Giáo án Thể dục 5 học kì 2

Giáo án Thể dục 5 học kì 2

Bài : 37 *Trò chơi Đua ngựa và Lò cò tiếp sức

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh :

 -Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối

 chính xác.

 -Chơi hai trò chơi”Đua ngựa và Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia

 chơi ở mức tương đối chủ động.

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường; Còi .

 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 34 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 1629Lượt tải 11 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 5 học kì 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	Bài : 37 *Trò chơi Đua ngựa và Lò cò tiếp sức
 	 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối 
 chính xác.
 -Chơi hai trò chơi”Đua ngựa và Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia 
 chơi ở mức tương đối chủ động.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . 
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi :Tìm người chỉ huy.
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Trò chơi:Đua ngựa.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét.
b.Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Thành 4 hàng dọc..tập hợp
Nhìn trước. thẳng Thôi
Đi đềubước
Đứng lại..đứng
Nhận xét
Các tổ thi đua biêủ diễn đi đều
Nhận xét Tuyên dương
c.Trò chơi:Lò cò tiếp sức
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp động tác đi đều
6p
 24p
 8p
 8p
 8 p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 21 Tháng 01 năm 2010
 	Bài : 38 *Tung và bắt bóng
 	*Trò chơi:Bóng chuyền sáu
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay,Ôn nhảy dây 
 kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 -Trò chơi Bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi :
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Trò chơi : Bóng chuyền sáu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp Tung và bắt bóng
6p
 24p
 8p
 8p
 8 p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV
 Ngày 28 Tháng 01 năm 2010
 	Bài : 39 *Tung và bắt bóng
 	*Trò chơi:Bóng chuyền sáu
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay,Ôn nhảy dây 
 kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 -Trò chơi Bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Khởi động
Trò chơi : Kết bạn
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Trò chơi : Bóng chuyền sáu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS chạy chậm
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp Tung và bắt bóng
6p
 24p
 10p
 7p
 7 p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV
 Ngày 28 Tháng 01 năm 2010
 	Bài : 40 *Tung và bắt bóng
 	*Nhảy dây
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay,Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay,Ôn nhảy dây 
 kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 -Trò chơi Bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Trò chơi : Chuyển bóng
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Mỗi tổ chọn 2 HS ra thi với các tổ khác
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
Mỗi tổ chọn 1 HS ra thi nhảy dây
Nhận xét Tuyên dương
c.Trò chơi : Bóng chuyền sáu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp Tung và bắt bóng
6p
 24p
 10p
 7p
 7 p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV
 Ngày 04 Tháng 02 năm 2010
 	Bài : 41 	*Tung và bắt bóng
 	*Nhảy dây - Bậc cao
 	 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu 
 thực hiện được động tác tương đối đúng.
 -Làm quen động tác bật cao.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 -Trò chơi Bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Khởi động
HS thực hiện động tác nhảy dây tại chỗ
Kiểm tra bài cũ : 4hs
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Mỗi tổ chọn 2 HS ra thi với các tổ khác
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Làm quen nhảy bật cao
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
d.Trò chơi : Bóng chuyền sáu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng : Gập thân - Rung vai
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp Tung và bắt bóng
6p
2-3p
 24p
 6p
 6p
 6p
 6p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV
 Ngày 04 Tháng 02 năm 2010
 	 Bài : 42 *Nhảy dây - Bật cao
 *Trò chơi : Trồng nụ , trồng hoa
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu 
 thực hiện được động tác tương đối đúng.
 -Tiếp tục làm quen động tác bật cao.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 -Trò chơi Trồng nụ,trồng hoa.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Khởi động Trò chơi : Mèo đuổi chuột
Kiểm tra bài cũ : 4hs- Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
GV hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xét
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Làm quen nhảy bật cao tại chỗ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
d.Trò chơi : Trồng nụ,trộng hoa
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
 Chạy chậm - Thả lỏng Hít thở sâu
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp Nhảy dây kiểu chân trước,chân sau
6p
 24p
 6p
 6p
 6p
 6p
 5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV
 Ngày 18 Tháng 02 năm 2010
 	Bài : 43 *Nhảy dây - Phối hợp mang vác
 	*Trò chơi : Trồng nụ , trồng hoa
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau.Yêu cầu 
 thực hiện được động tác tương đối đúng.
 -Tập bật cao,tập phối hợp chạy,mang vác.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng.
 -Trò chơi Trồng nụ,trồng hoa.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Bóng , Dây nhảy
 	 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Khởi động- Trò chơi : Nhảy lướt sóng
Kiểm tra bài cũ : 4hs- Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
GV hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
b. Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
*Mỗi tổ chọn m ... ét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 19p
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 28 Tháng 04 năm 2010
 	Bài : 64 *Môn tự chọn : Đá cầu
 	*Trò chơi : Dẫn bóng
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng 
 và nâng cao thành tích.
 -Trò chơi Dẫn bóng.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . , mỗi học sinh một quả cầu ,dụng cụ trò chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họớiH chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn động tác tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD phát triển chung.
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Đá cầu :
*Ôn phát cầu bằng mu bàn chân:
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2-3 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Dẫn bóng
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 19p
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 05 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 65 *Môn tự chọn : Đá cầu
 	*Trò chơi : Dẫn bóng
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng 
 và nâng cao thành tích.
 -Trò chơi Dẫn bóng.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động,tích cực.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . , mỗi học sinh một quả cầu ,dụng cụ trò chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ họớiH chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn động tác tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD phát triển chung.
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Đá cầu :
*Ôn phát cầu bằng mu bàn chân:
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2-3 người
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Dẫn bóng
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 19p
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 05 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 66 *Môn tự chọn : Đá cầu
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Kiểm tra kỹ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện đúng động tác 
 và đạt thành tích cao nhất.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . , mỗi học sinh một quả cầu 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Kiểm tra môn đá cầu :
*Ôn phát cầu bằng mu bàn chân:
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Kiểm tra kỹ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân.
-Hoàn thành tốt:Có 2 lần phát cầu cơ bản đúng động tác,cầu đi đúng hướng.
-Hoàn thành:Có 1 lần phát cầu cơ bản đúng động tác.
-C.hoàn thành:Cả 3 lần phát cầu sai động tác.
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi : Dẫn bóng
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ kiểm tra
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 5p
 14p
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 12 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 67 *Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức và Dẫn bóng
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Chơi 2 trò chơi “Nhảy ô tiếp sức và Dẫn bóng “.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối 
 chủ động và tích cực.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . bóng , Sân chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức
G.viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi : Dẫn bóng
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 14p
 13p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 12 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 68 *Trò chơi : Nhảy đúng,nhảy nhanh và Ai kéo khoẻ
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Chơi 2 trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh và Ai kéo khoẻ “.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối 
 chủ động và tích cực.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Sân chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Trò chơi : Nhảy đúng nhảy nhanh
G.viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi : Ai kéo khoẻ
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường.bước Đứng lại.đứng
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 14p
 13p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 19 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 69 *Trò chơi : Lò cò tiếp sức và Lăn bóng
 	 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Chơi 2 trò chơi “Lò cò tiếp sức và Lăn bóng “.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối 
 chủ động và tích cực.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi ,bóng, Sân chơi
 	III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
HS chạy một vòng trên sân tập
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Ôn bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
a.Trò chơi : Lò cò tiếp sức
G.viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi : Lăn bóng
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập tâng đá cầu và chuyền cầu
7p
1lần
 27p
 14p
 13p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 Ngày 19 Tháng 05 năm 2010
 	Bài : 70 *Tổng kết năm học
 	I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
 -Tổng kết môn học TD.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức,kỹ năng cơ bản đã học 
 trong năm.Đánh giá được sự cố gắng và những hạn chế.Tuyên dương những HS có thành 
 tích học tập tốt.
 	II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Trò chơi : Kết bạn
II/ CƠ BẢN
a.Tổng kết năm học:
-Ôn một số nội dung đã học ở dưới lớp 1,2,3,4.
Chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học,xin phép ra vào lớp.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số.Tư thế nghiêm,nghỉ.Quay phải,trái,sau.Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số.Dàn hàng,dồn hàng.Đi đều thẳng hướng và vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.
*Bài TD phát triển chung gồm 8 động tác :
Vươn thở,Tay,Chân,Vặn mình,Toàn thân,Thăng bằng,Nhảy,điều hoà.
*Bài tập RLTT và KNVĐCB :
-Ôn một số nội dung đã học ở lớp 3,4,5.
-Học mới :Bật cao.Phối hợp chạy,bậc nhảy.
*Trò chơi vận động :
-Ôn một số trò chơi đã học ở các lớp dưới.
-Học mới :Ai nhanh và khéo hơn,Chạy nhanh theo số,Chạy tiếp sức theo vòng tròn,Bóng chuyền sáu
*Môn tự chọn : Đá cầu .
-Ôn một số nội dung đã học ở lớp 3,4.
-Học mới :Tâng cầu bằng mu bàn chân,Phát cầu bằng mu bàn chân.
HS thực hành một số nội dung đã học.
Nhận xét
 Tuyên dương những em có thành tích học tập tốt,hoàn thành được nhiệm vụ môn học.
III/ KẾT THÚC:
Về nhà luyện tâp TDTT thường xuyên để rèn luyện sức khoẻ,tham gia tốt phong trào hoạt động TDTT ở địa phương.
7p
 27p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc lop 5 cuc hot.doc