Giáo án lớp 3 - Tuần 9 năm 2011

Giáo án lớp 3 - Tuần 9 năm 2011

I. Mục đích - yêu cầu:

 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn , bài .

 - Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2).

 - Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống tạo phép so sánh (BT3).

II. Đồ dùng dạy - học:

 + GV: - Phiếu các bài tập đọc

 + HS: - SGK, Vở ghi đầu bài

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 3 - Tuần 9 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9:
Ngày soạn :Thứ năm ngày 13 tháng 10 ăm 2011 
Ngày giảng : Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011
Tiết 1:	 Chào cờ
Lớp trực tuần nhận xét
 Tiết 2	 Tập đọc - kể chuyện
 Tiết 25 Ôn tập giữa Học kỳ I ( t1)
I. Mục đích - yêu cầu:
 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn , bài .
 - Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2).
 - Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống tạo phép so sánh (BT3).
II. Đồ dùng dạy - học:
 + GV: - Phiếu các bài tập đọc
 + HS: - SGK, Vở ghi đầu bài
III Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài.
2. Kiểm tra tập đọc ( 7 em)
- GV gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc 
- Từng HS lên bốc thăm và xem lại bài trong 2 phút
- GV đặt câu hỏi cho đoạn văn vừa đọc 
- HS trả lời 
- GV nhận xét - ghi điểm 
3. Bài tập 2: 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi - HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV mở bảng phụ viết sẵn bài tập mời HS phân tích mẫu câu 
1 HS làm mẫu một câu
- HS làm bài vào vở 
- GV gọi HS nêu kết quả 
- 4 - 5 HS đọc bài làm 
- GV nhận xét - chốt lại lời giải đúng 
Hình ảnh so sánh 
Sự vật 1 
Sự vật 2
a. Hồ nước như một chiếc gương khổng lồ
hồ nước 
chiếc gương bầu dục khổng lồ
b. Cầu Thê Húc cong như con tôm 
Cầu Thê Húc 
con tôm
c. Con rùa đầu to như trái bưởi 
đầu con rùa 
trái bưởi 
4. Bài tập 3
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập 8
- GV yêu cầu HS làm vào vở 
- HS làm độc lập vào vở 
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 
a. Một cánh diều 
b. Tiếng sáo 
c. Như hạt ngọc 
IV. Củng cố - dặn dò:
- Nêu lại ND bài ? 
- 2 HS 
- Về nhà học bài , chuẩn bị bài sau
Học sinh chuẩn bị bài sau.
 ______________________________________________
Tiết 3:	Tập đọc - kể chuyệN
Tiết 26 Ôn tập giữa học kỳ I ( Tiết 2 )
I. Mục đích - yêu cầu:
 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài tập đọc.
 - Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì ? (BT 2 )
 - Kể lại được từng đoạn câu chuyện đã học ( BT3).
 GD: Quền được tham gia câu lạc bộ thiếu nhi ( Liên hệ)
II. Đồ dùng dạy học:
 + GV: - Phiếu ghi tên từng bài tập đọc
Bảng phụ viết sẵn BT2:
 + HS: - Vở ghi , SGK
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài.
2. Kiểm tra tập đọc
3. Bài tập 2
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS đọc yêu cầu bài tập + lớp đọc thầm 
- GV gọi HS nêu miệng 
- Nhiều HS tiếp nối nhau nêu câu hỏi mình đạt được 
- GV nhận xét - viết nhanh nên bảng câu hỏi đúng 
+ Ai là hội viên của câu lạc bộ 
+ Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?
- Cả lớp chữa bài vào vở.
4. Bài tập 3
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 1 HS nêu cầu bài tập 
- GV gọi HS nói nhanh tên các truyện đã học 
- Vài HS nêu 
- GV gọi HS thi kể 
- HS thi kể 
5. Củng cố dặn dò 
- Nêu nội dung bài ?
Liên hệ: Quền được tham gia câu lạc bộ thiếu nhi
- 1HS 
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 
 ___________________________________________
Tiết 4: 	Toán 	 	
Tiết 41: Góc vuông, góc không vuông ( Trang 41)
A. Mục tiêu:
 - Bước đầu biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.
 - Biết dùng e ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và để vẽ góc vuông (theo mẫu).
B. Đồ dùng dạy học :
 + GV: - E ke 
 + HS: - E ke ,SGK ,Vở viết
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ: 	Nêu quy tắc tìm số chia ? (2HS)
	 HS + GV nhận xét 
1. Hoạt động 1: Giới thiệu về góc 
- HS làm quen với biểu tượng về góc. 
- GV cho HS xem hình ảnh 2 trên kim đồng hồ tạo thành 1 góc (vẽ 2 tia như SGK).
- HS quan sát 
- GV mô tả: Góc gồm 2 cạnh xuất phát từ một điểm - GV đưa ra hình vẽ góc 
Ta có góc A
 O 
Canh OA, OB 
 O B 
- HS chú ý quan sát và lắng nghe 
2. Hoạt động 2: Giới thiệu góc vuông, góc không vuông. 
- GV vẽ 1 góc vuông lên bảng và giới thiệu thiệu đây là góc vuông.
- HS chú ý quan sát 
- Ta có góc vuông A 
- Đỉnh O
- Cạnh OA, OB O B
- Nhận biết góc vuông
- GV vẽ tiếp góc đỉnh P, cạnh PM, PN và vẽ góc đỉnh E, cạnh EC, ED (như SGK) 
- HS quan sát 
- GV giới thiệu: Đây là các góc không vuông 
- HS nghe 
- GV đọc tên góc 
- Nhiều HS đọc lại 
3. Hoạt động 3: Giới thiệu Ê ke 
- GV cho HS xem cái e ke và nêu cấu tạo của e ke. Sau đó giới thiệu: E ke dùng để nhận biết (hoặc kiểm tra) góc vuông. 
- HS chú ý nghe. 
- GV gọi HS lên dùng e ke đê kiểm tra.
- 1HS dùng e kr để kiểm tra góc vuông trên bảng.
4. Hoạt động 4: Thực hành.
 Bài 1: HS biết dùng e ke để vẽ và nhận biết góc vuông.
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- Vài HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV vẽ hình lên bảng và mời HS: 
- HS kiểm tra hình trong SGK + 1 HS lên bảng kiểm tra. 
- GV gọi HS đọc kết quả phần a. 
a. Vài HS nêu kết quả - HS nhận xét.
- GV nhận xét 
- GV hướng dẫn HS kẻ phần b
- HS đặt E ke, lấy điểm của 3 góc e ke, đặt tênB 
- GV kiểm tra, HD học sinh 
 B
- GV nhận xét 
Bài 2: (3 hình dòng 1)
Củng cố về cách đọc tên đỉnh, cạnh và kiểm tra góc. 
 O A
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS thảo luận 
- HS thảo luận để kiểm tra góc và tìm ra góc vuông. 
- Nêu tên đỉnh, góc?
- A, cạnh AD, AE; đỉnh B, cạnh BG, 
- GV kết luận .
 Bài 3 + 4: Củng cố về góc vuông và góc không vuông 
- Bài 3 : GV gọi HS nêu yêu cầu 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
 GV hướng dẫn nắm yêu cầu 
- Nhận biết (bằng trực giác)
- Góc có đỉnh Q, M là góc vuông.
- HS dùng e ke kiểm tra lại 2 góc này 
- HS quan sát 
- GV hướng dẫn đánh dấu góc vuông 
- Dùng bút chì đánh dấu góc vuông 
- Góc đỉnh: M, N.
- GV cho HS củng cố
- Bài 4: GV gọi HS đọc yêu cầu 
- 1HS đọc - nêu 4 điều kiện của bài.
- GV nhận xét
- HS dùng e ke để kiểm tra sau đó dùng bút chì khoanh vào các ý đúng
D. Củng cố dặn dò 
- Tìm trong lớp những đồ vật nào và những gì có góc vuông 
- HS nêu 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
 Tiết 5	Mĩ thuật
 Tiết 9 : 	 Vẽ trang trí. Vẽ màu vào hình có sẵn.
I. Mục tiêu:
- Hiểu thêm về cách sử dụng màu.
- Biết cách vẽ màu vào hình có sẵn.
- Hoàn thành được bài tập theo yêu cầu
II. Chuẩn bị:
 + GV: Một số tranh có màu đẹp của thiếu nhi về vẽ đề tài lễ hội.
 + HS: Vở tập vẽ, bút màu.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Giới thiệu bài - ghi đầu bài.
1. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 
- GV giới thiệu tranh các lễ hội 
- HS nghe và quan sát
- Cảnh giới thiệu tranh các ngày lễ hội 
- HS nghe quan sát 
- Cảnh múa nông thường diễn ra vào thời gian nào ?
- Vào ban ngày hoặc ban đêm. 
- Cảnh vật và màu sắc của ban ngày và ban đêm như thế nào?
- Ban ngày: Cảnh vật và màu sắc rõ ràng, sáng tươi.
- Ban đêm: Dưới ánh trăng, lửa thì màu sắc huyền ảo, lung linh
- GV cho HS nhận ra cách vẽ. 
2. Hoạt động 2: Cách vẽ màu 
- HS quan sát; nhận xét và lựa chọn để vẽ vào các hình theo ý thích. 
- GV hướng dẫn thêm cho HS cách vẽ màu: Các màu vẽ đặt cạnh nhau cần hài hoà, bài vẽ cần có đậm nhạt. 
3. Hoạt động 3: Thực hành 
- HS thực hành vẽ vào vở tập viết
- GV quan sát, hướng dẫn thêm cho HS 
4. Hoạt động 4: Nhận xét - đánh giá 
- HS nhận xét, chọn bài vẽ đẹp theo ý mình 
- GV bổ xung và xếp lại bài cũ 
IV: Củng cố dặn dò:
- Thường xuyên quan sát cảnh vật xung quanh 
- Chuẩn bị bài tiết sau
- Nhận xét tiết học
Ngày soạn::Thứ sáu ngày 14 tháng 10 ăm 2011 Ngày giảng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011
Tiết 1:	 toán 	
 Tiết 42 Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke 
 (Trang 43) 
A. Mục tiêu: 
 - Biết cách dùng e ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông .
 - Biết cách dùng e ke để vẽ góc vuông trong trường hợp đơn giản.
B. Đồ dùng dạy học :
 +GV: E ke 
 + HS: E ke ,SGK ,Vở viết
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: Làm lại BT 2, 3 (2HS)
	 - HS + GV nhận xét
II. Bài mới
 Bài 1: Củng cố về vẽ góc vuông 
- GV gọi HS quan sát và nêu yêu cầu 
- Vài HS nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS vẽ góc vuông đỉnh O: Đặt e ke sao cho đỉnh góc vuông của e ke trùng với điểm O và 1 cạnh e ke trùng với cạnh cho trước. Dọc theo cạnh kia của eke vẽ tia ON ta được góc vuông.
- HS quan sát GV hướng dẫn và làm mẫu - HS thực hành vẽ
GV yêu cầu HS làm BT
- HS tiếp tục vẽ các góc vuông còn lại vào nháp + 2 HS lên bảng vẽ
- GV nhận xét 
- HS nhận xét 
 Bài 2: HS dùng e ke kiểm tra được góc vuông 
- GV gọi HS đọc yêu cầu 
- 2 HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS quan sát, tưởng tượng nếu khó thì dùng e ke để kiểm tra. 
- HS quan sát
- HS dùng e ke kiểm tra góc vuông và điểm số góc vuông ở mỗi hình.
- GV gọi HS đọc kết quả 
- HS nêu miệng:
+ Hình bên phải có 4 góc vuông 
- GV nhận xét 
+ Hình bên trái có 2 góc vuông 
 Bài 3: HS dùng miếng bìa ghép lại được góc vuông.
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV gọi HS nêu kết quả 
- HS quan sát hình trong SGK, tưởng tượng rồi nêu miệng 2 miếng bìa có đánh số 1 và 4 hoặc 2 và 3 có thể ghép lại được góc vuông (2HS nêu)
- GV nhận xét chung
- HS nhận xét 
IV. Củng cố dặn dò 
- Về nhà chuẩn bị bài sau
Tiết 2 Thể dục
 ( GV nhóm 2 dạy)
 ____________________________________________
Tiết 3:	Chính tả (Nghe viết)	
Tiết 17 Ôn tập giữa học kỳ I (Tiết 3)
I. Mục đích - yêu cầu:
 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài tập đọc.
 - Đặt được 2-3 câu theo đúng mẫu Ai là gì ?( BT2).
 - Hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu( BT3).
 + GD: Quyền được tham gia( Viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi (Bộ phận)
II. Đồ dùng dạy học:
 + GV: - Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.
Giấy trắng.
 + HS: - Vở ghi , SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. GT bài - ghi đầu bài 
2. Kiểm tra bài tập đọc (1/4 số HS): Thực hiện như tiết 1.
3. Bài tập2:
- GV gọi HS nêu cầu BT 
- 2HS nêu yêu cầu BT
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập 
- HS làm bài cá nhân - làm vào nháp 
- GV phát giấy cho 5 HS làm 
- HS làm bài trên giấy dán lên bảng lớp và đọc kết quả 
- HS nhận xét.
- GV nhận xét - chốt lại lời giải đúng: Bố em là công nhân nhà máy điện. Chúng con là những học trò chăm ngoan.
4. Bài 3:
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- Vài HS nêu yêu cầu bài tập + cả lớp đọc thầm 
- GV: BT này giúp các em thực hành viết 1 lá đơn  ...  chưa đúng quy trình kỹ thuật
	+ Không hoàn thành sản phẩm
V. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần và thái độ học tập và bài kết quả kiểm tra cũ.
 _________________________________________
 Tiết 5 Âm nhạc
 Tiết 9 : Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát.
- Biết hát vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. Giáo viện chuẩn bị:
 + GV: - Nhạc cụ quen dùng, một số nhạc cụ gõ.
 + HS : - SGK
III. Các hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát 
" Bài ca đin học "
- GV nêu yêu cầu cả lớp hát + gõ đệm 
- HS hát + gõ đệm lần lượt theo 3 kiểu: Đệm theo phách, theo nhịp theo tiết tấu lời ca.
- GV yêu cầu HS hát vận dộng phụ hoạ
- HS hát + 1 vài động tác phụ hoạ (Nhóm, cá nhân)
- GV nhận xét, tuyên dương 
- Từng nhóm, cá nhân biểu diện 
2. Hoạt động 2: Ôn tập bài: Đếm sao 
- GV yêu cầu HS ôn tập + gõ nhịp 
- HS ôn tập + Gõ nhịp 3/4
- GV cho HS chơi trò chơi kết hợp bài hát
- GV nêu cách chơi, HD học sinh cách chơi
- HS chú ý nghe 
- HS chơi trò chơi
- GV quan sát, sửa sai cho HS 
3. Hoạt động 3: Ôn tập bài: Gà gáy 
- GV cho HS hát theo kiểu nối tiếp 
+ GV chia lớp thành 3 nhóm 
N1: Hát câu 1
N2: Hát câu 2
- HS chú ý nghe
N3: Hát câu 3
- Cả 3 nhóm cùng hát câu 4
- HS hát 
- GV nhận xét , sửa sai 
IV. Củng cố - dặn dò 
- Hát lại 3 bài hát (cả lớp hát)
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
* Đánh giá tiết học
 _______________________________________________________
 Ngày soạn :Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011
 Ngày giảng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2011
Tiết 1:	 Toán 	
 Tiết 44 : Bảng đơn vị đo độ dài ( Trang 45)
A. Mục tiêu:
 - Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ.
 - Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng ( km ,và m , và mm ) .
 - Biết làm các phép tính với số đo độ dài. 
B. Đồ dùng dạy học
 + GV - Kẻ sẵn một bảng có các dòng, cột nhưng chưa viết chữ số và số
 + HS: - SGK vở BT, Vở viết
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: 1 dam = ?m
	 1hm = ?dam (1 HS nêu)
II. Bài mới:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài: HS nắm được các ĐV đo và mối quan hệ của các đơn vị 
- Hãy nêu các đơn vị đo đã học ?
- HS nêu: Mét, minimét, xăng ti mét, đề xi mét, héc tô mét.
- GV: Trong các đơn vị đo độ dài thì mét được coi là đơn vị cơ bản.
- HS nghe - quan sát 
- GV viết mét vào bảng đơn vị đo độ dài 
- Lớn hơn mét có những đơn vị đo nào?
- km,hm, dam
(GV viết các đơn vị này vào bên trái cột mét)
- Nhỏ hơn mét có những đơn vị đo nào?
- dm, cm.mm
(GV ghi vào bên phải cột mét)
- Hãy nêu quan hệ giữa các đơn vị đo ?
- HS nêu: 1m = 10dm, 1 dm= 10cm
- Dau khi HS nêu GV ghi lần lượt vào bảng 
 1 hm = 10 dam; 1 dam = 10 m
- GV giới thiệu thêm: 1km = 10 hm 
- Em có nhận xét gì về 2 ĐV đo liên tiếp 
- Gấp kém nhau 10 lần.
- 1km bằng bao nhiêu mét?
- 1m = 1000 mm
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc 
- HS đọc theo nhóm, bàn, cá nhân để thuộc bảng ĐV đo độ dài 
2. Hoạt động 2:Thực hành 
* Bài 1: ( Dòng 1-2-3)
GV gọi HS đọc yêu cầu 
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS làm vào SGK
- HS làm vào SGK - nêu miệng kết quả 
- Gọi HS nêu kết quả 
1km = 10hm 1m = 10dm
1km = 1000m 1m = 100cm
- HS nhận xét 
- GV nhận xét chung
* Bài 2: ( Dòng 1-2-3)
GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn làm 1 phép tính mẫu 
- HS làm nháp - nêu miệng kết quả
8hm = 800 m
9km = 900m 8m = 80 dm
7 dam = 70 m 6m = 600 cm
- HS nhận xét 
 Bài 3( Dòng 1-2)
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- 2 HS nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn mẫu một phép tính 
25m x 2 = 50m 
- HS làm vào vở - đọc bài làm 
- HS nhận xét 
15km x 4 = 60km 
3 cm x 6 = 204 cm
- GV nhận xét 
70km : 7 = 10 km
III. Củng cố dặn dò 
- Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài ? 
3 HS đọc lại 
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài .
Học bài làm bài ở nhà.
Tiết 2 Thể dục
 ( GV nhóm 2 dạy)
 _________________________________________
Tiết 3:	 Tập viết	
Tiết 9 Ôn tập giữa học kỳ I (T6)
I. Mục đớch yờu cầu:
 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( Tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/ phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài tập đọc.
 - Chọn từ thích hợp bổ xung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật ( BT2).
 - Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT3)
 + GD: Quyền được học tập ( Liên hệ)
II. Đồ dùng dạy học:
 + GV - Phiếu ghi tên các bài tập đọc:
 - Phiếu ghi tên các bài tập đọc 
 - Bảng lớp chép đoạn văn bài tập 2:
 - Giấy trắng khổ A4
 + HS : - SGK, vở ghi
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài 
2. Kiểm tra học thuộc lòng (1/3 số HS trong lớp)
- GV gọi HS lên bốc thăm 
- HS lên bốc thăm, xem lại bài vừa chọn trong 1 phút. 
- GV gọi HS đọc bài 
- HS đọc thuộc lòng theo phiều chỉ định 
- GV nhận xét ghi điểm 
3. Bài tập 2: 
- GV gọi HS đọc theo yêu cầu 
- 2HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV chỉ bảng lớp viết sẵn đoạn văn 
- HS đọc đoạn văn, suy nghĩ trao đổi theo cặp -> làm bài vào vở. 
- GV gọi 3HS lên bảng làm bài 
- 3HS lên bảng làm -> đọc kết quả
- HS nhận xét.
- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng
- 2 -3 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh trên lớp.
- Cả lớp chữa bài vào vở.
- Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp nhiều tầng 
- Chọn từ " xinh xắn" vì hoa cỏ may giản di không lộng lẫy.
- Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến vậy.
- Chọn từ "tinh xảo"vì tinh xảo là khéo léo; còn tinh khôn hơn là khôn ngoan
- Hoa cỏ may mảnh, xinh xắn nên là một công trình đẹp đẽ, tinh tế, không thể là một công trình đẹp đẽ, to lớn. 
4. Bài tập 3:
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2HS nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu HS làm bài 
- HS làm việc cá nhân 
- GV phát 3 - 4 tờ giấy cho HS làm 
- HS làm - dán bài lên bảng - đọc kết quả - HS nhận xét
- GV nhận xét 
Mẹ dẫn tôi đến trường
5. Củng cố dặn dò:
Liên hệ + Quyền được học tập 
- Về nhà tiếp tục đọc thuộc lòng 
- Chuẩn bị bài sau
Tiết 4 :	 	 Tự nhiên xã hội	 
Tiết 18: Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiếp)
I. Mục tiêu: 
- Khắc sâu kiến thức đã học về cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh: Cấu tạo ngoài, chức năng, giữ vệ sinh.
- Biết không dùng các chất độc hại đối với sức khoẻ như thuốc lá, ma tuý, rượu.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV : - Các hình trong SGK 
Đồ dùng đóng vai.
+ HS : SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Hoạt động 1: Chơi trò chơi ai nhanh,ai đúng. 
- Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về:
- Cấu tạo ngoài và chức năng của các cơ quan: Hô hấp, tuần hoàn bài tiết nước tiểu, thần kinh.
- Nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh.
Bước 1: Tổ chức.
- GV chia nhóm 
- Lớp chia làm 3 nhóm 
- GV cử 5 HS làm giám khảo 
- 5HS 
- Bước 2: Phổ biến cách chơi va luật chơi 
- HS chú ý nghe 
- Nêu cách tính điểm 
- Bước 3: Chuẩn bị 
- GV cho các đội hội ý 
- HS các đội hội ý 
- GV + ban giám khảo hội ý 
- GV phát câu hỏi, đáp án cho BGK?
- Bước 4: Tiến hành 
- GV giao việc cho HS 
- Các đội đọc câu hỏi - chơi trò chơi:
- Bước 5: Đánh giá tổng kết 
- BGK công bố kết quả chơi 
2. Hoạt động 2: Vẽ tranh 
- Mục tiêu: HS vẽ tranh vận động mọi người sống lành mạnh, không sử dụng các chất độc hại như: Thuốc lá, rượu, ma tuý,
Bước 1: Tổ chức hướng dẫn 
- GV yêu cầu mỗi nhóm, chọn nội dung để vẽ tranh 
- HS nghe 
- Bước 2: Thực hành 
- Nhóm trưởng cho các bạn thảo luận đưa ra ý tưởng vẽ.
- GV cho HS thực hành
- T đi các nhóm kiểm tra và giúp đỡ. 
VD: Đề tài: Phòng chống ma tuý. 
Bước 3: Trình bày kết quả 
- Các nhóm treo sản phẩm -> đại diện nêu ý tưởng của bức tranh do nhóm 
- GV nhận xét - tuyên dương và cho điểm 
IV: Củng cố - dặn dò 
- GV nhận xét tiết học 
 ___________________________________
 Ngày soạn : Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011
 Ngày giảng : Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011
 Tiết 1:	Toán	
Tiết 45 Luyện tập ( Trang 46)
A. Mục tiêu: 
 - Bước đầu biết đọc các số đo độ dài, viết số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo.
 - Biết cách đổi số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo (nhỏ hơn đơn vị đo kia )
B. Đồ dùng dạy học :
 + GV: - Nọi dung bài 
 + HS: - SGK ,Vở viết
C. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
 - Đọc thuộc lòng bảng đơn vi đo độ dài (2HS)
 - GV + HS nhận xét 
II. Bài mới:
 Bài 1: ( Phần b dòng 1-2-3)
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS nêu yêu cầu và đọc mẫu 
- GV gọi HS nêu cách làm 
- HS nêu cách làm - làm vào SGK
- GV gọi HS đọc bài - GV nhận xét 
- 1 số HS đọc bài 
VD: 3m 2cm = 302 cm
4m 7dm = 47 dm
4m 7cm = 407 cm 
 Bài 2 :
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS làm bảng con 
8 dam + 5dam = 13 dam 
12km x 4 = 48 km 
57 hm - 28 hm = 29 hm 
- GV sửa sai cho HS 
27 mm : 3 = 9 mm
 Bài 3: ( Cột 1)
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS làm bảng con 
6m 3cm < 7m
6m 3 cm > 6 m 
- GV sửa sai cho HS 
6m 3cm = 630 cm
6m 3cm > 603 cm
III. Củng cố dặn dò
 - Nêu lại ND bài ?
- 1 HS 
 - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
Tiết 2:	 Chính tả 
Tiết 18 Kiểm tra giữa học kỡ I ( T 7)
 ( Đề chuyờn mụn nhà trường ra)
 _____________________________________
Tiết 3: 	Tập làm văn	
Tiết 9 Kiểm tra giữa học kỡ I 
 ( Đề chuyờn mụn nhà trường ra)
Tiết 4: sinh hoạt lớp
 Nhận xét tuần 9
I. Mục tiêu:
 - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần .
 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc phải. 
 - GV phổ biến kế hoạch tuần sau..
II. Hoạt động trên lớp :
 1. Nhận xét chung
 +) ưu điểm :
- Ra vào lớp đúng giờ, đi học đều đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.
- Các em có ý thức học tập và chuẩn bị bài trước khi lên lớp.
- Các em chuẩn bị tốt đồ dùng học tập.
- Vệ sinh cá nhân, trường lớp thường xuyên, sạch sẽ.
- Các em thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
 +) Nhược điểm :
- Một số em còn vứt giấy bừa bãi ra lớp.
- Một số em còn lười học bài ở nhà : 
 2. Phương hướng tuần sau :
- Phát huy ưu điểm và khắc phục ngay nhược điểm.
- Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.
- Thực hiện tốt luật an toàn giap thông.
- Nhắc nhở nộp khẩn trương các khoản tiền về nhà trường

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 9 sua.doc