Giáo án Toán lớp 4 - Bài: Ôn tập các bảng nhân

Giáo án Toán lớp 4 - Bài: Ôn tập các bảng nhân

Toán (8)

ôn tập các bảng nhân

I. Mục tiêu

 Củng cố kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân đã học.

 Biết thực hiện nhân nhẩm với số tròn trăm.

 Củng cố kĩ năng tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép tính.

 Củng cố về chu vi hình tam giác, giải toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Phấn màu

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 467Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 4 - Bài: Ôn tập các bảng nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2009
Toán (8)
ôn tập các bảng nhân
I. Mục tiêu
	 Ÿ Củng cố kĩ năng thực hành tính trong các bảng nhân đã học.
	Ÿ Biết thực hiện nhân nhẩm với số tròn trăm.
	Ÿ Củng cố kĩ năng tính giá trị biểu thức có đến hai dấu phép tính.
	Ÿ Củng cố về chu vi hình tam giác, giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng dạy học :
	GV : Phấn màu
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A- Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra các bài tập đã giao về nhà của tiết 7.
- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.
..
- 3 HS làm bài trên bảng.
B- Bài mới
1- Giới thiệu bài
- Nêu mục tiêu giờ học và ghi bài lên bảng.
- Nghe giới thiệu.
 2- Nội dung
* Ôn tập bảng nhân
+ Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng các bảng nhân 2,3,4,5.
*Bài 1:
a- Yêu cầu HS tự làm vào vở, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.
b- Thực hiện nhân nhẩm với số tròn trăm.
+ Hướng dẫn HS nhẩm, sau đó yêu cầu các em tự làm bài tập 1, ( tính 2 trăm x 3 bằng cách nhẩm 2 x 3 = 6 trăm, viết là 200 x 3 = 600).
+ Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
+ Chữa bài và cho điểm HS.
-HS đọc cá nhân.
-HS khác n/x.
-HS tự làm và tráo bài kiểm trachéo.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
 *Bài 2.
-Tính giá trị của biểu thức
- Viết lên bảng biểu thức:
4 x 3 + 10 và yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ để tính giá trị của biểu thức này.
- Yêu cầu HS cả lớp làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
*Bài 3
- Gọi một HS đọc đề bài.
- Muốn tính số ghế trong phòng ăn ta làm nh thế nào?
-Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
 *Bài 4
- Gọi một HS đọc đề bài.
- Hãy nêu cách tính chu vi của một hình tam giác.
- Hãy nêu độ dài các cạnh của tam giác ABC.
- Hãy suy nghĩ để tính chu vi của hình tam giác này bằng 2 cách.
- Chữa bài và cho điểm HS
- HS thực hiện tính: 
4x 3 + 10 = 12+ 10 
 = 22
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- Trong phòng có 8 cái bàn.
- Mỗi cái bàn xếp 4 cái ghế.
- 4 cái ghế được lấy 8 lần.4x8.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- Muốn tính chu vi của một hình tam giác, ta tính tổng độ dài của hình tam giác đó.
3. Củng cố- dặn dò
- Yêu cầu HS về nhà ôn luyện thêm về các bảng nhân, chia đã họ.
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docToan (8) L3.doc