Giáo án 2 buổi lớp 5 tuần 24 - Trường tiểu học Phú Lộc

Giáo án 2 buổi lớp 5 tuần 24 - Trường tiểu học Phú Lộc

Tiết 1: Chào cờ

Tiết 2 : Tập đọc

 Phong cảnh đền Hùng

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; giọng đọc trang trọng, tha thiết.

2. Hiểu ý chính của bài: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi người con đối với tổ tiên.

3. Học sinh yêu quê hương đất nước. Nhôù ôn toå tieân

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh minh hoạ chủ điểm, minh hoạ bài đọc trong SGK ; tranh ảnh về đền Hùng (nếu có)

 

doc 33 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 563Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 buổi lớp 5 tuần 24 - Trường tiểu học Phú Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 25
Thứ,
Ngày
Buổi
Tiết
Môn
Tên bài
Thứ 2
28.02
Sáng
1
2
3
4
Chào cờ
Tập đọc
Mĩ thuật
Toán
Phong cảnh đền Hùng
Kiểm tra giữa học kì II
Chiều
1
2
3
Toán (ôn)
Tập làmvăn(ôn)
Âm nhạc
Ôn : Kiểm tra
Ôn: Ôn tập về tả đồ vật
Thứ 3
01.03
Sáng
1
Tin học(ca1)
Chiều
1
2
3
4
5
Toán
Chính tả
LTVC
Khoa học
Kể chuyện
Bảng đơn vị đo thời gian
Nghe – Viết: Ai là thủy tổ của loài người.
Liên kết các câu bằng cách lặp từ
Ôn tập vật chất và năng lượng.
Vì muôn dân
Thứ4
02.03
Sáng
1
2
3
4
Tập đọc
Toán 
Tập làm văn
Địa lí
Cửa sông
Tổng số đo thời gian
Tả đồ vật( Kiểm tra viết)
Châu Phi
Chiều
1
2
3
Đạo đức
Kĩ thuật
Toán(ôn)
Thực hnàh giữa học kì II
Lắp xe ben(t2)
Ôn : Tổng số đo thời gian
Thứ5
03.03
Sáng
1
2
3
4
5
Anh văn
Thể dục
Toán
LTVC
Lịch sử
Trừ số đo thời gian
Liên kết câu trong bài bằng cách thay..
Sấm xét đem gia thừa
Chiều
Nghỉ
Thứ6
04.03
Sáng
1
2
3
4
Toán
TLV
Anh văn
Thể dục
Luyện tập
Tập viết đoạn đối thoại
Chiều
1
2
3
Khoa học
Toán(ôn)
LTVC (ôn)
Ôn tập về vật chất và năng lượng(Tt)
Ôn : Luyện tập 
Ôn: - Cách liên kết cẩutong bài văn bằng cách lặp từ - liên kết câu .
Thöù hai ngaøy 28 thaùng 02 naêm 2011
BUOÅI SAÙNG 
Tieát 1: Chaøo côø
Tieát 2 : Taäp ñoïc 
 Phong caûnh ñeàn Huøng
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài; giọng đọc trang trọng, tha thiết.
2. Hiểu ý chính của bài: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi người con đối với tổ tiên.
3. Học sinh yêu quê hương đất nước. Nhôù ôn toå tieân
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Tranh minh hoạ chủ điểm, minh hoạ bài đọc trong SGK ; tranh ảnh về đền Hùng (nếu có)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KIỂM TRA BÀI CŨ – GIỚI THIỆU BÀI MỜI
a. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra 2 HS: Cho HS đọc bài Hộp thư mật và trả lời câu hỏi.
- H1: Người liên lạc nguỵ trang hộp thư mật khéo léo như thê nào ? 
- HS1: đọc đoạn 1+2 và TLCH.
- H2: Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ?
- HS2: đọc đoạn 3+4 và TLCĐ.
b. Giới thiệu bài mới: Hôm nay cô cùng cả lớp đến thăm vẻ đẹp tráng lệ của Đền Hùng và vùng đất Tổ qua bài học Phong cảnh Đền Hùng.
2. LUYỆN ĐỌC
HĐ1: Cho HS đọc bài văn
1 ® 2 HS khá giỏi nối tiếp đọc bài văn.
- GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu về tranh cho HS nghe.
- HS quan sát tranh, nghe lời giới thiệu.
HĐ2: Cho HS đọc đoạn nối tiếp
- GV chia đoạn : 3 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến "... chính giữa"
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến " ... xanh mát"
+ Đoạn 3: Phần còn lại
- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn.
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp
- Luyện đọc các từ ngữ : chót vót, dập dờn, uy nghiêm, vòi vọi, sừng sững, Ngã Ba Hạc, ...
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn (2 lần)
HĐ3: Cho HS đọc trong nhóm
- Cho HS đọc cả bài.
- HS đọc theo nhóm 3 (mỗi em đọc một đoạn 2 lần)
- 2 HS đọc lại cả bài.
- 1 HS đọc chú giải.
- 3 HS giải nghĩa từ trong SGK.
Đoạn 1:
H : Bài văn viết về cảnh vật gì ? Ở đâu ? 
H : Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng (Nếu HS không trả lời được GV giảng rõ cho các em)
- 1 HS đọc thành tiếng đoạn 1, lớp đọc thầm theo và TLCH
- GV giảng thêm về truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên cho HS nghe.
H : Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng.
GV : Những từ ngữ đó cho thấy cảnh thiên nhiên nơi đền Hùng thật tráng lệ, hùng vĩ.
- Những khóm hải đường đâm bông rực rỡ, cánh bướm dập dờn bay lượn ; Bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi. Bên phải là dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững. Xa xa là núi Sóc Sơn ...
Đoạn 2:
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
H : Bài văn đã gợi cho em nhớ đến một số truyền thuyết về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hãy kể tên các truyền thuyết đó.
- GV chốt lại : Mỗi ngọn núi, con suối, dòng sông, mái đình ở vùng đất Tổ, đều gợi nhớ về những ngày xa xưa, về cội nguồn dân tộc.
- HS có thể kể :
+ Sơn Tinh, Thủy Tinh
+ Thánh Gióng
+ Chiếc nỏ thần
+ Con Rồng, cháu Tiên (Sự tích trăm trứng).
Đoạn 3:
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
H : Em hiểu câu ca dao sau như thế nào ?
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
- HS trả lời Câu ca dao trên còn có nội dung khuyên răn mọi người, nhắc nhở mọi người hướng về cội nguồn dân tộc, đoàn kết để giữ nước và xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
.- Noäi dung chíng cuûa baøi?
Ca ngôïi veû ñeïp cuûa ñeàn Huøng vaø vuøng ñaát Toå ñoàng thôøi baøy toû nieàm thaønh kính cuûa moãi ngöôøi ñoái vôùi coäi nguoàn daân
3. ĐỌC DIỄN CẢM
- Cho HS đọc diễn cảm bài văn.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc diễn cảm bài văn (mỗi HS đọc một đoạn)
- GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện đọc lên và hướng dẫn HS đọc.
- HS đọc theo hướng dẫn của GV.
- Cho HS thi đọc.
- Một vài HS thi đọc.
- GV nhận xét + khen những HS đọc hay
- Lớp nhận xét
4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
H : Bài văn nói lên điều gì ?
Chốt đại ý
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc lại bài, đi thăm đền Hùng nếu có điều kiện.
- Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi người đối với tổ tiên.
Tiết 3: Mó thuaät
Tieát 4 Toaùn 
 Luyeän taäp chung
I. Muïc tieâu:
	Gióp HS:
- HÖ thèng ho¸ vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ diÖn tÝch, thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
- VËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan.
- Hoïc sinh tính chính xaùc ham hoïc Toaùn
II. §å dïng d¹y häc
B¶ng sè trong bµi tËp 2 viÕt s½n vµo b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra bµi cò
- GV mêi 1 HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm cña tiÕt häc tr­íc.
- GV mêi 1 HS ®øng t¹i châ nªu quy t¾c tÝnh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng vµ h×nh hép ch÷ hËt
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt.
- 1 HS nªu, c¶ líp nghe vµ nhËn xÐt
2. D¹y - häc bµi míi.
2.1. Giíi thiÖu bµi
- GV: Trong tiÕt häc to¸n h«m nay chóng ta cïng lµm c¸c bµi tËp luyÖn vÒ diÖn tÝch vµ thÓ tÝch cña h×h hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp.
Bµi 1:SGKtrangtrang 123 
- Gv mêi 1 HS ®äc ®Ò bµi.
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp.
Bµi gi¶i
DiÖn tÝch mét mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ:
 ( cm2)
DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ:
( cm2)
ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ:
( cm3)
Bµi 2:Sgk trang 123
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi trong SGK, sau ®ã hái: Bµi tËp yªu cÇu em lµm g×?
- GV yªu cÇu HS nªu:
+ C¸ch tÝnh diÖn tÝch mÆt ®¸y h×nh hép ch÷ nhËt.
+ Quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xunh quanh cña h×nh hép ch÷ nhËt.
+ Quy t¾c tÝnh thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt.
- GV yªu cÇu HS lµm bµi.
- GV ch÷a bµi cña hS trªn b¶ng líp, sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.
- GV hái: H·y t×m ®iÓm kh¸c nhau gi÷a quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt.
- 1 HS nªu: Bµi tËp cho sè ®o ba kÝch th­íc cña h×nh hép ch÷ nhËt, yªu cÇu em tÝnh diÖn tÝch mÆt ®¸y, diÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch cña h×nh hép.
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi.
Bµi 3: Sgk trang 123
- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi vµ quan s¸t h×nh minh ho¹ cña SGK.
- GV yªu cÇu: H·y nªu kÝch th­íc cña khèi gç vµ phÇn ®­îc c¾t ®i.
- GV: H·y suy nghÜ vµ t×m c¸ch tÝnh thÓ tÝch cña phÇn gç cßn l¹i.
- GV nhËn xÐt c¸c c¸ch HS ®­a ra, sau dã yªu cÇu c¶ líp lµm bµi.
- GV gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña HS trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.
- HS nªu:
+ §Ó tÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh hép ch÷ nhËt ta lÊy chu vi ®¸y nh©n víi chiÒu cao.
+ §Ó tÝnh thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt ta lÊy diÖn tÝch ®¸y nh©n víi chiÒu cao.
- 1 HS ®äc ®Ò bµi.
- HS nªu:
+ Khèi gç h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 9 cm, chiÒu réng 6 cm, chiÒu cao 5 cm.
+ PhÇn c¾t ®i lµ h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi 4 cm.
- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi.
Bµi gi¶i:
ThÓ tÝch cña khèi gç ban ®Çu lµ:
 ( cm3)
ThÓ tÝch cña phÇn gç bÞ c¾t ®i lµ:
 ( cm3)
ThÓ tÝch cña phÇn gç cßn l¹i lµ:
270 - 64 = 206 ( cm3)
§¸p sè: 206 cm3
3. Cñng cè, dÆn dß.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- GV dÆn HS vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm.
BUOÅI CHIEÀU
Tieát 1 Toaùn(oân)
 OÂn : Luyeän taäp chung
I. Muïc tieâu
	Gióp HS:
- HÖ thèng ho¸ vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ diÖn tÝch, thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng.
- VËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan.
- Hoïc sinh tính chính xaùc ham hoïc Toaùn
II. §å dïng d¹y häc
B¶ng sè trong bµi tËp 2 viÕt s½n vµo b¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.Kieåm tra baøi cuõ
2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp
b) Noäi dung
Bài 1: VBT trang 37
- 1 em đọc đề 
- GV hưong dẫn 1 em lên giải
 Bài giải
a)Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:
(0,9 + 0,6 )x 2 x 1,1 = 3,3(m2)
Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là:
0,9 x 0,6 x 1,1 = 0,594(m3)
b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:
( + ) X 2 X = (m2)
Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là:
 X X = (m3)
Bài giải
Diện tích toàn phần hình lập phương là:
3,5 x 3,5 x 6 = 73,5(m2)
Thể tích của hình lập phương đó là:
3,5 x3,5 x 3,5 = 42,875(m3)
Đáp số: SXQ: 73,5(m2) V: 42,875(m3)
Bài 3: VBT trang 38
- HS đọc đề 
Bài giải
Canh của hinh lập phương là:
27: 9 = 3 (cm)
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
3 x 3 x 6 = 54(m2)
Đáp số : 54(m2)
3. Cuûng coá – Daën doø
 -Gv heä thoáng baøi – lieân heä
 -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
Tieát 2: Taäp laøm vaên (oân) 
OÂn: Laäp chöông trình hoaït ñoäng
I. Muïc tieâu: 
1. Kieán thöùc:	- Cuûng coá cho HS, laäp chöông trình cuï theå cho moät trong caùc hoaït ñoäng taäp theå goùp phaàn giöõ gìn cuoäc soáng traät töï, an ninh.
2. Kó naêng: 	- Chöông trình ñaõ laäp phaûi saùng, roõ raøng, raønh maïch, cuï theå giuùp ngöôøi ñoïc, ngöôøi thöïc hieän hình dung deã daøng noäi dung vaø tieán trình hoaït ñoäng.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh loøng say meâ saùng taïo.
II. §å dïng d¹y - häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.Kieåm tra baøi cuõ
2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp
b) Noäi dung
Đề 1
Em được cô giáo phân công lên kế hoạch cụ thể để tổ chức cho các bạn trong lớp tham
quan một cơ sở sản xuất ở địa phương em vào tuần tới. Hãy lập chương trình cho hoạt
động này.
- Gv theo ... dÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp luyuÖn tËp thªm, tù «n luyÖn vÒ tØ sè phÇn tr¨m, ®äc vµ ph©n tÝch biÓu ®å h×nh qu¹t, nhËn d¹ng vµ tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch c¸c h×nh ®· ®­îc häc
Tieát 2 Taäp laøm vaên 
 OÂn taäp veà taû ñoà vaät
I. Môc tiªu
	- ¤n tËp, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ ®å vËt.
- ¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖn dµn ý bµi v¨n t¶ ®å vËt.
- Hoïc sinh yeâu thích ñoà vaät
II. §å dïng d¹y häc.
- HS chuÈn bÞ ®å vËt thËt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra bµi cò
- Thu, chÊm ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng hoÆc c«ng dông cña mét ®å vËt gÇn gòi víi em cña 3 HS.
3 HS mang bµi cho GV chÊm.
2. D¹y - häc bµi míi.
2.1. Giíi thiÖu bµi Tröïc tieáp
GV nªu: TiÕt häc h«m nay c¸c em cïng lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ ®å vËt ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra viÕt.
HS l¾ng nghe vµ x¸c ®Þnh môc tiªu cña giê häc.
2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: SGk trang 66
- Hái: Em chän ®å vËt nµo ®Ó lËp dµn ý? H·y giíi thiÖu cho c¸c b¹nn ®­îc biÕt.
- Gäi HS ®äc gîi ý 1.
- 1 HS ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp.
- Nèi tiÕp nhau giíi thiÖu vÒ ®å vËt m×nh lËp dµn ý.
- GV cïng HS c¶ líp nhËn xÐt ®Ó cã dµn ý chi tiÕt, ®Çy ®ñ.
- Yªu cÇu HS rót kinh nghiÖm tõ bµi cña b¹n ®Ó tù söa dµn ý cña m×nh theo h­íng dÉn cña GV võa ch÷a.
- Gäi HS ®äc dµn ý cña m×nh. GV chó ý söa ch÷a cho tõng em.
- Cho ®iÓm HS lµm bµi ®¹t yªu cÇu
- 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc thµnh tiÕng tr­íc líp.
- HS lµm bµi vµo vë. 1 HS lµm vµo b¶ng nhãm.
- Lµm viÖc theo h­íng dÉn cña GV.
- Söa bµi cña m×nh.
Bµi 2: SGk trang 66
- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- Tæ chøc cho HS tr×nh bµy dµn ý vÒ v¨n t¶ ®å vËt cña m×nh trong nhãm.
- Gäi HS tr×nh bµy dµn ý cña m×nh tr­íc líp.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm HS tr×nh bµy dµn ý tèt.
- 1 HS ®äc yªu cÇu, 1 HS ®äc gîi ý 2 tr­íc líp.
- HS th¶o luËn theo nhãm 4, tr×nh bµy dµn ý cña m×nh cho c¸c b¹n nghe.
- 3 ®Õn 5 HS tr×nh bµy dµn ý cua rm×nh tr­íc líp.
3. Cñng cè - DÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ hoµn chØnh dµn ý bµi v¨n vµ chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra viÕt.
Tieát 3 Anh vaên
Tieát 4 Theå duïc
BUOÅI CHIEÀU
Tieát 1 Khoa hoïc
 An toaøn vaø traùnh laõng phí khi söû duïng ñieän
I. Môc tiªu
	Gióp HS:
- BiÕt ®­îc mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt.
- BiÕt mét sè biÖn ph¸p phßng tr¸nh g©y háng ®å ®iÖn, ®Ò phßng ®iÖn qu¸ m¹nh g©y ho¶ ho¹n, vai trß cña c«ng t¬ ®iÖn.
- BiÕt lý do t¹i sao ph¶i tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®iÖn.
- BiÕt c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®iÖn, nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiÖn.
II. §å dïng d¹y häc.
- §ång hå, ®Ìn pin, ®å ch¬i dïng pin.
- CÇu ch×, c«ng t¬ ®iÖn
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 Ho¹t ®éng khëi ®éng
1- KiÓm tra bµi cò:
+ GV gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi 46 - 47.
+ NhËn xÐt, cho ®iÓm HS.
-2.Giíi thiÖu bµi: tröïc tieáp
4 HS lªn b¶ng lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái:
Ho¹t ®éng 1: C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt
- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh ho¹ 1, 2 trang 98 vµ cho biÕt:
+ Néi dung tranh vÏ.
+ Lµm nh­ vËy cã t¸c h¹i g×?
- Gäi HS ph¸t biÓu.
- Nªu: Trong cuéc sèng cã rÊt nhiÒu tai n¹n th­¬ng t©m vÒ ®iÖn. VËy chóng ta cïng nghÜ xem cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt.
- GV chia líp thµnh 2 ®éi, tæ chøc cho HS thi tiÕp søc t×m c¸c biÖn ph¸p ®Ó phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt.
- Gäi HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trang 98 SGK.
- HS quan s¸t vµ th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái cña GV.
- 2 HS nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu. Mçi HS chØ nãi vÒ 1 h×nh.
+ H×nh 1: Hai b¹n ®ang th¶ diÒu n¬i cã ®­êng d©y ®iÖn ®i qua. Mét b¹n ®ang cè kÐo d©y khi chiÕc diÒu bÞ m¾c vµo ®­êng d©y ®iÖn. ViÖc lµm nh­ vËy rÊt nguy hiÓm. V× cã thÓ lµm ®øt d©y ®iÖn, d©y ®iÖn cã thÓ v­ígn vµo ng­êi g©y chÕt ng­êi.
+ H×nh 2: Mét b¹n nhá ®ang sê tay kh«ng vµo æ c¾m ®iÖn vµ ng­êi lín kÞp thêi ng¨n l¹i. ViÖc lµm cña b¹n nhá rÊt nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng v× ®iÖn cã thÓ truyÒn qua lç c¾m trªn phÝch ®iÖn, truyÒn sang ng­êi, g©y chÕt ng­êi.
- 1 HS ®äc l¹i c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt trªn b¶ng.
2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng.
Ho¹t ®éng 2: Mét sè biÖn ph¸p tr¸nh g©y háng ®å ®iÖn vai trß cña cÇu ch× vµ c«ng t¬
- GV tæ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm theo h­íng dÉn:
+ §äc c¸c th«ng tin trang 99 SGK.
+ Tr¶ lêi c¸c c©u hái trang 99 - SGK.
- GV ®i gióp ®ì c¸c nhãm gÆp khã kh¨n.
- Gäi HS tr×nh bµy, yªu cÇu HS kh¸c theo dâi bæ sung.
+ §iÒu g× cã thÓ x¶y ra nÕu sö dông nguån ®iÖn 12 V cho vËt dïng ®iÖn cã sè V«n quy ®Þnh lµ 6V?
+ NÕu sö dông nguån ®iÖn 110V cho vËt dông ®iÖn cã sè v«n lµ 220V th× sao?
+ CÇu ch× cã t¸c dông g×?
+ H·y nªu vai trß cña c«ng t¬ ®iÖn?
- 4 HS t¹o thµnh 1 nhãm vµ ho¹t ®éng trong nhãm theo h­íng dÉn cña GV.
- TiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái:
+ NÕu sö dông nguån ®iÖn 12V cho vËt dïng ®iÖn cã sè v«n quy ®Þnh lµ 6V sÏ lµm háng vËt dông ®ã.
+ NÕu sö dông nguån ®iÖn 110 cho vËt dïng ®iÖn cã sè v«n lµ 220 th× vËt dông ®ã sÏ kh«ng ho¹t ®éng.
+ CÇu ch× cã t¸c dông lµ nÕu dßng ®iÖn qua m¹nh, ®o¹n d©y ch¶y sÏ nãng ch¶y khiÕn cho m¹ch ®iÖn bÞ ng¾t, tr¸nh ®­îc nh÷ng sù cè nguy hiÓm vÒ ®iÖn.
+ C«ng t¬ ®iÖn lµ vËt ®Ó ®o n¨ng l­îng ®iÖn ®· dïng. C¨n cø vµo ®ã ng­êi ta tÝnh ®­îc sè tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶.
- Quan s¸t, l¾ng nghe.
- GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo cÆp, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
+ T¹i sao ta ph¶i sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm ®iÖn?
+ Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh l·ng phÝ ®iÖn?
- Gäi HS tr¶ lêi c©u hái. GV ghi nhanh c¸c biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh l·ng phÝ ®iÖn mµ HS nªu ra.
- Hái:
+ Gia ®×nh em cã nh÷ng vËt dïng ®iÖn nµo?
+Mçi th¸ng gia ®×nh em ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn ®iÖn?
+ Em thÊy gia ®×nh m×nh sö dôgn ®iÖn nh­ vËy ®· hîp lý ch­a? NÕu ch­a hîp lý cÇn ph¶i lµm g×?
- Yªu cÇu HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt trang 99-SGK.
- KÕt luËn: Chóng ta cÇn sö dông ®iÖn, tr¸nh l·ng phÝ ®Ó tiÕt kiÖm tiÒn cho gia ®×nh, x· héi vµ ®Ó ng­êi kh¸c còng cã ®iÖn dïng.
- 2 HS ngåi cïng bµn trao ®æi, th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái mµ GV ®­a ra.
- TiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái:
ÄPh¶i tiÕt kiÖm ®iÖn khi sö dông ®iÖn v×: ®iÖn lµ tµi nguyªn cña quèc gia, n¨ng l­îng ®iÖn kh«ng ph¶i lµ nguån n¨ng l­îng v« tËn....
ÄNh÷ng biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh l·ng phÝ ®iÖn: 
- HS tiÕp nèi nhau tr¶ lêi theo thùc tÕ cña gia ®×nh m×nh.
Ho¹t ®éng kÕt thóc
- GV yªu cÇu HS tr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái:
+ Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó phßng tr¸nh bÞ ®iÖn giËt?
+ V× sao ph¶i tiÕt kiÖm ®iÖn khi sö dông ®iÖn?
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt, ghi vµo vë vµ chuÈn bÞ cho bµi «n tËp.
Tieát 2 Toaùn (oân)
 OÂn: Luyeän taäp chung
I. Môc tiªu
	Gióp HS cñng cè vÒ:
- TÝnh diÖn tÝch vµ thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph­¬ng.
- Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ thÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh lËp ph­¬ng.
- HS yeâu thích moân hoïc
II. §å dïng d¹y häc
	C¸c h×nh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.Kieåm tra baøi cuõ
2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp
b) Noäi dung
Bài 1: VBT trang 45
- HS đọc đề 1 em lên giải
 Bài giải
Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật blà:
2 x 1,5 x 1 = 3(m3)
Số lít nước trong bể là: nước trong bể là:
3 : 5 x 4 = 2,4 (m3)
2,4 m3 = 24 00 dm3
 24 00 dm3 = 2400 lít
 Đáp số; 2400 lít
Bài 2: Cho hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống.
- HS làm chấm
Diện tích xung quanh
STP
Thể tích 
 1m2
1,5m2
0,125m3
Bài 3: a)Viết số đo thích hợp vào ô trống 
- HS làm cá nhân nhanh chấm 10 bài
HH chữ nhật
(1)
(2)
Chiều dài
2m
1m
Chiều rộng
1m
0,5m
Chiều cao
0,4m
0,2m
Thể tích
0,8 m3
0,1 m3
b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Chiều dài hinh (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2)
Chiều rộng hinh (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2)
Chiều cao hinh (1) gấp 2 lần chiều cao hình (2)
Chiều rộng hinh (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2)
Thể tích hinh (1) gấp 2 lần thể tích hình (2)
3. Cuûng coá – Daën doø
 -Gv heä thoáng baøi – lieân heä
 -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaän bò baøi tiết sau 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc
Tieát 3 Luyeän töø vaø caâu (oân)
 OÂn : Môû roäng voán töø: traät töï an ninh
 -Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø hoâ öùng
I. Môc tiªu
Củng cố cho SH
- Các từ ngữ thuộc chủ đề Trật tự an ninh
- HiÓu ®­îc c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cÆp tõ h« øng.
- Lµm ®óng c¸c bµi tËp: X¸c ®Þnh cÆp tõ h« øng, t¹o c©u ghÐp míi b»ng cÆp tõ h« øng thÝch hîp.
II. §å dïng d¹y - häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.Kieåm tra baøi cuõ
2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp
b) Noäi dung
1. Ghép từ an ninh vào trước hoặc sau từng từ ngữ dưới đây để tạo thành những cụm
từ có nghĩa:
lực lượng, giữ vững, cơ quan, sĩ quan, chiến sĩ, trính trị, tổ quốc, lương thực, khu vực,
thế giới, trên mạng, quốc gia.
-Đứng trước an ninh : lực lượng, giữ vững, cơ quan, sĩ quan, chiến sĩ, 
- Đưng sau an ninh: trính trị, tổ quốc, lương thực, khu vực,
thế giới, trên mạng, quốc gia.
3. Tìm lời giải nghĩa ở cột B thích hợp với từ ở cột A
 A B
(1) Bảo vệ
a) Giữ bí mật của nhà nước, của tổ chức
(2) Bảo mật
b) Được giữ kín không để lộ ra cho người ngoài biết
(3) Bí mật
c) Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn nguyên vẹn
1.Xác định các vế câu, cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây:
a) Mẹ bảo sao thì con làm vậy.
b) Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.
c) Anh cần bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu.
d) Dân càng giàu thì nước càng mạnh.
a) Mẹ bảo sao// thì con làm vậy.
b) Học sinh nào chăm chỉ// thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.
c) Anh cần bao nhiêu //thì anh lấy bấy nhiêu.
d) Dân càng giàu thì nước càng mạn
2. Tìm cặp từ xưng hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống:
a) Nó về dến nhà, bạn nó  gọi đi ngay.
b) Gió  to, con thuyền lướt nhanh trên mặt biển.
c) Tôi đi  nó cũng theo đi
d) Tôi nói, nó cũng nói
a) Nó vừa về dến nhà, bạn nó đã gọi đi ngay.
b) Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.
c) Tôi đi đâu nó cũng theo đi đấy
d) Tôi nói sao , nó cũng nói vậy.
3.Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoành chỉnh các câu ghép sau:
a) Mưa càng lâu,..
b) Tôi chưa kịp nói gì,
c) Nam vừa bước lên xe buýt,...
d) Các bạn đi đâu thì
a) Mưa càng lâu, đường càng lầy lội.
b) Tôi chưa kịp nói gì, nó đã bỏ chạy.
c) Nam vừa bước lên xe buýt, xe đã chuyển bánh.
d) Các bạn đi đâu thì tôi theo đấy.
3. Cuûng coá – Daën doø
 -Gv heä thoáng baøi – lieân heä
 -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaän bò baøi tiết sau 
 - Nhaän xeùt tieát hoïc

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 24 2 buoi.doc