Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 16 - Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh

Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 16 - Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh

THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

I/Mục tiu: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

 2. Hiểu ý nghĩa bi văn : Ca ngợi tài năng, tấm lịng nhn hậu v nhn cch

cao thượng của Hải Thượng Ln Ơng.

II/Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III/Hoạt động dạy học:

doc 24 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 18/01/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối 5 - Tuần 16 - Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009
Tập đọc : THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu lốt, diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
 2. Hiểu ý nghĩa bài văn : Ca ngợi tài năng, tấm lịng nhân hậu và nhân cách 
cao thượng của Hải Thượng Lãn Ơng. 
II/Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. 
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1: HDHS luyện đọc.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
3.Củng cố, dặn dị:
Về ngơi nhà đang xây.
"Thầy thuốc như mẹ hiền".
B1: Đọc tồn bài 1 lượt.	 
HS (cĩ thể 2 em đọc tiếp nối).1-2 HS. 
B2: Đọc đoạn nối tiếp.GV chia đoạn : 3 đoạn 
HS đọc nối tiếp : 2 - 3 lượt. 
Luyện đọc từ khĩ : khơng màng danh lợi, thuyền chài, nhà nghèo, khua. Kết hợp đọc chú giải.	
B4: Đọc tồn bài. 
GV đọc diễn cảm tồn bài. 
Đoạn 1 : Từ đầu ....... "gạo, củi".
Hỏi: Tìm chi tiết nĩi lên lịng nhân ái của Lãn Ơng trong việc ơng chữa bệnh cho con người thuyền chài?lấy tiền... 
uTấm lịng nhân ái, tận tình cứu chữa người bệnh của Lãn Ơng. 
Đoạn 2 : Tiếp theo .... "hối hận".
Hỏi: + Điều gì thể hiện lịng nhân ái của Lãn Ơng khi chữa bệnh cho người phụ nữ? 
+ C©u chuyện Lãn Ơng chữa bệnh nĩi lên điều gì về ơng?
u Lãn ơng hối hận tự buộc tội mình. 
Đoạn 3 : Cịn lại.	
Hỏi: + Vì sao nĩi Lãn Ơng là người khơng màng danh lợi?	 
+ Em hiểu 2 câu cuối bài cĩ nội dung gì? 
Giải nghĩa "danh lợi". 	
B1: GV hướng dẫn đọc tồn bài. 
HS đọc nối tiếp theo đoạn. 
B2:GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 2. 
+ Gv đọc mẫu. HS đọc.	 
+ Thi đọc diễn cảm.	 
Nhận xét tiết học.
Bài sau "Thầy cúng đi bệnh viện".
HS đọc + trả lời .
HS lắng nghe.
1-2 HS.
Nhiều HS.
Nhĩm 2 HS.
1-2 HS đọc.
HS đọc, đọc thầm.
Tự tìm đến thăm, tận tuỵ chăm cả tháng, khơng lấy tiền... 
HS trả lời.
-Tự buộc tội mình về ái chết khơng phải do ơng gây ra.
 Yêu thương con người, tận tụy... 
HS trả lời.
HS đọc.
Tiến cử ngự y, ơng từ chối.
HS trả lời.
Nhiều HS.
HS lắng nghe.
Thứ t­ ngày 9 tháng 12 năm 2009
Tập đọc: THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN
I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu lốt, diễn cảm bài văn, giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến truyện. 2. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan, giúp mọi người hiểu cúng bái khơng thể chữa khỏi bệnh, chỉ cĩ khoa học và bệnh viện mới làm được điều đĩ. 
II/Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1: HDHS luyện đọc.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
*Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
3.Củng cố, dặn dị:
Thầy thuốc như mẹ hiền.
"Thầy cúng đi bệnh viện".
B1: Đọc tồn bài 1 lượt. 1, 2 HS đọc tiếp nối.
B2: Đọc đoạn nối tiếp. GV chia đoạn : 4 đoạn 
HS đọc nối tiếp theo đoạn : 2 lượt. 
Luyện đọc từ khĩ : đau quặn, quằn quại, khẩn khoản. Kết hợp đọc chú giải.	
B4: Đọc tồn bài 2 lượt.	 
GV đọc diễn cảm tồn bài. 
Đoạn 1 : Từ đầu ....... "cúng bái".
Hỏi: Cụ Ún làm nghề gì?
uGiới thiệu nghề nghiệp của cụ Ún. 
Đoạn 2 : Tiếp theo .... "khơng thuyên giảm".
Hỏi: Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào ? uCụ Ún bị ốm và tự chữa. 
Đoạn 3 : Tiếp đến .... "khơng lui".
Hỏi: Vì sao bị sỏi thận mà cụ khơng chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?	
uThái độ cụ Ún tỏ ra thiếu tin tưởng bác sí người Kinh? 
Đoạn 4 : Cịn lại.	
Hỏi: + Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? 
 + Câu nĩi cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ thế nào?	
uCụ Ún khỏi bệnh nhờ sự cứu chữa tận tình của bác sĩ.	 
B1: GV hướng dẫn đọc tồn bài. 
Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm đoạn 3. 
+ HS đọc nối tiếp (tồn bài). 
+ HS đọc diễn cảm.	 
B2: Thi đọc diễn cảm. 	
Ý nghĩa câu chuyện.	
Nhận xét tiết học.	
Bài sau "Ngu cơng xã Trịnh Tường".
HS đọc + trả lời .
HS lắng nghe.
 2 HS.
Nhiều HS.
1HS.
Nhĩm 2 HS.
HS đọc tồn bài. 
HS đọc.
Thầy cúng. 
HS đọc.
Cúng bái nhưng khơng giảm.
HS đọc.
Sợ, khơng tin bác sĩ 	người Kinh.
người Kinh.
HS trả lời.
HS đọc.
Bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.
Thầy cúng khơng chữa khỏi bệnh, thầy thuốc mới làm việc đĩ.
4 em.
Cá nhân.
HS lắng nghe.
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2009
Chính tả (Nghe-viết: vỊ ng«i nhµ ®ang x©y.
I/Mục tiêu: 1. Nghe - viết đúng hai khổ thơ của bài Về ngơi nhà đang xây.
2. Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng cĩ âm đầu r/d/gi; v/d hoặc phân biệt các tiếng cĩ các vần iêm/im, iêp/ip.
II/Chuẩn bị:Ba, bốn tờ giấy khổ to để các nhĩm HS thi tiếp sức làm BT 2a, 2b hoặc 2c. 
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt
 động 1: HDHSnghe viết.
*Hoạt
 động 2: HĐHS làm bài tập chính tả.
3.Củng cố, dặn dị:
HS làm lại bài tập 2 SGK.
GV nhận xét.
Viết 2 khổ thơ đầu bài "Về ngơi nhà đang xây"
Làm bài tập chính tả phân biệt âm đầu r/d/gi.
**Hướng dẫn chính tả.
GV đọc mẫu 2 khổ thơ đầu.
 Tìm hiểu nội dung đoạn viết :
Hỏi:Tìm hình ảnh so sánh nĩi lên vẻ đẹp của ngơi nhà?
Luyện viết từ khĩ : cái lồng, xây dở, giàn giáo, nhú lên, hươ hươ, sẫm biếc, nồng hăng.
 HS viết chính tả.
+ GV đọc cho HS viết.
+ Chú ý trình bày bài thơ, tư thế.
 Chấm, chữa bài.
+GV đọc lại bài chính tả 1 lần.
+GV chấm 5 bài.
+GV nhận xét.
**Hướng dẫn làm bài tập 2.
+ GV giao nhiệm vụ : Tìm từ ngữ chứa tiếng (theo sgk).
+ Làm việc theo nhĩm 4 hình thức tiếp sức.
 + Tổ chức nhĩm trình bày.
+ GV nhận xét.
 Hướng dẫn làm bài tập 3.
GV giao việc : Số 1 điền từ cĩ âm đầu r/gi; số 2 tiếng cĩ âm đầu v/d.
Tổ chức HS đọc thầm câu chuyện.
HS làm bài theo nhĩm 2.
Tổ chức cho HS đọc lại mẫu chuyện.
- GV sửa bài : Ơ số 1 : rồi, gì.
 Ơ số 2 : vẽ, vẽ, dị, vậy. 	 
**Nhận xét.
-Ghi nhớ hiện tượng chính tả.
2HS làm bài 2a.
1HS làm bài 2b.
Lắng nghe.
Lớp nghe và theo dõi sgk.
Giàn giáo như cái lồng. Ngơi nhà như bài thơ ...
Bảng con.
HS viết vở.
HS sốt lại, chữa lỗi. Đổi vở theo cặp.
HS nêu yêu cầu bài.
Theo nhĩm 4.
HS nêu yêu cầu.
HS đọc thầm.
HS làm nhĩm 2.
HS lắng nghe.
 Thứ n¨m ngày 9 tháng 12 năm 2009
Tập làm văn: t¶ ng­êi (KiĨm tra viÕt)
I/Mục tiêu:
+Học sinh viết được một bài vă hồn chỉnh ,thể hiện kết quả quan sát chân thực và cĩ cách diễn đạt trơi chảy.
II/Chuẩn bị: * HS :Sgk.+Một số tranh ảnhminh hoạ nội dung kiểm tra:những em bé tuổi tập nĩi ,tập đi, ơng bà, cha mẹ, anh em
 * GV:Sgv.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:
*Hoạt động 2:
3.Củng cố:
Luyện tập tả người: Tả hoạt động
Tả người (Kiểm tra viết)
1/Giới thiệu bài:
 +Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hướng dẫn học sinh làm bài 
 +GV: -Chọn 1 trong 4 đề.
 -Viết một bài văn cĩ chủ đề trong 4 đề vừa chọn.
 -Giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu cĩ)
 Học sinh làm bài.
 +Thu bài cuối giờ.
*GV nhận xét tiết học.
 +Bài sau: Làm biên bản một việc
HS nhắc lại dàn bài.
HS lắng nghe.
HS làm bài
HS làm bài.
HS lắng nghe.
Tập làm văn: lµm biªn b¶n mét vơ viƯc
I/Mục tiêu:
+Học sinh nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản vụ việc.
+Biết làm biên bản vụ việc.
II/Chuẩn bị: * HS :Sgk.
 * GV:Sgv.+Một vài tờ giấy khổ to
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:
*Hoạt động 2:
3.Củng cố:
Tả người (Kiểm tra viết)
Làm biên bản một vụ việc.
1/Giới thiệu bài:
 +Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hướng dẫn học sinh làm bài 1:
 +GV: -Chú ý bố cục phần tham khảo, cách trình bày
 +Gv nhận xét, chốt ý.
 Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2:
 +GV: -Đọc lướt nhanh bài “Thầy cúng đi bệnh viện”.
 -Đĩng vai bác sĩ trực phân
 +Gv nhận xét, tuyên dương.
*GV nhận xét tiết học.
+Về nhà làm bài tập chu đáo.
+Bài sau: Ơn luyện về viết đơn.
HS chuẩn bị trước khi làm bài.
HSlắng nghe.
HS đọc yêu cầu.
HS làm bài, trình bày.
HS đọc yêu cầu.
HS làm bài, trình bày.
HS lắng nghe.
Luyện từ và câu: tỉng kÕt vèn tõ (tiếp).
I/Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:
 +Thống kê được nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa nĩi về các tính cách nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. 
 +Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người.
II/Chuẩn bị: *HS: SGK 
 *GV: Bảng phụ.
 III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:
*Hoạt động 2:
3.Dặn dị:
Tổng kết vốn từ.
Tổng kết vốn từ (tt)
1/ Giới thiệu: SGV
2/ Làm bài tập:
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1:
 +GV: -Tìm những từ đồng nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
 -Tìm những từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
 +GV nhận xét, chốt ý. 
HD làm bài 2
 +GV: -Nêu tính cách cơ Chấm thể hiện trong bài văn.
-Nêu được những chi tiết và minh hoạ cho nhận xét của em thuộc tính cách cơ Chấm.
 +GV nhận xét, chốt lại ý đúng.
 +Nhận xét tiết học. 
 +Hồn chỉnh bài 1,2.
 +Bài sau: Tổng kết vốn từ(tt)
HS kiểm tra.
HS mở sách.
HS đọc yêu cầu.
HS làm bài và trình bày.
HS đọc yêu cầu.
HS làm bài và trình bày.
HS lắng nghe.
 Thứ s¸u ngày 11 tháng 12 năm 2009
Luyện từ và câu: tỉng kÕt vèn tõ (tiếp).
I/Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:
 +HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhĩm từ đồng nghĩa đã cho.
 +HS tự kiểm tra được khả năng của mình.
II/Chuẩn bị: *HS: SGK 	
 *GV: Bảng phụ.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt 
động 1
*Hoạt động 2:
*Hoạt động 3:
3.Dặn dị:
Tổng kết vốn từ(tt)
Tổng kết vốn từ (tt)
1/ Giới thiệu: SGV
2/ Làm bài tập:
Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1:
 +GV: -Xếp các tiếng: trắng, đỏ, xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son thành những nhĩm đồng nghĩa.
 -Chọn các tiếng: đen, thâm, mun, huyền, đen (thui), ơ, mực vào chỗ trống trong các dịng đã cho sao cho đúng.
 +GV nhận xét, chốt ý. 
HD làm bài 2
 +GV: -Mỗi em đọc thầm lại bài văn.
-Dựa vào gợi ý của bài văn, mỗi em đặt câu theo 1 trong 3 gợi ý a,b,c.
 +GV nhận xét, chốt lại ý đúng.
 HD làm bài 3
 +GV: -Dựa vào gợi ý đoạn văn trên BT2.
 -Cần đặt câu miêu tả theo lối so sánh hay nhân hố.
+Nhận xét tiết học. 
 +Đọc lại kết quả BT1. Đọc kĩ đoạn văn: Chữ nghĩa trong văn miêu tả.
 +Bài sau: Ơn tập về từ và cấu tạo từ.
HS  ... luyƯn:
? Muèn t×m tû sè phÇn tr¨m cđa hai sè em lµm nh­ thÕ nµo?
HD lµm bµi tËp:
ViÕt c¸c sè sau víi ký hiƯu phÇn tr¨m:
a) ; ; ; ; ; 
b) 0,75 ; 3,68 ; 5,432 ; 17,4986
T×m tû sè phÇn tr¨m cđa mçi cỈp sè sau:
a) 3: 4 ; 4 : 5 ; 8 : 5 
 5 : 8 ; 12 : 25 ; 136 : 50
b) 25 vµ 40 1,6 vµ 80 0,4 vµ 32
 2 vµ 3 18 vµ 0,3 vµ 0,96
 §Ĩ kiĨm tra m«n to¸n cuèi n¨m häc cđa toµn thĨ häc sinh khèi líp 5 thuéc tr­êng tiĨu häc Thµnh C«ng®­ỵc nªu trong b¶ng d­íi ®©y:
Giái
Kh¸
TB
Ỹu
KÐm
60 HS
110 HS
29 HS
1 HS
200 HS
H·y tÝnh tû sè phÇn tr¨m cđa sè HS giái, sè HS kh¸, sè HS TB, sè HS yÕu so víi tỉng sè HS khèi líp 5 cđa tr­êng ®ã?
- T theo dâi vµ giĩp ®ì HS yÕu:
+ TÝnh tû sè phÇn tr¨m HS giái cđa Khèi líp 5:
 60 : 200 = 0,3 = 30 %
+ HD t­¬ng tù ®èi víi c¸c HS kh¸c.
 Mét líp häc cã 22 n÷ sinh vµ 18 nam sinh. H·y tÝnh tû sè phÇn tr¨m cđa n÷ sinh so víi tỉng sè HS cđa líp, tû sè phÇn tr¨m cđa nam sinh víi tỉng sè HS cđa líp.
HD: - TÝnh tỉng sè HS c¶ líp.
 - TÝnh tû sè %cđa n÷ sinh so víi tỉng sè HS.
 - TÝnh tû sè %cđa nam sinh so víi tỉng sè HS.
T ch÷a bµi chÊm vµ nhËn xÐt.
Cđng cè - dỈn dß.
NhËn xÐt giê häc.
HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy.
- Nhãm HS- TB yÕu lµm bµi vµo nh¸p - ®¹i diƯn 2 nhãm ch÷a bµi.
-Nhãm HS kh¸ giái lµm bµi vµo nh¸p.
HS lµm bµi vµo vë.
2 HS ®¹i diƯn 2 nhãm lªn ch÷a bµi.
HS trao ®ỉi N2
§Ýnh bµi lªn b¶ng vµ nªu c¸ch lµm.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung.
- Nhãm HS kh¸ giái lµm bµi vµo vë.
- 1 HS ch÷a bµi.
 Bµi gi¶i
22 + 18 = 40 (HS)
22 : 40 : 100 = 55%
18 : 40 : 100 = 45%
§¸p sè: n÷ sinh: 55%
 nam sinh: 45%
 ¤n luyƯn to¸n: «n gi¶I to¸n vỊ tû sè phÇn tr¨m
 I.Mơc tiªu: Giĩp HS cđng cè vµ rÌn luyƯn kü n¨ng gi¶i to¸n vỊ tû sè phÇn tr¨m. 
Nhãm HS yÕu-TB : Bµi 1, bµi 3a) vµ bµi 4 .
Nhãm HS kh¸ giái: Bµi 2, bµi 3 b) bµi 5
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Ho¹t ®éng1
Ho¹t ®éng 2
Bµi 1
Bµi 2
Bµi 3
Bµi 4
Bµi 5
Ho¹t ®éng 3
Giíi thiƯu bµi
HD «n luyƯn:
? Muèn t×m tû sè phÇn tr¨m cđa hai sè em lµm thÕ nµo?
HD lµm bµi tËp:
TÝnh:
2,5% + 10,34% 56,9% - 34,25%
100% - 23% - 47,5% 60% : 4
 T×m 2% cđa 1000kg
 T×m 15% cđa 36
 T×m 22% cđa 30m2
 T×m 0,4% cđa 3 tÊn
Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng:
a) Mét ®éi bãng rỉ ®· thi ®Êu 20 trËn, th¾ng 12 trËn. Nh­ thÕ tû sè phÇn tr¨m c¸c trËn th¾ng cđa ®éi bãng ®ã lµ:
A. 12% B. 32%
C. 40% D. 60%
b) §Ĩ t×m 60% cđa 45 ta lµm nh­ sau:
A. Nh©n 45 víi 60 B. Chia 45 cho 60
C. Nh©n 45 víi 100 råi l¸y tÝch chia cho 60
D. Nh©n 45 víi 60 råi lÊy tÝch chia cho 60
Mét nhµ may ®· dïng hÕt 345m v¶i ®Ĩ may quÇn ¸o, trong ®ã sè v¶I may quÇn chiÕm 40%. Hái sè v¶i may ¸o hÕt bao nhiªu mÐt?
- T theo dâi giĩp ®ì HS yÕu:
HD: - TÝnh sè mÐt v¶i may quÇn? (40%m v¶i may ¸o lµ bao nhiªu mÐt?)
 - TÝnh sè mÐt v¶i may ¸o?
Gi¸ hoa ngµy tÕt t¨ng 20% so víi th¸ng 11.Th¸ng giªng hoa l¹i h¹ 20% so víi gi¸ ngµy tÕt.Hái:
Gi¸ hoa th¸ng giªng so víi gi¸ hoa th¸ng 11 th× gi¸ nµo rỴ h¬n vµ rỴ h¬n bao nhiªu phÇn tr¨m?
- T theo dâi vµ giĩp ®ì nÕu HS lĩng tĩng.
- Ch÷a bµi vµ chÊm vµ nhËn xÐt.
Cđng cè vµ dỈn dß
NhËn xÐt giê häc.
HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy.
- Nhãm HS- TB yÕu lµm bµi vµo nh¸p - ®¹i diƯn 2 nhãm ch÷a bµi.
-Nhãm HS kh¸ giái lµm bµi vµo nh¸p.
HS trao ®ỉi N2
§Ýnh bµi lªn b¶ng vµ nªu c¸ch lµm.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung.
HS lµm bµi vµo vë.
2 HS ®¹i diƯn 2 nhãm ch÷a bµi.
Bµi gi¶i
Sè mÐt v¶i may quÇn lµ
40% x 345 = 138(m)
 Sè mÐt v¶i may ¸o lµ:
345 - 138 = 207 (m)
 §¸p sè: 207 m 
Bµi gi¶i
Gi¸ hoa ngµy tÕt so víi T 11:
100%+20%=120%(gi¸T11)
Gi¸ hoa sau tÕt so víi ngµy T
100%-20%=80%(gi¸ ngµyT)
Gi¸ hoa sau tÕt so víi T11 :
120% x 80%= 96%
Gi¸ hoa sau tÕt rỴ h¬n T11
100% - 96% = 4%
 §¸p sè: 4%
Bồi dưỡng Tiếng Việt: 
 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA.
Đề bài : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nĩi về những người đã gĩp sức mình chống lại đĩi nghèo lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân. 
I/Mục tiêu: 	1. Rèn kĩ năng nĩi :
- Biết tìm và kể được một câu chuyện đã nghe hay đã đọc phù hợp với yêu cầu đề bài.
- Biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
	 2. Rèn kĩ năng nghe : chăm chú nghe bạn kể, nhận xét về lời kể của bạn.
II/Chuẩn bị: + Một số sách, truyện, bài báo viết về những người đã gĩp sức mình chống lại đĩi nghèo, 	lạc hậu. + Bảng lớp viết đề bài.
III/Hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
1.Bài cũ:
2.Bài ôn:
*Hoạt
 động 1: Tìm hiểu yêu cầu đề.
*Hoạt
 động 2:HS kể chuyện.
3.Củng cố, dặn dị:
Kể 1 - 2 đoạn câu chuyện Pa - xtơ và em bé và trả lời.
Kể cho các bạn cùng nghe câu chuyện em đã 	nghe, đã đọc về những người gĩp sức mình chống nghe, đã đọc về những người gĩp sức mình chống
**HS đọc đề bài SGK.
+GV ghi đề bảng, gạch chân từ quan trọng.
+HS đọc phần gợi ý 1 SGK.
+HS nêu tên, giới thiệu câu chuyện sẽ kể.
+Cho HS lập dàn ý câu chuyện sẽ kể.
+HS đọc gợi ý 2 SGK.
+HS làm mẫu.
**Kể theo nhĩm và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
+ Đọc gợi ý 3, 4 SGK.
+Kể cho nhau nghe.
 Thi kể trước lớp. 
- Đại diện nhĩm kể + trả lời câu hỏi của thầy (cơ),bạn về ý nghĩa câu chuyện.
- Bình chọn HS kể chuyện hay nhất.
**Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
2HS trả lời.
HS mở sách.
HS lắng nghe.
HS đọc đề.
1 HS đọc.
Lần lượt từng HS.
Cá nhân.
3 HS đọc.
Nhĩm 2 HS	
HS lắng nghe.
Sinh hoạt tập thể: SINH HOẠT ĐỘI
I. Mục tiêu:
-Đánh giá các hoạt động trong tuần 16, đề ra kế hoạch tuần 17, sinh hoạt tập thể.
-HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt chưa mạnh trong tuần để có hướng phấn đấu trong tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
-Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.
II. Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các tổ trưởng cộng điểm thi đua, xếp loại từng tổ viên; lớp tưởng tổng kết điểm thi đua các tổ.
III. Tiến hành sinh hoạt lớp:
1.Nhận xét tình hình lớp tuần 16:
+ Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt .
-Các tổ trưởng báo cáo tổng kết tổ( có kèm sổ)
-Ý kiến phát biểu của các thành viên.
-Lớp trưởng thống điểm các tổ và xếp thứ từng tổ.
+GV nhận xét chung :
a)Hạnh kiểm : Đi học đúng giờ; xếp hàng thể dục khi ra về nhanh chóng, không ăn quà, đồng phục đầy đủ. Một số bạn còn nói chuyện trong giờ học. Đa số các em ngoan, thực hiện khá tốt nội quy trường lớp như đi học đúng giờ, đồng phục, bảng tên, khăn quàng, Trong lớp trật tự kể cả lúc vắng GV. Một số em còn làm việc riêng trong giờ học.
b)Học tập : Duy trì nề nếp học ở lớp tốt. thảo luận nhóm đã đi vào nề nếp, có hiệu qủa. Phong trào thi đua giành hoa điểm 10 sôi nổi, học bài làm bài ở nhà khá tốt. 
Tồn tại : Rải rác vẫn còn hiện tượng chưa học bài cũ hay học mà chưa kỹ: Văn Tiến.
c)Công tác khác : Tham gia trực cờ đỏ nghiêm túc, tổ sinh hoạt sao duy trì đều đặn nhưng trong qúa trình sinh hoạt chưa có hiệu qủa. Ban cán sự lớp đôn đốc lớp tham gia trực nhật vệ sinh trường vào ngày thứ 5 trong tuần tốt. Tham gia viết bài thi chữ đẹp.
2. Phương hướng tuần 17: 
+ Ổn định, duy trì tốt mọi nề nếp.
+ Phát động hoa điểm 10. 
+ Duy trì phong trào rèn chữ giữ vở.
+ Xây dựng đôi bạn giúp nhau trong học tập.
+Thành lập đội thi viết chữ đẹp và kể chuyện.
+Tham gia thi đấu bóng đá nam.
+Tập luyện chuẩn bị cho thi chữ đẹp và thi kể chuyện cấp trường.
3. Sinh hoạt tập thể:
Nếu còn thời gian GV cho HS sinh hoạt ca hát để ôn lại các bài hát bài hát của Đội, bài hát Quốc ca, luyện tập cho HS kể chuyện theo sách hoặc chơi các trò chơi do đội hướng dẫn.
Sinh hoạt tập thể: SINH HOẠT ĐỘI
I. Mục tiêu:
-Đánh giá các hoạt động trong tuần 10, đề ra kế hoạch tuần 11, sinh hoạt tập thể.
-HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt chưa mạnh trong tuần để có hướng phấn đấu trong tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
-Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.
II. Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các tổ trưởng cộng điểm thi đua, xếp loại từng tổ viên; lớp tưởng tổng kết điểm thi đua các tổ.
III. Tiến hành sinh hoạt lớp:
1.Nhận xét tình hình lớp tuần 10:
+ Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt .
-Các tổ trưởng báo cáo tổng kết tổ( có kèm sổ)
-Ý kiến phát biểu của các thành viên.
-Lớp trưởng thống điểm các tổ và xếp thứ từng tổ.
+GV nhận xét chung :
a)Hạnh kiểm : Đi học đúng giờ; xếp hàng thể dục khi ra về nhanh chóng, không ăn quà, đồng phục đầy đủ. Một số bạn còn nói chuyện trong giờ học. Đa số các em ngoan, thực hiện khá tốt nội quy trường lớp như đi học đúng giờ, đồng phục, bảng tên, khăn quàng, Trong lớp trật tự kể cả lúc vắng GV. Một số em còn làm việc riêng trong giờ học.
b)Học tập : Duy trì nề nếp học ở lớp tốt. thảo luận nhóm đã đi vào nề nếp, có hiệu qủa. Phong trào thi đua giành hoa điểm 10 sôi nổi, học bài làm bài ở nhà khá tốt. Đã thực hiện thi toán và Tiếng Việt giữa kì I nghiêm túc.
 Tồn tại : Rải rác vẫn còn hiện tượng chưa học bài cũ hay học mà chưa kỹ: Trí, Văn Tiến.
c)Công tác khác : Tham gia trực cờ đỏ nghiêm túc, tổ sinh hoạt sao duy trì đều đặn nhưng trong qúa trình sinh hoạt chưa có hiệu qủa. Ban cán sự lớp đôn đốc lớp tham gia trực nhật vệ sinh trường vào ngày thứ 5 trong tuần tốt. Tham gia viết bài thi chữ đẹp và thi đấu cờ vua vòng trường đạt giải hai.
2. Phương hướng tuần 11: 
+ Ổn định, duy trì tốt mọi nề nếp.
+ Phát động hoa điểm 10. 
+ Duy trì phong trào rèn chữ giữ vở.
+ Xây dựng đôi bạn giúp nhau trong học tập.
+Thành lập đội thi viết chữ đẹp và kể chuyện.
+Tham gia thi đấu bóng đá nam.
+Tập luyện chuẩn bị cho thi chữ đẹp và thi kể chuyện cấp trường.
3. Sinh hoạt tập thể:
Nếu còn thời gian GV cho HS sinh hoạt ca hát để ôn lại các bài hát bài hát của Đội, bài hát Quốc ca, luyện tập cho HS kể chuyện theo sách hoặc chơi các trò chơi do đội hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 16(2).doc