Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường PTDTBT TH Lũng Thầu - Tuần 10

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường PTDTBT TH Lũng Thầu - Tuần 10

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng / phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn, thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn rễ nhớ, hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

- Lập được bang thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK.

2. Kỹ năng:

- Đọc trôi chảy các bài tập đọc học thuộc lòng đã học trong 9 tuần đầu STV5 tập 1 phát âm rõ tốc độ tối thiểu 100 tiếng/ phút)

- Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong 3 chủ điểm .

 

doc 19 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường PTDTBT TH Lũng Thầu - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10:
 Ngày soạn: 6 /10/2012
 Ngày giảng: T2 / 8 /10/2012
Tiết 1: Chào cờ.
Tiết 2: Tâp đọc.
ÔN TẬP GHK II (tiết 1)
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng / phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn, thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn rễ nhớ, hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Lập được bang thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK.
2. Kỹ năng:
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc học thuộc lòng đã học trong 9 tuần đầu STV5 tập 1 phát âm rõ tốc độ tối thiểu 100 tiếng/ phút)
- Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong 3 chủ điểm .
3. Thái độ:
- Giáo dục hs ý thức tự giác trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học :
Phiếu viết tên từng bài tập đọc htl . Bút dạ, phiếu kẻ sẵn nd bài tập 1.
III/ Các hoạt động dạy học :
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC (3’)
- Gọi HS đọc bài kế trước
- Nhận xét cho điểm
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2’) 
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. KT tập đọc học thuộc lòng
- Nêu y/c giờ học
- Gọi hs lên bốc thăm chọn bài.
- Yc hs đọc trong sgk (hoặc đọc thuộc lòng) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu .
- Đặt câu hỏi về bài vừa đọc yc hs trả lời.
- Nhận xét cho điểm.
3. Luyện tập
Bài tập 2:
- Phát giấy cho các nhóm làm việc.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp và gv nhận xét bổ xung.
- Gọi 1- 2 hs đọc kết quả
C. Củng cố dặn dò: (2’)
- Nhận xét tiết học .
- Dặn hs chưa kiểm tra về tiếp tục học để giờ sau kiểm tra. 
- 2 HS đọc bài
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Hs lên bốc thăm xem lại trong sgk đọc bài trước lớp và trả lời câu hỏi.
- Hs làm việc theo nhóm
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm.
- 1-2 hs đọc lại.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 3: Toán :
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Biết:
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
- Giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị”hoặc “Tìm tỉ số”.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng thực hành tính toán. 
3. Thái độ:
- Gd hs tính cẩn thận kiên trì khi thực hành tính toán.
II/Đồ dùng dạy học:
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC (3’)
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập tiết trước.
- Nhận xét cho điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: (2’)
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. HD học sinh luyện tập:
 Bài 1:
- Yc hs đọc đề bài và tự làm bài.
- Gọi hs khác nhận xét.
- Nhận xét cho điểm hs.
 Bài 2:
- Yc hs đọc đề bài 2 và tự làm bài.
- Gọi hs đọc kết quả trước lớp.
- Nhận xét cho điểm.
 Bài 3:
- Yc hs tự làm bài tập 3.
- Gọi 1 hs đọc bài làm trước lớp.
- Cả lớp và gv chữa bài.
- Nhận xét cho điểm.
 Bài 4:
- Gọi hs đọc đề bài 4.
- Đặt câu hỏi hd cách giải.
- Gọi 2 hs lên bảng làm theo 2 cách.
- Cả lớp và gv nhận xét chữa bài.
- Nhận xét cho điểm hs.
C. Củng cố dặn dò(3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra.
- 2 hs lên bảng làm bài.
- Lắng nghe.
- 1HS đọc đề bài trước lớp.
- 1HS lên bảng làm bài .
- Lớp làm bài vào vở.
- 1HS đọc thành tiếng.
- HS tự làm bài .
- 1HS đọc kết quả trước lớp.
- HS cả lớp chữa bài vào vở.
- Hs đọc đề và tự làm bài.
- HS đọc bài làm.
- 1 hs đọc đề toán.
- HS nêu ý kiến.
- 2HS lên bảng giải.
- Cả lớp chữa bài.
- Ghi nhớ.
	Ngày soạn:7/10/2012
 Ngày giảng:T3/9./10/2012
Tiết 1: Toán
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
(Trường ra đề + đáp án )
Tiết 3: Tập đọc
ÔN TẬP GHK II. (Tiết 2)
 I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở Tiết 1.
- Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phụ hợp.
2. Kỹ năng:
- Đọc tương đối trôi chảy và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
3. Thái độ:
- Gd hs ý thức tự giác trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên bài tập đọc – HTL 
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC(2’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. Bài mới:
1. Giơí thiệu bài: (2’)
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
- (Thực hành như tiết 1.)
2. HD hs làm bài tập 2(25’)
- Gọi hs nêu yc bài tập.
- Lưu ý cho hs 2 yc của bài tập.
- Nêu tính cách một nhân vật:
- Phân vai để diễn 1 trong 2 đoạn:
- Gọi hs đọc thầm và phát biểu ý kiến.
- Tổ chức cho các nhóm tập diễn.
- Cùng cả lớp nhận xét bình chọn.
C. Củng cố dặn dò(3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về học bài chuẩn bị bài sau
- Lắng nghe.
- Hs lên bảng bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
- 1HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc thầm và nêu ý kiến.
- Các nhóm tập diễn kịch theo 1 trong 2 đoạn.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 4: Kể chuyện
ÔN TẬP GHK II. (Tiết 3)
 I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học (BT1).
- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu BT2.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết làm đúng các bài tập thực hành.
3.Thái độ:
- HS yêu quý tiếng việt , dùng đúng từ khi nói viết.
II/ Đồ dùng dạy học:
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC 
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: (2’) 
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. HD Giải bài tập .
 Bài 1: 
- Nêu yc bài tập.
- Phát phiếu cho các nhóm yc hs thảo luận làm vào phiếu.
- Gọi các nhóm dán phiếu trình bày.
- Gv và hs nhận xét.
- Gv chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:
- Gọi hs nêu yc bài tập.
- Giúp hs nắm vững yc bài tập.
- Phát phiếu cho các nhóm làm bài.
- Gọi các nhóm trình bày.
- Chọn bài đúng bổ xung và chốt lại bàigiải đúng.
C. Củng cố dặn dò. (5’)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà tiếp tục ôn tập để kiểm tra đọc.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Hs thảo luận nêu ý kiến.
- Làm bài trong phiếu .
- Đại diện nhóm trình bày.
- 1HS nêu yêu cầu bài tập
- Lắng nghe.
- HS thảo luận làm bài vào phiếu của nhóm mình.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
CHIỀU.
Tiết 1: Chính tả
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (Tiết 4)
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu của BT1, BT2 ( chọn 3 trong 5 mục a,b,c,d, e).
- Đặt được câu để phân biệt từ đồng âm, từ trái nghĩa (BT3,BT4).
2. Kỹ năng:
- Biết vận dụng kiến thức đã học về nghĩa của từ để làm các bài tập, nhằm trau rồi kỹ năng dùng từ đặt câu và mở rộng vốn từ.
3. Thái độ:
- Giáo dục hs yêu quý sự trong sáng của Tiếng Việt, dùng đúng từ khi nói viết.
II/ Đồ dùng dạy học: 
- Bút, phiếu kẻ nd bài tập 1,2,4.
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC(2’)
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Nhận xét biểu dương.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:(2’)
- GV thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. HD hs làm bài tập:
Bài1(6’)
- Gọi hs đọc yc bài tập.
+? Vì sao cần thay những từ in đậm đó bằng từ đồng nghĩa khác?
- Yc hs làm bài.
- Phát phiếu cho 3- 4 hs làm.
- Gọi hs lên dán phiếu và đọc kết quả.
- Cả lớp và gv nhận xét .
Bài 2 (7’)
- Gọi hs đọc yc bài tập .
- Dán phiếu mời 2-3 hs lên thi làm bài trên bảng.
- Thi học thuộc những câu tục ngữ.
- Cả lớp và gv nhận xét bình chọn.
Bài 3(8’)
- GV nêu yc bài.
- Yc hs làm bài và đọc trước lớp .
- Nhận xét bổ xung.
Bài 4(10’)
- Nêu yc của bài tập.
- Yc hs đặt câu mình đặt và đọc trước lớp 
- Nhận xét chốt lời giải đúng.
C. Củng cố dặn dò(3’)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà chuẩn bị tiết sau.
- Lắng nghe.
- 1HS đọc yêu cầu bài.
- Vì những từ đó được chưa chính xác.
- HS làm bài theo sự hướng dẫn của GV.
- HS dán phiếu và đọc.
- Lắng nghe.
- 1HS đọc thành tiếng
- 3HS thi làm bài.
- Lớp làm vào vở.
- HS học thuộc câu tục ngữ.
- Cả lớp nhận xét bình chọn.
- HS lắng nghe xác định yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở, đọc kết quả.
- 1HS nêu yêu cầu bài.
- HS đặt câu đọc trước lớp.
- HS cả lớp chữa bài nếu sai.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 2: LUYỆN TOÁN.
I. Mục tiêu:
- Củng cố kỹ năng cộng các số thập phân.
- Rèn kỹ năng làm toán
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định tổ chức lớp: (5')
B. HD luyện tập:
Bài 1: (7')
+ GV HS đọc đề bài
+ Y/c hs làm bài vào vở
+ Gọi hs lên bảng, hs khác nhận xét
+ GV nhận xét cho điểm
a. 
 70,44 179,52 86,15
Bài 2: (10')
+ GV nêu yêu cầu bài tập
+ Y/c hs làm bài vào vơ
+ Gọi 3 hs lên bảng
+ HS khác nhận xét
+ GV nhận xét chữa bài
Số hạng
 46,08
174,7
 159,26
Số hạng
 9,52
 61,59
 43
 Tổng
 55,6
236,29
 202,26
Bài 3: (10')
+ GV nêu yêu cầu bài tập
+ Yêu cầu hs làm bài tập
+ Gọi hs lên bảng làm bài tập
+ GV nhận xét chữa bài
 Thử lại
a. 
 279,53 86,93 	
 Thử lại 
b. 
 393,72 65,72
C. Củng cố dặn dò: (3')
- Nhận xet giờ học.
- Dặn học về học bài xem trước bài sau
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng, hs khác nhận xét
- HS chữa bài vào vở
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng
- HS khác nhận xét
- HS chữa bài vào vở
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng
- HS chữa bài vào vở
- Lắng nghe
- Ghi nhớ.
Tiết 3: Luyện tiếng việt 
LUYỆN ĐỌC
I. Mục tiêu: 
- Luyện đọc diễn cảm được đoạn văn, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm nổi bật sự khắc nhiệt của thiên nhiên ở Cà Mau và tính cách kiên cường của người Cà mau.
- Đọc bài Mầm Non làm bài tập. 
II. Đồ dùng dạy học: 
III. Các họat động dạy học
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định tổ chức lớp: (2')
B. Bài mới:
I. Luyện đọc: (30')
1. Luyện đọc bài: Trước cổng trời (15')
+ GV yêu cầu hs luyên đọc đoạn thứ 2
- Gọi 1 hs đọc bài
- GV gạch chân những từ ngữ cần nhấn giọng
- Yêu cầu hs luyện đọc
- Gọi 3,4 hs đọc, hs nhận xét
- GV nhận xét
- Y/c hs đọc theo cặp
- Cặp thi đọc bài
- GV nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
+ GV nêu yêu cầu hs suy nghĩ làm bài
Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.
a. Người Cà Màu thông minh và giàu nghị lực.
b. Người Cà Mau thích nghe những chuyện về người có trí thông minh và sức khỏe phi thường,
c. Người Cà Mau thích vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây.
- Gọi hs trả lời câu hỏi
- GV nhận xét, chữa bài
2. Đọc bài làm bài tập:(15')
+ GV yêu cầu hs đọc và làm bài tập
+ GV theo dõi
a. Mầm non nép mình nằm im trong: Mùa đông.
b. Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào: Dùng những động... tả, kể.
c. Mầm non nhận ra mùa xuân về nhờ: Những âm thanh rộn rã.......mùa xuân.
d. Câu thơ Rừng cây trông thưa thớt: Vì cây không có lá.
e. ý chính của bài thơ: Miêu tả sự chuyển động của thiên nhiên
g. Hối hả: Vọi vá
h. Thưa thớt: Tính từ
i.Từ láy: nho nhỏ, lim ... hận xét bài bạn làm trên bảng.
Bài 2(6’)
- YC hs đọc đề và làm bài:
- Gọi hs nhận xét bài của bạn.
- Nhận xét cho điểm.
Bài 3(7’)
- Gọi 1 hs đọc đề bài.
- Yc hs tự làm bài.
- Chữa bài nhận xét.
C. Củng cố dặn dò(3’)
- Nhận xét giờ học .
- Dặn hs về làm các bài tập trong vở bài tập .
- 2 hs lên bảng làm bài.
- Lắng nghe.
- HS nghe và nêu lại ví dụ. 
- Tổng 1,84m+2,45m
 1,84m=184cm
 2,45m=245cm
- 1HS trình bày.
- 1,84+2,45 = 4,29m
 4,29
- HS tính.
 24,65	
- HS đọc ghi nhớ.
- HS tự học thuộc ghi nhớ.
- 4 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- 2 HS nhận xét bài bạn 
- 1HS đọc đề bài.
- 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- HS nhận xét bài bạn.
- 1HS đọc đề bài.
- 1HS lên bảng giải, lớp làm vào vở.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 4: Luyện từ và câu
ÔN TẬP GHK II. (Tiết 5)
I/Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở Tiết 1.
- Tìm và ghi lại được các chi tiết mà HS thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2).
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc to rõ ràng lưu loát bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
3.Thái độ:
- Giáo dục tính tự giác trong học tập cho học sinh.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Phiếu viết tên từng bài tập đọc (như tiết 1)
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC 
- Không kiểm tra.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (2’)
- Thuyết trình và ghi đầu bài
2. KT tập đọc HTL
(Thực hiện như tiết 1)
3. Bài tập 2
- Ghi bảng tên 4 bài văn : Quang cảnh làng mạc ngày mùa, Một chuyên gia máy xúc, Kì diệu rừng xanh, Đất cà mau.
- Yc hs ghi lại chi tiết thích nhất trong bài và giải thích ly do.
- Gọi hs nối tiếp nhau nói chi tiết.
- Cả lớp và gv nhận xét.
- Khen ngợi những hs tìm được chi tiết hay, giải thích được lí do mình thích.
C. Củng cố dặn dò: (3’)
- Nhận xét tiết học .
- Dặn hs về tự ôn lại những từ ngữ đã học trong các chủ điểm để chuẩn bị cho tiết 4.
- Các nhóm chuẩn bị trang phục đơn giản để diễn 1 trong 2 đoạn vở kịch “ lòng dân’’
- Lắng nghe.
- Hs làm việc độc lập .
- Mỗi em chon một bài để chọn chi tiết mình thích.
- Hs nối tiếp nhau nêu trước lớp.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
CHIỀU.
Tiết 1 : LUYỆN TOÁN.
I. Mục tiêu:
- Củng cố kỹ năng cộng các số thập phân.
- Rèn kỹ năng làm toán
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định tổ chức lớp: (5')
B. HD luyện tập:(30')
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (7')
+ GV HS đọc đề bài
a. 68,3 + 41,26 + 8,9 b. 307,4 + 56,65 + 45
 68,3
+41,26
 8,9 
118,46
+ Y/c hs làm bài vào vở
+ Gọi hs lên bảng, hs khác nhận xét
+ GV nhận xét cho điểm
Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. (10')
+ GV nêu yêu cầu bài tập
a) 18,3 + 5,6 + 4,4 + 81,7 = 
 (18,3 + 81,7) + (5,6 + 4,4) =
 100,0 + 10,0 = 110,0 
Ý b) thực hiện tương tự.
+ Y/c hs làm bài vào vơ
+ Gọi 3 hs lên bảng
+ HS khác nhận xét
+ GV nhận xét chữa bài
Bài 3: (10'): 
+ GV nêu yêu cầu bài tập
>
<
=
 192,8 + 3,65 = 3,65 + 192,8 
 ? 270 + 9,8 < 104,8 + 171,5
 52 + 7,08 > 52 + 7,8
+ Yêu cầu hs làm bài tập
+ Gọi hs lên bảng làm bài tập
+ GV nhận xét chữa bài
Bài 4 :
Đoạn đường thứ nhất dài 2300m, đoạn đường thứ hai dài 4,32km, đoạn đường thứ ba dài 5,09km. Hỏi cả ba đoạn đường dài bao nhiêu km?
+ Yêu cầu hs làm bài tập
+ GV nhận xét chữa bài
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 Hòn đá cân nặng 1kg
C. Củng cố dặn dò: (3')
- Nhận xet giờ học.
- Dặn học về học bài xem trước bài sau
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng, hs khác nhận xét
- HS chữa bài vào vở
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng
- HS khác nhận xét
- HS chữa bài vào vở
- Lắng nghe.
- HS làm bài vào vở
- HS lên bảng
- HS chữa bài vào vở
 Bài giải
+ Gọi hs lên bảng làm bài tập
Đổi: 2300m = 
Cả ba đoạn đường dài là
2,300 + 4,32 + 5,09 = 11,710 km
 Đáp số: 11,710 km
- Lắng nghe
- Ghi nhớ.
Ngày soạn:9/10/2012
 Ngày giảng: T5/11/10/2012
Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP
 I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết:
- Cộng các số thập phân.
- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
- Giải bài toán có nội dung hình học.
2.Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được tương đối thành thạo các dạng toán trên.
3. Thái độ:
- Giáo dục hs tính kiên trì cẩn thận khi làm tính giải toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ kẻ sẵn nd bài1
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC(2’)
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập tiết trước.
- Nhận xét cho điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:(2’)
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. HD hs làm bài tập:
Bài1(6’)
- Yc hs đọc đề và nêu yc của bài.
- Yc hs làm bài.
- Gọi hs nhận sét bài của bạn.
- Nhận xét cho điểm.
Bài 2(7’)
- Yc hs đọc đề toán.
- Yc hs làm bài.
- Gọi hs nhận xét bài trên bảng .
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 3(8’)
- Gọi hs đọc đề bài.
- Yc hs tự làm bài.
- GV nhận xét chữa bài hs làm trên bảng.
Giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
16,34 + 8,32 = 24,66(m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(16,34 + 24,66 ) x 2 = 82(m)
Đáp số: 82 mét
 Bài 4(10’)
- Gọi hs đọc đề bài.
- Yc hs làm bài.
- Chữa bài nhận xét.
Giải
Tổng số mét vải bán được trong cả 2 tuần là:
314,78 + 252,22 = 840(m)
Tổng số ngày bán trong 2 tuần là:
7 x 2 = 14(ngày)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
840 : 14 = 60(m)
Đáp số: 60 mét vải
C. Củng cố dặn dò(3’)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs về nhà làm các bài tập thêm.
- 2 hs làm bài trên bảng.
- Lắng nghe.
- 1HS đọc yêu cầu bài.
- 2HS lên bảng làm bài.
- Lớp làm vở.
- HS nhận xét bài trên bảng.
- 1 HS đọc đề toán.
- 2 hs lên bảng làm bài.
- Lớp làm vở.
- HS nhận xét bài trên bảng.
- Chữa bài nếu sai.
- 1HS đọc đề toán.
- 1HS lên bảng giải bài.
- Lớp làm vào vở.
- 1HS đọc đề toán.
- 1HS lên bảng giải.
- Lớp làm vở.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 2:Tập làm văn
 ÔN TẬP GHK II. (Tiết 6)
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mức độ yêu cầu về kỹ năng đọc như ở Tiết 1.
- Nghe – viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nghe viết chính tả, đọc to rõ ràng lưu loát .
3. Thái độ:
- GD hs ý thức tự giác trong học tập, cẩn thận nắn nót trong tất cả các môn học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc, HTL ( như tiết 1)
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC:
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (2’)
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. Kiểm tra tập đọc – HTL
- (Thực hiện như tiết 1)
3. Nghe viết chính tả
- Gọi hs đọc toàn bài viết 1 lượt.
- Gv đọc lai bài viết.
- Yc hs đọc thầm lại bài chính tả, chú ý những từ viết sai .
- Yc hs viết từ khó ra nháp.
- Đọc cho hs viết bài vào vở.
- Đọc lại cho hs soát lỗi chính tả.
- Thu 1 số bài chấm nhận xét .
C. Củng cố dặn dò: (2’)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs chưa kiểm tra về tiếp tục học tập đọc – học thuộc lòng để giờ sau kiểm tra.
- Những hs chưa đạt về nhà ôn tập để giờ sau kiểm tra lại.
- Lắng nghe.
- HS lên bốc thăm và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi GSK
- HS theo dõi SGK.
- HS đọc thầm.
- HS viết từ khó ra nháp.
- HS viết bài vào vở.
- Đổi vở soát lỗi chính tả.
- Lắng nghe.
- Ghi nhớ.
Tiết 3: Luyện từ và câu
KIỂM TRA ĐỌC GHK I. (Tiết 7)
Nhà trường ra đề + đáp án.
CHIỀU
Tiết 2: Luyện TV
LUYỆN VIẾT
I. Mục tiêu: 
- HS đọc đoạn văn trả lời câu hỏi
- HS biết viết những thành ngữ Chỉ nhiện tượng thiên nhiên...
 - HS được đợn văn tả vể đẹp của Vịnh Hạ Long.
II. Đồ dùng dạy học: 
III. Các họat động dạy học
HĐ của GV
HĐ của HS
A. ổn định tổ chức lớp: (2')
B. Bài mới:
I. Luyện tập: (30')
 Bài 1: (10')
+ GV yêu cầu hs đọc đoạn văn trả lời câu hỏi.
+ Gọi 2,3 hs đọc.
+ Gọi hs trả lời câu hỏi
+ GV nhận xét, chữa bài
- Đó là hiện tượng: Bất thương, kì lạ của thiên nhiên.
Bài 2. : (10')
+ GV yêu cầu hs viết thêm thành ngữ
a. Chỉ hiện tượng thiên nhiên:
- Gọi hs trả lời
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
- Mưa thối đất thối cát
- Rung trời lở đất
- Bụi bay tít mù
- Mưa ào ào như chút nước
b. Chỉ việc con người chinh phục thiên nhiên:
- Đội đá vá trời
Bài 3: (10') Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3, 5 câu) nói về vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.
- GV yêu cầu hs viết đoạn văn
- GV theo dõi 
- Gọi hs đọc đoạn văn
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét tuyên dương.
3. Củng cố dặn dò: (3')
- GV củng cố nội dung bài
- Yêu cầu về ôn bài
- Lắng nghe
- 2,3 hs đọc đoạn văn
- HS trả lời
- Lắng nghe
- HS viết thêm thành ngữ
- HS trả lời
- HS nhận xét
- Lắng nghe 
- HS viết thêm thành ngữ, trả lời
- Lắng nghe
- HS viết bài
- HS chú ý
- HS đọc đoạn văn
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Lắng nghe
 Ngày soạn:10/10/2012
 Ngày giảng: T6/12/10/2012
Tiết 1: Toán
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết:
- Tính tổng nhiều số thập phân.
- Tính chất kết hợp của phép cộng các ssó thập phân.
- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.
2. Kỹ năng:
- Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phânđể tính theo cách thuận tiện nhất.
3. Thái độ:
- Gd hs tính cẩn thận kiên trì khi làm tính và giải toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bảng số của bài tập 2
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ của GV
HĐ của HS
A. KTBC(3’)
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập tiết trước.
- Nhận xét cho điểm.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:(2’)
- Thuyết trình, ghi đầu bài lên bảng.
2. HD tính tổng nhiều số thập phân(10’)
a. Ví dụ:
- Nêu bài toán ví dụ như sgk và ghi bảng:
27,5 +36,75 +14,5 = ? (l)
- Hd hs tự đặt tính và tính.
- Gọi vài hs nêu cách tính tổng nhiều số thập phân.
- Hd hs tự nêu bài toán và tự giải chữa bài như trong sgk.
3. Thực hành:
Bài1(7’)
- Yc hs tự làm bài và chữa bài.
- Chữa bài nhận xét .
Bài 2(8’)
- Yc hs đọc đề toán.
- Hd hs cách làm , gọi hs lên bảng làm.
- Chữa bài nhận xét .
Bài 3(7’)
- Yc hs đọc đề toán và làm bài.
- 1 HS lên bảng giải.
- Lớp làm vào vở.
- Gọi hs nhận xét bài của bạn .
- Chữa bài cho điểm hs.
C. Củng cố dặn dò: (2’)
- Nhận xét gìơ học .
- Dặn hs về làm bài tập phần luyện tập thêm.
-2 HS lên bảng làm bài,.
- Lắng nghe.
 27,5
+36,75
 14,5
 78,75
- Vài hs nêu.
- HS thực hiện theo hướng dẫn 
- 4 hs lên bảng làm bài.
- Lớp làm vào vở.
- 1HS đọc yêu cầu bài
- 1HS lên bảng làm
- Lớp làm vào vở.
- 1HS đọc yêu cầu bài
- 1HS lên bảng làm.
- Lớp làm vào vở.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe
- Ghi nhớ
Tiết 3: Tập làm văn
 KIỂM TRA VIẾT GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 8 )
( Đề - đáp án trường ra)
Tiết 5 : Sinh hoạt

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 10.doc