Giáo án môn Tập đọc lớp 5 - Tiết 29 - Bài: Buôn chư lênh đón cô giáo

Giáo án môn Tập đọc lớp 5 - Tiết 29 - Bài: Buôn chư lênh đón cô giáo

I. MỤC TIÊU:

1. Biết đọc lưu loát toàn bài, phát âm chính xác tên người dân tộc (Y Hoa, già Rok), giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn văn: trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức long trọng; vui hồ hởi ở đoạn dân làng xem cô giáo viết chữ.

 2. Hiểu nội dung bài: Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết trọng văn hoá, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/05/2017 Lượt xem 435Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 5 - Tiết 29 - Bài: Buôn chư lênh đón cô giáo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TUẦN: 15
 TIẾT: 29
Bài: BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
	Ngày soạn: 22/11/2010 Ngày dạy: 29/11/2010
I. MỤC TIÊU:
1. Biết đọc lưu loát toàn bài, phát âm chính xác tên người dân tộc (Y Hoa, già Rok), giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn văn: trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức long trọng; vui hồ hởi ở đoạn dân làng xem cô giáo viết chữ. 
	2. Hiểu nội dung bài: Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết trọng văn hoá, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 
3. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động: (1/) Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ:(2-3/) 
- GV gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài Hạt gạo làng ta và trả lời câu hỏi của bài.
3. Bài mới: :(28-30/)
a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động dạy-học 
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
12’
10’
10’
Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: Biết đọc lưu loát toàn bài, phát âm chính xác tên người dân tộc (Y Hoa, già Rok), giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn văn: trang nghiêm ở đoạn dân làng đón cô giáo với những nghi thức long trọng; vui hồ hởi ở đoạn dân làng xem cô giáo viết chữ. 
Tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. 
- GV chia bài thành bốn đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến dành cho quý khách. 
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến nhát dao. 
+ Đoạn 3:Tiếp theo đến xem cái chữ nào. 
+ Đoạn 4: Phần còn lại. 
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn. 
- Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ. 
- Gọi HS luyện đọc theo cặp. 
- Gọi 1 HS đọc cả bài. 
- GV đọc diễn cảm toàn bài. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
Mục tiêu: 
 Hiểu nội dung bài: Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, biết trọng văn hoá, mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 
Tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/145. 
- GV chốt ý, rút ra ý nghĩa của bài. 
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. 
Tiến hành:
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc bài văn. 
- Hướng dẫn HS tìm giọng đọc phù hợp với từng đoạn. 
- GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm một đoạn trong bài. 
- GV và HS nhận xét.
- 1 HS đọc toàn bài. 
- HS luyện đọc. 
- 1 HS đọc cả bài. 
- HS đọc và trả lời câu hỏi. 
- 2 HS nhắc lại ý nghĩa. 
- HS theo dõi. 
- Cả lớp luyện đọc. 
- HS thi đọc.
4. Củng cố:
 Hôm nay chúng ta học bài gì? Em hãy nêu nội dung của bài?
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP (1/)
- Chuẩn bị bài: VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
- Nhận xét tiết học
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan15 tiet29.doc