Giáo án Lớp 5 - Tuần 33 - Trường tiểu học Tầm Lanh - Huỳnh Tuyết Hạnh

Giáo án Lớp 5 - Tuần 33 - Trường tiểu học Tầm Lanh - Huỳnh Tuyết Hạnh

Mục tiêu:

-Biết đọc bài văn rõ ràng, rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.

-Hiểu nội dung 4 điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK )

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II-Chuẩn bị:

Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

 

doc 12 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 743Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 33 - Trường tiểu học Tầm Lanh - Huỳnh Tuyết Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 33
Từ:25/04/2011
ñến 29/04/2011
 	Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011
	TẬP ĐỌC
	Tiết 65: LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC 
	VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
I-Mục tiêu:
-Biết đọc bài văn rõ ràng, rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.
-Hiểu nội dung 4 điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK )
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Chuẩn bị:
Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.
III-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Luyện đọc
HS đọc toàn bài.
HS tiếp nối nhau đọc 4 điều luật, GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai cho HS và giúp HS giải nghĩa từ: quyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công lập,
HS đọc theo cặp.
GV đọc toàn bài.
-HĐ 2: Tìm hiểu bài
HS đọc thầm bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.
HS nêu nội dung từng điều luật.
-HĐ 3: Luyện đọc lại
GV hướng dẫn HS giọng đọc toàn bài, HS tiếp nối nhau đọc 4 điều luật. Cả lớp nhận xét.
GV hướng dẫn HS luyện đọc lại điều 21.
Một số HS đọc lại điều 21.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nêu lại nội dung bài tập đọc.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Sang năm con lên bảy
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC
------------------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 161: ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH,
THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH
I-Mục tiêu:
Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.
Vận dụng tính diện tích , thể tích một số hình trong thực tế.
Làm được BT 2, 3.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Ôn tập các công thức tính diện tích , thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương
GV cho HS nêu lại các công thức tính diện tích , thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương. GV ghi công thức lên bảng, vài HS nhắc lại.
-HĐ 2: Thực hành
+BT1: HS đọc yêu cầu của BT.
GV hướng dẫn HS tính diện tích cần quét vôi. Cả lớp làm vào vở, 1HS làm bảng lớp.(Nếu không đủ thời gian, cho HS về nhà làm).
+BT2: HS đọc yêu cầu của BT.
HS nhắc lại công thức tính diện tích toàn phần, thể tích của hình lập phương.
Cả lớp làm vào vở, 1HS làm bảng phụ.
+BT3: GV hướng dẫn HS tính thể tích bể nước, sau đó tính thời gian vòi nước chảy đầy bể.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại công thức tính diện tích , thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Luyện tập
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
Tiết 33: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2011
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 65: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRẺ EM
I-Mục tiêu:
-Biết và hiểu thêm một số từ ngữ về trẻ em(BT1,2).
-Tìm được hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em(BT3); hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ nêu ở BT4.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT
+BT1 : Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng trong 4 ý đã cho ở BT1. HS suy nghĩ trả lời.
+BT 2: HS tìm từ đồng nghĩa với từ trẻ em và đặt câu với một từ mà em tìm được. 
+BT3: HS tìm những hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em.
+BT4: HS chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống, trao đổi với bạn bên cạnh làm bài.
3.Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Ôn tập dấu ngoặc kép
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 162: LUYỆN TẬP
I-Mục tiêu:
Biết tính thể tích và diện tích trong các trường hợp đơn giản.
Làm được BT1, 2.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT
+BT1: HS tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Cả lớp làm vào vở nháp, 2 HS làm bảng phụ.
+BT2: GV hướng dẫn HS cách tính chiều cao của hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy . 
Cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
+BT3: GV hướng dẫn , hS về nhà làm.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Luyện tập chung
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
THỂ DỤC
------------------------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ
Tiết 33: TRONG LỜI MẸ HÁT
I-Mục tiêu:
-Nhớ-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng.
-Viết hoa đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em(BT2).
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ:
HS viết tên các cơ quan, đơn vị ở BT2, 3 của tiết trước.
2.Bài mới:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS nghe-viết
GV đọc bài chính tả.
HS nêu nội dung bài.
HS viết bảng con : ngọt ngào, chòng chành, nôn nao,
GV nhắc lại cách trình bày bài thơ, tư thế ngồi viết.
GV đọc cho HS viết bài.
HS bắt lỗi, GV chấm một số vở, nhận xét.
-HĐ 2: Làm bài tập
+BT2: HS đọc nội dung bài tập.
Hỏi HS đoạn văn nói về điều gì.
HS đọc lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn.
HS nhắc lại cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức , đơn vị.
Cả lớp làm bài vào nháp, 1 HS làm bảng phụ.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Sang năm con lên bảy (Nhớ-viết)
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
KHOA HỌC
Tiết 65: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG
I-Mục tiêu:
Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá.
Nêu tác hại của việc phá rừng.
* Kĩ năng sống:
- Kĩ năng tự nhận thức những hành vi sai trái của con người đã gậy hậu quả với môi trường rừng.
- Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy môi trường rừng bị hủy hoại.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với kĩ năng bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường rừng.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: -GDNLTK&HQ: Những nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá
HS quan sát các hình minh họa trong bài, thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi trang 134 SGK.
Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét , bổ sung.
GV kết luận.
-HĐ 2: -GDNLTK&HQ: Tác hại của việc phá rừng
HS quan sát hình 5,6 SGK trao đổi với bạn bên cạnh nói về hậu quả của việc rừng bị tàn phá.
HS trình bày, cả lớp-GV nhận xét.
* Cuûng coá, daën doø:
HS đọc mục bạn cần biết.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Tác động của con người đến môi trường đất.
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2011
TẬP ĐỌC
Tiết 66: SANG NĂM CON LÊN BẢY
I-Mục tiêu:
-Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
-Hiểu được điều người cha muốn nói với con: Khi lớn lên từ giã tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng lên.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc hai khổ thơ cuối bài)
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Chuẩn bị:
Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.
III-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Luyện đọc
Một HS đọc bài thơ.
HS tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ (2 lượt ), GV kết hợp sửa lỗi phát âm sai cho HS .
HS đọc theo cặp.
GV đọc bài thơ.
-HĐ 2: Tìm hiểu bài
HS đọc thầm từng khổ, cả bài thơ trả lời các câu hỏi trong SGK .
HS nêu nội dung bài.
-HĐ 3: Đọc diễn cảm và HTL bài thơ
GV hướng dẫn HS giọng đọc toàn bài. HS tiếp nối nhau đọc 3 khổ thơ. Cả lớp nhận xét.
GV hướng dẫn HS đọc và thi đọc diễn cảm khổ 1, 2.
HS nhẩm HTL từng khổ, cả bài thơ. HS thi đọc thuộc lòng.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại nội dung bài.
GV nhận xét tiết học.	Chuẩn bị: Lớp học trên đường
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ
Tieát 33: OÂN TAÄP CUOÁI NAÊM
I-Muïc tieâu:
Giuùp HS : Laäp baûng thoáng keâ caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø naêm 1858 ñeán naêm 1975 vaø yù nghóa lòch söû cuûa caùc söï kieän ñoù.
II-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
-HÑ1: Thoáng keâ caùc söï kieän lòch söû tieâu bieåu töø 1858 ñeán 1975
HS thaûo luaän nhoùm 4, ghi caùc söï kieän , yù nghóa vaø nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu töø naêm 1858 ñeán 1975.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-HÑ2: Cuûng coá
GV toå chöùc cho HS bốc thăm, traû ... ................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
MĨ THUẬT(Gv chuyên)
------------------------------------------------------------------------------
KỂ CHUYỆN
Tiết 33: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I-Mục tiêu:
-Kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em, hoặc trẻ em với việc thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội.
-Hiểu nội dung và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS kể chuyện
HS đọc đề bài, GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý. GV xác định 2 hướng kể chuyện.
HS tiếp nối nhau đọc gợi ý.
HS giới thiệu tên câu chuyện sẽ kể.
-HĐ 2: HS thực hành kể chuyện , trao đổi ý nghĩa câu chuyện
HS kể chuyện với bạn bên cạnh, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
HS thi kể chuyện trước lớp. Cả lớp, GV nhận xét.
3.Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Ôn tập
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2011
TẬP LÀM VĂN
Tiết 65: ÔN TẬP VỀ TẢ NGƯỜI
I-Mục tiêu:
-Lập được dàn ý một bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK.
-Trình bày miệng được đoạn văn một cách rõ ràng, rành mạch dựa trên dàn ý đã lập.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS luyện tập
+BT1: HS đọc nội dung BT1.
HS nối tiếp nhau nói đề bài các em chọn.
HS đọc các gợi ý SGK.
Cả lớp dựa vào gợi ý , viết dàn ý bài văn vào vở, 1 HS viết bảng phụ.
HS tiếp nối nhau trình bày, cả lớp-GV nhận xét.
+BT2: 
HS trình bày miệng bài văn trong nhóm.
Một số HS trình bày miệng bài văn trước lớp.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Kiểm tra viết
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 164: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC
I-Mục tiêu:
Biết một số dạng toán đã học.
Biết giải bài toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng , tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Tổng hợp một số dạng bài toán đã học
HS kể tên các dạng toán đã học.
GV nhắc lại tên các dạng toán như SGK đã nêu.
-HĐ 2: Thực hành
+BT1: GV hướng dẫn HS xác định dạng toán Tìm số trung bình cộng.
Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
+BT2: HS xác định được dạng toán Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
Cả lớp làm vào vở, 1HS làm bảng phụ.
+BT3: HS về nhà làm.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
GV nhận xét tiết học.	Chuẩn bị: Luyện tập
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 66: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU( Dấu ngoặc kép )
I-Mục tiêu:
-Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép và làm được BT thực hành về dấu ngoặc kép.
-Viết được đoạn văn khoảng 5 câu có dùng dấu ngoặc kép.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ:
HS làm lại BT2, 3 của tiết trước.
2.Bài mới:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT
+BT1: HS nhắc lại tác dụng của dấu ngoặc kép.
HS đọc thầm từng câu văn, tìm và điền dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp.
+BT2: Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào trong đoạn văn sau để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. HS trao đổi với bạn bên cạnh làm bài.
+BT3: HS viết đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.
Cả lớp viết vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
HS trình bày, cả lớp-GV nhận xét.
-HĐ 2: Củng cố
HS nhắc lại tác dụng của dấu ngoặc kép.
3.Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Ôn tập
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
------------------------------------------------------------------------------
ĐỊA LÍ
Tiết 33: ÔN TẬP
I-Muïc tieâu:
-Tìm ñöôïc caùc chaâu luïc, ñaïi döông vaø nöôùc Vieät Nam treân baûn ñoà Theá giôùi.
-Heä thoáng moät soá ñaëc ñieåm chính veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa caùc chaâu luïc.
II- Chuaån bò:
Baûn ñoà Theá giôùi.
III-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
-HÑ1: Troø chôi tieáp söùc
GV toå chöùc cho HS chôi theo 2 ñoäi. Moãi ñoäi 5 em.
GV neâu luaät chôi.
Caùc ñoäi laàn löôït ghi vò trí cuûa caùc chaâu luïc, ñaïi döông ñeán heát thôøi gian. Ñoäi naøo ghi ñuùng vaø nhieàu laø thaéng cuoäc.
-HÑ2: Ñaëc ñieåm töï nhieân vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa caùc chaâu luïc vaø moät soá nöôùc treân theá giôùi
HS thaûo luaän nhoùm 4 caùc caâu hoûi veà:
Teân nöôùc, chaâu luïc, vò trí caùc chaâu luïc, ñaëc ñieåm töï nhieân vaø daân cö caùc chaâu luïc, hoaït ñoäng kinh teá caùc chaâu luïc.
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
* Cuûng coá, daën doø:
HS neâu teân caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông.
GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: OÂn taäp (tt)
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2011
TẬP LÀM VĂN
Tiết 66: TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra viết )
I-Mục tiêu:
Viết được bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK. Bài văn rõ nội dung miêu tả, đúng cấu tạo bài văn tả người đã học.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS làm bài
HS đọc 3 đề bài trong SGK.
GV nhắc HS nên viết theo đề bài cũ và dàn ý đã lập. Tuy nhiên có thể thay đổi, nếu muốn.
HS tiếp nối nhau nói đề bài mình chọn viết.
-HĐ 2: HS làm bài
HS làm bài vào giấy kiểm tra.
GV thu bài.
3.Nhận xét, dặn dò:
GV nhận xét tiết học.	Chuẩn bị: Trả bài viết
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TOÁN
Tiết 165: LUYỆN TẬP
I-Mục tiêu:
Biết giải một số bài toán có dạng đã học.
Làm được BT 1, 2, 3.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT
+BT1: HS xác định dạng toán, nhắc lại các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Cả lớp làm vào vở, 1HS làm bảng lớp.
+BT2: HS xác định được dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.
+BT3: HS giải bài toán có quan hệ tỉ lệ.
+BT4: HS về nhà làm.
* Cuûng coá, daën doø:
HS nhắc lại các bước giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Luyện tập 
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
KHOA HỌC
Tiết 66: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT
I-Mục tiêu:
Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái.
*Kĩ năng sống:
- Kĩ năng lựa chọn, xử lí thông tin để biết được một trong các nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do đáp ứng những nhu cầu phục vụ con người; do những hành vi không tốt của con người đã để lại hậu quả xấu với môi trường đất.
- Kĩ năng hợp tác giữa các thành viên nhiều nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của đội “chuyên gia”.
- Kĩ năng giao tiếp, tự tin với ông/bà, bố/mẹ, ... để thu thập thông tin, hoàn thiện phiếu điều tra về môi trường đất nơi em sinh sống.
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng (bài viết, hình ảnh, ...) để tuyên truyền bảo vệ môi trường đất nơi đang sinh sống.
II-Các hoạt động dạy học:
-HĐ 1: Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp
HS quan sát hình 1,2 trang 136 , thảo luận nhóm 4 trả lời 2 câu hỏi SGK.
Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét , bổ sung.
GV kết luận.
-HĐ 2: Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái
HS quan sát hình 3, 4 trao đổi với bạn bên cạnh, trả lời 2 câu hỏi trang 137.
HS trình bày, GV chốt lại.
* Cuûng coá, daën doø:
HS đọc mục bạn cần biết.
GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước
Rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
KĨ THUẬT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 5 tuan 33 KNS.doc