Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

 Luyện từ và câu (5)

Từ đơn và từ phức

I. Mục tiêu

 - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ : tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; từ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa có thể khống có nghĩa.

 - Phân biệt được từ đơn và từ phức.

 - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ.

II. Đồ dùng dạy học

- GV : chép sẵn VD, bảng phụ

 - HS: Từ điển

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 28/01/2021 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Từ đơn và từ phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba, ngày tháng 9 năm 2009
 Luyện từ và câu (5)
Từ đơn và từ phức
I. Mục tiêu
 - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ : tiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu; từ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa có thể khống có nghĩa.
 - Phân biệt được từ đơn và từ phức.
 - Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ.
II. Đồ dùng dạy học
- GV : chép sẵn VD, bảng phụ
 - HS: Từ điển
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A-Kiểm tra bài cũ:
-Nêu tác dụng và cách dùng dấu hai chấm?Cho ví dụ minh hoạ?
-Gv n/x và cho điểm.
.
B-Bài mới.
1-Giới thiệu bài
2. Tìm hiểu VD
- Yêu cầu HS đọc câu văn trên bảng
+ Câu văn có bao nhiêu từ?
+ Em có nhận xét gì về các từ trong những câu văn trên?
* Gọi HS đọc yêu cầu phần n/x 1.
- GV phát bảng phụ cho các nhóm
- Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành BT
- Gọi 2 nhóm treo bảng phụ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt lời giải đúng.
*N/x 2. + Từ gồm mấy tiếng?
 + Tiếng dùng để làm gì?
 + Từ dung để làm gì?
 + Thế nào là từ đơn? thế nào là từ phức?
3. Ghi nhớ.
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- Yêu cầu HS lấy VD về từ đơn và từ phức.
4. Luyện tập
*Bài 1: 
-Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài
- GV viết nhanh lên bảng và yêu cầu gọi 1 HS lên bảng làm bài.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
+ Những từ nào là từ đơn?từ phức?
- GV dùng phấn màu gạch chân từ phức.
*Bài 2.
-Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS dùng từ điển và giải thích: Từ điển TV
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- Các nhóm treo bảng phụ
- GV nhận xét kết luận
*Bài 3.
-Gọi HS đọc yêu cầu và mẫu
- Yêu cầu HS tự đặt câu
- GV sửa từng câu
5. Tổng kết dặn dò
+ Thế nào là từ đơn? Từ phức cho VD?
- GV nhận xét tiết học, giao BTVN.
-3 HS thực hiện yêu cầu của GV.
-HS lắng nghe.
-1 HS đọc
-HSTL
-HS nêu miệng
-1 HS đọc
-HS tiến hành thảo luận
-HSTL
-2 hS đọc ghi nhớ
-HS lấy VD
-1 HS đọc
-HS làm bài
-HS lên bảng
-Lớp nhận xét bổ sung
- HS nêu và giải thích
-HS tiến hành thảo luận
-Các nhóm trình bày
-1 HS đọc
-HS nối nhau đặt câu

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC (5)L4.doc