Giáo án môn học khối 5 - Tuần 5

Giáo án môn học khối 5 - Tuần 5

I.Mục tiêu:

- Học sinh nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả: Những con sếu bằng giấy.

- Viết đúng các từ : 16 - 7 - 1945, Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cô, Xa-xa-ki.

- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết chính tả.

- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.

II.Chuẩn bị:

Phấn màu, nội dung.

III.Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng huong21 Lượt xem 858Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học khối 5 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 16/9/2010
Giảng: Thứ 2 ngày 19/9/2011
LỚP 5A
Thực hành
Chính tả: (nghe - viết)
NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY.
I.Mục tiêu:
- Học sinh nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả: Những con sếu bằng giấy.
- Viết đúng các từ : 16 - 7 - 1945, Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cô, Xa-xa-ki.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.
II.Chuẩn bị:
Phấn màu, nội dung.
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: Trực tiếp.
b. Hướng dẫn học sinh nghe viết.
- Giáo viên đọc đoạn viết : “Từ đầu em lâm bệnh nặng” trong bài: Những con sếu bằng giấy.
- Cho HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
H: Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ từ khi nào?
H: Cô bé đã hi vọng kéo dài cuộc sống bằng cách nào? 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các từ khó: Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cô Xa-xa-ki.
c. Hướng dẫn HS viết bài.
- Giáo viên nhắc nhở HS một số điều trước khi viết.
- Đọc cho học sinh viết bài. 
- Đọc bài cho HS soát lỗi. HS soát lại bài.
- Giáo viên thu một số bài để chấm, chữa. 
- HS trao đổi vở để soát lỗi.
- Giáo viên nhận xét chung.
3. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà viết lại những lỗi sai. 
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
- Khi cô bé mới được hai tuổi.
- Gấp đủ 1000 con sếu bằng giấy và treo quanh phòng.
- HS viết nháp, 2 em viết bảng nhóm..
- HS lắng nghe và thực hiện.
BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT(5A)
Tiết 1
I. Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức đã học về từ đồng nghĩa và trái nghĩa, làm đúng những bài tập về từ đồng nghĩa và trái nghĩa.
- Phân loại các từ đã đã cho thành những nhóm từ đồng nghĩa.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: Cho HS nhắc lại các kiến thức về từ đồng nghĩa.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau:
 a) Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta như gấm, như vóc, lịch sử dân tộc ta oanh liệt, vẻ vang. Bởi thế mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ sở tới tận chân trời, góc bể cũng vẫn luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu với một niềm tự hào sâu sắc
 b) Không tự hào sao được! Những trang sử kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ oai hùng của dân tộc ta ròng rã trong suốt 30 năm gần đây còn ghi lại biết bao tấm gương chiến đấu dũng cảm, gan dạ của những con người Việt Nam anh dũng, tuyệt vời
Bài 2: Đặt câu với mỗi từ sau: 
a)Vui vẻ. 
b) Phấn khởi. 
c) Bao la. 
d) Bát ngát. 
g) Mênh mông.
Bài 3: Tìm từ trái nghĩa với các câu tục ngữ, thành ngữ sau:
a) Gạn đục, khơi trong
b) Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
c) Ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh.
d) Anh em như thể tay chân
 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
4. Củng cố, dặn dò: 
- Giáo viên hệ thống bài. 
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
- HS nêu
Bài giải:
 a) Đất nước, non sông, quê hương, xứ sở, Tổ quốc.
 b) Dũng cảm, gan dạ, anh dũng.
Bài giải: 
a) Cuối mỗi năm học, chúng em lại liên hoan rất vui vẻ.
b) Em rất phấn khởi được nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
c) Biển rộng bao la.
d) Cánh đồng rộng mênh mông.
g) Cánh rừng bát ngát.
Bài giải: 
a) Gạn đục, khơi trong
b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
c) Ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh.
d) Anh em như thể tay chân
 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau
BỒI DƯỠNG TOÁN(5A)
Tiết 1
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- HS nắm được tên, ký hiệu, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng.
- Thực hiện được các bài đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng. 
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 
II.Chuẩn bị :
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
a)Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng 
H : Nêu lần lượt 7 đơn vị đo kề nhau ?
b)Ôn cách đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng
- HS nêu các dạng đổi:
+ Đổi từ đơn vị lớn đến đơn vị bé 
+ Đổi từ đơnvị bé đến đơn vị lớn
+ Đổi từ nhiêu đơn vị lớn đến 1 đơn vị
+ Viết một đơn vị thành tổng các đơn vị đo.
- GV lấy VD ngay trong bài để HS thực hành và nhớ lại các dạng đổi.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài 
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 4m =  km
b)5kg = tạ 
c) 3m 2cm = hm	
d) 4yến 7kg = yến 
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3km 6 m =  m	
b) 4 tạ 9 yến = kg
c) 15m 6dm = cm	
d) 2yến 4hg =  hg
Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
 a) 3 yến 7kg .. 307 kg
 b) 6km 5m .60hm 50dm
Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 480m, chiều dài hơn chiều rộng là 4 dam. Tìm diện tích hình chữa nhật.
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại 4 dạng đổi đơn vị đo độ dài
khối lượng 
- HS nêu: 
Đơn vị đo độ dài : 
Km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
Đơn vị đo khối lượng :
Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g
Lời giải :
a) km.	b) tạ.
c)m	d)yến.
Lời giải:
3006 m
490 kg
1560 cm
204hg.
Bài giải:
 a) 3 yến 7kg < 307 kg
 b) 6km 5m = 60hm 50dm
Bài giải:
Đổi : 4 dam = 40 m.
Nửa chu vi thửa ruộng là :
 480 : 2 = 240 (m)
 Ta có sơ đồ : 
240m
Chiều dài	
Chiều rộng	 40 m
 Chiều rộng thửa ruộng là :
 (240 – 40) : 2 = 100 (m)
 Chiều dài thửa ruộng là :
 100 + 40 = 140 (m)
 Diện tích thửa ruộng là :
 140 100 = 1400 (m2)
 Đáp số : 1400 m2
- HS lắng nghe và thực hiện.
=========================
Soạn : 17/9/2011
Giảng : Thứ 3 ngày 20/9/2011
BỒI DƯỠNG TOÁN( 4A)
 TiÕt 1
A. Môc tiªu:
Cñng cè c¸c bµi to¸n vÒ biÓu ®å
 Cñng cè c¸ch nhËn biÕt c¸c h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt trong mét h×nh vÏ
RÌn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn biÓu ®å h×nh cét.
Gióp häc sinh yªu thÝch m«n to¸n.
B. §å dïng d¹y häc
 - B¶ng líp chÐp yªu cÇu bµi 
 - B¶ng phô chÐp bµi tËp .
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. æn ®Þnh
II. KiÓm tra bµi cò
III. D¹y bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi: Nªu M§- YC
2. h­íng dÉn lµm bµi tËp
 Bµi 1:BiÓu ®å d­íi ®©ynãi vÒ sè con c¸ do 4 ng­êi c©u ®­ëctong mét ngµy nghØ,dùa vµo biÓu ®å trªn h·y viÕt tiÕp vµo chç chÊm: - 
GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i
AN c©u ®­îc 8 con c¸
B×nh c©u ®­îc 6 con c¸
hoµ c©u ®­îc 4 con c¸
B×nh c©u ®­îc 6 con c¸
HiÖp c©u ®­îc10 con c¸
An, B×nh, hoµ, HiÖp c©u ®­îc tÊt c¶ 28 con c¸ 6 con c¸
HiÖp c©u ®­îc nhiÒu c¸ nhÊt
Hoµ c©u ®­îc Ýt c¸ nhÊt
HiÖp c©u ®­îc nhiÒu h¬n hoµ 6 con c¸
Hoµ c©u ®­îc Ýt h¬n B×nh 6 con c¸
 Bµi 2:
BiÓu ®å d­íi ®©y nãi ve«s ng­êi vµo xem triÓn l¶m tranh vÏ cña thiÕu nhi tõ thø hai ®Õn thø s¸u. Dùa vµo biÓu ®å trªn, h·y viÕt tiÕp vµo chç chÊm
GV chia nhãm nªu yªu cÇu th¶o luËn
 - GV chèt lêi gi¶i ®óng 
 A, Ngµy thø hai cã 300 ng­êi vµo xem triÓn l·m
 B, Ngµy thø s¸u cã 450 ng­êi vµo xem triÓn l·m
Bµi 3: §è vui
GV treo b¶ng phô ghi néi dung bµi
GV tæ chøc trß ch¬i
GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng
- H¸t
- 1 em nªu tªn b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng
- 1 em ®äc tªn b¶ng ®¬n vÞ ®o ®é dµi
- 1 em ®äc yªu cÇu bµi 1
 - HS quan s¸t biÓu ®å
- Líp lµm bµi c¸ nh©n
- 2 HS lµm b¶ng phô
 -HS tr×nh bµy bµi
 NhËn xÐt,bæ xung
- 1 em ®äc yªu cÇu bµi
HS quan s¸t biÓu ®å
HS th¶o luËn theo cÆp
lµm bµi vµo vë thùc hµnh
- 2 nhãm HS lµm b¶ng phô
-HS tr×nh bµy bµi
NhËn xÐt,bæ xung
- 1 em ®äc yªu cÇu.
- HS chia líp thµnh 4 nhãm
C¸c nhãm b¸o kÕt qu¶
- Líp nhËn xÐt
- Líp lµm bµi ®óng vµo vë
3 h×nh ch÷ nhËt
7 h×nh tam gi¸c
IV: Cñng cè dÆn dß	
------------------------------------------
BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT(4A)
 TiÕt 1
I ) Môc tiªu:
 - Củng cố cho HS hiểu thÕ nµo lµ mét cèt truyÖn vµ ba phÇn c¬ b¶n cña cèt truyÖn ( më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt thóc ). 
 - BiÕt v©n dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó s¾p xÕp l¹i c¸c sù viÖc chÝnh cña mét c©u chuyÖn, t¹o thµnh cèt truyÖn. 
II ) §å dïng d¹y häc:
 B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 
IV ) C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 A. æn ®Þnh tæ chøc
 B. KiÓm tra bµi cò:
 + Mét bøc th­ th­êng gåm nh÷ng phÇn nµo?
 + NhiÖm vô chÝnh cña mçi phÇn lµ g× ?
 C - D¹y bµi míi:
- Giíi thiÖu bµi – ghi ®Çu bµi
 1.NhËn xÐt:
*bµi 1:
 + Theo em thÕ nµo lµ sù viÖc chÝnh? 
 - Yªu cÇu HS chØ ghi mét sù viÖc b»ng mét c©u.
- NhËn xÐt bæ sung
*Bµi 2:
 + Chuçi c¸c sù viÖc nh­ bµi 1 ®­îc gäi lµ cèt truyÖn : DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu. VËy cèt truyÖn lµ g× ?
*Bµi 3 : 
+ Sù viÖc 1 cho em biÕt ®iÒu g× ?
+ Sù viÖc 2, 3, 4 kÓ l¹i nh÷ng chuyÖn g× ?
+ Sù viÖc 5 nãi lªn ®iÒu g× ?
=>KÕt luËn: 3 phÇn
* Sù viÖc khëi nguån cho c¸c sù viÖc kh¸c ( lµ phÇn më ®Çu cña truyÖn ).
* C¸c sù viÖc chÝnh kÕ tiÕp theo nhau nãi lªn tÝnh c¸ch nh©n vËt, ý nghÜa cña truyÖn (lµ phÇn diÔn biÕn cña truyÖn).
* KÕt qu¶ cña c¸c sù viÖc ë phÇn më ®Çu vµ phÇn chÝnh ( lµ phÇn kÕt thóc cña truyÖn ).
 + Cèt truyÖn th­êng cã nh÷ng phÇn nµo ?
 2. Ghi nhí:
 3. LuyÖn tËp: 
 *Bµi 1: H·y s¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh cèt truyÖn:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸, tuyªn d­¬ng Hs.
*Bµi 2:
+ Tæ chøc cho HS thi kÓ theo thø tù ®· s¾p xÕp
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸
D. Cñng cè dÆn dß:
+ C©u chuyÖn : “ c©y khÕ” khuyªn chóng ta ®iÒu g× ?
+ NhËn xÐt tiÕt häc.
+ ChuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp x©y dùng cèt truyÖn”.
H¸t ®Çu giê.
 - Nh¾c l¹i ®Çu bµi.
 - HS t×m hiÓu vÝ dô.
 - §äc yªu cÇu cña ®Ò bµi.
.- HS thảo luận trả lời
+ Cèt truyÖn lµ chuçi sù viÖc lµm nßng cèt cho diÔn biÕn cña truyÖn.
 - HS ®äc yªu cÇu. 
 + Sù viÖc nªu 1 nguyªn nh©n DÕ MÌn bªnh vùc Nhµ Trß. DÕ MÌn gÆp Nhµ Trß ®ang khãc.
 + KÓ l¹i DÕ MÌn ®i bªnh vùc Nhµ Trß nh­ thÕ nµo. DÕ MÌn ®· trõng trÞ bän nhÖn.
 + Sù viÖc 5 nãi lªn kÕt qu¶ bän nhÖn ph¶i nghe theo DÕ MÌn. Nhµ Trß ®­îc tù do.
- DÕ MÌn gÆp... t¶ng ®¸.
- Sù viÖc 2, 3, 4
- Sù viÖc 5
 + Cèt truyÖn th­êng cã 3 phÇn: më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt thóc.
- 3 -> 4 HS ®äc ghi nhí SGK
- 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung.
- 1 Hs lªn b¶ng s¾p xÕp b¨ng giÊy, líp ®¸nh dÊu b»ng ch× vµo vë bµi tËp.
- KÕt qu¶:
b) Cha mÑ chÕt, ng­êi anh chia gia tµi, ng­êi em chØ ®­îc c©y khÕ.
d) C©y khÕ cã qu¶, chim ®Õn ¨n, ng­êi em phµn nµn vµ chim hÑn tr¶ ¬n b»ng vµng.
a) Chim chë ng­êi em bay ra ®¶o lÊy vµng, nhê thÕ ng­êi em trë nªn giÇu ... m) 
Diện tích của thửa ruộng đó là :
 36 24 = 864 (dam2)
 = 86400 m2
 Đáp số : 86400 m2
- HS lắng nghe và thực hiện.
LUYỆN TẬP THỂ THAO ( 5A)
luyÖn tËp ®éi h×nh ®éi ngò
trß ch¬i nh¶y ®óng nh¶y nhanh
 I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh : 
 - Ôn để nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số,đi đều vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu thuần thục động tác theo nhịp hô của giáo viên.,học sinh biết đổi chân khi đi đều sai nhịp,đúng khẩu lệnh,đều,đẹp
 - Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanhY/c nhảy đúng ô quy định,đúng luật,hào hứng,nhiệt tình trong khi chơi.
 II. Địa điểm và phương tiện:
Địa điểm : Sân trường; Còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 1. Mở đầu
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Giậm chân giậm Đứng lại đứng 
Kiểm tra bài cũ : 4hs
Nhận xét
2. Cơ bản
a. Ôn tạp ĐHĐN
- Thành 4 hàng ngang ..tập hợp
- Nhìn phải .Thẳng . Thôi
- Nghiêm; nghỉ
- Bên trái ( Phải)..quay
- Đi đềubước
-Vòng bên phải(trái).bước
-Đứng lại..đứng
Nhận xét
*Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dương
b. Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh
GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
3. Kết thúc
HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
6p
28p
20p
2-3Lần
1lần/tổ
 8p
 6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
THỰC HÀNH MĨ THUẬT ( 4B)
Vẽ tranh: ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu:
- Hs hiểu nội dung đề tài, biết chon các hình ảnh về nhà trường để vẽ tranh. 
- HS biết cách vẽ tranh đề tài trường em.
- Vẽ được tranh đề tài trường em.
- HS khá giỏi: Biết sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về nhà trường.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động Gv
1. Giới thiệu bài:
 - GV giới thiệu 1vài bức tranh, ảnh đã chuẩn bị 
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài
 - Gv : Giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý để Hs nhớ lại các hình ảnh về nhà trường.
 - Khung cảnh chung của nhà trường.
 - Hình dáng của cổng trường , sân trường , dãy nhà hàng cây
 - Một số hoạt động ở trường.
 - Chọn hoạt động cụ thể để vẽ 
 - Gv: Em có thể vẽ những nội dung sau
 - Phong cảnh trường
 - Giờ học trên lớp
 - Cảnh vui chơi trên sân trường
 - Lao động
 - Lễ hội..
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
 - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau:
 - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
 - Yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh về trường của em
 - Sắp sếp hình ảnh chính hay phu cho cân đối 
 - Vẽ rõ nội dung của hoạt động
Hoạt động 3: Thực hành
 - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành
 - GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
 - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, hài hòa 
 - GV nhận xét chung tiết học
 - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài.
Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp.
 - Chuẩn bị bài sau: Vẽ theo mẫu: Khối hộp, khối cầu.
Hoạt động Hs
 - Hs quan sát
 - Hs quan sát
 - Hs chú ý
 - Hs thực hiện
 - Hs lắng nghe
 - Ghi nhớ
 - Hs quan sát.
- Hs thực hành.
- Hs nhận xét.
==============================
Ngày soạn : 19/9/2011
Ngày giảng : Thứ năm ngày 22/9/2011
THỰC HÀNH ( 5C)
TIẾT 2
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- HS nắm được các đơn vị đo diện tích, tên gọi, ký hiệu, MQH giữa các Đvị đo 
- Thực hiện được các bài đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng. 
- Giúp HS chăm chỉ học tập. 
II.Chuẩn bị :
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Ôn lại các đơn vị đo diện tích
H: Nêu tên các đơn vị diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé.
H: Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo kề nhau 
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài 
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
: Điền số vào chỗ trống .
a) 5m2 38dm2 =  m2
b) 23m2 9dm2 = m2
c) 72dm2 =  m2
 d) 5dm2 6 cm2 =  dm2
Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
 a) 3m2 5cm2 .. 305 cm2
 b) 6dam2 15m2 6dam2 150dm2
Bài 3: (HSKG)
 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 36dam, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi thửa ruộng có diện tích là bao nhiêu m2.
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại 4 dạng đổi đơn vị đo độ dài
khối lượng 
- HS nêu: 
Km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2, mm2
- Cho nhiều HS nêu.
Lời giải :
a) m2	b) m2
c) m2	 d) dm2
Lời giải:
 a) 3m2 5cm2 = 305 cm2
 b) 6dam2 15m2 < 6dam2 150dm2
Bài giải:
 Chiều rộng của hình chữ nhật là :
 36  = 24 (dam) 
Diện tích của thửa ruộng đó là :
 36 24 = 864 (dam2)
 = 86400 m2
 Đáp số : 86400 m2
- HS lắng nghe và thực hiện.
BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT ( 5A)
TIẾT 2
I.Mục tiêu:
- Học sinh biết trình bày số liệu thống kê, biết được tác dụng của các số liệu thống kê.
- Biết thống kê đơn giản với các số liệu về từng tổ trong lớp mình, trình bày được kết quả thống kê theo biểu bảng.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn. 
II. Chuẩn bị : phiếu học tập.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: GVkiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Giáo viên nêu yêu cầu của giờ học.
 - Cho HS nhắc lại kiến thức về báo cáo thống kê. 
H: Các số liệu thống kê được trình bày dưới những hình thức nào? 
H: Nêu tác dụng của các số liệu thống kê?
- Giáo viên nhận xét và cho HS vận dụng làm bài tập.
- Nêu số liệu.
- Trình bày bảng số liệu.
- Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.
Bài tập: Thống kê số HS trong lớp theo mẫu sau:
Tổ
Số HS
HS 
nữ
HS Nam
HS giỏi
HS khá
HS TB
HS yếu
HS KT
Tổ 1
7
3
4
1
4
2
0
0
Tổ 2
7
3
4
2
3
2
0
0
Tổ 3
6
3
3
1
4
1
0
0
Tổng số HS
20
9
11
4
11
5
0
0
- Cho HS làm theo nhóm.
- Giáo viên quan sát hướng dẫn, chú ý các nhóm làm yếu. 
- Gọi các nhóm trình bày.
- Cả lớp và giáo viên nhận xét, chốt ý đúng.
4.Củng cố, dặn dò: 
- Giáo viên hệ thống bài. Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
- HS làm theo nhóm.
- Các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe và thực hiện 
Ngày soạn: 20/9/2011
Ngày giảng: 23/9/2011
BỒI DƯỠNG TOÁN (5C)
TIẾT 2
A. Môc tiªu:
Gióp HS:
 - Cñng cè c¸ch ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch 
 - Cñng cè c¸ch so s¸nh c¸c sè cã kÌm theo ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
 - RÌn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o
B. §å dïng d¹y häc:
 B¶ng phô, VBT
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. ¤n ®Þnh:
2. KiÓm tra bµi cò:
§äc b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
3. Bµi míi:
H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1:ViÕt c¸c sè ®o d­íi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ ®o lµ MÐt vu«ng
*GV nªu yªu cÇu:
- GV h­íng dÉn mÉu
GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
- Nªu c¸ch ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o ? 
Bµi 2:
*GV nªu bµi to¸n 2 vµ híng d½n HS gi¶i t­¬ng tù nh­ bµi to¸n 1.
Bµi 3:>,<,=
- GV chÊm bµi – NhËn xÐt.
D. Cñng cè:
 Mèi quan hÖ gi÷a c¸c d¬n vÞ ®o 
E.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi
HS tr¶ lêi
- HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n:
- HS tù gi¶i bµi vµo vë nh¸p.
- 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- HS lµm bµi vµo VBT
- 3, 4 HS nªu:
- HS tù ®äc bµi to¸n 2.
HS lµm bµi vµo VBT
- 3, 4 HS nªu:
HS nhËn xÐt ch­· bµi
- HS lµm vµo vë
- 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- Gi¶i bµi vµo vë- ®æi vë kiÓm tra.
1. ¤n ®Þnh:
2. KiÓm tra bµi cò:
§äc b¶ng ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch
3. Bµi míi:
H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1:ViÕt c¸c sè ®o d­íi d¹ng sè ®o cã ®¬n vÞ ®o lµ MÐt vu«ng
*GV nªu yªu cÇu:
- GV h­íng dÉn mÉu
GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
- Nªu c¸ch ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o ? 
Bµi 2:
*GV nªu bµi to¸n 2 vµ híng d½n HS gi¶i t­¬ng tù nh­ bµi to¸n 1.
Bµi 3:>,<,=
- GV chÊm bµi – NhËn xÐt.
D. Cñng cè:
 Mèi quan hÖ gi÷a c¸c d¬n vÞ ®o 
E.DÆn dß: VÒ nhµ «n l¹i bµi
HS tr¶ lêi
- HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n:
- HS tù gi¶i bµi vµo vë nh¸p.
- 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- HS lµm bµi vµo VBT
- 3, 4 HS nªu:
- HS tù ®äc bµi to¸n 2.
HS lµm bµi vµo VBT
- 3, 4 HS nªu:
HS nhËn xÐt ch­· bµi
- HS lµm vµo vë
- 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- Gi¶i bµi vµo vë- ®æi vë kiÓm tra.
BỒI DƯỠNG MĨ THUẬT 4C
Vẽ tranh: ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu:
- Hs hiểu nội dung đề tài, biết chon các hình ảnh về nhà trường để vẽ tranh. 
- HS biết cách vẽ tranh đề tài trường em.
- Vẽ được tranh đề tài trường em.
- HS khá giỏi: Biết sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
-1 số tranh ảnh về nhà trường.
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
1. Giới thiệu bài:
 - GV giới thiệu 1vài bức tranh, ảnh đã chuẩn bị 
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài
 - Gv : Giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý để Hs nhớ lại các hình ảnh về nhà trường.
 - Khung cảnh chung của nhà trường.
 - Hình dáng của cổng trường , sân trường , dãy nhà hàng cây
 - Một số hoạt động ở trường.
 - Chọn hoạt động cụ thể để vẽ 
 - Gv: Em có thể vẽ những nội dung sau
 - Phong cảnh trường
 - Giờ học trên lớp
 - Cảnh vui chơi trên sân trường
 - Lao động
 - Lễ hội..
Hoạt động 2: Cách vẽ tranh
 - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau:
 - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK
 - Yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh về trường của em
 - Sắp sếp hình ảnh chính hay phu cho cân đối 
 - Vẽ rõ nội dung của hoạt động
Hoạt động 3: Thực hành
 - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành
 - GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ
Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá.
 - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, hài hòa 
 - GV nhận xét chung tiết học
 - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài.
Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp.
 - Chuẩn bị bài sau: Vẽ theo mẫu: Khối hộp, khối cầu.
 - Hs quan sát
 - Hs quan sát
 - Hs chú ý
 - Hs thực hiện
 - Hs lắng nghe
 - Ghi nhớ
 - Hs quan sát.
- Hs thực hành.
- Hs nhận xét.
=============================
Kí duyệt giáo án

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5.doc