Lịch báo giảng tuần 2 lớp 5

Lịch báo giảng tuần 2 lớp 5

I. Mục tiêu:

 - Biết đọc đúng văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê.

 - Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.

II. Chuẩn bị:

- GV : tranh ảnh phĩng to.

 

doc 36 trang Người đăng huong21 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Lịch báo giảng tuần 2 lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 2
Từ ngày 10 - 09 đến 14 -0 9 -2012
 Thứ 
Ngày
Tiết
TCT
Mụn
Tờn bài dạy
Hai
10 -09
1
2
3
4
5
3
6
2
2
TĐ
TOÁN
ĐĐ
KT
PĐHY
Nghỡn năm văn hiến.
Luyện tập.
Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2 )
Đớnh khuy hai lỗ (Tiết 2 )
Luyện đọc cho HS yếu.
 Ba
11 - 09
1
2
3
4
5
4
7
2
3
3
LTVC
TOÁN
CT
TD
KH
Luyện tập về từ đồng nghĩa.
Phộp cộng và phộp trừ hai ps.
(Nghe-Viết) Lương Ngọc Quyến.
GV chuyờn
Nam hay nữ (tt).
Tư
12 - 09
1
2
3
4
5
4
8
3
4
2
TĐ
TOÁN
TLV
TD
LS
Sắc màu em yờu.
Phộp nhõn và phộp chia hai PS.
Luyện tập tả cảnh.
GV chuyờn
Nguyễn Trường Tộ mong muốnđất nước.
Năm
13 - 09
1
2
3
4
5
3
2
2
9
4
LTVC
ĐL
MT
TOÁN
KH
MRVT: Tổ quốc.
Địa hỡnh và khoỏng sản.
GV chuyờn
Hỗn số. 
Cơ thể của chỳng tanhư thế nào?
Sỏu
14 - 09
1
2
3
4
5
4
10
2
2
2
TLV
T
HẠC
KC
SH
Luyện tập làm bỏo cỏo thống kờ.
Hỗn số. (TT)
GV chuyờn
Kể chuyện đó nghe, đó đọc.
Sinh hoạt lớp, phụ đạo HS yếu
Thư hai : Ngày soạn: 06 / 09 / 2012
 Ngày dạy: 10 / 09 / 2012	
TIẾT 5 Mụn : TẬP ĐỌC
Bài : NGHèN NĂM VĂN HIẾN
I. Muùc tieõu:
 - Biết đọc đỳng văn bản khoa học thường thức cú bảng thống kờ. 
 - Hieồu noọi dung baứi: Vieọt Nam coự truyeàn thoỏng khoa cửỷ laõu ủụứi. ẹoự laứ baống chửựng veà neàn vaờn hieỏn laõu ủụứi cuỷa nửụực ta. 
II. Chuaồn bũ:
GV : tranh ảnh phúng to.
HS : SGK
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I. Kiểm tra bài cũ: 5’
II.Bài mới
1.GTB : (1’)
2.Luyện đọc : (10’)
3.Tỡm hiểu bài: (10’)
4.Luyện đọc diễn cảm ( 8’)
5.Củng cố dặn dũ: (3’)
- Gọi 3 HS đọc bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa”.
- GV nhận xét cho điểm
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ 
 - Tranh vẽ cảnh ở đâu?
 - Em biết gì về di tích lịch sử này?
 2. Hướng dẫn luyện đọc. 
- HS đọc toàn bài.
- Cho HS chia đoạn bài văn. 
- Mời HS tiếp nối nhau đọc cỏc đoạn trong bài.
- Cho HS luyện đọc từ khú kết hợp với giải nghĩa từ ngữ.
- Mời HS đọc chỳ giải tr SGK.
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- Y/c HS đọc thầm đoạn 1
- Đến thăm văn miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?
* Đoạn 1 cho ta niết điều gì?
- GV y/c HS đọc bảng thống kờ.
+ Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?
 - Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?
- Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hoá VN?
- Đoạn còn lại của bài văn cho em biết điều gì?
- Bài văn núi lờn điều gỡ?
- Gọi 3 HS nối tiếp nhau đọc lại bài.
- GV đọc mẫu.
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho HS thi đọc.
- Cho HS nờu nội dung bài học. 
- Hướng dẫn học ở nhà.
- Nhận xột tiết học.
- 3 HS đọc 3 đoạn
- HS quan sát
- Tranh vẽ khuê văn Các ở Quốc Tử Giám
- Văn miếu là di tích lịch sử nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội . Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
 - Chia làm 3 đoạn.
+Đoạn1: Từ đầucụ thể như sau.
+ Đoạn2 : Bảng thống kờ.
+ Đoạn 3 : Cũn lại.
- HS tiếp nối nhau đọc
- HS luyện đọc từ khú kết hợp với giải nghĩa từ ngữ.văn hiến, văn Miếu, Quốc tử Giám, tiến sĩ, chứng tích.
- HS đọc chỳ giải tr SGK.
- Từng cặp thực hiện.
- Khỏch nước ngoài ngạc nhiờn khi biết rằng từ năm 1075 nước ta đó mở khoa thi tiến sĩ. Ngút 10 thế kỉ tớnh từ khoa thi năm.1075 đến khoa thi cuối cựng vào năm 1919, cỏc triều vua VN đó tổ chức được 185 khoa thi lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.
* Vệt Nam cú truyền thống khoa thi cử lõu đời.
- HS đọc.
- Triều đại Lờ tổ chức nhiều khoa thi nhất: 104 khoa.
- Triều đại Lờ tổ chức nhiều tiến sĩ nhất 1780.
- VN là một nước cú nền văn hiến lõu đời 
- Chứng tớch về một nền văn hiến lõu đời.
* VN có truyền thống khoa thi cử lâu đời. Văn Miếu - Quốc Tử Giám - là một bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta .
- 3 HS nối tiếp nhau đọc .
- Nhận xột bạn đọc.
- 2 HS ngồi cựng bàn luyện đọc.
Rỳt kinh nghiệm :...
****************************************************************************
MễN TOÁN
TIẾT 6 : BÀI : LUYỆN TẬP. 
 A.MUC TIấU:
 - Biết đọc, viết cỏc phõn số phõn số TP trờn một đoạn của tia số. 
 - Biết chuyển một PS thành PS TP. ( Làm BT 1; BT2; BT3 sgk tr 9)
 - HS khỏ, giỏi làm BT4, BT5.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Tia sụ trong sgk. 
 - HS: SGK, vở, viết, 
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I.Kiểm tra bài cũ: (5’)
II.Bài mới
1.Giới thiệu bài: (1’)
2.Hướng dẫn HS làm BT:
 -Bài 1: (5’)
( sgk trang 9)
-Bài 2: (10’)
(sgk trang 9)
- Bài 3: (8’)
(SGK trang 9 )
-Bài 4; Bài 5: 
( Nếu cũn thời gian )
 (SGK tr 4)
3.Củng cố dặn dũ: (5’)
- Cho HS nờu VD về cỏc PSTP và đọc cỏc PS đú.
- GV nhận xột, cho điểm.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lờn bảng. 
- GV hướng dẫn HS làm cỏc BT.
- GV mở bảng phụ đó kẻ sẵn tia số.(như ở sgk)
- Gọi HS lờn bảng viết. Cho HS cũn lại làm vào vở .
- Gọi HS lờn bảng làm. Cho HS cũn lại làm bảng con.
- GV theo dừi nhận xột và nờu kết quả đỳng.
- Cho cả lớp làm bảng con, sau đú gọi HS lờn bảng làm.
- GV theo dừi nhận xột, cho điểm những HS làm đỳng.
Gọi HS khỏ, giỏi lờn bảng làm. Cho HS cũn lại làm vào vở.
GV theo dừi, nhận xột, nờu kết quả đỳng. 
Bài 4: 
>
<
=
 ? ; 
Cho HS nhắc lại nội dung luyện tập. 
Hướng dẫn học ở nhà
Nhận xột tiết học
- Vài HS nờu.
- HS khỏc nhận xột
- 3 HS nhắc lại
- HS theo dừi.
Bài 1: - Cả lớp quan sỏt.
- 1HS viết bảng lớp
- HS cũn lại làm vào vở và nhận xộ.t
Bài 2: 3 HS làm bảng lớp.
HS cũn lại làm bảng con và nhận xột.
 = = ; = = 
 = = 
Bài 3: 3 HS làm bảng lớp, HS cũn lại làm bảng con.
HS khỏc nhận xột
 = = = = 
 = = 
Bài 4; Bài 5: 4 HS làm bảng lớp, HS cũn lại làm vào vở.
HS khỏc nhận xột
Bài 5
Bài giải:
Số HS giỏi toỏn là:
 30x = 9 (học sinh)
 Số HS giỏi Tiếng Việt là:
 30x = 6 (học sinh)
 Đỏp số : 9 học sinh
 6 học sinh
Vài HS nờu
Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm :..
**************************************************************************
TIẾT 2: MễN ĐẠO ĐỨC
BÀI : EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (Tiết 2)
A.MỤC TIấU: 
 Biết: 
 - HS lớp 5 là HS của lớp lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho cỏc em lớp dưới học tập. 
 - Cú ý thức học tập, rốn luyện.
 - Vui và tự hào là HS lớp 5.
 * Cỏc KNS cơ bản được giỏo dục.
 - Tự nhận thức được mỡnh là HS lớp 5.
 - Xỏc định được giỏ trị của HS lớp 5.
 - Biết lựa chọn cỏch ứng xử phự hợp trong một số tỡnh huống để xứng đỏng là HS lớp 5.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Cỏc hỡnh trong sgk 
 - HS: SGK, vở, viết, thẻ màu,
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I.Kiểm tra bài cũ: (5’)
 II.Bài mới
1. Giới thiệu bài: (1’)
2.Hoạt động 1: (13’)
Thảo luận về kế hoạch phấn đấu.
3.Hoạt động 2: 
Kể chuyện về tấm gương HS gương mẫu. (16’)
4.Củng cố dặn dũ:(5’)
- Gọi HS lờn nờu những hành động và việc làm của HS lớp 5.
- GV nhận xột- đỏnh giỏ.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lờn bảng. 
- GV nờu mục tiờu và cỏch tiến hành.
- Cho HS thảo luận theo cặp về kế hoạch phấn đấu.
- Mời đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
- GV theo dừi, nhận xột, rỳt ra kết luận.
* Để xứng đỏng là HS lớp 5, chỳng ta cần phải quyết tõm phấn đấu, rốn luyện cú kế hoạch.
- GV nờu mục tiờu và cỏch tiến hành.
- Cho HS làm việc độc lập.
 - Mời HS trỡnh bày.
- GV theo dừi, nhận xột biểu dương những HS kể tốt.
* GV kết luận: Chỳng ta cần phải học tập theo cỏc tấm gương tốt của bạn bố để mau tiến bộ.
Cho HS nhắc lại ghi nhớ ở tiết 1.
Hướng dẫn học ở nhà.
Nhận xột tiết học.
- 6 HS lần lượt nờu.
- HS khỏc nhận xột
- 3 HS nhắc lại
- Cả lớp nghe.
- Từng cặp HS thảo luận. 
- Cỏc đại diện trỡnh bày.
- HS khỏc nhận xột
- Cả lớp nghe.
- Từng cỏ nhõn kể.
- HS khỏc nhận xột
- Vài em nhắc lại
- Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm :
 ****************************************************************************
 Tiết 2: MễN :KĨ THUẬT
BÀI : ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 2)
A/ YấU CẦU CẦN ĐẠT: 
-Biết cỏch đớnh khuy hai lỗ.
- Đớnh được ớt nhất 1 khuy 2 lỗ, khuy đớnh tương đối chắc chắn.
- Rốn tớnh cẩn thận cho HS.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Mẫu đớnh khuy 2 lỗ, vật liệu và dụng cụ cần thiết.
- HS: Kim, chỉ, khuy 2 lỗ, vải,
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I. Ổn định tổ chức: (1’)
I.Kiểm tra bài củ: (5’)
II.Bài mới
1.Giới thiệu bài:(1’)
2.Hoạt động 1: Thực hành(20’
3.Hoạt động 2:
Đỏnh giỏ sản phẩm: (9’)
4. Củng cố dặn dũ:
(5’)
- GV ổn định trật tự - Điểm danh, văn nghệ.
- Gọi HS lờn nhắc lại cỏc bước đớnh khuy 2 lỗ.
- GV nhận xột - đỏnh giỏ 
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lờn bảng. 
- Yờu cầu HS nờu cỏc bước đớnh khuy 2 lỗ.
GV theo dừi- nhận xột, chốt lại cỏch nờu đỳng.
- GV yc HS thực hành đớnh khuy 2 lỗ trờn vải.
- Cho HS thực hành theo nhúm.
- GV đi đến từng nhúm, theo dừi, giỳp đỡ những nhúm yếu.
- Cho HS cỏc nhúm trưng bày sản phẩm.
- Yờu cầu HS đọc cỏc bước đỏnh giỏ sản phẩm được ghi ở sgk tr 7.
- Mời HS đỏnh giỏ sản phẩm của từng nhúm.
- Sau cựng GV nhận xột đỏnh giỏ sản phẩm ở từng nhúm. Biểu dương cỏc sản phẩm đẹp.
- GV cho HS nhắc lại cỏc bước đớnh khuy 2 lỗ.
Hướng dẫn học ở nhà
Nhận xột tiết học
- 4HS lần lượt nờu.
- HS khỏc nhận xột
- 3 HS nhắc lại
- Vài HS nờu
- HS khỏc nhận xột
- Cả lớp thực hiện
- 3 nhúm thực hành.
- 3 nhúm trưng bày.
- Cả lớp thực hiện
- HS khỏc nhận xột
- Vài HS nờu
- Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm :.......
****************************************************************************
PHỤ ĐẠO HS YẾU
A. Mục tiờu
 - Rốn cho những HS đọc yếu
 - Giỏo dục ý thức học tập cho HS
B.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I.Ổn định tổ chức
II. Nội dung phụ đạo
1.Luyện đọc:
2.Nhận xột-dặn dũ:
- GV: ổn định tổ chức
- GV: triển khai nội dung phụ đạo
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc lại bài vừa học “Nghỡn năm văn hiến”
- Cho những em đọc yếu luyện đọc nhiều lần
- GV theo dừi, uốn nắn những em đọc chưa chuẩn, phỏt õm chưa chớnh xỏc
- GV biểu dương những HS đọc cú tiến bộ
- Dặn HS về nhà tự rốn luyện thờm
+Tuyờn dương những HS cú ý thức
+Nhắc nhở, động viờn những em cũn yếu.
- HS trật tự
- Cả lớp nghe
- Cỏc HS yếu đọc: 
- HS khỏc nhận xột
- Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm :...
Thứ ba ngày 10 thỏng 09 năm 2012
TIẾT 1: Mụn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 BÀI : Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc
 A. MỤC TIấU:
 - Tỡm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc trong bài TĐ hoặc bài chớnh tả đó học(BT1) tỡm thờm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2) tỡm được một số từ chứa tiếng quốc (BT3).
 - Đặt cõu được với một trong những từ ngữ núi về Tổ quốc, quờ hương (BT4).
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Bảng nhúm, 
 - HS: SGK, VBT, vở, viết
 ... hỏc nhận xột 
Bài 1:
a. 2 đọc là hai một phần tư
b. 2 đọc là hai bốn phần năm
c. 3 đọc là ba hai phần ba
Bài 2: 2 HS lờn bảng, lớp làm bảng con.
a. 1, 1, 1
 b. 1, 2, 2
- HS khỏc nhận xột 
- Vài HS nhắc lại
- Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm : ..
****************************************************************************
MễN : KHOA HỌC
BÀI : CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HèNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
A.MỤC TIấU:
 - Biết cơ thể chỳng ta được hỡnh thành từ sự kết hợp giữa tinh trựng của bố và trứng của mẹ..
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Hỡnh và cỏc thụng tin trang 6, 7SGk.
- HS: SGK, vở, viết, 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
H Đ GV
H Đ HS
I Kiểm tra bài cũ: (5’)
II. Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
( 1’)
2.Hoạtđộng 1: 
Thảo luận: (14’)
3.Hoạt động 2: (12’)
Quan sỏt và thảo luận
4.Củng cố dặn dũ: ( 3’)
Gọi HS lờn nờu vai trũ của nam và nữ ở gia đỡnh và xó hội.
 GV nhận xột - cho điểm.
- GV gt bài, ghi đầu bài lờn bảng.
- GV nờu mục tiờu và cỏch tiến hành.
- GV chia lớp thành cỏc nhúm nhỏ và giao nhiệm vụ cho từng nhúm.
Cho HS quan sỏt hỡnh 1 trang 10 SGK và trả lời cỏc cõu hỏi :
Mời đại diện cỏc nhúm trỡnh bày
- Cơ quan nào trong cơ thể quyết định giới tớnh của mỗi con người ?
- Cơ quan sinh dục của Nam và nữ cú nhiệm vụ gỡ ?
- Giỏo viờn chốt lại: Cơ thể người được hỡnh thành từ một tế bào của trứng mẹ kết hợp với tinh trựng của bố và được gọi là sự thụ tinh.
- GV nờu mục tiờu và cỏch tiến hành. 
- Cho HS quan sỏt cỏc hỡnh 2, 3,4,5 ở SGK trang 11 thảo luận, đọc nội dung bạn cần biết sgk, thảo luận 
- Mời đại diện cỏc nhúm trỡnh bày
GV theo dừi, nhận xột, rỳt ra kết luận.
* Hợp tử phỏt truển thành phụi rồi thành bào thai. Đến tuần thứ 12 ( thỏng thứ 3) thai đó cú đầy đủ cỏc cơ quan của cơ thể và cú thể coi là một cơ thể người sau khoảng 9 thỏng ở trong bung , em bộ được sinh ra.
Cho HS nhắc lại.
- Cho HS đọc phần bạn cần biết trong SGK.
- Mời HS nhắc lại.
- Hướng dẫn học ở nhà.
- Nhận xột tiết học.
- 2 HS lần lượt trả bài
- HS khỏc nhận xột
- 3 em nhắc lại
- HS nghe
- HS quan sỏt, thảo luận
- Cỏc đại diện trỡnh bày.
- Cơ quan quyết định giới tớnh của mỗi con người là cơ quan sinh dục.
- Cơ quan sinh dục của nam cú khả năng tạo ra tinh trựng.
- Cơ quan sinh dục của nữ cú khả năng tạo ra trứng.
- HS khỏc nhận xột
- Từng cặp quan sỏt và thảo luận.
- Cỏc đại diện trỡnh bày. HS khỏc nhận xột. 
- 3 em nhắc lại
- 6 HS tiếp nối đọc
- 3 em nhắc lại
- Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm : ..
******************************************************************************
Thứ sỏu ngày 14 thỏng 09 năm 2012
Mụn : TẬP LÀM VĂN
BÀI :LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG Kấ
A.MỤC TIấU: 
 - Nhận biết được bảng số liệu thống kờ, hiểu cỏch trỡnh bày số liệu thống kờ dưới hai hỡnh thức: Nờu số liệu và trỡnh bày bảng (BT1)
- Thống kờ được số HS trong lớp theo mẫu (BT2)
* Cỏc KNS cơ bản được giỏo dục.
- Thu thập xử lớ thụng tin.
- Hợp tỏc cựng tỡm kiếm số liệu thụng tin.
- Thuyết trỡnh kết quả tự tin.
- Xỏc định giỏ trị.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Mẫu bảng thống kờ.
- HS: SGK, vở,VBT,viết
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I.Kiểm tra bài cũ: (5’)
II.Bài mới
1.Giới thiệu bài: (1’)
2.Hướng đẫn HS làm BT.
Bài tập 1: (14’)
( SGKtrang23)
Bài tập 2: (12’)
( SGKtrang23)
3.Củng cố dặn dũ: (3’)
- Gọi 3 HS đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày
GV nhận xột - cho điểm.
- GV gt bài, ghi đầu bài lờn bảng.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức HS hoạt động trong nhóm theo hớng dẫn:
+ Đọc lại bảng thống kê.
+ Trả lời từng câu hỏi
- Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075- 1919?
- Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại?
TRIỀU ĐẠI
SỐ KHOA THI
Lí
6
Trần
14
Hồ
2
Lê
104
Mạc
21
Nguyễn
38
- Số bia và số tién sĩ có khắc tên trên bia còn lại đến ngày nay?
- Các số liệu khắc trên được trình bày dưới những hính thức nào?
- Các số liệu thống kê trên có tác dụng gì?
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài tập
- Gọi HS trình bày bài trên bảng
Tổ
Số HS
Tổ 1
9
Tổ 2
9
Tổ 3
8
Tổ 4
9
TSHS trong lớp
35
- Nhìn vào bảng thống kê em biết được điều gì?
- Tổ nào có nhiều HS khá giỏi nhất?
- Tổ nào có nhiều HS nữ nhất?
- Bảng thống kê có tác dụng gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà lập bảng thống kê 5 gia đình ở gần nơi em ở về; số ngời, số con là nam, số con là nữ.
3 HS lần lượt nờu 
HS khỏc nhận xột
Vài HS đọc,lớp theo dừi
Bài tập 1: HS đọc yêu cầu bài tập
1 số đại diện trỡnh bày
HS khỏc nhận xột
- Từ năm 1075 đến 1919 số khoa thi: 185 số tiến sĩ: 2896
- 4 HS nối tiếp đọc lại bảng thống kê.
Số TIẾN SĨ
SỐ TRẠNG
NGUYấN
11
0
51
9
12
0
1780
27
484
10
558
0
- Số bia: 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1006
- Được trình bày trên bảng số liệu.
- Giúp người đọc tìm thông tin dễ dàng, dễ so sánh số liệu giữa các triều đại.
Bài tập 2: - HS nêu yêu cầu bài tập
- 1 HS lên bảng làm , lớp làm vào vở
VD: Bảng thống kê số liệu của từng tổ lớp 5A
Nữ
Nam
Khá, giỏi
4
5
8
4
5
9
4
4
8
5
4
8
17
18
33
- Số tổ trong lớp, số HS trong từng tổ, số HS nam, nữ, số HS khá giỏi trong từng tổ
- Tổ 2
- Tổ 4
- Bảng thống kê giúp ta biết được những số liệu chính xác, tìm số liệu nhanh chóng dễ dàng so sánh các số liệu
Rỳt kinh nghiệm :...
****************************************************************************
MễN : TOÁN
BÀI : HỖN SỐ (TT)
A/MỤC TIấU:
 - Biết chuyển một hỗn số thành một põn số và vận dụng cỏc phộp tớnh cộng, trừ, nhõn, chia hai phõn số để làm cỏc BT1; 2; 3
 B/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Chuẩn bị trờn bảng phụ ( như ở sgk).
- HS: SGK, vở , viết......
C/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HĐGV
HĐHS
I.Kiểm tra bài cũ: (5’)
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (1’)
2.Hướng dẫn chuyển hỗn số thành PS.(10’)
3. Thực hành: 
 - Bài 1: ( 4’)
(SGK trang13)
- Bài 2: (6’) 
(SGK trang13)
- Bài 3: (6’)
(SGK trang13)
4.Củng cố dặn dũ: (3’)
- Gọi HS lờn bảng rồi đọc cho HS viết. 
- GV nhận xột cho điểm.
- GV gt bài, ghi đầu bài lờn bảng. 
- GV dỏn hỡnh vẽ như phần bài học của SGK lờn bảng và yờu cầu HS đọc phần hỡnh vuụng đó tụ màu.	 
 - GV nờu : Đó tụ màu 2 hỡnh vuụng hay đó tụ màu hỡnh vuụng. Vậy ta cú:2 = 
- GV nờu vấn đề:Hóy tỡm cỏch giải thớch vỡ sao 2 = 
- Hóy vết hỗn số 2 thành tổng của phần nguyờn và phần thập phõn rồi tớnh tổng này.
- GV viết 2 lờn bảng và yờu cầu HS nờu rừ từng phần củ hỗn số 2 
Phần nguyờn
Mẫu số
Tử số
 2 = = 
- GV yờu cầu HS đọc phần nhận xột SGK.
- GV yờu cầu HS đọc đề bài
- GV theo dừi, nhận xột 
- GV yờu cầu HS đọc đề bài
- GV yờu cầu HS đọc đề bài
- Cho HS đọc lại phần nhận xột
- Hướng dẫn học ở nhà.
- Nhận xột tiết học.
- 2HS lờn bảng viết.
 3 ; 7 
- HS khỏc nhận xột
- 3 em nhắc lại.
HS đọc .
 2 = 2 + = = 
- HS trao đỗi.
 = 
- HS nờu.
+ 2 là phần nguyờn.
+ là phần phõn số với 5 là tử số của phõn sú, 8 là mẫu của phõn số.
- HS tiếp nối đọc
HS khỏc nhận xột
Bài 1: HS đọc đề và làm bài.
- 5 HS lờn bảng .
- HS cũn lại viết bảng con.
- HS khỏc nhận xột
2 = ; 4 = ; 3 = ; 
 5 = ; 3 = 
Bài 2: HS đọc đề và làm bài.
- 3 HS lờn bảng .
- HS cũn lại viết bảng con.
- HS khỏc nhận xột
a) 
b; 
c) 
Bài 3: HS đọc đề và làm bài.
- 3 HS lờn bảng .
- HS cũn lại viết bảng con.
- HS khỏc nhận xột
 a) 
 b; 
 c) 
- Vài HS đọc lại 
Cả lớp nghe
Rỳt kinh nghiệm :.......
****************************************************************************
HÁT NHẠC
GV chuyờn
***************************************************************************
MễN : KỂ CHUYỆN
BÀI : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC
A.MỤC TIấU:
 - Chọn được một truyện viết về anh hựng danh nhõn của nước ta và kể lại được rừ ràng đủ ý. - Hiểu nội dung chớnh và biết trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện.
 - HS khỏ giỏi tỡm được truyện ngoài SGK ; kẻ chuyện một cỏch tự nhờn, sinh động.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Tranh minh họa phúng to.
 - HS: SGK, vở, viết ,
C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
I.Kiểm tra bài củ: (5’)
II.Bài mới
1.Giới thiệu bài: (1’)
2. HD kể: (10’)
a. Tỡm hiểu đề bài.
3. Hướng dẫn HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện : ( 19’)
a) Kể trong nhúm
b) Thi kể trao đổi ý nghĩa cõu chuyện.
3.Củng cố dặn dũ: (5’)
- GV gọi 3 HS lờn bảng tiếp nối nhau kể lại truyện Lý Tự Trọng.
- GV nhận xột đỏnh giỏ
GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lờn bảng
- GV gọi HS đọc lại đề bài.
- GV gạch chan cỏc từ đó nghe, đó đọc, anh hựng, danh nhõn.
+ Những người như thế nào thỡ được gọi là anh hựng danh nhõn?
- Gọi HS đọc phần gợi ý.
- Gọi HS đọc phần 3 GV ghi bảng.
- GV chia thành 4 nhúm.
- GV tổ chức cho HS kể và bỡnh chọn nhúm kể hay.
- GV đi đến từng nhúm để giỳp đỡ những nhúm yếu
- Yờu cầu HS kể theo nhúm, kể từng đoạn và nờu ý nghĩa cõu chuyện.
Cho HS thi kể trước lớp 
- GV tổ chức cho HS kể cỏ nhõn.
- GV theo dừi- nhận xột- cho điểm, biểu dương những HS kể hay, hấp dẫn nhất.
- Anh hựng danh nhõn là những người như thế nào ?
- Hướng dẫn học ở nhà
- Nhận xột tiết học
- 3 HS lờn bảng kể.
3 em nhắc lại 
- HS đọc đề bài.
- Anh hựng là người lập cụng trạng đặc biờt, lớn lao đối với nhõn dõn, đất nước.
- Danh nhõn là người cú danh tiếng ,cú cụng trạng với đất nước, tờn tuổi được người đời ghi nhớ.
- HS kể theo nhúm
- Cỏc nhúm kể
- HS khỏc nhận xột
- HS lần lượt kể.
- HS khỏc nhận xột.
Rỳt kinh nghiệm :...
****************************************************************************
 SINH HOẠT
TUẦN 1: SINH HOẠT LỚP .
MỤC TIấU:
 - HS bỏo cỏo kết quả học tập tuần .
 - GV đưa ra phương hướng phấn đấu cho tuần tới, rốn cho những HS đọc yếu
 - Giỏo dục đạo đức, ý thức học tập cho HS.Giỏo dục HS chấp hành tốt luật giao thụng đường bộ.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ND
H Đ GV
H Đ HS
I.Ổn định tổ chức 
II. Nội dung sinh hoạt:
1. Cỏc bỏo cỏo 
2.Phương hướng phấn đấu và biện phỏp khắc phục
4.Nhận xột dặn dũ
GV ổn định trật tự- cho lớp văn nghệ 
GV lờn triển khai nội dung sinh hoạt
Mời cỏc tổ trưởng lờn bỏo cỏo kết quả học tập của từng thành viờn trong tổ.
Cho lớp phú học tập tổng hợp điểm thi đua của 4 tổ.
Sau khi nghe bỏo cỏo, GV đưa ra phương hướng phấn đấu cho tuần tới và nờu một số biện phỏp khắc phục những mặt cũn hạn chế.
Cho HS tham gia đúng gúp ý kiến
GV dặn HS về nhà tiếp tục tự học, tự rốn luyện thờm
Nhận xột tiết học
Cả lớp hỏt
Cả lớp nghe
4 tổ trưởng bỏo cỏo
Lớp phú, tổng hợp, lớp trưởng bỏo cỏo chung.
HS lắng nghe
Cả lớp nghe
 Vĩnh Thanh, ngày ...thỏng...năm 2012 
 Ký duyệt BGH	

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 5 tuan 2 Huu Tuan.doc