Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 22

Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 22

A.Tập đọc

 - Bước đầu biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

 - Hiểu được nội dung : Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê – đi – xơn rất giàu sáng kiến, luông mong muốn đem khoa học phục vụ cho con người.

B.Kể chuyện:

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 14/06/2017 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 3 năm 2009 - 2010 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàøn 22 Lòch baùo giaûng
 Từ ngày 31 / 1 / 04/02 / 2011
 ngày
Thứ
Môn
Tên bài dạy
Tiết
PPCT
Đồ dùng
Dạy học
Hai
31 / 1
TĐ
KC
T
ĐD
TNXH
Nhà bác học và bà cụ
 Nhà bác học và bà cụ 
Luyện tập
Tôn trọng khách nước ngoài
Rể cây
1
2
3
4
5
40
21
101
21
40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba
1/2
TD
TĐ
TA
T
CT
Cái cầu
Hình trò,đường kính, bán kinh
N – V : Ê –đi - xơn
1
2
3
4
41
102
40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tư
2 / 2
LTVC
T
MT
AN
KT
Từ ngữ vế sáng tạo ..
Vẽ trang trí hình tròn
Đang nong mốt ( T2)
1
2
3
4
5
21
103
21
----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Năm
3 / 2
TD
CT
TA
T
TNXH
N – V : Một nhà thông thái
Nhân số có 4 chữ số với số 
 Rể cây ( TT )
1
2
3
4
5
41
104
41
----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáu
4 / 2
TV
TLV
T
SHTT
Ôn chữ hoa P
Nói về người lao động, trí óc
Luyện tập
Phụ đạo học sinh yếu
1
2
3
4
21
21
105
----------------------
----------------------
------------------------------------------------------------------
TUẦN 22
Thứ hai	Ngày dạy: 31 / 01 / 2011
Tập đọc-Kể chuyện 
	NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ.
I.Mục tiêu:
A.Tập đọc
	- Bước đầu biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
	- Hiểu được nội dung : Ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê – đi – xơn rất giàu sáng kiến, luông mong muốn đem khoa học phục vụ cho con người.
B.Kể chuyện:
 Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn củacâu chuyện theo cách phân vai.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh minh hoạ câu chuyện trong SGK.
- Bảng lớp viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn hs luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. Ổn định
2.Bài cũ
(5 phút)
3.Bài mới:
a.Gt bài
(2 phút)
b.Luyện đọc
(15-20 phút)
c. Tìm hiểu bài
(15 phút)
d. Luyện đọc lại
(15-18 phút)
Kể chuyện
(18-20 phút)
4. Củng cố - dặn dò
(2 phút)
- GV ổn định lớp
-3 hs nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài, trả lời:
+Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ ?
+Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho 2 cuộc kháng chiến ?
-Nhận xét bài cũ.
-Nhà bác học và bà cụ.
-Gv ghi đề bài.
- Gv đọc diễn cảm toàn bài.
- Đọc câu nối tiếp.
-Gv viết bảng: Ê-đi-xơn.
-Gv chú ý sửa lỗi phát âm cho hs.
-Hs nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài.
-Gv nhắc các em đọc đúng các câu hỏi, câu cảm, đọc phân biệt lời Ê-đi-xơn và bà cụ.
-1 hs đọc phần chú thích.
- Đọc đoạn trong nhóm.
- GV đọc toàn bài
-Cả lớp đọc thầm chú thích dưới ảnh Ê-đi-xơn và đoạn 1, trả lời:
+Nói những điều em biết về Ê-đi-xơn?
+Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra lúc nào ?
-Hs đọc thầm đoạn 2,3, trả lời:
+Bà cụ mong muốn điều gì ?
+Vì sao cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo?
+Mong muốn của bà cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghĩ gì?
-Hs đọc thầm đoạn 4, trả lời:
+Nhờ đâu, mong ước của bà cụ được thực hiện?
+Theo em, khoa học mang lại lợi ích gì cho con người?
-Gv chốt lại: Khoa học góp phần cải tạo thế giới, cải thiện cuộc sống của con người, làm cho cuộc sống con người tốt hơn, sung sướng hơn.
-Gv đọc mẫu đoạn 3.
-Hướng dẫn hs luyện đọc đúng lời nhân vật ( Giọng Ê-đi-xơn : reo vui khi sáng kiến loé lên. Giọng bà cụ: phấn chấn. Giọng người dẫn chuyện: khâm phục ) , chú ý các từ ngữ cần nhấn giọng:
 Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Ê-đi-xơn. Ông reo lên:
 -Cụ ơi ! Tôi là Ê-đi-xơn đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy .
 Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Ê- đi- xơn bảo:
 -Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên
 -Thế nào già cũng đếnnhưng ông phải làm nhanh lên nhé, kẻo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu.
-Một vài hs thi đọc đoạn 3.
-Từng tốp (3 hs) thi đọc toàn chuyện theo vai (người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn, bà cụ).
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.
Tiết 2
1.Gv nêu nhiệm vụ: Phân vai. dựng lại câu chuyện: (các vai: người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn, bà cụ).
2.Hướng dẫn hs dựng lại câu chuyện theo vai:
-Gv nhắc hs nói lời nhân vật mình nhập vai theo trí nhớ, kết hợp lời kể với động tác, cử chỉ, điệu bộ.
-Hs tự hình thành nhóm, phân vai.
-Từng tốp (3 hs) thi dựng lại câu chuyện theo vai.
-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn nhóm dựng lại câu chuyện hấp dẫn nhất.
-Hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
-Chuẩn bị bài sau: Cái cầu.
- HS hát
-2 hs đọc và trả lời câu hỏi
- HS nhắc lại tựa bài
- HS đọc nối tiếp câu
-Rèn đọc từ khó.
- Tổ đọc đồng thanh từ khó.
-Đọc đoạn nối tiếp.
-1 hs đọc.
- HS độc theo nhóm
- HS đọc đoạn 1
- HS phát biểu ý kiến
-Xảy ra lúc Ê-đi-xơn vừa chế ra đèn điện. mọi người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem, bà cụ cũng là một trong số người đó.
-Đọc thầm đoạn 2,3
-Bà mong ông làm một thứ xe không cần ngựa kéo mà đi lại rất êm.
-Vì xe ngựa rất xóc, đi xe ấy, cụ sẽ bị ốm.
-Chế tạo một chiếc xe chạy bằng dòng điện.
-Đọc thầm đoạn 4
-Nhờ óc sáng tạo kì diệu, sự quan tâm đến con người, sự lao động miệt mài của nhà bác học để thực hiện bằng được lời hứa đó.
-Hs phát biểu.
-Hs lắng nghe.
-Hs lắng nghe.
-Thi đọc đoạn văn. 
-Nghe, bình chọn bạn đọc hay nhất.
-Tự hình thành. nhóm, phân các vai
-Thi kể lại truyện theo vai.
-Nghe, nhận xét.
-Hs nêu ý kiến.
	Rút kinh nghiệm:.
 To¸n
LuyÖn tËp
A- Môc tiªu
- BiÕt tªn gäi c¸c th¸ng trong n¨m; sè ngµy trong tõng th¸ng.
	- BiÕt xem lÞch ( tê lÞch th¸ng, n¨m ).
B- §å dïng
GV : Tê lÞch n¨m 
HS : SGK.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. æn ®Þnh(1p)
2. KiÓm tra
 (4p)
3. Bµi míi
* Bµi 1 ( 5p)
* Bµi 2 ( 6p)
* Bµi 3 ( 7p)
* Bµi 4 ( 6p)
4. Cñng cè - dÆn dß (4p)
- GV æn ®Þnh líp
- Mét n¨m cã mÊy th¸ng? ®ã lµ nh÷ng th¸ng nµo?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
- GV giíi thiÖu bµi
- Treo tê lÞch th¸ng 1, 2, 3 cña n¨m 2004.
a)- Ngµy 3 th¸ng 2 lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy 8 th¸ng 3 lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng Ba lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy cuèi cïng cña th¸ng mét lµ ngµy thø mÊy?
b) Thø hai ®Çu tiªn cña th¸ng 1 lµ ngµy nµo?
- Chñ nhËt cuèi cïng cña th¸ng 3 lµ ngµy nµo?
- Th¸ng Hai cã mÊy thø b¶y?
c)Th¸ng hai n¨m 2004cã bao nhiªu ngµy?
- GV h­íng dÉn cho HS lµm nh­ bµi 1
- KÓ tªn nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy? 
- KÓ tªn nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy?
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- GV h­íng dÉn cho häc sinh lµm bµi
- GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i ý ®óng
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- DÆn dß: Thùc hµnh xem lÞch ë nhµ.
- H¸t
- 2,3 HS nªu
- NhËn xÐt, bæ xung
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- Quan s¸t
- Thø ba
- Thø hai
- thø hai
- thø b¶y
- Ngµy mïng 5
- Ngµy 28
- Bèn ngµy thø b¶y. §ã lµ c¸c ngµy 7, 14, 21, 28.
- Cã 29 ngµy
- HS thùc hµnh theo cÆp
+ HS 1: KÓ nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy
( Th¸ng 4, 6, 9, 11)
+ HS 2: KÓ nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy
( th¸ng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)
- HS nªu l¹i yªu cÇu cña bµi
- HS thùc hµnh bµi tËp
	Rút kinh nghiệm:.
Đạo đức (Tiết 22)
	TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI (T 2).
I.Mục tiêu:
- Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài phù hợp với lứa tuổi.
	- Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài trong các trường hợp đơn giản.
II.Tài liệu và phương tiện:
 Vở bài tập đạo đức.
III.Các hoạt động dạy học
Nội đung
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. Ổn định
2.Bài cũ
(4 phút)
3 .Bài mới
a. HĐ 1
Liên hệ thực tế
(7-9 phút)
b. HĐ 2
Đánh giá hành vi
(10-12 phút)
c. HĐ 3
Xử lí tình huống, đóngvai
(12-13 phút)
4. Củng cố -dặn dò
(2 phút)
- GV ổn định lớp
+Khi gặp khách nước ngoài, em sẽ làm gì?
+Tôn trọng khách nước ngoài và giúp đỡ họ đã nói lên diều gì?
-Nhận xét.
-Gt bài.
-Mục tiêu: Hs tìm hiểu các hành vi lịch sự với khách nước ngoài.
-Tiến hành: 
-Gv yêu cầu từng cặp hs trao đổi với nhau:
+Kể về một hành vi lịch sự với khách nước ngoài mà em biết (qua chứng kiến, qua ti vi, báo đài ).
+Em có nhận xét gì về hành vi đó?
-Mời một số cặp hs trình bày trước lớp.
-Kết luận: Cư xử lịch sự với khách nước ngoài là việc làm tôt, chúng ta cần học tập.
-Mục tiêu: Hs biết nhận xét các hành vi ứng xử với khách nước ngoài.
-Tiến hành: 
-Gv chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét cách ứng xử trong 3 trường hợp sau:
a.Bạn Vi lúng túng, xấu hổ, không trả lời khi khách nước ngoài hỏi chuyện.
b.Các bạn nhỏ bám theo khách nước ngoài mời đánh giày, mua đồ lưu niệm mặc dù họ đã lắc đầu, từ chối.
c.Bạn Kiên phiên dịch giúp khách nước ngoài khi họ mua đồ lưu niệm.
- GV nêu phần kết luận
-Mục tiêu: Hs biết cách xử lí trong các tình huống cụ thể.
-Tiến hành:
-Gv chia hs thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận về cách ứng xử cần thiết trong tình huống.
a.Có vị khách nước ngoài đến thăm trường em và hỏi em về tình hình học tập
b.Em nhìn thấy các bạn tò mò vây quanh ô tô của khách nước ngoài, vừa xem, vừa chỉ trỏ.
-Mời đại diện các nhóm trình bày.
-Gv nhận và kết luận hoạt động 3.
-Kết luận: 
a.Cần chào đón khách niềm nở.
b. Cần nhắc nhở các bạn không nên tò mò và chỉ trỏ như vậy. Đó là việc làm không đẹp.
-Kết luận chung : 
 Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết là thể hiện lòng tự trọng và tự tôn dân tộc, giúp khách nước ngoài thêm hiểu và quý trọng đất nước và con người VN.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Tôn trọng đám tang.
- HS hát
- 4 hs trả lời.
- HS nhắc lại tựa bài
-Từng cặp hs trao đổi.
-Chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ, chỉ đường
-Hs trả lời.
-Một số cặp hs trình bày. 
-Bạn khác bổ sung.
-Hs lắng nghe.
-Thảo luận nhóm, 
-Hs lắng nghe.
-Các nhóm thảo luận, đóng vai.
-Các nhóm trình bày.
-Bạn nhận xét.
-Hs lắng nghe.
- HS nêu lại phần kết luận
	Rút kinh nghiệm:.
Tự nhiên xã hội 
	RỄ CÂY.
I.Mục tiêu: 
 Kể tên một số cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ hoặc rễ củ.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. Ổn định
2.Bài cũ
( 5 phút)
3.Bài mới
a.HĐ 1:
Làm việc với SGK
(14 phút)
b. HĐ 2: 
Làm việc với vật thật
(10 -12 phút)
-HĐ 3:
Trò chơi Ai nhanh hơn
( 5-6 phút)
4. Củng cố - dặn dò
( 2 phút)
- GV ổn định lớp
+Một trong những chức năng của thân cây là gì?
+ Người ta sử dụng thân cây để làm ... Õt bµi vµo vë.
- T×m c¸c tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi cã nghÜa ......
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- 1 em lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt
- Lêi gi¶i : ra-®i-«, d­îc sÜ, gi©y.
+ Thi t×m nhanh c¸c tõ chØ ho¹t ®éng....
- HS lµm bµi theo nhãm.
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
- Lêi gi¶i :
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng r : reo hß, rung c©y, rang c¬m, r¸n c¸, ....
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng d : d¹y häc, dç dµnh, dÊy binh, d¹o ch¬i, ....
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng gi : gieo h¹t, giao viÖc, gi¸o dôc, gi¶ danh, ....
	Rút kinh nghiệm:.
To¸n
Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
A- Môc tiªu
- BiÕt nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( Cã nhí mét lÇn). 
	- Gi¶i bµi to¸n g¾n liÒn víi phÐp nh©n
B- §å dïng
HS : SGK.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. æn ®Þnh
2. KiÓm tra
3. Bµi míi
a) H§ 1: HD thùc hiÖn phÐp nh©n 
1034 2:
( 8p )
b) H§ 2: Thùc hµnh
* Bµi 1; 2
 ( 10p )
* Bµi 3( 6p )
* Bµi 4( 5p)
4. Cñng cè – dÆn dß ( 4p )
- GV æn ®Þnh líp
- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh
- Ghi b¶ng phÐp nh©n 1034 2.
- Yªu cÇu HS ®Æt tÝnh ra nh¸p
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Thùc hiÖn tÝnh?
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn tÝnh?
- NhËn xÐt vµ kÕt luËn KQ ®óng.
1034 x 2 = 2068
+ PhÐp nh©n 2125 x 3( HD t­¬ng tù).
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh?
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- BT cho biÕt g×? hái g×?
- Muèn t×m sè g¹ch x©y 4 bøc t­êng ta lµm ntn?
- Gäi 1 HS ch÷a bµi
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- Nªu c¸ch nhÈm?
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS ®Æt tÝnh
- líp lµm nh¸p
 1034 
 x 
 2
 2068
- TÝnh
- HS nªu
- líp lµm phiÕu HT
 1234 4013 1072
 x x x
 2 2 4
 2468 8026 4288
- §äc ®Ò
- HS nªu
- Ta lÊy sè g¹ch x©y 1 bøc t­êng nh©n 4.
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè g¹ch x©y bèn bøc t­êng lµ:
1015 x 4 = 40609 (viªn g¹ch)
 §¸p sè: 4060 viªn g¹ch
- TÝnh nhÈm( Lµm miÖng)
- 2000 x 3 : NhÈm: 2 ngh×n x 3 = 6 ngh×n
VËy 2000 x 3 = 6000
2000 x 2 = 4000 ; 3000 x 2 = 6000
4000 x 2 = 8000; 2000 x 5 = 10 000
	Rút kinh nghiệm:.
Tự nhiên xã hội 
RỄ CÂY (TT).
I.Mục tiêu: 
 	Nêu được của thân đối với đời sống của thực vật và ích lợi của rễ đối với đời sống con người.
II. Đồ dung dạy học:
	Tranh SGK
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. Ổn định
A.Bài cũ
( 5 phút )
3 .Bài mới
a. HĐ1:
Thảo luận nhóm đôi
(13 phút)
b. HĐ 2:
Làm việc với SGK
(12-14 phút)
c. HĐ 3:
Trò chơi
( 5 phút)
4. Củng cố -dặn dò
( 2 phút )
- GV ổn định lớp
-Gv nêu câu hỏi:
+Kể các loại rễ cây mà em đã học?
+Nêu đặc điểm của các loại rễ cọc,rễ chùm?
+Nêu đặc điểm của các loại rễ cũ, rễ phụ?
-Nhận xét.
-GT bài.
-Mục tiêu: Nêu được chức năng của rễ cây.
-Tiến hành:
-Bước1: Gv cho hs thảo luận nhóm đôi
+Cắt 1 cây rau sát gốc rồi trồng vào đất , sau 1 ngày, bạn thấy cây rau như thế nào, tại sao?
+Rễ cây mọc ở đâu?
+Nếu không có rễ ,cây có sống được không? Vì sao?
+Theo bạn, rễ có chức năng gì?
-Bước2: Yêu cầu các nhóm đôi luân phiên nhau hỏi đáp các nội dung các câu hỏi vừa nêu.
-Bước3: Đại diện các nhóm trình bày.
-Gv nhận xét.
-Kết luận: Rễ cây đâm sâu dưới đất để hút nước và muối khoáng đồng thời còn bám chặt vào lòng đất giúp cho cây không bị đổ.
-Mục tiêu: Kể ra được ích lợi của các loại cây.
-Tiến hành:Thảo luận nhóm đôi:
-Bước1: 
Yêu cầu 2 hs quay mặt vào nhau quan sát và chỉ đâu là rễ của những cây có trong các hình 2,3,4,5 t 85 và trả lời theo gợi ý:
+Người ta sử dụng rễ cây để làm gì ?
+Kể tên một số loại rễ phình to thành cũ ?
+Củ sắn, củ khoai dùng dể làm gì ?
+Rễ nhân sâm, rễ tam thất dùng để làm gì ?
+Kể tên một số rễ được dùng làm thuốc chữa bệnh ?
-Kết luận: Một số rễ cây dùng làm thức ăn, làm thuốc, làm đường
-Liên hệ: Rễ cây rất quan trọng đối với cây , các em chú ý trồng cây phải thường xuyên tưới nước và bón phân cho cây xanh tốt.
 - GV tiến hành cho HS tham gia vào trò chơi
-Gv nhận xét, tuyên dương hs.
-Gọi 2 hs đọc mục: “Bóng đèn toả sáng”..
- GV củng cố lại nội dung bài
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs ôn bài.
-Chuẩn bị bài sau: Lá cây.
- HS hát
-3 hs trả lời.
- HS nhắc lại tựa bài
-Thảo luận theo nhóm đôi.
-Trả lời các câu hỏi
-Đại diện các nhóm trình bày.
-Nhóm khác bổ sung.
-Hs lắng nghe.
- HS các nhóm trình bày
- HS quan sát các hình rtrong SGK. 
- Sắn, khoai lang, khoai từ , khoai mỡ
-Làm thức ăn cho người và động vật.
-Làm thuốc để chữa bệnh.
-Cỏ tranh, mã đề, rau má
-Hs tham gia chơi.
-2 hs đọc.
	Rút kinh nghiệm:.
Thứ sáu	Ngày dạy: 4 / 2 / 2011
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa P
I. Môc tiªu
- ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh ch÷ P hoa ( 1 dßng ) , Ph , B ( 1 dßng ); viÕt ®óng tªn riªng Phan Béi Ch©u ( 1 dßng ) ; vµ c©u øng dông 1 lÇn b»ng ch÷ cë nhá
II. §å dïng
	GV : MÉu ch÷ viÕt hoa P ( Ph ). Phan Béi Ch©u vµ c©u ca dao viÕt trªn dßng kÎ.
	HS : Vë tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. æn ®Þnh (1p)
2. KiÓm tra
 ( 4p )
3. Bµi míi
a. Giíi thiÖu 
b. HD – ViÕt
 ( 15p )
c. ViÕt bµi vµo vì ( 10p )
4. Cñng cè – dÆn dß ( 2p)
- GV æn ®Þnh líp
- Nh¾c l¹i tõ vµ c©u øng dông ®· häc trong bµi tr­íc.
- GV nhËn xÐt
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
- T×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi
- GV viÕt mÉu ch÷ Ph, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt.
 )
- §äc tõ øng dông
- GV nãi vÒ : Phan Béi Ch©u.
- §äc c©u øng dông
- GV gióp HS hiÓu ND c¸c ®Þa danh trong c©u ca dao
- GV nªu yªu cÇu cña giê viÕt.
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
- GV cñng cè l¹i néi dung bbaif
- HS h¸t
- L·n ¤ng, æi Qu¶ng b¸ c¸ Hå T©y / Hµng rµo t¬ lôa lµm say lßng ng­êi.
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- P ( Ph ), C ( Ch ), B, T, G ( Gh ), §, H, V, N
- HS quan s¸t
- LuyÖn viÕt Ph, T, V trªn b¶ng con.
- Phan Béi Ch©u
- HS tËp viÕt Phan Béi Ch©u vµo b¶ng con
 Ph¸ Tam Giang nèi ®­êng ra B¾c
 §Ìo H¶i V©n h­íng mÆt vµo Nam
- HS tËp viÕt b¶ng con : Ph¸, B¾c.
- HS viÕt bµi vµo vë.
 	Rút kinh nghiệm:.
TËp lµm v¨n
Nãi, viÕt vÒ ng­êi lao ®éng trÝ ãc.
I. Môc tiªu.
	- KÓ ®­îc 1 vµi ®iÒu vÒ mét vµi ng­êi lao ®éng trÝ ãc mµ em biÕt theo gîi ý SGK
	- ViÕt nh÷ng ®iÒu võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ( kho¶ng 7 c©u )
	II. §å dïng
	HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. æn ®Þnh (1p)
2. KiÓm tra
 ( 4p)
3. Bµi míi
a. Giíi thiÖu
b. Bµi tËp
* Bµi 1 ( 15p )
* Bµi 2 (10p )
4. Cñng cè – dÆn dß ( 4p)
- GV æn ®Þnh líp
- KÓ l¹i chuyÖn : N©ng niu tõng h¹t gièng.
- GV nhËn xÐt
- GV giíi thiÖu bµi
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- KÓ tªn 1 sè nghÒ L§ trÝ ãc mµ em biÕt ? 
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.
- Nªu yªu cÇu BT.
- GV theo dâi, gióp ®ì c¸c em viÕt bµi.
- GV chÊm 1 sè bµi.
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- 2 HS kÓ l¹i chuyÖn
- NhËn xÐt
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
+ KÓ vÒ 1 ng­êi L§ trÝ ãc mµ em biÕt.
- B¸c sÜ, gi¸o viªn, kÜ s­ x©y dùng, kÜ s­ hµng kh«ng, kÜ s­ cÇu ®­êng .....
- Tõng cÆp HS tËp kÓ.
- 4, 5 HS thi kÓ tr­íc líp.
+ ViÕt nh÷ng ®iÒu em võa kÓ thµnh 1 ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 7 c©u.
- HS viÕt bµi vµo vë.
- 5, 7 HS ®äc bµi viÕt tr­íc líp
	Rút kinh nghiệm:.
To¸n
LuyÖn tËp
A- Môc tiªu
- Cñng cè vÒ phÐp nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè. T×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp nh©n, phÐp chia.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng
GV : B¶ng phô- phiÕu HT
HS : SGK.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. æn ®Þnh (1p)
2. KiÓm tra
 ( 4p )
3. Bµi míi
* Bµi 1 ( 6p )
* Bµi 3 ( 5 p)
* Bµi 3 ( 8p )
* Bµi 4 ( 5p )
4. Cñng cè – dÆn dß ( 4p )
- GV æn ®Þnh líp
- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
- GV giíi thiÖu bµi
- GV nªu yªu cÇu cña bµi
- lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn thµnh phÐp nh©n?
- Gäi HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp
- Muèn ®iÒn sè vµo cét 1 ta lµm ntn?
- Sè cÇn ®iÒn ë cét 2, 3, 4 lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp tÝnh?
- Nªu c¸ch t×m sè bÞ chia
- Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
- GV ®äc yªu cÇu cña bµi
- BT cho biÕt g×? hái g×?
- Muèn t×m sè dÇu cßn l¹i ta lµm ntn?
- Lµm thÕ nµo t×m ®­îc sè dÇu ë hai thïng?
- Gäi 1 HS gi¶i trªn b¶ng
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
- GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp
- Thªm 1 sè ®¬n vÞ ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×?
- GÊp1 sè lÇn ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
- GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi
- H¸t
- HS nh¾c l¹i tùa bµi
- ViÕt thµnh phÐp nh©n
- §Õm sè c¸c sè h¹ng b»ng nhau cña tæng råi chuyÓn thµnh phÐp nh©n
- Líp lµm vµo nh¸p
4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258
1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156
2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028
- §iÒn sè
- LÊy SBC chia cho sè chia
- t×m SBC.
- LÊy th­¬ng nh©n sè chia
- Líp lµm nh¸p
- HS nªu
- LÊy sè dÇu c¶ hai thïng trõ sè dÇu ®· b¸n.
- LÊy sè dÇu 1 thïng nh©n 2
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè dÇu ë hai thïng lµ:
1025 x 2 = 2050(l)
Sè dÇu cßn l¹i lµ:
2050 - 1350 = 700( l)
 §¸p sè: 700 lÝt dÇu.
- §äc
- PhÐp céng
- PhÐp nh©n
- Líp lµm nh¸p
	Rút kinh nghiệm:.
Phô ®¹o häc sinh yÕu
To¸n 
H×nh trßn, t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh
I. Môc tiªu
	- Cñng cè cho HS vÒ ®­êng trßn, t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh
	- HS biÕt c¸ch vÏ h×nh trßn, cã t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh.
II. §å dïng
	GV : Com pa
	HS : Com pa
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
H§ GV
H§ HS
* H§1 : Nªu tªn c¸c t©m, b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh, cã trong h×nh trßn.
 O
 P
 M N
* H§2 : VÏ b¸n kÝnh OB, ®­êng kÝnh AB trong h×nh trßn sau.
 . O
 .O
+ HS lµm bµi vµo vë
- §­êng trßn t©m O
- B¸n kÝnh OP.
- §­êng kÝnh MN
+ NhËn xÐt
+ HS vÏ vµo vë
- 1 em lªn b¶ng
- NhËn xÐt
 A B
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu
	- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 22
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu m×nh lµm tèt
	- GD HS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng
II Néi dung sinh ho¹t
1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp, xÕp hµng ra vµo líp nhanh
- Trong líp chó ý nghe gi¶ng : ...
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ®äc : .
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc : .
2 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 23
	- Duy tr× nÒ nÕp líp
	- Häc tËp
	- Lao déng
- Chuyªn cÇn	
Duyeät cuûa BGH
Néi dung:----------------------------------------
Ph­¬ng ph¸p :-----------------------------------
H×nh thøc :--------------------------------------
P/ HT
Lâm Kim Cương

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 22.doc