Đề thi học sinh giỏi cuối năm Toán 5

Đề thi học sinh giỏi cuối năm Toán 5

Bài 1: Cho biểu thức: A = 4,25 x (a + 41,53) - 125.

 1) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 58,47.

 2) Tìm giá trị của a để A = 53,5.

Bài 2: Tính nhanh:

 a) 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25

 b) + + + + + + +

Bài 3: Cho hai số có hiệu bằng 48. Biết nếu bớt mỗi số đi 5 đơn vị thì được hai số mới mà số này bằng số kia.Tìm hai số đã cho?

Bài 4: Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để được số cũ?

Bài 5: Tìm diện tích phần giữa hình vuông và hình tròn, biết diện tích hình tròn là 94,2 cm2.

 

doc 3 trang Người đăng huong21 Lượt xem 964Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cuối năm Toán 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
01
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CUỐI NĂM 
Toán 5
Bài 1: Cho biểu thức: A = 4,25 x (a + 41,53) - 125.
 1) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 58,47.
 2) Tìm giá trị của a để A = 53,5.
Bài 2: Tính nhanh:
 a) 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25
 b) + + + + + + + 
Bài 3: Cho hai số có hiệu bằng 48. Biết nếu bớt mỗi số đi 5 đơn vị thì được hai số mới mà số này bằng số kia.Tìm hai số đã cho?
Bài 4: Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để được số cũ?
Bài 5: Tìm diện tích phần giữa hình vuông và hình tròn, biết diện tích hình tròn là 94,2 cm2.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CUỐI NĂM 
Tiếng việt 5
Câu 1: Viết lại những tên riêng chỉ tổ chức, cơ quan, đơn vị trong bản tin sau đây theo đúng quy tắc viết hoa:
 Uỷ ban giải thưởng cô va lep xkai a đã tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2005 cho tập thể nữ phòng vi sinh vật dầu mỏ của viện công nghệ sinh học và tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, trưởng phòng nghiên cứu cơ giới hoá chăn nuôi, viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Câu 2: Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống:
a) Nó về đến nhà, bạn nó  gọi đi ngay.
b) Gió  to, con thuyền  lướt nhanh trên mặt biển.
c) Tôi đi  nó cũng theo đi .
d) Tôi nói., nó cũng nói.
Câu 3:Phân biệt sắc thái ý nghĩa cảu các thành ngữ gần nghĩa sau:
 a) mắt lá răm; mắt bồ câu; mắt sắc như dao cau.
 b) mặt búng ra sữa; mặt sắt den sì; mặt nặng như chì.
Câu 4: " Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con"
 ( Tre Việt Nam - Nguyễn Duy)
 Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó.
Cau 5; Tả lại một nhân vật em yêu thích trong một truyện em đã được đọc theo tưởng tượng của em.
Đáp án
01
Bài 1: 4 đ, mỗi ý đúng được 2đ.
 Cho biểu thức: A = 4,25 x (a + 41,53) - 125.
 1) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 58,47.
 A = 4,25 x (58,47 + 41,53) - 125.
 = 4,25 x 100 - 125
 = 425 - 125
 = 300
 2) Tìm giá trị của a để A = 53,5.
4,25 x (a + 41,53) - 125 =53,5
4,25 x (a + 41,53) = 53,5 + 125
4,25 x (a + 41,53) = 178,5
 a + 41,53 = 178,5 : 4,25
 a + 41,53 = 42
 a = 42 - 41,53
 a = 0,47
Bài 2:4 đ, mỗi ý đúng được 2đ.
 Tính nhanh:
 a) 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25
 = 3,54 x ( 73 + 27) + 25 x ( 0,23 + 0,17) = 3,54 x 100 + 25 x 0,4
 = 354 + 10 = 364
 b) + + + + + + + 
 = ( + ) + ( +) +( + ) + ( + ) + 
 ( + )
 = x 5 = =
 Cách 2: Tính tử số: - số các số hạng là: (109 -1) : 12 + 1 = 10( số hạng)
 - Trung bình cộng các số hạng là: ( 1+ 109 ) : 2 = 55
 - Tử số = 55 x10 = 550
 Vậy tổng trên là: = = 
Bài 3: 4 điểm. Giải
 Khi bớt đi mỗi số 5 đơn vị thì hiệu vẫn không đổi. Nếu coi số bé là 3 phần thì số lớn là 5 phần như thế. Hiệu số phần là: 5 - 3 = 2 phần.
 Số bé là: 48 : 2 x 3 + 5 = 77
 Số lớn là: 77 + 48 = 125 Đáp số: 77 ; 125 
Bài 4: 4đ,Số đó giảm đi 20% tức là giảm đi 1/5 của nó. Suy ra nếu coi số ban đầu là 5 phần thì số mới là 4 phần. Vậy để trở về số ban đầu thì số mới phải tăng thêm 1 phần. Mà 1: 4 = 25% . Do vậy cần phải tăng thêm 25% của nó để được số ban đầu.
 Bài 5: 4đ.Diên tích hình tròn bằng bán kính nhân bán kính
 rồi nhân với 3,14,mà bán kính nhân bán kính chính là
OA x OB. Vậy OA xOB = 94,2 : 3,14 = 30( cm2) 
 Ta thấy OA xOB chính là 2 lần diện tích tam giác AOB.
Suy ra diện tích hình vuông là: 30 x 2= 60 (cm2) A B
 Vậy diện tích phần ở giưa hình vuông và hình tròn là:
 94,2 -60 = 34, 2 (cm2) 
 01
Đáp án
Câu 1: 3 điểm
 Uỷ ban Giải thưởng Cô- va- lep- xkai- a đã tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2005 cho tập thể nữ Phòng Vi sinh vật dầu mỏ của Viện Công nghệ sinh học và tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Nghiên cứu Cơ giới hoá chăn nuôi, Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Câu 2: 2 điểm
a) vừa đã b) càngcàng .;
c) đâu đấy ; d0 sao vậy.
 Câu 3: 3 điểm,
a) - mắt lá răm: mắt nhỏ, dài hình thoi như lá răm.
 - mắt bồ câu: mắt trong, đẹp như mắt chim bồ câu.
 - mắt sắc như dao: mắt săc sảo ví như dao bổ cau.
b) - mặt búng ra sữa: mặt còn non trẻ như bụ sữa.
 - mặt sắt đen sì: mặt của người quá cứng rắn, lạnh lùng, nghiêm khắc.
 - mặt nặng như chì: mặt của người đang khó chịu tức giận hoặc bị bệnh. 
Câu 4: 4 điểm. Đoạn thơ của Nguyễn Duy có những hình ảnh đẹp sau đây:
 - Hình ảnh( măng tre) nhọn như chông gợi cho ta thấy sự kiêu hãnh, hiên ngang, bất khuất của loài tre( hay cũng chính là của đân tộc việt Nam!)
 - Hình ảnh( cây tre) lưng trần phơi nắng phơi sương có ý nói đến sự dãi dầu, chịu đựng mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống
 - Hình ảnh có manh áo cộc tre nhường cho con gợi cho ta nghĩ đến sự che chở, hi sinh tất cả( mà người mẹ dành cho con); thể hiện lòng nhân ái và tình mẫu tử thật cảm động
Câu 5: 8 điểm.Viết đúng thể loại văn miêu tả( kiểu bài tả người). Nội dung bài viết cần nêu được những ý cơ bản sau:
 - Nhân vật mà em định tả là nhân vật nào, trong tác phẩm nào?
 - Đặc điểm nổi bật của nhân vật đó về dáng vẻ bên ngoài và về tính tình. Những đặc điểm đó được thể hiện qua những chi tiết, hình ảnh nào trong tác phẩm( hoặc em tưởng tượng thêm)?
 Mối thiện cảm, sự yêu quý của em đối với nhân vật.
 Bài viết phải đảm bảo được các yêu cầu về dùng từ đặt câu, diễn đạt, trình bày

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi hsg toan 5.doc