Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 18 năm 2011

Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 18 năm 2011

I- Mục đích, yêu cầu

1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc – hiểu.

 Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 110 chữ / 1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện dúng nội dung văn, bài thơ).

2) Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh.

3) Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc.

II- Đồ dùng dạy học

- Phiếu viết tên các bài tập đọc – HTL từ tuần 11 đến tuần 17 ( Sách TV5 – tập 1 )

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu

 

doc 28 trang Người đăng huong21 Lượt xem 565Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 5 - Tuần 18 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 
Ngày soạn:11/12/2011
Ngày giảng: Thứ hai, 12/ 12/ 2011
 Tiết 1:Chào cờ
Tiết 2:Tiếng việt
Ôn tập cuối học kỳ I( Tiết 1)
I- Mục đích, yêu cầu
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc – hiểu.
 Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 110 chữ / 1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện dúng nội dung văn, bài thơ).
2) Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh.
3) Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc. 
II- Đồ dùng dạy học 
Phiếu viết tên các bài tập đọc – HTL từ tuần 11 đến tuần 17 ( Sách TV5 – tập 1 )
III- Hoạt động dạy - học chủ yếu
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 2’
35’
2’
A. Dạy bài mới
1-Giới thiệu bài:
- ễn tập các bài tập đọc – HTL từ tuần 11 đến tuần 17 ( Sách TV5 – tập 1 ).
II.Kiểm tra tập đọc – HTL,ôn tập:
Bài tập 1: Ôn tập và kiểm tra tập đọc và HTL
- Gv kiểm tra 1 / 5 số học sinh của lớp.
- GV đặt câu hỏi
-GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
Bài tập 2: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh”?
- Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung ntn?
( Thống kê theo 3 mặt : Tên bài, tên tác giả, thể loại)
- Như vậy cần lập bảng thống kê có mấy cột dọc? Mấy cột ngang?
( ít nhất 3 cột dọc : Tên bài, tên tác giả, thể loại và có thể thêm cột thứ tự; có bao nhiêu bài tập đọc thì có bấy nhiêu cột ngang : 6 bài), 
Bài tập 3: Giả sử em là bạn của nhân vật bạn nhỏ (truyện Người gác rừng tí hon),em hãy nêu nhận xét về bạn nhỏ.
 lưu ý : Cần nói về bạn nhỏ – con người gác rừng – như kể về một người bạn cùng lớp chứ không phải như nhận xét khách quan về một nhân vật trong truyện.
III. Củng cố – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học,biểu dương những hs học tốt. 
- VN: Tiếp tục luyện đọc và trả lời câu hỏi.
- Từng HS bốc thăm chọn bài.( Chuẩn bị 1-2 phút)
- HS đọc bài tập đọc, HTL theo yêu cầu của phiếu.
 – HS trả lời.
-Hs khác nhận xét .
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thảo luận rồi làm bài.
- HS báo cáo kết quả.
- Hs cả lớp theo dõi.
- Hs nhận xét .
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thảo luận rồi làm bài cá nhân.
- HS báo cáo kết quả.
- Hs cả lớp theo dõi – nhận xét 
TIẾT 3: TOÁN
Tiết 86:DIỆN TÍCH HèNH TAM GIÁC( Tr.87)
I. Mục tiêu:
- Biết tính diện tích hình tam giác và biết vận dụng tính diện tích hình tam giác.
- Rốn kỹ năng tớnh và giải toỏn
- Giáo dục tính chính xác, cẩn thận trong học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 
T/g
Các hoạt động dạy học
Hoạt động học
5’
28’
2’
I. Kiểm tra bài cũ:
 - 3 hs lên bảng vẽ hình tam giác theo 3 dạng đã học.
II. Bài mới:
1. Cắt hình tam giác:
h
1
2
2. Ghép thành hình chữ nhật:
A
B
C
H
1
2
h
E
D
3. So sánh, đối chiếu các yếu tố hình học
- Hình chữ nhật BCDE có chiều dài bằng cạnh nào của tam giác ABC?
- Hình chữ nhật BCDE có chiều rộng bằng yếu tố nào của tam giác ABC?
Chiều dài BC bằng độ dài đáy BC của tam giác ABC. Chiều rộng (EB hoặc DC) bằng chiều cao AH của hình tam giác ABC.
- So sánh diện tích hình chữ nhật BCDE với diện tích hình tam giác ABC.
- Tại sao biết?
Diện tích hình chữ nhật BCDE gấp đôi diện tích hình tam giác ABC.
- Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật BCDE?
- Từ nhận xét ban đầu ta có thể tính diện tích hình tam giác ABC như thế nào?
* Diện tích hình chữ nhật BCDE bằng tổng diện tích các hình tam giác (hình 1 + hình 2 + hình ABC)
* Diện tích hình tam giác ABC bằng tổng diện tích hình 1 và hình 2
4. Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
 S = BC x BE :2
Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo), rồi chia cho 2.
* Lưu ý: Nhắc h/s độ dài của chiều cao và cạnh đáy phải cùng đơn vị đo.
5. Thực hành:
Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có :
a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao tương ứng là 6cm
Diện tích hình tam giác đó là:
 8 x 6 : 2 = 24(cm2)
 Đáp số 24cm2
b)Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao tương ứng là 1,2dm
 Diện tích hình tam giác đó là:
 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38(dm2)
 Đáp số 1,38 dm2
? Nêu cách tính diện tích hình tam giác biết đáy và chiều cao tương ứng ? 
III. Củng cố - dặn dò:
? Nêu quy tắc tính diện tích hình tam giác?
(Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo), rồi chia cho 2).
Gv nhận xét giờ học.
- 3 h/s lên bảng vẽ đường cao của ba dạng tam giác ,lớp nhận xét.
- Gv nhận xét,đánh giá.
- GV hướng dẫn học sinh lấy một hình tam giác (trong hai hình tam giác bằng nhau).
- Vẽ chiều cao lên hình tam giác đó.
- Cắt theo chiều cao, được hai mảnh tam giác ghi là 1 và 2.
Gv làm mẫu,học sinh làm theo 
- Ghép 3 hình tam giác thành một hình chữ nhật (BCDE).
- Vẽ chiều cao (AH).
GV hướng dẫn h/s quan sát và nhận xét, gv chốt ý đúng.
- H/s tự rút ra quy tắc, GV khái quát lại quy tắc trong SGK.
- H/s đọc quy tắc
* HS nêu yêu cầu – Cả lớp đọc thầm 
- Hs làm bài vào vở 
- 2 HS làm bài trên bảng 
- HS dưới lớp nhận xét chữa bài
- Gv kết luận kết quả đúng 
- Hs điền đúng sai vào vở 
- 2 HS nêu , nhận xét.
Tiết 6:ẹAẽO ẹệÙC
Thửùc haứnh cuoỏi hoùc kỡ I
I. Muùc tieõu:
- Giuựp HS heọ thoỏng veà caực kieỏn thửực ủaừ hoùc hoùc kỡ I.
- Trỡnh baứy ủửụùc moọt soỏ bieồu hieọn, vieọc laứm theồ hieọn traựch nhieọm củaHS lụựp 5; coự yự chớ trong cuoọc soỏng; nhụự ụn toồ tieõn; tỡnh baùn toỏt, kớnh troùng ngửụứi giaứ toõn troùng phuù nửừ, hụùp taựcvụựi moùi ngửụứi xung quanh.
- Toõn troùng, yeõu quyự, thaõn thieọn vụựi moùi ngửụứi, coự traựch nhieọm vụựi baỷn thaõn gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi.
II. Chuaồn bũ: GV : Baỷng phuù.
 HS : Xem laùi caực kieỏn thửực ủaừ hoùc. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
T
Hoaùt ủoọng daùy cuỷa GV
Hoaùt ủoọng của GV
4
1
17
1.KTBC:
2.Bài mới:
a.GTB:
b.Hẹ 1: Hửụựng daón HS thửùc haứnh: 
-Yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm 6, noọi dung: (phieỏu hoùc taọp)
1.Theo em, hoùc sinh lụựp 5 coự gỡ khaực so vụựi hoùc sinh caực khoỏi lụựp khaực trong trửụứng ?
2.Em haừy neõu moọt vaứi bieồu hieọn cuỷa ngửụứi soỏng coự traựch nhieọm?
3. Vỡ sao phaỷi coự yự chớ vửụn leõn trong cuoọc soỏng?
4.Traựch nhieọm cuỷa con chaựu ủoỏi vụựi oõng baứ toồ tieõn laứ gỡ? Vỡ sao?
5. Baùn beứ caàn cử xửỷ vụựi nhau nhử theỏ naứo? Vỡ sao laùi phaỷi cử xửỷ nhử theỏ?
6. Vỡ sao phaỷi kớnh giaứ yeõu treỷ?
7. Taùi sao phaỷi toõn troùng phuù nửừ? 
8. Hụùp taực vụựi nhửừng ngửụứi xung quanh coự ớch lụùi gỡ?
-Yeõu caàu ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi:
1. Hoùc sinh lụựp 5 laứ lụựp lụựn nhaỏt trửụứng. Chớnh vỡ vaọy, em phaỷi coỏ gaộng chaờm ngoan, hoùc gioỷi ủeồ xửựng ủaựng laứ hoùc sinh lụựp 5.
2. Moọt vaứi bieồu hieọn cuỷa ngửụứi soỏng coự traựch nhieọm: trửụực khi laứm vieọc gỡ cuừng suy nghú caồn thaọn, ủaừ nhaọn laứm vieọc gỡ thỡ laứm vieọc ủoự ủeỏn nụi ủeỏn choỏn, khoõng laứm theo nhửừng vieọc xaỏu, 
3. Trong cuoọc soỏng, ai cuừng coự theồ gaởp khoự khaờn, nhửng neỏu coự nieàm tin vaứ coỏ gaộng vửụùt qua thỡ coự theồ thaứnh coõng.
4. Moói ngửụứi caàn bieỏt ụn toồ tieõn vaứ coự traựch nhieọm giửừ gỡn, phaựt huy truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa gia ủỡnh doứng hoù.
5. Baùn beứ caàn phaỷi ủoaứn keỏt, thửụng yeõu,giuựp ủụừ nhau, nhaỏt laứ nhửừng luực khoự khaờn, hoaùn naùn.Coự nhử vaọy tỡnh baùn mụựi theõm thaõn thieỏt gaộn boự.
6. Ngửụứi giaứ vaứ treỷ em laứ nhửừng ngửụứi caàn ủửụùc quan taõm giuựp ủụừ ụỷ moùi nụi moùi luực.Kớnh giaứ yeõu treỷ laứ truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa daõn toọc ta.
7. Ngửụứi phuù nửừ coự vai troứ quan troùng trong gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi. Hoù xửựng ủaựng ủửụùc moùi ngửụứi toõn troùng.
8. Hụùp taực vụựi nhửừng ngửụứi xung quanh, coõng vieọc seừ thuaọn lụùi vaứ ủaùt keỏt quaỷ toỏt hụn.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
- Thaỷo luaọn nhoựm 6, cửỷ nhoựm trửụỷng, thu kớ ghi keỏt quaỷ thaỷo luaọn.
-ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực boồ sung.
2’
3.Hẹ 2: Thi ủoùc ca dao, tuùc ngửừ, ủoùc thụ, baứi haựt, taỏm gửụng veà caực chuỷ ủeà neõu treõn. 
- GV giao nhieọmvuù cho caực nhoựm HS: 
* Tỡm caực caõu caực caõu ca dao, tuùc ngửừ, ủoùc thụ,baứi haựt, taỏm gửụng veà caực chuỷ ủeà:
 + Baùn beứ, 
 +Nhụự ụn toồ tieõn.
 +Kớnh giaứ yeõu treỷ.
 +Toõn troùng phuù nửừ.
- Yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn 5 phuựt.
-GV chia lụựp thaứnh hai daừy thi ủua neõu caõu ca dao, tuùc ngửừ, baứi haựt.
-GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
4.Cuỷng coỏ - Daởn doứ : 
Veà nhaứ xem laùi baứi, chuaồn bũ baứi sau
- Caực nhoựm thaỷo luaọn tỡm caực caõu caực caõu ca dao, tuùc ngửừ, ủoùc thụ,baứi haựt, taỏm gửụng veà caực chuỷ ủeà theo yeõu caàu.
-ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy.
-Thử kớ toồng keỏt nhoựm naứo tỡm ủửụùc nhieàu vaứ ủuựng seừ thaộng. 
Ngày soạn: 12/12/2011
Ngày giảng: Thứ 3,13/12/2011
Tiết 1: Toỏn
Tiết 88:Luyện tập( Tr. 88)
I. Mục đích: 
- Biết tớnh diện tớch hỡnh tam giỏc .Biết cách tớnh diện tích hình tam giác vuông(biết độ dài 2 cạnh góc vuông của hình tam giác ).
- Rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác .
- Giáo dục hs tính chính xác, cẩn thận trong học toán.
II- Đồ dùng dạy học: 
Thước, êke, phấn màu 
III- Hoạt động chủ yếu:
Thời gian 
Các hoạt động của GV
HĐ của HS
I. Kiểm tra bài cũ:
Nêu cách tính diện tích hình tam giác ? 
- GV nhận xét đánh giá điểm.
II.Bài mới:
1. Giới thiệu bài:Luyên tập tính diện tích hình tam giác 
 2. Luyện tập:
Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có dộ dài đáy là a và chiều cao tương ứng là h 
a) a = 30,5 dm và h = 12 dm 
 Diện tích hình tam giác:
 30,5 x 12 : 2 = 183 ( dm2 )
b) a = 16 dm và h = 5,3m 
 5,3 m = 53 dm 
 Diện tích hình tam giác:
 16 x 53 : 2 = 424( m2)
Nêu cách tính diện tích hình tam giác?
Bài 2: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác vuông dưới đây : 
 B
 A C
cạnh đáy AB; chiều cao AC
cạnh đáy AC; chiều cao AB
 D
 E G
cạnh đáy ED; chiều cao DG
cạnh đáy DG; chiều cao ED
- Nêu từng cặp cạnh đáy tương ứng với chiều cao của tam giác vuông?
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông?
Bài 3: 
a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là:
 4 x 3 : 2 = 6 ( cm2 )
 B
 A C
 b) Diện tích hình tam giác vuông DEG là:
 5 x 3 : 2 = 7,5 ( cm2 )
 D
5cm
 3cm
E G
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông?
KL: Muốn tính diện tích hình tam giác vuông ta lấy cạnh góc vuông nhân với cạnh góc vuông rồi chia cho 2.
3.Củng cố - dặn dũ:
- NX tiết học
- Chuẩn bị bài sau
- HS trả lời
- Nhận xét.
* HS nêu yê ... )
-GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
3. Daùy - hoùc baứi mụựi : 
a.GV giụựi thieọu baứi: Neõu muùc ủớch cuỷa tieỏt hoùc.
b.Hẹ1: Thửùc haứnh:“taùo ra moọt hoón hụùp gia vũ”
*MT. HS bieỏt caựch taùo ra hoón hụùp.
* Cỏch tiến hành:
-GV giao nhieọm vuù cho tửứng nhoựm laứm caực nhieọm vuù sau:
Taùo ra hoón hụùp gia vũ goàm muoỏi tinh, mỡ chớnh vaứ haùt tieõu boọt vaứ ghi theo maóu sau:
Teõn vaứ ủaởc ủieồm cuỷa tửứng chaỏt taùo ra hoón hụùp
Teõn hoón hụùp vaứ ủaởc ủieồm cuỷa hoón hụùp
1. Muoỏi tinh------------
2. Mỡ chớnh(boọt ngoùt)--
3.Haùt tieõu( ủaừ xay nhoỷ
-GV theo doừi caực nhoựm laứm vaứ nhaộc nhụỷ: meỏm rieõng tửứng chaỏt. Ghi nhaọn xeựt; cuoỏi cuứng neỏm thửỷ hoón hụùp. Ghi nhaọn xeựt.
-Yeõu caàu caực nhoựm trỡnh baứy phaàn nhaọn xeựt cuỷa mỡnh.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt yự chung.
Teõn vaứ ủaởc ủieồm cuỷa tửứng chaỏt taùo ra hoón hụùp
Teõn hoón hụùp vaứ ủaởc ủieồm cuỷa hoón hụùp
1. Muoỏi tinh: Maởn
Hoón hụùp gia vũ: coự vũ maởn, ngoùt, cay.
2. Mỡ chớnh(boọt ngoùt): ngoùt, tanh,
3. Tieõu boọt: Cay
-GV neõu: Muoỏi tieõu laứ hoón hụùp.
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi:
H: ẹeồ taùo ra hoón hụùp gia vũ caàn coự nhửừng chaỏt naứo? (muoỏi, boọt ngoùt, tieõu.)
H: Hoón hụùp laứ gỡ? (coự 2 chaỏt trụỷ leõn troọn vụựi nhau, trong hoón hụùp moói chaỏt ủeàu giửừ nguyeõn tớnh chaỏt cuỷa noự)
-GV choỏt laùi vaứ goùi HS ủoùc muùc baùn caàn bieỏt 
-Yeõu caàu HS keồ teõn moọt soỏ hoón hụùp maứ em bieỏt.
(Khoõng khớ, gaùo laón traỏu, muoỏi laón caựt,)
C.Hẹ 2: Taựch caực chaỏt ra khoỷi hoón hụùp. 
*MT. HS bieỏt ủửụùc caực phửụng phaựp vaứ caựch taựch caực chaỏt trong hoón hụùp.
* Cỏch tiến hành:
-Yeõu caàu HS ủoùc thoõng tin SGK/ 75 vaứ traỷ lụứi:
H: Neõu caực caựch ủeồ taựch caực chaỏt ra khoỷi hoón hụùp cuỷa noự?
(Saứng, saỷy, loùc, laứm laộng)
-Yeõu caàu HS quan saựt hỡnh SGK/75 vaứ cho bieỏt:
Moói hỡnh ửựng vụựi vieọc sửỷ duùng phửụng phaựp naứo ủeồ taựch caực chaỏt ra khoỷi hoón hụùp?
-Yeõu caàu ủaùi dieọn nhoựm traỷ lụứi, GV choỏt: 
 Hỡnh 1: Laứm laộng ; Hỡnh 2: Saỷy ; Hỡnh 3: loùc
-GV neõu caõu hoỷi, yeõu caàu HS cuứng thaỷo luaọn baùn ngoài caùnh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
H: Caàn chuaồn bũ nhửừng gỡ ủeồ taựch:
+Caực traộng ra khoỷi hoón hụùp nửụực vaứ caựt traộng. (pheồu, giaỏy loùc, boõng thaỏm nửụực)
+Daàu aờn ra khoỷi hoón hụùp daàu aờn vaứ nửụực. (li ủửùng nửụực, thỡa)
+ Gaùo ra khoỷi hoón hụùp gaùo laón vụựi saùn. (raự vo gaùo, chaọu nửụực)
H: Sau khi coự ủuỷ ủoà duứng caàn thieỏt, ta seừ laứm theỏ naứo ủeồ taựch caực chaỏt ra khoỷi hoón hụùp.
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi GV nhaọn xeựt choỏt laùi.
-GV hửụựng daón HS veà nhaứ thửùc hieọn taựch caực chaỏt trong hoón hụùp nhử ủaừ dửù kieỏn ụỷ treõn. Hoõm sau baựo caựo keỏt quaỷ.
4. Cuỷng coỏ - daởn doứ: 
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi : Hoón hụùp laứ gỡ ? 
-Chuaồn bũ baứi : “ Dung dũch”
-Caực nhoựm nhaọn nhieọm vuù, GV giao.
-HS theo nhoựm baứn hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực boồ sung.
-HS traỷ lụứi, HS khaực boồ sung.
-HS traỷ lụứi, HS khaực boồ sung.
-HS thửự tửù keồ trửụực lụựp.
-HS ủoùc thoõng tin vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi, HS khaực boồ sung.
-Thửùc hieọn theo nhoựm 2 em.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực boồ sung.
-Thaỷo luaọn vụựi baùn beõn caùnh vaứ traỷ lụứi, HS khaực boồ sung.
-HS traỷ lụứi, HS khaực boồ sung.
-HS nờu lại
Ngày soạn: 15/12/2011
Ngày giảng: Thứ 6, 16/12/2011
Tiết 1:TOAÙN
Dieọn tớch hỡnh thang( Tr.93)
I. Muùc tieõu : 
Giuựp HS 
- Biết tớnh diện tớch hỡnh thang, biết vận dụng vào giải cỏc biài tập liờn quan.
- HS laứm Bài 1a, Bài 2a, HSG laứm BT3
II. Chuaồn bũ :
GV : 2 taỏm bỡa giaỏy caột veừ hỡnh nhử phaàn baứi hoùc SGK, moõ hỡnh hỡnh thang.
HS : Giaỏy keỷ oõ vuoõng, thửụực keỷ, keựo.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc :
T/g
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
4’
1’
12’
17’
1’
1. OÅn ủũnh : 
2. Baứi cuừ: “Hỡnh thang”
 H. Neõu ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh thang ? 
 H. Hỡnh thang vuoõng coự ủaởc ủieồm nhử theỏ naứo?
3. Baứi mụựi: 
a.Giụựi thieọu baứi, ghi ủeà.
b.Hỡnh thaứnh coõng thửực tớnh dieọn tớch hỡnh thang. 
- GV gaộn 2 moõ hỡnh hỡnh thang laứm baống bỡa baống nhau, yeõu caàu HS quan saựt, neõu teõn .
- Hửụựng daón HS caựch tớnh dieọn tớch hỡnh thang ABCD.
H. Xaực ủũnh trung ủieồm M cuỷa caùnh BC? 
H. Caột rụứi hỡnh tam giaực ABM, gheựp vụựi tửự giaực AMCD ta ủửụùc hỡnh tam giaực ADK? 
H: Haừy so saựnh dieọn tớch hỡnh thang ABCD vaứ dieọn tớch hỡnh tam giaực ADK vửứa taùo thaứnh?
H: Haừy neõu caựch tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực ADK?
-Dieọn tớch hỡnh tam giaực ADK laứ : 
Maứ==
-Vaọy dieọn tớch hỡnh thang ABCD laứ 
- Cho HS ruựt ra qui taộc, coõng thửực tớnh dieọn tớch hỡnh thang. 
- GV choỏt yự, cho HS nhaộc laùi. 
Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp. 
Baứi 1: Goùi 1 HS ủoùc ủeà, neõu yeõu caàu.
- Hửụựng daón HS aựp duùng qui taộc, coõng thửực tớnh dieọn tớch hỡnh thang ủeồ laứm baứi.
- Cho HS laứm nhaựp, 2HS leõn baỷng thửùc hieọn, nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
* ẹaựp soỏ: 50 cm2 ; 84 m2
Baứi 2: Goùi 2 HS ủoùc ủeà, neõu yeõu caàu.
- Hửụựng daón HS aựp duùng qui taộc, coõng thửực tớnh dieọn tớch hỡnh thang ủeồ laứm baứi.
- Yeõu caàu HS nhaộc laùi khaựi nieọm hỡnh thang vuoõng.
- Cho HS laứm vụỷ, 2HS leõn baỷng thửùc hieọn, nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
* ẹaựp soỏ: 32,5 cm2 ; 20 cm2
4.Cuỷng coỏ- Daởn doứ : 
Vaứi HS neõu qui taộc vaứ vieỏt coõng thửực hỡnh thang, chuaồn bũ: “ Luyeọn taọp”.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu.
- Thửùc hieọn, neõu, nhaọn xeựt, boồ sung.
- Thaỷo luaọn theo nhoựm ủoõi.
- Vaứi HS nhaộc laùi quy taộc, coõng thửực SGK/93.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu.
- Theo doừi.
- Laứm nhaựp, sửỷa baứi.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu.
- Neõu caựch tỡm.
- Laứm vụỷ, sửỷa baứi.
TIẾT 2: TIẾNG VIỆT
Ôn tập cuối học kỳ I( Tiết 7)
I- Mục đích, yêu cầu
1) Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kĩ năng đọc – hiểu.
 Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 1 của lớp 5 ( Phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 110 chữ / 1phút; biết ngừng nghỉ ở chỗ có dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện dúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2) Ôn luyện tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.
 II- Đồ dùng dạy học 
Phiếu viết của bài tập 2. 
 III- Hoạt động dạy - học chủ yếu
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
35’
2’
A. Dạy bài mới
1-Giới thiệu bài:
2.Kiểm tra tập đọc – HTL
Bài tập 1: Ôn tập và kiểm tra tập đọc và HTL
- Gv kiểm tra 1 / 5 số học sinh của lớp.
- GV đặt câu hỏi
-GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
Bài tập 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
Từ trong bài đồng nghĩa với từ “biên cương” là biên giới.
Trong khổ thơ 1 , từ “ đầu” và từ “ ngọn” được dùng với nghĩa chuyển
Đại từ xưng hô trong bài: em; ta
Lúa lẫn trong mây, nhấp nhô uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.
III. Củng cố – Dặn dò:
GV nhận xét tiết học,biểu dương những hs học tốt. 
- Làm lại bài 2d vào vở.
- Từng HS bốc thăm chọn bài.( Chuẩn bi 1-2 phút)
- HS đọc theo yêu cầu của phiếu.
– HS trả lời.
-Hs khác nhận xét .
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân.
- HS báo cáo kết quả.
- Hs cả lớp theo dõi – nhận xét dò.
Tiết 3:TIEÁNG VIEÄT
OÂn taọp cuoỏi hoùc kỡ 1 (Tieỏt 8)
Kieồm tra: Taọp laứm vaờn 
	ẹeà baứi: Em haừy taỷ moọt ngửụứi thaõn ủang laứm vieọc, vớ duù: ủang naỏu cụm, khaõu vaự, laứm vửụứn, ủoùc baựo, xaõy nhaứ hay hoùc baứi,
I. Muùc ủớch, yeõu caàu:
- Kiểm tra ( Viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HK1:
-Nghe viết đỳng bài chớnh tả, tốc độ khoảng 95 chữ / 15 phỳt, khụng mắc quỏ 5 lỗi trong bài; trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài thơ (văn xuụi)
II. Chuaồn bũ: HS coự giaỏy kieồm tra. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc: 
T/g
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1’
5’
28’
2’
1.KTBC:
2.Bài mới:
a.Giụựi thieọu baứi: GV nghi ủeà leõn baỷng.
b.Hửụựng daón laứm baứi
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi.
H. ẹeà baứi thuoọc theồ loaùi vaờn gỡ? (.taỷ ngửụứi hoaùt ủoọng)
H. Taỷ ai? Laứm gỡ? (taỷ ngửụứi thaõn ủang ủang naỏu cụm, khaõu vaự, laứm vửụứn, ủoùc baựo, xaõy nhaứ hay hoùc baứi,)
-GV keỏt hụùp gaùch dửụựi caực tửứ troùng taõm cuỷa ủeà baứi.
-Yeõu caàu HS nhaộc laùi daứn baứi vaờn chung cuỷa baứi vaờn taỷ ngửụứi.
-GV nhaộc nhụỷ HS trửụực khi laứm baứi: ẹoùc kú ủeà, xaực ủũnh yeõu caàu troùng taõm ủeà baứi; vaọn duùng caực kieỏn thửực ủaừ hoùc cuỷa vaờn taỷ ngửụứi ủeồ laứm baứi, chuự yự taọp trung taỷ caực chi tieỏt hoaùt ủoọng cuỷa ngửụứi ủoự khi ngửụứi ủoự laứm vieọc; laứm nhaựp trửụực khi laứm baứi vaứo vụỷ; doứ laùi kú baứi trửụực khi noọp.
c.HS laứm baứi vaứ trỡnh baứy baứi
-Yeõu caàu HS thửùc hieọn laứm baứi vaứo giaỏy kieồm tra.
-GV theo doừi nhaộc nhụỷ HS laứm baứi.
-Yeõu caàu HS ủoùc baứi vaờn cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
-GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng HS laứm toỏt.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ: 
-GV nhaọn xeựt tinh thaàn thaựi ủoọ laứm baứi cuỷa HS.
-Xem laùi baứi nhaựp hoõm sau traỷ baứi.
-Laộng nghe.
-HS traỷ lụứi, HS khaực boồ sung.
-2 em nhaộc laùi.
-HS laộng nghe naộm caựch laứm baứi.
-HS thửùc hieọn laứm baứi vaứo giaỏy kieồm tra.
-HS thửự tửù ủoùc baứi cuỷa mỡnh, HS khaực nhaọn xeựt boồ sung.
Tiết 5:Sinh hoaùt 
I. Muùc tieõu:
-ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn 18, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn 19, sinh hoaùt TT
-HS bieỏt nhaọn ra maởt maùnh vaứ maởt chửa maùnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi; coự yự thửực nhaọn xeựt, pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ.
-Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ.
II. Sinh hoaùt lụựp:
1.Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh lụựp tuaàn 18:
+ Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn sinh hoaùt.
-Caực toồ trửụỷng baựo caựo toồng keỏt toồ (coự keứm soồ)
-YÙ kieỏn phaựt bieồu cuỷa caực thaứnh vieõn.
-Lụựp trửụỷng thoỏng ủieồm caực toồ vaứ xeỏp thửự tửứng toồ.
+GV nhaọn xeựt chung:
* Haùnh kieồm: ẹa soỏ caực em ngoan, thửùc hieọn khaự toỏt noọi quy trửụứng lụựp nhử ủi hoùc ủuựng giụứ, aờn maởc goùn gaứng, saùch seừ,
* Hoùc taọp: Duy trỡ phong traứo thi ủua giaứnh sao chieỏn coõng soõi noồi, hoùc baứi laứm baứi ụỷ nhaứ khaự toỏt.
	 Thi 2 moõn toaựn vaứ tieỏng Vieọt nghieõm tuực.
 Toàn taùi: Moọt soỏ em chửa chuự yự trong hoùc taọp, queõn vụỷ ụỷ nhaứ nhử;....
	 Moọt soỏ em coứn noựi chuyeọn rieõng trong giụứ hoùc nhử
* Coõng taực khaực: Tham gia sinh hoaùt ẹoọi, sinh hoaùt sao duy trỡ ủeàu ủaởn. Veọ sinh trửụứng lụựp, caự nhaõn goùn gaứng.
2. Phửụng hửụựng tuaàn ụn 
- Thửùc hieọn chửụng trỡnh tuaàn ụn
- Thi HKI
- Duy trỡ phong traứo reứn chửừ giửừ vụỷ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5(39).doc