Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 26

Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 26

I. Mục tiêu:

- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định và tung và bắt bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

-Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức” – Biết cách chơi và tham gia chơi được.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm: Trên sân trường

- Phương tiện: Dụng cụ để tổ chức trò chơi và 10 quả bóng 150g , 2-4 bảng đích. Mỗi hs 1 quả cầu

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Lượt xem 658Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn; 11/3/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 14/3/2012 Lớp 5C- T4
Tuần: 26
Bài 51: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ chuyền và bắt bóng tiếp sức”
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định và tung và bắt bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia. 
-Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức” – Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Dụng cụ để tổ chức trò chơi và 10 quả bóng 150g , 2-4 bảng đích. Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy dây kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Môn thể thao tự chọn: 14-16’
GV chọn môn đá cầu cho hs tập luyện
Ôn tâng cầu bằng đùi: 4-5:
 Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 9-11’
Cho hs xếp hàng vòng tròn
GV nêu tên động tác, giải thích động tác, làm mẫu
Chia tổ thực hiện
Sau đó kiểm tra, sửa sai cho hs
- Chơi trò chơi : “Chuyền và bắt bóng tiếp sức ".
+ GV nêu tên trò phổ biến cách chơi và quy định khu vực chơi
GV làm mẫu, giải thích
cho chơi thử.
+ Chơi chính thức.
+ Những người thua phải nhảy lò cò xung quanh các bạn thắng cuộc.
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
Ngày soạn; 11/3/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 14/3/2012 Lớp 5C- T4
Tuần: 26
Bài 52: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ chuyền và bắt bóng tiếp sức”
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục Ôn tung cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc ném bóng 150g trúng đích và một số động tác bổ trợ. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng, và nâng cao thành tích
-Học trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, tích cục.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Dụng cụ để tổ chức trò chơi và 10 quả bóng 150g , 2-4 bảng đích. Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy day kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Môn thể thao tự chọn: 14-16’
GV chọn môn đá cầu cho hs tập luyện
Ôn tâng và thi cầu bằng đùi: 7’:
 Ôn chuyển cầu bằng mu bàn chân: 9-11’
Cho hs xếp hàng vòng tròn
GV nêu tên động tác, giải thích động tác,Hs làm mẫu
Chia tổ thực hiện
Sau đó kiểm tra, sửa sai cho hs
- Chơi trò chơi : “Chuyền và bắt bóng tiếp sức ".
+ GV nêu tên trò phổ biến cách chơi và quy định khu vực chơi
GV làm mẫu, giải thích
cho chơi thử.
+ Chơi chính thức.
+ Những người thua phải nhảy lò cò xung quanh các bạn thắng cuộc.
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
 Tuần: 27
 Ngày soạn; 18/3/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 21/3/2012 Lớp 5C- T4
Bài 53: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ chuyền và bắt bóng tiếp sức”
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân( Hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể)
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
-Học trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”.Biết cách chơI và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy day kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Học tâng cầu bằng mu bàn chân: 9-11’
GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác
Chia tổ thực hiên
Cho thi giữa các tổ với nhau
Gv nhận xét
ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân: 4-5’
Gv nêu tên động tác
cho hs làm mẫu
Gv nhắc lại những điểm cơ bản của động tác
chia tổ hs thực hiện
- Chơi trò chơi : “Chuyền và bắt bóng tiếp sức ".
Chơi giống bài 51
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
hs thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
 Thứ 6 ngày 18 / 3 /2011
Tuần: 27
Bài 54: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
I. Mục tiêu:
- học mới phát cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng, và nâng cao thành tích
-Học trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, tích cục.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy day kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Ôn tâng cầu bằng đùi 2-3’
Cho hs xép hình tròn tập luyện 
Học phát cầu bằng mu bàn chân: 12-13’’
GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác
cho hs xếp thành 2 hàng
tập luyện theo khẩu lệnh chuẩn bị . . . .bắt đầu hoặc bằng còi
- Chơi trò chơi : “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
Gv nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi
cho hs chơi thử
chơi chính thức
thi đua vơi nhau
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
hs thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
 Ngày soạn; 25/3/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 28/3/2012 Lớp 5C- T4
Tuần: 28
Bài 55: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ bỏ khăn”
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân ( Hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
-Thực hiện ném bóng 150gam trúng đích cố định hoặc di chuyển.
Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tây ( có thể tung bóng bằng hai tay)
-Học trò chơi “Bỏ khăn”. Biết cách chơI và tham gia chơI được các trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy day kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân 3-4’
Cho hs xép hình tròn tập luyện 
Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 12-’’
GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác
cho hs xếp thành 2 hàng
tập luyện theo khẩu lệnh chuẩn bị . . . .bắt đầu hoặc bằng còi
- Chơi trò chơi : “Bỏ khăn”
Gv nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi
cho hs chơi thử
chơi chính thức
thi đua vơi nhau
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
hs thực hiện theo sự điều khiển của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
Thứ 6 ngày 25 / 3 /2011
Tuần: 28
Bài 56: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ hoàng anh, hoàng yến”
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chânvà phát cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng, và nâng cao thành tích
-Học trò chơi “Hoàng anh, hoàng yến”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, tích cục.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh nhảy day kiểu chụm hai chân.
2. Phần cơ bản 18-22’
Ôn tâng cầu bằng đùi
Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân 3-4’
Cho hs xép hình tròn tập luyện 
Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 12-’’
GV hướng dẫn hs tập luyện giống như các bài trước
- Chơi trò chơi : “Hoàng anh, Hoàng yến”
Gv nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi
cho hs chơi thử
chơi chính thức
thi đua vơi nhau
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
 Ngày soạn; 1/4/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 4/4/2012 Lớp 5C- T4
Tuần: 29
Bài 57: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể.
-Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay ( Có động tác nhún chân và bóng có thể không vào rổ cũng được)
-Học trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh đá cầu bằng mu bàn chân 
2. Phần cơ bản 18-22’
Ôn tâng cầu bằng đùi
Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân 3-4’
Cho hs xép hình tròn tập luyện 
Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 12-’’
GV hướng dẫn hs tập luyện giống như các bài trước
- Chơi trò chơi : “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”
Gv nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi
cho hs chơi thử
chơi chính thức
thi đua vơi nhau
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên
Thứ 6 ngày 1 / 4 /2011
Tuần: 29
Bài 58: môn thể thao tự chọn
trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”
I. Mục tiêu:
- Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng, và nâng cao thành tích
-Học trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động, tích cục.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường
- Phương tiện: Mỗi hs 1 quả cầu
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
GV
HS
1. Phần mở đầu 6-10’
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy chậm theo địa hình tự nhiên.
- Đứng thành 3 - 4 hàng ngang hoặc vòng tròn để khởi động các khớp.
Ôn các động tác vươn thở, tay chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.Mỗi động tác 2x8 nhịp.
* Chơi trò chơi "kết bạn”
Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học sinh đá cầu bằng mu bàn chân 
2. Phần cơ bản 18-22’
Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân
Cho hs xép hình tròn tập luyện 
Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 12-’’
Thi phát cầu bằng mu bàn chân 3-4’
GV hướng dẫn hs tập luyện giống như các bài trước
cho các tổ thi với nhau
- Chơi trò chơi : “ Nhảy ô tiếp sức”
Gv nêu tên trò chơi, cùng hs nhắc lại cách chơi
cho hs chơi thử
chơi chính thức
thi đua vơi nhau
3 Phần kết thúc 4-6’
- Chạy chậm, thả lỏng tích cực, hít thở sâu
GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học. giao bài tập về nhà đá cầu
Hs chạy 
Xếp hàng, khởi động các khớp
Tập động tác thể dục
Tham gia trò chơi theo sự điều khiển của GV
Hs trập luyện theo hướng dẫn của giáo viên
Hs tham gia chơi theo sự chỉ đạo của giáo viên

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26,27,28,29 the duc.doc