Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 (đầy đủ)

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 (đầy đủ)

I. Mục tiêu :

- Biết tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh hộp chữ nhật.

- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản.

II. Đồ dùng dạy – học :

1- GV: Phấn màu, bảng phụ.SGK, Hệ thống bài tập.

2- HS: Vở, SGK, bảng con, nhỏp, ụn lại kiến thức cũ

III .Các hoạt động dạy – học:

 

doc 24 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 (đầy đủ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
 Thứ hai ngày 6 thỏng 2 năm 2012
Tiết 1 : CHÀO CỜ
...................................
Tiết 2 : 	TOÁN
LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu : 
- Biết tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh hộp chữ nhật.
- Vận dụng để giải một số bài toỏn đơn giản. 
II. Đồ dùng dạy – học :
1- GV: Phấn màu, bảng phụ.SGK, Hệ thống bài tập.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nhỏp, ụn lại kiến thức cũ 
III .Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Yờu cầu HS nờu quy tắc tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của HHCN.
- Nhận xột.
3. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
* Luyện tập:	
*Bài tập 1: 
- Yờu cầu HS nờu cỏch làm. 
- GV hướng dẫn HS cỏch làm.
- Cho HS làm vào nhỏp, 1 Hs lờn bảng.
- Cho HS đổi nhỏp, chấm chộo.
- Cả lớp và GV nhận xột.
*Bài tập 2: 
- GV lưu ý HS : 
+ Thựng khụng cú nắp, như vậy tớnh diện tớch quột sơn là ta phải tớnh diện tớch xung quanh của thựng cộng với diện tớch một mặt đỏy.
+ Cần đổi thống nhất về cựng một đơn vị đo.
- Cho HS làm vào vở, 1 HS lờn bảng.
- Cả lớp và GV nhận xột.
*Bài tập 3: HS khỏ, giỏi làm thờm.
- Cho HS thi phỏt hiện nhanh kết quả đỳng trong cỏc trường hợp đó cho và phải giải thớch tại sao.
- Cả lớp và GV nhận xột.
4. Củng cố :
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
5. Dặn dũ: 
- GV nhận xột giờ học, nhắc HS về ụn cỏc kiến thức vừa luyện tập.
- 2 HS thực hiện yờu cầu.
- 1 HS nờu yờu cầu.
 *Bài giải:
a) Đổi: 1,5m = 15dm
Sxq = (25 +15) 2 18 =1440 (dm2)
Stp =1440 + 25 15 2 = 2190 (dm2)
b)Sxq= (dm2)
 Stp = (dm2)
- 1 HS nờu yờu cầu.
 *Bài giải:
 Đổi: 8dm = 0,8 m
Diện tớch xung quanh của thựng tụn đú là:
 (1,5 + 0,6) 2 0,8 = 3,36 (m2)
Diện tớch quột sơn là:
 3,36 + 1,5 0,6 = 4,26 (m2)
 Đỏp số: 4,26 m2.
- 1 HS nờu yờu cầu.
*Kết quả:
 a) Đ b) S c) S d) Đ
...................................
Tiết 3 : tập đọc
 LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
I. Mục tiờu :
- Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng thay đổi phự hợp lời nhõn vật.
- Hiểu được nội dung: Bố con ụng Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển (Trả lời được cỏc cõu hỏi 1, 2, 3.)
- GD : Nõng cao ý thức bảo vệ mụi trường ở HS.Giữ gỡn mụi trường biển.
II. Đồ dựng dạy - học : 
1- GV: Phấn màu, bảng phụ vieỏt ủoaùn luyeọn ủoùc.SGK, Tranh ảnh về những làng ven biển (nếu cú).
2- HS: Vở, SGK, ụn lại kiến thức cũ 
III. Cỏc hoạt động dạy - học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- 2 HS đọc và trả lời cỏc cõu hỏi về bài Tiếng rao đờm.
- Nhận xột.
3. Bài mới :
* Giới thiệu bài: 
* Hướng dẫn HS luyện đọc và tỡm hiểu bài:
a) Luyện đọc:
- GV kết hợp sửa lỗi phỏt õm và giải nghĩa từ khú.
- GV đọc mẫu.
b)Tỡm hiểu bài:
+ Bài văn cú những nhõn vật nào?
+ Bố và ụng của Nhụ bàn với nhau việc gỡ?
+ Bố Nhụ núi “con sẽ họp làng”, chứng tỏ ụng là người thế nào?
+ Đoạn 1 cho em biết điều gỡ?
+ Việc lập làng mới ngoài đảo cú lợi gỡ?
+ Hỡnh ảnh làng chài mới ngoài đảo hiện ra như thế nào qua lời núi của bố Nhụ?
+ Đoạn 2 cho em thấy điều gỡ? 
+ Tỡm những chi tiết cho thấy ụng Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cựng đó đồng tỡnh với kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhụ?
+ Đoạn 3 cho em biết điều gỡ?
+ Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
+ Đoạn 4 cho em biết điều gỡ? 
+ Nội dung chớnh của bài là gỡ?
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm:
Ghi đoạn 4 và hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 4 theo cỏch phõn vai. 
- GV đọc mẫu :
- Mời 4 HS đọc phõn vai.
- Để cú một ngụi làng như mọi ngụi làng trờn đất liền, rồi sẽ cú chợ, cú trường học, cú nghió trang . . .
Bố Nhụ núi tiếp như trong một giấc mơ, rồi bất ngờ vỗ vào vai Nhụ :
- Thế nào con đi với bố chứ ?
- Võng ! - Nhụ đỏp nhẹ.
- Vậy là việc đó quyết định rồi . Nhụ đi / và sau đú/ cả nhà sẽ đi. Đó cú một làng Bạch Đằng Giang do những người dõn chài lập ra ở đảo Mừm Cỏ Sấu. Hũn đảo đang bồng bềnh đõu đú / ở mói phớa chõn trời. 
- Yờu cầu học sinh luyện đọc nhúm đụi. Thi đọc diễn cảm. 
4. Củng cố:
-Gọi nhắc lại nội dung bài học .
-Giỏo dục hs yờu quờ hương đất nước, bảo vệ quờ hương đất nước.
5. Dặn dũ:
- GV nhận xột + khen những HS đọc tốt 
- Nhắc học sinh về đọc bài và chuẩn bị bài sau.
- 1 HS giỏi đọc. Chia đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến Người ụng như toả ra hơi muối.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến thỡ để cho ai?
+ Đoạn 3: Tiếp cho đến quan trọng nhường nào.
+ Đoạn 4: Đoạn cũn lại.
- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- HS đọc đoạn trong nhúm.
- 1- 2 nhúm đọc bài.
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS đọc đoạn 1:
+ Cú một bạn nhỏ tờn là Nhụ, bố bạn, ụng bạn.
+ Họp làng để di dõn ra đảo, đưa dần cả nhà Nhụ ra đảo.
+ Chứng tỏ bố Nhụ phải là cỏn bộ lónh đạo làng, xó
* Bố và ụng Nhụ bàn việc di dõn ra đảo.
- HS đọc đoạn 2:
+ Ngoài đảo cú đất rộng, bói dài, cõy xanh, nước ngọt, ngư trường gần, đỏp ứng được mong ước bấy lõu của những người dõn chài là cú đất, cú ruộng để phơi được một vàng lưới, buộc được một con thuyền.
+ Làng mới ngoài đảo đất rộng hết tầm mắt, dõn chài thả sức phơi lưới, buộc thuyền. Làng mới sẽ giống một ngụi làng ở trờn đất liền - cú chợ, cú trường học, cú nghĩa trang,...
+ Lợi ớch của việc lập làng mới.
- HS đọc đoạn 3:
+ ễng bước ra vừng, ngồi xuống vừng, vặn mỡnh, hai mỏ phập phồng như người sỳc miệng khan. ễng đó hiểu những ý tưởng hỡnh thành trong suy tớnh của con trai ụng quan trọng nhường nào.
* Những suy nghĩ của ụng Nhụ.
- HS đọc đoạn 4.
+ Nhụ đi, sau đú cả nhà sẽ đi. Một làng Bạch Đằng Giang ở đảo Mừm Cỏ Sấu đang bồng bềnh đõu đú phớa chõn trời. Nhụ tin kế hoạch của bố và mơ trưởng đến làng mới.
* Nhụ tin và mơ tưởng đến một làng mới.
* Bài cho thấy bố con ụng Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển.
- 4 HS nối tiếp đọc bài.
- Cả lớp tỡm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Hoùc sinh ủaựnh daỏu caựch ủoùc nhaỏn gioùng, ngaột gioùng moọt vaứi caõu vaờn, ủoaùn vaờn.
- HS luyện đọc diễn cảm đoạn 4 theo cỏch phõn vai.
- Nhieàu hoùc sinh luyeọn ủoùc dieón caỷm theo caựch phaõn vai.
- Tửứng nhoựm thi ủoùc dieón caỷm.
- HS neõu yự nghúa cuỷa baứi: Boỏ con oõng Nhuù duừng caỷm laọp laứng giửừ bieồn
...................................
Tiết 4 : chính tả (nghe – viết) 
HÀ NỘI
I. Mục tiêu : 
- Nghe - viết bài chớnh tả , trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ.Làm bài tập 2,3 
- Tỡm được danh từ riờng là tờn người, tờn địa lớ Việt Nam (BT 2); Viết được 3 đến 5 tờn người, tờn địa lớ theo yờu cầu của BT 3
*KNS: Liờn hệ về trỏch nhiệm giữ gỡn và bảo vệ cảnh quan mụi trường của Thủ đụ để giữ mói vẻ đẹp của Hà Nội.( Khai thỏc giỏn tiếp nội dung bài)
II. Đồ dùng dạy - học :
1- GV: Phấn màu, bảng phụ viết sẵn quy tắc viết hoa tờn người, tờn địa lớ Việt Nam..SGK. Hệ thống bài tập. 
2- HS: Vở, SGK, bảng con, bỳt dạ, ụn lại kiến thức cũ 
III .Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Kiểm tra 2 HS.
Nhận xột, cho điểm
HS lờn bảng viết những tiếng cú thanh hỏi, ngó trong bài Sợ mốo ...
3. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
Trần Đăng Khoa là một nhà thơ nổi tiếng ở nước ta . Những bài thơ của tỏc giả thường đưa ta về với cảnh làng quờ Việt Nam hiền hoà ,yờn ả , với những người nụng dõn chõn chất , thật thà . Trong bài chớnh tả hụm nay , ta lại được tỏc giả giới thiệu về vẻ đẹp riờng của đất trời , quang cảnh Hà Nội qua đoạn trớch Hà Nội .
- Học sinh lắng nghe .
HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết : 
- GV đọc bài chớnh tả 
Bài thơ núi về điều gỡ?
- HD viết từ khú
Đọc từng cõu, bộ phận cõu để HS viết (đọc 3 lần)
Chấm, chữa bài 
Đọc toàn bài một lượt cho HS soỏt lỗi 
Chấm bài. Nhận xột chung 
HĐ 2: HD HS làm BT chớnh tả: 
* Bài 2:
GV nhắc lại yờu cầu:
Nhận xột + chốt lại kết quả đỳng
 - BT3: 
Cho HS đọc yờu cầu BT
GV nhắc lại yờu cầu
- Giaựo vieõn toồ chửực troứ chụi Thi tieỏp sửực
- Giaựo vieõn daựn 4 tụứ phieỏu ủaừ keỷ baỷng.
+ Mỗi hs lờn viết nhanh 5 tờn riờng vào đủ 5 ụ rồi chuyển bỳt cho bạn viết tiếp.
Tờn một bạn nam trong lớp (ụ1)
Tờn một bạn nữ trong lớp (ụ2)
Tờn một anh hựng nhỏ tuổi (ụ3)
Tờn một dũng sụng hoặc hồ nỳi đốo (ụ4). Tờn một xó (ụ5)
- Gv lập nhúm trọng tài,đỏnh giỏ kết quả
GV nhận xột + sửa lỗi viết sai 
4. Củng cố :
- Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài.
5. Dặn dũ:
 - Nhận xột tiết học
Nhắc HS nhớ quy tắc viết hoa tờn người, tờn địa lý Việt Nam.
HS theo dừi trong SGK
- 2HS đọc lại bài viết.
* Bài thơ là lời 1 bạn nhỏ mới đến thủ đụ thấy Hà Nội cú nhiều thứ lạ, nhiều cảnh đẹp. 
HS luyện viết ra nhỏp:Hồ Gươm, Thỏp Bỳt, chựa Một Cột,..
HS viết chớnh tả
HS tự soỏt lỗi
Đổi vở cho nhau sửa lỗi 
1 HS đọc yờu cầu , lớp lắng nghe
- HS phỏt biểu: DTR là tờn người (Nhụ); DTR là tờn địa lớ: Bạch Đằng Giang, Mừm Cỏ Sấu. 
Lớp nhận xột
- HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. 
- HS đọc yờu cầu của bài tập, chơi tiếp sức 2 nhúm, mỗi nhúm 5 bạn, nhúm nào viết đỳng và được nhiều tờn là nhúm đú thắng.
- Cả lớp và gv nhận xột và tuyờn dương nhúm thắng cuộc 
HS lắng nghe
Khi viết tờn người, tờn địa lớ Việt Nam, cần viết hoa chữ cỏi đầu của mỗi tiếng tạo thành tờn.
...................................
Buổi chiều
 	Đc Thảo dạy
...................................
Thứ ba ngày 7 thỏng 2 năm 2012
Tiết 1 : toán
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆNTÍCH TOÀN PHẦN CỦA HèNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục tiêu : 
- Hỡnh lập phương là hỡnh hộp chữ nhật đặc biệt.
- Tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh lập phương. 
II. Đồ dùng dạy - học :
1- GV: Phấn màu, bảng phụ.SGK, HLP. Hệ thống bài tập.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nhỏp, ụn lại kiến thức cũ 
III .Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Yờu cầu Hs nờu cỏch tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh hộp chữ nhật.
3. Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
* Cỏch tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phần của hỡnh lập phương
- GV cho HS QS mụ hỡnh trực quan về HLP.
+ Cỏc mặt của hỡnh lập phương đều là hỡnh gỡ?
+ Em hóy chỉ ra cỏc mặt xung quanh của HLP?
- GV hướng dẫn để HS nhận biết được HLP là HHCN đặc biệt cú 3 kớch thước bằng nhau, để từ đú tự rỳt ra được quy tắc tớnh.
*Quy tắc: (SGK – 111)
+ Muốn tớnh diện tớch xung quanh của HLP ta làm thế nào?
+ Muốn tớnh diện tớch toàn phần của HLP ta làm thế nào?
*Vớ dụ:
- GV nờu VD, hướng dẫn HS ỏp dụng quy tắc để tớnh.
- Cho HS tự tớnh diện tớch xq và diện tớch tp của HLP
*- Luyện tập:
*Bài tập 1: 
- Cho HS làm vào nhỏp.
- Cho HS đổi nhỏp, chấm chộo.
- Cả lớp và GV nhận xột.
*Bài tập 2: 
- Gọi HS nờu cỏch làm. 
- GV hướng dẫn HS giải.
- Cho HS làm vào vở, 1 Hs lờn bảng.
- Cả lớp và ... học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Yờu cầu HS nờu nội dung cần ghi nhớ về cõu ghộp biểu thị mối quan hệ điều kiện (giải thiết)- kết quả.
- Nhận xột.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
*Phần nhận xột: không dạy
*Ghi nhớ: không dạy
* Luyện tõp:
*Bài tập 1: không dạy
- Cả lớp và GV nhận xột chốt lời giải đỳng.
*Bài tập 2:
- Chữa bài.
*Bài tập 3: 
- Cả lớp và GV nhận xột
4. Củng cố :
- Cho HS nhắc lại nội dung bài.
5. Dặn dũ: 
- GV nhận xột giờ học.
- 2 HS thực hiện yờu cầu.
-1 HS đọc yờu cầu.
- HS làm vào vở.
- Một số HS trỡnh bày.
*VD về lời giải:
a) Tuy hạn hỏn kộo dài nhưng cõy cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi. 
b) Mặc dự mặt trời đó đứng búng nhưng cỏc cụ vẫn miệt mài trờn đồng ruộng. 
- 1 HS đọc yờu cầu.
- HS làm bài theo nhúm 4 vào bảng nhúm.
- Đại diện một số nhúm HS trỡnh bày.
*Lời giải:
Mặc dự tờn cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cựng hắn vẫn phải đưa hai tay vào cũng số 8. 
......................................
Tiết 2 : Tập làm văn.
 Kể chuyện. (Kiểm tra viết)
I/ Mục tiêu.
- Nắm được cấu tạo 3 phần của bài văn kể chuyện.
- Biết viết một bài văn tả kể chuyện hoàn chỉnh, có bố cục rõ ràng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
- Giáo dục ý thức tự giác học tập.
II/ Đồ dùng dạy - học.
 - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, đề bài.
 - Học sinh: sách, vở viết.
III/ Các hoạt động dạy- học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
- Nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
* Ra đề.
- Dùng 3 đề đã gợi ý trong SGK cho học sinh chọn và viết bài.
- Giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Thu bài, chấm chữa.
4. Củng cố :
-Tóm tắt nội dung bài.
5. Dặn dò :
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
- Đọc yêu cầu, xác định đề bài.
- Chọn đề phù hợp với bản thân.
- Viết bài vào vở.
+ Kiểm tra, soát lỗi chính tả bài viết.
- Đọc trước tiết TLV giờ sau.
.............................................
Tiết 3 : lịch sử
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI
I. Mục tiêu : 
- Biột cuối năm 1959 - đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lợi ở nhiều vựng nụng thụn Việt Nam (Bến tre là nơi tiờu biểu của phong trào “Đồng khởi”): 
- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh để trỡnh bày sự kiện.
- Giỏo dục HS ý thức tớch cực học tập gúp phần xõy dựng quờ hương ngày càng giàu đẹp.
II. Đồ dùng dạy – học : 
1- GV: Phấn màu, bảng phụ.SGK, Hệ thống bài tập.
2- HS: Vở, SGK, ụn 
III .Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Vỡ sao nước nhà bị chia cắt? 
- Nhõn dõn ta phải làm gỡ để cú thể xoỏ bỏ nỗi đau chia cắt?
- GV nhận xột ghi điểm.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1.( làm việc cả lớp )
- GV nhắc lại những biểu hiện về tội ỏc của Mĩ-Diệm.
- Nờu nhiệm vụ học tập.
* Hoạt động 2. (làm việc theo nhúm)
- GV chia lớp thành 4 nhúm mỗi nhúm
thảo luận một nội dung sau:
Nhúm 1: Tỡm hiểu nguyờn nhõn bựng
nổ phong trào “Đồng khởi”?
Nhúm 2: Túm tắt diễn biến chớnh cuộc “Đồng khởi” ở Bến tre.
Nhúm 3: Nờu ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”.
- Mời đại diện cỏc nhúm HS trỡnh bày.
- Cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
- GV nhận xột, chốt ý đỳng rồi ghi bảng.
* Để đất nước ngày một tươi đẹp hơn chỳng ta cần làm gỡ?
4. Củng cố :
- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần ghi nhớ.
5. Dặn dũ: 
- GV nhận xột giờ học. Dặn HS về nhà học bài.
+ Nguyờn nhõn: Do sự đàn ỏp tàn bạo của chớnh quyền Mĩ - Diệm, nhõn dõn miền Nam buộc phải vựng lờn phỏ tan ỏch kỡm kẹp.
+ Diễn biến: 
- Ngày 17 - 1 - 1960 nhõn dõn huyện Mỏ Cày đứng lờn khởi nghĩa.
- Trong vũng 1 tuần, 22 xó được giải phúng.
+ ý nghĩa: Mở ra một thời kỡ mới: nhõn dõn miền Nam cầm vũ khớ chiến đấu chống quõn thự, đẩy quõn Mĩ và quõn đội Sài Gũn vào thế bị động, lỳng tỳng.
- Học sinh thảo luận nhúm theo hướng dẫn của GV.
- Chỳng ta cần tớch cực học tập để gúp phần xõy dựng quờ hương ngày một giàu đẹp...
...................................
 Thứ sỏu ngày 10 thỏng 02 năm 2012
Buổi sáng
GV Chuyên dạy
............................................
Buổi chiều
Tiết 1 : toán
THỂ TÍCH CỦA MỘT HèNH
I. Mục tiêu : 
- HS cú biểu tượng về thể tớch của một hỡnh.
- Biết so sỏnh thể tớch của hai hỡnh trong một số tỡnh huống đơn giản. Giải được bài toỏn 1, 2. HS khỏ, giỏi giải được toàn bộ cỏc bài tập. 
- HS cú ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy – học :
1- GV: Phấn màu, bảng phụ.SGK, Hệ thống bài tập.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nhỏp, ụn lại kiến thức cũ 
III .Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định :
2. Bài cũ : 
- Gv nhận xột.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
* Hỡnh thành biểu tượng về thể tớch của một hỡnh:
- GV tổ chức cho HS quan sỏt, nhận xột trờn cỏc mụ hỡnh trực quan theo hỡnh vẽ cỏc VD trong SGK. Theo cỏc bước như sau:
- Hỡnh 1: 
+ So sỏnh thể tớch hỡnh lập phương với thể tớch HHCN?
- Hỡnh 2: 
+ Hỡnh C gồm mấy HLP như nhau? Hỡnh D gồm mấy hỡnh lập phương như thế?
+ So sỏnh thể tớch hỡnh C với thể tớch hỡnh D?
- Hỡnh 3:
+ Thể tớch hỡnh P cú bằng tổng thể tớch cỏc hỡnh M và N khụng?
* Luyện tập: 
*Bài tập 1 
- Cho HS làm theo nhúm đụi.
- Yờu cầu một số nhúm trả lời.
- Cả lớp và GV nhận xột.
*Bài tập 2 
- Yờu cầu HS nờu cỏch làm. 
- GV hướng dẫn HS giải.
- Cho HS làm vào vở, 2 HS làm vào bảng nhúm.
- Hai HS treo bảng nhúm.
- Cả lớp và GV nhận xột.
*Bài tập 3 : Dành cho học sinh khá giỏi
4. Củng cố :
5. Dặn dũ:
- GV nhận xột giờ học, nhắc HS về ụn cỏc kiến thức vừa học.
- 2 HS nờu cỏch tớnh diện tớch xung quan và diện tớch toàn phần của hỡnh hộp chữ nhật và hỡnh lập phương.
+ Thể tớch hỡnh LP bộ hơn thể tớch HHCN hay thể tớch HHCN lớn hơn thể tớch HLP.
+ Thể tớch hỡnh C bằng thể tớch hỡnh D.
+ Thể tớch hỡnh P bằng tổng thể tớch hỡnh M và N. 
- 1 HS nờu yờu cầu.
*Bài giải:
- Hỡnh A gồm 16 HLP nhỏ.
- Hỡnh B gồm 18 HLP nhỏ.
- Hỡnh B cú thể tớch lớn hơn.
- 1 HS nờu yờu cầu.
*Bài giải:
- Hỡnh A gồm 45 HLP nhỏ.
- Hỡnh B gồm 26 HLP nhỏ.
- Hỡnh A cú thể tớch lớn hơn.
Tiết 2 : thể dục
Nhảy dây
Di chuyển tung và bắt bóng
 I. Mục tiêu : 
-Thực hiện được động tỏc tung và bắt búng theo nhúm 2-3 người. Biết cỏch di chuyển tung và bắt búng. Thực hiện được nhảy dõy kiểu chõn trước chõn sau.
 -Thực hiện được động tỏc bặt cao. Thực hiện tập phối hợp chạy – nhảy - mang vỏc.
-Trũ chơi Trồng nụ,trồng hoa.Yờu cầu biết cỏch chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Đồ dùng dạy – học :
Địa điểm : Sõn trường; Cũi . Búng , Dõy nhảy
III .Các hoạt động dạy – học :
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP 
TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 G viờn nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu giờ học
HS chạy một vũng trờn sõn tập
Trũ chơi : Con Cúc là cậu ụng Trời
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xột
 II/ CƠ BẢN
a.ễn di chuyển tung và bắt búng :
GV hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập theo tổ
Nhận xột
b. ễn nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau
Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xột
*Mỗi tổ chọn một bạn thi nhảy dõy với tổ khỏc
Nhận xột - Tuyờn dương
c. Bật cao tại chỗ và tập chạy,mang vỏc
Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xột
d.Trũ chơi : Trồng nụ,trộng hoa
Giỏo viờn hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xột
III/ KẾT THÚC:
 Thả lỏng Hớt thở sõu
Hệ thống lại bài học và nhận xột giờ học
 Về nhà luyện tõp Nhảy dõy kiểu chõn trước,chõn sau
6p
 28p
 8p
 7p
 8p
 7p
 6p
Đội Hỡnh 
 * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hỡnh học tập
 * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hỡnh xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
.........................................
Tiết 3: Sinh hoạt lớp
I/ Mục tiêu:
- Hs thấy được những ưu khuyết điểm của mình trong tuần.
- Có ý thức sửa sai những điều mình vi phạm, phát huy những điều tốt.
- gdhs có có ý thức trong học tập và trong mọi hoạt động. 
II/ nội dung sinh hoạt 
1. ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm điểm hoạt động trong tuần vừa qua: 
* Nề nếp:
- Toàn lớp đã có ý thức chấp hành nội quy của lớp, của nhà trường . ra vào lớp có xếp hàng nhanh nhẹn, ngay ngắn, mọi hoạt độnh của đội đề ra càc em đèu thực hiện nghiêm túc.
- Không có hiện tuợng học sinh đi muộn.
- Đủ khăn quàng đỏ. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở 1 số em .................................................................................................
* 15 phút đầu giờ:
- Duy trì 15 phút đầu giờ tốt, trong giờ truy bài cả lớp giữ tự giác, giữ trật tự truy bài.
- Múa các bài múa theo quy định nhanh, đẹp.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở 1 số em .................................................................................................
* Vệ sinh:
- Các tổ tự giác trong việc trực nhật luân phiên, cả lớp có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở 1 số em .....................................................................................................
* Xếp xe:
- Các tổ xếp xe ngay ngắn.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở 1 số em .................................................................................................
* Thể dục giữa giờ:
- Các tổ ra nhanh tập đều.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở 1số em .................................................................................................
- Đa phần các em học sinh trong lớp có đủ sách giáo khoa và vở ghi, đã đựơc bọc bìa dán nhãn vở ngay ngắn. các em có ý thức tự giác nghiêm túc trong học tập.
- Nhìn chung cả lớp các em đã có ý thức, tự giác nghiêm túc trong mọi hoạt động của lớp,các em cán bộ lớp gương mẫu quản lý lớp tốt.Thầy tuyên dương cả lớp.
* Tuyên dương 1 số em ...............................................................................................
* Nhắc nhở một số em .................................................................................................
3. Phương hướng tuần tới:
- Duy trì mọi hoạt động của lớp, lưu ý khắc phục những mặt còn tồn tại.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22lopcuc chuan.doc