Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 4

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 4

I. Mục tiêu:

1- Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tI lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó.

2- Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác.

3- Ham thích tìm hiểu học mơn tốn.

II. Các hoạt động:

 

doc 39 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN	Tiết : 16
Ơn tập và bổ sung về giải tốn 
I. Mục tiêu: 
1- Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó. 
2- Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác. 
3- Ham thích tìm hiểu học mơn tốn.
II. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Oân tập giải toán 
3. Giới thiệu bài mới: 
“ Oân tập và bổ sung về giải tóan có lời văn”
* Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ 
- Hoạt động cá nhân 
Ÿ Bài 1: 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét chốt lại dạng toán. 
- Học sinh đọc đề 
- Phân tích đề - Lập bảng (SGK) 
- Học sinh làm bài 
- Lần lượt học sinh điền vào bảng 
Ÿ Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường 
Ÿ Bài 2: 
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề 
- Học sinh đọc đề 
- Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề
- Phân tích và tóm tắt 
- Học sinh tìm dạng toán 
- Nêu dạng toán 
- Giáo viên yêu cầu HS nêu phương pháp giải. 
- Nêu phương pháp giải: “Rút về 1 đơn vị”
Ÿ Giáo viên nhận xét
GV có thể gợi ý để dẫn ra cách 2 “tìm tỉ số”, theo các bước như SGK 
Lưu ý : HS chỉ giải 1 trong 2 cách 
* Hoạt động 2: Luyện tập 
- Hoạt động lớp, cá nhân 
Ÿ Bài 1: 
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề. 
- Học sinh đọc đề 
- Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt. 
- Phân tích và tóm tắt 
- Nêu phương pháp giải: “Dùng tiû số” 
Ÿ Bài 2: 
- Giáo viên yêu cầu HS đọc đề. 
- Học sinh đọc đề 
- Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề và tóm tắt. 
- Phân tích và tóm tắt 
- Nêu phương pháp giải: “Dùng tiû số” 
3 ngày : 1200 cây 
12 ngày : ...... cây
- Học sinh tóm tắt: 
Ÿ GV chốt lại 2 phương pháp 
- Học sinh sửa bài 
Ÿ Bài 3: (K,G)
- Giáo viên cho hs tóm tắt bài toán 
- Hs dựa vào tóm tắt để tìm ra cách giải 
- Giáo viên nhận xét 
- 2 học sinh lên bảng giải 
- Giáo viên dựa vào kết quả ở phần a, và phần b để liên hệ giáo dục dân số. 
- Cả lớp giải vào vở 
- Học sinh nhận xét 
* Hoạt động 3: Củng cố 	
- Nhắc lại kiến thức vừa ôn 
- HS nêu
4. Tổng kết – dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Luyện tập” 
- Nhận xét tiết học 
Ngày soạn : 31/8/2012	Thứ hai ngày 3 tháng 09 năm 2012
TẬP ĐỌC	Tiết:7
Những con sếu bằng giấy
I. Mục tiêu:
1- Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng các tên người, tên địa lý nước ngoài: Xa-da-cô, Xa-xa-ki, Hi-rô-xi-ma, Na-ga-sa-ki.Bước đầu đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm buồn, nhấn mạnh những từ miêu tả hậu quả nặng nề của chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống của cô bé Xa-da-cô, mơ ước hòa bình của thiếu nhi. 
2- Hiểu ý chính Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân ,thể hiện khát vọng sống ,khát vọng hịa bình của trẻ em .HS trả lời các câu hỏi 1.2.3
3- Giáo dục học sinh yêu chuộng hịa bình.
II. Chuẩn bị:
 2 tranh minh họa, bản đồ thế giới - Bảng phụ 
Mỗi nhóm vẽ tranh 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Lòng dân 
3. Giới thiệu bài mới: 
"Những con sếu bằng giấy"
* Hoạt động 1: Hướng dẫn hs đọc 
- Hoạt động lớp, cá nhân 
- Luyện đọc 
- Nêu chủ điểm 
- Giáo viên đọc bài văn
- Học sinh quan sát tranh 
- Yêu cầu hs đọc nối tiếp từng đoạn 
- Lần lượt hs đọc nối tiếp từng đoạn 
- Rèn đọc những từ phiên âm, đọc đúng số liệu 
- Học sinh lần lượt đọc từ phiên âm
- Giáo viên đọc
- Học sinh chia đoạn (4 đoạn)
- Lần lượt học sinh đọc tiếp từng đoạn 
- (Phát âm và ngắt câu đúng)
- Giáo viên giúp học sinh giải nghĩa các từ khó
- Học sinh đọc thầm phần chú giải 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài 
- Hoạt động nhóm, cá nhân
- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn 
- Học sinh lần lượt đọc từng đoạn 
- Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài
- Nêu và gợi ý các câu hỏi SGK
 - HS thảo luận nhóm đôi và trả lời từng câu hỏi
- Nhận xét – Bổ sung
Ÿ Giáo viên chốt
Lắng nghe
* Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm 
- Hoạt động lớp, cá nhân 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kỹ thuật đọc diễn cảm bài văn 
- Học sinh nêu cách ngắt, nhấn giọng. 
- Giáo viên đọc diễn cảm 
- Lần lượt học sinh đọc từng đoạn
* Hoạt động 4: Củng cố 
- Giáo viên cho học sinh thi đua bàn, thi đọc diễn cảm bài văn
- Thi đua đọc diễn cảm
Ÿ Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 
- Học sinh nhận xét
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị :"Bài ca về trái đất" 
- Nhận xét tiết học 
LỊCH SỬ	Tiết:4
Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX -Đầu thế kỉ XX
I. Mục tiêu:
1-HS biết một vài điểm mới về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.Về kinh tế :xuất hiện nhà máy, hầm mỏ ,đồn điềnVề xã hội :xuất hiện các tầng lớp mới :chủ xưởng ,chủ nhà buơn ,cơng nhân 
2-HS khá ,giỏi biết được nhuyên nhân của sự biến đổi kinh tế -xã hội nước ta do chính sách tăng cường khai thác thuộc địa của thực dân Pháp .
-nắm được kối quan hệgiữa sự xuất hiện giữa ngành kinh tế mới tạo ra các tầng lớp giai cấp mới trong xã hội .
3-Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc. 
II. Chuẩn bị:
 Hình SGK/9 - Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh tư liệu về KT-XH Việt Nam thời bấy giờ. 
Xem trước bài, SGK 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Cuộc phản công ở kinh thành Huế. 
3. Phát triển các hoạt động: 
1 . Tình hình xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
Hoạt động 1: (làm việc cả lớp)
- Hoạt động lớp, nhóm
- Giáo viên nêu vấn đề: Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân Pháp đã làm gì? Việc làm đó đã tác động như thế nào đến tình hình kinh tế, xã hội nướcta ?
- Học sinh nêu: tiến hành cuộc khai thác KT mà lịch sử gọi là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I nhằm vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của nhân dân ta. 
- Giáo viên chia lớp theo 4 nhóm thảo luận nội dung sau: 
+ Trình bày những chuyển biến về kinh tế của nước ta? (HS Khá ,giỏi)
- Học sinh thảo luận theo nhóm ® đại diện từng nhóm báo cáo. 
- Học sinh cần nêu được: 
+ Những biểu hiện về sự thay đổi trong nền kinh tế VN cuối TK XIX-đầu TK XX
+ Những biểu hiện về sự thay đổi trong xã hội VN cuối TK XIX- đầu TK XX
+ Đời sống của công nhân, nông dân VN trong thời kì này 
Ÿ Giáo viên nhận xét + chốt lại.
 _HS xem tranh 
* Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm)
- Hoạt động lớp
_GV tổ chức HS thảo luận câu hỏi :
+Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế VN có những ngành kinh tế nào chủ yếu ? Sau khi thực dân Pháp xâm lược, những ngành kinh tế nào mới ra đời ở nước ta ? Ai sẽ được hưởng các nguồn lợi do sự phát triển kinh tế ?
+Trước đây, XH VN chủ yếu có những giai cấp nào Đời sống của công nhân và nông dân VN ra sao ?
 Hoạt động 3: (làm việc cả lớp)
_GV hoàn thiện phần trả lời của HS
_ Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận .
Hoạt động 4 : (làm việc cả lớp)
_GV tổng hợp các ý kiến của HS, nhấn mạnh những biến đổi về kinh tế, XH ở nước ta đầu TK XX
® Giáo dục: căm thù giặc Pháp 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Học bài ghi nhớ 
- Chuẩn bị: “Phan Bội Châu và phong trào Đông Du” 
- Nhận xét tiết học 
Ngày soạn : 4/9/2012	Thứ năm ngày 6 tháng 09 năm 2012 
 ĐẠO ĐỨC Tiết:4
Cĩ trách nhiệm về việc làm của mình(tt)
I. Mục tiêu: 
1- Học sinh biết thế nào là cĩ trách nhiệm về việc làm của mình.
Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa 
2-Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.. 
3-Hs Khá ,giỏi tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. 
II. Chuẩn bị: 
- Ghi sẵn các bước ra quyết định trên giấy 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: 
3. Giới thiệu bài mới: 
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống BT 3. 
- Nêu yêu cầu
- Kết luận: . . . .
- Làm việc cá nhân ® chia sẻ trao đổi bài làm với bạn bên cạnh ® 4 bạn trình bày trước lớp.
- Em nên tham khảo ý kiến của những người tin cậy (bố, mẹ, bạn ) cân nhắc kỹ cái lợi, cái hại của mỗi cách giải quyết rồi mới đưa ra quyết định của mình.
- Lớp trao đổi bổ sung ý kiến
* Hoạt động 2: Tự liên hệ
- Hãy nhớ lại một việc em đã thành công (hoặc thất bại)
- Trao đổi nhóm
- 4 học sinh trình bày
® Tóm lại ý kiến và hướng dẫn các bước ra quyết định (đính các bước trên bảng)
* Hoạt động 3: Củng cố, đóng vai (HS Khá ,giỏi)
- Chia lớp làm 3 nhóm
- Mỗi nhóm thảo luận, đóng vai một tình huống 
- Nêu yêu cầu cho các nhóm
- Các nhóm lên đóng vai
- Đặt câu hỏi cho từng nhóm 
- Nhóm hội ý, trả lời 
® Kết luận: 
- Lớp bổ sung ý kiến
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Có chí thì nên. 
- Nhận xét tiết học 
TOÁN	Tiết : 17
Luyện tập
I. Mục tiêu:
1-Học sinh củng cố, rèn kiõ năng giải bài toán liên quan đến tiû lệ 
2-Rèn học sinh xác định dạng toán nhanh, giải đúng, chính xác, khoa học.
3-Giáo dục HS say mê học Toán. VD dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống để tính toán.
II. Chuẩn bị:
- Thầy: Phấn màu - Bảng phụ 
- Trò: Vở bài tập - Sách giáo khoa - Nháp 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Kiểm tra cách giải dạng toán tỷ lệ
- 2 học sinh
3. Phát triển các hoạt động: 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải các bài toán liên quan đến tiû lệ (dạng rút về đơn vị )
- Hoạt động cá nhân 
Ÿ Bài 1:
- Giáo viên yêu ca ... ông ngòi
* Hoạt động 3: (làm việc cả lớp)
GDMT: Hs biết giữ gìn vệ sinh khơng vứt rác. xuống sơng ngịi.
* SDNLTKHQ: Giáo dục học sinh sử dụng điện và nước tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày.
- Bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho đồng ruộng và là đường giao thông quan trọng,cungcấp nhiều tôm cá và là nguồn thủy điện rất lớn. 
- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam: 
+ Vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông bồi đắp nên chúng. 
+ Vị trí thủy điện Hòa Bình và Trị An. 
- Học sinh chỉ trên bản đồ. 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Vùng biển nước ta” 
- Nhận xét tiết học 
KHOA HỌC	Tiết:8
Vệ sinh tuổi dậy thì
I. Mục tiêu: 
1-Học sinh nêu đdược những việc nên và khơng nên làm để giữ vệ sinh ,bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì .
2- Thực hiện vệ sinh cá nhân ở tuổi dậy thì. 
3-Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể nhất là giai đoạn cơ thể bước vào tuổi dậy thì. 
II. Chuẩn bị: 
Các hình ảnh trong SGK trang 18 , 19 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già. 
3. Phát triển các hoạt động: 
 Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập. 
- Hoạt động nhóm đôi, lớp 
+ Bước 1: 
_GV nêu vấn đề :
+Mồ hôi có thể gây ra mùi gì ?
+Nếu đọng lại lâu trên cơ thể,đặc biệt là ở các chỗ kín sẽ gây ra điều gì ? 
+ Vậy ở lứa tuổi này, chúng ta nên làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch s4, thơm tho và tránh bị mụn “trứng cá” ?
+ Bước 2:
_GV yêu cầu mỗi HS nêu ra một ý kiến ngắn gọn để trình bày câu h3i nêu trên 
- Học sinh trình bày ý kiến 
_GV ghi nhanh các ý kiến lên bảng
+ Nêu tác dụng của từng việc làm đã kể trên
_ Rửa mặt bằng nước sạch, tắm rửa, gội đầu, thay đổi quần áo thường xuyên , 
_ GV chốt ý (SGV- Tr 41)
 Hoạt động 2: (làm việc với phiếu học tập )
+ Bước 1:
_GV chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ và phát phiếu học tập 
_Nam nhận phiếu “Vệ sinh cơ quan sinh dục nam “
_ Nữ nhận phiếu “Vệ sinh cơ quan sinh dục nữ 
+ Bước 2: Chữa bài tập theo từng nhóm nam, nhóm nữ riêng 
_Phiếu 1 :1- b ; 2 – a, b. d ; 3 – b,d
_Phiếu 2 : 1 – b, c ; 2 – a, b, d ; 
 3 – a ; 4 - a
_HS đọc lại đọn đầu trong mục Bạn cần biết Tr 19 / SGK
 Hoạt động 3:Quan sát tranh và thảo luận
+ Bước 1 : (làm việc theo nhóm)
_GV yêu cầu các nhóm quan sát H 4, 5 , 6 , 7 Tr 19 SGK và trả lời câu hỏi 
+Chỉ và nói nội dung từng hình 
+Chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì ?
+ Bước 2: ( làm việc theo nhóm)
_GV khuyến khích HS đưa thêm ví dụ về những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khoẻ
_Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
® Giáo viên chốt: Ở tuổi dậy thì, chúng ta cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập TDTT, vui chơi giải trí lành mạnh; tuyệt đối không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu; không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh 
 Hoạt động 4: Trò chơi “Tập làm diễn giải
- Hoạt động nhóm đôi, lớp 
+ Bước 1: 
- Giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn. 
+ Bước 2: HS trình bày
+ Bước 3: 
_GV khen ngợi và nêu câu hỏi :
+Các em đã rút ra được điều gì qua phần trình bày của các bạn ?
HS thực hiện theo yêu cầu
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Thực hành “Nói không ! Đối với các chất gây nghiện “
- Nhận xét tiết học 
TOÁN Tiết :20
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
1- Giúp HS luyện tập, củng cố cách giải bài toán về “Tìm hai số biết tổng ( hiệu) và tiû số của hai số đó “ và bài toán liên quan đến quan hệ tiû lệ đã học . 
2- Rèn học sinh kỹ năng phân biệt dạng, xác định dạng toán liên quan đến tiû lệ. 
3- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế. 
II. Chuẩn bị: 
- Thầy: Phấn màu, bảng phụ 
- Trò: Vở bài tập, SGK, nháp 
	III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập 
3. Phát triển các hoạt động: 
 Hoạt động 1: 
- Hướng dẫn học sinh giải các bài toán liên quan đến tỷ số và liên quan đến tỷ lệ ® học sinh nắm được các bước giải của các dạng toán trên 
Ÿ Bài 1:
- Giáo viên gợi ý để học sinh tìm hiểu các nội dung: 
- Tóm tắt đề 
- Phân tích đề
- Nêu phương pháp giải
- Học sinh nêu
Ÿ GV nhận xét chốt cách giải 
 Hoạt động 2: 
Ÿ Bài 2 :
_GV gợi mở để đưa về dạng “Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
Hiệu số phần bằng nhau :
2 – 1 = 1 (phần)
Chiều rộng : 15 : 1 = 15 (m)
Chiều dài : 15 x 2 = 30 (m)
Chu vi : (15 + 30 ) x 2 = 90 (m)
Ÿ Giáo viên nhận xét - chốt lại 
 Hoạt động 3:
50 km so với 100 km thì kém :
100 : 50 = 2 (lần)
Đi 50 km thì tiêu thụ hết :
Ÿ Bài 3 :
12 : 2 = 6 (lít xăng)
ĐS : 6 lít xăng
Ÿ Giáo viên chốt lại các bước giải của bài 
 Hoạt động 4:
Ÿ Bài 4: (HS: K,G)
Ÿ Giáo viên chốt lại các bước giải của bài 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: Ôn bảng đơn vị đo độ dài 
- Nhận xét tiết học
- Nhận xét tiết học 
TẬP LÀM VĂN	 Tiết:8
	Kiểm tra viết
I. Mục tiêu:
1- HS viết được bài văn miêu tả hồn chỉnh cĩ đủ 3 phần (mở bài,thân bài, kết bài) 	thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả .
2-Diễn đạt thành câu bước đầu biết dùng từ ngữ ,hình ảnh gợi tả trong bài văn.
3- Rèn kĩ năng viết chân thực, tự nhiên, có sáng tạo. 
II. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Nêu cấu tạo 1 bài văn tả cảnh. 
3. Giới thiệu bài mới: 
“Kiểm tra viết”
* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra. 
- Hoạt động lớp 
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tranh minh họa. 
- 1 học sinh đọc đề kiểm tra 
- Giáo viên giới thiệu 4 bức tranh. 
1. Tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong 1 vườn cây. 
2. Tả cảnh buổi sáng trong 1 công viên em biết. 
3. Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng quê hương em. 
4. Tả cảnh buổi sáng trên nương rẫy ở vùng quê em.
5. Tả cảnh buổi sáng trên đường phố em thường đi qua.
6. Tả 1 cơn mưa em từng gặp.
7. Tả ngôi trường của em. 
- Giáo viên giải đáp những thắc mắc của học sinh nếu có. 
- Học sinh chọn một trong những đề thể hiện qua tranh và chọn thời gian tả. 
* Hoạt động 2: Học sinh làm bài 
4. Tổng kết - dặn dò: 
- Chuẩn bị: “Luyện tập báo cáo thống kê” 
- Nhận xét tiết học 
Thứ sáu ngày 7 tháng 09 năm 2012
Ngày soạn : 5/09/2012	
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU	Tiết:8
	Luyện tập về từ trái nghĩa
I. Mục tiêu:
1-Tìm được các từ trái nghĩa theo yêu cầu BT1,BT2 3 trong số 4 câu BT3 
2-Biết tìm những từ trái nghĩa miêu tả theo những yêu cầu của BT4 chọn 2 hoặc 3 
trong số 4 ý a,b,c,d đặt được câu để phân biệt được từ trái nghĩatìm được 
BT4,BT5 .Củng cố những kiến thức đã học về từ trái nghĩa. 
3-Có ý thức dùng từ trái nghĩa khi nói, viết để việc diễn đạt rõ sắc thái hơn. 
 II. Chuẩn bị: 
 Phiếu photo nội dung bài tập 4/48 
 III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: “Từ trái nghĩa” 
3. Phát triển các hoạt động: 
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm các cặp từ trái nghĩa trong ngữ cảnh. 
- Hoạt động nhóm, cá nhân, lớp 
Ÿ Bài 1: 
- Học sinh đọc yêu cầu bài 1
- Cả lớp đọc thầm 
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh và lưu ý câu có 2 cặp từ trái nghĩa: dùng 1 gạch và 2 gạch. 
- Học sinh làm bài cá nhân, các em gạch dưới các từ trái nghĩa có trong bài. 
- Học sinh sửa bài 
Ÿ Giáo viên chốt lại 
- Cả lớp nhận xét 
Ÿ Bài 2: 
- 2 học sinh đọc yêu cầu bài 
- Cả lớp đọc thầm 
- Học sinh làm bài cá nhân 
- Học sinh sửa bài 
Ÿ Giáo viên chốt lại 
- Cả lớp nhận xét 
Ÿ Bài 3: 
- Giải nghĩa nhanh các thành ngữ, tục ngữ. 
- Học sinh đọc yêu cầu bài 3 
- Cả lớp đọc thầm 
- Học sinh thảo luận nhóm đôi 
- Học sinh sửa bài dạng tiếp sức 
Ÿ Giáo viên chốt lại 
- Cả lớp nhận xét 
 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết tìm một số từ trái nghĩa theo yêu cầu và đặt câu với các từ vừa tìm được. 
- Hoạt động nhóm, lớp 
Ÿ Bài 4: 
- 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 4
- Cả lớp đọc thầm 
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. 
- Nhóm trưởng phân công các bạn trong nhóm tìm cặp từ trái nghĩa như SGK, rồi nộp lại cho thư kí tổng hợp - Đại diện nhóm trình bày. 
- Học sinh sửa bài 
Ÿ Giáo viên chốt lại từng câu. 
- Cả lớp nhận xét (đúng, nhiều cặp từ) 
Ÿ Bài 5: 
- Lưu ý hình thức, nội dung của câu cần đặt. 
- 1, 2 học sinh đọc đề bài 5 
- Học sinh làm bài 
- Học sinh sửa bài lần lượt từng em đọc nối tiếp nhau từng câu vừa đặt. 
Ÿ Giáo viên chốt lại. 
- Cả lớp nhận xét 
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Hoàn thành tiếp bài 5
- Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Hòa bình” 
- Nhận xét tiết học 
SINH HOẠT TUẦN 4
I/ Mục tiêu:
	-Tiếp tục nhắc nhở nội quy nền nếp lớp.
	-Kiểm tra các hoạt động học tập của cá nhân và tổ nhĩm.
	-HS cĩ ý thức phê và tự phê.
II/ Các hoạt động:
	-Tổ trưởng báo cáo thi đua tuần qua.
	-Lớp trưởng nhận xét.
	-Lớp gĩp ý kiến.
	-Nhận xét của giáo viên:
	+Đa số ngoan, nghiêm túc trong giờ học.
	+Các mặt học tập của lớp cĩ chuyển biến tốt.
	+Một số em thường xuyên khơng thuộc bài.
	+Chuẩn bị bài, học bài cĩ tiến bộ.
	+Các hoạt động tổ nhĩm cĩ hiệu quả hơn.
	+Trình bày vở chưa đúng quy định, chưa đẹp.
	+Cầm bút, chữ viết cịn chuyển biến chậm.
	-Kế hoạch tuần 5:
	+Tiếp tục kiểm tra sửa chữa những sai sĩt của tuần 4.
	+Hệ thống những kiến thức hỏng cho học sinh yếu.
	+Bồi dưỡng kịp thời HS giỏi, phụ đạo HS yếu.	
+Báo gia đình những trường hợp chưa chuyển biến.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoan-tuan4.doc