Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 17

Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 17

 I. Mục tiêu

- Ôn đi đềuvòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

 II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

doc 5 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
Ngµy gi¶ng
TIẾT 33
BÀI 33 : TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
 I. Mục tiêu
- Ôn đi đềuvòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
- Thi kiểm tra theo nhóm
- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
G điều khiển H chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng H.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G nêu tên trò chơi tổ chức cho H chơi 
G nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho H tập.G tập mẫu cùng H 
G kết hợp sửa sai cho H. 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển H tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp đi và vòng của H.
G chia nhóm ( 6 H) nhóm trưởng điều khiển quân của mình.G đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. 
G cho từng nhóm ( 8 H) lên thi thực hiện.
H + G nhận xét đánh giá 
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi 
G chơi mẫu cùng một nhóm, H quan sất cách thực hiện
H 2 tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng H.
G cho cả lớp lên chơi chính thức 
G làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng H.
H đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp.
H+G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 H về ôn các động tác đội hình đội ngũ. đã học 
Ngµy gi¶ng
TIẾT 34
BÀI 34 :ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
 I. Mục tiêu
- Ôn đi đềuvòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển H chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng H.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G nêu tên trò chơi tổ chức cho H chơi 
G nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho H tập.G tập mẫu cùng H 
G kết hợp sửa sai cho H. 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển H tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp đi và vòng của H.
G chia nhóm ( 6 H) nhóm trưởng điều khiển quân của mình.G đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. 
G cho từng nhóm ( 8 H) lên thi thực hiện.
H + G nhận xét đánh giá 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi 
G chơi mẫu cùng một nhóm, H quan sất cách thực hiện
H 2 tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng H.
G cho cả lớp lên chơi chính thức 
G làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng H.
H đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp.
H+G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 H về ôn các động tác đội hình đội ngũ đã học. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 17.doc