Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 12 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 12 năm 2012

I. Mục đích

- Biết ngắt nghỉ đúng ở câu có nhiều dấu phẩy

- Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dàng cho con

II. Đồ dùng học tập:

- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa.

- Học sinh: Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Giáo viên gọi học sinh lên đọc bài “Cây xoài của ông em”.

- Giáo viên nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới:

 

doc 12 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 12 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 12
 Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012
 Chào cờ đầu tuần
 Tập đọc 
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đớch
- Biết ngắt nghỉ đúng ở câu có nhiều dấu phẩy 
- Hiểu nội dung : Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dàng cho con 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc bài “Cõy xoài của ụng em”.
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Tiết 1: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài. 
- Yờu cầu học sinh đọc nối tiếp cõu, đoạn. 
- Đọc theo nhúm. 
- Thi đọc giữa cỏc nhúm. 
- Giải nghĩa từ: Vựng vằng, la cà. 
- Đọc cả lớp. 
Tiết 2: 
* Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài. 
a) Vỡ sao cậu bộ bỏ nhà ra đi ?
b) Trở về nhà khụng thấy mẹ cậu bộ đó làm gỡ ?
c) Thứ quả lạ xuất hiện trờn cõy như thế nào?
d) Những nột nào ở cõy gợi lờn hỡnh ảnh của mẹ?
5/ Nếu được gặp mẹ, cậu bộ sẽ núi gỡ ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. 
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm thi đọc theo vai. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh nối nhau đọc từng cõu, từng đoạn. 
- Đọc trong nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm, thi đọc từng đoạn rồi cả bài. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài một lần. 
- Cậu ham chơi bị mẹ mắng, vựng vằng bỏ đi. 
- Gọi mẹ khản tiếng mà khụng thấy mẹ. 
- Từ cỏc cành lỏ những đài hoa bộ tớ 
- Lỏ đỏ như mắt mẹ khúc chờ con, cõy xũa cành ụm lấy cậu õu yếm vỗ về. 
- Cậu bộ sẽ xin lỗi mẹ mong mẹ tha thứ
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi đọc. 
- Cả lớp nhận xột chọn nhúm đọc tốt nhất. 
 Toỏn
 TèM SỐ BỊ TRỪ
I. Mục tiờu: 
- Biết tìm x trong các bài tập dạng x- a = b ( với a,b là các số không quá 2 chữ số ) sử dụng các mối quan hệ giữa các thành phần và kết quả của một phép tính( Biết tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ )
- Vẽ được đoạn thẳng xác định điểm là giao của 2 đoạn thẳng cắt hau đặt tên cho hai đoan đó 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Cỏc ụ vuụng như sỏch giỏo khoa
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn làm bài 3 / 55
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tỡm số bị trừ
- Giỏo viờn gắn lờn bảng 10 vuụng như sỏch giỏo khoa lờn bảng
+ Cú mấy ụ vuụng ?
+ Lỳc đầu cú 10 ụ vuụng sau lấy ra 4 ụ vuụng cũn mấy ụ vuụng ?
+ Cho học sinh nờu tờn số bị trừ, số trừ, hiệu trong phộp trừ: 10 – 4 = 6
- Giỏo viờn giới thiệu: Ta gọi số bị trừ chưa biết là x khi đú ta viết được x – 4 = 6
- Cho học sinh nờu tờn gọi cỏc thành phần của phộp trừ. 
 x – 4 = 6
 x = 6 + 4
 x = 10
Ghi nhớ: Muốn tỡm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 4 bằng bảng con, vở, trũ chơi, thi làm nhanh, 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Theo dừi Giỏo viờn làm. 
- Cú 10 ụ vuụng. 
- Cũn 6 ụ vuụng. 
- Học sinh nờu: 10 là số bị trừ, 4 là số trừ, 6 là hiệu. 
- Gọi số bị trừ chưa biết là x. 
- x là số bị trừ, 4 là số trừ, 6 là hiệu. 
- Làm vào bảng con. 
- Nhắc lại ghi nhớ cỏ nhõn, đồng thanh. 
- Học sinh làm theo yờu cầu của giỏo viờn
 Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
 	Toỏn 
 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13- 5
I. Mục tiờu: 
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13-5 , lập được bảng 13 trừ đi một số 
-Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13-5
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 1 bú một chục que tớnh và 2 que tớnh rời. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc bảng cụng thức 12 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phộp trừ 13 – 5 và lập bảng cụng thức trừ. 
- Giỏo viờn nờu bài toỏn để dẫn đến phộp tớnh 13- 5. 
- Hướng dẫn thực hiện trờn que tớnh. 
- Hướng dẫn thực hiện phộp tớnh 
13- 5 = ?
 13
 - 5
 8
 Vậy 13 – 5 = 8
- Yờu cầu học sinh tự học thuộc bảng trừ. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Bài 1: Tớnh nhẩm
Yờu cầu học sinh làm miệng
Bài 2, 3: Tớnh
Yờu cầu học sinh làm bảng con
Bài 4: Cho học sinh tự túm tắt rồi giải vào vở
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 8
- Học sinh thực hiện phộp tớnh vào bảng con. 
- Học sinh nờu cỏch thực hiện: Đặt tớnh, rồi tớnh. 
- Học sinh nhắc lại: 12 trừ 8 bằng 4. 
- Học sinh tự lập bảng trừ. 
13- 4 = 9
13- 5 = 8
13- 6 = 7
13- 7 = 6
13- 8 = 4
13- 9 = 3
- Học thuộc bảng trừ. 
- Đọc cỏ nhõn, đồng thanh. 
- Nối nhau nờu kết quả
- Làm bảng con
- Giải vào vở
Bài giải
Cửa hàng cũn lại số xe đạp là
13- 6 = 7 (Xe đạp)
Đỏp số: 7 xe đạp
Kể chuyện 
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn của câu chuyện Sự tích câu vú sữa 
- Nêu được kết thúc câu chuyện 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ viết sẵn ý chớnh của từng đoạn. 
- Học sinh: Sỏch giỏo khoa. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn bảng kể lại cõu chuyện “Bà chỏu”. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. 
- Kể từng đoạn cõu chuyện bằng lời của mỡnh. 
+ Kể phần chớnh dựa vào túm tắt. 
+ Kể phần cuối theo mong muốn. 
- Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn. 
- Giỏo viờn gợi ý cho học sinh kể đoạn kết: Cậu bộ ngẩng lờn. Đỳng là mẹ thõn yờu rồi. Cậu ụm chầm lấy mẹ khúc nức nở. Mẹ cười hiền hậu: “thế là con đó trở về với mẹ”. Cậu gục đầu vào vai mẹ và núi “mẹ ơi! Con sẽ khụng bao giờ bỏ nhà ra đi nữa) Con sẽ luụn ở bờn mẹ nhưng mẹ đừng biến thành cõy vỳ sữa nữa mẹ nhộ”. 
- Cho học sinh đúng vai dựng lại cõu chuyện. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh kể trong nhúm. 
- Học sinh cỏc nhúm nối nhau kể trước lớp. 
- Học sinh kể theo vai. 
- Đúng vai kể toàn bộ cõu chuyện. 
- Cả lớp cựng nhận xột tỡm nhúm kể hay nhất. 
- Một vài học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện. 
- 4 học sinh nối nhau kể
 Chớnh tả
NGHE VIẾT: SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Nghe viết chính xác bài chính tả , trình bày đúng hình thức bài văn xuôi 
- Làm được BT2,BT3 a/b
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn bảng làm viết: Con gà, thỏc ghềnh, ghi nhớ, sạch sẽ, cõy xanh. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giỏo viờn đọc mẫu bài viết. 
- Từ những cành lỏ những đài hoa xuất hiện như thế nào ?
- Quả trờn cõy xuất hiện ra sao ?
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khú: 
Cành lỏ, trổ ra, căng mịn, trào ra, 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 
- Giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, uốn nắn học sinh
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu chấm 7, 8 bài cú nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Điền vào chỗ trống ng hay ngh
- Giỏo viờn cho học sinh làm vào vở. 
- Nhận xột bài làm của học sinh. 
Bài 2a: Điền vào chỗ trống tr hay ch
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm lờn thi làm bài nhanh. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- 2, 3 học sinh đọc lại. 
- Trổ ra bộ tớ, nở trắng như mõy ?
- Lớn nhanh da căng mịn xanh úng ỏnh, rồi chớn. 
- Học sinh luyện viết bảng con. 
- Học sinh nghe Giỏo viờn đọc chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Học sinh lờn chữa bài. 
Người cha, con nghộ, suy nghĩ, ngon miệng. 
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi làm nhanh. 
Con trai, cỏi chai, trồng cõy, chồng bỏt. 
Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012
Tập đọc
MẸ
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng câu thơ lục bát ( 2/4, và 4/4 . Riêng dòng 7.8 ngắt 3/3 và 3/5)
-Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con 
- Thuộc 6 dòng thơ cuối 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn đọc bài “Sự tớch cõy vỳ sữa” và trả lời cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài một lần. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng khổ thơ. 
- Luyện đọc cỏc từ khú. 
- Giải nghĩa từ: Nắng oi, giấc trũn. 
- Đọc trong nhúm. 
* Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài.. 
1. Hỡnh ảnh nào cho biết đờm hố rất oi bức ?
2. Mẹ làm gỡ để con ngủ giấc trũn ?
3. Người mẹ được so sỏnh với những hỡnh ảnh nào ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại.. 
- Giỏo viờn cho học sinh thi đọc toàn bài. 
- Giỏo viờn nhận xột chung. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Học sinh theo dừi. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng khổ thơ. 
- Học sinh luyện đọc cỏ nhõn + đồng thanh. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Đọc theo nhúm. 
- Tiếng ve cũng lặng đi vỡ đờm hố oi bức. 
- Mẹ vừa đưa vừng hỏt ru vừa quạt cho con mỏt. 
- Những ngụi sao thức trờn bầu trời đờm ngọn giú mỏt lành. 
- Tự học thuộc bài thơ. 
- Học sinh cỏc nhúm thi đọc toàn bài. 
- Cả lớp nhận xột chọn người thắng cuộc. 
Toỏn
 33- 5
I. Mục tiờu: 
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33-8 , - Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng ( đưa về phép trừ có dạng 33-8)
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 3 bú mỗi bú một chục que tớnh và 5 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc thuộc lũng bảng cụng thức 13 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phộp trừ: 33- 5
- Giỏo viờn nờu bài to ... sinh thao tỏc trờn que tớnh. 
- Hướng dẫn học sinh đặt tớnh. 
 33 
 - 5
 28
 * 3 khụng trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 
 * 3 Trừ 1 bằng 2, viết 2. 
 * Vậy 33 – 5 = 28. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 3 bằng cỏc hỡnh thức khỏc nhau: Miệng, vở, bảng con, 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học.
- Học sinh nhắc lại bài toỏn. 
- Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 28. 
- Học sinh thực hiện phộp tớnh vào bảng con. 
- Học sinh nờu cỏch thực hiện: Đặt tớnh, rồi tớnh. 
- Học sinh nhắc lại. 
Bài 1: làm miệng. 
Bài 2: làm bảng con. 
Bài 3: 
x + 6 = 33
x = 33 – 6
x = 27
8 + x = 43
x = 43 – 8
x = 35
x – 5 = 53
x = 53 + 5
x = 58 
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012
 Toỏn 
 53- 15
I. Mục tiờu: 
- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53-15, 
- Biết tìm số bị trừ dạng x - 18 = 9
- Biết vẽ hình vuông theo mẫu ( vẽ trên giấy ô li)
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 5 bú mỗi bú một chục que tớnh và 3 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc bảng cụng thức 13 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phộp trừ 53- 15. 
- Giỏo viờn nờu bài toỏn để dẫn đến phộp tớnh 53- 15
- Giỏo viờn viết phộp tớnh 53 - 15 = ? lờn bảng. 
- Hướng dẫn học sinh thực hiện phộp tớnh. 
 53 
 - 15
 38
 * 3 khụng trừ được 5 lấy 13 trừ 5 bằng 8 viết 8, nhớ 1. 
 * 1 thờm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 
 * Vậy 53 – 15 = 38
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 3 bằng cỏc hỡnh thức khỏc nhau: Miệng, vở, bảng con, 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học.
Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 38. 
- Học sinh thực hiện phộp tớnh vào bảng con. 
- Học sinh nờu cỏch thực hiện: Đặt tớnh, rồi tớnh. 
- Học sinh nhắc lại: 
 * 3 khụng trừ được 5 lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 
 * 1 thờm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 
- Học sinh nhắc lại cỏ nhõn + đồng thanh
Bài 1: làm miệng. 
Bài 2: làm bảng con. 
 63
 - 24
 39
 83
 - 39
 44
 53
 - 17
 36
 73
 - 70
 3
Bài 3: làm vào vở. 
Bài 4 cho học sinh
Luyện từ và cõu
TỪ NGỮ VỀ TèNH CẢM. DẤU PHẨY
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
-Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo các từ chỉ tình cảm gia đình , biết dùng một số từ tìm được để điền vào chỗ trống trong câu , nói được 2 ,3 câu về hoạt động của mẹ và con được vẽ trong tranh 
-Biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lí trong câu 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài tập 3 trong sỏch giỏo khoa. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài. 
- Ghộp tiếng theo mẫu trong sỏch giỏo khoa để tạo thành cỏc từ chỉ tỡnh cảm gia đỡnh. 
Bài 2: Giỳp học sinh nắm yờu cầu. 
- Giỏo viờn cho học sinh lờn thi làm nhanh
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
Bài 3: Giỏo viờn gợi ý để học sinh đặt cõu kể đỳng nội dung tranh cú dựng từ chỉ hoạt động
Bài 4: Hướng dẫn học sinh làm bài vào vở. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Học sinh quan sỏt tranh. 
- Nối nhau phỏt biểu. 
+ Yờu thương, thương yờu, yờu mến, kớnh yờu, yờu quý, thương mến, quý mến, kớnh mến, 
- Học sinh đọc lại cỏc từ vừa tỡm được. 
- Cỏc nhúm cử đại diện lờn thi làm nhanh
- Cảclớp cựng nhận xột chốt lời giải đỳng. 
Chỏu kớnh yờu ụng bà. 
Con yờu quý cha mẹ. 
Em yờu mến Anh chị. 
- Học sinh quan sỏt tranh và kể theo tranh: 
Em bộ ngủ trong lũng mẹ. Bạn học sinh đưa cho mẹ xem quyển vở em được 10 điểm mẹ khen con gỏi của mẹ giỏi. 
- Học sinh làm vào vở bài tập. 
Chăn màn, quần ỏo được xếp gọn gàng. 
Giường tủ, bàn ghế được kờ ngay ngắn. 
Giày dộp, mũ nún được để đỳng chỗ. 
 Tập viết
CHỮ HOA K
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Viết đúng chữ hoa K ( 1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng Kề (1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ) Kề vai sát cánh ( 3 lần )
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ
- Học sinh: Vở tập viết. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa: K
+ Cho học sinh quan sỏt chữ mẫu. 
+ Giỏo viờn viết mẫu lờn bảng vừa viết vừa phõn tớch cho học sinh theo dừi. 
K
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng. 
+ Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 
Kề vai sỏt cỏnh
+ Giải nghĩa từ ứng dụng: 
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 
+ Giỏo viờn theo dừi uốn nắn, giỳp đỡ học sinh chậm theo kịp cỏc bạn. 
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu 7, 8 bài chấm rồi nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Học sinh về viết phần cũn lại. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh quan sỏt mẫu. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh viết bảng con chữ K từ 2, 3 lần.
- Học sinh đọc cụm từ. 
- Giải nghĩa từ. 
- Luyện viết chữ kề vào bảng con. 
- Học sinh viết vào vở theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Tự sửa lỗi. 
Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012
Toỏn 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiờu: 
- Thuộc bảng 13 trừ đi một số 
- Thực hiện được phép trừ dạng 33 - 5 , 53 - 15 
-Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 53-15
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ;
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn đọc bảng cụng thức 13 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Cho học sinh làm miệng
Bài 2: Yờu cầu học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 3: Cho học sinh nờu lại cỏch tớnh
Bài 4: Học sinh tự túm tắt rồi giải vào vở
Bài 5: Cho học sinh quan sỏt hỡnh vẽ rồi đếm số hỡnh tam giỏc và khoanh vào đỏp ỏn đỳng. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh nhẩm rồi nờu kết quả. 
- Học sinh làm bảng con. 
 63
 - 35
 28
 73
 - 29
 44
 33
 - 8
 21
 93
 - 46
 47
- Nờu lại cỏch tớnh. 
- Học sinh làm bài vào vở. 
33- 4 = 18
33- 13 = 20
63- 7- 6 = 50
63- 13 = 50
42- 8- 2 = 30
42- 12 = 30
- Học sinh tự làm vào vở. 
Bài giải
Cụ giỏo cũn số quyển vở là
63- 48 = 15 (Quyển)
Đỏp số: 15 quyển
- Học sinh quan sỏt hỡnh vẽ rồi khoanh vào đỏp ỏn đỳng là ý c) 17
Chớnh tả
Tập chộp: MẸ
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Chộp lại chớnh xỏc một đoạn thơ trong bài thơ: “Mẹ”. 
- Làm đúng BT2,BT3 a/b 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn bảng viết: Con nghộ, người cha, suy nghĩ con trai, cỏi chai. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giỏo viờn đọc mẫu bài viết. 
- Nờu cỏch viết đầu mỗi dũng thơ ?
- Người mẹ được so sỏnh với hỡnh ảnh nào. 
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khú: Quạt, thức, chẳng bằng, giấc trũn, suốt đời 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 
- Đọc cho học sinh viết
- Giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, uốn nắn học sinh. 
- Đọc lại cho học sinh soỏt lỗi. 
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu chấm 7, 8 bài cú nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Điền vào chỗ trống iờ hay yờ yờ
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm thi làm bài nhanh. 
- Nhận xột bài làm của học sinh. 
Bài 2: Tỡm trong bài thơ mẹ: 
a) Những tiếng bắt đầu bằng r, gi. 
b) Những tiếng cú thanh hỏi, thanh ngó. 
- Giỏo viờn cho học sinh vào vở. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- 2, 3 học sinh đọc lại. 
- Viết hoa đầu mỗi dũng thơ. 
- So sỏnh với ngụi sao, với ngọn giú, 
- Học sinh luyện viết bảng con. 
- Học sinh nhỡn bảng chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Đại diện học sinh cỏc nhúm lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Học sinh lờn chữa bài. 
R
ru, rồi,
Gi
giú, giấc
Tập làm văn 
GỌI ĐIỆN
I. Mục tiờu: 
- Đọc hiều bài gọi điện , Biết một số thao tác gọi điện thọai , trả lời được các câu hỏi về thứ tự các việc cần làm khi gọi điện thoại , cách giao tiếp qua điện thoại 
- Viết được 3,4 câu trao đổi qua điện thoại theo 1 trong 2 nội dung nêu ở BT2 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Điện thọai bàn, điện thọai di động. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Một vài học sinh lờn đọc bài viết ở nhà của mỡnh về bưu thiếp thăm hỏi. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột. 
2. Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn nhắc học sinh sắp xếp lại thứ tự cỏc sự việc phải làm khi gọi điện thọai. 
- Em hiểu cỏc tớn hiệu sau núi lờn điều gỡ ?
- Nếu bố (mẹ) bạn nghe mỏy, em xin phộp núi chuyện với bạn thế nào ?
Bài 2: Yờu cầu học sinh làm bài vào vở. 
- Gọi một số học sinh đọc bài vừa làm của mỡnh. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh đọc thầm bài trong gọi điện. 
- Học sinh sắp xếp lại: 
 + Tỡm số mỏy của bạn. 
 + Nhấc ống nghe lờn. 
 + Nhấn số. 
- Tỳt ngắn liờn tục là mỏy đang bận. 
- Tỳt dài ngắt quóng là mỏy chưa cú ai nhấc mỏy. 
- Em chào bố (mẹ) của bạn và giới thiệu tờn, quan hệ thế nào với người muốn núi chuyện. 
- Xin phộp bố (mẹ) của bạn cho núi chuyện với bạn. Cảm ơn bố hoặc mẹ của bạn. 
- Học sinh làm bài vào vở. 
- Một số học sinh đọc bài của mỡnh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
....
 Nhược điểm:
 Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 12.doc