Giáo án Lớp 5 - Tuần 1 (tiết 41)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 1 (tiết 41)

MỤC TIÊU

 - Giúp HS nhớ lại các bài hát đã học ởlớp 1

 - Hát dồng đều, rõ lời, hoà giọng.

 - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - GV: Nhạc cụ gừ.

 

doc 46 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 918Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 1 (tiết 41)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
 Thứ ba ngày 17 thỏng 8 năm 2010
 Âm nhạc
	 Tiết 1:	ễN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1
 Nghe QUỐC CA
A. MụC TIÊU
 - Giúp HS nhớ lại các bài hát đã học ởlớp 1
 - Hát dồng đều, rõ lời, hoà giọng.
 - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca.
B. đồ dùng dạy học
 - GV: Nhạc cụ gừ.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
C. các hoạt động dạy – học	
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. ổn định lớp (1 phút).
II. Bài mới.
Giới thiệu bài.( 1 phút)
Nội dung bài.
 a)Ôn tập các bài hát lớp 1.( 21 phút)
 * Câu hỏi : Em hãy kể tên các bài hát đã học ở lớp 1 ?
( Quê hương tươI đẹp, Mời bạn vui múa ca, Tìm bạn thân, Lí cây xanh, Đàn gà con, Bỗu trời xanh, Tập tầm vông, Hoà baình cho bé, Đi tới trường) 
 b) Nghe Quốc ca.( 10 phút)
 Câu hỏi: 
+ Quốc ca đựoc hát khi nào?
+ Khi chào cờcác em phảI đứng thế nào?
 3. Củng cố dặn dò(2 phút)
- GV kiêm tra sĩ số 
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GVnêu câu hỏi, HS nhắc lại tên các bài hát đã học.
- HS lần lượt hát lại từng bài, vừa hát vừagõ đệm nhạc cụ.
- GV gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca.
(HS nhận xét, GV nhận xét từng tiết mục).
- GV giới thiệu bài Quốc caViệt Nam.
- Bật catste cho HS nghe(2 lần)
- GV: Bài hát “Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác còn có tên là “Tiến quân ca. Khi chào cờ và hát bài hát này, chúng ta phải có thái độ trang nghiêm.
- HS trả lời.
- GV cho HS tập đứng trang nghiêm nghe Quốc ca.
- GV nhắc lại nội dungbài học.
- HS hát lại bài: Quê hương tươi đẹp.
- Nhắc HS về ôn tập các bài hát.
************************************
Tuần 2
 Ngày giảng:Thứ hai 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
 Tiết 2:
học hát: Thật là hay(Tiết PPCT:1)
 Nhạc và lời: Hoàng Lân
I. MụC TIÊu:
 - HS hát đúng lời ca, giai của bài hát: Thật là hay .
 - HS hát rõ lời, đồng đều hoà giọng, giọng nhẹ nhàng, êm ái.
 - HS biết bài hát do nhạc sỹ Hoàng Lân sáng tác.
II. đồ dùng dạy học:
 - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
 - Tranh vẽ những chú chim đậu trên cành.
III. các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: (4phút).
 Bài: Quêhương tươi đẹp
B. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: (2 phút)
 2. Nội dung bài:
 a) Tập hát: Thất là hay (14 phút)
 C1: Nghe véo vonchim oanh
 C2: Hai chú chimvang lừng
C3: Vui rất vuitới hót theo
C4: Li lí li lí lì li. Thật là hay hay hay.
 b) Tập hát, gõ đệm theo tiết tấu, theo phách bài hát. (12 phút)
+ Gõ đệmtheo tiết tấu:
“ Nghe veo von trong vòm cây.”
 x x x x x x
+ Gõ đệm theo phách:
“ Nghe véo von trong vòm cây”
 x x x x
 3. Củng cố dặn dò: (3phút)
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng.
- Dạo đàn, HS hát lại bài.(2 lần) 
- GV treo tranh và hướng dẫn HS xem tranh.
- GV giới thiệu bài hát( SGV trang 13)
- Sơ lược vài nét về tác giả Hoàng Lân
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV treo bảng phụ
- Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần)
- Dạo đàn, hát mẫu bầi hát ( lần)
- GV đàn, hướng dẫn HS tập hát từng câu.
Chú ý: GV nhắc nhở, hướng dẫn HS tư thế ngồi hát, không hát quáto, hát nhẹ nhàng hoà cùng cả lớp.
- Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV đàn, HS gõ đệm (2 lần).
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện.
- Gọi từng nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
- GV nêu y/c, HS nhắc lại tên tác giả sáng tác bài hát.
- Gọi 1 nhóm lên trình bày bài hát
( HS,GV nhận xét).
- Nhắc HS về ôn tập bài hát.
Tuần 3
 Thứ ba ngày 7 thỏng 9 năm 2010
 Âm nhạc
 Tiết 3:ễn TẬP BÀI: THẬT LÀ HAY
 Nhạc và lời: Hoàng Lân
A. MụC TIÊu
 - HS thuộcbài,thể hiện bài hát một cách diễn cảm, biết hát kết hợp phụ hoạ động tác theo nội dung lời ca.
 - HS biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, theo phách, theo nhịp của bài hát.
B. đồ dùng dạy học
 - GV: Nhạc cụ gừ
 - HS : Nhạc cụ gõ.
C. các hoạt động dạy – học
nội dung
cách thức tiến hành
II. Kiểm tra bài cũ (4 phút)
 Bài: Thật là hay.
II. Bài mới
 1. Giới thiệu bài ( 1 phút)
 2. Nội dung bài.
 a) Ôn tập bài hát: Thật là hay
 b) Tập đánh nhịp 2/4 ( 6 phút)
 c) Tập gõ dệm theo tiết tấu, theo phách của bài,
 3. Củng cố, dặn dò. ( 2 phút)
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng
- Gọi 2 HS hát trước lớp
 ( GV nhận xét, đánh giá)
- GV giới thiệu bài học
- Ghi đầu bài lên bảng
- GV nêu y/c, HS nhắc lại tên tác giả sáng tác bài hát. 
-HS hát (1 lần)
-GVSửa lỗi.
- GV nêu y/c, HS hát vận động theo nhịp của bài ( 2 lần).
- Gọi HS hát ca nhân
( GV nhận xét, sửa lỗi cho HS)
- GV làm mẫu hướng đẫn HS thực hiện
- Gọi 1 HS lên trước lớp, dạo đàn, thực hiện đánh nhịp ( 2 lần)
- GV nêu y/c,HS nhắc lại cách gõ tiết tấu
- Bắt nhịp, HS hát, gõ theo đệm nhạc cụ
- HS gõ đệm.
- HS nhắc lại cách gõ theo phách
- GVn hắc lại, HS hát đệm gõ nhạc cụ ( 2 lần)
- HS nhắc lại tên bài, tên tác giả.
- GV nhận xét giờ học
- Nhắc HS về ôn bài
 Ký duyệt của tổ trưởng
....................................................
....................................................
....................................................
 .Tuần 4
 Thứ ba ngày 14 thỏng 9 năm 2010
 Âm nhạc
 Tiết 4
 HỌC HÁT BÀI : XềE HOA
 Dân ca Thái
 Lời mới: Phan Duy 
A. MụC TIÊu
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Xoè hoa
 - HS biết bài Xoè hoa là bài hát dân ca Thái ở Tây Bắc, lời mới của Phan Duy.
 - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài.
B. đồ dùng dạy học
 - GV: Bảng phụ chép lời bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
C. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
I.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
 - Bài: Thật là hay.
II. Bài mới.
1.Giới thiệu bài.(2 phút)
 2.Nội dung bài.
a) Tập hát: Xoè hoa
 ( 12 phút)
C1: Bùng boong bính boong ngan nga tiếng cồng vang vang.
C2: Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng.
C3: Theo tiếng khèn tiéng sáo vang lứng
C4: Tay năm tay ta cùng Xoè hoa.
 b) Tập hát, kết hợp gõ đệm nhạc cụ.
 ( 15 phút)
+ Gõ đệm thoe phách:
“ Bùng boong bính boong ngân nga....”
	x x x x x
+ Gõ theo nhịp:
“ Bùng boong bính boong ngân nga....”
 x x x
+ gõ đệm thoe tiết tấu:
“ Bùng boong bính boong ngân nga...”
 x x x x x x
3. Củng cố dặn dò(2 phút)
- HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về đồng bào Thái ( Tây Bắc).
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV hát mẫu bài hát (2 lần)
- GV treo bảng phụ.
- GVgiải nghĩa từ Xoè,nghĩa “ Múa”
- Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần)
- GV bắt nghịp co HS tập hát từng câu.
- Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ
- Gọi 1 nhúm hát, cả lớp gõ đệm.
- GV làm mẫu hướng dẫn HS thực hiện
- Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm
- GV hướng dẫn, bắt nhịp, vỗ tay cùng HS ( 1 lần)
- HS gõ đệm nhạc cụ.
- HS nhắc lại tên bài hát
- GVnhắc lại t/c của bài
- Nhắc HS về học bài.
*****************************************
Tuần 5
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
 Tiết5
 ôn tập bài hát : xoè hoa(Tiết PPCT:1)
 Dân ca Thái
 Lời mới: Phan Duy 
I. MụC TIÊu
 - HS thuộc bài, thể hiện bài hát một cách sinh động.
 - Biết vừa hát vừa thực hiên động tác phụ hoạ.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (5 phút).
 - Bài: Xoè hoa.
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài.(1 phút)
 2.Nội dung bài.
a) Ôn tập bài hát: Xoè hoa
 ( 15 phút)
 b) Tập hát, kết hợp gõ đệm tiết tấu với các âm tiết: O, A, U, I. ( 12 phút)
“ Bùng boong bính boong ngân nga...”
 ò o ó o o o
“ Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng” 
 a á a a a à à 
“ Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng” 
 u ú ù u ú u ù
“ Tay nắm tay ta cùng xoè hoa)
 i í i i ì ì i
3. Củng cố dặn dò (2 phút) 
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV dạo đàn, HS hát lại bài ( 1 lần)
- Sửa lỗi
- Dạo đàn, HS hát (2 lần) 
- GV cho HS đứng dậy, hướng dẫn động tác phụ hoạ.
- Dạo đàn, HS hát thực hiện phụ hoạ
- Gọi HS lên trìnhbàybài trước lớp theo các hình thức đơn ca và tốp ca.
( HS , GV nhận xét từng tiết mục)
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ
- Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
- HS nhắc lại tên bài hát
- GVnhắc lại t/c của bài
- Nhắc HS về học bài.
********************************************
Tuần 6
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
 Tiết 6
 học hát bài : múa vui(Tiết PPCT:1)
 Nhạc và lời: Lưu Hưu Phước 
I. MụC TIÊu
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Múa vui.
 - HS biết bài do nhạc sỹ Lưu Hữu Phước sáng tác.
 - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo phách của bài.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
 - Bài: Xoè hoa..
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài.(2 phút)
 2.Nội dung bài.
a) Tập hát: Múa vui
 ( 10 phút)
C1: Cùng nhau múa.. .cùng vui
C2: Cùng nhau múa... múa đều.
C3: Nắm tay nhàu... múa ca
C4: Năm tay nhau... múa đều.
 b) Tập hát, kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. ( 7phút)
 “ Cùng nhau múa xung quanh vòng...”
 x	 x x x
 c) Tập hát, vận động thoe nhịp của bài. (10 phút)
“ Cùng nhau múa xung quanh vòng...” 
 x x 
 3. Củng cố dặn dò(2 phút)
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả sáng tác.( SGV trang 20)
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần)
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần)
- GV đọc, vỗ taytheo tiết tấu, HS làm theo.
- GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu.
- Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi.
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ
- Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
- GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ.
- GV làm mẫu hướng dẫn HS thực hiện
- Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm
- GV y/c HS đứng dậy.
- Bật đàn và hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài.
- Dạo đàn, HS hát, vận động tại chỗ (2 lần)
- Gọi từng nhóm lên hát trước lớp
( HS, GV nhận xét)
- HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả
- GVnhắc lại tính chất của bài
- Nhắc HS về học bài.
*****************************************
Tuần 7
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
 Tiết 7
ôn tập bài hát : múa vui(Tiết PPCT:1)
I. MụC TIÊu
 - HS thuộc bài, thể hiện đ ...  lời1 hát được lời 2.
 - Biết vừa hát vừa thực hiện một vài động tác phụ hoạ.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (5 phút).
 - Bài: Chú ếch con ( lời 1)
B. Bài mới.
 1.Giới thiệu bài.(1 phút)
 2.Nội dung bài.
 a) Ôn tập lời 1, tập hát lời 2: 
 Chú ếch con (14 phút)
 b) Tập hát, vận động theo nhịp của bài. (13 phút)
" Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi...
 x x x x 
3. Củng cố dặn dò (2 phút) 
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV dạo đàn, HS hát lại bài ( 1 lần)
- Sửa lỗi
- Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách của bài (1 lần) 
- HS mở TBH trang 24, GV phân tích giai điệu, lời ca của lời 1 và lời 2.
- Bắt nhịp, hát cùng HS (1lần)
- Dạo đàn, HS hát lời 2 (1 lần)
- Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi 
- Dạo đàn, cả lớp hát lại bài (1lần)
- GV hướng dẫn HS vận động theo nhịp
- Dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp đàn (2 lần)
- GV gõ tiết tấu, HS nghe và đoán câu hát ( Câu 1 giống câu 2, câu 3 giống câu 4).
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Tuần 30
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
 Tiết 30
 học hát bài : Bắc kim thang(Tiết PPCT:30)
 Dân ca Nam Bộ I. MụC TIÊu
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
 - Hát đồng đều, rõ lời
 - HS biết bài Bắc kim thang là bài hát dân ca Nam Bộ.
II. đồ dùng dạy học
 - Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
 - Bài: Chú ếch con. 
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài.(2 phút)
 2.Nội dung bài.
 a) Tập hát: Bắc kim thang (14 phút) 
C1: Bắc kim thang cà lang bí rợ
C2: Cột bên kèo là kèo bên cột
C3: Chú bán dầu qua cầu mà té
C4: Chú bán ếch ở lại làm chi
C5:Con le le đánh trống thổi kèn
C6: Con bìm bịp thổi bài tí te tò te.
 b) Tập hát, gõ đệm, vận động phụ hoạ bài hát. ( 13 phút)
+ Gõ theo phách:
" Bắc kim thang cà lang bí rợ..." 
 x x x x 
 + Tập vận động phụ hoạ.
 3. Củng cố dặn dò(2 phút)
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiêu bài hát
- Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn hát mẫu bài hát (1lần).
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần)
- GVđọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo (2lần)
- GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu ( Chú ý dấu luyến ở nhịp 7 nhịp 9 và 11)
- Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần)
- Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần)
- Gọi từng nhóm hát GV sửa lỗi.
- Gọi HS hát cá nhân
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1 lần)
- Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ (1lần)
- Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
- GV làm mẫu hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài.
- Dạo đàn, HS hát vận động tại chỗ theo nhịp của bài (2lần)
- Gọi 3 HS lên hát trước lớp ( GV nhận xét, đánh giá)
- GV nhắc lại tính chất của bài hát
- Nhận xét giờ học
- Nhắc HS về học bài.
tuần 31
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 1007
 Lớp 2a tiết 1, lớp 2b tiết 2
ôn tập bài hát : bắc kim thang (Tiết PPCT: 31)
I. MụC TIÊu
 - HS thuộc bài, thể hiện bài hát mọt cách sinh động .
 - Biết hát lời mới trên giai điệu: Bắc kin thang.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử.
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (5 phút).
 - Bài: Bắc kim thang 
B. Bài mới.
 1.Giới thiệu bài (1 phút)
 2.Nội dung bài.
 a) Ôn tập: Bắc kim thang (14 phút)
 b) Tập hát lời mới (13 phút)
3. Củng cố dặn dò (2 phút) 
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần)
- Sửa lỗi theo mẫu
- Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách của bài (1 lần) 
- GV nêu y/c, HS hát vận động theo nhịp của bài (2lần)
- Gọi một nhóm hát, HS, GV nhận xét.
- HS mở tập bài hát (trang 26)
-Hát mẫu, hướng dẫn HS .
- Dạo đàn, cả lớp hát theo đàn (1lần)
- Sửa lỗi cho HS
- Dạo đàn, HS hát, vỗ tay, gõ nhạc cụ theo nhịp (1 lần)
- Dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp đàn (2 lần)
Chú ý: các tiếng “trưa” ở lời 1và :”chân” ở lời 2 khi tập GV phải làm mẫu, tấu đàn nhiều lần để HS phân biệt cao độ của hai tiếng này.
- GV nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Tuần 32
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 2007
 Lớp 2a tiết 3, lớp 2b tiết 4
ôn tập 2 bài hát :
chim chích bông; chú ếch con 
nghe nhạc (Tiết PPCT: 32)
I. MụC TIÊu 
 - HS nhớ,thuộc lời ca, hát đúng giai điệu của 2 bài hát: Chim cích bông; Chú ếch con 
 - HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ, biểu diễn bài hát một cách sinh động.
 - HS nghe một số tác phẩm trong bộ nhớ đàn LK55.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ (2 phút)
B. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Nội dung bài.
 a) Ôn tập 2 bài hát bài: (22 phút)
 + Bài: Chim chích bông 
 + Bài: Chú ếch con 
 b) Kể chuyện: Nghe nhạc (8phút)
 3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV đàn, HS khởi động giọng.
- GV giới thiệu bài học
- Ghi đầu bài bài lên bảng.
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần)
- Sửa lỗi cho HS.
- Dạo đàn, HS hát lại.
- GV nêu y/c, dạo đàn HS hát vận động theo nhịp (1 lần)
- Gọi từng nhóm lên hát trước lớp
( HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá)
- GV hướng dẫn HS đọc thơ, vừa đọcvừa gõ theo tiết tấu (SGV trang 66)
- ( GV hương dẫn HS ôn lại bài hát theo các bươc trên)
- GV bật bộ nhớ củađàn cho HS nghe một số bài thiếu nhi và một số tác phẩm nhạc nước ngoài
- GV phân tích thêm và tính chất giai điệu của từng tác phẩm.
- GV nhắc lại dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Tuần 33
 Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 2007
 Lớp 2a tiết 3 lớp 2b tiết 4
 học hát bài : hái hoa bên rừng (Tiết PPCT: 33)
 Dân ca Gia-rai (Tây Nguyên)
 Lời mới : Hoàng Anh I. MụC TIÊu
 - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hái hoa bên rừng
 - HS biết bài Hái Hoa bên rừng là bài hát dân ca Gia- rai (Tây Nguyên), đặt lời mới Hoàng Anh
 - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu, theo phách của bài.
II. đồ dùng dạy học
 - Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát.
 - Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ (4 phút).
 - Bài: Chú ếch con. 
B. Bài mới.
1.Giới thiệu bài (2 phút)
 2.Nội dung bài.
 a) Tập hát: Hái hoa bên rừng 
 (14 phút) 
C1: Ta đi hái...bên rừng
C2: Nghe nghe tiếng... không ngừng
C3: Hoa hoa thám...đời chờ
C4: Bao mơ ước đang đợi chờ
( Lời 2 gồm 4 câu, giai điệu như lời 1)
 b) Tập hát, gõ đệm, vận động phụ hoạ bài hát. ( 13 phút)
+ Gõ theo phách:
" Ta đi hái, hái hoa bên rừng..." 
 x x x x 
 + Gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
" Ta đi hái, hái hoa bên rừng..." 
 x x x x x x x
 3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần).
- Gọi 2 HS hát trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiêu bài hát
- Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn hát mẫu bài hát (1lần).
- GV treo bảng phụ.
- Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần)
- GVđọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo (2 lần)
- GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu.
- Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần)
- Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn (2 lần)
- Gọi từng nhóm hát GV sửa lỗi.
- Gọi HS hát cá nhân
- GV làm mẫu, hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1 lần)
- Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ (1lần)
- Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm.
- GV làm mẫu hướng dẫn HS vận động theo nhịp của bài.
- GV hướng dẫn HS
- Bắt nhịp, hát, vỗ tay cùng HS ( 1 lần)
- GV đàn giai điệu, HS đệm nhạc cụ (2lần)
- GV nêu y/c, bắt nhịp, HS vỗ tay, nhẩm theo tiết tấu (1lần)
- Dạo đàn, HS hát vận động tại chỗ theo nhịp của bài (1 lần)
- GV nhắc lại tính chất của bài hát
- Nhận xét giờ học
- Nhắc HS về học bài.
Tuần 34
Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 2007
 Lớp 2a tiết 3, lớp 2b tiết 4
ôn tập các bài hát đã học
 (Tiết PPCT: 34- 35)
I. MụC TIÊu 
 - HS nhớ,thuộc lời ca, hát đúng giai điệu của 12 bài hát đã học trong chương trình Âm nhạc lớp 2; 
 - HS biết phân biệt các kiểu gõ đệm bài hát theo phách hoắc theo nhịp. ( Riêng đêm theo tiết tấu lời ca chỉthực hiện với những bài có tiết tấu rõ ràng)
 - GV đánh giá khả nănghọc tậpbộ môn của HS.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ (2 phút)
B. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Nội dung bài.
 * Ôn tập các bài hát: (30 phút)
 Thật là hay; Xoè hoa; Múa vui; Chúc mừng sinh nhật; Cộc cách tùng cheng; Chiến sĩ tí hon; Trên con đường đến trường; Hoa lá mùa xuân; Chú chim nhỏ dễ thương; Chim chích bông; Chú ếchcon; Bắc kim thang.
 3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV đàn, HS khởi động giọng.
- GV giới thiệu bài học
- Ghi đầu bài bài lên bảng.
- GV dạo đàn, cho HS hát lại từng bài, vừa hát vừa vỗ tay, gõ đệm nhạc cụ theo kiểu đêm của từng bài.
- Gọi HS lêmn bảng thực hiện bài hát theo hình thức đơn ca, songca và tam ca
- GV nhận xét, đánh giá từng HS.
- GV nhắc lại dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.
Tuần 35
Ngày giảng: Thứ hai, 20 tháng 01 năm 2007
 Lớp 2a tiết 3, lớp 2b tiết 4
ôn tập các bài hát đã học
 (Tiết PPCT: 35)
I. MụC TIÊu 
 - HS nhớ,thuộc lời ca, hát đúng giai điệu của 12 bài hát đã học trong chương trình Âm nhạc lớp 2; 
 - Thực hiện các bài hát môtk cách sinh động trước lớp
 - GV đánh giá khả nănghọc tậpbộ môn của HS.
II. đồ dùng dạy học
 - GV: Đàn điện tử. 
 - HS : Nhạc cụ gõ.
III. các hoạt động dạy – học
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ (2 phút)
B. Bài mới.
 1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Nội dung bài.
 * Tập biểu diễn tiết mục với các bài hát đã học: (30 phút)
 Thật là hay; Xoè hoa; Múa vui; Chúc mừng sinh nhật; Cộc cách tùng cheng; Chiến sĩ tí hon; Trên con đường đến trường; Hoa lá mùa xuân; Chú chim nhỏ dễ thương; Chim chích bông; Chú ếchcon; Bắc kim thang.
 3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV đàn, HS khởi động giọng.
- GV giới thiệu bài học
- Ghi đầu bài bài lên bảng.
- GV dạo đàn, cho HS hát lại một bài khởi dộng giọng. vừa hát vừa vỗ tay, gõ đệm nhạc cụ. 
- Gọi HS lên bảng thực hiện bài hát theo hình thức đơn ca, songca và tam ca
- GV nhận xét, đánh giá từng HS.
- GV nhắc lại dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về học bài.

Tài liệu đính kèm:

  • dockế hoach lớp 2+.doc