Giáo án Thể dục 5 - Tiết 29 - Ôn bài thể dục phát triển chung trò chơi: “thỏ nhảy”

Giáo án Thể dục 5 - Tiết 29 - Ôn bài thể dục phát triển chung trò chơi: “thỏ nhảy”

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

 TRÒ CHƠI : “THỎ NHẢY”

I/ MỤC TIÊU:

- Bi thể dục pht triển chung.

- Trị chơi : “ Thỏ nhảy”.

- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học.

- Trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Sân tập dọn vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

- GV chuẩn bị 1 cái còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng hang30 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 5 - Tiết 29 - Ôn bài thể dục phát triển chung trò chơi: “thỏ nhảy”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP : 5 	TUẦN : 15	
NS : 27 / 11 / 2010	TIẾT : 29
ND : 29 / 11 – 03 / 12 /2010
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 TRÒ CHƠI : “THỎ NHẢY”
I/ MỤC TIÊU:
Bài thể dục phát triển chung.
Trị chơi : “ Thỏ nhảy”.
Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học.
Trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
Sân tập dọn vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
GV chuẩn bị 1 cái còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	Nội dung
Định lương
Phương pháp tổ chức
1.Phần Mở Đầu
-GV nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập. 
-Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp. -GV cho HS khởi động kĩ các khớp. 
*Chơi trò chơi do GV chọn .
2.Phần Cơ Bản 
* Ôn bài thể dục phát triển chung:
-GV chỉ định một số HS ở các tổ lần lượt lên thực hiện từng động tác có tính chất nhắc lại kĩ thuật động tac để HS cả lớp biết.
-Xen kẻ giữa các lần HS thực hiện động tác, GV có thể cho HS vừa thực hiện động tác tự đánh giá xem mình thực hiện đúng hay sai, sai ở chổ nào.
-Cho những HS khác góp ý bổ sung và GV kết luận.
-GV nêu những yêu cầu cơ bản của động tác đó, những lỗi sai HS thường mắc và cách sửa, rồi chia tổ cho các tổ tự quản ôn tập.
-GV giúp đỡ và sửa sai cho HS.
*Thi xem tổ nào có nhiều người thực hiện bài thể dục đúng và đẹp nhất : 
-Từng tổ thực hiện bài động tác một lần dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
-GV cùng những HS khác đánh giá, sau đó xếp loại.
-GV tuyên dương tổ xếp thứ nhất và thứ hai., riêng tổ kém nhất phảùi lò cò một vòng xung quanh các bạn. 
*Chơi trò chơi” THỎ NHẢY”: 
-GV nêu têân trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi có kết hợp cho 1-2 HS làm mẫu. Cho cả lớp chơi thử.
-GV cho HS chơi chính thức. GV cần có hình thức khen và phạt sau mỗi lần chơi chính thức.
3.phần kết thúc:
-HS tập động tác thả lỏng (do GV chọn ) . 
-GV cùng HS hệ thống bài. 
-GV nhận xét , đánh giá kết quả bài học.
-GV giao bài tập về nhà :Ôân các động tác của bài thể dục phát triển chung . 
 GV hô giải tán.
6-10 phút
1-2 phút
2 phút
2-3 phút
3 phút
18-22 phút
9-11 phút
1-2 lần 
3-4 phút
6-7 phút 
1-2 lần
4-6 phút
2 phút
2 phút
1-2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo 
5GV
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn 
-HS chuyển thành đội hình hàng ngang
 ==========
 ==========
 ==========
 ==========
 5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập
] ]
5GV
 ] ]
-HS chuyển thàng đội hình trò chơi.
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn 
5GV
Đội hình hồi tĩnh và kết thúc 
==== 
==== 
==== 
==== 
 5GV
-HS hô”khoẻ”
LỚP : 5 	TUẦN : 15	
	TIẾT : 30
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 TRÒ CHƠI : “THỎ NHẢY”
I/ MỤC TIÊU:
Bài thể dục phát triển chung.
Trị chơi : “ Thỏ nhảy”.
Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung đã học.
Trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
Sân tập dọn vệ sinh sạch sẽ, an toàn.
GV chuẩn bị 1 cái còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	Nội dung
Định lương
Phương pháp tổ chức
1.Phần Mở Đầu
-GV nhận lớp , phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
-Chạy chậm thành vòng tròn quanh sân tập. 
-Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp. -GV cho HS khởi động kĩ các khớp. 
*Chơi trò chơi do GV chọn .
2.Phần Cơ Bản 
* Ôn bài thể dục phát triển chung:
-GV chỉ định một số HS ở các tổ lần lượt lên thực hiện từng động tác có tính chất nhắc lại kĩ thuật động tac để HS cả lớp biết.
-Xen kẻ giữa các lần HS thực hiện động tác, GV có thể cho HS vừa thực hiện động tác tự đánh giá xem mình thực hiện đúng hay sai, sai ở chổ nào.
-Cho những HS khác góp ý bổ sung và GV kết luận.
-GV nêu những yêu cầu cơ bản của động tác đó, những lỗi sai HS thường mắc và cách sửa, rồi chia tổ cho các tổ tự quản ôn tập.
-GV giúp đỡ và sửa sai cho HS.
*Thi xem tổ nào có nhiều người thực hiện bài thể dục đúng và đẹp nhất : 
-Từng tổ thực hiện bài động tác một lần dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
-GV cùng những HS khác đánh giá, sau đó xếp loại.
-GV tuyên dương tổ xếp thứ nhất và thứ hai., riêng tổ kém nhất phảùi lò cò một vòng xung quanh các bạn. 
*Chơi trò chơi” THỎ NHẢY”: 
-GV nêu têân trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi có kết hợp cho 1-2 HS làm mẫu. Cho cả lớp chơi thử.
-GV cho HS chơi chính thức. GV cần có hình thức khen và phạt sau mỗi lần chơi chính thức.
3.phần kết thúc:
-HS tập động tác thả lỏng (do GV chọn ) . 
-GV cùng HS hệ thống bài. 
-GV nhận xét , đánh giá kết quả bài học.
-GV giao bài tập về nhà :Ôân các động tác của bài thể dục phát triển chung . 
 GV hô giải tán.
6-10 phút
1-2 phút
2 phút
2-3 phút
3 phút
18-22 phút
9-11 phút
1-2 lần 
3-4 phút
6-7 phút 
1-2 lần
4-6 phút
2 phút
2 phút
1-2 phút
-Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo 
5GV
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn 
-HS chuyển thành đội hình hàng ngang
 ==========
 ==========
 ==========
 ==========
 5GV
-Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập
] ]
5GV
 ] ]
-HS chuyển thàng đội hình trò chơi.
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn 
5GV
Đội hình hồi tĩnh và kết thúc 
==== 
==== 
==== 
==== 
 5GV
-HS hô”khoẻ”

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc 5 tuan 15.doc