Giáo án Thể dục 2, 3, 4, 5 - Tuần 20

Giáo án Thể dục 2, 3, 4, 5 - Tuần 20

Môn thể dục lớp 3

Tiết 39-40 Bài: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. - Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".

.Thời gian: 60 phút

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng. - Biết cách đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường . 1 còi

 

doc 11 trang Người đăng hang30 Lượt xem 575Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 2, 3, 4, 5 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20
Ngày 
Lớp
Bài dạy
Thứ hai
18/01/2010
3A
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
3C
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
Thứ ba
12/01/2010
3B
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
4A
- Đi chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi "Thăng bằng" và "Lăn bóng bằng tay".
Thứ tư
13/01/2010
Nghỉ dạy
Thứ năm
14/01/2010
2C
- Đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang.
- Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V).
- Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
5A
- Tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Bóng chuyền sáu".
Thứ sáu
15/01/2010
5B
- Tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Bóng chuyền sáu".
4B
- Đi chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi "Thăng bằng" và "Lăn bóng bằng tay".
Chiều thứ tu
5C
- Tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Bóng chuyền sáu".
Chiều thứ năm
4B
- Đi chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi "Thăng bằng" và "Lăn bóng bằng tay".
Thứ hai, 18/01/2010
Môn thể dục lớp 3
Tiết 39-40 Bài: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc. - Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
.Thời gian: 60 phút
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng thẳng. - Biết cách đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi: Có chúng em
II/ CƠ BẢN:
a. trò chơi: Thỏ nhảy
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
 Nhận xét
.b.Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, đi đều .
*Các tổ luyện tập đi đều
Giáo viên quan sát nhắc nhở
Nhận xét
c.Trò chơi : Lò cò tiếp sức
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước Đứng lại..đứng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập đi đều
 5p
50 p
15 p
25 p
10 p
5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * GV
* * * * * * * * * 
Thứ ba, ngày 19/01/2010
Môn thể dục lớp 4
Tiết 37-38 Bài: - Đi chuyển hướng phải, trái..- Trò chơi "Thăng bằng" và "Lăn bóng bằng tay".
Thời gian: 60 phút
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
Giậm chângiậm . Đứng lạiđứng
HS vừa giậm chân vừa hát theo nhịp
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi : Quả gì ăn được
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Đội hình đội ngủ và Bài tập RLTTCB:
*Ôn đi đều:
Thành 4 hàng dọc.. tập hợp
Nhìn trước.thẳng Nghiêm
Đi đều.. bước. Đứng lại.đứng
Nhận xét
 * Ôn đi chuyển hướng phải,trái
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua đi chuyển hướng phải,trái
Nhận xét Tuyên dương
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS vừa đi vừa hát theo nhịp
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
5p
50 p
35p
5p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Thứ năm, ngày 21/01/0210
Môn thể dục lớp 2
Tiết 39-40 Bài - Đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang. - Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V). - Trò chơi "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
Thời gian: 60 phút
 I/ MỤC TIÊU: 
- - Biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang.
- Biết cách đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước (sang ngang, lên cao chếch chữ V). - Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường . 1 còi , dụng cụ trò chơi
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
HS chạy một vòng trên sân tập
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Ôn đứng kiểng gót,hai tay chống hông
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b. .Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước),hai tay đưa ra trước-sang ngang-lên cao chếch chữ V-Về TTCB
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c.Trò chơi : Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo nhịp
Thả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn bài tập RLTTCB
5 p
50 p
10 p
10 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Môn thể dục lớp 5
Tiết39-40 Bài: - Tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Trò chơi "Bóng chuyền sáu".
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 I/ MỤC TIÊU: 
Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi :Tìm người chỉ huy.
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
 a..Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Các tổ thi đua biêủ diễn đi đều
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Nhận xét Tuyên dương
c. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp động tác đi đều
6p
50 p
 14p
18p
 18p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
Tuần 19
Ngày 
Lớp
Bài dạy
Thứ hai
11/01/2010
3A
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
3C
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
Thứ ba
12/01/2010
3B
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
4A
- Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" và "Thăng bằng".
Thứ tư
13/01/2010
Nghỉ dạy
Thứ năm
14/01/2010
2C
Trò chơi "Bịt mắt bắt dê", "Nhanh lên bạn ơi", "Nhóm ba, nhóm bảy".
5A
- Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp.- Tung và bắt bóng. Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu".
Thứ sáu
15/01/2010
5B
Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp.- Tung và bắt bóng. Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu".
4B
- Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" và "Thăng bằng".
Chiều thứ tu
5C
- Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp.- Tung và bắt bóng. Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu".
Chiều thứ năm
4B
- Đi vượt chướng ngại vật thấp.
- Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" và "Thăng bằng".
Thứ hai, 11/01/2010
Môn thể dục lớp 3
Tiết 37-38 Bài: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi theo nhịp 1-4 hàng dọc.
- Trò chơi "Thỏ nhảy" và "Lò cò tiếp sức".
.Thời gian: 60 phút
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số của mình và triển khai đội hình tập bài thể dục.
- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi hai tay chống hông, đi kiễng gót, đi vượt chướng ngại vật thấp, đi chuyển hướng phải, trái đúng cách.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi: Có chúng em
II/ CƠ BẢN:
a.Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, đi đều .
*Các tổ luyện tập đi đều
Giáo viên quan sát nhắc nhở
Nhận xét
b.TTCB:
--Đi thường theo vạch kẻ thẳng .
-Đi hai tay chống hông.
-Đi kiểng gót
-Đi vượt chướng ngại vật thấp.
-Đi chuyển hướng phải,trái
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c. trò chơi: Thỏ nhảy
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước Đứng lại..đứng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tập đi đều
 5p
50 p
15 p
25 p
10 p
5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * * GV
* * * * * * * * * 
Thứ ba, ngày 12/01/2010
Môn thể dục lớp 4
Tiết 39-40 Bài: - Đi vượt chướng ngại vật thấp. - Trò chơi "Chạy theo hình tam giác" và "Thăng bằng".
Thời gian: 60 phút
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
 - Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp. Vượt chướng ngại vật thấp bằng cách bật nhảy hoặc bước cao chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; 1 còi 
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Trò chơi : Bịt mắt bắt dê
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản:
Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
b.Trò chơi : Chạy theo hình tam giác, Thăng bằng
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thành vòng tròn,đi thườngbước Thôi
HS vừa đi vừa hít thở sâu
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB
 5p
50 p
25 p
25 p
5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
Thứ năm, ngày 14/01/0210
Môn thể dục lớp 2
Tiết 39-40 Bài Trò chơi "Bịt mắt bắt dê", "Nhanh lên bạn ơi", "Nhóm ba, nhóm bảy".
Thời gian: 60 phút
 I/ MỤC TIÊU: 
- Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, đầu gối. Làm quen xoay cánh tay, khớp vai.
- Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường . 1 còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
Tập bài TD phát triển chung
Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp
Kiểm tra bài cũ : 4 HS
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
* Gv hướng dẫn HS Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, đầu gối. Làm quen xoay cánh tay, khớp vai.
a.Trò chơi : Bịt mắt bắt dê.
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
b.Trò chơi : Nhanh lên bạo ơi
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét
c. Trò chơi: Nhóm 3 nhóm 7
G.viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Thả lỏng :Cúi người nhảy thả lỏng
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
7p
48 p
 10p
10 p
15p
12 p
5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Môn thể dục lớp 5
Tiết: 37-38 Bài: - Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp.- Tung và bắt bóng. Nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu".
THỜI GIAN: 60 PHÚT
 I/ MỤC TIÊU: 
- Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Tung và bắt bóng. - Nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu". Làm quen trò chơi "Bóng chuyền sáu".
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh TD
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
Trò chơi :Tìm người chỉ huy.
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN
 a.Trò chơi:Đua ngựa.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
b...Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Các tổ thi đua biêủ diễn đi đều
Nhận xét Tuyên dương
Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay
 Tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Các tổ thi đua biểu diễn tung và bắt bóng
Nhận xét Tuyên dương
b. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
c. trò chơi: Bóng chuyền sáu, lò cò tiếp sức
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
III/ KẾT THÚC:
Đi thường..bước
HS vừa đi vừa hát
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
 Về nhà luyện tâp động tác đi đều
6p
 24p
 8p
 8p
 8 p
 5 p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học tập
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an TD lop 25tuan 1920.doc