Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 12

Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 12

I.Mục tiêu - Đọc được : ôn,ơn,con chồn,sơn ca ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được : ôn,ơn,con chồn,sơn ca .

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

* TCTV: Luyện cho hs đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ

II.Đồ dùng dạy học

-Tranh minh hoạ, bộ THTV

-bảng con, vở TViết

 

doc 30 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12:
Thứ hai ngày 1/11/2010
Tiết 1; CHÀO CỜ
Tiết 2+3: HỌC VẦN: 
BÀI 46 ÔN - ƠN
I.Mục tiêu - Đọc được : ôn,ơn,con chồn,sơn ca ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : ôn,ơn,con chồn,sơn ca .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
* TCTV: Luyện cho hs đọc từ ứng dụng và kết hợp giải nghĩa từ
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ THTV
-bảng con, vở TViết
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
TCTV
Tiết 1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần ôn (8’)
b.Dạy vần ơn (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (10’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện viết vở TViệt (10’)
d.Luyện nói theo chủ đề (8’)
đ.Đọc sgk (7’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc bạn thân, gần gũi
-Viết: cân, chồn
-Nhận xét, ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần ôn lên bảng và đọc
-Vần ôn gồm mấy âm, âm nào đứng trước, âm nào đứng sau
-y/c ghép vần ôn
-Y/c đọc đánh vần ( ô - n - ôn )
-Có vần ôn muốn có tiếng chồn phải thêm âm gì và dấu gì?
-Y/c ghép tiếng chồn
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: con chồn
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-Nhận xét sửa sai
( các bước tương tự dạy vần ôn )
-Củng cố 2 vần
- bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc lại cả hai vần
-y/c hs so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu, vừa viết vừa HD hs cách viết
ôn ơn con chồn 
 sơn ca
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần mới và gạch chân
-Cho hs pt và đọc đv
-Nhắc lại vần vừa học
-Đọc lại bài T1
-Gthiệu tranh minh hoạ - ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Gọi hs tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Cho hs đọc trơn câu ứng dụng
-GV đọc mẫu
-Y/c mở vở TV – HD lại cách viết
-Y/c hs viết bài vào vở
-Qsát uấn nắn hs
-Chấm 1 số vở TV – nxét khen ngợi
-Y/c hs qsát tranh về chủ đề và trả lời câu hỏi
+Trong tranh vẽ gì?
+mai sau lớn lên em thích làm gì?
+Tại sao em thích nghề đó?
+Bố mẹ em đang làm nghề gì?
+Muốn trở thành người như em mong muốn bây giờ em phải làm gì?
-Nhận xét sửa sai
-Y/c hs mở sgk bài 46: gọi hs đọc từng phần
-nhận xét, cho điểm
-Y/c hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà đọc và viết lại bài tự tìm tiếng chứa vần vừa học
-Chuẩn bị bài sau bài 47
-Hát
-2 hs đọc
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Nghe, qsát
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-2 hs
-4 hs
-1 hs
-2 hs
-Qsát trả lời
-Đọc thầm
-thực hiện
-Đọc ĐT + CN
-Viết bài vào vở
-Qsát trả lời câu hỏi
-3 hs đọc
-Đọc ĐT + CN
-Nghe. ghi nhớ
*GV Cho hs ®äc ®v vµ®äc tr¬n
-§äc mÉu 
-gi¶i nghÜa tõ
*HS
-®äc §T + CN
-Nghe, ghi nhí
TiÕt 4: TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I.mục tiêu Thực hiện được phép cộng ,phép trừ các số đã học, phép cộng với số 0,phép trừ một số cho số 0.Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
- Làm các bài tập : Bài 1, bài 2 (cột 1 ) , bài 3 (cột 1,2) , bài 4
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh BT, bộ TH toán
-Bảng con, que tính, vở BT
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Ktra bài cũ ( 5’)
B.bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.luyện tập (30’)
C.Củng cố dặn dò (3’)
-Gọi hs làm bài tập
3-2= 1-1=
3-2-1= 5-3-2=
-Nhận xét ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
bài 1: Tính
-HD hs làm bài
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
4+1=5 5-2=3 2+0=2 3-2=1 1-1=0
2+3=5 5-3=2 4-2=2 2-0=2 4-1=3
bài 2: Tính
-HD hs làm bài
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
3+1+1=5 3-2-1=0
5-2-2=1 5-3-2=0
Bài 3: Số
-Hd hs điền số thích hợp
-y/c lớp làm bài vào vở
-Y/c đổi vở ktra chéo
-Y/c hs nêu kết quả
-Nhận xét, chữa bài
3 + 2 = 5 4 – 3 = 1 3 – 3 = 0
5 – 1 = 4 2 + 0 = 2 0 + 2 = 2
Bài 4: viết phép tính thích hợp
-Hd hs qsát tranh nêu bài toán
-Y/c hs nêu bài toán và viết phép tính thích hợp – nxét chữa bài
a, 
2
+
2
=
4
b,
4
-
1
=
3
-Hệ thống củng cố lại ND bài
-Nxét đánh giá tiết học
-Dặn dò về nhà làm lại bài chuẩn bị bài sau
-2 hs lên bảng làm
-Nhận xét
-Nghe – ghi nhớ
-5 hs lên bảng làm
-Lớp làm bài vào vở
-Nhận xét chữa bài
-Nghe – ghi nhớ
-2 hs lên bảng làm
-Lớp làm bài vào vở
-Nhận xét chữa bài
-Nghe – ghi nhớ
-Lớp làm bài vào vở
-Đổi vở Ktra chéo
-6 hs nêu kết quả
-Nhận xét bài bạn
-Nghe – ghi nhớ
-Nêu bài toán và viết phép tính thích hợp
Tiết 5: THỦ CÔNG: 
ÔN TẬP CHƯƠNG I
KỸ THUẬT XÉ DÁN GIẤY
I.Mục tiêu - Củng cố được kiến thức kĩ năng xé,dán giấy.
- Xé,dán được ít nhất 1 hình trong các hình đã học .Đường xé ít răng cưa . Hình dán tương đối phẳng.
II.Đồ dùng dạy học
-1 số sản phẩm đã học trong trương I
Giấy kéo vở TC
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (3’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Ôn tập (10’)
3.Thực hành (12’)
4.nxét đánh giá (5’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-ktra sự chuẩn bị của hs
Trực tiếp – ghi đầu bài
-gọi hs gợi ý và gọi hs nhắc lại các sản phẩm đã học và thực hành từ đầu năm đến nay
-Gv nhắc lại; xé dán hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình quả cam, hình cây đơn giản
-Gv gợi ý để hs nhắc lại các bước thực hiện 1 trong những sản phẩm này mà hs nhớ
-y/c hs thực hành 1 trong những sản phẩm đã học mà hs thích
-Gv thu sản phẩm và nhận xét đánh giá sản phẩm của hs
-Nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn dò hs về tiếp tục thực hành
-Chuẩn bị bài sau
hat
-Hs trả lời
-HS khác nxét bổ xung
-HS nhắc lại
-Thực hành xé dán sản phẩm
-Nxét đánh giá sản phẩm của bạn
-Nghe
-Thực hiện
Thứ ba ngày 2/11/2010
Tiết 1+2: HỌC VẦN: 
BÀI 47: EN – ÊN
I.Mục tiêu - Đọc được : en,ên,lá sen,con nhện ;từ và các câu ứng dụng.
- Viết được : en,ên,lá sen,con nhện.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Bên phải,bên trái,bên trên,bên dưới.
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, bộ chữ THTV
bảng con, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Tiết1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần en (8’)
b.Dạy vần ên (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD viết bảng con (7’)
đ.Đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luyện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện viết (10’)
d.Luyện nói theo chủ đề (8’)
đ.đọc sgk (7’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Đọc TN: ôn bài, khôn lớn
-Viết: chồn, sơn
-Nhận xét ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Viết vần en lên bảng và đọc
-Vần en gồm có mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau
-Y/c ghép vần en
-y/c đọc đánh vần ( e – n – en )
-Có vần en muốn có tiếng sen phải thêm âm gì?
-Y/c hs ghép tiếng sen
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: lá sen
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-GV nhận xét sửa sai
( Quy trình dạy tương tự như vần en )
-Củng cố 2 vần
-bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc cả hai vần
-y/c so sánh điểm giống và khác nhau giữa hai vần
-Nhận xét sửa sai
-Viết mẫu vừa viết vừa HD hs cách viết
en ên lá sen 
 con nhện
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-y/c tìm tiếng chứa vần – gạch chân – pt đọc đánh vần
-Cho hs đọc đv và đọc trơn
-gv đọc mẫu – giải thích
-Hỏi vần vừa học
-gọi đọc bài T1
-Nhận xét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-Gv đọc mẫu – gọi 2 hs đọc
-HD lại cách viết – cho hs viết bài
-Qsát, uấn nắn
-HD hs qsát tranh – gợi ý cho hs trả lời câu hỏi
+trong tranh vẽ gì?
+Trong lớp bên phải em là bạn nào?
+Ra xếp hàng, đứng trước và đứng sau em là những bạn nào?
+Ra xếp hàng bên trái tổ em là tổ nào?
+Em viết bằng tay trái hay tay phải?
-Nhận xét khen ngợi
-Gọi 3 hs đọc bài từng phần trong sgk
-Nhận xét cho điểm
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn về nhà chuẩn bị bài sau bài 48
-Hát
-2 hs đọc
-Viết bảng con
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-đọc ĐT + CN
-đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-Qsát – ghi nhớ
-Viết bảng con
-đọc thầm
-thực hiện
đọc ĐT + CN
-1 hs tr¶ lêi
-§äc CN
-Qs¸t nhËn xÐt
-®äc thÇm
T×m pt ®äc
-®äc §T + CN
-Nghe 2 hs ®äc
-ViÕt bµi vµo vë
-Qs¸t tr¶ lêi c©u hái
-3 hs ®äc bµi sgk
-§äc §T + CN
Nghe, ghi nhí
TiÕt 3: TOÁN:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I.Mục tiêu -Thuộc bảng cộng ,biết làm tính cộng trong phạm vi 6 ;biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
- Làm các bài tập : Bài1 - bài2 (cột 1,2,3) - bài3(cột 1,2) -bài 4
II.đồ dùng dạy học
Bộ toán TH, 6 hình vuông, 6 hình tam giác, 6 que tính
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.bài mới
1.gthiệu bài (2’)
2.HD hs thành lập và ghi nhớ bảng cộng (15’)
a.HD thành lập công thức 5+1=6, 1+5=6
b.Thành lập ct 4+2=6, 2+4=6, 3+3=6
3.Thực hành (15’)
D.Củng cố dặn dò
-Y/c hs làm bảng con
3 - = 0 0 + = 2 
-Nhận xét ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
+BC1: HD hs qsát, nêu bài toán: nhóm 
bên trái có 5 hình tam giác, nhóm bên phải có 1 hình tam giác. Hỏi tất cả có bao nhiêu hình tam giác
+BC2: HD hs đếm số hình tam giác ở cả 2 nhóm rồi nêu câu trả lời
-Gợi ý để hs nêu
-gv ghi công thức lên bảng 5+1=6
+BC3: giúp hs qsát hình vẽ để rút ra nxét ‘5 hình tam giác và 1 hình tam giác” cũng như “1 hình tam giác và 5 hình tam giác” do đó: 5+1=1+5
-Y/c hs tự viết 1+5=6
-Y/c hs đọc 5+1=6, 1+5=6
(Tiến hành tương tự 1+5=6, 5+1=6)
-Cho hs đọc thuộc các ct trên bảng
-Bài 1: tính
-HD hs cách đặt tính và tính
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
+
+
+
+
+
+
 5 4 3 1 4 0
 1 2 3 5 2 6
 6 6 6 6 6 6
Bài 2: Tính
-HD hs làm bài
-Y/c hs làm bài vào vở
-Y/c hs đổi vở ktra chéo
-Y/c hs nêu kết quả
-Nhận xét chữa bài
4+2=6 5+1=6 5+0=5 2+3=5
2+4=6 1+5=6 0+5=5 3+2=5
Bài 3: Tính
-Hd hs cách tính
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c hs làm bài vào vở
-nhận xét, chữa bài
4+1+1=6 5+1+0=6 2+2+2=6
bài 4: viết phép tính thích hợp
-Cho hs qsát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp
-Nhận xét chữa bài
b,
3
+
3
=
6
-Hệ thống củng cố lại ND bài
-Đọc ct cộng trong phạm vi 6
-Nhận xét tiết học
-Dặn về nhà làm BT và chuẩn bị bài 
hát
-làm bảng con
-Nêu bài toán
-Qsát trả lời
-Đọc ĐT + CN
-Nhận xét
-Viết phép tính
-Đọc
-Nghe, ghi nhớ
-6 hs lên bảng làm bài
-y/c hs làm bài vào vở
- ... ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-Gv đọc mẫu gọi 2 hs đọc
-y/c mở vở Tviết
-HD lại cách viết
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát uấn nắn hs
-Chấm 1 số vở – nxét khen ngợi 1 số hs viết đẹp đúng mẫu chữ
-Cho hs qsát tranh – thảo luận, trả lời câu hỏi
+Trong tranh vẽ gì?
+Em thường thấy, thường nghe nói biển có những gì?
 +Nước biển mặn hay ngọt?
+Người ta dùng nước biển làm gì?
-Nhận xét khen ngợi
-Gọi 3 hs đọc từng phần trong sgk
-nhận xét sửa sai cho điểm
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà đọc và viết lại bài xem trước bài 50
- Hát
-2 hs lên đọc bài
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-Thực hiện
-Đọc ĐT + CN
-1 hs Trả lời
-Đọc CN
-Qsát trả lời CH
-Đọc thầm
-Tìm pt - đọc
-Đọc ĐT + CN
-Nghe, 2 hs đọc
-Mở vở Tviết
-Nghe – ghi nhớ
-Viết bài vào vở
-Qsát thảo luận trả lời câu hỏi gợi ý
-3 hs đọc bài sgk
-1 hs
-đọc ĐT
TiÕt 3: TOÁN 
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu Thực hiện được phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 6.
II.Đồ dùng dạy học
-Bộ TH toán, tranh BT5
Que tính, bảng con
III. Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Luyện tập (30’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
Tính
3+3=6 6-3-3=0
6-3=3 6-2-4=0
6-6=0
-Nhận xét, ghi điểm
Trực tiếp – ghi đầu bài
Bài 1: tính
-HD hs cách đặt tính và tính
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c hs làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
-
-
+
+
-
+
 5 6 4 6 3 6
 1 3 2 5 3 6
 6 3 6 1 6 0
-
-
+
-
+
-
 6 0 6 2 6 6
 2 6 4 4 0 1
 4 6 2 6 6 5
Bài 2: tính
-HD hs cách làm bài
-Y/c hs làm bài vào vở
-Y/c đổi vở Ktra chéo lẫn nhau
-Y/c hs nêu kết quả
-Nhận xét, chữa bài
1+3+2=6 6-1-3=2 6-1-2=3
Bài 3: > < =
-HD hs cách so sánh và điền dấu
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c hs làm bài vào vở
-Nhận xét, chữa bài
2+35
Bài 4: số
-HD hs sử dụng ct trong phạm vi các số đã học tìm 1 tp chưa biết của phép cộng rồi điền kết quả 
-Gọi hs lên bảng làm bài
-Y/c lớp làm bài vào vở
-Nhận xét chữa bài
3+2=5 3+3=6 0+5=5
1+5=6 3+1=4 6+0=6
Bài 5: Viết phép tính thích hợp
-Cho hs qsát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp
-Nhận xét, chữa bài
6
-
2
=
4
-Nhắc lại ND bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs về nhà làm lại BT
chuẩn bị bài sau
-Hát
-3 hs lên bảng làm 
-HS khác nxét kq
-Qsát, ghi nhớ
-6 hs lên bảng làm 
-Lớp làm bài vào vở
-Nhận xét bài bạn
-làm bài vào vở
-Đổi vở Ktra chéo
-nêu kết quả
-Nhận xét bài bạn
-3 hs lên bảng làm 
-Lớp làm bài vào vở
-Nhận xét bài bạn
-Nghe, ghi nhớ
-3 hs lên bảng làm 
-Lớp làm bài vào vở
-Nhận xét bài bạn
Qsát nêu bài toán viết phép tính thích hợp
-Nghe
-Ghi nhớ
Tiết 4: ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON 
I.Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu với lời 1,2 bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
II.Đồ dùng dạy học
-ND bài hát, thanh phách
-Vài Đt phụ hoạ
III.các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HĐ1: ôn lại bài hát (9’)
3.HĐ2: vận động (8’)
4.HĐ3: biểu diễn (8’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-hát đàn gà con
-Nxét, đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
-Gv đặt câu hỏi bài “Đàn gà con do nhạc sỹ nào sáng tác? lời bài hát do tg nào phỏng dịch
-Cho hs ôn 2 lời bài hát “Đàn gà con”
-ôn luyện bài hát
-GV hd hs vỗ tay theo tiết tấu
-Hát và gõ thanh phách theo lời ca
-Gv hát kết hợp vận động tự nhiên
-Cho hs thực hiện
-Gv tổ chức cho hs biểu diễn trước lớp
+Vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu
+Vừa hát vừa vận động phụ hoạ
-Gv hát cho hs nghe
-Cho hs hát và vận động tự do
-Gv nxét giờ học
-Về nhà ôn lại bài hát
-1 hs hát
-HS trả lời
-hát 3 -4 lần
-Hát tổ – N – CN
-Hs làm theo
-3-4 lần
-Thực hiện
-Nghe
-1 nhóm hs
-thực hiện
Thứ sáu ngày 5/11/2010
Tiết 1+2: HỌC VẦN 
BÀI 50: UÔN – ƯƠN
I.Mục tiêu - Đọc được : uôn,ươn,chuồn chuồn,vươn vai ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được : uôn,ươn,chuồn chuồn,vươn vai .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Chuồn chuồn,châu chấu,cào cào.
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh minh hoạ, Bộ THTV
-Bảng con, vở TV
III.các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
Tiết1
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.Dạy vần mới
a.Dạy vần iên (8’)
b.Dạy vần un (8’)
c.So sánh 2 vần (4’)
d.HD hs viết bảng con (10’)
đ.đọc từ ngữ ứng dụng (8’)
Tiết 2
3.Luyện tập
a.Luỵện đọc (8’)
b.Đọc câu ứng dụng (9’)
c.Luyện viết vở TViết (10’)
d.Luyện nói theo chủ đề (8’)
đ.Đọc sgk (7’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
- Gọi hs đọc bài 49 sgk
- Đọc cho hs viết: đèn điện, con yến
- Nhận xét, ghi điểm
trực tiếp 
-Viết vần uôn lên bảng đọc
-Vần uôn gồm mấy âm ghép lại? âm nào đứng trước âm nào đứng sau?
-Y/c ghép vần uôn
-Y/c đọc đánh vần ( u – ô - n – uôn)
-Có vần uôn muốn có tiếng chuồn ta phải thêm âm gì?và dấu gì?
-Y/c ghép tiếng chuồn
-Cho hs đọc
-Gthiệu tranh rút ra từ khoá: chuồn chuồn
-Cho hs đọc
-Cho hs đọc xuôi và đọc ngược
-Nhận xét sửa sai
(quy trình dạy tương tự như vần uôn)
-Củng cố 2 vần
+Bài hôm nay chúng ta học vần gì?
-Viết đầu bài lên bảng
-Cho hs đọc lại cả 2 vần
-Cho hs so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vần
-Nhận xét sửa sai
-Gv viết mẫu, vừa viết vừa pt. HD quy trình viết
uôn ươn chuồn chuồn 
 vươn vai
-Y/c hs viết bảng con
-Nhận xét sửa sai
-Chỉ bảng từ ngữ ứng dụng
-y/c tìm tiếng chứa vần – pt đọc đv
-Cho hs đọc đv và đọc trơn
-GV đọc mẫu và giải thích
-hỏi vần vừa học
-Gọi đọc bài T1
-Nhận xét sửa sai
-Cho hs qsát tranh – ghi câu ứng dụng
-Chỉ bảng câu ứng dụng
-Y/c tìm tiếng chứa vần – pt và đọc đv
-Cho hs đọc trơn
-Gv đọc mẫu gọi 2 hs đọc
- y/c mở vở Tviệt
-HD lại cách viết
-y/c hs viết bài vào vở
-Qsát uấn nắn hs
-Chấm 1 số vở – nxét khen ngợi 1 số hsviết đẹp đúng mẫu chữ
-Cho hs qsát tranh – thảo luận, trả lời câu hỏi
+Trong tranh vẽ những con gì?
+Em biết những loại chuồn chuồn nào?
+Em đã trông thấy những lại cào cào, châu chấu nào?
+Em bắt cào cào, châu chấu, chuồn chuồn như thế nào?
+Bắt được chuồn chuồn em làm gì?
+Ra nắng bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu tối về sụt sịt, mai không đi học được có tốt không?
-Nhận xét khen ngợi
-Gọi 3 hs đọc từng phần trong sgk
-nhận xét sửa sai cho điểm
-Nhắc lại vần vừa học
-Cho hs đọc lại toàn bài
-Dặn về nhà đọc, viết lại bài xem trước bài 50
- Hát
-2 hs lên đọc bài
-Viết bảng con
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép vần
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Ghép tiếng
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Đọc ĐT + CN
-Trả lời
-Đọc ĐT + CN
-So sánh
-Qsát, ghi nhớ
-Viết bảng con
-Đọc thầm
-Thực hiện
-Đọc ĐT + CN
-1 hs Trả lời
-Đọc CN
-Qsát trả lời CH
-Đọc thầm
-Tìm pt - đọc
-Đọc ĐT + CN
-Nghe, 2 hs đọc
-Mở vở Tviệt
-Nghe – ghi nhớ
-Viết bài vào vở
-Qsát tranh thảo luận 
-Từng cặp hỏi đáp
-3 hs đọc bài sgk
-1 hs
-đọc ĐT
TiÕt 4: TNXH: 
NHÀ Ở
I.Mục tiêu - Nói được địa chỉ nhà ở và kể được tên một số đồ dùng trong nhà.
- Tích hợp vệ sinh môi trường : Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh nhà ở.
II.Đồ dùng dạy học
-Tranh ảnh về nhà ở vùng miền khác nhau
-Bút màu, vở BT
III.các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HĐ1: Qsát tranh 
MT: Nhận biết các loại nhà khác nhau ở các vùng miền khác nhau (8’)
3.HĐ2: làm việc sgk
MT: Kể được tên đồ dùng trong nhà (8’)
4.HĐ3: gthiệu ngôi nhà 
MT:Biết vẽ ngôi nhà của mình và gđ với bạn trong lớp (9’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Em hãy kể và gđ mình có những ai?
-Nhận xét đánh giá
Trực tiếp – ghi đầu bài
*HĐ1: HD nhóm đôi
+BC1: gv hd hs qsát các hình trong bài 12 sgk theo sự gợi ý câu hỏi
-Gv theo dõi giúp đỡ hs
+BC2: gv cho hs qsát thêm 1 số tranh vẽ và gợi ý cho hs về các dạng nhà
KL: Nhà ở là nơi sinh sống và làm việc của mọi người trong gđ, nên các em phải yêu quý ngôi nhà của mình
BC1: chia nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm
BC2: gọi đại diện các nhóm kể tên các đồ đã được vẽ trong hình đã được qsát
-GV gợi ý hs liên hệ và nói tên các đồ dùng có trong nhà mình mà trong hình vẽ không có
KL: Đồ đạc trong gđ là để phục vụ các sinh hoạt của mọi người. Mỗi gđ đều có đồ dùng cần thiết tuỳ vào ĐK KT của từng gđ. Chúng ta không nên đòi hỏi bố mẹ mua sắm các đồ dùng khi gđ chưa có điều kiện
-BC1: Từng hs vẽ ngôi nhà của mình
-BC2: từng bạn ngồi gần nhau cho nhau xem tranh và nói về ngôi nhà của mình
+BC3: Gọi 1 số hs gt về ngôi nhà mình
KL: Mỗi người đều có ước mơ có nhà cửa tốt và đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt cần thiết các em cần nhớ được nhà của mình và biết yêu quý giữ gìn ngôi nhà 
* Tích hợp vệ sinh môi trường : Hướng dẫn học sinh cách giữ vệ sinh nhà ở cho phù hợp ở nơi địa phương sinh sống
-Nhận xét đánh giá tiết học
-Dặn dò về thực hiện những điều ễa học và chuẩn bị bài sau
hát
-1-2 hs kể
-Hs làm việc theo cặp theo sự gợi ý của gv
-Các nhóm làm việc đại diện kể, nhóm khác nxét bổ sung
-HS liên hệ kể tên đồ dùng trong gđ
-Nghe, ghi nhớ
-Vẽ ngôi nhà của m
-Gthiệu theo cặp
-Gthiệu trước lớp
-Nghe
- Nghe,thực hiên
-Nghe
-Thực hiện
Tiết 4: MĨ THUẬT
VẼ TỰ DO
I.Mục tiêu
1.KT: giúp hs biết tìm đề tài để vẽ theo ý thích và vẽ tranh có ND phù hợp với đề tài đã chọn
2.KN: rèn KN vẽ tranh có ND phù hợp với đề tài đã chọn thành thạo
3.TĐ: GD hs yêu thích môn học
II.Đồ dùng dạy học
Tranh ảnh minh hoạ
-bút màu, chì, vở TV
III.Các HĐ dạy học
ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS
A.ổn định
B.Ktra bài cũ (5’)
C.Bài mới
1.Gthiệu bài (2’)
2.HD hs cách vẽ tranh (7’)
3.Thực hành (15’)
4.Nxét đánh giá (5’)
D.Củng cố dặn dò (3’)
-Ktra sự chuẩn bị của hs
Trực tiếp – ghi đầu bài
-GV cho hs qsát 1 số tranh để các em nhận biết về ND, cách vẽ hình, vẽ màu, đồng thời cảm hứng cho hs trước khi vẽ
-Gv đặt câu hỏi gợi ý mở đề
+Tranh này vẽ những gì?
+Đâu là hình ảnh chính, hình ảnh phụ của bức tranh?
-GV gợi ý để hs chọn đề tài
-giúp hs nhớ lại các hình ảnh gần với ND của tranh
-Gv nhắc nhở hs: vẽ các hình chính trước, hình phụ sau. Không vẽ to hay nhỏ quá so với khổ giấy
-HD hs nxét 1 số bài vẽ của hs có hình vẽ, màu sắc thể hiện được ND đề tài
+Hình vẽ: có hình chính, hình phụ cân đối
+màu sắc: tươi vui, trong sáng
+ND: phù hợp với đề tài
-Củng cố lại ND bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò về nhà qsát hd màu sắc mọi vật xung quanh
-hát
-Qsát
-Nxét
-Người, con vật, nhà
-Vẽ vào vở TV
-HS nxét
-Nghe
-Thực hiện

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12.doc