Giáo án trọn bộ lớp 5 - Tuần 20

Giáo án trọn bộ lớp 5 - Tuần 20

Môn: Tập đọc – Tiết CT: 39

Tên bài dạy: THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

I. MỤC TIÊU :

- Biết đọc diễn cảm bài văn , đọc phân biệt được lời nhân vật.

- Hiểu :Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

 

doc 22 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 3831Lượt tải 9 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án trọn bộ lớp 5 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2011
Môn: Tập đọc – Tiết CT: 39
Tên bài dạy: THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
I. MỤC TIÊU :
Biết đọc diễn cảm bài văn , đọc phân biệt được lời nhân vật.
Hiểu :Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ
 - GV kiểm tra một tốp 4HS được phân vai đọc trích đoạn kịch Người công dân số Một, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
 - GV nhận xét, chấm điểm từng HS.
Hoạt động 3: Giới thiệu bài
Hoạt động 4: GV đọc diễn cảm bài văn
 - GV đọc diễn cảm bài văn.
 - GV cho HS quan sát trang minh hoạ trong SGK.
Hoạt động 5: Hướng dẫn HS luyện đọc, tìm hiểu bài và đọc diễn cảm từng đoạn của bài.
* Đoạn 1
 - GV gọi 2, 3HS đọc đoạn văn. GV kết hợp giúp HS hiểu từ ngữ cuối bài; sửa lỗi phát âm cho HS.
 - GV: Các em đọc thầm lại đoạn 1 và cho thầy biết Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
 - Gọi một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn văn.
 - Cho HS luyện đọc theo cặp.
 - Tổ chức cho HS thi đọc diến cảm.
* Đoạn 2
 - GV gọi 2, 3HS đọc đoạn văn. GV kết hợp giúp HS hiểu từ ngữ cuối bài, giải thích thêm cụm từ thềm cấm, khinh nhờn, kể rõ ngọn ngành; sửa lỗi phát âm cho HS.
 - GV: Các em đọc thầm lại đoạn 2 và cho thầy biết Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao?
 - Gọi một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn văn.
 - Cho HS luyện đọc theo cặp.
 - Tổ chức cho HS thi đọc diến cảm.
* Đoạn 3
 - GV gọi 2, 3HS đọc đoạn văn. GV kết hợp giúp HS hiểu từ ngữ cuối bài, giải thích thêm cụm từ chầu vua, chuyên quyền, hạ thần, tâu xằng; sửa lỗi phát âm cho HS.
 - GV: Các em đọc thầm lại đoạn 3, hỏi:
 + Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?
 + Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào? 
 - Gọi một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn văn.
 - Cho HS luyện đọc theo cặp.
 - Tổ chức cho HS thi đọc diến cảm.
Hoạt động 6: Củng cố – dặn dò
 - Gọi HS nhắc lại nội dung của bài.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học
 - Một tốp 4HS phân vai đọc trích đoạn kịch Người công dân số Một, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
 - HS theo dõi trong SGK.
 - HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK.
 - 2, 3HS đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi trong SGK.
 - HS nêu: Trần Thủ độ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với những câu đương khác.
 - Một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - HS theo dõi để nắm được cách đọc diễn cảm đoạn văn.
 - HS luyện đọc theo cặp.
 - Thi đọc diễn cảm trước lớp.
 - 2, 3HS đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi trong SGK.
 - HS nêu: Trần Thủ Độ không những không trách phạt mà còn thưởng cho vàng lụa.
 - Một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - HS theo dõi để nắm được cách đọc diễn cảm đoạn văn.
 - HS luyện đọc theo cặp.
 - Thi đọc diễm cảm trước lớp.
 - 2, 3HS đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi trong SGK.
 - HS đọc thầm lại đoạn 3, trả lời:
 + Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.
 + Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.
 - Một vài HS đọc lại đoạn văn.
 - HS theo dõi để nắm được cách đọc diễn cảm đoạn văn.
 - HS luyện đọc theo cặp.
 - Thi đọc diễm cảm trước lớp.
 - HS nhắc lại nội dung của bài.
 - Chuẩn bị bài: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng.
GHI CHÚ
Môn: Toán – Tiết CT: 96
Tên bài dạy: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
Biết tính chu vi hình tròn,tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
 - GV gọi HS nêu quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
 - GV nhận xét, chấm điểm HS.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm BT1
 - GV gọi HS đọc đề bài toán.
 - GV hỏi: Với trường hợp bán kính là hỗn số thì ta phải làm gì?
 - GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 - Cho 1 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
 - GV nhận xét, chốt lại lời giả đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn làm BT2
a) Gọi HS đọc đề bài.
 - GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 - GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
b) GV yêu cầu HS rút ra cách tính bán kình hình tròn từ công thức tính chu vi của nó.
 - GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 - GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
Hoạt động 5: Hướng dẫn làm BT3
 - Gọi HS đọc đề bài toán.
 - GV yêu cầu HS nêu hướng giải bài toán.
 - GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở, đi giúp đỡ HS yếu.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
 - GV kết luận, chốt lại lời giả đúng.
Hoạt động 6: Hướng dẫn làm BT4
 - GV yêu cầu HS đọc thầm bài toán, tự làm vào vở.
 - Gọi 1HS nêu kết quả và giải thích cách làm trước lớp.
 - GV nhận xét, chốt lại ý đúng.
Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò
 - Gọi HS nhắc lại quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học.
 - HS nêu quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
 - 1 HS đọc đề bài toán.
 - HS nêu: Ta phải đổi hỗn số ra số thập phân hoặc phân số.
 - 3HS lên bảng tính, HS cả lớp làm bài vào vở.
 - 1HS nhận xét bài làm trên bảng, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.
 - HS đọc đề bài 2a.
 - 1HS lên bảng làm bài, HS cả lớp tự làm bài vào vở.
 - HS đổi vở cho nhau và kiểm tra chéo bài của nhau.
b) HS nêu: r = C : 2 : 3,14.
 - 1HS lên bảng giải, HS cả lớp tự làm bài vào vở.
 - Lớp nhận xét.
 - HS đọc đề bài toán.
 - HS nêu hướng giải bài toán.
 - 1HS lên bảng giải, HS cả lớp tự làm bài vào vở.
 - 1HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, nếu sai thì sửa lại cho đúng.
 - HS đọc thầm bài toán, tự làm vào vở.
 - 1HS nêu kết quả và giải thích cách làm trước lớp.
 - Cả lớp nhận xét.
 - HS nhắc lại quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
 - Chuẩn bị bài: Diện tích hình tròn.
GHI CHÚ
Môn: Đạo đức – Tiết CT: 20
Tên bài dạy: EM YÊU QUÊ HƯƠNG (T2)
I. MỤC TIÊU :
Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Thẻ màu dùng cho hoạt động 2.
	- Các bài thơ, bài hát,  nói về tình yêu quê hương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Triển lãm nhỏ (BT4, SGK)
 - GV hướng dẫn các nhóm HS trưng bày và giới thiệu tranh.
 - GV nhận xét về tranh ảnh của HS.
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (BT2, SGK)
 - GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2, SGK. Yêu cầu HS bày tỏ bằng cách giơ thẻ màu.
 - GV mời một số HS giải thích lí do, yêu cầu các HS khác nhận xét, bổ sung.
 - GV kết luận: Tán thành với ý kiến (a), (d); không tánh thành với các ý kiến (b), (c).
Hoạt động 4: Xử lí tình huống (BT3, SGK)
 - GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận để xử lí các tình huống của bài tập 3.
 - Gọi đại diện các nhóm trình bày các xử lí của nhóm mình.
 - GV kết luận và khen các nhóm có cách xử lí thông minh, hay, hợp lí.
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
 - Gọi HS trình bày kết quả sưu tầm về các cảnh đẹp; phong tục tập quán, danh nhân của quê hương và các bài thơ, bài hát, điệu múa,đã chuẩn bị.
 - GV yêu cầu cả lớp thảo luận về ý nghĩa của các bài thơ, bài hát,
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học.
 - HS trưng bày và giới thiệu tranh của nhóm mình.
 - HS cả lớp xem tranh và trao đổi, bình luận.
 - HS bày tỏ thái độ bằng các giơ thẻ màu theo quy ước.
 - Một số HS giải thích lí do, các HS khác nhậ xét, bổ sung.
 - HS theo dõi.
 - Các nhóm HS thảo luận để xử lí các tình huống của bài tập 3.
 - Đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - HS theo dõi.
 - HS trình bày kết quả sưu tầm về các cảnh đẹp; phong tục tập quán, danh nhân của quê hương và các bài thơ, bài hát, điệu múa,đã chuẩn bị.
 - Cả lớp thảo luận về ý nghĩa của các bài thơ, bài hát,
 - Chuẩn bị bài: UBND xã (phường) em.
GHI CHÚ
Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2010
Môn: Chính tả – Tiết CT: 20
Tên bài dạy: CÁNH CAM LẠC MẸ
I. MỤC TIÊU :
Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ .
Làm được BT 2 a hoặc b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	Phiếu học tập ghi sẵn nội dung BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Hoạt động 3: Viết chính tả
 - GV đọc bài chính tả 1 lượt.
 - Gọi 2 HS đọc lại bài.
 - GV hỏi: Nội dung chính của bài thơ là gì?
 - Cho HS luyện viết những từ ngữ dễ viết sai: xô vào, khản đặc, râm ran,
 - GV đọc chính tả cho HS viết.
 - GV đọc chính cho HS soát lỗi.
 - GV chấm một số bài chính tả.
 - GV nhận xết + chấm điểm.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS làm BT 2
 - Cho HS đọc yêu cầu của BT 2.
 - Cho HS tự làm bài vào vở bài tập.
 - GV tổ chức cho HS thi tiếp sức để hoàn thành bài tập.
 - Gọi HS nêu tính khôi hài của mẩu chuyện vui.
 - Yêu cầu cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
 - Yêu cầu HS về nhà làm lại BT2.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học
 - HS theo dõi trong SGK.
 - 2 HS đọc đoạn chính tả.
 - HS nêu: Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở, yêu thương của bạn bè.
 - HS luyện viết.
 - HS viết chính tả.
 - HS tự soát lỗi.
 - Từng cặp HS đổi vở cho nhau để soát lỗi, sửa lỗi.
 - HS đọc yêu cầu của BT 2.
 - HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
 - HS thi tiếp sức để hoàn thành bài tập.
 - HS nêu: Anh chàng ích kỉ không hiểu ra rằng: nếu thuyền chím thì anh ta cũng rồi đời.
 - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.
 - HS theo dõi.
 - Chuẩn bị bài: Nghe- viết: Trí dũng song toàn.
GHI CHÚ
Môn: Toán – Tiết CT: 97
Tên bài dạy: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
I. MỤC TIÊU :
Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn
 - GV giới thiệu công thức và quy tắc tính diện tích hình tròn thông qua bán kính như SGK.
 - Gọi HS nhắc lại.
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm BT1
 - Gọi HS đọc yêu cầu của BT1.
 - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trê ... tròn các từ và dấu câu ở ranh giới giữa các vế câu.
 - 3HS lên bảng, mỗi em xác định các vế trong 1 câu.
 - Cả lớp nhận xét, bổ sung.
 - HS đọc yêu cầu của BT3.
 - HS nêu: có hai cách để nối các vế câu ghép là dùng từ có tác dụng nối hoặc dùng dâu câu để nối trực tiếp.
 - HS phát biểu ý kiến.
 - Cả lớp nhận xét, bổ sung.
 - 3, 4 HS đọc nội dung Ghi nhớ trong SGK.
 - 1, 2 HS nhắc lại không nhìn sách.
 - 2HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của BT1.
 - HS tự làm bài vào vở.
 - HS phát biểu ý kiến.
 - HS theo dõi và sửa bài vào vở.
 - HS đọc yêu cầu của bài.
 - HS theo dõi để nắm chắc yêu cầu của bài.
 - HS làm bài vào vở.
 - 1HS trình bày kết quả.
 - Cả lớp nhận xét, góp ý.
 - 2HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của BT3.
 - HS tự làm bài vào vở.
 - HS phát biểu ý kiến.
 - HS theo dõi và sửa bài vào vở.
 - HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ về cách nối các vế câu ghép bằng QHT.
 - Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Công dân.
GHI CHÚ
Môn: Địa lí – Tiết CT: 40
Tên bài dạy: CHÂU Á (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU :
Nêu được một số đặc điểm về dân cư của châu Á.
Nêu một số dặc điểm về hoạt động sản xuất của cư dân châu Á.
Nêu một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á.
Sử dụng tranh ảnh , bản đồ, lược đồ để nhận biết một đặc điểm của cư dân và hoạt động sản xuất của người dân châu Á.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bản đồ các nước châu Á.
	- Bản đồ Tự nhiên châu Á.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
 - Gọi HS nêu vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của châu Á.
 - GV nhận xét, chấm điểm HS.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
 3.Cư dân châu Á
Hoạt động3: Làm việc cả lớp
 - Yêu cầu HS đọc bảng số liệu, so sánh dân số châu Á với dân số các châu lục khác rồi nêu nhận xét.
 - GV yêu cầu HS đọc đoạn văn ở mục 3, nêu nhận xét về người dân châu Á và địa bàn cư trú của họ.
 - GV kết luận.
4. Hoạt động kinh tế
Hoạt động 4: Làm việc cả lớp + theo nhóm
 - GV yêu cầu HS quan sát hình 5, đọc phần chú giải rồi nêu các hoạt động sản xuất của người dân châu Á.
 - GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát hình 5, tìm kí hiệu về các hoạt động sản xuất trên lược đồ và rút ra nhận xét về sự phân bố của chúng ở một số khu vực, quốc gia của châu Á.
 - Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
 - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng.
5. Khu vực Đông Nam Á
Hoạt động 5: Làm việc cả lớp
 - Yêu cầu HS dựa vào hình 3 ở bài 17 và hình 5 ở bài 18, xác định vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á.
 - GV yêu cầu HS cùng quan sát hình 3 ở bài 17 để nhận xét địa hình.
 - GV yêu cầu HS nêu các hoạt động kinh tế chủ yếu của khu vực Đông Nam Á.
 - GV kết luận.
Hoạt động 6: Củng cố – dặn dò
- Gọi HS đọc mục tóm tắt cuối bài.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
 - HS nêu vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của châu Á.
 - HS nêu: Châu Á có số dân đông nhất thế giới.
 - HS nêu: Người dân châu Á chủ yếu là người da vàng và sống chủ yếu tại các đồng bằng châu thổ.
 - HS theo dõi và nhắc lại.
 - HS nêu tên một số ngành sản xuất: trồng bông, trồng lúa mì, lúa gạo, nuôi bò, khai thác khoáng sản, sản xuất ô tô
 - Các nhóm nêu: luau gạo được trồng ở TQ, ĐNA, Ấn Độ; lúa mì, bông ở TQ, Ấn Độ, Ca-dắc-xtan; chăn nuôi bò ở TQ, Ấn Độ; khai thác khoáng sản ở Tây Nam Á; sản xuất ô tô ở Nhật Bản, TQ, Hàn Quốc.
 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - HS xác định lại vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á trên bản đồ.
 - HS nêu: núi là chủ yếu, có độ cao trung bình; đồng bằng nằm dọc sông lớn và ven biển.
 - HS nêu: sản xuất lúa gạo, trồng cây công nghiệp, khai thác khoáng sản
 - HS theo dõi và nhắc lại.
 - HS đọc mục tóm tắt cuối bài.
 - Chuẩn bị bài: Các nước láng giềng của Việt Nam.
GHI CHÚ
Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2010
Môn: Tập làm văn – Tiết CT: 40
Tên bài dạy: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
I. MỤC TIÊU :
Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể.
Xây dựng dược chương trình liên hoan văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20/ 11.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Một tờ giấy viết mẫu cấu tạo của một chương trình hoạt động.
	- Bút dạ và một vài tờ giấy khổ to để HS lập chương trình hoạt động.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm BT1
 - Gọi 2HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của BT1.
 - GV giải nghĩa cho HS hiểu từ việc bếp núc.
 - GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi:
 + Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì?
 + Để tổ chức buổi liên hoan, cần làm những việc gì? Lớp trưởng đã phân công như thế nào?
 + Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.
 - GV nêu: Để đạt được kết quả tốt đẹp như vậy, chúng ta cần có một chương trình hoạt động rất cụ thể, khoa học Chúng ta ssẽ làm lại CTHĐ đó ở BT2.
Hoạt động 5: Hướng dẫn làm BT2
 - Gọi một HS đọc yêu cầu của bài.
 - GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của BT2.
 - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát bút dạ và giấy cho các nhóm làm việc.
 - GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
 - Cả lớp và GV nhận xét về nội dung, cách trình bày chương trình của từng nhóm.
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
 - Gọi HS nhắc lại ích lợi của việc lập CTHĐ và cấu tạo 3 phần của một CTHĐ.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học.
 - 2HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của BT1.
 - HS theo dõi.
 - HS lần lượt trả lời các câu hỏi:
 + Chúc mừng các thầy, cô nhân Ngày Nhà giáo VN 20-11; bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô.
 + Cần chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả, chén bát Làm báo tường, chương trình văn nghệ
 + HS thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.
 - HS theo dõi.
 - HS đọc yêu cầu của bài. 
 - Những HS làm bài trên phiếu dán bài lên bảng và trình bày kết quả.
 - HS theo dõi, hoàn thành các đoạn mở bài.
 - HS nhắc lại kiến thức về 2 kiểu kết bài trong văn tả cảnh.
 - HS nhắc lại ích lợi của việc lập CTHĐ và cấu tạo 3 phần của một CTHĐ.
 - Chuẩn bị bài: Lập chương trình hoạt động.
GHI CHÚ
Môn: Khoa học – Tiết CT: 40
Tên bài dạy: NĂNG LƯỢNG
I. MỤC TIÊU :
	Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu được ví dụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Nến, diêm.
	- Giấy nháp, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
 - Gọi HS nêu vai trò của nhiệt và ánh sáng trong sự biến đổi hoá học.
 - GV nhận xét, chấm điểm HS.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Hoạt động 3: Thí nghiệm
 - GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm và thảo luận theo yêu cầu ghi ở phiếu học tập.
 - GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
 - GV kết luận như SGK.
Hoạt động 4: Quan sát và thảo luận
 - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK, sau đó từng cặp quan sát hình vẽ và nêu thêm ví dụ về hoạt động của con người, động vật, máy móc và chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó.
 - GV mời đại diện các nhóm trả lời câu hỏi. Các bạn khác nhận xét, bổ sung.
 - GV cho HS tìm và trình bày thêm các ví dụ khác về các biến đổi, hoạt động và nguồn năng lượng.
 - GV kết luận.
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
 - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết cuối bài.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học.
 - HS nêu vai trò của nhiệt và ánh sáng trong sự biến đổi hoá học.
 - Các nhóm làm thí nghiệm và thảo luận theo yêu cầu ở vào phiếu học tập.
 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
 - HS nhắc lại.
 - HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK, sau đó từng cặp quan sát hình vẽ và nêu thêm ví dụ về hoạt động của con người, động vật, máy móc và chỉ ra nguồn năng lượng cho các hoạt động đó.
 - Đại diện nhóm trả lời một câu hỏi. Các bạn khác nhận xét, bổ sung.
 - HS tìm và trình bày thêm các ví dụ khác về các biến đổi, hoạt động và nguồn năng lượng.
 - HS đọc mục Bạn cần biết cuối bài.
 - Chuẩn bị bài: Năng lượng mặt trời.
GHI CHÚ
Môn: Toán – Tiết CT: 100
Tên bài dạy: GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT
I. MỤC TIÊU :
Bước đầu biết đọc, phân tích và sử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
a) Ví dụ 1
 - GV yêu cầu HS quan sát kĩ biểu đồ hình quạt ở VD1 trong SGK, rồi nhận xét các đặc điểm.
 - GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ:
 + Biểu đồ nói về điều gì?
 + Sách trong thư viện nhà trường được phân thành mấy loại?
 + Tỉ số phần trăm của từng loại là bao nhiêu?
 - Gọi HS nhắc lại.
b) Ví dụ 2
 - GV hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ:
 + Biểu đồ nói về điều gì?
 + Có bao nhiêu phần trăm HS tham gia môn bơi?
 + Tổng số HS của cả lớp là bao nhiêu?
 + Tính số HS tham gia môn bơi.
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm BT1
- GV gọi HS đọc nội dung BT1.
 - Cho HS tự làm bài vào vở, rồi phát biểu ý kiến.
 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
 - GV tổng kết, chốt lại lời giải đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn làm BT2
- GV gọi HS đọc nội dung BT2.
 - Cho HS cả lớp tự làm bài vào vở.
 - Gọi 1HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.
 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
 - GV tổng kết, chốt lại lời giải đúng.
Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học.
 - HS quan sát, rồi nêu: Biểu đồ có dạng hình tròn, được chia thành nhiều phần, trên mỗi phần đều ghi các tỉ số phần trăm tương ứng.
- HS nêu:
 + Biểu đồ cho ta biết tỉ số phần trăm
các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học.
 + Được chia thành 3 loại.
 + HS nêu như SGK.
 - HS áp dụng công thức tính chu vi hình tròn để làm VD1 và VD2.
 - HS quan sát, trả lời:
 + Biểu đồ cho biết tỉ số phần trăm HS tham gia các môn thể thao của lớp 5C.
 + Có 12,5%.
 + Có 32 HS.
 + HS tính: 32 x 12,5 : 100 = 4 (HS) 
 - HS đọc nội dung BT1. 
 - HS tự làm bài vào vở, rồi phát biểu ý kiến.
 - 1HS nhận xét bài làm của bạn, nếu sai thì sửa lại cho đúng.
 - HS đọc nội dung BT2.
 - HS cả lớp tự làm bài vào vở.
 - 1HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.
 - 1HS nhận xét bài làm của bạn.
 - Chuẩn bị bài: Luyện tập
GHI CHÚ
SINH HOẠT TẬP THỂ
I/ MỤC TIÊU:
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A/ Đánh giá các hoạt đông trong tuần:
1/ Cán sự lớp báo cáo:
2/ GV nhận xét:
B/ Kế hoạch tuần sau:
C/ Văn nghệ
TỔ TRƯỞNG DUYỆT – KÍ	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT – KÍ	

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 20.doc