4
-GV chỉ cho hs thấy: các hình giống nhau trong hình vuông thì vẽ bằng nhau
-Gợi ý hs vẽ cách vẽ màu
+Có thể vẽ như H1, 2 hoặc H3,4 
-GV nêu y/c BT
+Vẽ hình: vẽ tiếp cánh hoa còn lại ở H5
+Vẽ màu: tìm chọn 2 màu để vẽ: màu của 4 cánh hoa, màu nền
-Y/c nên vẽ màu cùng 1 màu ở 4 cánh hoa trước
+Vẽ màu cho đều, không ra ngoài hình vẽ
-Y/c hs thực hành vẽ
-GV theo dõi giúp đỡ hs
-GV cùng hs nhận xét về
+Cách vẽ hình
+Về màu sắc
-Y/c hs chọn bài vẽ mà em thích
-Về nhà tìm tranh vẽ con gà
Hát
-So sánh
-Nghe – qsát
-Thực hành vào vở TV
-Tự chọn
Ngày soạn:17/12/2008
Ngày giảng: 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 18.doc