Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp 5 - Tuần 20

Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp 5 - Tuần 20

Toán:

LUYỆN TẬP (DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - HÌNH THANG)

I.Mục đích – yêu cầu:

* Tiếp tục giúp HS củng cố cách so sánh tỉ lệ diện tích hoặc các yếu tố trong hình tam giác.

* Hướng dẫn HS làm một số bài tập liên quan đến tỉ số của các yếu tố trong hình tam giác.

* Giúp HS phát triển tư duy hình học.

II. Các hoạt động dạy và học:

A.Kiểm tra bài cũ:Yêu cầu 2 em lên bảng chữa bài. : 138,139 (69- TNCT1)

Bài 1: 45m

Bài 2: a, 135m2

 b, 6m

 c, 125%

` Kiểm tra, chấm bài các em còn lại

 

doc 3 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 296Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp 5 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20
Ngày soạn: 3/2/2011
Ngày dạy: Thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2011
Toán:
LUYỆN TẬP (DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - HÌNH THANG)
I.Mục đích – yêu cầu:
* Tiếp tục giúp HS củng cố cách so sánh tỉ lệ diện tích hoặc các yếu tố trong hình tam giác.
* Hướng dẫn HS làm một số bài tập liên quan đến tỉ số của các yếu tố trong hình tam giác.
* Giúp HS phát triển tư duy hình học.
II. Các hoạt động dạy và học:
A.Kiểm tra bài cũ:Yêu cầu 2 em lên bảng chữa bài. : 138,139 (69- TNCT1)
Bài 1:	45m
Bài 2: a, 135m2
	 b, 6m
	 c, 125%
`	Kiểm tra, chấm bài các em còn lại
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS luyện tập 
Bài 1: (55– 129 – Giúp em GTL5): Cho hình bên, trong đó đoạn AN bằng ¼ đoạn AC, đoạn BM bằng MC.
a, Biết diện tích tam giác APN là 100 cm2, tìm diện tích tam giác ABC.
b, So sánh đoạn PN với đoạn MN.	P
a, - Yêu cầu HS vẽ hình, 
thảo luận nhóm đôi để làm bài	 
 - Yêu cầu HS nêu định hướng cách làm. A 
- Gợi ý (nếu HS lúng túng):Nối BN;PC N
- Tìm tỉ lệ S của tam giác APN so với S 
của tam giác PNC
- Tìm tỉ lệ S của tam giác PBM so với S 
của tam giác PMC
- Tỉ lệ S của tam giác NMB so với S B	C	 
của tam giác MNC	
-Tỉ lệ S của tam giác ABN so với S M	
của tam giác ABC 
b,Tính diện tích NMC . So sánh diện tích CMN với diện tích CNP. 
Suy ra PN = NM
 * Lưu ý HS: 
Ta thường nối 2 điểm trong hình để tạo những tam giác có liên quan khi làm bài.
- HS có thể làm theo những cách khác nhau
- Kiểm tra, chấm bài, nhận xét
Đáp số: a, 800 cm2
	 b, PN = MN
Bài 2 : (61– 129 – Giúp em GTL5): 	A
Cho hình bên, trong đó:
CE = 2/3 CA; CD = 1/3 CB. E
a, So sánh đoạn BO với đoạn OE. O
b, Tính diện tích tam giác AOE, 
biết diện tích tam giác BOD là 800 cm2 B	C
	Suy ra PN = NM. D 
- Yêu cầu HS đọc
kĩ đề bài, vẽ lại hình, thảo luận 
nhóm đôi để làm bài
Các bước làm: 
Nối OC
- Tìm tỉ số S COD với S BOD. Suy ra tỉ số chiều cao hạ từ C và chiều cao hạ từ B xuống AD
- Tìm tỉ số SCOA với SBOA
- Tìm tỉ số SEOA với SCOA
- Tìm tỉ số SAOE với SBOA. Từ đó suy ra tỉ số giữa OE và BO 
 + OE = BO
b, Tính S OCD , SBOC, SCOE, SAOE
Lưu ý: Vận dụng những kết luận ở câu trước để làm câu sau.
- Kiểm tra, chấm bài, nhận xét
Đáp số: a, OE = BO
 b, SAOE = 100 cm2
Bài 3 ( (38 - Giúp em GTL5): ) Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB là 30cm, AC là 40 cm, BC = 50 cm, BCED là hình thang có chiều cao bằng 6cm.
a, Tính 3 đường cao của tam giác ABC
b, TÍnh diện tích tam giác ADE 
- Yêu cầu HS đọc
kĩ đề bài, vẽ hình, thảo luận A 
nhóm đôi để làm bài
- HS có thể làm theo nhiều cách.	
- Định hướng cho HS ( nếu HS D 	E
 Lúng túng)	 
 	B	 C
b, Nối CD, So sánh SCDB với SABC. Suy ra tỉ lệ giữa DB với AB
So sánh SCBE với SDBC , SAEB với SABC, SEBD với SABE . Suy ra SAED 
- Kiểm tra, chấm bài, nhận xét
Đáp số: a, 30 cm, 40 cm, 24 cm 
 b,337,5 cm2 
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhắc lại lưu ý : Vận dụng kết luận ở các câu trước để làm câu sau.
Bài tập về nhà: 50, 53 ( 128,129 – Giúp em GTL 5)

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN DAY HSG LOP 5 TUAN 20.doc