Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 16

Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 16

 I. Mục tiêu

- Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

 II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

doc 5 trang Người đăng huong21 Lượt xem 620Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16
Ngµy gi¶ng
TIẾT 31
BÀI 31 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
 I. Mục tiêu
- Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 8 động tác vươn thở, tay, chân,vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố 
- Nhận xét 
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi 
G nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho HS tập.
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai.
G chia nhóm ( 6 H ) nhóm trưởng điều khiển quân của mình.G đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G cho từng 2 tổ lên chơi chính thức 
G làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + S củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học. 
 G ra bài tập về nhà. 
 HS về ôn bài thể dục phát triển chung.
Ngµy gi¶ng
TIẾT 32
BÀI 32 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
 I. Mục tiêu
- Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn 8 động tác vươn thở, tay, chân,vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa.
- Thi kiểm tra theo nhóm
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
 3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố ,
- Nhận xét .
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G nêu tên trò chơi tổ chức cho HS chơi 
G nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho HS tập.
G kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai.
G chia nhóm ( 6 H ) nhóm trưởng điều khiển quân của mình.G đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. 
G cho từng nhóm 5 H lên thi thực hiện bài thể dục.
H + G nhận xét đánh giá 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS 
G cho từng 2 tổ lên chơi chính thức 
G làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
H + G củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học.
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà 
 HS về ôn bài thể dục phát triển chung.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 16.doc