Giáo án môn Tự nhiên xã hội 3 - Tiết 24: Ôn chữ hoa R

Giáo án môn Tự nhiên xã hội 3 - Tiết 24: Ôn chữ hoa R

I/ MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức : Viết đẹp các chữ cái viết hoa : R . Viết đúng, đẹp cỡ chữ nhỏ tên riêng Phan Rang và câu ứng dụng.

2/ Kĩ năng : Viết đúng mẫu, đều nét đúng khoảng cách giữa các chữ trong từng cụm từ.

3/ Thái độ : Có ý thức rèn chữ giữ vở.

II/ ĐDDH :

 _ Mẫu chữ viết hoa R

 _ Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp.

 _ Vở tập viết, bảng con, phấn.

III/ LÊN LỚP :

 

doc 2 trang Người đăng huong21 Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tự nhiên xã hội 3 - Tiết 24: Ôn chữ hoa R", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯƠNG DƯƠNG
KẾ HOẠCH BÀI HỌC	 Tuần : 24
MÔN : 	 TẬP VIẾT	 Tiết : 24
BÀI : 	 ÔN CHỮ HOA R
Ngày thực hiện :	
I/ MỤC TIÊU :
1/ Kiến thức : Viết đẹp các chữ cái viết hoa : R . Viết đúng, đẹp cỡ chữ nhỏ tên riêng Phan Rang và câu ứng dụng.
2/ Kĩ năng : Viết đúng mẫu, đều nét đúng khoảng cách giữa các chữ trong từng cụm từ.
3/ Thái độ : Có ý thức rèn chữ giữ vở.
II/ ĐDDH :
	_ Mẫu chữ viết hoa R
	_ Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp.
	_ Vở tập viết, bảng con, phấn.
III/ LÊN LỚP :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
** Khởi động : Hát ( 1’)
** Kiểm tra bài cũ: ( 2’)
_ Gọi 1 HS đọc thuộc từ và câu ứng dụng của tiết trước.
_ Gọi 2 HS lên bảng viết từ : Quang Trung, Quê, Bên.
_ Nhận xét, đánh giá.
** Bài mới : ( 30’)
1/ Hoạt động 1 : Giới thiệu - Ghi bảng ( 2’) _ ( PP giới thiệu )
2/ Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết chữ hoa (5’) _ ( PP quan sát, thực hành)
+ Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ nào viết hoa?
_ Yêu cầu HS viết tiếp chữ P, R, B viết hoa.
_ GV nhận xét chữ viết của HS trên bảng.
_ GV theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho từng HS.
3/ Hoạt động 3 : Hướng dẫn viết từ ứng dụng: (5’)_ (PP quan sát, thực hành)
_ Gọi HS đọc từ ứng dụng.
_ Giới thiệu: Phan Rang là tên một thị xã thuộc tỉnh Ninh Thuận
 _ Trong các từ ứng dụng, các chữ có chiều cao như thế nào?
_ Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?
_ Yêu cầu HS viết từ ứng dụng: Phan Rang GV theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS.
4/ Hoạt động 4 : Hướng dẫn viết câu ứng dụng.( 5’)_( PP quan sát, thực hành)
_ Gọi HS đọc câu ứng dụng.
+ GV : Câu ca dao khuyên ta phải chăm chỉ cấy cày, làm lụng để có ngày an nhàng, đầy đủ.
_ Trong câu ứng dụng các chữ có chiều cao như thế nào?
_ Yêu cầu HS viết từ: Rủ, Bây vào bảng con. GV theo dõi và chỉnh sửa.
_ GV nhận xét – Đánh giá.
5/ Hoạt động 5 : Hướng dẫn viết vào vở tập viết.( 10’)_( PP thực hành)
_ Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS.
_ Thu và chấm khoảng 5 – 7 bài.
+ GV : Giải thích cho HS về các địa danh ở Hà Nội.
** Củng cố – Dặn dò : ( 3’)
_ GV nhận xét tiết học .
_ Nhắc nhở HS luyện thêm phần bài nhà.
_ Chuẩn bị: “ Ôn chữ hoa S ” 
_ Cả lớp thực hiện.
_ HS chú ý lắng nghe.
_ 2 HS lên bản viết, HS dưới lớp viết vào bảng con.
_ HS chú ý lắng nghe.
_ Có các chữ hoa P, R, B
_ 1 HS viết bảng, HS cả lớp viết vào bảng con.
_ HS nhận xét bài viết của bạn.
_ 2 HS đọc : Phan Rang.
_ Chữ P, h, R, g cao 2 thân rưỡi, các chữ còn lại cao 1 thân .
_ Bằng 1 thân chữ O
_ 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con.
_ 2 HS đọc câu ứng dụng.
 “ Rủ nhau đi cấy, đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu ”
_ HS nghe giảng.
_ 2 thân rưỡi và 1 thân .
_ 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con.
_ 3 HS viết:
+ 1 dòng chữ R cỡ nho.û
+ 1 dòng chữ Ph, H cỡ nhỏ.
+ 2 dòng Phan Rang cỡ nhỏ.
+ 4 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.
_ HS chú ý lắng nghe.
** Các ghi nhận cần lưu ý sau tiết dạy :	
 BGH duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTV 24.doc