Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 13 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 13 năm 2012

I. Mục tiêu

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng , đọc rõ lời nhân vật trong bài

Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của cha mẹ của bạn hs trong câu chuyện . Trả lời được câu hỏi trong SGK

II. Đồ dùng học tập:

- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa.

- Học sinh: Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Giỏo viờn gọi học sinh lên đọc thuộc lũng bài “Mẹ” và trả lời cõu hỏi.

 

doc 13 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 54Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 13 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13
 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Chào cờ đầu tuần
Tập đọc 
 BễNG HOA NIỀM VUI
I. Mục tiêu 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng , đọc rõ lời nhân vật trong bài 
Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của cha mẹ của bạn hs trong câu chuyện . Trả lời được câu hỏi trong SGK
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Bảng phụ. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc thuộc lũng bài “Mẹ” và trả lời cõu hỏi. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Tiết 1: 
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài. 
- Yờu cầu học sinh đọc nối tiếp cõu, đoạn. 
- Đọc theo nhúm. 
- Thi đọc giữa cỏc nhúm. 
- Giải nghĩa từ: lộng lẫy, chần chừ, nhõn hậu, hiếu thảo, đẹp mờ hồn. 
- Đọc cả lớp. 
Tiết 2: 
* Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài. 
a) Mới sỏng tinh mơ, Chi đó vào vườn hoa để làm gỡ ?
b) Vỡ sao Chi khụng dỏm tự mỡnh hỏi bụng hoa niềm vui ?
c) Khi biết vỡ sao Chi cần bụng hoa, cụ giỏo núi thế nào ?
d) Theo em bạn Chi cú đức tớnh gỡ đỏng quý?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. 
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm thi đọc theo vai. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh nối nhau đọc từng cõu, từng đoạn. 
- Đọc trong nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm, thi đọc từng đoạn rồi cả bài. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài một lần. 
- Tỡm bụng hoa niềm vui để đem vào bệnh viện cho bố để bố dịu cơn đau. 
- Theo nội quy của trường khụng ai được ngắt hoa trong vườn. 
- Học sinh nhắc lại lời của cụ giỏo. 
- Thương bố, tụn trọng nội quy, thật thà. 
- Học sinh cỏc nhúm lờn thi đọc. 
- Cả lớp nhận xột chọn nhúm đọc tốt nhất. 
 Toỏn
14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14- 8
I. Mục tiờu: 
- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14-8, lập được bảng 14 trừ đi một số .
- Biết giải bài toán có một phép tính trừ dạng 14/8
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 1 bú một chục que tớnh và 4 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn làm bài 4 / 60
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng trừ. 
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh lấy 10 que tớnh và 4 que tớnh rời. 
- Yờu cầu học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả. 
- Giỏo viờn viết lờn bảng: 14 – 8 = ?
- Hướng dẫn học sinh cỏch tớnh. 
 14
 - 8
 6
 Vậy 14 trừ 8 bằng mấy ?
 14 - 8 = 6
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 4 bằng bảng con, vở, trũ chơi, thi làm nhanh, 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Theo dừi Giỏo viờn làm
- Lấy 14 que tớnh rồi thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 6
- Học sinh nờu cỏch tớnh
- Học sinh làm bảng con: 14 – 8 = 6
- 14 trừ 8 bằng 6. 
- Nhắc lại cỏ nhõn, đồng thanh. 
Bài 1: làm miệng
Bài 2: làm bảng con
Bài 3: làm vào vở
Bài 4: giải vào vở
Bài giải
Số quạt điện cửa hàng đú cú là
14- 6 = 8 (Quạt điện)
Đỏp số: 8 quạt điện
 Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012 
 Toỏn 	
 34- 8
 I. Mục tiờu: 
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 34-8
- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng , tìm số bị trừ 
- Biết giải bài toán về ít hơn
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 3 bú một chục que tớnh và 4 que tớnh rời. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc bảng cụng thức 12 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. Hoạt động 2: Giới thiệu phộp trừ 34 – 8. 
- Giỏo viờn nờu bài toỏn để dẫn đến phộp tớnh 34- 8. 
- Hướng dẫn thực hiện trờn que tớnh. 
- Hướng dẫn thực hiện phộp tớnh 34- 8 = ?
 34 
 - 8
 26
 * 4 khụng trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 
 * 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 
 * Vậy 34 – 8 = 26
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Bài 1: Tớnh
- Yờu cầu học sinh làm miệng
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh. 
- Yờu cầu học sinh làm bảng con. 
Bài 3: Cho học sinh tự túm tắt rồi giải vào vở
Bài 4: Tỡm x. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ.
- Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 26
- Học sinh thực hiện phộp tớnh vào bảng con. 
- Học sinh nờu cỏch thực hiện: Đặt tớnh, rồi tớnh. 
- Học sinh nhắc lại: 
 * 4 khụng trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 
 * 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 
- Đọc cỏ nhõn, đồng thanh. 
- Nối nhau nờu kết quả
- Làm bảng con
 64
 - 6
 58
 84
 - 8
 76
 94
 - 9
 85
 24
 - 7
 17
- Giải vào vở
Bài giải
Nhà bạn Ly nuụi được số con gà là
34- 9 = 25 (Xe đạp)
Đỏp số: 25 xe đạp
Kể chuyện
BễNG HOA NIỀM VUI
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Biết kể đoạn mở đầu của câu chuyện theo hai cách , theo trình tự và thay đổi trình tự câu chuyện (BT1)
- Dựa theo tranh kể lại được nội dung đoạn 2,3 (BT2) .Kể được đoạn cuối của câu chuyên BT3 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ viết sẵn ý chớnh của từng đoạn. 
- Học sinh: Sỏch giỏo khoa. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn bảng kể lại cõu chuyện “Sự tớch cõy vỳ sữa”. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. 
- Kể đoạn mở đầu theo hai cỏch. 
 + Hướng dẫn kể theo cỏch 1. 
 + Hướng dẫn kể theo cỏch 2. 
- Dựa theo tranh kể lại đoạn 2, 3 bằng lời của mỡnh. 
 + Giỏo viờn nhắc học sinh chỳ ý kể bằng lời của mỡnh. 
- Kể lại cõu chuyện trước lớp, tưởng tượng thờm lời kể của bố Chi. 
- Cho học sinh đúng vai dựng lại cõu chuyện. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh kể trong nhúm. 
- Học sinh cỏc nhúm nối nhau kể trước lớp. 
- Quan sỏt tranh kể trong nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm kể. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
- Nối nhau kể theo sự tưởng tượng của mỡnh. 
- Cả lớp cựng nhận xột bạn kể hay nhất. 
- Học sinh kể theo vai. 
- Đúng vai kể toàn bộ cõu chuyện. 
- Cả lớp cựng nhận xột tỡm nhúm kể hay nhất. 
- Một vài học sinh thi kể toàn bộ cõu chuyện. 
- 4 học sinh nối nhau kể
Chớnh tả
Tập chộp: BễNG HOA NIỀM VUI
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật
- Làm được BT2,BT3a/b
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giỏo viờn đọc mẫu bài viết. 
- Cụ giỏo cho phộp Chi hỏi thờm 2 bụng hoa nữa cho những ai ? Vỡ sao ?
- Những chữ nào trong bài chớnh tả phải viết Hoa ?
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khú: 
Hỏi, trỏi tim, nhõn hậu, dạy dỗ, 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 
- Giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, uốn nắn học sinh
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu chấm 7, 8 bài cú nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Tỡm những từ chứa tiếng cú iờ hoặc yờ. 
- Cho học sinh lờn thi tỡm nhanh. 
- Nhận xột bài làm của học sinh. 
Bài 2a: Đặt cõu để phõn biệt cỏc từ trong mỗi cặp: 
- Cho học sinh làm vào vở. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- 2, 3 học sinh đọc lại. 
- Một bụng cho mẹ một bụng cho Chi vỡ em là cụ bộ hiếu thảo. 
- Tờn riờng và những chữ đầu cõu. 
- Học sinh luyện viết bảng con. 
- Học sinh nhỡn bảng chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Học sinh thảo luận nhúm. 
- Đại diện cỏc nhúm lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
 + Trỏi nghĩa với khỏe là: Yếu
 + Chỉ con vật nhỏ, sống từng đàn, rất chăm chỉ: Con kiến
 + Cựng nghĩa với bảo ban là: Khuyờn nhủ. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Chữa bài. 
Chỳng em đi xem mỳa rối. 
Núi dối là rất xấu. 
Cỏnh đồng gặt xong chỉ trơ những gốc rạ. 
Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012 
Tập đọc
QUÀ CỦA BỐ
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu
- Hiểu ND: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con , ( Trả lời câu hỏi SGK)
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài trong sỏch giỏo khoa. 
- Học sinh: Sỏch giỏo khoa. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh lờn đọc bài “Bụng hoa niềm vui” và trả lời cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Luyện đọc. 
- Giỏo viờn đọc mẫu toàn bài một lần. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng đoạn. 
- Luyện đọc cỏc từ khú: làn nào, niềng niễng, thao lỏo, xập xành, 
- Giải nghĩa từ: Thỳng cõu, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, cỏ sộp, mốc thếch, 
- Đọc trong nhúm. 
* Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài.. 
1. Quà của bố đi cõu về cú những gỡ ?
2. Quà của bố đi cắt túc về cú những gỡ ?
3. Những từ nào, cõu nào cho thấy cỏc con rất thớch quà của bố ?
* Hoạt động 4: Luyện đọc lại.. 
- Giỏo viờn cho học sinh thi đọc toàn bài. 
- Giỏo viờn nhận xột chung. 
* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh theo dừi. 
- Đọc nối tiếp từng dũng, từng đoạn. 
- Học sinh luyện đọc cỏ nhõn + đồng thanh. 
- Học sinh đọc phần chỳ giải. 
- Đọc theo nhúm. 
Cà cuống, niềng niễng, Hoa sen đỏ, nhị sen vàng, cỏ sộp, 
- Xập xành, muỗm, dế, 
- Quà của bố làm Anh em tụi giàu quỏ
- Học sinh cỏc nhúm thi đọc toàn bài. 
- Cả lớp nhận xột chọn người thắng cuộc. 
Toỏn
54- 18
I. Mục tiờu: 
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54-18
- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có có kèm đơn vị đo dm
- Biết vẽ hình tam giác cho sẵn ba đỉnh
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 5 bú mỗi bú một chục que tớnh và 4 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc thuộc lũng bảng cụng thức 14 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Giới thiệu phộp trừ: 54- 18. 
- Giỏo viờn nờu bài toỏn dẫn đến phộp tớnh: 54- 18
- Hướng dẫn học sinh thao tỏc trờn que tớnh. 
- Hướng dẫn học sinh đặt tớnh. 
 54 
 - 18 
 36
 * 4 khụng trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 
 * 1 thờm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 
 * Vậy 54 – 18 = 36. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm lần lượt từ bài 1 đến bài 3 bằng cỏc hỡnh thức khỏc nhau: Miệng, vở, bảng con, 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Học sinh nhắc lại bài toỏn. 
- Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm ra kết quả là 36. 
- Học sinh thực hiện phộp tớnh vào bảng con. 
- Học sinh nờu cỏch thực hiện: Đặt tớnh, rồi tớnh. 
- Học sinh nhắc lại: 
 * 4 khụng trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 
 * 1 thờm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 
Bài 1: Làm miệng. 
Bài 2: Làm bảng con. 
 74 
 - 47
 37
 64
 - 28
 36
 44
 - 19
 25
 72
 - 34
 38
Bài 3: làm vào vở. 
Bài giải
Bài 4: Học sinh vẽ vào vở. 
Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 
Toỏn
LUYỆN TẬP
I. Mục tiờu: 
- Thuộc bảng 14 trừ đi một số 
- Thực hiện được phép trừ dạng 54-18
- Tìm số bị trừ hoặc số hạng chưa biết 
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54-18
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 5 bú mỗi bú một chục que tớnh và 3 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Giỏo viờn gọi học sinh lờn đọc bảng cụng thức 13 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Gọi một vài học sinh lờn đọc lại bảng cụng thức 11, 12, 13, 14 trừ đi một số. 
- Cho học sinh làm miệng. 
Bài 2: Yờu cầu học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 3: Yờu cầu học sinh nờu lại cỏch tỡm số bị trừ, số hạng chưa biết. 
Bài 4: Cho học sinh lờn thi vẽ hỡnh nhanh. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
Bài 1: Làm miệng. 
Bài 2: Làm bảng con. 
 84
 - 47
 37
 30
 - 6
 24
 62
 - 28
 34
 83
 - 45
 38
Bài 3: Học sinh nờu cỏch tỡm số bị tỡm, số hạng chưa biết. 
- Làm vào vở. 
x – 24 = 34
 x = 34 + 24 x = 58
x + 18 = 60
x = 60 – 18
x= 42
Bài 4: Cho học sinh lờn thi vẽ hỡnh nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng
 Luyện từ và cõu
TỪ NGỮ VỀ CễNG VIỆC GIA ĐèNH
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình BT1
- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai ? Làmgì ?-BT2, 
- Biết chọn các từ cho sẵn sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì? BT3
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn bảng làm bài 4/100. 
- Giỏo viờn nhận xột, ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn hướng dẫn học sinh làm bài. 
- Giỏo viờn nhận xột. 
Bài 2: Giỳp học sinh nắm yờu cầu. 
- Giỏo viờn cho học sinh lờn bảng làm. 
- Giỏo viờn nhận xột bổ sung. 
Bài 3: Giỏo viờn gợi ý để học sinh xếp cỏc từ đỳng. 
- Yờu cầu học sinh làm vào vở. 
- Thu chấm một số bài. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Nối nhau phỏt biểu. 
- Nấu cơm, quột nhà, nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa, rửa chộn, lau nhà, cho gà ăn, chơi với em bộ, 
- Học sinh lờn bảng làm. 
Ai
Làm gỡ ?
Chi
Cõy
Em
Em
Đến tỡm bụng cỳc màu xanh. 
Xũa cành ụm cậu bộ. 
Học thuộc đoạn thơ. 
Làm ba bài tập toỏn. 
- Học sinh làm bài vào vở. 
Ai
Làm gỡ ?
Em
Chị em
Linh
Cậu bộ
 Quột dọn nhà cửa) 
 Giặt quần ỏo. 
 Xếp sỏch vở. 
 Rửa chộn bỏt. 
- Một số học sinh đọc bài làm của mỡnh. 
- Cả lớp nhận xột.
 Tập viết
CHỮ HOA L
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Viết đúng chữ hoa L ( 1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng Lá (1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ) La lành đùm lá rách ( 3 lần )
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bộ chữ mẫu trong bộ chữ. 
- Học sinh: Vở tập viết. 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Hướng dẫn học sinh viết Chữ hoa: L
+ Cho học sinh quan sỏt chữ mẫu. 
+ Giỏo viờn viết mẫu lờn bảng vừa viết vừa phõn tớch cho học sinh theo dừi. 
L
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng. 
+ Giới thiệu cụm từ ứng dụng: 
Lỏ lành đựm lỏ rỏch
+ Giải nghĩa từ ứng dụng: 
+ Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 
- Hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 
+ Giỏo viờn theo dừi uốn nắn, giỳp đỡ học sinh chậm theo kịp cỏc bạn. 
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu 7, 8 bài chấm rồi nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Học sinh về viết phần cũn lại. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh quan sỏt mẫu. 
- Học sinh theo dừi. 
- Học sinh viết bảng con chữ L từ 2, 3 lần. 
- Học sinh đọc cụm từ. 
- Giải nghĩa từ. 
- Luyện viết chữ Lỏ vào bảng con. 
- Học sinh viết vào vở theo yờu cầu của giỏo viờn. 
- Tự sửa lỗi. 
 Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT Số 
I. Mục tiờu: 
- Biết cách thực hiện các phép tính trừ để lập các bảng trừ 15,16,17,18 trừ đi một số 
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: 1 bú 1 chục que tớnh và 8 que tớnh rời. 
- Học sinh: Bảng phụ; vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn đọc bảng cụng thức 12, 13, 14 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn lập bảng cụng thức trừ. 
- Giỏo viờn hướng dẫn học sinh thao tỏc trờn que tớnh lần lượt tỡm ra kết quả của phộp trừ trong bảng 15 trừ đi một số. 
- Giỏo viờn viết lờn bảng: 15 – 6 = 9. 
- Giỏo viờn hướng dẫn tương tự để cú cỏc phộp tớnh 16 –7, 17 – 8, 18 – 9. 
- Cho học sinh tự lập bảng trừ 15, 16, 17, 18. 
- Học sinh tự học thuộc bảng cụng thức trừ
* Hoạt động 3: Thực hành. 
Bài 1: Yờu cầu học sinh làm bảng con. 
- Nhận xột bảng con. 
Bài 2: Cho học sinh lờn thi làm nhanh. 
- Cựng cả lớp nhận xột. 
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh lắng nghe. 
- Học sinh thao tỏc trờn que tớnh để tỡm kết quả bằng 9. 
- Tự lập bảng trừ. 
15- 6 = 9
15- 7 = 8
15- 8 = 7
15- 9 = 6
16- 7 = 9
16- 8 = 8
16- 9 = 7
17- 8 = 9
17- 9 = 8
18- 9 = 8
- Học sinh tự học thuộc. 
- Đọc cỏ nhõn, đồng thanh. 
Bài 1: làm bảng con
- Cỏc nhúm học sinh lờn bảng thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
 Chớnh tả
Nghe viết: QUÀ CỦA BỐ
I. Mục đớch - Yờu cầu: 
- Nghe- viết chớnh xỏc, trỡnh bày đỳng một đoạn trong bài: “Quà của bố”. 
- Làm được BT2, BT3 a/b
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng nhúm. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh lờn bảng viết: Con nghộ, người cha, suy nghĩ con trai, cỏi chai. 
- Giỏo viờn nhận xột ghi điểm. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 
- Giỏo viờn đọc mẫu bài viết. 
- Bố đi cõu về cú những con vật gỡ ?
- Hướng dẫn học sinh viết bảng con chữ khú: 
Niềng niễng, nhộn nhạo, tỏa hương, cỏ sộp, quẫy, túe nước, thao lỏo, 
- Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở. 
- Đọc cho học sinh viết
- Giỏo viờn quan sỏt, theo dừi, uốn nắn học sinh. 
- Đọc lại cho học sinh soỏt lỗi. 
- Chấm chữa: Giỏo viờn thu chấm 7, 8 bài cú nhận xột cụ thể. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 
Bài 1: Điền vào chỗ trống iờ hay yờ.
- Giỏo viờn cho học sinh cỏc nhúm thi làm bài nhanh. 
- Nhận xột bài làm của học sinh. 
Bài 2a: Điền vào chỗ trống d hay gi. 
- Giỏo viờn cho học sinh vào vở. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng.
* Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dũ. 
- 2, 3 học sinh đọc lại. 
- Cà cuống, niềng niễng, cỏ sộp, cỏ chuối. 
- Học sinh luyện viết bảng con. 
- Học sinh nghe đọc chộp bài vào vở. 
- Soỏt lỗi. 
- Đại diện học sinh cỏc nhúm lờn thi làm nhanh. 
- Cả lớp nhận xột chốt lời giải đỳng. 
Cõu chuyện, yờn lặng, viờn gạch, luyện tập. 
- Học sinh làm vào vở. 
- Học sinh lờn chữa bài. 
Dung dăng dung dẻ.
Cho dờ đi học
Tập làm văn
 KỂ VỀ GIA ĐèNH
I. Mục tiờu: 
- Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước BT1
- Viết được một đoạn văn ngắn ( Từ 3 đến 5 câu ) theo nội dung BT1
II. Đồ dựng học tập: 
- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Cỏc hoạt động dạy, học chủ yếu: 
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Một vài học sinh lờn nhắc lại cỏc việc làm khi gọi điện thọai. 
- Giỏo viờn cựng cả lớp nhận xột. 
2. Bài mới: 
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1: Giỏo viờn nhắc học sinh kể về gia đỡnh của mỡnh theo gợi ý chứ khụng phải trả lời cõu hỏi. 
Bài 2: Yờu cầu học sinh làm bài vào vở. 
- Gọi một số học sinh đọc bài vừa làm của mỡnh. 
* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dũ. 
- Hệ thống nội dung bài. 
- Nhận xột giờ học. 
- Kể trong nhúm. 
- Nối nhau kể. 
- Mỗi lần học sinh kể xong Giỏo viờn cựng học sinh cả lớp nhận xột đỏnh giỏ luụn. 
- Học sinh làm bài vào vở. 
- Một số học sinh đọc bài của mỡnh. 
- Cả lớp cựng nhận xột. 
Gia đỡnh em cú bốn người. Bố, mẹ, Anh trai và em. Bố em là bộ đội đúng quõn ở ngoài hải đảo. Mẹ em là Giỏo viờn dạy ở trường làng. Anh trai em đang học lớp sỏu trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Cũn em học lớp 2a trường tiểu học Nguyễn Đỡnh Chiểu. Gia đỡnh em sống rất vui vẻ và hạnh phỳc. 
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
......
 Nhược điểm:
..
Triển khai công việc tuần tới:
....
 Giao lưu văn nghệ:
......

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 13.doc