Giáo án Thể dục học kì I

Giáo án Thể dục học kì I

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Giới thiệu chương trình TD lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định về nội quy,yêu cầu tập luyện.Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học . Biên chế tổ . Chọn cán sự bộ môn .

- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường . 1 còi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 27 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 30/06/2017 Lượt xem 222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
TUẦN 1. Bài : 01 * Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
 * Trò chơi: Kết bạn
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Giới thiệu chương trình TD lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy,yêu cầu tập luyện.Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học . Biên chế tổ . Chọn cán sự bộ môn .
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân .giậm Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung 
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện
Nhận xét
 b. Phổ biến nội quy học tập
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp 
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Nhận xét chung tinh thần học tập của h.sinh
c. ĐHĐN: 
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ, điểm số
- Bên trái ( Phải)..quay
 c. Trò chơi: Kết bạn 
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học
- Yêu cầu nội dung về nhà
6p
28p
9p
11p
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 TUẦN 1. Bài : 02 * Đội hình đội ngủ
 * Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn để củng cố và nâng cao động tác ĐHĐN.Chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ 
 học.Yêu cầu thuần thục động tác.
- Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,hào hứng trong khi chơi .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét
b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
 và Lò cò tiếp sức
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn lại các nội dung đã học
6p
1-2 lấn
28p
15p
 2-3Lần
2-3Lần
13p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
TUẦN 2. Bài : 01 	 * ĐHĐN
 * Trò chơi: Chạy tiếp sức 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Chào,báo cáo khi bắt đầu và kết 
 thúc giờ học,xin phép ra vào lớp,tập hợp hàng ngang (dọc).Yêu cầu báo cáo mạch 
 lạc,tập hợp nhanh,quay đúng hướng đều đẹp,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,trật tự .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
-Từ 1 đến hết.điểm số
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đằng sau.quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét
b. Trò chơi: Chạy tiếp sức
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN
6phút
28p
18p
2-3Lần
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình trò chơi
* * * * * * =è * 
* * * * * * =è * 
* * * * * * =è * 
* * * * * * =è * 
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
TUẦN 2. Bài : 02 	 * Đội hình đội ngủ
 * Trò chơi: Kết bạn 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm 
 số,đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau.Yêu cầu tập hợp hàng nhanh,quay đúng 
 hướng,đều,đẹp,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Kết bạn .Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình .
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại .đứng 
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
-Từ 1 đến hết.diểm số
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đằng sau.quay
- Báo cáo ra vào lớp
Nhận xét
* Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dương
b. Trò chơi: Kết bạn
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN
6phút
1-2 lấn
28p
18p
2-3Lần
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 2-lớp 5A ( chiều )
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 5B ( chiều )
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 2-lớp 5C ( sáng )
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 TUẦN 3. Bài : 01 * ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 * TRÒ CHƠI BỎ KHĂN
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
-Ôn một số kĩ năng một số động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm 
 số,nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau,dàn hàng,dồn hàng.Y/c thực hiện tương đối chính 
 xác các động tác đã học,nhanh trật tự,đúng hướng
-Trò chơi:Bỏ khăn. Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhanh,trật tự,nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV:Nhận lớpphổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giâm Đứng lại đứng 
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải)
Trò chơi : Diệt các con vật có hại.
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng dọc ..tập hợp
- Nhìn trước .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đằng sau..quay
- Emlàm chuẩn,giản cách 1sãi taydàn hàng
-Emdồn hàng lại
Nhận xét
b. Trò chơi: 
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi 
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN đã học
6p
28p
20p
2-3Lần
8p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 1-lớp 5A ( sáng )
	 thứ 5 ngày 02 tháng 9 năm 2010 tiết 4-lớp 5B ( sáng )
 thứ 5 ngày 02 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 5C ( chiều )
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 TUẦN 3. Bài : 02 	 * ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
*TRÒ CHƠI ĐUA NGỰA 
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng ngang,dóng 
 hàng,điểm số,đi đều vòng,phải,vòng trái Y/c thực hiện tương đối chính xác các động tác 
 đã học nhanh,trật tự đúng khẩu lệnh. 
Trò chơi: Đua ngựa.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi,dụng cụ trò chơi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV:Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang ..tập hợp
- Nhìn phải Thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đi đềubước
-Vòng bên trái,phải..bước
-Đứng lại..đứng
Nhận xét
*Các tổ luyện tập ĐHĐN
Nhận xét Tuy ... * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
TUẦN 3 Bài : 13 	* Đội hình đội ngũ
* Trò chơi Trao tín gậy
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn để nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số,đi đều vòng phai,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu tập hợp nhanh,trật tự,đi đều vòng phải,vòng trái không xô lệch hàng,biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu nhanh nhẹn,bình tỉnh trao tín gậy cho bạn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 1-2 tín gậy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập 
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang..tập hợp
- Nhìn phải Thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đi đềubước
-Vòng bên phải(trái).bước
-Đứng lại.đứng
 Nhận xét
-Dàn hàng - Dồn hàng
 Nhận xét
b. Trò chơi: Trao tín gậy
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp
Thả lỏng: 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâpl ĐHĐN
6p
 28p
20p
2-3Lần
2-3lần
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
TUẦN 3 Bài : 14 	* Đội hình đội ngủ
* Trò chơi Trao tín gậy
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn để nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN.Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số,đi đều vòng phai,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu tập hợp nhanh,trật tự,đi đều vòng phải,vòng trái không xô lệch hàng,biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu nhanh nhẹn,bình tỉnh trao hào hứng trong khi chơi
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 1-2 tín gậy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang..tập hợp
- Nhìn phải Thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đi đềubước
-Vòng bên phải(trái).bước
-Đứng lại.đứng
 Nhận xét
*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN
 Nhận xét Tuyên dương
 b. Trò chơi: Trao tín gậy
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp
Thả lỏng: 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâpl ĐHĐN
6p
 28p
 20p
2-3Lần
1lần/tổ
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 Bài : 15 	 * Đội hình đội ngủ
 *Trò chơi:Trao tín gậy
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số,đi đều vòng phai,vòng trái,đứng lại.Yêu cầu HS thực hiện cơ bản đúng dộng tác rheo khẩu lệnh,nhanh,trật tự.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 1-2 gậy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập 
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang..tập hợp
- Nhìn phải .Thẳng .Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
-Đi đềubước
-Vòng bên phải(trái).bước
-Đứng lại.đứng
 Nhận xét
*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN
 Nhận xét Tuyên dương
 b. Trò chơi: Trao tín gậy
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp
Thả lỏng: 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâpl ĐHĐN
6phút
1-2 lấn
 25phút
15phút
2-3Lần
 10phú
 4 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN QUANG BÌNH 	 GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM 	 GV : ĐỖ TRƯỜNG GIANG
Ngày soạn: thứ 7 ngày 28 tháng 8 năm 2010
Ngày giảng: thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 3-lớp 4B
	 thứ 3 ngày 31 tháng 8 năm 2010 tiết 4-lớp 4C
 thứ 4 ngày 01 tháng 9 năm 2010 tiết 3-lớp 4A
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 Bài : 16 	 * Động tác vươn thở và tay
 *Trò chơi:Dẫn bóng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác.
-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi nhiệt tình,trật tự.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 4 quả bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập 
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Học động tác vươn thở:
Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Học động tác tay:
Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tâp.
Nhận xét
 b. Trò chơi: Dẫn bóng
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng: 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâp 2 động tác thể dục đã học
6phút
1-2 lấn
 25phút
17phút
3-4Lần
3-4 lần
8 phút
 4 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV 
 PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC 	GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM 	 GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
 Ngày 29 Tháng 10.năm 2007
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 Bài : 17 	 * Động tác chân
 *Trò chơi:Dẫn bóng
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Học động tác chân.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình,trật tự.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 4 quả bóng
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn 2 động tác vươn thở và tay
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
b.Học động tác chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Luyện tập 3 động tác thể dục đã học
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
 b. Trò chơi: Dẫn bóng
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâp 3 động tác thể dục đã học
6phút
 25phút
2-3 lần
4-5 lần
2-3 lần
 8 phút
 4 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
 PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC 	GIÁO ÁN 
 TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM 	 GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT
 Ngày 29 Tháng 10.năm 2007
 Môn: Thể dục. Lớp : 5
 Bài : 18 	 * 
 *Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : 
- Học trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi.
 -Ôn 3 động tác thể dục vươn thở,tay,chân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường; Còi . 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập 
Thành vòng tròn,đi thường..bước Thôi
Trò chơi:đứng ngồi theo lệnh
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Học trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
Nhận xét
b.Ôn 3 động tác thể dục
GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
Nhận xét
*Các tổ luyện tập 3 động tác thể dục
Nhận xét
*Các tổ thi đua trình diễn 3 động tác TD
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Thả lỏng:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nha luyện tâp 3 động tác thể dục đã học
6phút
 25phút
8 phút
17 phút
 1 lần
 4 phút
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docCopy of GA the duc lop 5 HKI.1.doc