Thiết kế bài giảng lớp 4 - Tuần 23 năm 2013

Thiết kế bài giảng lớp 4 - Tuần 23 năm 2013

I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:

 - Củng cố lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số cùng tử số,khác mẫu số,so sánh phân số với 1 dấu hiệu chia hết,cách đặt tính rồi tính.

 II.Đồ dùng dạy học:

 - Bảng nhóm bài tập 1

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 12 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 4 - Tuần 23 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23
Thứ ba ngày 19 tháng 02 năm 2013 
LUYỆN TOÁN: Tiết 1
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số cùng tử số,khác mẫu số,so sánh phân số với 1 dấu hiệu chia hết,cách đặt tính rồi tính.
 II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm bài tập 1
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 Bài 3
B. Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Điền dấu > , < , =
a, 7 9
 12 12 25 28
 13 < 1 ; 1 < 14
 14 13
 * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
 a, 675 chia hết cho 5
 b, 675 chia hếtt cho 9
 * Bài 3: Đặt tính rồi tính.
 494791 16756 71
- 67038 255 236
 427753 426
 0
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ ) 
 - Về làm BT
2 H: làm bảng lớp
H+T: nx + đg, c2 đổi đơn vị đo diện tích
T: Nêu MT bài học
H: Đọc y/c BT.
H: Nhắc lại cách so sánh.
H: Lên bảng + vở.
H+T: nx
T: Củng cố lại cách so sánh hai phân số..
H: Đọc Y/c BT
H: Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2,5,9
H:Lên bảng điền
H+T: nx.
T: Củng cố lại dấu hiệu chia hết.
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cách thực hiện
H: Lên bảng + Nháp
H+T: nx
T: Củng cố lại cách đặt tính và tính.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: HOA HỌC TRÒ
I. Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Rèn kĩ năng đọc rành mạch,trôi chảy.biết đọc diễn cảm một đoạn văn nhấn giọng các từ miêu tả vẻ đẹp hoa phượng 
 - Củng cố lại câu kể Ai thế nào ?
II.Đồ dùng dạy học: 
 - Bảng phụ BT2
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 - Sầu riêng
B.Bài ôn:
1. Giới thiệu bài: ( 1’ )
2. Hướng dẫn luyên tập: ( 30 ‘ )
 Bài 1: Luyện đọc đúng 2 đoạn văn trong bài: Hoa học trò 
Bài 2: Ý trả lời đúng 
a, 3 từ ghép: xanh um, mát rượi,ngon lành
 b, Thuộc câu kể Ai thế nào ?
 c, Chủ ngữ do danh từ tạo thành
3.Củng cố dặn – dò: ( 4’ )
 - Về luyện đọc lại cả bài
H: Đọc lại bài + TLCH ( 3 em )
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC tiết học
H: Đọc Y/c ( 1em )
H: Đọc đoạn 2
H+T: nx tìm giọng đọc cho đoạn
H: Đọc lại ( 2em )
H: Đọc nhóm.
H: Thi đọc diễn cảm.
H+T: nx bình chọn.
H: Đọc lại đoạn ( 2em ).
T: Treo bảng phụ + HD.
H: Đọc lại Y/c.
H: Đọc thầm trao đổi.
H: Lên bảng.
H+T: nx
T: Chốt ý đúng.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
Thứ năm ngày 21 tháng 02 năm 2013
Tiết 2: LUYỆN VIẾT
I.Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Củng cố lại thể loại văn miêu tả cây cối cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây.
 - Rèn kĩ năng cách sử dụng từ ngữ miêu tả
II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm bt 2
III.Các hoạt động dạy học:
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 Cấu tạo bài văn miêu tả
B.Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Đọc đoạn văn điền từ ngữ thích hợp vào ô trống:
a, Các miêu tả theo trình tự phát triển của cây.
b, Dáng mọc của lộc thẳng đứng búp lá nhỏ xíu,lá dứng thẳng và cao
* Bài 2: Đọc đoạn văn điền từ ngữ vào chỗ trống. 
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ )
 - Về làm bài tập 3
3H: nêu cấu tạo của bài văn miêu tả. 
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC
H: Đọc Y/c BT.
T:Treo bảng phụ + HD
H: Đọc đoạn văn trao đổi
H: Lên bảng điền.
H+T: nx
T: Củng cố lại trình tự miêu tả cây cối theo quá trình phát triển.
H: Đọc Y/c BT.
T: Chép bảng và HD
H: Đọc lại đoạn văn.
H: Làm vở + trình bày.
H+T: nx	
T: Củng cố lại trình tự miêu tả từng bộ phận của cây.
- T. NX tiết học
- H. Về chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2013
LUYỆN TOÁN: Tiết 2
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố lại cách thực hiện phép tính cộng hai phân số cùng mẫu số và phép cộng phân số khác mẫu số,rút gọn phân số.
 II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm BT 2 
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 Đọc, viết số : 236 538 846
 467 687 342
B. Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Tính.
a, 5 + 4 = 5 + 4 = 9
 6 6 6 6
 b, 4 + 2 = 4 + 2 = 6
 9 9 9 9
* Bài 2: Tính.
a, 2 + 3 = 4 + 15 = 23
 5 4 20 20 20
b, 6 + 2 = 6 + 10 = 16
 15 3 15 15 15
* Bài3: Rút gọn rồi tính.
a, 9 + 4 = 3 + 4 = 21 + 16 = 37
 12 7 4 7 28 28 28
b, 5 + 21 = 1 + 3 = 4 + 6 = 10 
 10 28 2 4 8 8 8
= 5
 4
3. Củng cố - dặn dò: ( 4’ ) 
 - Về làm BT 4
T. đọc 
2 H: làm bảng lớp
H+T: nx + đg, c2 
T: Nêu MT bài học
H: Đọc Y/c BT
H: Nhắc lại phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
H: Lên bảng + vở.
H+T: nx
T: Củng cố lại phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
H: Đọc Y/c bài tập.
H+T: nhắc lại hai phân số khác mẫu số.
H: Lên bảng.
H+T: nx
T: Củng cố lại phép cộng hai phân số khác mấu số..
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cách thực hiện
H: Lên bảng.
H+T: nx
T: Củng cố lại rút gọn phân số rồi tính.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
KIỂM TRA, KÍ DUYỆT
Ngày ...... tháng ... năm 2013
TUẦN 24
Thứ ba ngày 26 tháng 02 năm 2013 
LUYỆN TOÁN: Tiết 1
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố lại cách thực hiện phép cộng phân số với một số tự nhiên, phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
 - Rèn kĩ năng về giải toán.
 II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm bài tập 3
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
Bài 4
B. Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Tính
a, 2 + 5 = 12 + 5 = 17
 6 6 6 6
b, 7 + 4 = 7 + 8 = 15
 2 2 2 2
* Bài 2: Tính.
a, 9 _ 4 = 9 - 4 = 5
 7 7 7 7
b, 15 _ 5 = 15 - 5 = 10 = 5
 12 12 12 12 6
* Bài 3:
 Bài giải:
 Buổi thứ hai anh hoà lát được là:
 5 _ 1 = 2 ( diện tích )
 6 2 6
 Đáp số: 2 diện tích
 6
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ ) 
 - Về làm BT 4
2 H: làm bảng lớp
H+T: nx + đg, c2 KT 
T: Nêu MT bài học
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cách tính
H: Lên bảng + vở
H+T: nx
T: Củng cố lại phép cộng số tự nhiên với phân số,phân số với số tự nhiên..
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cáh thực hiện.
H: Lên bảng +vở
H+T: nx
T: Củng cố lại phép trừ hai phân số cùng mẫu số.
H: Đọc bài toán
T: HD phân tích bài toán.
H: Làm bảng nhóm.
H+T: nx
T: Củng cố lại giải toán phép trừ phấn số.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ
I. Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Rèn kĩ năng đọc diẽn cảm một đoạn thơ với giọng âu yếm dịu dàng và nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả
 - Hiểu nội dung bài làm đúng bài tập.
II.Đồ dùng dạy học: 
 - Bảng nhóm BT2
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 - Hoa học trò
B.Bài ôn:
1. Giới thiệu bài: ( 1’ )
2. Hướng dẫn luyên tập: ( 30 ‘ )
 Bài 1: Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 
- Ngắt đúng nhịp câu thơ
Bài 2: Ý trả lời đúng 
c/ Cả hai ý trên
3.Củng cố dặn – dò: ( 4’ )
 - Về luyện đọc lại cả bài
H: Đọc lại bài + TLCH ( 3 em )
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC tiết học
H: Đọc Y/ c ( 2em )
1H. đọc đoạn thơ 
H. luyện đọc cá nhân
H.T nhận xét đánh giá
H. luyện đọc nhóm 
H. nêu cách đọc 
H. thi đọc giữa các nhóm
H.T nx đánh giá
H. nêu y/c BT
H. thảo luận nhóm ( 4 nhóm)
H. các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
H. T nhận xét đánh giá.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
Thứ năm ngày 28 tháng 02 năm 2013
Tiết 2: LUYỆN VIẾT
I.Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Củng cố lại thể loại văn miêu tả cây cối cách quan sát nhận biết đặc điểm các bộ phận cây cối.
 - Rèn kĩ năng viết đoạn văn tả một loài hoa, hoặc quả
II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm bt 2
III.Các hoạt động dạy học:
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
Cấu tạ bài văn miêu tả
B.Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Đọc đoạn văn điền từ vào chỗ trống,gạch dưới từ ngữ chỉ màu sắc của hoa mai.
 a, Tác giả tả nụ hoa mai từ khi sắp nở đến khi nở.
 b, Gạch dưới từ: ngời xanh ngọc bích,vàng,vàng muốt..
* Bài 2: Đọc đoạn văn điền từ vào chỗ trống,gạch từ ngữ tả đặc điểm trái vải.
a, Hình dáng trái vải nhỉnh hơn cái chén,vỏ óng ánh màu nâu,hột bằng ngón tay út,cùi dày.
b, Gạch từ ngữ: nước chan hoà ngọt sắt,mềm mà giòn,sậm sựt..
* Bài 3: Viết đoạn văn.
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ )
 - Về làm bài tập 3
3H: nêu cấu tạo của bài văn miêu tả. 
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC
H: Đọc Y/c BT.
T: Treo bảng và HD.
H:Đọc thầm và trao đổi
H: Lên bảng ( 2em )
T: Củng cố lại cách tả một loài hoa.
H: Đọc Y/c BT
( cách tiến hành như BT1 )
T: Củng cố cách tả một thứ quả.
H: Đọc Y/c BT
T: HD viết đoạn văn.
H: Làm vở + trình bày
H+T: nx
T: Củng cố lại cách viết một đoạn văn.
- T. NX tiết học
- H. Về chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 01 tháng 03 năm 2013
LUYỆN TOÁN: Tiết 2
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố cách thực hiện phép trừ phân số khác mẫu số ,tìm thành phần chưa biết trong phép cộng ,trừ,nhân phân số
 - Rèn kĩ năng về giải toán.
 II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm BT 4 
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 Bài tập 3
B. Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Tính
a, 5 _ 1 = 10 _ 7 = 3 
 7 2 14 14 14 
b, 3 _ 2 = 15 _ 8 = 7 
 4 5 20 20 20 
* Bài 2: Tìm x
 a, 1 + x = 5
 3 4
 x = 5 _ 1
 4 3
 x = 11 
 2
 b, x - 4 = 7
 3 6
 x = 7 + 4
 6 3
 x = 45
 18
* Bài 3: 
 Bài giải:
 Vòi thứ 2 chảy nhiều hơn vòi thứ 1 là:
 2 _ 1 = 5 ( bể )
 3 4 12
 Đáp số: 5 bể
 12
3. Củng cố - dặn dò: ( 4’ ) 
 - Về làm BT
2 H: làm bảng lớp
H+T: nx + đg, c2 
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cách thực hiện.
H:Lên bảng + vở.
H+T: nx + đg.
T: Củng cố phép trừ hai phân số khác mẫu số.
H: Đọc Y/c BT
H: Nêu cách tìm thành phần chưa biết.
H: Lên bảng.
H+T: nx
T: Củng cố lại cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng,trừ,nhân phân số.
H: Đọc bài toán.
H: Nêu cách thực hiện.
H: Làm vở + bảng phụ.
H+T: nx
T: nx.
T: Củng cố về giải toán phép trừ phân số.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
KIỂM TRA, KÍ DUYỆT
Ngày ...... tháng ... năm 2013
TUẦN 25
Thứ ba ngày 05 tháng 3 năm 2013 
LUYỆN TOÁN: Tiết 1
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố lại cách thực hiện phép nhân phân số, nhân phân số với số tự nhiên,nhân số tự nhiên với phân số.
 - Rèn kĩ năng về giải toán.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ: BT3
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 Bài 4
B. Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Tính
 a, 1 x 1 = 1 x 1 = 1
 6 2 6 x 2 12
 b, 7 x 1 = 7 x 1 = 7
 9 3 9 x 2 27
* Bài 2: Tính.
a, 4 x 5 = 4 x 5 = 4 x 5 = 20
 9 9 1 9 x 1 9
b, 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 2 = 14
 5 1 5 1 x 5 1 x 5 5
* Bài 3: 
 Bài giải.
 Chu vi hình vuông là.
 2 x 4 = 8 ( m )
 3 3
 Diện tích hình vuông là.
 2 x 2 = 4 ( m2 )
 3 3 9
 Đáp số: CV: 8 m
 3
 DT: 4 m2
 9
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ ) 
 - Về làm BT
2 H: làm bảng lớp
H+T: nx + đg, c2 đọc, viết phân số 
T: Nêu MT bài học
H: Đọc Y/c BT.
H: Nêu cách thực hiện
H: Lên bảng + vở .
H+T: nx
T: Củng cố về phép nhân phân số.
H: Đọc Y/c BT.
H: Nêu cách thực hiện
H: Lên bảng.
H+T: nx.
T: Củng cố nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số.
H: Đọc bài toán.
H: Nhắc lại cách tính chu vi và diện tích hình vuông.
H: Lên bảng + vở
H+T: nx
T: Củng cố về giải toán tính chu vi và diện tích hình vuông dạng phân số.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
LUYỆN ĐỌC
Tiết 1: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN
I. Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng kể chuyện thể hiện giọng của các nhân vật tên cướp biển hung dữ, bác sĩ vẻ oai nghiêm.
 - Hiểu nội dung bài làm đúng BT.
II.Đồ dùng dạy học: 
 - Vở bài tập trang 26, bảng nhóm BT2
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
 - Bốn anh Tài
B.Bài ôn:
1. Giới thiệu bài: ( 1’ )
2. Hướng dẫn luyên tập: ( 30 ‘ )
 Bài 1: Luyện đọc đúng đoạn văn trong bài: Khuất phục tên cướp biển
- Luyện đọc đúng lưu loát đoạn văn 
- Ngắt nhỉ hơi hợp lý, đọc đúng ngữ điệu câu kể và lời nhân vật.
Bài 2: Ý trả lời đúng 
 a, Cặp từ: một đằng thì đức độ hiền từ/ một đằng thì nanh ác hung hăng..
b,- Bác sĩ Ly/ là một người nổi tiếng nhân từ.
 - Chúa tàu/ là một tên cướp biển cục cằn dữ tợn.
3.Củng cố dặn – dò: ( 4’ )
 - Về luyện đọc lại cả bài
H: Đọc lại bài + TLCH ( 3 em )
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC tiết học
H: Đọc Y/ c ( 2em )
1H. đọc đoạn văn 
H. luyện đọc cá nhân
H.T nhận xét đánh giá
H. luyện đọc nhóm 
H. nêu cách đọc 
H. thi đọc giữa các nhóm
H.T nx đánh giá
H. nêu y/c BT
H. thảo luận nhóm ( 4 nhóm)
H. các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
H. T nhận xét đánh giá.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2013
Tiết 2: LUYỆN VIẾT
I.Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho học sinh:
 - Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả các bộ phận của cây cối,lá,thân,gốc..
 - Củng cố cách viết đoạn văn gồm mở đoạn,thân đoạn và kết đoạn..
II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ: Viết đoạn gợi ý
III.Các hoạt động dạy học:
 NỘI DUNG 
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra: ( 5’ )
B.Bài ôn:
1.Giới thiệu: ( 1’ )
2.Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Đề bài: Viết đoạn văn.( khoảng 5 câu ) tả lá, thân hay gốc của một cây mà em quan sát..
3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ )
 - Về làm bài tập 3
3H: nêu cấu tạo của bài văn miêu tả. 
H+T: nx + đg
T: Nêu MĐYC
H: Đọc đề bài ( 2em )
T: HD phân tích đề bài
- Gạch chân dưới các từ ngữ
H: Nhắc lại Y/c đề bài 
T: Treo bảng phụ( dàn ý )
H: Đọc lại 
T: Gợi ý HS làm bài
H: Viết bài vở
H: Đại diện trình bày
H+T: nx + bổ sung
- T. NX tiết học
- H. Về chuẩn bị bài sau.
Thứ sáu ngày 08 tháng 03 năm 2013
LUYỆN TOÁN: Tiết 2
I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng cho HS:
 - Củng cố lại cách giải toán dạng “ tìm phân số của một số ”. Phép chia phân số.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Bảng nhóm BT 2 
III.Các hoạt động dạy học: 
 NỘI DUNG
 CÁCH THỨC TỔ CHỨC
A.Kiểm tra bài cũ: ( 5’ )
 Bài 2
B.Bài ôn: 
Giới thiệu bài: ( 1’ )
Hướng dẫn làm bài: ( 30’ )
* Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a, 5 của 40 là: 25
 8
b, 4 của 120 là: 96
 5
* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
 C. 640 kg
* Bài 3: Tính.
a, 2 : 4 = 2 x 7 = 14
 3 7 3 4 12
b, 3 : 5 = 3 x 6 = 18
 4 6 4 5 20
 3.Củng cố - dặn dò: ( 4’ )
 - Về làm lại BT
H: Lên bảng ( 2em).
H+T: nx + đg.
T: Nêu MT bài học.
H: Đọc Y/c BT.
H: Nêu cách tìm phân số của 1 số.
H: Lên bảng + vở.
H+T: nx
T: Củng cố lại cách tìm phân số của 1 số.
H: Đọc Y/c BT.
T: Treo bảng phụ và HD.
H:Lên bảng khoanh.
H+T: nx
T: Củng cố lại cách tính
H: Đọc Y/c BT.
H: Nêu cách thực hiện.
H: Lên bảng + vở.
H+T: nx
T: Củng cố lại phép chia phân số.
T: nx giờ học
 - Giao việc VN
KIỂM TRA, KÍ DUYỆT
Ngày ...... tháng ... năm 2013

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 4TC CT SEQAP.doc