Giáo án Thể dục 5 tiết 37 đến 70

Giáo án Thể dục 5 tiết 37 đến 70

Thể dục (tiết 37)

TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” VÀ “LÒ CÓ TIẾP SỨC”.

I. Mục đích -yêu cầu :

 - On đi đều vòng phải , vòng trái ; đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .

 - Trò chơi “ đua ngựa”, “ lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .

II. Địa điểm – phương tiện :

 1. Địa điểm : Sân trường .

 2. Phương tiện : Còi , kẻ sân .

 

doc 44 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 20/05/2016 Lượt xem 672Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 5 tiết 37 đến 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ .ngàytháng.năm 200
Thể dục (tiết 37)
TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” VÀ “LÒ CÓ TIẾP SỨC”.
I. Mục đích -yêu cầu :
	- Oân đi đều vòng phải , vòng trái ; đổi chân khi đi đều sai nhịp . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .
	- Trò chơi “ đua ngựa”, “ lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : Còi , kẻ sân .
III. Các hoạt động dạy và học :
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
5’
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
.
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
Cơ bản : 
- Giúp HS thực hiện được các trò chơi thực hành .
a) Trò chơi “Đua ngựa” : 10 phút .
- GV nhắc cách chơi, quy định chơi
- Biểu dương các đội chơi hay.
* Ô đi đều2 -4 hàng dọc và đổi chân khi đi sai nhịp : 5 phút.
- GV cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV biểu dương tổ tập đều.
b) Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” : 6 – 8 phút .
- Nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi , nội quy chơi .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập : 1 phút .
- cho HS xoáy khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi khởi động : 1 – 2 phút 
Hoạt động lớp , nhóm .
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử.
- Cả lớp thực hiện trò chơi
- Theo 4 hàng dọc 
- Các tổ tự tập dưới sự điều động của tổ trưởng .
- Thi đi đều 2 hàng dọc giữa các tổ .
- Biểu dương , thưởng , phạt .
- Các tổ chơi thi đua với nhau .
- Đi thường theo nhịp và hát : 1 – 2 phút .
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành .
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
20’
5’
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
___________________________________________________________________________
Thứ .ngàythángnăm 200
Thể dục (tiết 38)
 TÚNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. Mục đích -yêu cầu :
	- Tung và bắt bóng bằng hai tay và túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .
	- Trò chơi “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : Còi , kẻ sân .
III. Các hoạt động dạy và học :
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
5’
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
Cơ bản : 
- Giúp HS thực hiện được cacùh túng và bắt bóng bằng hai tay, túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. 
a) Tung và bắt bóng bằng hai tay : 10 phút .
- GV nhắc cách thực hiện, quy định khi thực hiện tung bóng và bắt bóng.
- Biểu dương các đội thực hiện hay.
* Oân kiển nhảy dây chụm hai chân 7 phút.
- Chon một số em nhảy tốt làm mẫu.
- Thi đua vài tổ. - GV cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV biểu dương tổ tập tốt.
b) Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu” : 6 – 8 phút .
- Nêu tên trò chơi , Giới thiệu cách chơi, chia khu vực chơi.
- Cho HS tập động tác vừa đi vừa chuyền bóng. 
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập : 1 phút .
- cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi khởi động : 1 – 2 phút 
Hoạt động lớp , nhóm .
- HS nghe phổ biến .
- Chia tổ thực hiện
- Cả lớp thực hiện 
- Các tổ tự tập dưới sự điều động của tổ trưởng .
- Thi đua giữa các tổ .
- Biểu dương , thưởng , phạt .
- Một số em thực hiện
- Các tổ chơi thi đua với nhau .
- HS nghe.
- Vài em làm mẫu.
- Cả lớp chơi.
- Đi thường theo nhịp và hát : 1 – 2 phút .
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
________________________________________________________________________________
Thứ .ngàythángnăm 200
Thể dục (tiết 39)
 TÚNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “ BÓNG CHUYỀN SÁU”
I. Mục đích -yêu cầu :
	- Oân tung và bắt bóng bằng hai tay và túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .
	- Tiếp tục trò chơi “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : Còi , kẻ sân .
III. Các hoạt động dạy và học :
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
5’
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
Cơ bản : 
- Giúp HS thực hiện được cacùh túng và bắt bóng bằng hai tay, túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. 
a) Tung và bắt bóng bằng hai tay : 10 phút .
- GV nhắc cách thực hiện, quy định khi thực hiện tung bóng và bắt bóng.
- Quan sát các tổ, hướng dẫn thêm.
- Biểu dương các đội thực hiện hay.
* Oân kiển nhảy dây chụm hai chân 7 phút.
- Chon một số em nhảy tốt làm mẫu.
- Thi đua vài tổ. - GV cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV biểu dương tổ tập tốt.
b) Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu” : 6 – 8 phút .
- Nêu lại cách chơi , chia khu vực chơi.
- Cho HS tập động tác vừa đi vừa chuyền bóng. 
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập : 1 phút .
- cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi khởi động : 1 – 2 phút 
Hoạt động lớp , nhóm .
- Chia tổ thực hiện
- Cả lớp thực hiện 
- Các tổ tự tập dưới sự điều động của tổ trưởng .
- Thi đua giữa các tổ .
- Biểu dương , thưởng , phạt .
- Một số em thực hiện
- HS tập dưới sự chỉ huy của tổ trưởng.
- Các tổ chơi thi đua với nhau .
- Vài HS nêu
- HS nghe.
- Cả lớp chơi.
- Đi thường theo nhịp và hát : 1 – 2 phút .
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
_________________________________________________________________________________
Thứ .ngàythángnăm 200
Thể dục (tiết 40)
TÚNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY
I. Mục đích -yêu cầu :
	- Oân tung và bắt bóng bằng hai tay và túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .
	- Tiếp tục trò chơi “Bóng chuyền sáu”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : Còi , kẻ sân .
III. Các hoạt động dạy và học :
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
5’
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
Cơ bản : 
- Giúp HS thực hiện được cacùh túng và bắt bóng bằng hai tay, túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. 
a) Tung và bắt bóng bằng hai tay : 10 phút .
- GV nhắc cách thực hiện, quy định khi thực hiện tung bóng và bắt bóng.
- Quan sát các tổ, hướng dẫn thêm.
- Biểu dương các đội thực hiện hay.
* Oân kiển nhảy dây chụm hai chân 7 phút.
- Chon một số em nhảy tốt làm mẫu.
- Thi đua vài tổ. - GV cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV biểu dương tổ tập tốt.
b) Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu” : 6 – 8 phút .
- Nêu lại cách chơi , chia khu vực chơi.
- Cho HS tập động tác vừa đi vừa chuyền bóng. 
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập : 1 phút .
- cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chơi trò chơi “Chuyền bóng” khởi động : 1 – 2 phút 
Hoạt động lớp , nhóm .
- Chia tổ thực hiện
- Cả lớp thực hiện 
- Các tổ tự tập dưới sự điều động của tổ trưởng .
- Thi đua giữa các tổ .
- Biểu dương , thưởng , phạt .
- Một số em thực hiện
- HS tập dưới sự chỉ huy của tổ trưởng.
- Các tổ chơi thi đua với nhau .
- Vài HS nêu
- HS nghe.
- Cả lớp chơi.
- Đi thường theo nhịp và hát : 1 – 2 phút .
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
_________________________________________________________________________________
Thứ .ngàythángnăm 200
Thể dục (tiết 41)
 TÚNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY - BẬT CAO
I. Mục đích -yêu cầu :
	- Oân tung và bắt bóng bằng hai tay và túng bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai taytheo nhóm 2-3 người, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. . Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác .
	- Làm quen động tác bật cao. Yê ... quả cầu, 2- 3 quả bóng rổ số 5, để tổ, Chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới kẻ sân , vạch đứng ném bóng.
 III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- GV hô cho HS tập.
Cơ bản : 
 1 Đá cầu :16 phút 
 * Oân phát cầu bằng mu bàn chân : 9 phút.
* Kiểm tra kĩ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân : 10- 12 phút.
- GV đánh giá, cho điểm HS.
* Chơi trò chơi dẫn bóng :
-GV nêu cách chơi , chia khu vực chơi.
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Nhận xét, biểu dương.
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân theo hàng dọc.
- Oân lại các động tác vặn mình, tay, chân, toàn thân và nhảy bật của bài thể dục chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. 
- Hoạt động lớp , nhóm
 - Tập theo đội hình thành 2 -4 hàng ngang quay mặt vào nhau thành từng đôi đối diện cách nhau 3-5 cm để phát cầu cho nhau, trong từng hàng ngang, em nọ cách em kia tối thiểu 1, 5 cm.
- Các nhóm thực hành
- Các nhóm thi đua.
- Cho từng nhóm HS kiểm tra
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- Cho HS thả lỏng, hít sâu.
- Tập hợp theo vòng tròn, di chuyển và hát.
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
________________________________________________________________________________
Thứngày..thángnăm 200
Thể dục (tiết 67)
TRÒ CHƠI NHẢY Ô TIẾP SỨC và DẪN BÓNG
I. Mục đích -yêu cầu :
-Cho HS chơi trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” và “ Dẫn bóng” . yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : GV và cán sự mỗi người 1 còi, 4 quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
 III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- GV hô cho HS tập.
Cơ bản : 
 - Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” 10 phút.
-GV nêu cách chơi 
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Nhận xét, biểu dương.
- Thi đua giữa các đội 
* Chơi trò chơi dẫn bóng :
-GV nêu cách chơi , chia khu vực chơi.
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Nhận xét, biểu dương.
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân theo hàng dọc.
- Oân lại các động tác vặn mình, tay, chân, toàn thân và nhảy bật của bài thể dục chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. 
- HS tập hợp đội hình hàng ngang.
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- Cho HS thả lỏng, hít sâu.
- Tập hợp theo vòng tròn, di chuyển và hát.
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
_______________________________________________________________________________
Thứngày..thángnăm 200
Thể dục (tiết 68)
TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” 
VÀ “AI KÉO KHOẺ”
I. Mục đích -yêu cầu :
-Cho HS chơi trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh ” và “ ai kéo khoẻ” . yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : GV và cán sự mỗi người 1 còi, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
 III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- GV hô cho HS tập.
Cơ bản : 
 - Trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh” 10 phút.
-GV nêu cách chơi 
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Nhận xét, biểu dương.
- Thi đua giữa các đội 
* Chơi trò chơi ai kéo khoẻ :
-GV nêu cách chơi , chia khu vực chơi.
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Thi đua giữa các đội xem ai kéo khoẻ.
- Nhận xét, biểu dương.
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân theo hàng dọc.
- Oân lại các động tác vặn mình, tay, chân, toàn thân và nhảy bật của bài thể dục chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. 
- HS tập hợp đội hình 2- 4 hàng dọc
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- Cho HS thả lỏng, hít sâu.
- Tập hợp theo vòng tròn, di chuyển và hát.
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
_________________________________________________________________________________
Thứngày..thángnăm 200
Thể dục (tiết 69)
TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC ” 
VÀ “LĂN BÓNG”
I. Mục đích -yêu cầu :
-Cho HS chơi trò chơi “ lò cò tiếp sức ” và “ lăn bóng” . yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
II. Địa điểm – phương tiện : 
 1. Địa điểm : Sân trường .
 2. Phương tiện : GV và cán sự mỗi người 1 coõng quả bóng rổ số 5, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
 III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- GV hô cho HS tập.
Cơ bản : 
 - Trò chơi “ lò cò tiếp sức” : 10 phút.
-GV nêu cách chơi 
- Cho HS nhắc lại cách chơi.
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Nhận xét, biểu dương.
- Thi đua giữa các đội 
* Chơi trò chơi lăn bóng :
-GV nêu cách chơi , chia khu vực chơi.
- Chia đội chơi
- Cán sự điều khiển
- Thi đua giữa các đội xem ai kéo khoẻ.
- Nhận xét, biểu dương.
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học và những việc cần làm ở nhà .
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà : 1 – 2 phút .
- HS tập hợp hàng dọc, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Cho HS xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân theo hàng dọc.
- Oân lại các động tác vặn mình, tay, chân, toàn thân và nhảy bật của bài thể dục chung, mỗi động tác 2 x 8 nhịp. 
- HS tập hợp đội hình 2- hàng dọc
- HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
 - HS theo đội hình trên sân
- HS nghe phổ biến trò chơi.
- Chơi thử
- Chia thành 2 đội chơi.
- Cho HS thi đua.
- Cho HS thả lỏng, hít sâu.
- Tập hợp theo vòng tròn, di chuyển và hát.
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Giảng giải , thực hành 
Trực quan , giảng giải , thực hành .
Đàm thoại , giảng giải
_________________________________________________________________________________
Thứngàythángnăm 200
Thể dục ( tiết 70 )
TỔNG KẾT MÔN HỌC
I. Mục tiêu :
	- Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương, khen thưởng những HS xuất sắc.
II. Địa điểm, phương tiện :
Địa điểm : Trong lớp học.
Phương tiện :
 + Chuẩn bị nơi HS trình diễn và phương tiện. 
 + kẻ bảng dưới đây
HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
Đội hình đội ngũ
Bài thể dục phát triển chung
Bài tập RLTTKNCB
Môn thể thao tự chọn
Trò chơi vận động
Oân : 
-
-
-
-
Các động tác :
-
-
-
-
1.Oân :
 -
 -
2. Học mới :
- 
- 
1. Oân :
-
-
2. Học mới :
-
- 
1. Oân :
-
-
2. Học mới :
-
-
III. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phương pháp
1. Mở đầu : 
- Giúp HS nắm nội dung sẽ được học .
- Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút .
- GV hô cho HS tập.
2 .Cơ bản : 
 -GV hệ thống lại các nội dung đã học trong năm
 - Hỏi cho HS trả lời và yêu cầu HS lên bảng ghi vào bảng tổng hợp.
- Cho 1 số em thực hành lại động tác.
- Đánh giá kết quả và tinh thần học tập của HS trong năm.
- Tuyên dương tập thể hoặc cá nhân có thành tích cao.
Phần kết thúc : 
-Giúp HS nắm lại nội dung đã học 
- Hệ thống bài : 2 – 3 phút .
- Nhận xét , đánh giá kết quả học tập :1 – 2 phút .
- HS tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- Khởi động :
- Cho HS chơi trò chơi chuyền thư
- HS phối hợp làm việc cùng với GV.
- Cho HS thả lỏng, hít sâu.
- HS hát.
- Nghe, luyện tập ở nhà.
Thực hành
Giảng giải + hỏi đáp + thực hành
Thực hành

Tài liệu đính kèm:

  • docTHEDUCHKII.doc