Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 26

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 26

I. MỤC TIÊU:

- Giá trị của hoà bình; trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do địa phương, nhà trường tổ chức.

- Yêu hoà bình và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình

*KNS: kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng trình bày hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ

GV: Tranh ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tran; Bp và phiếu BT III. CÁC ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 26 Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2011
 TIẾT 3 
 ĐẠO ĐỨC
 EM YÊU HOÀ BÌNH ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Giá trị của hoà bình; trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình do địa phương, nhà trường tổ chức.
- Yêu hoà bình và ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho hoà bình
*KNS: kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng trình bày hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ
GV: Tranh ảnh về cuộc sống của trẻ em và nhân dân ở những nơi có chiến tran; Bp và phiếu BT III. CÁC ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Tìm hiểu về thông tin
(N4)
*KN hợp tác nhóm, KN xác định giá trị
HĐ3. Bày tỏ thái độ (cá nhân)
Phiếu bài tập
HĐ4. Tìm hiểu hành động nào đúng (cá nhân)
3.Củng cố, dặn dò
3'
25’
2'
- Gọi hs trả lời : Em hãy nêu những việc làm cụ thể, thể hiện tình yêu Tổ quốc?
- Nhận xét, đánh giá
- Tổ chức cho cả lớp hát bài "Cánh chim hoà bình" và hỏi: Bài hát muốn nói lên điều gì?
- Treo tranh ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em ở vùng có chiến tranh
- Em thấy những gì qua những tranh ảnh đó.
- Y/c hs đọc thông tin trong sgk.
- Y/c hs thảo luận theo nhóm
- Y/c đại diện các nhóm trình bày kết quả
- Nhận xét, KL.
->Rèn KNS: xác định giá trị: cho HS thấy được giá trị của hòa bình và từ đó yêu hòa bình.
- Treo bảng phụ ghi sẵn câu hỏi của bài tập 1 
- YC 1HS điều khiển lớp giơ thẻ: Đ, S
-Yêu cầu HS giải thích lí do.
- Nhận xét và chốt lại kiến thức
- Phát phiếu bài tập, YC HS đọc đề 
- YC HS làm phiếu,1HS trên chuẩn làm bảng phụ
- Thu phiếu- chấm- Nhận xét, KL.
- Gọi HS đọc đề bài tập 3
- YC HS thảo luận và làm bài
- Mời một số cặp trình bày.
- Gọi hs trình bày hiểu biết về từng hoạt động trên và cho biết em đã tham gia hoạt động nào?
- Nhận xét, KL.
- Mời HS đọc ghi nhớ SGK.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs về nhà sưu tầm các bài hát, bài thơ, tranh ảnh về chủ đề đang học. 
- Huy, Quyên trả lời
-Lớp nhận xét 
- Nghe
- Cả lớp hát - 3 hs trả lời
-HS trên chuẩn trả lời
- Quan sát
-HS đạt chuẩn 
- HS đạt chuẩn đọc
- Các nhóm thực hiện
- Mỗi nhóm trình bày 1câu, nhóm khác bổ sung
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc đề
-HS giơ thẻ
- KKHS đạt chuẩn giải thích 
- Nghe
- Nhận phiếu bài tập, HS đạt chuẩn đọc
- HS thực hiện
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc
- Thảo luận, làm bài.
- hs trình bày-lớp bổ sung
- Phát biểu
- Nghe
- 1-2 HS đọc
- Nghe
- Lắng nghe và thực hiện
TUẦN 26 Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012
TIẾT 5 
TẬP ĐỌC
NGHĨA THẦY TRÒ
I. MỤC TIÊU:
- Luyện đọc: Đọc đúng: trò cũ, nghĩa, sưởi nắng, vỡ lòng, lần lượt(HS đạt chuẩn)
- Đọc trôi chảy(HS đạt chuẩn), diễn cảm toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả, gợi tả gợi cảm,(HS trên chuẩn)
- Hiểu từ: cụ giáo Chu, môn sinh, áo dài thâm, sập, vái, tạ, cụ đồ, vỡ lòng.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
- GD tình cảm tôn sư trọng đạo.
II .CHUẨN BỊ GV: - Tranh minh hoạ trong sgk - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc, ghi sẵn câu hỏi số 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
H1.Bài cũ
2. Bài mới
HĐ1.GTB
HĐ2. Luyện đọc 
Cá nhân , N2.
3. Tìm hiểu nội dung đoạn văn Cá nhân
4. Luyện đọc diễn cảm 
Cá nhân, N2.
3.Củng cố dặn dò
5'
35’
5'
- Gọi hs đọc Cửa sông và trả lời câu hỏi về nội dung bài 
- Nhận xét và ghi điểm
- Treo tranh->Giới thiệu 
- Gọi hs đọc lại toàn bài.
- Gọi hs đọc tiếp nối (2 lượt)
+ Lần 1: Rút từ luyện đọc: nghĩa, sưởi nắng, vỡ lòng, lần lượt 
+ Lần 3: kết hợp giải nghĩa từ: Gọi hs đọc phần chú giải.
- Y/c hs luyện đọc theo cặp.
- TC thi đọc đúng
- GV đọc mẫu 
+ YC hs đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1
+ YC đọc lướt đoạn 1,2 và trả lời câu hỏi 2
+ Treo bảng phụ ghi sẵn câu hỏi 3 và YC lớp giơ thẻ lựa chọn
+ Em hiểu nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ trên thế nào? (HS trên chuẩn)
+ Em còn biết câu thành ngữ, ca dao, có ND như vậy? (HS trên chuẩn)
+ Qua phần tìm hiểu bài, em thấy bài văn cho biết điều gì? (HS trên chuẩn)
+ Treo bảng phụ có đoạn 3 , GV đọc mẫu.
- Y/c hs luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho hs thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét- khen hs đọc đúng - ghi điểm hs.
- Bài văn có ý nghĩa như thế nào?
- GD tình cảm tôn sư trọng đạo.
- Nhận xét tiết học .
- Mai, Nhật - trả lời
- Lớp nhận xét
- Nghe
- Lắng nghe
- HS trên chuẩn đọc
- HS đạt chuẩn 
+ HS đạt chuẩn đọc từ khó
+ HS đạt chuẩn đọc chú giải, HS trên chuẩn giải nghĩa từ không có ở chú giải
- Luyện đọc theo cặp.
- 3 nhóm thi( HS đạt chuẩn)
- Nghe
- HS đạt chuẩn trả lời 
- HS đạt chuẩn trả lời 
- HS giơ thẻ
- Nối tiếp nhau giải thích
- Phát biểu. 
- Vài HS nêu
- Theo dõi gv đọc mẫu và tìm các từ cần nhấn giọng, chỗ ngắt giọng
- Đọc theo cặp.
- 3-5 hs thi đọc-theo dõi để bình chọn bạn đọc hay
- Nghe
- 2 HS đạt chuẩn trả lời
- Liên hệ trả lời
- Nghe
 TUẦN 26 Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012
 TIẾT 4 
 TOÁN
 NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU: 
 - Biết cách thực hiện nhân số đo thời gian với một số và vận dụng phép nhân số đo thời gian để giải các bài toán có liên quan.
- HS vận dụng tính được số đo thời gian trong thực tế, có liên quan đến phép nhân.
- GD HS tính cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ 
 GV: Bảng phụ viết sẵn tóm tắt của hai ví dụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. HD thực hiện phép nhân số đo thời gian qua 2 ví dụ VD1: N2 
VD2 : N4
HĐ3. Luyện tập
Bài 1
Cá nhân 
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
Bài 2: 
N2, cá nhân 
Vở
3.Cuûng coá, daën doø
Trò chơi: Ai giỏi nhất
5'
35’
3’
- Gọi hs đặt tính rồi tính: 12 ngày 17giờ - 8 ngày 20 giờ ; 15 giờ 36 phút+ 5 giờ 45 phút
- Nhận xét, ghi điểm.
- Nêu VD 1: Treo vẽ sơ đồ tóm tắt lên bảng
+ Muốn biết làm 3 sản phẩm như thế mất bao nhiêu thời gian ta làm như thế nào?
- Nêu : Đó chính là phép nhân số đo t/gian với một số- >Rút đề bài
-Yêu cầu thảo luận để tìm cách thực hiện phép nhân này.
- Y/c hs trình bày cách tính của mình.
- Nhận xét các cách hs đưa ra
- Qua ví dụ trên, em thấy khi thực hiện phép nhân số đo thời gian có nhiều đơn vị với một số ta phải thực hiện như thế nào?
- Nhận xét và giới thiệu cách tính như sgk
- VD2 : Treo bảng phụ ghi sẵn tóm tắt
 -YC HS thảo luận cách làm và ghi kết quả vào bảng phụ. 2 nhóm nhanh nhất treo kết quả bảng lớp
-YC HS nhận xét- Nêu nhận xét về cách nhân.
* Tính
- Y/c hs tính nhanh vào bảng con
- Mời hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng
- Nhận xét – tuyên dương
* Bài toán: 
-Yêu cầu HS tóm tắt vào bảng con
+ 1 vòng 1 phút 25 giây
+ 3 vòng.? Thời gian
- Y/c hs trên chuẩn tự làm bài vào vở và hd các hs đạt chuẩn .
- Y/c hs nhận xét bài của bạn trên bảng 
- Chấm vở- Nhận xét – Tuyên dương
- Yêu cầu HS thi nhau tính nhanh một số bài về nhân số đo thời gian do GV yêu cầu.
- Tổng kết tiết học .
- Trinh, Hoàng
-Lớp làm bảng con
- Nghe
- HS nêu đề toán
- HS đạt chuẩn trả lời
-Chú ý
- HS thảo luận nhóm 2 tìm cách thực hiện 
- 1 số hs nêu trước lớp
- KKHS đạt chuẩn trả lời. 
- Nghe 
-HS nối tiếp nhau đọc đề 
- Nhóm 4
- KK HS đạt chuẩn nêu
- HS đạt chuẩn đọc đề
-5HS nhanh nhất được trưng bày kết quả ở trước lớp
- HS đạt chuẩn đọc đề 
- HS trên chuẩn tom tắt trên bảng lớp
- Nghe
- 1 HS trên chuẩn ;àm bảng phụ
-Nhận xét
- HS thi nhau làm
 TUẦN 26 Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
 TIẾT 3 
 KHOA HỌC
 CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, giúp hs :
 - Hiểu hoa là cơ quan sinh sản của loài thực vật có hoa.
 - Thực hành với hoa thật để biết vị trí của nhị hoa, nhuỵ hoa. Kể tên được các bộ phận chính của nhị và nhuỵ 
 - Phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính
 - DG HS biết chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 
II. CHUẨN BỊ: GV: Tranh ảnh về các loài hoa khác nhau -Phiếu báo cáo theo nhóm
 HS : Sưu tầm hoa thật
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1. GTB
2. Phân biệt nhị, nhuỵ. Hoa đực và hoa cái 
(cả lớp, N2)
3. Thực hành với vật thật
(Nhóm 4)
4. Tìm hiểu về hoa lưỡng tính (cá nhân)
HĐ3.Cuûng coá, daën doø
3'
25'
2'
- Gọi hs kt bài ở tiết trước.
- Nhận xét-ghi điểm.
- Giới thiệu-ghi đề bài.
- Y/c hs quan sát hình 1,2 và cho biết:
+ Tên cây, cơ quan sinh sản của cây đó?
+ Cây phượng và cây dong giềng có đặc điểm gì chung?
+ Cơ quan sinh sản của cây có hoa là gì?
- Nhận xét và kết luận 
- Trên cùng một cây, hoa được gọi tên bằng những loại nào?
- Hãy quan sát H3, 4(104) để biết đâu là nhị, đâu là nhụy (dán tranh H3,4 lên bảng)
- Gọi hs lên chỉ nhị đực và nhuỵ cái của từng loại hoa 
- Nhận xét và kết luận lời giải đúng, giải thích thêm 
- Cho hs q/s 2 hoa mướp và y/c hs phân biệt hoa đực và hoa cái.
- Nhận xét và kết luận về câu trả lời của hs
- Phát phiếu học tập cho nhóm và y/c các nhóm quan sát từng loại hoa mang đến lớp chỉ nhuỵ, nhị và phân loại thành hai loại: hoa có cả nhị, nhuỵ và hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ, ghi kết quả vào phiếu.
- HD giúp đỡ nhóm hs gặp khó khăn
- Gọi hs trình bày - tổng kết ý kiến của cả lớp
- Nhận xét, KL.
- Nêu: trên cùng một bông hoa vừa có nhị, vừa có nhuỵ gọi là hoa lưỡng tính (Y/c hs q/s hình 6)
- Vẽ lại sơ đồ nhị và nhuỵ hoa lưỡng tính lên bảng
- Y/c hs lên ghi chú thích vào sơ đồ và nói tên các bộ phận của nhị và nhuỵ
- Xoá các chú thích và gọi hs chỉ và nêu các bộ phận của nhị và nhuỵ
- Nhận xét, khen hs hiểu bài
- Mời HS đọc mục bạn cần biết. GD HS bảo vệ MT
- GD HS chăm sóc và bảo vệ cây trồng, môi trường
- Nhận xét tiết học và dặn hs về nhà học, xem bài sau
- Hương, Như lần lượt trả lời-theo dõi-nhận xét
- Nghe
- Nghe
- Q/s và trả lời
- Lắng nghe
- Hoa đực và hoa cái
- Nghe nhiệm vụ, chỉ cho nhau xem trong nhóm 2
- 2 HS nối tiếp lên chỉ
- Lắng nghe
- Quan sát để phân biệt, nêu
- Lắng nghe
- Từng nhóm nhận phiếu và làm bài theo y/c của gv
- Đại diện báo cáo
- Nghe
- Quan sát, đọc chú thích 
- Theo dõi và vẽ vào nháp
- 3 hs chỉ và nêu tên
- HS tiếp nối nêu
- Nghe
- 2 HS đọc, lớp nhẩm 
- Nghe và thực hiện
- Nghe và ghi nhớ.
 TUẦN 26 Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012
 TIẾT 1 
 TOÁN
 CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU: 
 - Biết cách thực hiện chia số  ... ài tập chính tả. 
Cá nhân
VBT
3.Củng cố, dặn dò
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
5'
35'
5'
- Y/c hs lên bảng viết tên riêng: Sác-lơ Đác-uyn A-đam, Pa-xtơ, Nữ Oa, Ấn Độ,
- Nhận xét – ghi điểm
- Giới thiệu trực tiếp- ghi đề bài.
- Gọi HS đọc đoạn văn cần viết. 
- Hỏi: Nội dung của bài văn là gì?
- Yêu cầu HS nêu từ khó viết ở trong bài
- Gv ghi bảng : Chi-ca-gô, Niu Y- oóc, Ban –ti-mo, Pít-sbơ-nơ
- YC HS phân tích cấu tạo một số tiếng khó
-Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con
- HD cách trình bày, tư thế ngồi viết.
+ Đọc cho HS viết.
+ Đọc cho HS soát lỗi.
+ Chấm bài-nhận xét- thống kê số lỗi.
* Tìm các tên riêng và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào?
+ Nội dung và tác giả của bài Quốc tế ca là gì?
+ Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài?
- Y/c hs làm bài vào vở bài tập
- Chấm vở- nhận xét
- TC HS thi viết đúng các tên người, tên địa lý nước ngoài theo yêu cầu của GV
- Nhận xét, tuyên dương
- GD HS rèn chữ, giữ vở.
- Nhận xét tiết học. 
- Hào, Hoàng 
-hs khác viết bảng con.
- Nghe
- Nghe 
- HS trên chuẩn
- HS trên chuẩn 
- HS đạt chuẩn nêu
- HS đạt chuẩn phân tích- đọc
- HS đạt chuẩn viết bảng lớp
- Lắng nghe
- Viết bài theo gv đọc
- Soát lỗi-đổi vở cho nhau
- 10 hs nộp-báo cáo số lỗi
- 1 hs đạt chuẩn đọc đề.
- HS trên chuẩn 
- HS đạt chuẩn nêu 
-1HS trên chuẩn làm bảng phụ
- Nhận xét 
- HS thi nhau viết nhanh vào bảng con
- Nghe
- Nghe 
TUẦN 26 Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2012
TIẾT 2 
TẬP LÀM VĂN
TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT
I. MỤC TIÊU:
- Nhận thức đúng các lỗi về câu, cách dùng từ, lỗi diễn đạt, trình tự miêu tảtrong bài văn tả đồ vật của mình và của bạn khi được thầy cô chỉ rõ.
- Biết sửa lỗi cho bạn và tự sửa lỗi của mình trong bài văn
- Hiểu được cái hay của những đoạn văn, bài văn hay của bạn, có ý thức học hỏi từ những bạn học giỏi để viết những bài văn sau tốt hơn
II. CHUẨN BỊ
GV: :Bảng phụ
HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Nhận xét về kết quả bài làm của học sinh (cả lớp).
3. HD viết lại đoạn văn cá nhân 
N2
3. Củng cố, dặn dò
5'
35’
5
- Kiểm tra 2 HS: Nêu nội dung vở kịch Giữ nghiêm phép nước.
- Nhận xét – ghi điểm
- Giới thiệu trực tiếp -ghi đề.
- Ghi đề văn lên bảng
- Nhận xét chung
* Ưu điểm: 
- Hiểu và viết đúng y/c đề
- Xác định đúng y/c của đề, có bố cục chặt chẽ
- Diễn đạt gãy gọn, có sáng tạo khi miêu tả 
- Một số bài trình bày sạch sẽ, rõ ràng. Ít sai lỗi ctả
- Một số bài đã dùng những từ láy, hình ảnh, âm thanh để làm nổi bật đặc điểm của đồ vật
* Tồn tại:
- Diễn đạt còn lủng củng, ý nghèo nàn, dùng từ thiếu chính xác, trình bày bài văn còn bẩn, một số em viết còn sai lỗi chính tả.
+ Yêu cầu HS sửa lỗi chính tả vào bảng con
+ Y/c HS thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa lỗi: cách dùng từ, đặt câu
-Nhận xét- Tuyên dương
+ Y/c hs tự chữa lỗi bài của mình theo y/c bằng cách trao đổi với bạn bên cạnh 
- Giúp đỡ những hs gặp khó khăn.
+ Gọi một số hs có đoạn văn hay, bài văn được điểm cao đọc cho các bạn nghe
- GV đặt câu hỏi: để tìm ra cách dùng từ hay, lối diễn đạt hay, ý hay
- Y/c hs tự viết lại đoạn văn.1HS trên chuẩn làm BP
- Gọi hs đọc lại đoạn văn vừa viết
- Nhận xét, khen HS viết lại đạt hơn. 
- GD HS sử dụng biện pháp nghệ thuật viết văn.
- Nhận xét tiết học .
- Anh, Tuấn 
- Nghe
- Nghe.
- Theo dõi.
- 1 hs đạt chuẩn đọc
- Nghe.
- Theo dõi
-HS đạt chuẩn sửa bảng lớp
- Thảo luận-phát hiện lỗi, tìm cách sửa
- 2 hs cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài.
- Tự sửa lỗi
- HS trên chuẩn đọc 
- Trả lời
- Tự viết lại đoạn văn
- HS đạt chuẩn đọc bài
- Nghe
- Nghe và thực hiện
- Chú ý
TUẦN 26 Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011
TIẾT 3 
KHOA HỌC
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, giúp hs :
 - Hiểu về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả
 - Phân biệt được hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió
 - GD HS yêu quý chăn sóc cây và hoa. GD HS ý thức bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ
 HS: - Hoa thật, tranh ảnh về các loài hoa khác nhau
 GV: - Phiếu báo cáo theo nhóm, phiếu hoc tập cá nhân
 - Hai bộ tấm thẻ ghi: hạt phấn, ống phấn, đầu nhuỵ, noãn, bao phấn, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1. GTB 
2.Thưc hành làm bài tập xử lý thông tin: (cá nhân)
3. Trò chơi: “Ghép chữ vào hình” (N6) 
4. Tìm hiểu về hoa thụ phấn nhờ gió và côn trùng (nhóm 4)
HĐ3. Củng cố, dặn dò
3'
25'
2'
- Gọi hs kt bài ở tiết trước.
- Nhận xét-ghi điểm.
- Giới thiệu-ghi đề bài. (dùng tranh)
- Phát phiếu học tập cho hs và y.c hs đọc kĩ thông tin ở mục thực hành suy nghĩ và hoàn thành phiếu học của mình
- Vẽ nhanh h.1 lên bảng
- Gọi hs chữa phiếu và trả lời các câu hỏi sau:
+ Thế nào là sự thụ phấn?sự thụ tinh? 
+ Hạt và quả được hình thành như thế nào?
- Nhận xét và chỉ vào hình minh hoạ giải thích lại về sự thụ phấn, sự thụ tính và sự hình thành...
- GV nhận xét kết luận
- Tổ chức cho hs chơi: Ghép chữ vào hình
- Chia lớp thành 2 đội
- Dán lên bảng sơ đồ sự thụ tinh của hoa lưỡng tính.Y/c mỗi đội cử 1 hs lên bảng gắn các chú thích vào hình cho phù hợp. Sau 2 phút đội nào gắn xong và đúng là thắng cuộc.
- Gọi hs nhận xét bài của bạn trên bảng
- Tổng kết cuộc thi và gỡ các tấm thẻ ra . Y/c hs vẽ và ghi chú lại như hình 3.
- Nhận xét và KL.
- Phát phiếu báo cáo cho nhóm và y/c các nhóm trao đổi thảo luận câu hỏi trang 107 sgk; Y/c hs q/s hình 4,5,6 và cho biết: Tên loài hoa, kiểu thụ phấn; lí do của kiểu thụ phấn - rồi ghi k/q vào phiếu
- HD giúp đỡ hs gặp khó khăn
- Gọi hs đại diện trình bày-y/c hs nhóm khác nhận xét và bổ sung 
- Nhận xét câu trả lời của hs, KL. 
- Mời HS đọc mục bạn cần biết (107) 
- Để chăm sóc và bảo vệ loài hoa ta cần làm gì?
- Nhận xét tiết học và dặn hs về nhà học bài, chuẩn bị bài 53.
- Vy, Như lần lượt trả lời
- Nghe 
- Nghe
- Nhận phiếu và làm việc với phiếu
- Quan sát
- 4 hs nối tiếp nhau chữa phiếu, mỗi hs làm 1 câu
- Quan sát - Lắng nghe
- Nghe
- Hoạt động theo hd của gv: nhận thẻ và sơ đồ; gắn bài lên và giới thiệu sơ đồ có gắn chú thích
- Nhận xét bổ sung
- Lắng nghe-1hs viết chú thích trên bảng, cả lớp vẽ và ghi chú thích vào vở-nhận xét 
- Từng nhóm nhận phiếu và làm bài theo y/c của gv
- Cử 2 bạn báo cáoư
- Lắng nghe-bổ sung
- 2 HS đọc
- HS tiếp nối trả lời.
- Nghe và thực hiện
 TUẦN: 26 Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2012
 TIẾT: 5 
 KĨ THUẬT 
 LẮP XE BEN (3 Tiết- Tiết 3)
I. MỤC TIÊU: 
 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben
 - Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
 - Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành.
 - GD HS yêu quý đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ
 GV: Mẫu xe ben đã lắp sẵn. Bảng tiêu chí đánh giá.
 HSGV: Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Thực hành ráp xe ben hoàn chỉnh (N2)
3. Đánh giá sản phẩm (cả lớp)
3. Củng cố, dặn dò
3'
30'
2'
- Kiểm tra đồ dùng học tập
- Nhận xét chung
- Đưa vật mẫu- Giới thiệu bài .
* Y/c hs thực hành lắp ráp xe ben
- Lưu ý hs :
+ Khi lắp ráp các bộ phận với nhau cần phải chú ý vị trí trong ngoài giữa các bộ phận với nhau
+ Các mối ghép phải vặn chặt để xe không bị xộc xệch
+ Nhắc hs khi lắp ráp xong phải kiểm tra xem sự nâng lên và hạ xuống của thùng xe.
- Quan sát và giúp đỡ hs còn lúng túng
* Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.
- Đính Bp có tiêu chuẩn, YC nhắc lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm 
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm 
- Tổ chức cho hs tháo các chi tiết và xếp đúng vị trí vào các ngăn trong hộp.
- GD HS yêu quý đồ chơi.
- Nhận xét tiết học và dặn dò về chuẩn bị tiết sau.
- Tổ trưởng KT báo cáo
- Nghe
- Nghe
- Thực hành lắp ráp các bộ phận thành sản phẩm hoàn chỉnh
- Nghe
- Thực hiện theo HD của Gv
- Để SP lên bàn
- HS đạt chuẩn đọc
- HS nhận xét
- HS thực hiện theo y/c
- Theo dõi
- Nghe- thực hiện
TUẦN 27 Thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2010
TIẾT 6 
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
AN TOÀN GIAO THÔNG
I. YÊU CẦU
 - Sơ kết tuần 27, phương hướng tuần 28
 - Hs hiểu nội dung ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về ATGT. Biết phân tích nguyên nhân của tai nạn giao thông theo luật GTĐB. Hiểu và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và những người khác
 - GDHS tự giác và động viên người khác thực hiện đúng quy định của luật giao thông đường bộ
II. CHUẨN BỊ
 GV: Số liệu thống kê về các vụ tai nạn giao thông
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GVIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1. Sơ kết tuần 27
HĐ2.Phương hướng tuần 28 
HĐ3.Lập phương án thực hiện ATGT(nhóm)
HĐ4.Củng cố dặn dò.
8’
8'
12’
2’
-Y/c hs hát tập thể.
- Lớp trưởng báo cáo sơ kết tuần 27
- GV nhận xét: khắc phục những tồn tại và phát huy những ưu điểm.
- Đề ra phương hướng tuần 28
+ Duy trì sĩ số
+ VS cá nhân VS môi trường
+ Nề nếp lớp như : Bảng tên, khăn quàng, xếp hàng ra vào lớp, thể dục
+ Tích cực ôn luyện để thi giữa kỳ 2
+ Ôn tập kiến thức để tham gia thi rung chuông vàng..
- Đọc số liệu đã sưu tầm: Tin1: Tính từ ngày 1-9-2001 đến 30-9-2001 toàn quốc xảy ra 2225 vụ tai nạn gtđb làm chết 792 người, bị thương 2630 người.
- Em có nhận xét gì về mẩu tin trên?
- Gọi hs tự giới thiệu về mẩu tin của mình đã chuẩn bị ở tiết trước.
- Cho hs chơi trò chơi” Sắm vai”
- Nêu: Bạn An đi sinh hoạt vì ham mê quá đi về muộn. Trời tối, An phải đi xe đạp về nhà. Xe đạp không có đèn. Trước tình huống này, bạn An nên xử lí thế nào? Em có thể đưa giúp bạn giải pháp hợp lí
- HD hs lập phương án thực hiện ATGT
B1:Lập phương án: Chia lớp thành 3 nhóm
N1: lập phương án đi xe đạp an toàn
N2:Lập phương án: Ngồi trên xe máy AT
N3: Lập phương án :Chọn con đường đi đến trường an toàn
B2: Trình bày phương án tại lớp
- Y/c các nhóm trình bày phương án
- Nhận xét phương án của từng nhóm và giúp hs có kế hoạch thực hiện (biện pháp) phương án của nhóm mình đưa ra
- Nhận xét về thái độ tinh thần thái độ tham gia hoạt động của các em học sinh.
- Hát tập thể. 
- Nghe
- Nghe và thảo luận, bổ sung cho ý kiến
- Nghe
- HS phát biể
- Nối tiếp nhau giới thiệu- hs khác phân tích nội dung
- Nghe và nêu các phương án xử lí 
- Nghe.
- Làm việc theo nhómtheo gợi ý:Điều tra khảo sát, Biện pháp khắc phục, Duy trì tổ chức thực hiện
- Đại diện trình bày - bổ sung 
- Lắng nghe
- Nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 26.doc