Giáo án Thể dục khối 5 - Trường Tiểu học Lộc Tân

Giáo án Thể dục khối 5 - Trường Tiểu học Lộc Tân

I./ Mục tiêu:

- Giới thiệu chương trình Thể Dục lớp 5. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định về nội dung, yêu cầu tập. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn .

- Ôn ĐHĐN: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to r đủ nội dung.

- Trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật,

hứng thú khi chơi.

- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện.

II./ Địa điểm phương tiện :

- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .

- Phương tiện : Chuẩn bị còi.

- Học sinh : Trang phục gọn gàng.

 

doc 144 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 29/06/2017 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục khối 5 - Trường Tiểu học Lộc Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thú ba ngày 4 tháng 09 năm 2012.
Bài 1: TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I./ Mục tiêu:
- Giới thiệu chương trình Thể Dục lớp 5. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội dung, yêu cầu tập. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn .
- Ôn ĐHĐN: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to rõ đủ nội dung. 
- Trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật, 
hứng thú khi chơi.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện : Chuẩn bị còi.
- Học sinh : Trang phục gọn gàng. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ - LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/Phần mở đầu :
- GV chỉ dẫn lớp trưởng tập hợp báo cáo. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
- Chạy quanh sân tập khởi động.
Khởi động : Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp hơng,khớp gối 
- Gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang.
2/Phần cơ bản :
- Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5: Hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN, thuộc bài TDPTC, học thêm 10 trò chơi mới, đặc biệt các động tác phối hợp chạy, nhảy mang vác, bậc cao và phối hợp chạy bật cao. Làm quen một số môn thể thao tự chọn .
- Phổ biến nội quy tập luyện:
+ Đến giờ học lớp trưởng phải tập trung lớp nhanh chóng. Các tổ viên phải vào tổ nhanh chóng và trật tự, điều chỉnh hàng ngay ngắn. 
+ Trong giờ học muốn ra vào lớp phải xin phép, được phép thầy, cơ mới ra vào lớp .
- Biên chế tổ tập luyện.
- Chọn cán sự thể dục lớp:
-Trò chơi : “Kết bạn”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
3) Phần kết thúc:
- Cho học sinh thả lỏng: Rung tay, chân, cúi người thả lỏng,
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. 
- Nhận xét giờ học:Thái độ học tập của hs.
- Về nhà : Ôn các kỹ năng ĐHĐN .
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe” . 
8 - 10 phút
2x8
18 - 20
4 - 5 phút
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình khởi động
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€
Đội hình học nội quy tập luyện.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
 €
 €
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Thứ năm ngà Thú ba ngày 4 tháng 09 năm 2012.
Bài 1: TỔ CHỨC LỚP - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I./ Mục tiêu:
- Giới thiệu chương trình Thể Dục lớp 5. Yêu cầu học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội dung, yêu cầu tập. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn .
- Ôn ĐHĐN: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to rõ đủ nội dung. 
- Trò chơi “ Kết bạn”. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật, 
hứng thú khi chơi.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện : Chuẩn bị còi.
- Học sinh : Trang phục gọn gàng. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ - LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/Phần mở đầu :
- GV chỉ dẫn lớp trưởng tập hợp báo cáo. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
- Chạy quanh sân tập khởi động.
Khởi động : Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, khớp hơng,khớp gối 
- Gập duỗi, xoạc dọc, xoạc ngang.
2/Phần cơ bản :
- Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5: Hoàn thiện kỹ năng ĐHĐN, thuộc bài TDPTC, học thêm 10 trò chơi mới, đặc biệt các động tác phối hợp chạy, nhảy mang vác, bậc cao và phối hợp chạy bật cao. Làm quen một số môn thể thao tự chọn .
- Phổ biến nội quy tập luyện:
+ Đến giờ học lớp trưởng phải tập trung lớp nhanh chóng. Các tổ viên phải vào tổ nhanh chóng và trật tự, điều chỉnh hàng ngay ngắn. 
+ Trong giờ học muốn ra vào lớp phải xin phép, được phép thầy, cơ mới ra vào lớp .
- Biên chế tổ tập luyện.
- Chọn cán sự thể dục lớp:
-Trò chơi : “Kết bạn”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
3) Phần kết thúc:
- Cho học sinh thả lỏng: Rung tay, chân, cúi người thả lỏng,
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. 
- Nhận xét giờ học:Thái độ học tập của hs.
- Về nhà : Ôn các kỹ năng ĐHĐN .
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe” . 
8 - 10 phút
2x8
18 - 20
4 - 5 phút
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình khởi động
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€
Đội hình học nội quy tập luyện.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
 €
 €
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
6 tháng Thứ sáu ngày 09 năm 2012.
Mơn: Thể dục
Bài 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I./ Mục tiêu:
- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng dọc, dĩng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.
- Trò chơi “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”, “Lò cò tiếp sức” Yêu cầu biết chơi đúng luật và tham gia chơi được các trị chơi. 
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện: GV chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi, cờ.
- Học sinh: Trang phục gọn gàng. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
Đ -LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/Phần mở đầu :
- GV nhận lớp. Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ số. Học sinh cả lớp chúc khi GV nhận lớp. 
* Kiểm tra bài cũ: hs tĩm tắt lại chương trình học TD lớp 5.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
- Nhắc nhở những quy định khi tập luyện .
* Khởi động:
 - Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc(ngược chiều kim đồng hồ) quanh sân trường và đi chậm hít thở sâu
 - Cho học sinh khởi động. Xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, gối,
2/ Phần cơ bản :
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Khẩu lệnh: “Thành 1, (2,3,4..) hàng dọc.tập hợp.
- Động tác: Chỉ huy giơ tay phải về trước, tổ trưởng tổ 1 đứng đối diện chỉ huy và cách chỉ huy 0.8m-1m, các tổ trưởng 2,3,4.. đứng bên vai trái tổ trưởng tổ 1.
- Khẩu lệnh: “ Nhìn trước.thẳng!
- Động tác: các tổ trưởng nhanh chĩng điều chỉnh khoảng cách hàng ngang, sau đĩ đứng ngay ngắn để làm chuẩn. Trong từng tổ, em đứng sau nhìn gáy bạn phía trước để dĩng hàng dọc.
Gv hướng dẫn cho học sinh tập 2 lần . Sau đó chia tổ luyện tập và cho các tổ thi đua trình diễn . Nhận xét tuyên dương.
- Trò chơi : “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
Nhận xét tuyên dương.
- Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho HS chơi thử sau đó cho cả lớp chơi.
Nhận xét tuyên dương.
3/ Phần kết thúc:
 - Cho học sinh thả lỏng : Rung tay, chân, cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng,
- GV cùng HS hệ thống lại bài: ĐHĐN.
- Nhận xét giờ học:Thái độ học tập của hs.Yêu cầu hs về nhà ôn đứng nghỉ nghiêm, quay phải trái
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe”
4 – 8 phút
2HS
100-300m
1lần
2x8nhịp
20 - 22
2 – 3 hiệp
2 – 3 hiệp
4 - 5 phút
2 -3HS
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình khởi động
€
Lớp tập theo sự điều khiển của GV.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Tổ trưởng điều khiển tổ tập luyên.
 €€€€€€€€€ 
 € €
 €
 € € €
 €
 €€€€€€€ € 
 Đội hình chơi : Trò chơi : “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”
€€€€€€€€€
 €€
€€€€€€€€€
 Đội hình chơi: Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”. 
 €€€€€€€ 
 €€€€€€€ 
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€ 
TUẦN 2
Thứ ba ngày 11 tháng 09 năm 2012.
Mơn: Thể dục 
Bài 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I./ Mục tiêu: 
- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: Tập tập hợp hàng dọc, dĩng hàng. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng dọc dĩng hàng, cách chào, báo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tư,ï nhanh nhẹn vàhào hứng khi chơi.
	- Thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh, trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. Chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng khi chơi. 
II./ Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
- Phương tiện : Chuẩn bị còi. Kẻ sân cho trò chơi, cờ . 
- Học sinh : Trang phục gọn gàng. 
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
 NỘI DUNG
Đ -LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I)Phần mở đầu :
- GV nhận lớp. Lớp trưởng tập hợp báo cáo sĩ số. Học sinh cả lớp chúc khi GV nhận lớp. 
* Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại cách tập hàng dọc.
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc(ngược chiều kim đồng hồ) quanh sân trường và đi chậm hít thở sâu.
- Cho học sinh khởi động. Xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, gối,
II) Phần cơ bản :
 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp.
- Khẩu lệnh: “Thành 1, (2,3,4..) hàng dọc.tập hợp.
- Động tác: Chỉ huy giơ tay phả ... ng.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện.
II./ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, bóng.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ-LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
 - GV nhận lớp, lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số lớp.
 * Kiểm tra bài cũ: Môn thể thao tự chọn: Đá cầu.
 - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối , hông vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 120 m.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn động tác, tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC.( 2 x 8 nhịp )
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại â”.
2)Phần cơ bản :
- Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. 
- Nhận xét : GV nhận xét.
- Giáo viên nhắc nhở kỹ thuật động tác . Điều khiển cho lớp tập theo đội hình hàng dọc .
- Các tổ tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng .
- Các tổ thi đua tập. Nhận xét tuyên dương. 
Trò chơi “Dẫn bóng” Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi. 
Cho học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi. 
Nhận xét tuyên dương. 
3) Phần kết thúc: 
- Cho học sinh triển khai đội hình vòng tròn hát.
- Đi đều theo hàng dọc và hát.
- Một số động táchồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài. Ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai :
- Nhận xét tiết học. Về nhà: Ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe”. 
4 - 6 phút
2 - 3HS
200-300m
1lần
2x8nhịp
18 -24phút
2 - 4 phút
2 – 3 HS
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
 Đội hình khởi động
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Tổ trưởng điều khiển tổ tập luyên.
 €€€€€€€€€ 
 € €
 €
 € € €
 €
 €€€€€€€ € 
Đội hình chơi trò chơi
€€€€€€€
€€€€€€€
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
TUẦN 34
Từ ngày 9/5/11 đến ngày 13/5/11)
Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011.
Mơn: Thể dục.
BÀI 67: TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” VÀ “DẪN BÓNG”.
I./ Mục tiêu :
- Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II./ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : Chuẩn bị còi, cầu.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ-LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
 - GV nhận lớp, lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số lớp.
 * Kiểm tra bài cũ: Ném bĩng trúng đích.
 - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối , hông vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 120 m.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn động tác, tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC.( 2 x 8 nhịp )
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại â”.
2)Phần cơ bản :
 - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”: Cho HS chơi theo đội hình hàng dọc GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi cả lớp chơi thử sau đó chơi chímh thức Gv làm trọng tài.
Trò chơi “Dẫn bóng” Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và luật chơi. 
- Cho học sinh chơi thử sau đó tiến hành chơi. 
- Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
- Cho học sinh triển khai đội hình vòng tròn hát.
- Đi đều theo hàng dọc và hát.
- Một số động tác hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét tiết học. Về nhà: Tập đá cầu.
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe”. 
4 - 6 phút
2 - 3HS
200-300m
1lần
2x8nhịp
18 - 24phút
2 - 4 phút
2 – 3 HS
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
 Đội hình khởi động
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2011.
Mơn: Thể dục.
Bài 68: TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
VÀ“AI KÉO KHOẺ”.
I./ Mục tiêu :
- Chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khoẻ”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện.
II./ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : Chuẩn bị còi.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ-LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
 - GV nhận lớp, lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số lớp.
 * Kiểm tra bài cũ: Môn thể thao tự chọn: Đá cầu.
 - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối , hông vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 120 m.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn động tác, tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC.( 2 x 8 nhịp )
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại â”.
2)Phần cơ bản :
 - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”: Cho HS chơi theo đội hình hàng dọc GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi cả lớp chơi thử sau đó chơi chính thức Gv làm trọng tài.
 - Trò chơi “Ai kéo khoẻ” Giáo viên nêu tên trò chơi cách chơi và luật chơi. HS chơi thử sau đó tiến hành thi đua chơi chính thức chú ý cách nắm tay giữa các to 2 – 3 lần. Nhận xét tuyên dương.
3) Phần kết thúc: 
- Cho học sinh triển khai đội hình vòng tròn hát.
- Đi đều theo hàng dọc và hát.
- Một số động tác hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài.
 - Nhận xét tiết học. Về nhà: Ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe”. 
4 - 6 phút
2 - 3HS
200-300m
1lần
2x8nhịp
18 -24phút
2 - 4 phút
2 – 3 HS
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
 Đội hình khởi động
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
TUẦN 35
Từ ngày 16/5/11 đến ngày 20/5/11)
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2011.
Mơn: Thể dục.
Bài 69:TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “LĂN BÓNG”
I / MỤC TIÊU : 
- Trò chơi “ Lò cò tiếp sức”. Chơi trò chơi “Lăn bóng”. 
- Thực hiện tương đối đúng động tác và nâng cao thành tích. Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II./ Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : Chuẩn bị còi.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
Đ-LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
 - GV nhận lớp, lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số lớp.
 * Kiểm tra bài cũ: Môn thể thao tự chọn: Đá cầu.
 - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 
- Xoay các khớp cổ chân , khớp gối , hông vai. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 120 m.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn động tác, tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài TDPTC.( 2 x 8 nhịp )
- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại â”.
2)Phần cơ bản :
Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
* Mục tiêu : Tham gia chơi tương đối chủ động. 
* Cách tiến hành :
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi kết hợp chỉ dẫn hình vẽ trên sân và cho chơi thử 2 lần, chơi chính thức 1 lần. Sau mỗi lần chơi thử, GV có nhận xét và bổ sung nhấn mạnh hơn một số điểm về cách chơi để cho tất cà HS nắm được cách chơi trước khi chơi chính thức có phân thắng thua. Sau khi chơi chính thức, GV có hình thức khen và phạt.
- Nhận xét : GV nhận xét.
Chơi trò chơi “Lăn bóng”.
* Mục tiêu : Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
* Cách tiến hành :
 Đội hình chơi theo sân đã chuẩn bị. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho chơi thử 1 lần, sau đó chơi chính thức. 
- Nhận xét : GV nhận xét.
3) Phần kết thúc: 
- Cho học sinh triển khai đội hình vòng tròn hát.
- Đi đều theo hàng dọc và hát.
- Một số động tác hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài.
 - Nhận xét tiết học. Về nhà: Ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.
- GV hô “Giải tán” HS hô to “ Khỏe”. 
4 - 6 phút
2 - 3HS
200-300m
1lần
2x8nhịp
18 -24phút
2 - 4 phút
2 – 3 HS
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
 Đội hình khởi động
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình chơi trò chơi
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2011.
Mơn: Thể dục.
Bài 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I./ Mục tiêu :
Tổng kết môn Thể Dục. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng, những học sinh xuất sắc .
II./ Địa điểm phương tiện :
Địa điểm : Sân trường vệ sinh an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị kẻ sân chơi.
III./ Nội dung và phương pháp lên lớp :
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1) Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
- Cho lớp khởi động dưới sự điều khiển lớp trưởng. 
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”.
 2) Phần cơ bản :
- Tổng kết, đánh giá kết quả học tập môn Thể Dục: 
- Giáo viên cùng học sinh tóm tắt các kiến thức kỹ năng đã học trong các phần đội hình đội ngũ, thể dục rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản của bài TDPTC và trò chơi vận động. 
 - Gọi vài học sinh lên trình diễn các phần đã học.
 - Giáo viên nhận xét và biểu dương những học sinh học tập tốt. Khuyến khích nhắc nhở những học sinh hoàn thành.
 3) Phần kết thúc: 
- Cho học sinh thả lỏng .
- GV hệ thống bài .
- Nhận xét tiết học .
4 - 6 phút
18 - 20 phút
 4 - 6 phút
Đội hình nhận lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
 Đội hình khởi động
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€
Đội hình xuống lớp.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

Tài liệu đính kèm:

  • docgatd 5.doc