Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 32: Vẽ quê hương

Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 32: Vẽ quê hương

I. Mục đích - yêu cầu:

- Bước đầu biết ngắt nhịp thơ đúng. Bộc lộ niềm vui thích qua giọng đọc.

- Hiểu ý nghĩa nội dung của bài : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết của người bạn nhỏ .( trả lời được cỏc câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ trong bài).

* Qua BVMT GD: +HS cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương,thôn dã, thêm yêu quý đất nước ta( Khai thỏc trực tiếp ND bài)

*Qua tớch hợp GD: + Quyền có quê hương

 + Bổn phận phải biết yờu quê hương( Liên hệ)

 

doc 5 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc lớp 3 - Tiết 32: Vẽ quê hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Giỏo ỏn hội giảng cấp trường
 Ngày soạn: Thứ sỏu ngày 28 thỏng 10 năm 2011
 Ngày dạy: Thứ tư ngày 2 thỏng 11 năm 2011
Tiết 1:	 	 Tập đọc 	
Tiết 32	Vẽ quê hương ( Trang 88)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Bước đầu biết ngắt nhịp thơ đúng. Bộc lộ niềm vui thích qua giọng đọc. 
- Hiểu ý nghĩa nội dung của bài : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết của người bạn nhỏ .( trả lời được cỏc câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ trong bài). 
* Qua BVMT GD: +HS cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương,thôn dã, thêm yêu quý đất nước ta( Khai thỏc trực tiếp ND bài)
*Qua tớch hợp GD: + Quyền có quê hương 
 + Bổn phận phải biết yờu quê hương( Liên hệ)
II. Đồ dùng dạy học :
+ GV: - Tranh minh hoạ bài tập đọc Sgk.
+ HS; - SGK
III. Các hoạt động dạy học
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC : - Yờu cầu 1 hs đọc đoạn 1 và trả lời cõu hỏi Hai người khỏch được vua ấ – ti – ụ – pi – a đún tiếp thế nào?
mỗi hs đọc 1 đoạn bài đất quý, đất yêu 
- Nhận xột cho điểm
- Yờu cầu 1 hs đọc đoạn 2+3 và trả lời cõu hỏi
 - Vì sao người Ê- ti - ô - pi – a không để khách mang đi những hạt đất nhỏ ? 
 - 1hs trả lời 
- GV nhận xét cho điểm 
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài : ghi đầu bài 
- 1 hs đọc và trả lời cõu hỏi
- Vua mời họ vào cung , mở tiệc chiờu đói, tặng nhiều vật quý – tỏ ý trõn trọng và mến khỏch.
- Vỡ người Ê- ti - ô - pi – a coi đất của quờ hương họ là thỳ thiờng liờng, cao quý nhất.
- HS nhận xột
2. Luyện đọc: 
a. GV đọc bài thơ 
 - GV hướng dẫn cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
+ Đọc nối tiếp từng dòng thơ 
Lần 1: Sửa phát âm( nêu một số từ khó đọc)
- Lần 2: Đọc hoàn chỉnh
- HS đọc nối tiếp từng dòng thơ 
C Đọc nối tiếp đoạn trước lớp
+ Chia đoạn
- yờu cầu hs chia đoạn
+ Đọc từng khổ thơ trước lớp 
- Lần 1: Kết hợp đọc ngắt nghỉ câu dài
- GV HD cách ngắt, nghỉ hơi giữa các dòng thơ, tự nhiờn và thể hiện tỡnh cảm qua giọng đọc
- Lần 2: Kết hợp giải nghĩa từ mới 
- Lần 3: HS nối tiếp đọc hoàn chỉnh
- HS chú ý nghe 
- HS chia đoạn: cú 4 đoạn mỗi khổ thơ là một đoạn
- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ trước lớp
+ Đọc từng khổ thơ trong nhóm 
+ Thi đọc giữa cỏc nhúm
- Nhận xột
- HS đọc theo nhóm 4 
- HS thi đọc
- Nhận xột
+ Đọc đồng thanh 
- Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 
3. Tìm hiểu bài : 
C1:- Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ ? 
- Tre, lúa, sông máng, trời mõy, nhà ở, ngói mới , trường học, cõy gạo, mặt trời, lỏ cờ Tổ quốc.
C2:- Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy tả lại tên màu sắc ấy ? 
* Qua BVMT GD: +HS cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương,thôn dã, thêm yêu quý đất nước ta.
- Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, trường học đỏ thắm.
C3:- Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?
- Vì yêu quê hương nờn bạn nhỏ thấy quờ hương rất đẹp.
- Vì bạn nhỏ yêu quê hương 
4. Học thuộc lòng :
- GV gọi HS thi đọc thuộc lòng 
- HS thi đọc 2 khổ thơ. 
- 2- 3 hs đọc thuộc long 2 khổ thơ.
-> HS nhận xét 
-> GV nhận xét ghi điểm 
5. Củng cố dặn dò :
- Nêu ý nghĩa nội dung chính của bài thơ ? 
 *Qua tớch hợp GD: + Quyền có quê hương 
 + Bổn phận phải biết yờu quê hương. ( Liên hệ)
- Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết của 1 bạn nhỏ .
 - 1 HS nêu
- 2- 3 HS đọc ND
- Về nhà học thuộc bài thơ, chuẩn bị bài sau 
Tiết 2:	Toán 	
Tiết 53	Bảng nhân 8 ( Trang53)
I. Mục tiêu:
	- Bước đầu thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được phép nhân 8 trong giải toán.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: - Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn .
+ HS: SGK, vở BT
III. Các hoạt động dạy học:
 HOạT Động của THẦY
 HOạT Động của TRề
A. KTBC: - Đọc bảnh nhân 7 ( 2 HS ) 
 - HS + GV nhận xét cho điểm
B. Bài mới: 
1. Hoạt động 1:
 Lập bảng nhân 8 
* Lập được và học thuộc bảmg nhân 8.
- GV giơ tấm bỡa và hỏi cụ cú mấy tấm bỡa? 
- 1 tấm bỡa cú mấy chấm trũn
- Yờu cầu cả lớp lấy 1 tấm bỡa cú 8 chấm trũn
 - GV gắn 1 tấm bìa lên bảng có 8 chấm tròn 
- HS quan sát 
- Cú 1 tấm bỡa
- Cú 8 chấm trũn
- Cả lớp thực hiện
+ 8 chấm tròn được lấy mấy lần? 
+ 8 được lấy mấy lần?
 + 8 chấm tròn được lấy một lần bằng mấy chấm tròn ? 
- 8 chấm tròn được lấy 1 lần 
- 8 được lấy 1 lần
- Bằng 8 chấm tròn 
+ GV nêu : 8 được lấy 1 lần, ta viết 
 8 x 1 = 8 
- Vài HS đọc 
- Yờu cầu cả lớp lấy 2 tấm bỡa mỗi tấm cú 8 chấm trũn
- GV gắn 2 tấm bìa , mỗi tấm có 8 chấm tròn lên bảng 
- Cả lớp thực hiện
- HS quan sát 
- Cú 2 tấm bỡa mỗi tấm bỡa cú 8 chấm trũn, vậy 8 chấm trũn được lấy mấy lần?
- Vậy 8 được lấy mấy lần?
+ 8 được lấy 2 lần viết thành phộp nhõn như thế nào ? 
- 8 chấm trũn được lấy 2 lần
- 8 được lấy 2 lần
- HS viết 8 x 2 
+ Em hãy nêu cách tính ?
- 8 x 2 = 8 + 8 = 16
- Vỡ sao em biết 8 x 2 = 16?
 vậy: 8 x 2 = 16 
- HS trả lời
- GV gọi HS đọc 
- GV hướng dẫn HS lập phộp nhõn 
8 x 3 = 24 tương tự như phộp nhõn 8 x 2 = 16
- Vài HS đọc 
- Bạn nào cú thể tỡm được kết quả của phộp tớnh 8 x 4
- HS nờu 
- GV giúp HS lập bảng nhân 
- HS tự lập các phép tính còn lại 
- GV tổ chức cho HS học thuộc bảng nhân 8 theo hình thức xoá dần 
- HS học thuộc bảng nhân 8 
- HS thi học thuộc bảng nhân 8 
-> HS nhận xét 
-> GV nhận xét ghi điểm 
2. Hoạt động 2: Bài tập 
 Bài tập 1: Củng cố bảng nhân 8 .
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
-2 HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV yêu cầu HS tính nhẩm -> nêu kết quả nối tiếp
- HS làn nhẩm -> nêu kết quả 
- HS nhận xét 
 8 x 3 = 24 8 x 2 = 16 
 8 x 5 = 40 8 x 6 = 46 
-> GV nhận xét , củng cố
 8 x 8 = 64 8 x 10 = 80 
 8 x 4 = 32 8 x 1 = 8
 8 x 7 = 56 0 x 8 = 0
 8 x 9 = 72 8 x 0 = 0
 Bài tập 2: Củng cố bảng nhân 8 và giải toán có lời văn .
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS phân tích bài toán 
- HS phân tích , làm bài vào vở 
-1 HS lên bảng làm 
 Bài giải :
 Số lít dầu trong 6 can là :
 8 x 6 = 48 ( l ) 
- GV gọi HS nhận xét
 Đáp số : 48l dầu 
- > HS nhận xét
-> GV nhận xét sửa sai cho HS 
- GV chấm 5-7 bài
 Bài 3: * Củng cố ý nghĩa của phép nhân qua việc đếm thêm 8 .
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu 
- GV tổ chức chơi trũ chơi tiếp sức
- 2 đội chơi mỗi đội 3hs
- Mỗi 1 phộp tớnh đỳng được 1 sao đội nào nhanh thưởng thờm 1 sao
- hs tham gia chơi
- Dưới lớp cổ vũ
-> HS nhận xét 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 
-> GV nhận xét khen thưởng
IV. Củng cố - dặn dò: 
- Đọc lại bảng nhân 8 ? 
- Củng cố bài học
- 2 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11 sua.doc