Lịch báo giảng tuần 23 lớp 5

Lịch báo giảng tuần 23 lớp 5

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết đọc diễn cảm bài văn ; Giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.

- Hiểu được quan án là người thông minh , có tài xử kiện.

- Trả lời được các câu hỏi trong SGK

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn hướng dẫn luyện đọc

III. Hoạt động dạy học:

1. Khởi động:(1)Hs hát

2. Kiểm tra bài cũ:(4)

- Yêu cầu Hs đọc bài và trả lời câu hỏi ,nội dung của bài.

- Gv nhận xét,ghi điểm.

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Lịch báo giảng tuần 23 lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 23
 ( Từ ngày 6 / 2 / 2012 đến ngày 10 / 2 / 2012
Thöù
Moân
TEÂN BAØI
Thứ hai
TÑ
Phân xử tài tình
MT
T
Xăng ti mét khối – Đề xi mét khối Bài tập cần làm: bài 1; 2 (a)
ÑÑ
Em yêu tổ quốc Việt Nam ( Tiết 1 ) **GDBVMT: Liên hệ
Thöù Ba
LTC
MRVT: Trật tự - An ninh
T
Mét khối Bài tập cần làm: bài 1; 2
KC
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
KH
Sử dụng năng lượng điện
Thöù Tö
TÑ
Chú đi tuần
TLV
Lập chương trình hành động
T
Luyện tập Bài tập cần làm: bài 1(a;b dòng 1;2;3) ; bài 2; 3 ( a,b)
ĐL
Một số nước ở Châu Âu
Thöù Naêm
LTC
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
T
Thể tích hình hộp chữ nhật Bài tập cần làm: bài 1; 3
CT
Nhớ - viết: Cao Bằng (** GDBVMT: Khai thác gián tiếp bài viết)
LS
Sấm sét đêm giao thừa
Thöù Saùu
TLV
Trả bài văn kể chuyện
T
Thể tích hình lập phương Bài tập cần làm: bài 1 
KH
Lắp mạch điện đơn giản
KT
Lắp xe cần cẩu ( T2)
SHTT
 Duyeät cuûa BGH 
Thứ hai ngày 6 tháng 02 năm 2012
Tập đọc
PHÂN XỬ TÀI TÌNH
I. Yêu cầu cần đạt:
Biết đọc diễn cảm bài văn ; Giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.
Hiểu được quan án là người thông minh , có tài xử kiện.
Trả lời được các câu hỏi trong SGK
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK 
 Bảng phụ viết sẵn đoạn văn hướng dẫn luyện đọc
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động:(1)Hs hát
2. Kiểm tra bài cũ:(4)
- Yêu cầu Hs đọc bài và trả lời câu hỏi ,nội dung của bài.
- Gv nhận xét,ghi điểm.
3. Bài mới:
a)Giới thiệu bài:(1) 
b)Các hoạt động:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Luyện đọc 
+ Mục tiêu :Hs Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ câu, đoạn, bài 
+ Cách tiến hành:
- Yêu cầu Hs đọc bài
- Phân đoạn
- Gọi Hs đọc chú giải,tìm từ khó ,giải nghĩa
- Yêu cầu hs đọc trong nhóm
- Gv đọc mẫu.
- Hs đọc
- Hs đọc nối tiếp từng đoạn
- Hs đọcvà nêu từ khó
- Hs đọc trong nhóm
- Hs lắng nghe
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
+ Mục tiêu :Hs hiểu được ý nghĩa của bài .
+ Cách tiến hành:
- Yêu cầu Hs đọc và trả lời câu hỏi.
- Gọi các nhóm trình bày.
- Gv nhận xét ,chốt ý 
- Gợi ý hs tìm ra nội dung bài qua đó giáo dục học sinh
- Gv nhận xét kết luận.
- Hs đọc ,thảo luận trong nhóm các câu hỏi.
- Các nhóm trình bày, nhận xét
- Hs phát biểu tìm ra nội dung bài.
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm
+ Mục tiêu :Hs Biết đọc diễn cảm bài văn gới giọng rõ ràng, rành mạch, chậm rãi, thể hiện giọng điệu của từng nhân vật 
+ Cách tiến hành:
- Treo bảng phụ đoạn văn,đọc mẫu
- Yêu cầu hs luyện đọc 
- Gọi hs đọc trước lớp.
- Gv nhận xét ,bình chọn
- Hs quan sát, lắng nghe
- Hs đọc
- Hs thi đua nhau đọc.
4. Củng cố:
Nôi dung bài văn nói lên điều gì? 
IV. Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn Hs về nhà luyện đọc và chuẩn bị bài sau:
Toán
XĂNG-TI- MET KHỐI – ĐỀ-XI-MET KHỐI
I. Yêu cầu cần đạt:
Có biểu tượng về Xăng -ti - mét khối, đề -xi - mét khối.
Biết tên gọi, kí hiệu, “ độ lớn” của đơn vị đo thể tích: xăng -ti - mét khối, đề -xi - mét khối; Biết mối quan hệ giữa xăng -ti - mét khối và đề -xi - mét khối.
Biết giải một số bài toán có liên quan đến xăng -ti - mét khối, đề -xi - mét khối.
Bài tập cần làm: bài 1; 2 (a)
II. Hoạt động dạy học:
1/ Hoạt động 1:
Nhằm đạt được mục tiêu số1
Hoạt động lựa chọn là: quan sát , luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức: làm việc cả lớp
Hoạt động của GV
Mong đợi ở HS
- Quan sát hình trả lời câu hỏi:
+ Để đo thể tích người ta dùng những đơn vị nào?
+ Xăng- ti-mét khối là gì? Xăng- ti-mét khối viết tắt như thế nào?
+ Đề-xi-mét khối là gì? Đề- xi-mét khối viết tắt như thế nào?
+ Quan sát mẫu vật các em thấy HLP có cạnh 1dm gồm có bao nhiêu HLP có cạnh 1cm?
1dm3 = bao nhiêu cm3?
Bài tập 1:
-Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gi?
- Các em làm bài vào vở và lần lượt từng em lên ghi vào ô trống trên bảng lớp
- Các em có nhận xét gì về bài làm của các bạn?
Bài tập 2:
- Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gi?
- Các em làm bài vào vở và lần lượt từng em lên ghi vào chỗ chấm trên bảng lớp
- Các em có nhận xét gì về bài làm của các bạn?
- 
- Xăng- ti-mét khối là thể tích của HLP có cạnh dài 1cm, Xăng- ti-mét khối viết tắt là cm3
- Đề- xi-mét khối là thể tích của HLP có cạnh dài 1dm. Đề- xi-mét khối viết tắt là dm3
- HLP có cạnh 1dm gồm có 1000 HLP có cạnh 1cm. Vậy 1dm3 = 1000cm3
- Viết vào ô trống 
- HS làm bài sau đó mỗi em lên ghi lần lượt các ô trống trên bảng
- Viết số thích hợp vào ô trống
- a. 1dm3 =1000cm3 375 dm3 = 375000cm3
 5,8 dm3 = 5800 cm3 ; dm3 = 800 cm3
 b. 2000 cm3= 2 dm3 ; 54000cm3 = 154 dm3
 490000 cm3 = 490 dm3 ; 5100cm3 = 5,1 dm3 
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Hình vẽ cắt bằng bìa như hình của BT2 và BT3 , các tấm thẻ ghi Đ và S 
HS: Sách GK và dụng cụ học tập 
Đạo đức
EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 1 )
I. Yêu cầu cần đạt:
Biết Tổ quốc của em là VN, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế. 
Có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về văn hóa và sự phát triển kinh tế của Tổ quốc Việt Nam 
Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựngvà bảo vệ quê hương đất nước 
Yêu quê hương đất nước
II. Đồ dùng dạy học:
Băng hình về Tổ quốc VN.Băng cassette bài hát “Việt Nam quê hương tôi”
Tranh, ảnh về Tổ quốc VN 
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động:(1)Hs hát,múa
2. Kiểm tra bài cũ:(4)
- Gọi Hs trả lời câu hỏi,xử lí các tình huống
- Gv nhận xét,đánh giá
3. Bài mới:
a)Giới thiệu bài:(1) 
b)Các hoạt động:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1:Tìm hiểu thông tin trang34/ SGK.
+ Mục tiêu :Hs biết Tổ quốc của em là VN, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế
+ Cách tiến hành:
Hoïc sinh ñoïc caùc thoâng tin trong SGK 
Treo 1 soá tranh aûnh veà caàu Myõ Thuaän, thaønh phoá Hueá, phoá coå Hoäi An, Mó Sôn, Vònh Haï Long.
Caùc em coù nhaän ra caùc hình aûnh coù trong thoâng tin vöøa ñoïc khoâng?
Ai coù theå giôùi thieäu cho caùc baïn roõ hôn veà caùc hình aûnh naøy?
Nhaän xeùt, giôùi thieäu theâm
1 em ñoïc.
Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.
Hoïc sinh traû lôøi.
Vaøi hoïc sinh leân giôùi thieäu.
Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
Ñoïc laïi thoâng tin, thaûo luaän hai caâu hoûi trang 35 / SGK.
Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
Caùc nhoùm khaùc boå sung.
Hoạt động 2: Xử lí tình huống 
+ Mục tiêu :Học sinh có những hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về văn hóa và sự phát triễn kinh tế của Tổ quôc Việt Nam 
+ Cách tiến hành:
Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh® khuyeán khích hoïc sinh neâu nhöõng hieåu bieát cuûa caùc em veà ñaát nöôùc mình, keå caû nhöõng khoù khaên cuûa ñaát nöôùc hieän nay.
• Gôïi yù:
+ Nöôùc ta coøn coù nhöõng khoù khaên gì?
Em coù suy nghó gì veà nhöõng khoù khaên cuûa ñaát nöôùc? Chuùng ta coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn giaûi quyeát nhöõng khoù khaên ñoù?
® Keát luaän:
Toå quoác chuùng ta laø VN, chuùng ta raát yeâu quí vaø töïc haøo veà Toå quoâc mình, töï haøo mình laø ngöôøi VN.
Ñaát nöôùc ta coøn ngheøo, vì vaäy chuùng ta phaûi coá gaéng hoïc taäp, reøn luyeän ñeå goùp phaàn xaây döïng Toå quoác.
Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân.
Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài beân caïnh.
- HS trình baøy yù kieán 
Hoạt động 3:Laøm baøi taäp 2 / SGK 
+ Mục tiêu :Hs Quan tâm đến sự phát triễn của đất nước, tự hào về truyền thống và con người Việt Nam, về văn hóa và lịch sử dân tộc VN
+ Cách tiến hành:
Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp.
® Toùm taét:
Quoác kì VN laø laù côø ñoû ôû giöõa coù ngoâi sao vaøng 5 caùnh.
Baùc Hoà laø vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa daân toäc VN, laø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi.
Vaên Mieáu naèm ôû Thuû ñoâ Haø Noäi, laø tröôøng ñaïi hoïc ñaàu tieân ôû nöôùc ta.
· ÔÛ hoaït ñoäng naøy coù theå toå chöùc cho hoïc sinh hoïc nhoùm ñeå löïa choïn caùc tranh aûnh veà ñaát nöôùc VN vaø daùn quanh hình Toå quoác , sau ñoù nhoùm seõ leân giôùi thieäu veà caùc tranh aûnh ñoù.
Moät soá hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp noùi vaø giôùi thieäu veà Quoác kì VN, veà Baùc Hoà, Vaên Mieáu, aùo daøi VN.
4. Củng cố:
Nghe băng bài hát “Việt Nam-quê hương tôi”.
IV. Hoạt động nối tiếp:
1/ Nhận xét tiết học ,Về nhà học ghi nhớ và thực hiện những hành vi chúng ta đã học Chuẩn bị bài:tiết 2 .
3/ Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 7 tháng 02 năm 2012
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRẬT TỰ, AN NINH
I. Yêu càu cần đạt:
Hiểu nghĩa các từ trật tự, an ninh
Làm được các bài tập1; BT2; BT3
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phu, SGK, phiếu học tập 
Từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt, sổ tay từ ngữ Tiếng Việt tiểu học. 
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động:(1)Hs hát,múa
2. Kiểm tra bài cũ:(4)
- Gv nhận xét ghi điểm
3. Bài mới: a)Giới thiệu bài:(1) 
 b)Các hoạt động:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề. 
+ Mục tiêu :Học sinh hệ thống, mở rộng vốn từ thuộc chủ đề
+ Cách tiến hành:
Baøi 1:
- Tìm nghóa töø “traät töï”.
Giaùo vieân löu yù hoïc sinh tìm ñuùng nghóa cuûa töø.
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát ñaùp aùn laø caâu c.
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà, lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm ñoâi.
1 vaøi nhoùm phaùt bieåu.
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.
Hoạt động 2: Thực hành 
+ Mục tiêu :Hs Tích cực hoá vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu
+ Cách tiến hành:
Baøi 2:
Tìm töø ngöõ lieân quan tôùi vieäc giöõ gìn traät töï.
Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh tìm theo töø nhoùm nhoû.
+ Chæ ngöôøi, cô quan, toå chöùc coù nhieäm vuï baûo veä traät tö, an toaøn, giao thoâng.
+ Chæ söï vaät.
+ Chæ söï vieäc.
+ Chæ tình trang an toaøn giao thoâng.
® Giaùo vieân nhaän xeùt.
1 vaøi em ñaët caâu vôùi töø tìm ñöôïc.
Baøi 3:
GV löu yù HS tìm töø ngöõ chæ ngöôøi , söï vaät, söï vieäc lieân quan ñeán baûo veä traät töï, an ninh 
® Giaùo vieân nhaän xeùt – neâu ñaùp aùn ñuùng.
1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi ® Lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh laøm baøi theo nhoùm 6.
- 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu.
Caû lôùp ñoïc thaàm.
Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm 4.
1 vaøi nhoùm phaùt bieåu, nhoùm khaùc boå sung.
Nhaän ...  vieân treo baûng phuï ñaõ vieát saün 2 ñeà baøi cuûa tieát kieåm tra vieát, moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø, ñaët caâu, yù 
Giaùo vieân nhaän xeùt keát quaû laøm cuûa hoïc sinh.
VD: Giaùo vieân neâu nhöõng öu ñieåm chính.
	  Xaùc ñònh ñeà: ñuùng vôùi noäi dung yeâu caàu baøi.
	  Boá cuïc: ñaày ñuû, hôïp lyù, yù dieãn ñaït maïch laïc, trong saùng (neâu ví duï cuï theå keøm theo teân hoïc sinh).
Neâu nhöõng thieáu soùt haïn cheá (neâu ví duï cuï theå, traùnh neâu teân hoïc sinh).
Thoâng baùo soá ñieåm.
Hoïc sinh laéng nghe.
Hoạt động 2:Hướg dẫn học sinh chữa bài. 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi.
Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän theo caùc nhieäm vuï sau:
  Ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa thaày 
  Ñoïc nhöõng choã coâ chæ loãi
  Söûa loãi ngay beân leà vôû
  Ñoåi baøi laøm cho baïn ngoài caïnh ñeå soaùt loãi coøn soùt, soaùt laïi vieäc söûa loãi.
* Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi chung.
Giaùo vieân chæ ra caùc loãi chung caàn chöõa ñaõ vieát saün treân baûng phuï goïi moät soá em leân baûng laàn löôït söûa loãi.
Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi nhoùm ñeå nhaän xeùt veà baøi söûa treân baûng.
Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa.
* Höôùng daãn hoïc sinh hoïc taäp ñoaïn vaên baøi vaên hay.
Giaùo vieân ñoïc nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay coù yù rieâng, saùng taïo cuûa moät soá em trong lôùp (hoaëc khaùc lôùp). Yeâu caàu hoïc sinh trao ñoåi thaûo luaän ñeå tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc taäp cuûa ñoaïn vaên ñeå töø ñoù ruùt ra kinh nghieäm cho mình.
Hoïc sinh caû lôùp laøm theo yeâu caàu cuûa caùc em töï söûa loãi trong baøi laøm cuûa mình.
Töøng caëp hoïc sinh ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau.
Hoïc sinh laàn löôït leân baûng söûa loãi, caû lôùp söûa vaøo nhaùp.
Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm veà baøi söûa treân baûng vaø neâu nhaän xeùt.
Hoïc sinh cheùp baøi söûa vaøo vôû.
Hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän nhoùm tìm caùi hay cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên.
Hoạt động 3:Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
Giaùo vieân löu yù hoïc sinh: coù theû choïn vieát laïi ñoaïn vaên naøo trong baøi cuõng ñöôïc. Tuy nhieân khi vieát traùnh nhöõng loãi em ñaõ phaïm phaûi.
Hoïc sinh naøo vieát baøi chöa ñaït yeâu caàu thì caàn vieát laïi caû baøi.
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi (choïn moät ñoaïn trong baøi vaên cuûa em vieát laïi theo caùch hay hôn).
Ñoïc ñoaïn, baøi vaên tieâu bieåu ® phaân tích caùi hay.
4. Củng cố:
Gọi hs đọc bài văn của mình . 
IV. Hoạt động nối tiếp:
2/ Nhận xét tiết học ,Về nhà tiếp tục viết lai bài văn của mình.Chuẩn bị bài : 
Toán
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Biết công thức tính thể tích của hình lập phương p
2. Biết vận dụng một công thức để giải một số bài tập có liên quan 
Bài tập cần làm: bài 1; 3
II. Hoạt động dạy học:
1/ Hoạt động 1:
Nhằm đạt được mục tiêu số1
Hoạt động lựa chọn là: quan sát , luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức: làm việc cả lớp
Hoạt động của GV
Mong đợi ở HS
- Các em hãy quan sát HLP có cạnh 3 cm thì thể tích của HLP này có bao nhiêu cm3?
- Vậy muốn tính thể tích của HLP ta làm sao? 
- Công thức để tính thể tich HLP như thế nào?
- Các em hãy đọc lại quy tắc tính thể tích HLP
-
- Thể tích của HLP này có 27cm3.
- Muốn tính thể tích của HLP ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
- V = a ´ a ´ a
- HS lần lượt đọc lại quy tắc
1/ Hoạt động 2:
Nhằm đạt được mục tiêu số 2
Hoạt động lựa chọn là: quan Luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức: làm việc cả lớp
Hoạt động của GV
Mong đợi ở HS
* Bài tập1: Viết số thích hợp vào ô trống
- Em hãy quan sát kĩ các ô trống trong BT1 và tính toán cho đúng rồi điền vào cho thích hợp.
- Ở cột thứ nhất và thứ hai ta tính như thế nào?
- Ở cột thứ ba và thứ tư ta tính như thế nào?
- Muốn tính DTTP của HLP ta làm sao?
- Muốn tính thể tích của HLP ta làm sao?
- Mời 3 em    lần lượt lên làm bài trên bảng
* Bài tập 2:
- Em hãy đọc kĩ bài toán
- Bài toán đã cho ta biết gì và yêu cầu ta tính gì?
- Muốn tính thể tích của HHCN ta làm sao?
- Bài toán đã cho biết cạnh của HLP chưa? Muốn tìm cạnh của HLP ta làm sao?
- Các em hãy làm bài vào vở.
-
- Ta tính theo quy tắc đã học.
- Ta tìm cạnh của HLP, sau đó lần lượt tính DTTP và thể tích
- Ta lấy DT 1 mặt nhân với 6
- Ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh
- Bài toán đã cho ta biết CD, CR và CC cua HHCN và yêu cầu ta tính thể tích của HHCN và thể tích của HLP.
- Muốn tính thể tích của HHCN ta lấy CD nhân với CR rồi nhân với CC
- Muốn tìm cạnh của HLP ta tính tổng của cả CD, CR và CC rồi chia cho 3
- Kết quả: Thể tích của HHCN: 504cm3
 Thể tích của HLP: 512 cm3
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Hình vẽ cắt bằng bìa như hình của BT2 và BT3 , các tấm thẻ ghi Đ và S 
HS: Sách GK và dụng cụ học tập 
3/ Rút kinh nghiệm
Khoa học
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN
I. Yêu cầu cần đạt:
Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn 
II. Đồ dùng dạy học:
Chuẩn bị theo nhóm: một cục pin, dây đồng hồ có vỏ bọc bằng nhựa, bóng đèn pin, một số vật bằng kim loại (đồng, nhôm, sắt,) và một số vật khác bằng nhựa, cao su, sứ,Chuẩn bị chung: bóng đèn điện hỏng có tháo đui (có thể nhìn thấy rõ 2 đầu dây).
Dụng cụ học tập 
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động:(1)Hs hát,múa
2. Kiểm tra bài cũ:(4)
- Gọi Hs trả lời các câu hỏi trong bài, nêu mục bạn cần biết .
- Gv nhận xét,ghi điểm
3. Bài mới:
a)Giới thiệu bài:(1) 
b)Các hoạt động:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1:Thực hành lắp mạch điện 
Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh ôû trang 94 SGK.
Phaûi laép maïch nhö theá naøo thì ñeøn môùi saùng?
Quan saùt hình 5 trang 95 trong SGK vaø döï ñoaùn maïch ñieän ôû hình naøo thì ñeøn saùng.
 Giaûi thích taïi sao?
Hoïc sinh laép maïch ñeå ñeøn saùng vaø veõ laïi caùch maéc vaøo giaáy.
Caùc nhoùm giôùi thieäu hình veõ vaø maïch ñieän cuûa nhoùm mình.
Hoïc sinh suy nghó.
Hoïc sinh ñoïc muïc Baïn caàn bieát ôû trang 94, 95 SGK chæ cöïc döông (+), cöïc aâm (-) cuûa pin chæ 2 ñaàu cuûa daây toùc nôi 2 ñaàu ñöa ra ngoaøi.
Chæ maïch kín cho doøng ñieän chaïy qua (hình 4 trang 95).
Laép maïch so saùnh vôùi keát quaû döï ñoaùn.
Giaûi thích keát quaû.
Hoạt động 2: Làm thí nghiệm phát hiện vật dẫn điện, vật cách điện. 
Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh trang 96 SGK.
® Keát luaän:
+ Caùc vaät baèng kim loaïi cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch ñang hôû thaønh kín, vì vaäy ñeøn saùng.
+ Caùc vaät baèng cao su, söù, nhöïa,khoâng cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch vaãn bò hôû – ñeøn khoâng saùng.
+ Vaät cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì?
+ Keå teân moät soá vaät lieäu cho doøng ñieän chaïy qua.
+ Vaät khoâng cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì?
+ Keå teân moät soá vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua.
Laép maïch ñieän thaép saùng ñeøn.
Taïo ra moät choã hôû trong maïch.
Cheøn moät soá vaät baèng kim loaïi, baèng nhöïa, baèng cao su, söù vaøo choã hôû.
Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thí nghieäm.
Vaät daãn ñieän.
Nhoâm, saét, ñoàng
Vaät caùch ñieän.
Goã, nhöïa, cao su
4. Củng cố:
Kể tên các vật liệu không cho dòng điện chạy qua và cho dòng điện chạy qua 
IV. Hoạt động nối tiếp:
1/ Nhận xét tiết học ,Về nhà học mục bạn cần biết và trả lời lại các câu hỏi trong bài.Chuẩn bị bài : 
Kĩ thuật
LẮP XE CẦN CẨU Tiết 2
I. Yêu cầu cần đạt:
Biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu 
Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được 
Với HS khá lắp đươc xe theo mẫu, xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng,..
II. Đồ dùng dạy học:
Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn.Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 
Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 
III. Hoạt động dạy học:
1. Khởi động:(1)Hs hát,múa
2. Kiểm tra bài cũ:(4)
- Gọi Hs nêu lại các qui trình kĩ thuật 
- Gv nhận xét,đánh giá
3. Bài mới:
a)Giới thiệu bài:(1) 
b)Các hoạt động:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1:Hs thực hành lắp xe cần cẩu 
a) Chọn chi tiết Hs thực hiện chọn như trên
- Gv kiểm tra việc chuẩn bị chọn các chi tiết.
b) Lắp từng bộ phận:
- Gv cho hs đọc lại phần ghi nhớ và quan sát các hình và đọc nội dung từng bước trong sgk
- Trong khi lắp cần chú ý vị trí trong ngoài của các chi tiết và vị trí của các lỗ khi lắp các thanh 
- Gv theo dõi và uốn nắn kịp thời
c) Lắp ráp xe cần cẩu H1 SGK
- Hs lắp ráp theo các bước sgk và chú ý các vị trí trong và ngoài và văn ốc vít cho chắc
- Gv quan sát uốn nắn kịp thời
-Hs chọn các chi tiết đê lắp xe cần cẩu.
- Hs tiến hành lắp từng bộ phận trong nhóm .
- Hs tiến hành ráp các bộ phận theo đúng qui trình kĩ thuật
Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm 
- Gv tổ chức cho hs trình bày sản phẩm theo nhóm 
- Gv gọi hs nhắc lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III sgk
- Cử 2.3 hs lên đánh giá sản phẩm của bạn
- Gv nhận xét đánh gí theo hai mức hoàn thành A và chưa hoàn thành B .Những hs hoàn thành sớm và sản phẩm đảm bảo kĩ thuật A+
- Gv nhắc tháo các chi tiết và xếp đúng vào vị trí các ngăn năp trong hộp .
- Hs trưng bày sản phẩm theo nhóm 
- Hs nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá
- 2,3 hs lên đánh giá sản phẩm
- Hs thực hiện tốt.
4. Củng cố:
Gọi hs nêu qui trình lắp xe cần cẩu . và yêu cầu đánh giá . 
IV. Hoạt động nối tiếp:
1/ Trưng bày các sản phẩm của Hs ở trước lớp.
2/ Nhận xét tiết học ,Về nhà tiếp hành lặp lạI cho thành thạo chiếc xe cần cẩu của mình .Chuẩn bị dụng cụ và xem trước bài: Lắp xe ben.
3/ Rút kinh nghiệm
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần: 23
I.Mục tiêu:
- Giáo dục HS có ý thức trong học tập.
- Củng cố nề nếp học tập sau tết Nguyên Đán.
- Lên kế hoạch học tập cho HS, chuẩn bị kiểm tra GHKII
II. Chuẩn bị :
 - GV: Nội dung sinh hoạt.
- HS : Nội dung báo cáo
III. Các hoạt động:
Hoạt động 1:Báo cáo công việc tuần qua
- GV yêu cầu HS báo cáo : 
- Gv nhận xét chung về tình hình học tập của lớp.
 + Nề nếp , trật tự.
 + Học tập:
 +Công việc trực nhật, vệ sinh lớp học:
	+ Tham gia phong trào:
Tuyên dương HS thực hiện tốt, nhắc nhở động viên HS chưa thực hiện tốt.
Hoạt động 2:Kế hoạch tuần tới
- Thực hiện tốt phong trào, ôn tập lại các bài học 
- Lớp thực hiện tốt nề nếp học tập: không nói chuyện riêng trong giờ học,
-Thi đua học tập để đạt nhiều điểm tốt, chuẩn bị tốt cho KTGKII
-Thực hiện học nhóm, giúp bạn cùng tiến bộ .
-Thực hiện tốt công việc trực nhật . 
- Cuối tuần sẽ kiểm tra sách vở 
Hoạt động 3: Văn nghệ ,vui chơi.
- GV cho HS chơi trò chơi và hát vui văn nghệ .

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 23.doc