Giáo án Thể dục khối 5

Giáo án Thể dục khối 5

I.Mục tiêu:

 - Giới thiệu chương thể dục lớp 5.

 +Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và một số qui định,yêu cầu trong các giờ học thể dục.

 - Trò chơi: “kết bạn":

 + Yêu cầu HS nắm được cách chơi, và tham gia được trò chơi “kết bạn":

II. Địa điểm và phương tiện.

 -Trên sân trường vệ sinh an toàn .

 -Chuẩn bị một còi.

III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.

 

doc 33 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 290Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục khối 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GIÁO ÁN THỂ DỤCKHỐI 5
Tuần 1-Bài số:1
Tên bài dạy :GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTHỂ DỤC LỚP 5
 	 Trò chơi : “KẾT BẠN ”
I.Mục tiêu:
 - Giới thiệu chương thể dục lớp 5.
 +Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và một số qui định,yêu cầu trong các giờ học thể dục.
 - Trò chơi: “kết bạn": 
 + Yêu cầu HS nắm được cách chơi, và tham gia được trò chơi “kết bạn": 
II. Địa điểm và phương tiện.
 -Trên sân trường vệ sinh an toàn .
 -Chuẩn bị một còi.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
B.Phần cơ bản
.a)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.
-Giới thiệu tóm tắt chương trình.
-Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả năm 70 tiết.
-Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát triển chung ...
*Nhắc nhở HS tinh thần học tập và tính kỹ luật.
b) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập:
Trong giờ học quần áo, phải gọn gàng, ngăn nắp ,không đi dép lê mà phải đi dày hoặc dép có quai sau,khi nghỉ tập phải xn phép thầy cô giáo...
c) Biên chế tập luyện.
-Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp,số nam nữ,trình trạng SK các tổ đều nhau. Và tổ truởng do HS tín nhiệm bầu ra.
e) Trò chơi: Kết bạn.
Muc đích Rèn luyện phản xạ ,sức nhanh và khả năng chạy
(Sách TD lớp 2)
-Nêu tên trò chơi,GV và HS cùng nhắc lại cách chơi,luật chơi.
-Cho một nhóm làm mẫu,cả lớp chơi thử 1-2 lần,sau đó chơi chính thức..
C.Phần kết thúc
-Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà yêu cầu nắm được nội qui,qui định trong giờ học thể dục.
6-8ph
1-2’
1-2’
2-3’
22-24ph
4-6ph
4-6ph
 4-6ph
4-6ph
4-6ph
1-2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
GIÁO ÁN THỂ DỤCKHỐI 5
Tuần 1-Bài số:2
 Tên bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
I.Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra vào lớp. 
 +Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào,báo cáo xin phép ra vào lớp.
-Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” “ lò cò tiếp sức”
 +Yêu cầu : HS biết cách chơi các trò chơi và tham gia được 2 trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” “ lò cò tiếp sức”.
II. Địa điểm và phương tiện.
-Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
-Cho HS xoay các khớp cổ tay,cổ chân, đầu gối,mông và khớp vai.
*Trò chơi: Tìm người chỉ huy 
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ:
-Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng :
+Lần 1 GV hướng dẫn và làm mẫu.
+Lần 2 : Lớp trưởng điều khiển 
- Ôn cách chào, báo có khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
 + GV điều khiển nhận xét,sửa sai động tác cho HS.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.
-Tổ chức thi đua trình diễn, GV cùng HS quan sát nhận xét và biểu dương tinh thần học tập của các em..
2) Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức.
-Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau.
- lò cò tiếp sức.
(Sách TD L3 trang 30-31 và 35-36)
-Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-Tổ chức cả lớp chơi thử 1-2 lần 
 Đối với trò chơi lò cò tiếp sức thì có tổ chức thi đua giữa hai đội.
-Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng cuộc.
C.Phần kết thúc.
-Đi thường nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn. Vừa đi vừa làm động tác thả lỏng.
-Hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà :Ôn các nội dung vừa học
6-8ph
1-2ph
1-2ph
2-3ph
20-24ph
10-12ph
10-12ph
5-6ph
5-6ph
4-6ph
1-2ph
1-2ph
1-2ph
TỔ 1 TỔ2 
 * * 
 * * 
* * * * 
 * * 
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * 
 *
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
	 * * * * * * * 
Trò chơi 1
 *
 *
 *
 *
 GH GH
 8-10m
Trò chơi 2
 GIÁO ÁN THỂ DỤCKHỐI 5
Tuần 2-Bài số:3
 Tên bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
 Trị chơi: “ Chạy tiếp sức”
IMỤC TIÊU: .
 -Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình,đội ngũ:Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau
 +Yêu cầu: Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học,cách xin phép ra vào lớp.
 Thực hiện cơ bản đúng điẻm số,đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,trái,quay sau
 -Trò chơi: Chạy tiếp sức 
 +Yêu cầu:HS biết cách chơi,tham gia chơi được trò chơi Chạy tiếp sức 
- II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN.
 +Sân tập hợp vệ sinh, đảm bảo an tòan khi tập luyện.
- Chuẩn bị,2-4lá cờ đuôi nheo,kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A.Phần mở đầu:.
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,khớp gối,vai,hơng
-Trị chơi: tìm người chỉ huy.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Ơn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học,tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểmsố,đứngnhiêm,đứng nghỉ,quay phải, quay trái, 
+ GV điều khiển, nhận xét sửa sai cho HS.
+Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
 Giáo viên,quan sát,nhận xét, sửa sai cho HS.
-Tập hợp lớp tổ chức các tổ thi đua biểu diễn
GV,cùng HS quan sát – đánh giá và nhận xét,biểu dương tinh thần thi đua giữa các tổ.
-Cho Cả lớp tập lại.(do cán sự lớp điều khiển)
2/Trò chơi vận động :
“Chạy tiếp sức”.(Dách TD1 trang 22-24)
-GV nêu tên trò chơi,tập hợp HS theo đội hình trò chơi,giải thích cách chơi và qui định chơi.
-Cho cả lớp chơi thử 1-2 lần .
-Lớp chơi chính thức có thi đua.
+GV quan sát,nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc chơi.
C.Phần kết thúc.
-Cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà: Về ôn lại phần Đ H Đ N vừa học.
6-8ph
1-2’
1-2’
2-3’
20-24’
14-16’
2lần
2-3lân
1lần
2lần
6-8ph
4-6ph
1-2’
1-2’
1-2’
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
TỔ 1 TỔ 2
 * * 
 * * 
 * * * * 
 * * 
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * 
 * 
 *
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 * * * * * * *
	 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * * 
 	 *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 CB XP
GIÁO ÁN THỂ DỤCKHỐI 5
Tuần 2-Bài số:4
 Tên bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 Trò chơi: ”Kết bạn”.
I.MỤC TIÊU:
 - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ:Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài họcTập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau,
 +Yêu cầu:Baó cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh,xin phép ra vào lớp đúng qui định
 -Trò chơi:” Kết bạn”
 +Yêu cầu HS Biết cách chơi và tham gia được trò chơi kết bạn.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
-Địa điểm: Trên sân trường đảm bảo vệ sinh,đảm bảo an toàn khi tập luyện.
-Phương tiện: Chuẩn bị 1còi
III. Nội DUNG VÀ PHƯƠNG PHÀP.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,khớp gối,vai,hông
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp.
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng điểm số,đứng nghiêm,đứng nghỉ quay phải quay trái,quay sau
+ Gv điều khiển, nhận xét sửa sai cho HS.
+Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển
 Giáo viên,quan sát,nhận xét, sửa sai cho HS.
-Tập hợp lớp, tổ chức các tổ thi đua biểu diễn
GV,cùng HS quan sát – đánh giá và nhận xét,biểu dương thi đua giữa các tổ.
-Cho Cả lớp tập lại.(do cán sự lớp điều khiển)
 2)Trò chơi vận động: Kết bạn
 Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi.
-Cho cả lớp chơi thử 1-2 lần .
Cả lớp cùng chơi.
-Nhận xét – đánh giá, biểu dương tinh thần tham gia trị chơi của HS
C.Phần kết thúc.
-Hát và vỗ tay theo nhịp.sau đĩ cho HS làm động tác thả lỏng
- Hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà : Ôn nội dung đội hình,đội ngũ vừa học
6-8ph
1-2ph
2-3ph
1-2ph
20-24ph
12-14ph
1-2lần
2-3lần
1lần/1tổ
2lần
8-10ph’
4-6ph
1-2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
TỔ 1 TỔ 2
 * * 
 * * 
 * * * * 
 * * 
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * * 
 *	
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 * * * * * * *
	 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 	 *
GIÁO ÁN THỂ DỤCKHỐI 5
Tuần 3-Bài số:6
 Tên bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 Trò chơi: "Bỏ khăn”.
I.MỤC TIÊU:
 - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau,
 +Yêu cầu:Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,dồn hàng,quay trái,quay phải,quay sau.
 -Trò chơi: "Bỏ khăn”
 +Yêu cầu HS Biết cách chơi và tham gia được trò chơi "Bỏ khăn”
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN
-Địa điểm: Trên sân trường đảm bảo vệ sinh,đảm bảo an toàn khi tập luyện.
-Phương tiện: Chuẩn bị 1còi,khăn để tổ chức trò chơi
III. Nội DUNG VÀ PHƯƠNG PHÀP.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Xoay các khớp cổ tay,cổ chân,khớp gối,vai,hông
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp.
*Kiểm tra : Quay phải,quay trái,quay sau
B.Phần cơ bản.
1)Đội hình đội ngũ.
-Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng điểm số,đứng nghiêm,đứng nghỉ quay phải quay trái,quay sau
+ Gv điều khiển cả lớp tập, nhận xét sửa sai cho HS.
+Cho HS tập luyện tập theo tổ
 (Tổ trưởng điều khiểnƯ
 Giáo viên,quan sát,nhận xét, sửa sai cho HS.
-Tập hợp lớp, tổ chức các tổ thi đua biểu diễn.do tổ trưởng điều khiển
GV,cùng HS quan sát – đánh giá và nhận xét,biểu dương thi đua giữa các tổ.
-Cho Cả lớp tập lại.(do cán sự lớp điều khiển)
 2)Trò chơi vận động: Kết bạn
 Mục đích: Rèn luyện sức nhanh,khéo léo,tập trung chú ý cao.
-Nêu tên trò chơi,GV hướng dẫn cách chơi,sau đó cho cả lớp chơi thử 1 lần rồi cho cả lớp cùng chơi chính thức. 
C.Phần kết thúc.
-Cho HS các tổ đi nối nhau thành vòng tròn lớn,kết hợp làm động tác thả lỏng rồi chuyển thành 4 hàng dọc
- GV cùng HS hệ thống bài.
-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà : Ôn nội dung đội hình,đội ngũ vừa học
6-8ph
1-2ph
2-3ph
1-2ph
20-24ph
14-16ph
2-3ph
4-5ph
4-5ph
3-4ph
5-7ph
4-6ph
1-2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
TỔ 1 TỔ 2
 * * 
 * * 
 * * * * 
 * * 
 * * 
  ... VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu:
 -Tập hợp lớp,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu bài học.
 -HS chạy thành một hàng dọc quanh sân tậpsau đó đứng thành vòng tròn,quay măt. Vào trong để khởi động các khớp
 -Trò chơi:” Thi đua xếp hàng”
 2.Phần cơ bản:
a.Bài thể dục phát triển chung
-Ôn hai động tác vươn thở và tay.
+Động tác vươn thở.
Lưu ý hít thở sâu,nhịp hô chậm ,cần uốn nắn cho các em từng cử động ở mỗi nhịp.
+Động tác tay.
Lưu ý:Nhịp hô dứt khoát và chậm, 
 + Ôn cả 2 động tác.
 GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho HS tập,sau đó lớp trưởng lên điều khiển cho cả lớp tập.
 GV nhận xét mức độ luyện tập của HS ở 2 động tác trên để HS nắm được.
-Học động tác chân:
GV nêu tên và làm mẫu động tác,nhấn mạnh ở nhịp cần lưu ý.Sau đó vừa tập chậm từng nhịp vừa phân tích cho HS bắt chước theo.
.Nhịp 1:Đá chân trái ra trước lên cao,đồng thời 2 tay dang ngang ,bàn tay sấp.
.Nhịp 2: Hạ chân trái về trước đồng thời khụy gối,chân phải thẳng và kiễng gót,hai tay đưa ra trước,bàn tay sấp.
.Nhịp 3: Chhan trái đạp mạnh lên thành tư thế đứng trên chân phải,chân trái và hai tay thực hiện như nhịp 1
.Nhịp 4: Về TTCB.
.Nhịp5,6,7,8 như nhip 1,2,3,4 nhưng đổi chân. 
Trong quá trình tập,GV có thể cho 2-3em lên thưc hiện động tác rồi lấy ý kiến nhận xét của lớp và biểu dương những em thực hiện tốt.
-Tập phối hợp cả 3 động tác: Vươn thở,tay và chân.
 + Cho HS luyện tập theo tổ do tổ trưởng điều khiển,GV theo dõi sửa sai cho HS.
 *Thi đua thực hiện 3 động tác đã học
 Mỗi tổ lần lượt lên biểu diễn một lần,tổ khác còn lại nhận xét,GV nhận xét chung và biểu dương những tổ tập tốt.
b.Trò chơi vận động: “Dẫn bóng”
 GV nêu tên trò chơi,tập hợp HS theo đội hình trò chơi sau đó cho HS nhắc lại cách chơi ,chơi thử lại một lần sau đó chơi chính thức. 
Tổ nào hoàn thành sau cùng thì làm người lùn đi quanh sân tập.
3.Phần kết thúc:
-Cho HS cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả bài học.
Về nhà tập lại 3 động tác đã học vào các buổi sáng.
6-8ph
1-2ph
2-3ph
1-2ph
20-24ph
 15-17ph
2-3ph
4-5ph 
2-3ph
3-4ph
2-3ph
5-6ph
4-6ph
1-2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
*Luyện tập theo tổ
TỔ 1 TỔ 2
 * *
 * *
* * * * 
 * *
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * * 
 *
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * *
 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 5
Tuần 9 Bài số:18
 Tên bài dạy : ÔN 3 ĐỘNG TÁC : VƯƠN THỞ,TAY,CHÂN
 Trò chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”
I.M ỤC TIÊU:
-Ôn ba động tác vươn thở ,tay và chân của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu:HS biết cách thực hiện 3 động tác đã học 
-Trò chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”
 Yêu cầu:HS biết cách chơi và và tham gia chơi được trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
 I, ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:	
-Địa điểm: Trên sân trường đảm bảo vệ sinh,đảm bảo an toàn khi tập luyện.
-Phương tiện: Chuẩn bị 1còi,phấn viết kẻ sân tổ chức trò chơi
I.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu:
 -Tập hợp lớp,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu bài học.
 -HS chạy thành một hàng dọc quanh sân tập sau đó đứng thành vòng tròn,quay măt. Vào trong để khởi động các khớp
 -Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”
 2.Phần cơ bản:
a.Bài thể dục phát triển chung
-Ôn ba động tác vươn thở, tay và chân.
 GV hướng dẫn ôn tập
 +Động tác vươn thở.
 GV cùng HS nhắc lại cách tập động tác vươn thở (bằng lời và kết hợp làm mẫu).Sau đó cho HS tập lại 2 lần.
 +Động tác tay tiến hành tương tự
 +Động tác chân tiến hành tương tự
Ôn kết hợp cùng lúc 3 động tác.
 Lưu ý :
 Lần 1 GV điều khiển.
 Lần 2 cán sự lớp điều khiển 
 +HS luyện tập theo tổ-do tổ trưởng điều khiển.Trong khi tập luyện tổ chọ 3 em tập xuất sắc nhất để dự thi theo lớp.
 GV theo dõi và hướng dẫn cho HS sửa sai (nếu có).
 +Tổ chức HS thi
 Mỗi tổ chọn 3 em tập xuất sắc nhất để dự thi theo lớp.
 Lớp và GVCN theo dõi và nhận xét để chon những em tập xuất sắc nhất lớp.
 b/Trò chơi vận động :
 -Học trò chơi ai nhanh và khéo hơn
 .HS tập trung theo đội hình trò chơi,GV nêu tên trò chơi,GV hướng dẫn cách chơi (sách TD lớp5 trang 19-20) sau đó cho các em chơi thử lại một lần Tổ chức cho HS chơi chính thức,GV theo dõi,nhận xét những cặp chơi ít phạm luật chơi và những cặp chơi phạm luật trong khi chơi 
 *Để trò chơi thêm phần hấp dẫn và sôi nổi GV tuyên dương những em chơi tốt (chiến thắng) đồng thời phạt những em thua với hình thức cho tổ đó lò cò quanh lớp1-2 lần
 +Khi chơi phải đảm bảo an toàn.
3.Phần kết thúc:
-Cho HS cả lớp đứng tại chỗ thả lỏng sau đó vỗ tay và hát.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả bài học.
Về nhà tập lại 3 động tác đã học vào các buổi sáng.
6-8ph
1-2ph
2-3ph
1-2ph
20-24ph
14-16ph
5-6ph 
2-3 lần
(2lân x 8nhip)
5-6ph
3-4ph
4-6ph
1-2ph 
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
*Luyện tập theo tổ
TỔ 1 TỔ 2
 * *
 * *	
* * * * 
 * *
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * * 
 *
 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 5
 Tuần 10 Bài số:19
Tên bài dạy : ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH
 Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”
I.M ỤC TIÊU:
- Học động tác vặn mình.
 +Yêu cầu :-Ôn ba động tác vươn thở , tay , chân và học đông tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
 -Trò chơi : ”Ai nhanh và khéo hơn”.
Yêu cầu : HS biết cách chơi và tham gia được trò chơi : ”Ai nhanh và khéo hơn”.
 I, ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:	
-Địa điểm: Trên sân trường đảm bảo vệ sinh,đảm bảo an toàn khi tập luyện.
-Phương tiện: Chuẩn bị 1còi,bóng,kẻ sân để tổ chức chơi trò chơi.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu:
 -Tập hợp lớp,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu bài học.
 -HS chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân sau đó tập hợp HS thành 3 hàng ngang để khởi động các khớp
 *Trò chơi:” Đứng ,ngồi theo hiệu lệnh”
 2.Phần cơ bản:
a/ Bài thể dục phát triển chung :
 -Ôn ba động tác vươn thở ,tay và chân của bài thể dục phát triển chung 
 Hướng dẫn HS ôn 2lần (2lần x 8nhịp)
Lần1:GV điều khiển (vừa làm mẫu vừa hô nhịpLần2:Cán sự lớp làm mẫu và hô nhịp.
GV sửa sai cho HS ,nhịp nào sai nhiều GV cho dừng lại và sửa sai cho HS rồi mới cho HS tập tiếp
 -Học động tác vặn mình (3-4 lần)
Phương pháp tập như những động tác lần trước.
Nhịp1:Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai,đồng thời 2 tay dang ngang ,căng ngực,bàn tay ngửa,mắt nhìn thẳng.
Nhịp 2:Quay thân 90độ sang trái,hai chân giữ nguyên,đồng thời 2tay dang ngang,bàn tay ngửa.
Nhịp3:Về như nhịp1.
Nhịp4: Về TTCB
Lưu ý HS:ở nhịp1,3chân bước rộng hơn hoặc bằng vai,căng ngực hai tay thẳng,ngẩng đầu,ở nhịp 2,6 khi quay 90độ thân thẳng,bàn tay ngữa.Khi quay thân cần phối hợp giữa thân và tay sao cho khi quay thân xong tay vẫn ở tư thế dang ngang.
-Ôn 4 đông tác đã học:HS tự ôn luyện theo tổ do tổ trưởng điều khiển,(GV quan sát và sửa sai cho HS)
 - Sau khi HS luyện tập theo tổ GV cho HS thi đua trình diễn giữa các tổ,GV cùng HS nhận xét và tuyên dương các tồ xuất sắc
 b/Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”
HS tập trung theo đội hình trò chơi,GV nêu lại tên trò chơi, cách chơi cho HS chơi thử 1-2 lần HS chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức (mỗi lần 1-2ph). 
 Tất cả các em thua phải lò cò quanh các bạn thắng cuộc.
 GV lưu ý HS: 
+Chỉ được phép vỗ vai bạn,không được vỗ vào mặt,mắt bạn.
+ phòng thủ đỡ đúng bàn tay mới được tính điểm.
+Không dùng tay gạt đỡ lung tung.
3.Phần kết thúc:
-Cho HS cả lớp đứng tại chỗ vừa hát vừa vỗ tay.
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập .
Về nhà tập lại 4động tác đã bài TD phát triển chung và ghi lại cách chơi trò chơi”Ai nhanh và khéo hơn”
6-8ph
1-2ph
3-4ph
1-2ph
20-24ph
14-16ph
 2-3ph
 4-6ph
 3-4ph
3-4ph
4-5ph
4-6ph
2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * T1 
 * * * * * * T2 
 * * * * * * T3 
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
TỔ 1 TỔ 2
 * *
 * *
* * * * 
 * *
 * * 
 TỔ 3 * * * * * * * 
 *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI 5
Tuần 10 Bài số:20
Tên bài dạy : TRÒ CHƠI”CHẠY NHANH THEO SỐ”
 I.M ỤC TIÊU:
- Ôn 4 động tác:Vươn thở ,tay,chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung
 +Yêu cầu: HS thực hiện đúng động tác.
 -Trò chơi:” Chạy nhanh theo số”.
 +Yêu cầu: HS nắm được cách chơi và tham gia được trò chơi :.Chạy nhanh theo số
 I, ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN:	
-Địa điểm: Trên sân trường đảm bảo vệ sinh,đảm bảo an toàn khi tập luyện.
-Phương tiện: Chuẩn bị 1còi,kẻ sân để tổ chức chơi trò chơi.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu:
 -Tập hợp lớp,phổ biến nhiệm vụ,yêu cầu bài học.
 -HS chạy chậm thành một hàng dọc quanh sân nơi tập.
-Đứng theo vòng tròn quay mặt vào trong,khởi động các khớp.
 -Trò chơi:”Làm theo hiệu lệnh”
*Kiểm tra bài cũ: KT 4 động tác đã học
(Mỗi lần KT 4-5 HS)
 2.Phần cơ bản:
 a/ Bài thể dục phát triển chung :
 -Ôn bốn động tác vươn thở ,tay , chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung 
 Hướng dẫn HS ôn 2lần (2lần x 8nhịp)
Lần1:GV điều khiển (vừa làm mẫu vừa hô nhịp
Lần2:Cán sự lớp làm mẫu và hô nhịp.
GV sửa sai cho HS ,nhịp nào sai nhiều GV cho dừng lại và sửa sai cho HS rồi mới cho HS tập tiếp
 +Học sinh luyện tập theo tổ :
 Trong khi HS luyện tập,GV theo dõi và sửa sai cho HS-trong tổ có thể thay nhau để điều khiển cho các bạn tập.
 +Các tổ thi đua biểu diễn :
 Cho từng tổ lên biểu diễn,GV và các tổ còn lại theo dõi để nhận xét,đánh giá
 GV tuyên dương các tổ thực hiện đúng và đều.
 2/Trò chơi:” Chạy nhanh theo số”
HS tập trung theo đội hình trò chơi,GV nêu lại tên trò chơi, cách chơi ,cho HS chơi thử 1-2 lần HS chơi thử 1-2 lần rồi mới chơi chính thức (3lần).
Xem sáchTD5/19-20 
 GV nhắc HS trong khi chơi không quá vội vàng.
 GV lưu ý HS những trường hợp phạm qui: 
+ Không chạy vòng qua cờ
+Không chú ý lắng nghe khi GV gọi đến số của mình nên đã bỏ lượt chạy
3.Phần kết thúc
-Cho HS cả lớp đứng tại chỗ thực hiện các động tác thả lỏng
-GV cùng HS hệ thống bài.
-GV nhận xét đánh giá kết quả bài tập .
Về nhà tập lại 4động tác đã bài TD phát triển chung 
6-8ph
1-2ph
3-4ph
1-2ph
20-24ph
14-16
 2-3ph
 6-8ph
4-5ph
6-8ph
4-6ph
2ph
1-2ph
1-2ph
 * * * * * * * * T1 
 * * * * * * * * T2 
 * * * * * * * * T3
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
TỔ 1 TỔ 2
 * *
 * *
* * * * 
 * *
 * 
 TỔ 3 * * * * * * * 
 *
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 
 * * * * * * * 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan01.doc