Giáo án Lớp 5 - Tuần 30 - Trường tiểu học Ma Noi - Trần Thị Huyền

Giáo án Lớp 5 - Tuần 30 - Trường tiểu học Ma Noi - Trần Thị Huyền

/ Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm bài văn .

 - Hiểu ý nghĩa : Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hy sinh cao thượng của Mariô.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

+ GDKNS : KN tự nhận thức, KN giao tiếp,ứng xử ,KN ra quyết định.

II/ Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ ; bảng phụ ghi sẵn đoạn cuối.

III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :

 

doc 45 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 23/05/2016 Lượt xem 704Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 30 - Trường tiểu học Ma Noi - Trần Thị Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011.
 Chµo cê 
 TËp trung s©n tr­êng
Mĩ thuật : (Tiết 29)
TËp nỈn t¹o d¸ng-§Ị tµi ngµy héi
(gi¸o viªn chuyªn so¹n ) 
 TẬP ĐỌC : 
 §57:MỘT VỤ ĐẮM TÀU. 
 (Theo A-MI-XI)
I/ Mục tiêu: 
- Biết đọc diễn cảm bài văn .
 - Hiểu ý nghĩa : Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hy sinh cao thượng của Mariô.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
+ GDKNS : KN tự nhận thức, KN giao tiếp,ứng xử ,KN ra quyết định.
II/ Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ ; bảng phụ ghi sẵn đoạn cuối.
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động: 1’
Hát 
2. Bài cũ: 4’- GV nhận xét bài kiểm tra giữa kì,lấy điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Một vụ đắm tàu.(3’)
Học sinh lắng nghe
4.Dạy - học bài mới : (30’)
* Hoạt động 1: Luyện đọc (8’)
- Hoạt động cả lớp 
Phương pháp: Thực hành, giảng giải
* Cách tiến hành: 
- GV hướng dẫn HS thực hiện 
GV chú ý nhận xét cách đọc của HS.
Bài này chia làm mấy đoạn ? 
GV ghi bảng những từ khó phát âm: Li-vơ-pun, Ma-ri-ô, Giu-li-ét-ta
GV hướng dẫn HS đọc từ khó : GV đọc mẫu, HS đọc .
- GV theo dõi sửa sai cho HS.
GV đọc mẫu toàn bài .
HS đọc mẫu toàn bài .
* Lớp theo dõi và tìm hiểu cách chia đoạn : 
+Đoạn 1: Từ đầu  sống với họ hàng
+ Đoạn 2: Tiếp . băng cho bạn..
+Đoạn 3: Tiếp  thật hỗn loạn.
+Đoạn 4: Tiếp . thẫn thờ tuyệt vọng
+ Đoạn 5: Phần còn lại 
Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn. (Lần 1)
HS nhận xét phần đọc của bạn.
Học sinh nêu những từ phát âm sai của bạn.
* HS luyện đọc từ khó.
Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn. (Lần 2)
HS nhận xét phần đọc của bạn
Học sinh đọc phần chú giải.
* HS luyện đọc theo cặp .
* Lớp theo dõi .
* Hoạt động 2: (10’)Tìm hiểu bài
Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải
GV nêu câu hỏi:
HS đọc thầm theo từng đoạn.
’Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta? 
* GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng:
* HS trao đổi theo cặp 
* Hết thời gian thảo luận, đại diện HS trình bày kết quả thảo luận. 
* Cả lớp nhận xét. 
’ Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?
GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng 
+ GDKNS:Tự nhận thức ,giao tiếp,ứng xử phù hợp.
. HS trả lời.
* Cả lớp nhận xét. 
’ Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé ?
GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng.
+GDKNS: Kỉ năng ra quyết định.
  Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn.
* Cả lớp nhận xét. 
’ Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong truyện ?
* GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng.
* HS làm việc theo nhóm:
* Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
* Cả lớp nhận xét. 
-Nêu cảm nghĩ về nhân vật chính,
-Nêu ý nghĩa câu chuyện.
* Hoạt động 3: (12’) Đọc diễn cảm .
Phương pháp: Thực hành.
* Cách tiến hành: 
GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
Cách tiến hành: 
* GV hướng dẫn cách đọc phân vai .
* GV treo bg.phụ (ghi sẵn đoạn 4+5)
GV gạch dưới các từ cần nhấn giọng.
- Cho học sinh đọc diễn cảm.
-Nhận xét ,bình chọn cùng HS.
- Từng nhóm 5 học sinh đọc diễn cảm.
* Luyện đọc phân vai.
* HS luyện đọc diễn cảmđoạn cuối .
 * HS thi đua đọc diễn cảm.
- Lần lượt từng nhóm thi đọc diễn cảm.
- Lớp nhận xét,chọn nhóm đọc hay nhất.
5/ Củng cố - dặn dò: (2’)
- Hoạt động cả lớp 
Ÿ Giáo viên nhận xét, tuyên dương
- Đọc diễn cảm lại bài
- Chuẩn bị: “Đất nước”
- Nhận xét tiết học 
 TOÁN : 
 Tiết 141:ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ.(tt)
I/ Mục tiêu: 
Biết xác định phân số;biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự.
+ Bài tập cần làm : Bài 1,bài 2,bài 4, bài 5a. HSK,G làm tất cả các bài tập.
II/ Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ , phấn màu
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (4’)Kiểm tra vở thực hành tiết trước.
Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: (1’) Luyện tập
4/ Dạy - học bài mới : (30’)
v Bài 1: (5’) Củng cố khái niệm phân số.
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
Nhận xét,chữa bài: D . 
v Bài 2: (7’)
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng: B . Đỏ
v Bài 3HSK,G)Củng cố về ph.số bằng nhau(5’)
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
Yêu cầu học sinh nêu 2 phân số bằng nhau.
+GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 4: (8’)
Củng cố cách so sánh hai phân số
* Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não.
* Cách tiến hành: 
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 5: (5’)
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
+ Kết quả:a) 
b) 
5/Củng cố - Dặn dò : (1’)
Nhận xét tiết học .
Dặn HS về nhà thể hiện lại các bài tập vào vở.
Xem trước bài sau :On tập về số thập phân.
Hát 
-2 HS làm ở bảng lớp,cả lớp làm vở.
QĐMS các phân số : a)và;b) ;và.
Hoạt động nhóm, cá nhân.
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
* HS tự làm bài 
* Trình bày kết quả trên bảng con, sửa bài . 
Học sinh đọc kỹ yêu cầu đề bài.
Học sinh làm bài.
* Trình bày kết quả trên bảng con, sửa bài
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
Học sinh làm bài.
Sửa bài.
- Lần lượt nêu khái niệm về “hai phân số bằng nhau”.
* Cả lớp nhận xét. 
+Nêu cách so sánh 2 phân số khác mẫu,cùng mẫu.
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
Thực hành so sánh phân số.
* HS sửa bài . 
a) và 
Vì nên 
 b) và 
c) 
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
– HS nêu cách làm.
* 2 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở . 
* Cả lớp nhận xét. 
KHOA HỌC	:
 Tiết 57:SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH.
I/Mục tiêu: 
- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.
II/ Đồ dùng dạy - học : 
 - GV: - Hình vẽ trong SGK trang 116 - 117
 - HSø: - Chuẩn bị bài trước.
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (4’) Sự sinh sản của côn trùng.
Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: (3’)	“Sự sinh sản của ếch”.
4. Dạy – học bài mới: (30’)
v	Hoạt động 1: 
Làm việc với SGK.
* Mục tiêu : HS nêu được đặc điểm sinh sản của ếch.
* Phương pháp: Đàm thoại,quan sát
* Cách tiến hành: 
-HD HS thảo luận biết được đặc điểm sinh sản của ếch.- cho hs đọc thông tin trong SGK và trả lời.
Giáo viên gọi một số học sinh trả lời từng câu hỏi trên.
* GV nhận xét, kết luận :
Ếch là động vật đẻ trứng.
v Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.
* Mục tiêu :HS vẽ được sơ đồvà nói về chu trình sinh sản của ếch.
* Cách tiến hành: 
Giáo viên hướng dẫn .
Giáo viên theo dõi chỉ định học sinh giới thiệu sơ đồ của mình trước lớp.
* GV nhận xét, kết luận .
5.Củng cố - Dặn dò : (2’)
Nhận xét tiết học .
Chuẩn bị: “Sự sinh sản và nuôi con của chim”.
Hát 
-Nêu sự giống nhau và khác nhau về chu trình sinh sản của ruồi và gián. 
Hoạt động cá nhân, lớp.
2 bạn ngồi cạnh trả lời các câu hỏi trang 116 và 117 SGK.
Bạn thường nghe thấy tiếng ếch kêu khi nào?
Sau cơn mưa lớn, ao hồ ngập nước bạn thường nhìn thấy gì?
Hãy chỉ vào từng hình và mô tả sự phát triển của nòng nọc.
Nòng nọc sống ở đâu?
Ếch sống ở đâu?
Eách đẻ trứng ở đâu?
Hình 1: Ếch đực với hai túi kêu phía dưới miệng phồng to, ếch cái không có túi kêu.
Hình 2: Trứng ếch.
Hình 3: Trứng ếch mới nở.
Hình 4: Nòng nọc con.
Hình 5: Nòng nọc lớn dần lên, mọc ra 2 chân phía sau.
Hình 6: Nòng nọc mọc tiếp 2 chân phía trước.
Hình 7: Ếch con.
Hình 8: Ếch trưởng thành.
Từng HS vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch , chỉû vào sơ đồ nói chu trình sinh sản của ếch với bạn bên cạnh,
Một số HS nói trước lớp.
Thi đua: Tiếp sức điền vào sơ đồ quá trình sinh sản của ếch.
 Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2011. 
 Thể dục: 
 Bài 57 : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI : “ Nhảy đúng, nhảy nhanh“
 (gi¸o viªn chuyªn so¹n ) 
Toán 
Tiết 142:ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN.
I/ Mục tiêu: 
- Biết cách đọc,viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
+ Bài tập cần làm : Bài 1,bài 2,bài 4a, bài 5. HSK,G làm tất cả các bài tập.
II/ Đồ dùng dạy - học : Bảng nhóm, bút dạ. 
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (4’) Oân tập về phân số (tt)
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: (1’)
Ôân tập về số thập phân.
4.Dạy - học bài mới : (30’)
 Bài1:(4’)Củng cố đọc, cấu tạo số TP
Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận.
* Cách tiến hành: 
* Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài.
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
 Bài 2: (6’) Củng cố viết số TP
* Phương pháp:Thực hành,động não
* Cách tiến hành: 
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
Bài 3: (7’)
Củng cố về số thập phân bằng nhau
* Cách tiến hành: 
Giáo viên gợi ý cho HS
’ Đề bài hỏi gì? 
’ Muốn viết thêm chữ số 0 vào bên phải số TP ta làm gì? 
GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
 Bài 4: (6’)Củng cố cách viết phân số TP sang số TP
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 5: (7’)
Vận dụng vào việc so sánh số TP
*Phương pháp: Thực hành,động não
* Cách tiến hành: 
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm b ...  các chi tiết và sắp vào hộp.
-Nhắc HS tháo rời các chi tiết cẩn thận tránh rơi vãi ,mất mát và cho vào đúng vị trí các ngăn trong hộp.
* Nhận xét ,dặn dò:
-Nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần ,thái độ và kỉ năng lắp ghép máy bay trực thăng.
-Dặn HS đọc trước và chuẩn bị bộ lắp ghép để học bài “Lắp Rô-bốt “ 
+ hát
Trình bày sự chuẩn bị(sản phẩm đã làm ở tiết trước)
+Các nhóm trưng bày SP.
+ Vài HS lần lượt đọc lại các tiêu chuẩn đánh giá SP.
+Đại diện 1 số HS đánh giá SP của các nhóm.
+Tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp đúng vị trí.
 
TOÁN : (Tiết 145)
ÔN TẬÂP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (tt).
I/ Mục tiêu: Biết :
 - Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
 - Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng .
+ Bài tập cần làm : Bài 1(a),bài 2,bài 3. HSK,G làm tất cả các bài tập.
II/ Đồ dùng dạy - học :
	- Bảng phụ ,phấn màu
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (4’)Oân tập về đo độ dài và đo khối lượng
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: (3’) Oân tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)
4.Dạy - học bài mới : (30’)
v	Bài 1: (7’)
Rèn kĩ năng đổi số đo độ dài từ số có nhiều đơn vị sang số có 1 đơn vị.
Phương pháp: Thực hành,động não. 
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
Gv làm mẫu 1 trường hợp, sau đó yêu cầu HS tự làm bài
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 2: (10’)Rèn kĩ năng đổi số đo khối lượng từ số có nhiều đơn vị sang số có 1 đơn vị.
Phương pháp: Thực hành, động não
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 3(7’)
Củng cố cách đổi số đo từ STP sang số TN
Phương pháp: Thực hành, động não
* GV hướng dẫn HS tìm cách giải:
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
v Bài 4 (6’)
* GV hướng dẫn thêm cho HS
GV chấm bài, nhận xét, kết luận và khen những bài làm tốt . 
5/ Củng cố - dặn dò: (3’)
 + Nhận xét tiết học
Chuẩn bị: “Thời gian”
Hát 
- 2 HS làm bài tập 3 tiết trước.
Hoạt động cả lớp, nhóm.
1 HS đọc yêu cầu của BT .
* 2 HS làm bảng(Mõi HS làm1 phần) 
* HS cả lớp làm vào vở . 
a) 4km382 m = 4,382 m 
 2km 79 m = 2,079 m
 700m = 0,700km = 0,7 km
b) 7m4dm = 7,4 m
 5m 9cm = 5,09m
 5m75mm = 5,075m
* HS sửa bài .
* Cả lớp nhận xét. 
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
* HS nêu cách làm
* 2 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở . 
a) 2kg350g = 2,359kg 
 1kg65g = 1,065 kg
b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn
 2 tấn 77 kg = 2,077 tấn
* HS sửa bài . 
* Cả lớp nhận xét. 
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
* HS nêu cách đổi
* 2 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở . 
a) 0,5 m = 50 cm
b) 0,075 km = 75 m 
c) 0,064 kg = 64g 
d) 0,08 tấn = 80 kg 
* Cả lớp nhận xét. sửa bài
* 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
* HS nêu cách làm 
* 2 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở . 
a) 3576 m = 3,756 km
b) 53 cm = 0.53 m 
c) 5360 kg = 5,36 tấn 
d) 657 g = 0,657 kg 
* Cả lớp nhận xét. sửa bài.

TẬP LÀM VĂN : (Tiết 54)
TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI.
I/ Mục tiêu:
 -Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối;nhận biết và sửa được lỗi trong bài;viết lại được đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
II/ Đồ dùng dạy - học : Bảng phụ ghi 5 đề kiểm tra viết, một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý. cần sửa chung trước lớp - Phấn màu 
III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động: (1’)
- Hát 
2. Bài cũ:(4’)Tập viết đoạn hội thoại.
* GV chấm bài, nhận xét, kết luận 
Trình bày lại đoạn đối thoại đã viết và sửa chữa. 
3.G.thiệu bài:(3’)
Trả bài văn tả cây cối.
4.Dạy - học bài mới : (30’)
* Hoạt động 1: 
Nhận xét chung bài làm của HS
Hoạt động cả lớp
* Cách tiến hành: 
- Giáo viên nhận xét chung về kết quả làm bài của lớp 
- Đọc lại đề bài
+ Ưu điểm: 
- Viết đúng theo yêu cầu của đề bài , kiểu bài, bố cục hợp lý, ý rõ ràng mạch lạc; tả thứ tự, lời văn trong sáng rõ ràng, có hình ảnh, cảm xúc.
- Một số bài có thể hiện sự sáng tạo trong diễn đạt lôi cuốn cho người đọc 
 * HS lắng nghe
+ Thiếu sót: 1 số bài viết câu dài, chưa biết ngắt câu, sai lỗi chính tả, viết cẩu thả ,tả sơ sài, trình bày chưa sạch sẽ.
- GV thông báo điểm số cụ thể 
* Hoạt động 2: 
H.dẫn HS biết tham gia sửa lỗi chung; sửa lỗi trong bài viết. 
* Cách tiến hành: 
- Giáo viên trả bài cho học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi.
- GV hướng dẫn học sinh sửa lỗi
- Học sinh đọc lời nhận xét của thầy cô, học sinh tự sử lỗi sai. 
- Tự xác định lỗi sai về mặt nào (chính tả, câu, từ, diễn đạt, ý)
- Giáo viên theo dõi, nhắc nhở các em
- Lần lượt học sinh đọc lên câu văn, đoạn văn đã sửa xong 
Ÿ Giáo viên nhận xét 
- Lớp nhận xét
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung
- Học sinh theo dõi câu văn sai hoặc đoạn văn sai
- Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh tìm ra lỗi sai
- Xác định sai về mặt nào
- Một số HS lên bảng lần lựơt từng đôi 
- Học sinh đọc lên
- Cả lớp nhận xét
+Học tập những đoạn văn hay, bài văn hay
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV chốt lại ý hay cần học tập.
* 3 – 5 HS có đoạn, bài văn hay đọc lại cho các bạn nghe.
* HS khác lắng nghe và phát biểu.
* Hoạt động 3: 
HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
Phương pháp: Thực hành
* Cách tiến hành: 
* GV hướng dẫn HS thực hiện: 
* GV nhận xét, kết luận, cho điểm.
*Mỗi HS chọn một đoạn văn viết chưa đạt viết lại cho hay hơn.
* HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn viết lại.
* HS trao đổi tìm ra cái hay, cái đáng học và rút ra kinh nghiệm cho mình
5/ Củng cố - dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị: “ Oân tập về tả con vật “ 

 Thể dục: Bài 57 : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI : “ Nhảy đúng, nhảy nhanh“
I .Mục tiêu: - Oân tâng cầu bằng đùi,mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân .Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu tham gia vào tro øchơi tương đối chủ động.
II . Địa điểm, phương tiện:
Địa điểm :Sân trường,đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện.
Phương tiện: Còi, Mỗi HS 1 quả cầu,sân đá cầu có căng lưới..
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
T.gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
6-10’
18-22’
4-6’
1. Phần mở đầu
Nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Cho HS khởi động
+Cho HS chơi trò chơi Lăn Bóng để khởi động.
2.Phần cơ bản:
.a.Môn thể thao tự chọn(14 -16,phút)
_ Đá cầu:+ Oân tâng cầu bằng đùi.
+Quan sát ,nhắc nhở,sửa sai.
+Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân -
+Oân phát cầu bằng mu bàn chân 
-Quan sát ,nhận xét sửa sai cho HS.
b.+Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh 
Nêu tên và cách chơi. Chơi thử 1 lần để HS nhớ lại cách chơi. Cho HS chơi chính thức 2-3 lần .
3. Phần kết thúc:
+Cùng HS hệ thống bài,nhận xét đánh giá kết quả bài học.
+ HD động tác hồi tĩnh.
+HD HS về nhà tự tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
+Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 150m .
+ Xoay các khớp cổ chân,gối,hông ,vai( cán sự điều khiển)
 +Oân các động tác tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD:Mỗi động tác 2x8 nhịp..
+Trò chơi khởi động .
+ Cả lớp đứng theo vòng tròn,khoảng cách 1,5m ,cán sự điều khiển tập.
+ Tập theosân tập đã chuẩn bị.
+Các tổ thi xem tổ nào có nhiều người phát cầu đúng và qua lưới sang sân đối phương.
+ Tham gia chơi thử 1 lần; chơi chính thức 2- 3 lần.Thi đua khi chơi.
+Đi đều theo 4 hàng dọc và hát.
+HS đứng theo hàng ngang thả lỏng tích cực.
 Thể dục: Bài 57 : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI : “ Nhảy ô tiếp sức“
I .Mục tiêu: - Oân tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân .Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu tham gia vào tro øchơi tương đối chủ động.
II . Địa điểm, phương tiện:
Địa điểm :Sân trường,đảm bảo vệ sinh và an toàn tập luyện.
Phương tiện: Còi, Mỗi HS 1 quả cầu,sân đá cầu có căng lưới..
III Nội dung và phương pháp lên lớp.
T.gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
6-10’
18-22’
4-6’
1. Phần mở đầu
Nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Cho HS khởi động
+Cho HS chơi trò chơi” thỏ nhảy”để khởi động.
2.Phần cơ bản:
.a.Môn thể thao tự chọn(14 -16,phút)
_ Đá cầu:+ Oân tâng cầu bằng mu bàn chân.
+Oân phát cầu bằng mu bàn chân 
-Cho các tổ thi.
b.+Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức 
Nêu tên và cách chơi. Chơi thử 1 lần để HS nhớ lại cách chơi. Cho HS chơi chính thức 2-3 lần .
3. Phần kết thúc:
+Cùng HS hệ thống bài,nhận xét đánh giá kết quả bài học.
+ HD động tác hồi tĩnh.
+HD HS về nhà tự tập đá cầu hoặc ném bóng trúng đích.
+Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập 150m .Đi thường theo vòng tròn,hít thở sâu .
+ Xoay các khớp cổ chân,gối,hông ,vai,cổ tay.
 +Oân các động tác tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD:Mỗi động tác 2x8 nhịp..
+Trò chơi khởi động .
+ Cả lớp đứng theo vòng tròn,khoảng cách 1,5m ,cán sự điều khiển tập.
+Các tổ thi xem tổ nào có nhiều người phát cầu đúng và qua lưới sang sân đối phương.
+ Tham gia chơi thử 1 lần; chơi chính thức 2- 3 lần.Thi đua khi chơi.
+Đứng vỗ tay và hát.
+HS đứng theo hàng ngang thả lỏng tích cực.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5tuan 29(1).doc