Giáo án tuần 17 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án tuần 17 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Tập đọc:

 Ngu công xã Trịnh Tường

I.Muùc tieõu :

 1- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài văn với giọng kể hào hứng, thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chông đói nghèo, lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn.

 2- Hiểu ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ, dám làm đ• thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

 3- Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caàn cuứ, chũu khoự, tinh thaàn daựm nghú, daựm laứm.

II.Phương pháp:

 - Quan sát, thảo luận, đàm thoại, thực hành.

III.Chuẩn bị:

 

doc 18 trang Người đăng nkhien Lượt xem 1152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tuần 17 theo chuẩn kiến thức kỹ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17: 
Ngày soạn:19- 12- 09 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009
Sĩ số:......... Tập đọc:
 Ngu công xã Trịnh Tường
I.Muùc tieõu : 
 1- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài văn với giọng kể hào hứng, thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chông đói nghèo, lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn.
 2- Hiểu ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm giàu cho mình, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.
 3- Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caàn cuứ, chũu khoự, tinh thaàn daựm nghú, daựm laứm.
II.Phương pháp:
 - Quan sát, thảo luận, đàm thoại, thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV :Tranh minh hoaù trong SGK. 
 - HS : Xem trửụực noọi dung baứi .
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Hs đọc trả lời các câu hỏi về bài: Thầy cúng đi bệnh viện.
- Nhaọn xeựt ,ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
3.1- Giới thiệu bài: 
- Gv nêu y/c, mục đích của tiết học.
3.2.Hdẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài:
a.Luyện đọc:
- Mời 1 hs giỏi đọc.
- Chia đoạn.
- Cho hs đọc nối tiếp đoạn, Gv kết hợp sửa lỗi phát âm và giải nghĩa từ khó.
- Cho hs đọc đoạn trong nhóm.
- Mời 1-2 hs đọc toàn bài.
- Gv đọc diễn cảm toàn bài.
b.Tìm hiểu bài:
- Cho hs đọc đoạn 1:
?- Ông Lìn làm thế nào để đưa nước về thôn?
+ Rút ý 1:
- Cho hs đọc đoạn 2:
?- Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào? 
+ Rút ý 2:
- Cho hs đọc đoạn 3:
?- Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ nguồn nước?
?- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
+ Rút ý3:
?- Nội dung chính của bài là gì?
- Gv chốt ý đúng, ghi bảng.
- Cho 1-2 hs đọc lại.
c.Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Mời 3hs nối tiếp đọc bài.
- Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- Cho hs luyện đọc diễn cảm đoạn 1 trong nhóm.
- Thi đọc diễn cảm.
- Cả lớp và Gv nhận xét.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Cho hs nhaộc laùi yự nghúa caõu chuyeọn .
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
- Veà hoùc baứi vaứ chuaồn sau.
- Hát.
- 3 hs lên bảng.
- Lớp nxét.
- Nghe.
- 1 hs đọc.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến vỡ thêm đất hoang trồng lúa.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến như trước nữa.
+ Đoạn 3: Đoạn còn lại.
- 1hs đọc – Lớp suy nghĩ và trả lời:
+ Tìm nguồn nước, đào mương dẫn nước từ 
ý1: Ông Lìn đào mương dẫn nước từ rừng về.
- 1hs đọc – Lớp suy nghĩ và trả lời:
+ Về tập quán canh tác, đồng bào không làm nương như trước mà trồng lúa nước ; không làm nương nên không còn hiện tượng
ý1: Tập quán canh tác và csống của người dân ở thôn Phìn Ngan thay đổi.
- 1hs đọc – Lớp suy nghĩ và trả lời:
+ Ông hướng dẫn cho bà con trồng cây Thảo quả.
+ Ông Lìn đã chiến thắng đói nghèo, lạc hậu
ý3: Trồng cây thảo quả để bảo vệ nguồn nước.
- Hs nêu (như mục 2 y/c ).
- Hs đọc.
- 3 hs đọc.
- Hs tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- Hs luyện đọc diễn cảm.
- Hs thi đọc.
- 2 hs nhắc lại.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Luyện tập chung
I.Muùc tieõu : - Giúp HS:
 - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.
 - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
 - Giaựo duùc hoùc sinh yeõu thớch moõn hoùc, vaọn duùng ủieàu ủaừ hoùc vaứo cuoọc soỏng. 
II.Phương pháp:
 - Động não, thảo luận, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Thước mét. 
 - HS: Xem trước bài.
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Nêu cách giải 3 dạng toán cơ bản về số phần trăm ?
- Cho hs chữa bài ở vở bài tập.
- Gv nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Baứi 1: ( Hs TB – yếu).
- Goùi 1 hs neõu yeõu caàu baứi taọp.
- Gv nêu câu hỏi:
?- Trong baứi 1 yeõu caàu tớnh; caực pheựp tớnh caàn sửỷ duùng quy taộc naứo?
- Y/c hs thửùc hieọn caự nhaõn vaứo vụỷ.
Gvgụùi yự: Nhaồm laùi qtaộc trửụực khi laứm.
- Goùi hs noỏi tieỏp leõn baỷng laứm baứi.
- Gv nhaọn xeựt, choỏt keỏt quaỷ ủuựng:
a) 216,72 : 42 = 5,16
b) 1 : 12,5 = 0,08
c) 109,98 : 42,3 = 2,6
Baứi 2: ( Hs khá - giỏi)
- Goùi hs neõu y/c baứi taọp.
?- Neõu caựch tớnh giaự trũ bieồu thửực coự daỏu ngoaởc ủụn ?
-Y/c hs thửùc hieọn caự nhaõn vaứo vụỷ. 
- Gv quan saựt hs coứn yeỏu neỏu caàn thieỏt thỡ giuựp ủụừ.
- Goùi hs leõn baỷng laứm baứi ,keỏt hụùp gv chaỏm moọt soỏ vụỷ.
- Gv choỏt keỏt quaỷ ủuựng:
a) 65,68 b) 1,5275
Baứi 3: - Goùi hs ủoùc ủeà baứi.
- Cho hs phaõn tớch ủeà :
?- Baứi toaựn cho bieỏt gỡ ?
?- Baứi toaựn hoỷi gỡ ?
-Toồ chửực cho hs thaỷo luaọn,trao ủoồi vụựi baùn cuứng baứn ủeồ tỡm caựch giaỷi .
-Y/c hs tửù trỡnh baứy baứi giaỷi vaứo vụỷ .
- Gv quan saựt giuựp hs coứn yeỏu .
- Goùi 1hs leõn baỷng laứm baứi,keỏt hụùp gv chaỏm moọt soỏ vụỷ.
- Gv nhaọn xeựt baứi treõn baỷng vaứ choỏt keỏt quaỷ ủuựng : ẹaựp soỏ: a) 1,6 % ; b) 16129 ngửụứi.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập.
- Hát.
- 1hs nêu.
- Hs chữa bài trong VBT.
- Lớp nxét.
-1hs neõu yeõu caàu baứi taọp.
- Hs trả lời: 
+ Toaứn boọ laứ caực pheựp chia. Vaọn duùng caực quy taộc sau:
+ Chia STP cho soỏ tửù nhieõn (a).
+ Chia soỏ tửù nhieõn cho STP (b).
+ Chia STP cho soỏ thaọp phaõn (c).
- Hs làm bài vào vở.
- 3 hs lên bảng.
- Lớp nxeựt, chữa baứi.
- Hs neõu yeõu caàu baứi taọp.
+Tớnh trong ngoaởc ủụn trửụực,thửùc hieọn caực ptớnh ngoaứi daỏu ngoaởc sau.
-Hs tửù laứm baứi vaứo vụỷ .
- 2 hs cuứng luực leõn baỷng laứm baứi.
- Lớp nhaọn xeựt, sửỷa sai.
- 2hs ủoùc ủeà baứi.
- Hs phaõn tớch ủeà baứi.
- Hs thaỷo luaọn,trao ủoồi vụựi baùn cuứng baứn ủeồ tỡm caựch giaỷi baứi toaựn .
- Hs tửù trỡnh baứy baứi giaỷi vaứo vụỷ .
- Goùi 1hs leõn baỷng laứm baứi.
- Lớp nxeựt, chữa baứi.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Ngày soạn:19 - 12- 09 Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2009
Sĩ số:......... Thể dục:
Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
I.Mục tiêu:
 - Ôn đi đều vòng phải vòng trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
 - Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu chơi nhiệt tình và chủ động.
 - Gd tinh thaàn nghieõm tuực khi taọp luyeọn.
II.Địa điểm- phương tiện:
 - Trên sân trường vệ sinh nơi tập.
 - Chuẩn bị một còi và kẻ sân.
III.Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
TG
HĐ của GV
HĐ của HS
1.Phần mở đầu.
5ph
- Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Cho hs khởi động.
- Khởi động xoay các khớp.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát.
- Trò chơi “Kết bạn”
2.Phần cơ bản.
a. Ôn đi đều vòng phải vòng trái.
b. Trò chơi vận động :
- Chơi trò chơi:
“Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
25ph
15ph
10ph
- Cho hs luyện tập theo tổ.
- Gv qsát, uốn nắn, sửa sai cho hs.
- Gv điều khiển. 
- Thi đua giữa các tổ. 
Gv nxét, đánh giá.
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi và quy định chơi .
- Gv quan sát , nhận xét.
- Hs luyện tập theo tổ.
- Lớp tập lại 1, 2 lần. 
- Thi tập giữa các tổ
- Hs thực hành chơi trò chơi.
- Tổ chức thi đua giữa 
các nhóm.
3 Phần kết thúc.
5ph
- Cho hs đi thường theo chiều sân tập.
- Gv cùng hs hệ thống bài.
- Gv nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao BTVN. * Ôn bài TD.
- Đi thường theo chiều sân tập.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Kể chuyện:
 Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I.Muùc tieõu:
 - Bieỏt tỡm vaứ keồ moọt caõu chuyeọn ủửụùc nghe, ủửụùc ủoùc noựi veà ngửụứi bieỏt soỏng ủeùp, bieỏt mang laùi nieàm vui, haùnh phuực cho ngửụứi khaực,bieỏt trao ủoồi vụựi baùn beứ noọi dung yự nghúa caõu chuyeọn.
 - Reứn kyừ naờng nghe: chaờm chuự nghe lụứi baùn keồ, nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn.
 - Giaựo duùc hs loứng nhaõn haọu .
II.Phương pháp:
 - Quan sát, hỏi đáp, thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - Gv + hs sửu taàm moọt soỏ saựch truyeọn, baứi baựo lieõn quan ủeỏn noọi dung baứi. IV.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- 3hs laàn lửụùt leõn keồ moọt buoồi sinh hoaùt ủaàm aỏm trong gia ủỡnh.
- Gv nhaọn xeựt, ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hdaón hs hieồu yeõu caàu ủeà bài. 
- Gv ghi ủeà leõn baỷng.
- Cho hs phaõn tớch ủeà baứi .
- Gv gaùch dửụựi nhửừng tửứ ngửừ quan troùng trong ủeà baứi.
 ẹeà baứi: Haừy keồ moọt caõu chuyeọn em ủửụùc nghe hoaởc ủửụùc ủoùc veà nhửừng ngửụứi bieỏt soỏng ủeùp, bieỏt mang nieàm vui,haùnh phuực cho ngửụứi khaực.
- Cho hs ủoùc gụùi yự trong SGK.
- Cho hs giụựi thieọu caõu chuyeọn mỡnh seừ keồ.
d. Hs keồ chuyeọn vaứ trao ủoồi veà nội dung caõu chuyeọn. 
- Cho hs keồ trong nhoựm ủoõi .
- Gv theo doừi, kieồm tra caực nhoựm laứm vieọc.
- Goùi hs keồ trửụực lụựp.
-Toồ chửực cho hs thi keồ chuyeọn trửụực lụựp .
- Gv cho caỷ lụựp bỡnh choùn , gv ghi ủieồm.
- Cho hs trao ủoồi vụựi baùn yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn .
- Gv goùi hs trỡnh baứy yự nghúa caõu chuyeọn mỡnh keồ.
- Hát.
- 3 hs lên bảng, lớp theo dõi.
- Lớp nxét.
-1 hs ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp laộng nghe.
- Hs phaõn tớch ủeà baứi .
-1 hs ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp ủoùc thaàm .
- 1 soỏ hs laàn lửụùt ủửựng leõn giụựi thieọu.
-Tửứng caởp hs keồ chuyeọn vaứ trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn.
- 1 vaứi em keồ trửụực lụựp .
- Hs thi keồ chuyeọn trửụực lụựp .
- Hs nhaọn xeựt ,bỡnh choùn .
- Hs trao ủoồi yự nghúa caõu chuyeọn vụựi baùn beõn caùnh .
- Hs trỡnh baứy yự nghúa caõu chuyeọn
- Lớp nhaọn xeựt ,boồ sung .
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
 - Gv nhaọn xeựt vaứ khen nhửừng HS choùn ủửụùc caõu chuyeọn hay,keồ hay vaứ neõu ủuựng yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn.
 - Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 -Veà nhaứ keồ cho ngửụứi thaõn nghe, chuaồn bũ baứi .
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Giới thiệu máy tính bỏ túi
I.Muùc tieõu:
 - Bước đầu biết dùng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, chuyển một số phân số thành số thập phân.
- Giaựo duùc hoùc sinh yeõu thớch moõn hoùc, vaọn duùng ủieàu ủaừ hoùc vaứo cuoọc soỏng. 
II.Phương pháp:
 -Quan sát, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - GV: Máy tính bỏ túi cho các nhóm.
 - HS: Xem trước bài, chuẩn bị máy tính bỏ túi ( nếu có).
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- Cho hs chữa bài ở vở bài tập.
- Gv nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Nội dung bài:
*Hoaùt ủoọng 1: Laứm quen vụựi maựy tớnh boỷ tuựi.
- Gv ủửa ra maựy tớnh boỷ tuựi vaứ y/c caực hs ủaừ chuaồn bũ maựy ủeồ leõn maởt baứn. 
- Cho hs thaỷo luaọn theo nhoựm, y/c caực nhoựm qsaựt maựy tớnh vaứ ghi  ... ng kiểu câu kể nào?
-Yêu cầu hs đọc thầm lại đoạn văn.
- Cho hs làm bài vào vở (gạch một gạch chéo giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, gạch 2 gạch chéo giữa chủ ngữ với vị ngữ)
- Mời một số hs trình bày.
- Các hs khác nhận xét.
- Gv nhận xét chốt lời giải đúng.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học.
- Dặn hs về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập.
- Hát.
- 3 hs lên trả lời.
- Lớp nxét.
-1 hs ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp ủoùc thaàm.
*Lời giải:
Kiểu câu
 Ví dụ
 Dấu hiệu
Câu hỏi
Nhưng vì sao cô biết cháucóp bài của bạn ạ?
Dùng để hỏi .. Cuối câu có dấu hỏi.
Câu kể
Cô giáo phàn nàn với mẹ của một hs.
Dùng để kể ...Cuối câu có dấu chấm; dấu 2 chấm
Câu cảm
Thế thì đáng buồn quá!
Câu bộc lộ CX, Có các từ quá, đâu và dấu !
Câu khiến
Em hãy cho biết đại từ là gì.
Câu nêu yêu cầu, đề nghị. Trong câu có từ hãy.
*Lời giải:
Ai làm gì?
- Cách đây không lâu,/ lãnh đạo hội đồng TP Nót-tinh-ghêm ở nước Anh// Đã QĐ phạt tiền các công chức nói hoặc viết không đúng chuẩn.
- Ông chủ tịch hội đồng TP// tuyên bố sẽ không kí bất cứ văn bản nào có lỗi ngữ pháp và chính tả.
Ai thế nào?
-Theo QĐ này, mỗi lần mắc lỗi,// công chức//sẽ bị phạt một bảng.
-Số công chức trong TP// khá đông.
Ai là gì?
Đây// là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Địa lí:
Ôn tập học kì 1
I.Muùc tieõu :
 - OÂn taọp cuỷng coỏ, heọ thoỏng hóa caực kieỏn thửực, kieỏn thửực veà ủũa lớ Vieọt Nam.
 - Reứn kú naờng sửỷ duùng baỷn ủoà thaứnh thaùo.
 - Hs yeõu queõ hửụng, ủaỏt nửụực Vieọt Nam.
II.Phương pháp:
 - Giảng giải, quan sát, thảo luận, trình bày.
III.Chuẩn bị:
 - Baỷn ủoà ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam 
 - Quaỷ ủũa caàu. 
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: 
- Kết hợp khi ôn tập.
3.Dạy bài mới: (28ph).
a. Giới thiệu bài – Ghi bảng. 
b. Hdẫn học sinh ôn tập:
- Gv oõn taọp cho hs theo heọ thoỏng caõu hoỷi sau:
?- Neõu vũ trớ giụựi han cuỷa nửụực ta ?
?- Nửụực ta goàm nhửừng boọ phaọn naứo?
- Yeõu caàu hs leõn xaực ủũnh vũ trớ VN treõn quaỷ ủũa caàu.
?- Trỡnh baứy đặc ủieồm chớnh cuỷa ủũa hỡnh nửụực ta?
- Yeõu caàu hs chổ vũ trớ cuỷa vuứng ủoài nuựi vaứ ủoàng baống treõn baỷn ủoà ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam?
?- Neõu ủaởc ủieồm khớ haọu cuỷa nửụực ta?
?- Neõu ủaởc ủieồm soõng ngoứi nửụực ta?
?- Neõu vũ trớ vaứ ủaởc ủieồm cuỷa vuứng bieồn nửụực ta?
?- Bieồn coự vai troứ nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi saỷn xuaỏt vaứ ủụứi soỏng ?
?- Neõu ủaởc ủieồm cuỷa ủaỏt cuỷa nửụực ta?
?- Neõu ủaởc ủieồm cuỷa rửứng cuỷa nửụực ta?
- Yeõu caàu hs leõn xaực ủũnh treõn baỷn đồ ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam vuứng phaõn boỏ 2 loaùi ủaỏt chớnh cuỷa nửụực ta ?
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Toồng keỏt noọi dung oõn taọp.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- Veà oõn taọp, chuaồn bũ thi hoùc kỡ I. 
- Hát.
- Hs suy nghú traỷ lụứi:
+ VN naốm treõn baựn ủaỷo Đoõng dửụng,thuoọc khu vửùc ẹoõng Nam AÙ 
+ Nửụực ta goàm ủaỏt lieàn, bieồn,ủaỷo.
- 1 vài hs leõn xaực ủũnh vũ trớ VN treõn quaỷ ủũa caàu.
+ Phaàn ủaỏt lieàn nửụực ta 3/4 dtớch laứ ủoài nuựi,1/4 dtớch laứ ủoàng baống.
- Hs chổ vũ trớ cuỷa vuứng ủoài nuựi vaứ ủoàng baống treõn baỷn ủoà ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam?
+ Nửụực ta coự khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa: Nhieọt ủoọ cao,gioự vaứ mửa thay ủoồi theo muứa.
+ Soõng ngoứi nửụực ta coự lửụùng nước thay ủoồi theo muứa, soõng coự nhieàu phuứ sa.
+ Vuứng bieàn nửụực ta laứ moọt boọ phaọn cuỷa bieồn Đoõng, nửụực khoõng bao giụứ ủoựng baờng, nửụực bieồn leõn xuoỏng theo muứa hay coự baừo ụỷ mieàn Baộc vaứ mieàn Trung.
+ Bieồn ủieàu hoứa khớ haọu, laứ nguoàn taứi nguyeõn vaứ laứ ủửụứng giao thoõng quan troùng .Ven bieồn coự nhieàu nụi du lũch và nghổ maựt .
+ Nửụực ta coự nhieàu loaùi ủaỏt nhửng dieọn tớch lụựn hụn caỷ laứ ủaỏt phe – ra – lớt maứu ủoỷ oaởc ủoỷ vaứng ụỷ vuứng ủoài nuựi vaứ ủaỏt phuứ sa ụỷ ủoàng baống.
+ Nửụực ta coự nhieàu rửứng ủaựng chuự yự laứ rửứng raọm nhieọt ủụựi vaứ rửứng ngaọp maởn.
- Hs leõn xaực ủũnh treõn baỷn đồ ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam vuứng phaõn boỏ 2 loaùi ủaỏt chớnh cuỷa nửụực ta.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Tập làm văn:
Trả bài văn tả người
I.Muùc tieõu :
 - Nắm được yêu cầu của bài văn tả người theo đề đã cho: bố cục, trình tự miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày.
 - Biết tham gia sửa lỗi chung ; biết tự sửa lỗi cô yêu cầu chữa trong bài viết của mình, tự viết được một đoạn (hoặc cả bài) cho hay hơn.
 - Hs có tinh thần học hỏi.
II.Phương pháp:
 - Giảng giải, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - Bảng lớp ghi đầu bài; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu cần chữa chung trước lớp.
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
- 1 vài em đọc lá đơn mình viết giờ trước.
- Gv nxét, đánh giá.
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
a. Giới thiệu bài: Nêu MĐYC của tiết học.
b. Nhận xét về kết quả làm bài của HS.
- Gv sử dụng bảng lớp đã viết sẵn các đề bài và một số lỗi điển hình để:
* Nêu nhận xét về kết quả làm bài:
- Những ưu điểm chính:
+ Hầu hết các em đều xác định được yêu cầu của đề bài, viết bài theo đúng bố cục.
+ Một số em diễn đạt tốt.
+ Một số em chữ viết, cách trình bày đẹp.
- Những thiếu sót, hạn chế: dùng từ, đặt câu còn nhiều em hạn chế. Chữ còn xấu, sai lỗi chính tả nhiều.
*Thông báo điểm.
c.Hướng dẫn HS chữa lỗi:
+ Hướng dẫn chữa lỗi chung:
- Gv chỉ các lỗi cần chữa đã viết sẵn trên bảng
- Mời hs lên chữa, cả lớp tự chữa trên nháp.
- HS trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng.
+ Hdẫn từng hs sửa lỗi trong bài:
- Hs phát hiện thêm lỗi và sửa lỗi.
- Đổi bài cho bạn để rà soát lại việc sửa lỗi.
- Gv theo dõi, kiểm tra hs làm việc.
+ Hdẫn học tập những đoạn văn hay, bài văn hay:
- Gv đọc một số đoạn văn hay, bài văn hay.
- Cho hs trao đổi, thảo luận tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn.
+ Viết lại một đoạn văn trong bài làm:
- Y/c mỗi em tự chọn một đoạn văn viết chưa đạt trong bài làm cùa mình để viết lại.
- Mời hs trình bày đoạn văn đã viết lại.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Gv nhận xét giờ học, tuyên dương những hs viết bài được điểm cao. Dặn hs về ôn tập.
- Hát.
- 1 vài hs đọc.
- Lớp nxét.
- Hs chú ý lắng nghe phần nhận xét của gv để học tập những điều hay và rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Theo dõi.
- Hs trao đổi về bài các bạn đã chữa trên bảng để nhận ra chỗ sai, nguyên nhân, chữa lại. 
- Hs đọc lại bài của mình và tự chữa lỗi.
- Hs đổi bài soát lỗi.
- Hs nghe.
- Hs trao đổi, thảo luận.
- Hs viết lại đoạn văn mà các em thấy chưa hài lòng.
-Một số hs trình bày.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Toán:
Hình tam giác
I.Muùc tieõu :
 - Hs nhaọn bieỏt ủaởc ủieồm cuỷa tam giaực: soỏ caùnh, soỏ ủổnh, soỏ goực.
 - Hs phaõn bieọt ba daùng tam giaực (phaõn loaùi theo goực ),nhaọn bieỏt ủaựy vaứ ủửụứng cao cuỷa tam giaực.
 - Hs thớch thuự hoùc toaựn.
II.Phương pháp:
 - Động não, thảo luận, luyện tập – thực hành.
III.Chuẩn bị:
 - Moõ hỡnh caực hỡnh tam giaực nhử SGK.
 - Phaỏn maứu, thửụực keỷ, eõke.
IV.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu :
1.ổn định: (2ph).	
2.Kiểm tra: ( 3- 5ph).
?- Keồ teõn caực loaùi goực ủaừ hoùc ? Neõu moỏi quan heọ giửừa caực goực vụựi goực vuoõng?
-Gv nhaọn xeựt ,ghi ủieồm .
3.Dạy bài mới: (23- 25ph).
*HĐ1: Giụựi thieọu ủaởc ủieồm hỡnh tam giaực vaứ caực daùng hỡnh tam giaực.
a. Giụựi thieọu hỡnh tam giaực 
- Gv gaộn moõ hỡnh tam giaực ABC:
?- Tam giaực ABC coự maỏy caùnh?
?- Tam giaực ABC coự maỏy ủổnh?
?- Haừy neõu teõn caực goực cuỷa tam giaực (teõn ủổnh vaứ caực caùnh taùo thaứnh goực ủoự).
-Gv treo moõ hỡnh 3 tam giaực nhử SGK
 ?- Haừy neõu ủaởc ủieồm caực goực cuỷa tửứng tam giaực? 
b.Giụựi thieọu ủaựy, ủửụứng cao vaứ chieàu cao cuỷa hỡnh tam giaực.
- Gv goùi 1hs leõn baỷng veừ 1 tam giaực ABC coự 3 goực nhoùn, yeõu caàu hs dửụựi lụựp veừ ra nhaựp.
- Gv yeõu caàu 1 hs leõn baỷng veừ 1 ủửụứng thaỳng ủi qua A vaứ vuoõng goực vụựi BC, HS dửụựi lụựp veừ ra nhaựp.
- Gv giụựi thieọu ủửụứng thaỳng qua A vuoõng goực vụựi BC caột BC taùi H goùi laứ ủửụứng cao AH.
*HĐ 2: Luyeọn taọp - thửùc haứnh:
Baứi 1: -Yeõu caàu 1hs ủoùc ủeà baứi.
- Goùi hs leõn baỷng laứm baứi, hs khaực laứm baứi vaứo vụỷ.
- Goùi 3 hs ủoùc baứi laứm, hs dửụựi lụựp ủoồi vụỷ kieồm tra cheựo.
?- Moói tam giaực coự maỏy caùnh, maỏy goực?
- Gv chốt ý đúng.
Baứi 2:- Gv veừ hỡnh nhử SGK leõn baỷng.
- Yeõu caàu hs ủoùc ủeà baứi.
– Y/c hs veừ hỡnh vaứ laứm baứi vaứo vụỷ.
– Goùi 3 hs laàn lửụùt ủoùc baứi laứm.
- Gv nhaọn xeựt choỏt ý đúng.
Baứi 3: 
- Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi laỏy giaỏy maứu ủaừ chuaồn bũ veừ (ụỷ maởt coự keỷ oõ vuoõng cuỷa tụứ giaỏy nhử trong baứi taọp 3)
- Y/c hs thaỷo luaọn nhoựm 2, tỡm caựch so saựnh dieọn tớch caực hỡnh theo yeõu caàu cuỷa baứi, sau ủoự tửù laứm baứi vaứo vụỷ .
- Goùi hs leõn baỷng chữa baứi.
- Gv nhaọn xeựt, ý đúng.
4.Củng cố – dặn dò:( 5ph)
- Toồng keỏt noọi dung baứi .
- Gv nhận xét giờ học, nhắc hs về ôn lại các kiến thức vừa học. Cbị bài sau.
- Hát.
- 2 hs trả lời.
- Lớp nxét, bổ sung.
- Hs quan saựt moõ hỡnh và trả lời:
+ Coự 3 caùnh: AB, AC, BC
+ Coự 3ủổnh: ủổnh A, ủổnh B, ủổnh C
+ Goực ủổnh A, caùnh AB vaứ AC
 Goực ủổnh B, caùnh BC vaứ BA
 Goực ủổnh C, caùnh CA vaứ CB 
+Tam giaực (1) coự 3 goực nhoùn
+Tam giaực (2) coự 1 goực tuứ vaứ 2 goực nhoùn
+Tam giaực (3) coự 1 goực vuoõng vaứ 2 goực nhoùn.
- Hs veừ 1 tam giaực coự 3 goực nhoùn.
-1 hs leõn baỷng veừ, hs dửụựi lụựp veừ ra nhaựp.
-1 hs leõn baỷng veừ 1 ủửụứng thaỳng ủi qua A vaứ vuoõng goực vụựi BC, hs dửụựi lụựp veừ ra nhaựp.
-1 hs ủoùc ủeà baứi.
-2hs leõn baỷng laứm baứi, hs khaực laứm baứi vaứo vụỷ.
-3 hs ủoùc baứi laứm, hs dửụựi lụựp ủoồi vụỷ kieồm tra cheựo.
- Hs trả lời: Moói tam giaực 3 caùnh vaứ 3 goực.
- Hs ủoùc ủeà baứi.
- Hs veừ hỡnh vaứ laứm baứi vaứo vụỷ.
- 3hs laàn lửụùt ủoùc baứi laứm, hs dửụựi lụựp soaựt baứi.
- Hs ủoùc ủeà baứi laỏy giaỏy maứu ủaừ chuaồn bũ veừ .
- Hs thaỷo luaọn nhoựm 2, tỡm caựch so saựnh dieọn tớch caực hỡnh theo yeõu caàu cuỷa baứi, tửù laứm baứi vaứo vụỷ .
- Hs leõn baỷng chữa baứi.
- Lớp nhaọn xeựt ,boồ sung.
V.Rút kinh nghiệm giờ dạy:
Hoạt động tập thể:
Sơ kết tháng 12 
I. Mục tiêu:
- Học sinh thấy được ưu- nhược điểm chính qua các mặt hoạt động trong tuần 17 và của tháng 11. Đề ra hướng khắc phục và phấn đấu ở những tháng sau. 
 - Rèn ý thức phê bình, tự phê bình cho hs.
II.Chuẩn bị: 
 - Các tổ chuẩn bị ý kiến và sổ theo dõi của tổ mình. 
 - Mỗi tổ 2 tiết mục văn nghệ.
III.Nội dung sinh hoạt:

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 5 TUAN 17 CKTKN.doc