Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 4

Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 4

I. Mục tiêu

- Thực hiên được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay sau, đi đều vòng phải vòng trái.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi “Hoàng anh, Hoàng yến ” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi

 III . Nội dung và phương pháp, lên lớp

 

doc 5 trang Người đăng huong21 Lượt xem 487Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 5 năm 2012 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
Ngày soạn: 16 /9/2012
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 19 /9/2012 Lớp 5C- Tiết 5
BÀI 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
 TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN’’
I. Mục tiêu
- Thực hiên được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay sau, đi đều vòng phải vòng trái. 
- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Hoàng anh, Hoàng yến ” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi 
 III . Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(5 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”
 2. Phần cơ bản (24 phút)
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng ,điểm số ,quay phải, trái, sau, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động 
- Trò chơi “Hoàng anh, Hoàng yến’’
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố 
- Nhận xét:
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi 
G điều khiển HS tập, 1lần 
Cán sự điều khiểm lớp tập 
G cùng HS quan sát nhận xét. 
G kết hợp sửa sai cho HS .
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển 
Các tổ thi đua trình diẽn. 
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu dương thi đua các tổ tập tốt.
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G viên chỉ đạo. 
G nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai cho đội có nhiều người tập sai. 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS. 
G cho từng 2 tổ lên thi. 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm. 
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
G nhận xét giờ học 
 G ra bài tập về nhà. 
Ngày soạn: 17 /9/2012
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 21 /9/2012 Lớp 5C- Tiết 2 
BÀI 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT’’
 I – Mục tiêu
- Thực hiên được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay sau, đi đều vòng phải vòng trái. 
- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi “Hoàng anh, Hoàng yến ” Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi 
 III . Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp.
- Vỗ tay hát 
* Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”
 2. Phần cơ bản (22 phút)
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ,quay phải, trái, sau, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động 
Chò chơi “Mèo đuổi chuột”
3 Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố 
- Nhận xét:
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G tổ chức cho HS chơi 
G điều khiển HS tập ,1lần 
Cán sự điều khiểm lớp tập 
G cùng HS quan sát nhận xét 
G kết hợp sửa sai cho HS .
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn. 
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu dương thi đua các tổ tập tốt.
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G viên chỉ đạo 
G nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai cho đội có nhiều người tập sai 
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS .
G cho từng 2 tổ lên thi 
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. 
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng HS.
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm. 
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. 
G nhận xét giờ học. 
 G ra bài tập về nhà. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 4.doc