Bài giảng Tập đọc: Cao Bằng (Trúc Thông)

Bài giảng Tập đọc: Cao Bằng (Trúc Thông)

I. Luyện đọc :

1. Từ:

 Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bằng.

Núi non, lặng thầm, suối khuất.

2. Câu:

 Rồi dần bằng bằng xuống

 Ông lành như hạt gạo

 Bà hiền như suối trong .

ppt 23 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 1069Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc: Cao Bằng (Trúc Thông)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vò ThÞ Oanh1: Theo lời bố Nhụ thì việc lập làng ngoài đảo có lợi gì ?2: Nêu nội dung bài học hôm trước.Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2010 Tập đọc:TØnh Cao b»ngThø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010TËp ®äcCao B»ng Tróc Th«ngThø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010TËp ®äcCao B»ng Tróc Th«ngI. LuyÖn ®äc : Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bằng. Rồi dần bằng bằng xuống Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong .II. T×m hiÓu bµi:Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bắc 1. Địa thế hiểm trở của Cao Bằng.Mận ngọt đón môi ta dịu dàng, chị rất thương, em rất thảo, ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong 2. Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách. 3. Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng. zNội dung: Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt,có những người dân mến khách, đôn hậu, đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc.1. Từ:2. Câu: Núi non, lặng thầm, suối khuất. Thø hai ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010TËp ®äcCao B»ng Tróc Th«ngI. LuyÖn ®äc : Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bằng. Rồi dần bằng bằng xuống Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong .II. T×m hiÓu bµi:1. Địa thế hiểm trở của Cao Bằng.2. Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách. 3. Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng. zNội dung: Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt,có những người dân mến khách, đôn hậu, đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc.1. Từ:2. Câu: Núi non, lặng thầm, suối khuất. Sau khi qua Đèo Gió Ta lại vươt Đèo Giàng Lại vượt đèo Cao Bắc	 Thì ta tới Cao Bằng Cao Bằng ,rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng . Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong. Cao B»ngSau khi qua Đèo Gió Ta lại vượt Đèo Giàng Lại vượt đèo Cao Bắc	 Thì ta tới Cao Bằng Cao Bằng ,rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng . Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong. 	 Cao B»ngSau khi qua Đèo Gió Ta lại vượt Đèo Giàng Lại vượt đèo Cao Bắc	 Thì ta tới Cao Bằng Cao Bằng ,rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng . Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong. 	 Cao B»ngSau khi qua Đèo Gió Ta lại vượt Đèo Giàng Lại vượt đèo Cao Bắc	 Thì ta tới Cao Bằng Cao Bằng ,rõ thật cao ! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng . Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong. 	 TËp ®äcCao B»ng Sau khi qua Đèo Gió Còn núi non Cao Bằng Ta lại vượt Đèo Giàng Đo làm sao cho hếtLại vượt đèo Cao Bắc 	 Như lòng yêu đất nước Thì ta tới Cao Bằng . Sâu sắc người Cao Bằng.Cao Bằng, rõ thật cao ! Đã dâng đến tận cùngRồi dần bằng bằng xuống Hết tầm cao Tổ quốcĐầu tiên là mận ngọt Lại lặng thầm trong suốtĐón môi ta dịu dàng . Như suối khuất rì rào .Rồi đến chị rất thương Bạn ơi có thấy đâu Rồi đến em rất thảo Cao Bằng xa xa ấy Ông lành như hạt gạo Vì ta mà giữ lấyBà hiền như suối trong. Một dải dài biên cương.	 Trúc ThôngEm hãy đọc khổ thơ 1,2.Em hãy đọc khổ thơ 3,4.Em hãy đọc khổ thơ 5,6.Thø năm ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2010TËp ®äcCao B»ng Tróc Th«ngI. LuyÖn ®äc : Đèo Gió, Đèo Giàng, đèo Cao Bằng. Rồi dần bằng bằng xuống Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong .II. T×m hiÓu bµi:1. Giới thiệu địa thế hiểm trở của Cao Bằng.2. Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách. 3. Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng. zNội dung: Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt,có những người dân mến khách, đôn hậu, đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc.1. Từ:2. Câu: Núi non, lặng thầm, suối khuất. Đèo GióĐèo GiàngĐèo Cao BắcĐèo gióĐèo GiàngĐèo Cao BắcTØnh Cao b»ngTØnh Cao b»ng

Tài liệu đính kèm:

  • pptTAP DOC CAO BANG.ppt