Giáo án lớp 3 năm 2011 - 2012 - Tuần 6 (chuẩn)

Giáo án lớp 3 năm 2011 - 2012 - Tuần 6 (chuẩn)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tập đọc

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .

- Hiểu ý nghĩa : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm , đã nói thì cố làm cho được điều muốn nói .( trả lời được các CH trong SGK)

2.Kể chuyện:

 - Biết sắp xếp lại các tranh( SGK )theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa.

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 3 năm 2011 - 2012 - Tuần 6 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 6:
 Ngày soạn : Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011
 Ngày giảng : Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2011
Tiết 1:	 Chào cờ
Lớp trực tuần nhận xét
Tiết 2 +3:	 Tập đọc - kể chuyện
Tiết 16+17 Bài tập làm văn ( Trang 46)
I. Mục đích - yêu cầu: 
1. Tập đọc
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật : " tôi " với lời mẹ .
- Hiểu ý nghĩa : Lời nói của HS phải đi đôi với việc làm , đã nói thì cố làm cho được điều muốn nói .( trả lời được cỏc CH trong SGK)
2.Kể chuyện:
	- Biết sắp xếp lại các tranh( SGK )theo đúng thứ tự và kể lại được một đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
 - Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.
+ HS: - Đọc trước nội dung bài, SGK vở ghi đàu bài.
III. Các hoạt động dạy học:
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
Tập đọc: 
A. KTBC: - 2 HS đọc lại bài : Cuộc họp của chữ viết . Sau đó trả lời câu hỏi 	
 - HS + GV nhận xét 
B. Bài mới:
1. GTB: Ghi đầu bài 
2. Luyện đọc :
a. GV đọc diễn cảm toàn bài : 
- GV hướng dẫn HS cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. GV HD HS luyện đọc, két hợp giải nghĩa từ 
+ GV viết bảng : Liu - xi - a , Cô - li -a 
- 1- 2 HS đọc , lớp đọc đồng thanh 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Đọc từng đoạn trước lớp 
+ GV gọi HS chia đoạn 
- Lần 1: Kết hợp giải nghĩa từ mới và ngắt nghỉ câu dài
- Lần 2: Đọc hoàn chỉnh
- 1 HS chia đoạn 
- GV HD HS chia đọc đúng 1 số câu hỏi 
( bảng phụ ) 
- Vài HS đọc lại 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- HS giải nghĩa từ mới 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS nối tiếp nhau đọc theo nhóm 4 
- 3 nhóm thi đọc 
-> GV nhận xét ghi điểm 
- 1 hS đọc cả bài 
- Lớp bình chọn 
3. Tìm hiểu bài :
* Lớp đọc thầm đoạn 1+2 
- Nhân vật " tôi " trong truyện này tên là gì ? 
- Cô - li - a 
C1:- Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế 
- Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ 
Nào ? 
C2:- Vì sao Cô - li - a thấy khó viết bài tập làm văn ? 
- Vì ở nhà mẹ thường làm mọi việc, dành thời gian cho Cô - li - a học .
* Lớp đọc thầm đoạn 3 .
C3:- Thấy ccá bạn viết nhiều, Cô - li - a làm cách gì để bài viết dài ra ? 
- Cô - li -a cố nhớ lại những việc thỉnh thoảng bạn mới làm và kể ra những việc bạn chưa làm bao giờ .
* Lớp đọc thầm đoạn 4 .
C4:-Vì sao mẹ bảo Cô - li - a đi giặt quần áo
- Lúc đầu Cô - li - a ngạc nhiên ? 
- Cô - li –a ngạc nhiên vì chưa bao giờ phải giặt quần áo 
- Sau đó, Cô - li - a vui vẻ làm theo lời mẹ ? 
- Vì bạn nhớ ra đó là việc bạn đã nói trong bàic TLV. 
- Bài đọc giúp em điều gì? 
- lời nói phải đi đôi với việc làn. 
 Kể chuyện (0,5t)
4. Luyện đọc lại. 
- GV đọc mẫu đoạn 3 và 4 
-HS chú ý nghe. 
- 1 vài HS đọc diễn cảm 
- 4 HS đọc tiếp nối 4 đoạn văn 
-> GV nhận xét gghi điểm 
- > Lớp nhận xét bình chọn 
1. GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện các em sẽ sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện " bài tập làm văn ". Sau đó chọn kể lại 1 đoạn của câu chuyện bằng lời của em ( không phải bằng lời của nhân vật " tôi ") 
2. HD kể chuyện: 
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện .
- GV nêu yêu cầu 
- HS quan sát lần lượt 4 tranh đã đánh dấu 
- GV theo dõi, giúp đỡ thêm những HS còn lúng túng 
- HS tự sắp xếp lại các tranh bằng cách viết ra giấy trình tự đúng của 4 tranh 
- GV gọi HS phát biểu 
- 1 vài HS phát biểu - lớp nhận xét 
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng là : 3- 4 -2- 1 .
b. Kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo lời của em 
- 1 HS đọc yêu cầu kể chuyện và mẫu 
- GV nhắc HS : BT chỉ yêu cầu em chọn 
Kể 1 đoạn của câu chuyện và kể bằng lời của em 
-> HS chú ý nghe 
- 1 HS kể mẫu đoạn 1 và 3 
- Từng cặp HS tập kể 
- 4 HS nối tiếp nhau thi kể 1 đoạn bất kì của câu chuyện 
 Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất 
-> GV nhận xét ghi điểm 
C. Củng cố dặn dò: 
- Em có thích bạn nhỏ trong câu chuyện này không ? Vì sao ?
- Về nhà tập kể lại cho người thân nghe 
Học sinh trả lời , Về kể cho người thân nghe
Chuẩn bị bài sau 
chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học 
Tiết 4: Toán 	
Tiết 26	Luyện tập( Trang 26)
I. Mục tiêu: 
- Biết tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số và vận dụng được để giải cacs bài toỏn cú lời văn.
I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
+ GV: - Nội dung bài, ĐDDH
+ HS : - SGK ,vở toán và giấy nháp	
III. Các hoạt động dạy học:
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC: 1 HS làm BT 1 , 1 HS làm BT 2 ( Tiết 25 ) 
	 - GV nhận xét ghi điểm 
B.Bài mới : 
1. Hoạt động 1 : Bài tập 
 Bài 1 : Yêu cầu HS tìm đúng các phần bằng nhau của một số trong bài tập .
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT 
- HS nêu cách thực hiện -HS làm bảng con 
của 12 cm là : 12 : 2 = 6 ( cm ) 
của 18 kg là : 18 : 2 = 9 ( kg ) 
 của 10 l là : 10 : 2 = 5 ( l ) 
của 24 m là : 24 : 6 = 4 ( m ) 
của 30 giờ là : 30 : 6 = 5 ( giờ ) .
+ Bài 2 : 
- HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS phân tích và nêu cách giải
- HS phân tích bài toán – nêu cách giải 
- GV theo dõi HS làm 
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng làm 
-> Lớp nhận xét 
Bài giải :
 Vân tặng bạn số bông hoa là :
 30 : 6 = 5 ( bông ) 
 Đáp số : 5 bông hoa 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
 Bài 4 : * yêu cầu nhận dạng đượchình và trả lời đúng câu hỏi của bài tập .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS quan sát – trả lời miệng 
Đã tô màu số ô vuông của hình 2 và hình 4 
-> GV nhận xét , sửa sai cho HS 
C. Củng cố - dặn dò : 
- Nêu nội dung chính của bài ? ( 1 HS ) 
- Về nhà làm bài 3 chuẩn bị bài sau 
 HSlàm bài tập ở nhà
* Đánh giá tiết học 
 Ngày soạn : Thứ sỏu ngày 23 tháng 9 năm 2011 
 Ngày giảng: Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011
Tiết 1:	 toán 	
Tiết 27	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 (Trang 27)
A. Mục tiêu: 
 + Biết làm tính phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết ở tất cả các lượt chia ) .
+ Biết tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số .
B. Đồ dùng dạy học
+ GV: - Nội dung bài, ĐDDH
+ HS : - SGK ,vở toán và giấy nháp	
C. Các hoạt động dạy- học : 
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
I. KTBC: 2 HS lên bảng làm 2 phép tính 	
 	 - HS 1 : Tìm của 12cm 
	 - HS 2 : Tìm của 24m 
 - GV + HS nhận xét cho điểm 
II. Bài mới : 
1. Hoạt động 1: HD thực hiện phép chia 96 : 3 
* Yêu cầu HS nắm được cách chia 
- GV viết phép chia 96 : 3 lên bảng 
- HS quan sát 
+ Đây là phép chia số có mấy chữ số cho số có mấy chữ số ? 
-> Là phép chia số có 2 chữ số ( 96 ) cho số có một chữ số ( 3 ) 
+ Ai thực hiện được phép chia này ? 
- HS nêu 
- GV hướng dẫn : 
+ Đặt tính : 96 3 
- HS làm vào nháp 
+ Tính : 9 chia 3 được 3, viết 3 
 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0 
- HS chú ý quan sát 
 Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2 
 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 
- Vài HS nêu lại cách chia và nêu miệng 
96 : 3 = 32 
Vậy 96 : 3 = 32 
2. Hoạt động 2: Thực hành 
 Bài 1: * Củng cố cho HS kỹ năng thực hành chia số có hai chữ số cho số có một chữ số . 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS thực hiện vào bảng 
- HS thực hiện vào bảng con 
 GV nhận xét sửa sai cho HS 
 bài 2: (Phần a)* Củng cố cách tìm một trong 
Các phần bằng nhau của một số .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV HD HS làm vào bảng con 
- HS thực hiện vào bảng con 
a. của 69 kg là : 69 : 3 = 23 ( kg ) 
 của 36 m là : 36 : 3 = 12 ( m ) 
 của 93 m là :93 : 3 = 31 ( m )
-> GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ 
Bảng 
 Bài 3: * Củng cố cách tìm một phần mấy của một số thông qua bài toán có lời văn .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV HD HS làm vào vở 
- HS nêu cách giải – giải vào vở 
- 1 HS lên bảng giải -> cả lớp nhận xét 
Bài giải :
 Mẹ biếu bà số quả cam là : 
 36 : 3 = 12 ( quả ) 
 Đáp số : 12 quả cam
-> GV nhận xét, sửa sai cho HS 
III. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại cách chia vừa học ? 
- 1 HS 
* Về nhà học làm BT2(B). Chuẩn bị bài sau 
Tiết 2:	 Chính tả (Nghe viết)	
Tiết 11	Bài tập làm văn
I. MỤC ĐÍCH - YấU CẦU: 
- Nghe-viết đỳng bài CT, trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài văn xuụi.
- Làm đỳng BT điền tiếng cú vần eo/oeo (BT2).
- Làm đỳng BT(3)a hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
II. Đồ dùng dạy học : 
+ GV : - Bảng lớp, bảng quay viết nội dung bài tập 2 BT 3a 
+ HS : - SGK, Vở ghi chính tả.
III. Các hoạt động dạy học : 
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC : 	 
	 - 1 HS viết bảng lớp : nắm cơm, lắm việc 
	-> GV + HS nhận xét 
B. Bài mới: 	
1. GTB: ghi đầu bài .
2. HD HS viết chính tả . 
a. HD HS chuẩn bị . 
- GV đọc đoạn viết 
- HS chú ý nghe 
- 2 HS đọc lại bài 
- GV hỏi : 
+ Tìm tên riêng trong bài chính tả 
- Cô - li - a 
+ Tên riêng trong bài chính tả được viết như htế nào ? 
- Viết hoa chữ cái đầu trên, đặt gạch nối giữa các tiếng 
- Luyện viết tiếng khó :
+ GV đọc : làm văn, Cô - li - a , lúng túng, ngạc nhiên .
- HS luyện viết vào bảng con 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
b. GV đọc bài : 
- HS nghe viết bài vào vở 
- GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài 
- HS dùng bút chì soát lỗi 
- GV thu bài chấm điểm 
- Nhận xét bài viết 
3. HD làm bài tập :
 bài 2.
HS nêu yêu cầu bào tập
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập
- Lớp làm vào nháp.
- 3 HS lên bảng thi làm bài đúng nhanh.
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng; 
- Cả lớp nhận xét 
 a. Khoeo chân. 
 b. Người lẻo khoẻo 
 c. Ngoéo tay 
- Lớp chữa bài đúng vào vở 
 Bài 3 (a) 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập 
- HS làm bài cá nhân 
-> GV nhậm xét kết luận 
- 3 HS thi làm bài trên bảng 
Siêng, sâu, sáng 
-> Lớp nhận xét 
- Lớp chữa bài đúng vào vở 
C. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại lại ND bài 
- Về nhà đọc lại bài làm, ghi nhớ chính tả 
- Nhận xét tiết học 
Tiết 3:	 Luyện từ và câu 	
Tiết 6	Từ ngữ về trường học . Dấu phẩy
I. Mục ĐÍCH – YấU CẦU:
- Tìm được mốt số từ ngữ về trường học qua BT giải ô chữ( BT1)
- Biết điền đúng dấu phẩy thích hợp trong câu văn( BT2)
* Qua tớch hợp GD ( liờn hệ ) : Quyền được học tập , được kết nạp vào Đội TNTP
II. Đồ dùng dạy học :
+ GV: - Ba tờ phiếu khổ to kẻ sẵn ô chữ ở BT 1 .
 - các tờ phiếu cỡ nhỏ phô tô ô chữ đủ phát cho từng học sinh .
 - Bảng lớp viết 3 câu văn ở BT 2 .
+ HS: - SGK, vở viết.
III. Các hoạt động dạy học :
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC : 	- 2 HS làm miệng các bài tập 1 và 3 .
	-> GV + HS nhận xét ghi điểm 
B. Bài mới : 
1 Giới thiệu bài: ghi đầu bài 	
2. Hướng dẫn làm bài tập :
a. Bài tập 1: 
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- GV chỉ bảng,  ... . Luyện viết câu ứng dụng .
- GV gọi HS đọc 
- HS đọc câu ứng dụng 
- GV giúp HS hiểu câu ứng dụng : Con người phải chăm học mới khôn ngoan 
- GV đọc : Dao 
- HS tập viết trên bảng con 
-> Gv quan sát, sửa sai cho HS 
3. HD HS tập viết vào vở tập viết .
- GV nêu yêu cầu 
Học sinh chú ý lắng nghe
+ Viết chữ D : 1 dòng 
+ Viết chữ Đ, K : 1 dòng 
+ Viết tên Kim Đồng : 2 dòng 
+ Viết câu tục ngữ : 5 lần 
-> GV quan sát, uống nắn cho HS 
- HS viết vào vở tập viết 
4. Chấm chữa bài ;
- GV thu bài chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
-HS chú ý nghe 
C. Củng cố dặn dò .
- về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
Học sinh viết bài ở nhà
Chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học 
 ________________________________________ 
Tiết 3:	 Chính tả (nghe viết)
Tiết 12 Nhớ lại buổi đầu đi học
I. Mục đớch - yờu cầu: 
- Nghe – viết đỳng bài CT ; trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài văn xuụi.
- Làm đỳng BT điền đỳng cú vần eo / oeo ( BT1).
- Làm đỳng BT 3 A hoặc BT CT phương ngữ do gv soạn
II. Đồ dùng dạy học :
+ GV: - Bảng lớp viết 2 lần BT2 
 - Bảng làm BT3 .
+ HS : - Vở BT , vở chính tả
III. Các hoạt động dạy học:
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC: 	- GV đọc : khoeo chân, đèn sáng, xanh xao 
	-> Lớp viết bảng con 
B. Bài mới: 
1. GTB : ghi đầu bài 
2. HD nghe – viết :
a. HD HS chuẩn bị .
- GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả 
- HS chú ý nghe 
- 1, 2 HS đọc lại 
- Luyện viét tiếng khó 
+ GV đọc : bỡ ngỡ, nép, quãng trời, ngập ngừng 
- HS luyện viết vào bảng con 
b. GV đọc : 
- HS nghe viết bài vào vở
- GV quan sát, sửa và hướng dẫn cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài 
- HS dùng bút chì soát lỗi 
- GV thu vở chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
3. HS làm bài tập :
a. Bài 2 : 
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- Vài HS nêu yêu cầu bài tập 
- Cả lớp làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm 
-> GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 
- Lớp nhận xét 
Nhà nghèo, đường ngoằn ngèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu .
- Cả lớp chữa bài đúng vào vở 
b. Bài 3a : 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS lên bảng làm bảng quay, lớp làm vào nháp 
-> GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
a. Siêng năng ; xa xiết 
C. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài học 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
 Ngày soạn : Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2011
 Ngày giảng : Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011
Tiết 1: THỂ DỤC
 ( GV nhúm 2)
 _______________________________________
Tiết 2:	 Toán	 
Tiết 30	Luyện tập ( Trang 30)
I. Mục tiêu:
 - Xác định được phép chia hết , và phộp chia có dư.
 - Vận dụng phép chia hết trong giải toán.
II đồ dựng dạy học
 + GV : bảng phụ viết sẵn BT2
 + HS : SGK , vở
III. Các hoạt động dạy học :
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC: 	-2 HS lên bảng làm phép tính 
 19	 3 và 29 6 
III. Bài mới: 
1. Hoạt động 1: Bài tập 
* Bài 1 : Củng cố về cách đặt tính và kỹ năng thực hành chia .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS thực hiện vào bảng con 
 17 2 35 4 42 5 58 6
 16 8 32 8 40 8 54 9
 1 3 2 4 
-> GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng 
 Bài 2: ( Cột1,2,4)
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp 
 24 6 32 5 30 5 34 6
 24 4 30 6 30 6 30 5
 0 0 0 4	
 20 4 27 4 
-> GV nhận xét 
 20 5 24 6 
 Bài 3 : Củng cố về phép chia hết thông qua bài toán có lời văn 
 0 3 
- GV HD HS phân tích và giải vào vở 
- HS đọc bài của mình , lớp nhận xét 
 Bài giải :
 Lớp học đó có số HS giỏi là :
 27 : 3 = 9 ( HS ) 
 Đáp số : 27 học sinh 
-> GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
 Bài 4 : Củng cố phép chia hết, phép chia có dư .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS dùng bút khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
C. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS nêu lại bài học
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
- chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học 
Tiết 3: 	Tập làm văn	
Tiết 6:	Kể lại buổi đầu đi học
I. Mục đớch – yờu cầu: 
- Bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học.
- Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) 
* Qua tớch hợp GD ( bộ phận ) : Quyền được tham gia ( kể lại buổi đầu đi học)
II. Đồ dùng dạy học :
+ GV : - SGK bài mẫu
+ HS : SGK , vở viết
III. Các hoạt động dạy học :
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC : - Để tổ chức tốt cuộc họp cần chú ý điều gì ? 	
	 - Nêu vai trò của người điều khiển cuộc họp ?
B. Bài mới :
1. GTB: ghi đầu bài 
2. Hướng dẫn làm bài .
 Bài tập 1 : 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV nêu yêu cầu ; cần nhớ lại buổi đầu đi học của mình để kể bằng lời chân thật, có cái riêng 
- GV gợi ý : Cần nói rõ buổi đầu em đi học là buổi sáng hay buổi chiều, thời tiết nào? âi dẫn em đến trường, lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao ? buổi đầu kết thúc thế nào ? cảm xúc của em về buổi học đó 
- HS chú ý nghe 
- 1 HS khá giỏi kể mẫu 
-> GV nhận xét 
- Lớp nhận xét 
- HS kể theo cặp 
- 3 – 4 HS thi kể 
-> Gv nhận xét ghi điểm 
* Qua tớch hợp GD ( bộ phận ) : Quyền được tham gia ( kể lại buổi đầu đi học)
 Bài tập 2 : 
- Hs nêu yêu cầu bài tập2 
- GV nhắc HS chú ý viết giản dị, chân thật những điều vừa kể . Viết từ 5-7 câu 
- HS chú ý nghe 
Hoặc nhiều hơn 7 câu 
- HS viết bài vào vở 
- 5-7 em đọc bài làm 
-> GV nhận xét –ghi điểm 
-> Lớp nhận xét 
C. Củng cố dặn dò: 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Tiết 5: sinh hoạt lớp: 
 Nhận xét tuần 6
I. Mục tiêu:
 - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần .
 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải. 
 - GV phổ biến kế hoạch tuần sau..
II. Hoạt động trên lớp :
 1. Nhận xét chung
 +) ưu điểm :
- Ra vào lớp đúng giờ, đi học đều đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.
- Các em có ý thức học tập và chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
- Các em chuẩn bị tốt đồ dùng học tập.
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp thường xuyên, sạch sẽ.
- Các em thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
 +) Nhược điểm :
- Một số em còn vứt giấy bừa bãi ra lớp.
- Một số em còn lười học bài ở nhà : 
 2. Phương hướng tuần sau :
- Phát huy ưu điểm và khắc phục ngay nhược điểm.
- Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
- Thực hiện tốt luật an toàn giap thông.
 ____________________________________________
 BUỔI CHIỀU
Tiết 3: 	 Tập làm văn	
 ễn	Kể lại buổi đầu đi học
I. Mục đớch – yờu cầu: 
- Khắc sõu kiến thức bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học.
- Tiếp tục biết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) 
* Qua tớch hợp GD ( bộ phận ) : Quyền được tham gia ( kể lại buổi đầu đi học)
II. Đồ dùng dạy học :
+ GV : - SGK bài mẫu
+ HS : SGK , vở viết
III. Các hoạt động dạy học :
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC : - Để tổ chức tốt cuộc họp cần chú ý điều gì ? 	
	 - Nêu vai trò của người điều khiển cuộc họp ?
B. ễn luyện :
1. GTB: ghi đầu bài 
2. Hướng dẫn làm bài .
 Bài tập 1 : 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV nêu yêu cầu ; cần nhớ lại buổi đầu đi học của mình để kể bằng lời chân thật, có cái riêng 
- GV gợi ý : Cần nói rõ buổi đầu em đi học là buổi sáng hay buổi chiều, thời tiết nào? âi dẫn em đến trường, lúc đầu em bỡ ngỡ ra sao ? buổi đầu kết thúc thế nào ? cảm xúc của em về buổi học đó 
- HS chú ý nghe 
- 1 HS khá giỏi kể mẫu 
-> GV nhận xét 
- Lớp nhận xét 
- HS kể theo cặp 
- 3 – 4 HS thi kể 
-> Gv nhận xét ghi điểm 
* Qua tớch hợp GD ( bộ phận ) : Quyền được tham gia ( kể lại buổi đầu đi học)
 Bài tập 2 : 
- Hs nêu yêu cầu bài tập2 
- GV nhắc HS chú ý viết giản dị, chân thật những điều vừa kể . Viết từ 5-7 câu 
- HS chú ý nghe 
Hoặc nhiều hơn 7 câu 
- HS viết bài vào vở 
- 5-7 em đọc bài làm 
-> GV nhận xét –ghi điểm 
-> Lớp nhận xét 
C. Củng cố dặn dò: 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Tiết 2:	 Toán	 
	 ễn Luyện tập ( Trang 30)
I. Mục tiêu:
 - Khắc sõu kiến thức xác định được phép chia hết , và phộp chia có dư.
 - Tiếp tục vận dụng phép chia hết trong giải toán.
II đồ dựng dạy học
 + GV : bảng phụ viết sẵn BT2
 + HS : SGK , vở
III. Các hoạt động dạy học :
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC: 	-2 HS lên bảng làm phép tính 
 19	 3 và 29 6 
III. ễn luyện: 
1. Hoạt động 1: Bài tập 
* Bài 1 : Củng cố về cách đặt tính và kỹ năng thực hành chia .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS thực hiện vào bảng con 
 17 2 35 4 42 5 58 6
 16 8 32 8 40 8 54 9
 1 3 2 4 
-> GV nhận xét sau mỗi lần giơ bảng 
 Bài 2: ( Cột1,2,4)
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp 
 24 6 32 5 30 5 34 6
 24 4 30 6 30 6 30 5
 0 0 0 4	
 20 4 27 4 
-> GV nhận xét 
 20 5 24 6 
 Bài 3 : Củng cố về phép chia hết thông qua bài toán có lời văn 
 0 3 
- GV HD HS phân tích và giải vào vở 
- HS đọc bài của mình , lớp nhận xét 
 Bài giải :
 Lớp học đó có số HS giỏi là :
 45 : 3 = 15 ( HS ) 
 Đáp số : 15 học sinh 
-> GV nhận xét 
- Cả lớp nhận xét 
 Bài 4 : Gv yờu cầu hs đọc yờu cầu bài .
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS lờn bảng làm 
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
C. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS nêu lại bài học
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
- chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học 
Tiết 3 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
 TRỒNG CÂY TRANG TRÍ GểC HỌC TẬP
I.MỤC ĐÍCH
-Biết cỏch trồng và chăm súc cõy trong đất màu ,trang trớ gúc học tập . 
-Rốn luyện kĩ năng khộo lộo của HS.
-Gúp pần hỡnh thành thúi quen trồng cõy ,chăm súc cõy,yờu thiờn nhiờn cho HS. 
II. THỜI GIAN:30 
III.ĐỊA ĐIỂM :Ngũai sõn
IV .ĐỚI TƯỢNG :HS lớp 3-
V.CHUẨN BỊ. 
 -GV:Vật liệu ,đất sinh học ,bỡnh trồng cõy,cõy con ,bỡnh tưới cõy
 - HS :bỡnh trồng cõy 
VI:HỆ THỐNG VIỆC LÀM
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
 Việc 1: Giới thiờu chung về hoạt động trồng cõy trang trớ gúc học tập.
- HS lằng nghe.
Việc 2:GV hướng dẫn HS quan sỏt và nhắc lại qui trỡnh .
- GV theo dừi và nhận xột
- HS và nhắc lại qui trỡnh
Viờc 3: HS trồng cõy GV theo dừi hướng dẫn và làm mẫu khi cần. 
 GV theo dừi
 Việc 4: Trao đổi nhận xột đỏnh giỏ
-GVcựng HS nhận xột đỏnh giỏ
Thao tỏc 1 làm sạch rễ cõy
-Thao tỏc 2 cho đất vào bỡnh
- Thao tỏc 3 trồng cõy 
- Thao tỏc 4 Tưới nước cho cõy
-Thao tỏc 5 nhắc lại qui trỡnh trồng cõy
 -HS làm theo yờu cầu của GV
- HS trưng bày sản phẩm.
- HS nhận xột 
3. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 6 y h.doc