Giáo án Các môn khối 5 - Nguyễn Thị Hải Nguyên - Tuần 29, 30

Giáo án Các môn khối 5 - Nguyễn Thị Hải Nguyên - Tuần 29, 30

I.MỤC TIÊU:

- Đọc trôi trảy, lưu loát ; diễn cảm bài, đọc văn.

- Hiểu ý nghĩa : Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- Biết quý trọng tình bạn.

II.CHUẨN BỊ :

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 24/06/2017 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Các môn khối 5 - Nguyễn Thị Hải Nguyên - Tuần 29, 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TUAÀN 29
Thöù hai ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Tập đọc
Baøi: MỘT VỤ ĐẮM TÀU
I.MỤC TIÊU:
- Đọc trôi trảy, lưu loát ; diễn cảm bài, đọc văn.
- Hiểu ý nghĩa : Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- Biết quý trọng tình bạn.
II.CHUẨN BỊ :
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
- Gv đọc điểm KT đọc
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Luyện đọc 
- HS lắng nghe
 Luyện đọc 
- HS quan sát + lắng nghe 
- 1 HS đọc cả bài	
GV chia 5 đoạn 
Cho HS đọc đoạn nối tiếp 
+Luyện đọc các từ ngữ khó: Li-vơ-pun, ma-ri-ô, Giu-li-et-ta, bao lơn 
- HS đánh dấu trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc ( 2 lần )
+HS đọc các từ ngữ khó 
+ Đọc phần chú giải
- HS đọc theo nhóm 
- 1HS đọc cả bài
 GV đọc diễn cảm toàn bài 
- HS lắng nghe
Hoaït ñoäng 4: Đọc diễn cảm 
- Cho HS đọc diễn cảm
- 3 HS nối tiếp đọc
- Đưa bảng phụ và hướng dẫn luyện đọc
- Đọc theo hướng dẫn GV 
- Cho HS thi đọc
- HS thi đọc 
- Lớp nhận xét 
Nhận xét + khen những HS đọc hay
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- 2 HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.
Thöù hai ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Toán
Baøi: OÂN TAÄP VEÀ PHAÂN SOÁ (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Biết xác định phân số ; biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự .
- HS yêu thích môn Toán
II. CHUẨN BỊ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
Yêu cầu học sinh làm bài tập.
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Thực hành 
- 2HS lên làm BT2.
Bài 1: 
Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Câu trả lời đúng là khoanh vào D.
Bài 2: 
Bài 2: Tương tự như thực hiện bài 1. Câu trả lời đúng là khoanh vào B. (Vì số viên bi là 20 x = 5 (viên bi), đó chính là 5 viên bi đỏ).
Bài 3a,b : Cho HS tự làm rồi chữa bài
- Nên cho HS giải thích, chẳng hạn, phân số bằng phân số vì: ; hoặc vì ...
- Khi HS chữa bài ,HS nêu (miệng) hoặc viết ở trên bảng. Chẳng hạn, có thể nêu: Phân số bằng phân số ; 
Phân số bằng phân số . 
Bài 4: GV cho HS tự làm rồi chữa bài. Phần c) có hai cách làm:
Bài 4: HS tự làm rồi chữa bài. 
Phần c) có hai cách làm:
Cách 1: Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số.
Cách 2: So sánh từng phân số với đơn vị rồi so sánh hai phân số đó theo kết quả đã so sánh với đơn vị (coi đơn vị là "cái cầu" để so sánh hai phân số đã cho). 
 > 1 (vì tử số lớn hơn mẫu số)
1 > (vì tử số bé hơn mẫu số)
Vậy: (vì ).
Bài 5: HS tự làm rồi chữa bài.
Bài 5: Kết quả là:
a) 
Hoaït ñoäng noái tieáp
- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà học lại bài cũ và chuẩn bị bài học sau.
- GV nhận xét tiết học. 
b) (vì ).
 - 2HS nhắc lại cách so sánh số thập phân.
Thöù hai ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Tập làm văn
Baøi: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI
I.MỤC TIÊU:
- Viết tiếp được lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch theo gợi ý của SGK và hướng dẫn của G ; trinh bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến câu chuyện.
- Yêu thích môn TV.
II.CHUAÅN BỊ :
Một số tờ giấy khổ A4 để HS làm bài.
Một số vật dụng để HS diễn màn kịch.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
Nhận xét bài kiểm tra
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Hướng dẫn HS làm BT1 
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
- 2 HS đọc yêu cầu BT1 + đọc phần 1 & 2 của chuyện Một vụ đắm tàu
Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn HS làm BT2 
- HS đọc yêu cấu BT2 + đọc màn 1 & 2 
1HS đọc to 4 gợi ý của lời đối thoại của màn 1
1HS đọc to 5 gợi ý của lời đối thoại của màn 2.
GV giao việc: HS chọn viết tiếp các lời đối thoại, chú ý thể hiện tính cách của các nhân vật 
- Cho HS làm bài. GV cho 1/2 lớp viết tiếp đoạn đối thoại của màn 1, 1/2 lớp viết màn 2
HS làm bài theo nhóm 4: trao đổi, viết tiếp các lời thoại, hoàn chỉnh màn kịch.
- Cho HS trình bày, bắt đầu là các nhóm viết màn 1...
Nhận xét + khen các nhóm viết đúng, hay
- Đại diện các nhóm nối tiếp nhau đọc lời đối thoại của nhóm mình
Lớp nhận xét.
Hoaït ñoäng 4: Hướng dẫn HS làm BT3 
- GV nhắc lại yêu cầu 
- HS đọc yêu cấu BT3
Nhận xét + khen các nhóm viết đúng, hay
Hoaït ñoäng noái tieáp
- Dặn HS về viết lại vào vở đoạn đối thoại của nhóm mình; tiếp tục tập dựng hoạt cảnh kịch nếu có điều kiện.
- Nhận xét tiết học
- HS mỗi nhóm tự phân vai, vào vai nhân vật, cố gắng đối đáp tự nhiên, không quá phụ thuộc vào lời đối thoại của nhóm.
- Từng nhóm HS lên diễn thử màn kịch trước lớp.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe 
- HS thực hiện 
Thöù ba ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Tập đọc
Baøi: CON GÁI
I.MỤC TIÊU: 
- Đọc lưu loát, diễn cảm được toàn bộ bài văn.
- Hiểu được ý nghĩa : Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn,. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
- Tôn trọng nữ giới, có quan niệm bình đẳng trong cuộc sống.
II.CHUAÅN BỊ :
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra 2 HS 
- Nhận xét + cho điểm
- Đọc bài cũ + trả lời câu hỏi 
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Luyện đọc 
- HS lắng nghe
 Luyện đọc 
- GV chia 5 đoạn 
- 1 HS đọc hết bài
- HS đánh dấu trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc 
- Luyện đọc : vịt trời, cơ man, cố, gắng
+ HS đọc các từ ngữ khó 
+ Đọc chú giải 
- HS đọc theo nhóm 2
- 1 HS đọc cả bài 
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
- HS lắng nghe
HS đọc thầm và TLCH
Hoaït ñoäng 3: Nội dung bài
Hoaït ñoäng 4: Đọc diễn cảm 
- Cho HS đọc diễn cảm
- 5HS nối tiếp đọc
- Đưa bảng phụ và hướng dẫn luyện đọc
- Đọc theo hướng dẫn GV 
- Cho HS thi đọc
- HS thi đọc 
- Lớp nhận xét 
- Nhận xét + khen những HS đọc hay
- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau
- HS nhắc lại ý nghĩa bài đọc
Thöù ba ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Toán
Baøi: ÔN TAÄP VEÀ SOÁ THAÄP PHÂN
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
- HS yêu thích môn Toán
II.CHUAÅN BỊ :
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
- GV nhận xét, ghi diểm.
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng2: Thực hành 
- 2HS lên làm BT 3a, 3c
Bài 1 :
- GV nhận xét
Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài.
Bài 2: 
Bài 2: Tương tự bài 1. Khi chữa bài HS đọc số..
- GV nhận xét
c) Không đơn vị, bốn phần trăm viết là: 0,04; đọc là: Không phẩy không bốn.
Bài 3: Cho HS tự làm rồi chữa bài. Kết quả là:
 Bài 3: HS tự làm rồi chữa bài. Kết quả là:
74,60 ; 284,30 ; 401,25 ; 104,00
- GV nhận xét
74,60 ; 284,30 ; 401,25 ; 104,00
Bài 4: 
Bài 4: Kết quả là:
a) 0,3 ; 0,03 ; 4,25 ; 2,002
- GV nhận xét
b) 0,25 ; 0,6 ; 0,875 ; 1,5
Bài 5: 
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
Bài 5: HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Nêu cấu tạo số thập phân.
Thöù ba ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Luyện từ và câu
Baøi: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.)
I.MỤC TIÊU:
 -Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu câu cho đúng.(BT3).
 - Yêu thích sự trong sáng của TV.
II.CHUAÅN BỊ :
- Bút dạ + một vài giấy khổ to.
- Một tờ phiếu phô tô mẩu chuyện vui Kỉ lục thế giới.
- 2 tờ phô tô bài Thiên đường của phụ nữ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
GV nhận xét về kết quả của bài kiểm tra giữa học kì II
- HS lắng nghe
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2:Hướng dẫn HS làm BT1 
- HS lắng nghe
Cho HS đọc yêu cầu BT1 + đọc truyện vui Kỉ lục thế giới 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- GV hỏi về công dụng của từng dấu câu
- HS nhắc lại tác dụng của dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than
-Cho HS làm bài
- Làm bài vào vở bài tập TV, khoanh tròn vào từng dấu câu.
- GV dán lên bảng tờ phiếu phô tô truyện vui Kỉ lục thế giới
- HS lên bảng làm bài
+ Dấu chấm dặt cuối câu 1,2,9 dùng để kết thúc các câu kể.
+ Dấu hỏi dặt cuối câu 7. 11 dùng để kết thúc các câu hỏi.
+ Dấu chấm than dặt cuối câu 4. 5 dùng để kết thúc các câu cảm, câu cầu khiến.
- Lớp nhận xét
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng
Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn HS làm 
- HS đọc, lớp đọc thầm yêu cầu BT2 , đọc bài văn Thiên đường của phụ nữ 
Bài văn nói điều gì ?
- Kể chuyện thành phố Giu-chi-tan ở Mê-hi-cô là nơi phụ nữ được đề cao, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi.
Cho HS làm bài. GV dán lên bảng lớp tờ phiếu đã ghi sẵn bài văn 
- HS đọc thầm lại bài văn, điền lại dấu chấm thích hợp, sau đó viết lại chữ cái đầu câu.
- 1HS lên bảng sửa bài.
- Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
Hoaït ñoäng 4: Hướng dẫn HS làm BT3 
(Cách tiến hành tương tự các BT trên)
Nam : 1) – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua cậu được mấy điểm .
Hùng: 2) - Vẫn chưa mở được tỉ số.
Lời giải:
- Nam : 1) – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua cậu được mấy điểm ?
2)*Dấu chấm dùng đúng vì đó là câu kể
Nam: 3) – Nghĩa là sao.
Hùng: 4)
- Vẫn đang hoà không- không?
- Nam: 3) – Nghĩa là sao?
- Hùng:4)
Vẫn đang hoà không- không.
Nam: ? !
*Nam: ?-diễn tả thắc mắc,
 !- diễn tả cảm xúc của Nam.
- Câu trả lời của Hùng trong mẩu chuyện vui Tỉ số chưa được mở ntn ?
Hoaït ñoäng noái tieáp
- Dặn HS về kể mẩu chuyện vui cho người thân nghe.
- Nhận xét tiết học
( Câu trả lời của Hùng cho biết: Hùng được 0 điểm cả hai môn )
- HS lắng nghe
Thöù tö ngaøy thaùng naêm 2012
Moân: Toán
Baøi: ÔN TAÄP VEÀ SOÁ THAÄP PHÂN (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
- Biết viết số thập phânvà một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.
- HS yêu thích môn Toán
II.CHUAÅN BỊ :
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Thực hành 
- 2HS lên làm BT4a
Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. 
Bài 1: 
a) 0,3 = ; 0,72 = ; 1,5 = ; 
 9,347 = 
- GV nhận xét
b) .
Bài 2( Cột 2,3): 
Bài 2( Cột 2,3): HS tự làm bài rồi chữa bài.
 0,5 = 0,50 = 50%; 8,75 = 875%
- GV nhận xét
 5% = 0,05; 625% = 6,25.
Bài 3 ( Cột 3, 4): Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. ... thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh.
+ Những phẩm chất quan trọng nhất của phụ nữ: dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến mọi người.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
Kiểm tra 2 HS 
Nhận xét + cho điểm
- 2HS làm miệng BT 2,3 tiết trước 
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Cho HS làm BT1 
- HS lắng nghe
- Cho HS đọc yêu cầu BT1 
- GV có thể hướng dẫn HS tra từ điển
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- Cả lớp đọc thầm nội dung BT,giải nghĩa từ chỉ phẩm chất mình lựa chọn. 
-1HS nhìn bảng đọc lại. 
Hoaït ñoäng 3: Cho HS làm BT2 
HS đọc yêu cầu BT2 
Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho 3 HS
Cả lớp đọc thầm nội dung chuyện Một vụ đắm tàu, suy nghĩ về những 
phẩm chất chung riêng (tiêu biểu cho nữ tính, nam tính) của hai nhân vật Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô
- Cho HS trình bày 
- Phẩm chất chung của hai nhân vật:
Cả hai đều giàu tình cảm biết quan tâm đến người khác:
- Ma-ri-ô nhường bạn xuống xuồng cứu nạn để bạn được sống
- Giu-li-ét-ta lo lắng cho Ma-ri-ô, ân cần băng bó vết thương cho bạn khi bạn ngã, đau đớn khóc thương bạn trong giờ phút vĩnh biệt 
- Phẩm chất riêng:
+ Ma-ri-ô rất giàu nam tính: kín đáo,quyết đoán, mạnh mẽ,cao thượng.
+ Giu-li-ét-ta dịu dàng, ân cần,...
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
Hoaït ñoäng 4: Cho HS làm BT3 
Cho HS đọc yêu cầu BT3 
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- Thảo luận theo nhóm 2
- Đọc thầm lại câu thành ngữ, tục ngữ, nói nội dung từng câu :
Cho HS làm bài + trình bày
+ Câu a: Con trai, con gái đều quý
+ Câu b : thể hiện quan niệm sai trái...
+ Câu c : Trai, gái đều giỏi giang
+ Câu d : Trai giá thanh nhã, lịch sự.
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
- HS lắng nghe
Thứ ba ngày tháng năm 2012
Moân: Tập đọc
Baøi: TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM
I.MỤC TIÊU:
- Đọc lưu loát, rành mạch bài văn. Đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài ; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống dân tộc Việt Nam. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3)
II.CHUAÅN BỊ :
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Luyện đọc
- 2HS đọc bài Thuần phục sư tử và TLCH
- HS lắng nghe
 Luyện đọc
- 1 HS đọc hết bài
GV đưa tranh minh họa và giới thiệu về tranh
- HS quan sát + lắng nghe 
- GV chia 4 đoạn 
- HS đánh dấu trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc 
- Luyện đọc các từ ngữ dễ đọc sai 
+ HS đọc các từ ngữ khó : thẫm màu, lấp ló,thanh thoát, y phục ...
+ HS đọc chú giải 
HS đọc theo nhóm 4
- HS đọc cả bài
 - GV đọc diễn cảm toàn bài
- HS lắng nghe
Hoaït ñoäng 4: Đọc diễn cảm 
- HD HS đọc diễn cảm
- 5 HS nối tiếp đọc
Đưa bảng phụ và hướng dẫn HS luyện đọc
- Đọc theo hướng dẫn GV 
Cho HS thi đọc
- HS thi đọc 
Nhận xét + khen những HS đọc hay
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
- Lớp nhận xét 
- HS nhắc lại nội dung bài đọc
Thứ tư ngày tháng năm 2012
Moân: Toán
Baøi: ÔN TAÄP VEÀ ĐO DIEÄN TÍCH VÀ ĐO THEÅ TÍCH (TT)
I. MỤC TIÊU:
Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích .
Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.
 HS yêu thích môn Toán
II.CHUAÅN BỊ :
- GV: Chuẩn bị bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Thực hành 
- 2HS lên làm BT2.
Bài 1: GV viết sẵn ở bảng phụ và gọi HS lên điền dấu
Bài 1: HS tự làm bài rồi chữa bài vào vở, giải thích cách làm.
Kết quả là:
a) 8m2 5dm2 = 8,05m2
8m2 5dm2 < 8,5m2
8m2 5dm2 > 8,005m2
b) 7m3 5dm3 = 7,005m3
7m3 5dm3 < 7,5m3
- GV nhận xét
2,94dm3 > 2dm3 94cm3
Bài 2: Cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán.
Bài 2:
Bài giải:
Chiều rộng của thửa ruộng là:
150 x = 100 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
150 x 100 = 15000 (m2)
15000m2 gấp 100m2 số lần là:
15000 : 100 = 150 (lần)
Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:
60 x 150 = 9000 (kg)
9000 kg = 9 tấn
- GV nhận xét
Đáp số: 9 tấn
Bài 3: GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán. 
Bài 3: HS đọc đề
Bài giải:
Thể tích của bể nước là:
4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)
Thể tích của phần bể có chứa nước là:
30 x 80 : 100 = 24 (m3)
a) Số lít nước chứa trong bể là:
24m3 = 24 000dm3 = 24 000l
b) Diện tích đáy của bể là:
4 x 3 = 12 (m2)
Chiều cao của mức nước chứa trong bể là:
24 : 12 = 2 (m)
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
Đáp số: a) 24 000l; b) 2m
- Đọc các đơn vị đo thể tích.
Thứ tư ngày tháng năm 2012
Moân: Luyện từ và câu
Baøi: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
(Dấu phẩy)
I.MỤC TIÊU:
- Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được ví dụ về tác dụng của dấu phẩy (BT1).
- Điền đúng dấu phẩy theo yêu cầu của Bt2.
- Yêu thích sự trong sáng TV.
II. CHUẨN BỊ :
Bút dạ và một vài tờ phiếu kẻ sẵn bảng tổng kết về dấu phẩy.
Hai tờ phiếu khổ to viết những câu, đoạn văn có ô để trống trong Truyện kể về bình minh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
Kiểm tra 2 HS 
Nhận xét + cho điểm
- Tìm từ ngữ chỉ những phẩm chất quan trọng của nam giới và nữ giới 
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
- HS lắng nghe
Hoaït ñoäng 2: Cho HS làm BT1 
- HS đọc yêu cầu BT1 + 3 câu văn + bảng tổng kết 
GV dán bảng tổng kết lên và giao việc
-Quan sát + lắng nghe
Cho HS làm bài. Phát phiếu ghi bảng tổng kết
- Làm bài vào vở BT, 3HS làm bài vào phiếu.
Cho HS trình bày
Tác dụng của dấu phẩy
Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
Ngăn cách các vế trong câu ghép
- Trình bày 
Ví dụ
Câu b
Phong trào Ba đảm đang thời kì chống Mĩ cứu nước, phong troà Giỏi việc nhà, đảm việc nước thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần động viên hàng triệu phụ nữ cống hiến sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp chung
Câu a
Khi phương đông vừa vản bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng.
Câu c
Thế kỉ XX là thế kỉ giải phóng phụ nữ, còn thế kỉ XXI là thế kỉ hoàn thành sự nghiệp đó.
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng
- Lớp nhận xét 
Hoaït ñoäng 3: Cho HS làm BT2 
Cho HS đọc yêu cầu BT2 + đọc mẩu chuyện 
 - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm mẩu chuyện Truyện kể về bình minh
GV giải nghĩa từ khiếm thị: 
Cho HS làm bài. 
GV phát phiếu cho 3 HS
- Lắng nghe 
- Làm bài vào vở BT, điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống, viết lại cho đúng chính tả những chữ đầu câu chưa viết hoa.
- HS trình bày 
 Lớp nhận xét 
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
- HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy.
Thứ tư ngày tháng năm 2012
Moân: Tập làm văn
Baøi: KIỂM TRA VIẾT (Tả con vật)
MỤC TIÊU:
-Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.
- Biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ :
Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật (như gợi ý) 
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
- HS neâu caáu taïo cuûa baøi vaên taû con vaät
- HS lắng nghe
Hoaït ñoäng 2: Hướng dẫn HS làm bài 
GV viết đề bài lên bảng
Cho HS đọc gợi ý trong SGK
Cho HS giới thiệu về con vật mình tả 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- Lắng nghe
- HS nối tiếp giới thiệu con vật mình tả 
Hoaït ñoäng 3: HS làm bài 
GV nhắc nhở HS cách trình bày bài; chú ý chính tả, dùng từ, đặt câu
GV thu bài khi hết giờ 
- Lắng nghe
- Làm bài
- Nộp bài 
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
- HS lắng nghe 
Thứ năm ngày tháng năm 2012
Moân: Toán
Baøi: ÔN TAÄP VEÀ ÑO THÔØI GIAN
I. MỤC TIÊU:
 Biết 
- Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, 
- Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, 
- Chuyển đổi số đo thời gian,
- Xem đồng hồ,	
 HS yêu thích môn Toán
II.CHUAÅN BỊ :
- 1 cái đồng hồ to
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Thực hành 
- 2HS lên làm BT1.
Bài 1: .
Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài
Bài 2 Cho HS tự làm rồi chữa bài. 
Bài 2 HS tự làm rồi chữa bài
a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng
3 phút 40 giây = 220 giây
b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng
150 giây = 2 phút 30 giây
c) 60 phút = 1 giờ
45 phút = giờ = 0,75 giờ
15 phút = giờ = 0,25 giờ
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
90 phút = 1,5 giờ
d) 60 giây = 1 phút
90 giây = 1,5 phút
- GV nhận xét
1 phút 30 giây = 1,5 phút
Bài 3: GV lấy mặt đồng hồ (hoặc đồng hồ thực) cho HS thực hành xem đồng hồ.
Bài 3: Quan sát và trả lời
Bài 4: dành cho HSKG
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng noái tieáp
- GV nhận xét tiết học. 
Bài 4: HS tự làm rồi chữa bài. Khoanh vào B.
- Đọc lai bảng đơn vị đo thời gian.
Thứ năm ngày tháng năm 2012
Moân: Toán
Baøi: PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU:
- Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán
- HS yêu thích môn Toán
II. CHUẨN BỊ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Các HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hỗ trợ
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
- GV nhận xét
Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu bài 
Hoaït ñoäng 2: Thực hành 
- GV nêu câu hỏi để HS trả lời, trao đổi ý kiến về những hiểu biết đối với phép cộng nói chung: tên gọi các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một số tính chất của phép cộng... (như trong SGK).
- 1HS lên làm BT1.
Bài 1: Cho HS tự tính rồi chữa bài.
Bài 1: HS tự làm rồi chữa các bài tập.
Bài 2 (cột 1): 
Bài 2 (cột 1): 
- HS tự làm rồi chữa các bài tập.
a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 + 1689
b) 
c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = 5,87 + 4,13 + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69
Bài 3: Nên cho HS trao đổi ý kiến khi chữa bài. 
Bài 3: HS tự làm rồi chữa bài.
Bài 4: 
Bài 4: HS tự đọc rồi giải bài toán.
Bài giải:
Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:
 (thể tích bể)
 Hoaït ñoäng noái tieáp
- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà học lại bài cũ và chuẩn bị bài học sau.
- GV nhận xét tiết học. 
Đáp số: 50% thể tích bể
- Nêu lại cách cộng phân số, số thập phân.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA LOP 5 TUAN 2930.doc